strategia public relations gminy mielec 2ba - gmina. społecze/strategia pr... · mielec w zakresie

Download Strategia Public Relations gminy Mielec 2BA - gmina. Społecze/Strategia PR... · Mielec w zakresie

Post on 27-Apr-2019

219 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Strategia Public Relations

Gminy Mielec

wykonana w ramach projektu

Inwestycje i turystyka szans na dynamiczny rozwj

gmin z wojewdztw Polski Wschodniej

wspfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwj Polski Wschodniej 2007 2013,

Osi Priorytetowej I: Nowoczesna Gospodarka, Dziaania 1.4. Promocja i Wsppraca

Projekt finansowany ze rodkw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Rozwj Polski Wschodniej

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej

Strona | 1

Redakcja i opracowanie:

2BA doradztwo strategiczne

48-300 Nysa, Podzamcze B 10/17

Nysa, luty 2014

EGZEMPLARZ BEZPATNY

Strona | 2

Spis treci

1. Wprowadzenie ................................................................................................................................. 4

2. Analiza i optymalizacja przepywu informacji w gminie ................................................................ 5

2.1. Opinie i oczekiwania Wadz gminy Mielec w zakresie komunikacji...................................... 5

2.2. Strategia Rozwoju Gminy Mielec na lata 2007-2015 z WPI i WPF.................................... 6

2.3. Analiza grup docelowych ........................................................................................................ 7

2.4. Wnioski z badania ankietowego .............................................................................................. 8

2.5. Analiza obecnoci gminy Mielec w internecie i strony internetowej gminy........................... 9

2.6. Przekazy komunikacyjne i wizerunek gminy ........................................................................ 10

3. Strategia Public Relations gminy Mielec ...................................................................................... 13

3.1. Cele ........................................................................................................................................ 13

3.2. Grupy docelowe .................................................................................................................... 16

3.3. Przekazy ................................................................................................................................ 18

4. Komunikacja z grupami docelowymi kanay, narzdzia ............................................................ 21

4.1. Zaoenia komunikacji pomidzy wadzami a mieszkacami gminy Mielec ....................... 22

4.1.1. Bezporednie kontakty z mieszkacami ............................................................................ 22

4.1.2. Komunikacja w internecie ................................................................................................. 23

4.1.3. Zarzdzanie kryzysowe ..................................................................................................... 26

4.1.4. Imprezy na terenie gminy .................................................................................................. 26

4.1.5. Wasne rodki przekazu ..................................................................................................... 26

4.2. Skuteczna komunikacja z inwestorami i przedsibiorcami dziaajcymi na terenie gminy

Mielec ............................................................................................................................................... 27

4.2.1. Bezporednie kontakty z przedsibiorcami i inwestorami ................................................ 27

4.2.2. Komunikacja w Internecie ................................................................................................. 28

4.2.3. Wasne rodki przekazu ..................................................................................................... 30

4.2.4. Budowanie wizerunku w mediach i publicity ................................................................... 30

Strona | 3

4.2.5. Targi tematyczne ............................................................................................................... 31

4.2.6. Lobbing i pozyskanie ambasadorw .............................................................................. 32

4.3. Komunikacja z pozostaymi grupami .................................................................................... 32

5. Plan dziaa w zakresie budowania wizerunku gminy Mielec w mediach .................................. 34

5.1. Zaoenie bazowe media relations ......................................................................................... 34

5.2. Dobr narzdzi media relations ............................................................................................. 36

5.3. Podsumowanie plan organizacji komunikacji z mediami .................................................. 39

6. Zaoenia do budetu Public Relations na kolejne 3 lata (lata 2014-2016) .................................. 40

Podsumowanie ...................................................................................................................................... 45

rda danych ........................................................................................................................................ 47

Spis rysunkw ....................................................................................................................................... 47

Strona | 4

1. Wprowadzenie

Niniejszy dokument jest Strategi Public Relations gminy Mielec. Strategia opracowana

zostaa na podstawie badania ankietowego Analiza potrzeb identyfikacja problemw

w realizacji skutecznej komunikacji, a take Analizy potencjau rozwoju spoeczno-

gospodarczego gminy Mielec i przeprowadzonego na potrzeby tej analizy badania Analiza

postaw spoecznych mieszkacw. Ponisza strategia uwzgldnia aktualne potrzeby gminy

Mielec w zakresie komunikacji. Wyznacza cele Public Relations, definiuje grupy docelowe,

charakter przekazu, narzdzia i kanay komunikacji z grupami docelowymi. Zawiera take

plan dziaa w zakresie budowania wizerunku gminy Mielec w mediach.

Strategia Public Relations gminy Mielec zostaa zrealizowana dla gminy Mielec w ramach

Projektu Inwestycje i turystyka szans na dynamiczny rozwj gmin z wojewdztw Polski

Wschodniej, wspfinansowanego z Programu Operacyjnego Rozwj Polski Wschodniej

2007-2013, Osi Priorytetowej I: Nowoczesna Gospodarka, Dziaania 1.4. Promocja

i Wsppraca.

Public Relations (w skrcie PR) jest to zesp zaplanowanych dziaa, zapewniajcych

systematyczne komunikowanie si z otoczeniem zarwno wewntrznym jak i zewntrznym.

Komunikowanie si w ramach PR ma na celu wywoanie podanych postaw, a nastpnie

dziaa. Ide PR jest ksztatowanie i utrwalenie relacji z rnymi grupami, czemu towarzyszy

rozwijanie zaufania otoczenia i zapewnianie przychylnoci dla podejmowanych dziaa.

Public Relations gminy mona okreli krtko jako tworzenie przez samorzd lokalny

korzystnego wizerunku gminy i jej wadz.

Wizerunek gminy to caoksztat subiektywnych wyobrae rzeczywistoci, ktre wytworzyy

si w umysach ludzkich jako efekt percepcji, oddziaywania rodkw masowego przekazu

i nieformalnych przekazw informacyjnych.1

1 A. Szromnik, Marketing terytorialny, Oficyna Wydawnicza a Wolters Kluwer business, Krakw 2007.

Strona | 5

Publicity s to opinie o gminie tworzone gownie przez podmioty formalnie niezalene od

wadz (dziennikarzy, mieszkacw, artystw, liderw ugrupowa itp.). Wadze lokalne mog

wpywa rwnie na publicity. Publicity jest integraln czci skadow PR.

2. Analiza i optymalizacja przepywu informacji w gminie

Analiza komunikacyjna i wizerunkowa gminy Mielec opracowana zostaa na podstawie kilku

rde: wywiadu z Wadzami gminy, strategii gminy Mielec (w tym wizji rozwoju), analizy

grup docelowych, wymienionych wczeniej bada (analiza sytuacji wyjciowej, preferencji,

oczekiwa), analizy zawartoci strony internetowej, obecnoci gminy w Internecie,

stosowanych przekazw promocyjnych (logo i haso promocyjne), wizerunku gminy Mielec.

2.1. Opinie i oczekiwania Wadz gminy Mielec w zakresie komunikacji

Wadze gminy stosoway do tej pory przede wszystkim narzdzia komunikacji bezporedniej

(spotkania z mieszkacami, inwestorami) oraz posikoway si artykuami w prasie lokalnej.

Istotnym elementem jest wsppraca z mediami lokalnymi (Korso, Nowiny Rzeszowskie,

Hej.Mielec.pl, Czyliwiesz.pl, Polskie Radio Rzeszw - Wjt gminy Mielec goci w tej

rozgoni rednio na tydzie, TVP Rzeszw, Radio Leliwa).

Od niedawna gmina Mielec posiada now stron internetow, ktra bya przedmiotem bada

ankietowych oraz elementem Analizy potencjau rozwoju spoeczno-gospodarczego gminy

Mielec. Strona ta jest w opinii Wadz istotnym kanaem komunikacji z grupami docelowymi,

z ktrych najwaniejszymi s mieszkacy i inwestorzy. Samorzd gminny ma plany zwizane

z rozwojem turystyki. Z tego wzgldu w kategorii odbiorcw zewntrznych uwzgldni

naley rwnie turystw.

Zdaniem Wadz gmina Mielec ma w mediach wizerunek odwanej i do zdecydowanej.

Samorzd gminny podejmuje wiele stara majcych na celu zniwelowanie skutkw czarnego

PR-u majcego miejsce w poprzedniej kadencji samorzdowej.

Strona | 6

Oczekiwania Wadz gminy: strategia PR ma na celu zaplanowanie no