stdh, play presentation - 23s frukostseminarium onsdagen den 26:e februari

of 9 /9
2014-02-26 @23video

Upload: emil-lingmerth

Post on 06-Jul-2015

77 views

Category:

Business


6 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Presentation från Stockholms dramatiska högskola om StDH play på 23s frukostseminarie onsdagen den 26:e februari 2014. Av Mirko Lempert och Monica Engdahl.

TRANSCRIPT

Page 1: STDH, Play presentation - 23s frukostseminarium onsdagen den 26:e februari

2014-02-26@23video

Page 2: STDH, Play presentation - 23s frukostseminarium onsdagen den 26:e februari

Mirko LempertProjektledare StDH Play,

[email protected]

Monica EngdahlKommunikationschef,

[email protected]

Stockholms dramatiska högskolan

Stockholms dramatiska högskolan

Page 3: STDH, Play presentation - 23s frukostseminarium onsdagen den 26:e februari

StDH  Play Stockholms  drama2ska  högskola  Monica  Engdahl  &  Mirko  Lempert  26e  februari  2014  

Page 4: STDH, Play presentation - 23s frukostseminarium onsdagen den 26:e februari

Stockholms  drama2ska  högskolafilm  &  media scenkonst skådespeleri

Page 5: STDH, Play presentation - 23s frukostseminarium onsdagen den 26:e februari

Omvärld    Både  ur  skolans  och  studenternas  perspek2v  skulle  en  egen  distribu2onskanal  vara  önskvärd.  

Page 6: STDH, Play presentation - 23s frukostseminarium onsdagen den 26:e februari

9månader LanseringImplementeringUtvecklingBeslutBehovsanalys

Page 8: STDH, Play presentation - 23s frukostseminarium onsdagen den 26:e februari

Stockholms  konstnärliga  högskolaStockholms  dramaAska  högskola

Operahögskolan  Stockholm

Dans  och  Cirkushögskolan

1a  januari  2014

Page 9: STDH, Play presentation - 23s frukostseminarium onsdagen den 26:e februari

www.23video.se