stanca mĂda - unitbv.ro stanca mada.pdf · 1 stanca mĂda naţionalitate: română e-mail:...

of 4 /4
1 STANCA MĂDA Naţionalitate: română E-mail: [email protected] ; [email protected] Data naşterii: 15 APRILIE 1977 EXPERIENŢĂ ÎN MUNCĂ • Perioada 2008 - prezent • Numele organizaţiei Universitatea “TRANSILVANIA” din Braşov, Facultatea de Litere, Catedra de Limba şi Literatura Română • Poziţia deţinută Lector universitar • Responsabilităţi Cursuri: Tehnici de redactare şi prezentare (Licenţă - Limbi şi literaturi), Introducere în sisteme mass-media, Introducere în relaţii publice, Introducere în publicitate, Metode şi metodologii de cercetare în ştiinţele comunicării (Licenţă - Biblioteconomie şi ştiinţa informării). Corpus lingvistic, Iniţiere în cercetare, Curente actuale în Lingvistică, Strategii de elaborare a textelor ştiinţifice (Masterat – Studii de limba şi literatura română). Seminare: Curente actuale în lingvistică, Teorii şi metode de cercetare în ştiinţele umaniste, Pragmatică (programul de masterat Studii de Limba şi Literatura Română), Retorică comportamentală (programul de Studii lingvistice pentru comunicare interculturală - în limba engleză). Proiecte: membru în grantul CNCSIS IDEI 142, Director: Mihaela Gheorghe, Perioada: 2007-1010. Perioada 2001 - 2008 Numele organizaţiei Liceul Teoretic “NICOLAE TITULESCU “, Braşov Poziţia deţinută Profesor de Limba Engleză Responsabilităţi Predarea limbii engleze (în clase cu program normal şi cu program intensiv de limbă) şi pregătirea elevilor în vederea susţinerii examenelor Cambridge şi a Bacalaureatului. Perioada 2000 - 2001 Numele organizaţiei Grupul Şcolar Industrial Electroprecizia, Săcele Poziţia deţinută Profesor de Limba Engleză Responsabilităţi Predarea limbii engleze Perioada 1999 - 2000 Numele organizaţiei Şcoala Generală nr. 11, Braşov Poziţia deţinută Profesor de Limba Engleză Responsabilităţi Predarea limbii engleze (clasele I – VIII)

Author: others

Post on 18-Oct-2020

4 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  STANCA MĂDA Naţionalitate: română E-mail: [email protected]; [email protected] Data naşterii: 15 APRILIE 1977

  EXPERIENŢĂ ÎN MUNCĂ

  • Perioada 2008 - prezent • Numele organizaţiei Universitatea “TRANSILVANIA” din Braşov, Facultatea de Litere, Catedra

  de Limba şi Literatura Română • Poziţia deţinută Lector universitar • Responsabilităţi Cursuri: Tehnici de redactare şi prezentare (Licenţă - Limbi şi literaturi),

  Introducere în sisteme mass-media, Introducere în relaţii publice, Introducere în publicitate, Metode şi metodologii de cercetare în ştiinţele comunicării (Licenţă - Biblioteconomie şi ştiinţa informării). Corpus lingvistic, Iniţiere în cercetare, Curente actuale în Lingvistică, Strategii de elaborare a textelor ştiinţifice (Masterat – Studii de limba şi literatura română). Seminare: Curente actuale în lingvistică, Teorii şi metode de cercetare în ştiinţele umaniste, Pragmatică (programul de masterat Studii de Limba şi Literatura Română), Retorică comportamentală (programul de Studii lingvistice pentru comunicare interculturală - în limba engleză). Proiecte: membru în grantul CNCSIS IDEI 142, Director: Mihaela Gheorghe, Perioada: 2007-1010.

  • Perioada 2001 - 2008 • Numele organizaţiei Liceul Teoretic “NICOLAE TITULESCU “, Braşov

  • Poziţia deţinută Profesor de Limba Engleză • Responsabilităţi Predarea limbii engleze (în clase cu program normal şi cu program

  intensiv de limbă) şi pregătirea elevilor în vederea susţinerii examenelor Cambridge şi a Bacalaureatului.

  • Perioada 2000 - 2001

  • Numele organizaţiei Grupul Şcolar Industrial Electroprecizia, Săcele • Poziţia deţinută Profesor de Limba Engleză • Responsabilităţi Predarea limbii engleze

  • Perioada 1999 - 2000

  • Numele organizaţiei Şcoala Generală nr. 11, Braşov • Poziţia deţinută Profesor de Limba Engleză • Responsabilităţi Predarea limbii engleze (clasele I – VIII)

 • 2

  STUDII

  • Perioada • Titlul sau calificativul acordat

  • Perioada

  2008 Gradul didactic I – Limba engleză 2003 - 2007

  • Numele instituţiei de educaţie Universitatea Bucureşti, Facultatea de Litere, Catedra de Limba Română • Obiectul studiului Filologie, Comunicare – Aspecte ale comunicării în mediul profesional –

  titlul tezei de doctorat • Statut Doctor în filologie

  • Data 2001

  • Numele instituţiei de educaţie Universitatea “LUCIAN BLAGA”, Sibiu, Facultatea de Limbi Străine • Titlul sau calificativul acordat Gradul DEFINITIV - Limba Engleză

  • Perioada 1999 - 2000 • Numele instituţiei de educaţie Universitatea Bucureşti, Facultatea de Litere, Catedra de Limba Română

  • Obiectul studiului Lingvistică şi comunicare • Titlul sau calificativul acordat Masterat în Filologie

  • Perioada 1995 - 1999 • Numele instituţiei de educaţie Universitatea "Transilvania", Braşov, Facultatea de Ştiinţe, Secţia Filologie

  • Obiectul studiului Limba Română – Limba Engleză • Titlul sau calificativul acordat Licenţiat în Filologie

  CURSURI, ATESTATE

  Data • Numele instituţiei de educaţie

  2004 British Council Bucharest and University of Cambridge ESOL Examinations

  • Obiectul studiului Preparing Students for CAE and Preparing Students for CPE • Titlul sau calificativul acordat Certificate of Attendance

  Data

  • Numele instituţiei de educaţie

  2007 Academia Britanică de Afaceri şi Comunicare (Business and Communication Research Center)

  • Obiectul studiului Comunicare în afaceri • Titlul sau calificativul acordat Certificat de Absolvire

  CONFERINŢE

  • Data, locul • Numele conferinţei

  14-19 septembrie 2009, Barcelona - Pompeu Fabra University Polyphony and Intertextuality in Dialogue

  • Titlul lucrării prezentate Workplace meetings – a site for polyphonic discourses. Aspects from present-

  day Romanian institutional communication (co-autori: Mihaela Gheorghe, Răzvan Săftoiu)

 • 3

  • Data, locul • Numele conferinţei

  3-4 Aprilie 2009, Braşov – Universitatea Transilvania din Braşov 7th Conference on British and American Studies – Discourses of the Self, Discourses of the Community

  • Titlul lucrării prezentate Individual Identity and the Community of Practice in some Romanian Workplace Cultures

  • Data, locul • Numele conferinţei

  8-10 Decembrie 2008, Hong Kong – PolyU şi CityU Partnerships in Action: Research, Practice & Training – Inaugural Conference on the Asia-Pacific Rim LSP and Professional Communication Association

  • Titlul lucrării prezentate Communicative patterns in Romanian workplace written texts (co-autori: Mihaela Gheorghe, Răzvan Săftoiu)

  • Data, locul • Numele conferinţei

  15-17 Mai 2008, Milano – Universita Cattolica del Sacro Cuore IADA Workshop – Word Meaning in Argumentative Dialogue

  • Titlul lucrării prezentate Decision-making process in some Romanian workplace meetings (co-autori: Mihaela Gheorghe, Răzvan Săftoiu)

  • Data, locul • Numele conferinţei

  25-28 iunie 2007, Constanţa Fifth International Congress on Romanian Studies

  • Titlul lucrării prezentate Construction of Workplace Relationships through Talk

  COMPETENŢE PERSONALE

  LIMBI STRĂINE

  ENGLEZĂ • Citit foarte bine • Scris excelent

  • Comunicare verbală foarte bine

  GERMANĂ • Citit bine • Scris elementar

  • Comunicare verbală elementar

  COMPETENŢE SOCIALE Abilităţi excelente de comunicare şi negociere. Spirit de echipă, responsabilă şi de încredere. Bună organizatoare, directă şi ambiţioasă.

  ALTE ACTIVITĂŢI

  HOBBY-URI

  Preşedinte al Asociaţiei Sportive LIMPICII Braşov Responsabilităţi de organizare şi coordonare a activităţilor sportive şi de divertisment în cadrul grupurilor de copii. Lectura, practicarea sportului, drumeţia pe munte.

  ABILITĂŢI ŞI COMPETENŢE

  TEHNICE Cunoştinţe de operare pe PC - MS Office

  PERMIS DE CONDUCERE Categoria B (1995)

 • 4

  LUCRĂRI PUBLICATE

  1. Măda Stanca (2009), Comunicarea în mediul profesional românesc, Braşov: Editura Universităţii Transilvania din Braşov.

  2. Gheorghe, M., Măda, S. şi Săftoiu, R. (2009) Comunicarea la locul de muncă. Schiţă de tipologie a textelor

  redactate în mediul profesional românesc. Braşov: Editura Universităţii Transilvania din Braşov. 3. Măda Stanca (2008), Umorul în cadru profesional: tipologie şi funcţii în Pană Dindelegan, G. (coord.), Limba

  română. Dinamica limbii, dinamica interpretării, Editura Universităţii din Bucureşti (pp.415-424). 4. Măda, Stanca (2007), Putere şi politeţe în comunicarea la locul de muncă. Studiu de caz în Pană Dindelegan,

  G. (coord.), Limba română. Stadiul actual al cercetării, Editura Universităţii din Bucureşti (pp. 389 – 98). 5. Măda Grigoraş, Stanca (2006) Stereotipii şi realitate în comunicarea intergen la locul de muncă, în Pană

  Dindelegan, G. (coord.), Limba română – Aspecte sincronice şi diacronice, Editura Universităţii din Bucureşti (pp. 455 – 62)

  6. Măda Grigoraş, Stanca (2005) Ironia – restricţii contextuale şi oportunităţi comunicative, în Pană Dindelegan,

  G. (coord.), Limba română – structură şi funcţionare, Editura Universităţii din Bucureşti (pp. 585 – 93)

  7. Măda Grigoraş, Stanca (2004) Comunicarea prin poştă electronică, în Pană Dindelegan, G. (coord.) Tradiţie şi inovaţie în studiul limbii române, Editura Universităţii din Bucureşti (pp. 461-72)

  8. Măda Grigoraş, Stanca (2003) Puterea limbajului între teorie, metodă şi politică, în Pană Dindelegan, G.

  (coord.), Aspecte ale dinamicii limbii române actuale, vol. II, Editura Universităţii din Bucureşti (pp. 519 - 30)

  9. Măda Grigoraş, Stanca (2002) Specificul discursului în interacţiunile de grup, în Pană Dindelegan, G. (coord.), Perspective actuale în studiul limbii române, Editura Universităţii din Bucureşti (pp. 287- 98)

  10. Grigoraş, Stanca (2001) Ion Barbu: „Joc secund” – o interpretare simbolică, în Limba şi Literatura Română,

  anul XXX, nr. 3 (pp. 38 – 41)