subiecte 2021 clasa a ix-a chimie pentru licee si colegii

of 25 /25
1 Subiecte 2021 clasa a IX-a chimie pentru licee si colegii teoretice (2 puncte) Precizați care dintre seriile de ioni de mai jos prezintă configurație de gaz inert: (Z: N=7, F=9, Na=11, Mg=12, P=15, S=16, K=19, Ca=20) Ca 2+ , S 2- , P 3- ; K + , S 2- , P 3+ ; Mg 2+ , F - , N 2+ ; Na + , N 2+ , Mg 2+ ; nici un răspuns nu este corect (2 puncte) Folosind notația s, p, d, f pentru substraturile electronice, care este configurația electronică pentru un atom de arseniu (Z=33) 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 10 4p 3 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 4p 6 3d 7 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 1 3d 10 4p 4 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 9 4p 4 1s 2 2s 2 2p 6 3s 2 3p 6 4s 2 3d 7 4p 6 (2 puncte) Referitor la nucleoni este falsă afirmația: în orice atom, numărul de nucleoni este de două ori mai mare decât numărul de protoni; într-un atom, numărul de nucleoni este format din numărul de protoni și numărul de neutroni; numărul de nucleoni dintr-un atom reprezintă numărul de masă. numărul de neutroni poate fi egal sau diferit de numărul de electroni; numărul de nucleoni se calculează adunând numărul de neutroni N cu numărul atomic Z. (2 puncte) Care dintre următoarele afirmații este adevărată: Cesiul este cel mai electropozitiv element din sistemul periodic Fluorul este cel mai electropozitiv element din sistemul periodic Cesiul este cel mai electronegativ element din sistemul periodic Litiu este mai electropozitiv decât cesiu Nici un răspuns nu este corect (2 puncte) Seria care cuprinde simbolurile unor elemente chimice cu caracter metalic este: Cu, Co, Cr, Ca, Cd; Ca, Co, C, Cu, Cs; Rb, Br, Ra, Ar, Ag H, He, Hf, Hg, Ho Na, N, Ni, Nb, Nd (2 puncte) Un element monoizotopic: este constituit numai dintr-un singur fel de atomi, având toți aceeași valoare a numărului de masă; are numărul de electroni egal cu numărul de neutroni; are numărul de protoni egal cu numărul de neutroni; conține un număr par de neutroni în nucleu. Nici un răspuns nu este corect (2 puncte) Câți electroni de valență are un atom neutru de beriliu (4Be)? Concursul Cristofor Simionescu - editia a IX-a, 20 noiembrie 2021 S1 - 1

Upload: others

Post on 27-Feb-2022

79 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

1
Subiecte 2021 clasa a IX-a chimie pentru licee si colegii teoretice
(2 puncte) Precizai care dintre seriile de ioni de mai jos prezint configuraie de gaz inert: (Z:
N=7, F=9, Na=11, Mg=12, P=15, S=16, K=19, Ca=20)
• Ca2+, S2-, P3-;
• K+, S2-, P3+;
• Mg2+, F-, N2+;
• Na+, N2+, Mg2+;
• nici un rspuns nu este corect
(2 puncte) Folosind notaia s, p, d, f pentru substraturile electronice, care este configuraia
electronic pentru un atom de arseniu (Z=33)
• 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p3
• 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 4p6 3d7
• 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10 4p4
• 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d9 4p4 • 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d7 4p6
(2 puncte) Referitor la nucleoni este fals afirmaia:
• în orice atom, numrul de nucleoni este de dou ori mai mare decât numrul de
protoni;
• într-un atom, numrul de nucleoni este format din numrul de protoni i numrul de
neutroni;
• numrul de nucleoni dintr-un atom reprezint numrul de mas.
• numrul de neutroni poate fi egal sau diferit de numrul de electroni;
• numrul de nucleoni se calculeaz adunând numrul de neutroni N cu numrul
atomic Z.
• Cesiul este cel mai electropozitiv element din sistemul periodic
• Fluorul este cel mai electropozitiv element din sistemul periodic
• Cesiul este cel mai electronegativ element din sistemul periodic
• Litiu este mai electropozitiv decât cesiu
• Nici un rspuns nu este corect
(2 puncte) Seria care cuprinde simbolurile unor elemente chimice cu caracter metalic este:
• Cu, Co, Cr, Ca, Cd;
• Ca, Co, C, Cu, Cs;
• Rb, Br, Ra, Ar, Ag
• H, He, Hf, Hg, Ho
• Na, N, Ni, Nb, Nd
(2 puncte) Un element monoizotopic:
• este constituit numai dintr-un singur fel de atomi, având toi aceeai valoare a
numrului de mas;
• conine un numr par de neutroni în nucleu.
• Nici un rspuns nu este corect
(2 puncte) Câi electroni de valen are un atom neutru de beriliu (4Be)?
Concursul Cristofor Simionescu - editia a IX-a, 20 noiembrie 2021
S1 - 1
(2 puncte) Selectai rspunsul corect referitor la ionii negativi:
• numrul protonilor din nucleul atomic este mai mic decât numrul electronilor din
înveliul electronic
• numrul protonilor din nucleul atomic este mai mare decât numrul electronilor din
înveliul electronic.
• numrul protonilor din nucleul atomic nu are legtur cu numrul electronilor din
înveliul electronic.
• numrul electronilor din înveliul electronic nu are legtur cu numrul protonilor
din nucleul atomic
• numrul protonilor din nucleul atomic este egal cu numrul electronilor din înveliul
electronic
(2 puncte) Electronii de valen ai zirconiului (ZZr=40) se gsesc:
• în orbitalii 4d i 5s
• în orbitalii 3d
• în orbitalii 4s
• toate rspunsurile sunt greite
(2 puncte) Elementul care are numai 2 straturi electronice i pe ambele configuraii stabile de
gaz rar, are Z egal cu:
• Z=10
• Z=2
• Z=8
• Z=18
• Z=32
• 8 protoni si 10 neutroni
• 10 protoni
• 8 neutroni
• numai 8 protoni
(2 puncte) Sarcina nuclear a elementului care are 5 electroni în substratul 3p este:
• +17
• -17
• 0
• +5
• -5
• Au acelai numr de neutroni
• Au acelai numr de protoni
• Au acelasi numr de electroni
Concursul Cristofor Simionescu - editia a IX-a, 20 noiembrie 2021
S1 - 2
(2 puncte) Într-o grup principal a sistemului periodic raza ionic:
• crete de sus în jos
• nu variaz semnificativ
• rmâne constant
(2 puncte) Selectai enunul corect referitor la razele ionice i razele atomice:
• rNa+<rNa
• rNa+>rNa
• rS2-<rS
• rS2-<rS6+
• rMg<rMg2+
(4 puncte) Elementul care nu prezint orbitali monoelectronici este (Z: Ca=20, Rb= 37, Ga=31,
Ge= 32, Cl=17)
• Ca
• Rb
• Ga
• Ge
• Cl
(4 puncte) Într-un termometru se afl 2 mL Hg (ρHg=13,53g/cm3, AHg=200 g/mol). La ora de
chimie, elevii au calculat c în termometrul respectiv se afl:
• 0,1353 moli Hg
• 0,2 moli Hg
• 6,76 g Hg
• 0,2706 moli Hg
• 2,706 g Hg
(4 puncte) Referitor la specia 35 80 −este corect afirmaia:
• conine 35 de protoni, 36 electroni si 45 neutroni;
• are numrul de mas 35 i numrul atomic 80;
• se gsete în perioada a 5-a
• conine 35 de protoni, 35 electroni si 45 neutroni;
• are configuraia electronic 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 4p5
(4 puncte) Simbolul elementului cruia îi lipsesc 4 electroni pentru a avea stratul 3 complet
ocupat cu electroni este:
• 26Fe
• 32Ge
• 14Si
• 24Cr
• 22Ti
(4 puncte) Se ard 3 tone de crbune cu un coninut de carbon de 80%. Numrul de moli de CO2
rezultat este:
S1 - 3
• 12,5×105 moli
(4 puncte) Din 30 g soluie apoas de glucoz de concentraie procentual masic 24 % se
evapor total solventul. Cate grame de glucoz se obin?
• 7,2 g;
• 22,8 g;
• 7,4 g;
• 22,6 g;
• 24 g
(4 puncte) O statuet de argint de puritate 92,5% cântrete 642,16 g. Numrul de atomi de
argint i numrul de moli de argint din statuet este: (AAg=108)
• 3,31 x1024 atomi Ag i 5,5 moli Ag
• 3,58 x1024 atomi Ag i 5,94 moli Ag
• 3,58 x1023 atomi Ag i 5,94 moli Ag
• 5,94x6,022 x1023 atomi Ag i 5,94 moli Ag
• Nici un rspuns nu este corect
(4 puncte) Numrul de protoni, neutroni i electroni din H2SO4 ( , , 8 16
16 32
• protoni, 25 electroni, 49 neutroni
• 50 protoni, 50 electroni, 98 neutroni
(4 puncte) Ce volum de ap trebuie s se adauge peste 123 g de MgSO4x7H2O (A: Mg=24,
S=32, H=1, O=16, ρH2O=1g/mL) pentru a se obine o soluie cu concentraia procentual masic
de 30%:
• 77 mL
• 57 mL
• 287 mL
• 143,5 mL
(4 puncte) Volumul de alcool necesar pentru a obine 125 g soluie tinctur de iod (5% iod în
alcool etilic, ρalcool etilic = 0,80 g/mL) este:
• 148,43 mL alcool etilic
• 120 mL alcool etilic
• 118,75 mL alcool etilic
• 156 mL alcool etilic
• Nici un rspuns nu este corect
(6 puncte) Aurul este un metal moale, care poate fi prelucrat în foie foarte subiri, folosite la
acoperiri decorative (inclusiv alimentare). Aria foiei de aur cu grosimea de 25nm
(1 nm=10-9m) care se poate obine dintr-un 1 g de aur pur este: (ρAu=19,32 g/cm3)
• 2,07x104cm2 • 20, 7 m2
S1 - 4
• 5175 cm2
• 5175 m2
(6 puncte) Un medicament antiacid conine 250 mg CaCO3. Volumul de suc gastric cu
densitatea 1,007 g/mL i care conine 0,31% HCl, presupunând c tot carbonatul de calciu
reacioneaz doar cu acidul clorhidric este:
• 58,46mL
• 5,84 mL
• 0,584 L
• 18,25 mL
• 29,23 mL
(6 puncte) Un litru de soluie de H2SO4 cu concentraia procentual de 15% i densitatea 1,1
g/mL reacioneaz cu un litru de solutie de NaOH de concentraie procentual 20% i densitate
1,2 g/mL. Volumul de reactant în exces este:
• 438,7 mL soluie NaOH
• 105,3 mL soluie NaOH
• 165 mL soluie H2SO4
• 526 mL soluie NaOH
• 526 mL soluie H2SO4
(6 puncte) Un amestec ipotetic de izotopi ai litiului ( 3 6 i 3
7 ) are masa 6,765 uam.
Compoziia sa procentual este:
7
7
7
7
7
(6 puncte) Soluiile de acid clorhidric sunt utilizate în gospodrie pentru îndeprtarea
depunerilor de calcar de pe obiectele sanitare din faian. O astfel de soluie, de concentraie
procentual masic 10,45% i densitate 1,05 g/cm3 , este comercializat în recipiente de 750
mL. Care este masa de calcar ce ar putea fi îndeprtat cu ajutorul acidului clorhidric dintr-un
recipient, considerând randamentul procesului de 90%. (A: Cl=35,5, Ca=40, H=1, O=16,
C=12).
• 101,458 g
• 97,08 g
S1 - 5
Subiecte 2021 clasa a X-a chimie pentru licee si colegii teoretice
2 puncte - 15 intrebari
etan, eten, metan, propen
amestec de 1-buten i 2-buten
amestec de eten i propen
Prin ce tip de oxidare a metanului se obine gazul de sintez:
oxidare incomplet
oxidare complet
Legtura covalent simpl presupune:
participarea a câte unui orbital monoelectronic a doi atomi de specii identice sau diferite
participarea a câte unui orbital bielectronic a doi atomi de specii identice
participarea a câte unui orbital bielectronic a doi atomi de specii diferite
participarea a unui orbital cu 2 electroni a doi atomi de specii identice
participarea a unui orbital cu 2 electroni a doi atomi de specii diferite
Catena ramificat poate conine:
doar atomi de carboni teriari
atomi de carbon primari, secundari i teriari
doar atomi de C primari
numai atomi de C primari sau secundari
Care dintre urmtoarele structuri nu reprezint izopentanul:
CH3CH2CH(CH3)2
c
a
b
d
e
Compusul cu formula moleculara C7H16 care conine in structura numai atomi de carbon primari si secundari este:
n-heptanul
izoheptan
cicloheptanul
metilciclohexan
2,4-dimetilpentan
Concursul Cristofor Simionescu - editia a IX-a, 20 noiembrie 2021
S1 - 6
nici o denumire nu este corect
Se consider compusul organic în molecula cruia se gsesc un atom de carbon cuaternar, 2 atomi de carbon teriari,
un atom de carbon secundar i restul primari. Numrul de atomi de carbon primari este:
ase
doi
trei
patru
cinci
Care dintre formulele moleculare de mai jos corespund unor substane reale:
1) C10H16O2; 2) C3H2N; 3) C7H10N2O2; 4)C6H9O2 5) C5H8N4;
1, 3, 5
1, 3, 4
2, 3, 5
1, 2, 3
3, 4, 5
Hidrocarbura care conine 2 atomi de carbon cuaternari în molecul este izomer al:
C8H18 - corect C6H14 C7H16
C9H20 - corect C10H22 - corect (in urma contestatiilor au fost gasite si celelalte 2 variante ca fiind corecte)
Hidrocarburii cu formula C6H14 îi corespund un numr de izomeri (fr stereoizomeri):
5
4
6
7
8
Numrul minim de atomi de C coninut într-un alcan care are în molecula atomi de C primari, secundari i
teriari este:
parial (AlCl3, 50-100 °C)
total (AlCl3, 50-100 °C)
Numrul de radicali divaleni provenii de la hidrocarbura C4H10 este:
9
S1 - 7
6
7
8
10
Care este hidrocarbura care conine de 2,5 ori mai muli atomi de H decât de C?:
C4H10
C3H7Cl
C3H6
C5H11NO2
C6H13NH2
4-etil-2,2-dimetil hexan
3-etil-5,5-dimetil hexan
4-metil-2,2-dietil hexan
O substan organic conine carbon, hidrogen, oxigen în rapoartele masice: C:H:O = 6:1:8.
Cunoscând masa molecular ca fiind egala cu 180, s se calculeze formula molecular.
C6H12O6
C6H6O2
C4H10O
C4H8O4
C5H10O5
Compusul cu structura molecular C10H22 are în structura catenei sale 6 atomi de carbon primar, un atom de carbon
secundar, 2 atomi de carbon teriar i un atom de carbon cuaternar. Care este denumirea compusului?
2,2,3,4-tetrametilhexan
2-etil-3,4,4-trimetilpentan
4-etil-2,2,3-trimetilpentan
2,3,4,5-tetrametilpentan
S1 - 8
g butan
h octan
Alegei varianta care prezint punctele de fierbere ale compuilor în ordine descresctoare.
d, h , b, a, c, f, g, e
h, d, b, f, e, a, e, g
h, d, b, c, f, a, e, g
g, a, b, c, e, g, h, f
d, h, a, e, b, c, f, g
Care este denumirea corect a hidrocarburii:
7-butil-9-etil- 4,4,7-trimetiltridecan
Cortizolul este un hormon eliberat preponderent ca rspuns la stres.
Compoziia procentual a cortizolului este:
69,61 % C; 8,29 % H; 22,1 % O
68,06 % C; 8,06 % H; 23,28 % O
63,23 % C; 15,39 % H; 21,38 % O
79,61 % C; 8,29 % H; 12,1 % O
70,03 % C; 8,17 % H; 22,08 % O
Numrul de atomi de carbon primari din structura de mai jos este:
Concursul Cristofor Simionescu - editia a IX-a, 20 noiembrie 2021
S1 - 9
2
3
5
Hidrocarbura C7H16 prezint un numr maxim de atomi de carbon primari egal cu:
5
7
4
6
3
În 0,5 kg de pentan se gsete un numr de atomi de carbon egal cu:
2,09 x 1025 atomi
1,5055 x 1026 atomi
4,18 x 1024 atomi
72,26 x 1026 atomi
150,55 x 1025 atomi
Numrul lui Avogadro: NA = 6,0221023 mol-1
Procentul de mas de hidrogen ce corespunde unui amestec echimolecular de metan (CH4) i acetilen C2H2) este:
14 %
7 %
18 %
21 %
25 %
6 puncte - 5 intrebari
Se supun izomerizrii 100 dm3 butan la 3,69 atm i 27 . Cunoscând constanta de echilibru Kc = 3, ponderea (procente
volumetrice) alcanilor în amestecul la echilibru este:
25 % n-butan, 75 % izo-butan
20 % n-butan, 80 % izo-butan
32 % n-butan, 68 % izo-butan
40 % n-butan, 60 % izo-butan
18 % n-butan, 82 % izo-butan
Prin oxidarea catalitic a metanului s-au obinut 1000 kg formol 40 %. Volumul de metan utilizat (25 , 2 atm) a fost;
162,9 L
160,27 m3
160,27 L
162,9 m3
149,33 L
Un amestec gazos format din dou hidrocarburi cu formulele CnH2n+2 i CnH2n conine 83,72 %C i are o densitate fa
de aer de 1,488 (masa molecular medie a aerului = 28,96 g/mol). Procentele volumetrice ale componenilor în
amestec sunt:
50 %, 50 %
75 %, 25 %
25 %, 75 %
65 %, 35 %
S1 - 10
35 %, 65 %
Prin descompunerea a 56 m3 metan rezult 13 kg acetilen. Daca tot metanul s-a transformat, compoziia în volume
a amestecului gazos final este:
10 % C2H2 i 90 % H2
90 % C2H2 i 10 % H2
20 % C2H2 i 80 % H2
80 % C2H2 i 20 % H2
25 % C2H2 i 75 % H2
Un amestec conine (în volume) 30 % metan, 40 % etan i 30 % propan. În condiii normale este corect urmtoarea
afirmaie:
are densitatea egal cu cea a aerului (1,29 g/L)
are densitatea fa de aer de 1,5
are densitatea fa de hidrogen 8
Concursul Cristofor Simionescu - editia a IX-a, 20 noiembrie 2021
S1 - 11
Subiecte 2021 clasa a XI-a chimie pentru licee si colegii teoretice
2 puncte - 15 intrebari
Enantiomerii se mai numesc:
substituie i adiie
Derivatul halogenat al compusului 1-buten are reactivitatea mrit când atomul de clor este legat de
atomul de carbon:
nici un rspuns nu este corect
Prin hidroliza derivailor dihalogenai geminali la un atom de carbon secundar se obine:
ceton
aldehid
alcooli
esteri
Numrul de atomi de carbon asimetrici din structur sunt în numr de:
3
S1 - 12
Ordinea descresctoare a punctelor de fierbere pentru compuii indicai este:
bromura de ciclohexil, clorura de ciclohexil, clorura de fenil
bromura de ciclohexil>clorura de ciclohexil>clorura de fenil
clorura de fenil <clorura de ciclohexil< bromura de ciclohexil
bromura de ciclohexil<clorura de fenil <clorura de ciclohexil
clorura de fenil >clorura de ciclohexil> bromura de ciclohexil
clorura de ciclohexil> bromura de ciclohexil>clorura de fenil
Câi atomi de carbon asimetrici se gsesc în structura:
1
0
2
3
4
reacia nu este posibil
S1 - 13
II
nu exist nici o relaie
izomeri de structur
10
5
8
7
9
Hidroliza compuilor halogenai care au în molecul cel puin doi atomi de halogen, poate conduce la:
toate rspunsurile sunt corecte
S1 - 14
adiia acizilor halogenai la alchine în raport 2:1
adiia halogenilor la alchene
substituia în poziia alilic a halogenilor la alchene - este corect si acest raspuns adiia acizilor halogenai la alchine în raport 1:2
adiia halogenilor atât la alchene cât i la alchine
Sunt izomeri de caten perechea de compui:
alilbenzenul i α-metilstirenul
cis-butena i trans-butena
Reacioneaz cel mai uor cu o soluie apoas de NaOH:
3-cloro-1- propena
3 structuri cu un atom de carbon asimetric
6 structuri cu un atom de carbon asimetric
5 structuri cu un atom de carbon asimetric
4 structuri cu un atom de carbon asimetric
2 structuri cu un atom de carbon asimetric
Clasificai urmtorii derivai halogenai în ordinea creterii reactivitii într-o reacie de eliminare:
b < a < c
S1 - 15
a < c < b
c > b > a
a > c > b
b > c > a
Numrul de atomi de C asimetrici din structura de mai jos este:
9
3
5
7
4
Care dintre compuii de mai jos prezint o form mezo:
I i III
I i II
II i III
I
Se d schema de reacie. Compuii A, B i C sunt:
A= toluen, B= orto-bromotoluen, C= para-bromotoluen
A= clorobenzen, B= orto-bromoclorobenzen, C= para-bromoclorobenzen
Concursul Cristofor Simionescu - editia a IX-a, 20 noiembrie 2021
S1 - 16
A= metilbenzen, B= bromura de benzil, C= bromura de benziliden
A= clorobenzen, B= meta-bromoclorobenze, C= metan
A= fenilmetan, B= bromura de fenil, C= metan
Se d schema de reacie. Compusul B este:
4-bromostiren
4-bromobenzen
2-bromoetenilbenzen
1-bromovinilbenzen
4-bromo-2-feniletan
tiind c a este 1-butina, atunci b,d sunt:
2,2-dibromobutan; 2,2-butandiol
1,1-dibromobutan; 1,1-butandiol
1,1-dibromobutan; butanal
2,2-dibromobutan; 2-bromo-2-butanol
2,2-dibromobutan; etil-metil cetona
Prin halogenarea butinei cu exces de brom, urmat de hidroliz (exces) se obine un compus de tip:
aldehid i ceton
3,4-diclorohexanul prezint o mezoform
acidul 3-hidroxibutanoic este achiral
S1 - 17
acidul 2,3-dicloropentanoic are 3 enantiomeri
Prin hidroliza a 42 g cloroetan în prezena NaOH se obine 26 g etanol. S se calculeze randamentul
hidrolizei (Mase atomice: C =12; H =1; O =16; Cl = 35,5).
87 %
75 %
93 %
88 %
79 %
6 puncte - 5 intrebari
O prob cu masa de 290 g dintr-un amestec de benzen i p-xilen este tratat cu clor în exces i
iluminat puternic. Acidul clorhidric rezultat formeaz 6 L soluie de concentraie 2M. (Mase
atomice: C =12; H =1; Cl = 35,5). Cantitatea (moli) de clor consumat este:
12 moli (este gresit), in urma contestatiilor, luindu-se in calcul pe langa reactia de substitutie si reactiile de aditie la benzen si xilen raspunsul corect este 21 moli. 13 moli
14 moli
16 moli
15 moli
3,18 mL de 1-butin cu densitatea de 691 kg/m3 reacioneaz cu un mol de brom. Randamentul
produsului de reacie obinut este de 78% (Mase atomice: C =12; H =1; Br =80). Care este masa
produsului de reacie obinut?
6,77 g
8,24 g
11,48 g
8,72 g
4,25 g
La alchilarea benzenului cu eten în masa de reacie se gsesc în procente masice 60% etilbenzen, 30%
dietilbenzen i restul benzen nereacionat. S se calculeze conversia util, conversia total i
randamentul.
Cu = 62 %, Ct = 86 %, R = 72 %
Cu = 51 %, Ct = 75 %, R = 68 %
Cu = 72 %, Ct = 80 %, R = 90 %
Cu = 66 %, Ct = 68 %, R = 97 %
Cu = 65 %, Ct = 85 %, R = 76 %
Se supun clorurrii 20 kmoli de metan. Dac rezult 15 kmoli clorur de metil, 2 kmoli clorur de
metilen i 1 kmol cloroform. (Mase atomice: C =12; H =1; O =16; Cl = 35,5) tiind c metanul a
reacionat complet, randamentul în cloroform este:
Concursul Cristofor Simionescu - editia a IX-a, 20 noiembrie 2021
S1 - 18
5 %
10 %
85 %
75 %
33 %
Prin nitrarea metanului în faz gazoas cu 6,29 g HNO3 se obin 4,575 g nitrometan (Mase atomice: C
= 12; H = 1; N = 14; O = 16). Randamentul reaciei este:
75 %
30 %
50 %
60 %
85 %
S1 - 19
1
Subiecte 2021 clasa a XII-a chimie pentru licee si colegii teoretice
(2 puncte) Selectai rspunsul incorect privind reacia: 2NaOH+H2SO4=Na2SO4+2H2O
• Este o reacie endoterm
• Este o reacie dintre un acid tare i o baz tare
• Este o reacie de dublu schimb
• Nu este o reacie redox
• Este o reacie exoterm
(2 puncte) Enunul care descrie cel mai bine reaciile endoterme este:
• Se produc cu absorbie de cldur
• Se produc cu degajare de energie;
• Sunt reacii care au loc doar în faz gazoas;
• Se pot produce doar în laborator;
• Toate sunt reacii cu producere de precipitat;
(2 puncte) Desfacerea unei legturi chimice presupune:
• Absorbie de energie;
• Cedare de energie;
• Nu decurge cu variaie de efect termic
• Nici un rspuns nu este corect;
(2 puncte) Cunoscând valorile entalpiei standard de formare, stabilii forma alotropic cea mai
puin stabil, în condiii standard:
• 02 = 123 /
(2 puncte) Se dau urmtoarele ecuaii ale unor reacii chimice:
(1) 25 → 24 + 2
(2) + → + 2
(3) 2 + 2 →2
(5) 3 → 2 + 2
Selectai enunul adevrat:
• Toate sunt reacii exoterme
• Doar 2 i 3 sunt endoterme
• Toate sunt reacii endoterme
(2 puncte) Care dintre afirmaiile de mai jos referitoare la entalpie nu este corect?
• reprezint cldura absorbit sau cedat de o cantitate de substan când temperatura
acesteia variaz la volum constant;
• este o funcie termodinamic de stare;
Concursul Cristofor Simionescu - editia a IX-a, 20 noiembrie 2021
S1 - 20
• nu poate fi determinat în valoare absolut;
• variaia de entalpie a unui proces poate fi msurat cu un calorimetru;
• entalpia reprezint cantitatea de cldur coninut de sistem sub form de energie intern
U i sub form de lucru mecanic de volum pV.
(2 puncte) Prin convenia adoptat în termodinamic:
• energia primit de sistem se consider cu semn pozitiv;
• energia cedat de sistem mediului exterior se consider cu semn pozitiv;
• lucrul mecanic efectuat de sistem asupra mediului exterior este pozitiv;
• lucrul mecanic efectuat de mediul exterior asupra sistemului este negativ;
• entalpia de formare standard a elementelor la T=273K i p=1 atm are valoarea 0
(2 puncte) Cunoscând entalpiile de formare (kJ/mol), artai care dintre urmtoarele substane
este cea mai stabil.
• NO2(g) 02 = 33,86 /
• CS2 (g) 02 = 87,78 /
• HNO3 () 03 = −173,05 /
(2 puncte) Cunoscând valorile entalpiilor de formare pentru CO2(g), NH3(g) i H2O(g): -393,5
kJ/mol, 46,11 kJ/mol i respectiv -241,5 kJ/mol seria creterii stabilitii pentru aceste substane este:
• NH3(g) < H2O(g) < CO2(g)
• H2O(g) < CO2(g) < NH3(g)
• CO2(g) H2O(g) < NH3(g)
• H2O(g) CO2(g) < NH3(g)
• CO2(g) < H2O(g) < NH3(g)
(2 puncte) Ce valoare are variaia entalpiei exprimat în kJ pentru reacia: CO2(g) + H2(g)
→CO(g) + H2O(g)? Se dau: 0 = -393,5 kJ/mol pentru CO2(g),
0 = -110,5 kJ/mol pentru CO(g)
i 0= -241,8 kJ/mol pentru H2O(g).
• +41,2 kJ;
• +52,1 kJ;
• +25,3 kJ
• +35,2 kJ
• +14,2 kJ
(2 puncte) La calcularea puterii calorice superioare apa rezultat este:
• Lichid;
• Gazoas;
• Solid;
• Neglijat;
• Distilat;
(2 puncte) Valoarea entalpiei standard de descompunere în elemente a sulfurii de carbon dac
se cunoate 02 = 87,78 / este:
• 87,78 kJ/mol;
• 87,78 kJ/mol;
• 87,78 J/mol;
• 87,78 J/mol;
S1 - 21
• nu se poate calcula;
(2 puncte) Cantitatea de cldur necesar pentru a mri cu 40 temperatura a 800g ap
(Csp,apa=4,184 J/gK) este:
• 133,888 kJ
• 133,888 J
• 66944 J
• 66,944 kJ
• 33472 J
(2 puncte) Cldura degajat la arderea a 1,5g eten C2H4 tiind c 024 = −1389 kJ este:
(A: C-12, H-1)
• 74,41 kJ
• 74,41 J
• 86,81 kJ
• 86,81 J
• 620 J
(2 puncte) Procesului de topire a gheii la 263 K i 1 atm îi corespunde:
• ΔG > 0
• Δ T > 0
• Δ H < 0
(4 puncte) Se cunosc urmtoarele ecuaii termochimice: 2 22() + 5 2() → 4 2() + 2 2(), 1
0 = −621 2() → 2() 2
0 = −10,5
2 2() → 2 2() + 2()este:
• 1255,2 kJ
• 1255,2 kcal
• 631,5 kcal
• 610,5 kJ
• 1015 kJ;
(4 puncte) Presiunile foarte ridicate necesare unor reacii speciale se pot realiza prin procese
chimice care au loc cu explozie. Pentru încercarea unui recipient destinat unui asemenea scop, acesta
a fost umplut complet cu trinitrat de glicerina,3593() iniiindu-se explozia.
Se dau entalpiile de formare standard:
03593() = −351,6 /;
02() = −393 /;
02() = −242 / ;
Coeficienii reaciei de descompunere (a, b, c, d) i variaia entalpiei de reacie pentru procesul
chimic urmtor sunt:
3593() → 2() + 2() + 2() + 2() • a=3; b=2,5; c=1,5; d=0,25; = −1432,4 /; • a=3; b=2,5; c=2,5; d=0,5; = +1432,4 / • a=3; b=1,5; c=2,5; d=0,25; = −1432,4 / • a=3; b=2,5; c=1,5; d=0,25; = +1432,4 / • a=2,5; b=2,5; c=1,5; d=0;5 = −1432,4 /
Concursul Cristofor Simionescu - editia a IX-a, 20 noiembrie 2021
S1 - 22
4
(4 puncte) Oxizii de uraniu sunt utilizai atât în industria nuclear cât i în cea a
semiconductorilor. Cea mai stabil form de oxid de uraniu este octoxidul de triuraniu U3O8(s) care
are 0= -853,5 kJ/mol. Care este valoarea
0= ? pentru UO2(s) dac variaia entalpiei în reacia:
3UO2(s) + O2(g) → U3O8(s) este -76 kJ.
• -259,17 kJ/mol
• -777,5 kJ/mol
• -310,17 kJ/mol
• -760 kJ/mol
• -228 kJ/mol
(4 puncte) Se amestec 1L soluie 2M H3PO4 cu 1 L soluie 3M Ca(OH)2. Concentraia molar
a soluiei de fosfat de calciu este:
• 0,5M
• 2M
• 1M
• 1,5M
• 2,5M
(4 puncte) Se cunoate cldura de combustie a propanului -2220,1 kJ/mol i cldura latent de
vaporizare a apei 44 kJ/mol. Care este variaia de entalpie pentru reacia:
C3H8(g) + 5O2(g) → 3CO2(g) + 4 H2O(g) ΔH0=?
• -2044,1 kJ
• -2220,1 kJ
• -2176,1 kJ
• -2376,1 kJ
• -2076,1 kJ
(4 puncte) Nu doar virusul ce a creat actuala pandemie îi are originile în China. Zincul a fost
izolat pentru prima oar în aceast ar, de aceea în trecut acesta se mai numea i „metal chinezesc”.
Se cere s se calculeze entalpia de formare standard pentru ZnSO4 ( 0 = ?). Se dau urmtoarele ecuaii
termochimice:
1. ZnS (s) → Zn (s) + S (rombic) ΔH1 = 44 kcal/mol
2. 2ZnS(s) + 3O2(g) → 2ZnO(s) + 2SO2(g) ΔH2 = - 221,88 kcal/mol
3. 2SO2(g) + O2(g) → 2SO3(g) ΔH3 = - 46,88 kcal/mol
4. ZnSO4(s) → ZnO(s) + SO3(g) ΔH4 = 55,1 kcal/mol
• -233,48 kcal/mol
• -186,6 kcal/mol
• -434,84 kcal/mol
• -276,98 kcal/mol
• -177,8 kcal/mol
(4 puncte) În vacana de var am mers cu bunicul s potcovim cluul nostru Fulger. Fierarul a
aruncat potcoava înroit ce cântrea 0,569 kg într-o gleat în care se gseau 5 litri de ap cu
densitatea de 1000 kg/m3. Am constatat c temperatura apei a crescut de la 10 la 20 °C. Dac
neglijm pierderile de cldur, ce temperatur credei c avea potcoava înroit? Se dau cldura
specific pentru fier 0,45 J/g°C i pentru ap 4,184 J/g°C.
• 837 °C
• 817 °C
• 968 °C
• 871 °C
S1 - 23
• 689 °C
(4 puncte) Precizai ce cantitate de energie se absoarbe atunci când se evapor 50 g aceton
C3H6O
(M = 58 g/mol), dac se cunoate cldura latent de vaporizare ΔHvap = 31,3 kJ/mol?
• 26,98 kJ
• 64,62 kJ
• 31,30 kJ
• 46,26 kJ
• 62,89 kJ
(4 puncte) La spitalul modular de la Lecani se utilizeaz drept combustibil pentru înclzirea
apei GPL (liquefied petroleum gas). Cldura de combustie pentru GPL este de 40000 J/g. Debitul
de ap ce trece prin instalaie este de 3 litri/min, iar apa este înclzit de la 27C la 77C. Ce debit
masic de combustibil se consum (grame/min)? Se consider cldura specific pentru ap 4200
J/kgK i densitatea 1000 kg/m3.
• 15,75 g/min
• 15,55 g/min
• 15,25 g/min
• 75,15 g/min
• 25,15 g/min
(4 puncte) Ce volum de ap trebuie s se adauge peste 219 g de MgSO4·7H2O (A: Mg=24,
S=32, H=1, O=16, ρH2O=1g/mL) pentru a se obine o soluie cu concentraia procentual masic de
41%?
• 112,2 mL
• 246 mL
(6 puncte) S se calculeze puterea caloric superioar a unei huile care conine 74% C, 6% H,
1% S, 6% umiditate i restul substane minerale care nu ard. Se cunosc entalpia standard de
formare a apei Hf 02()= - 285,8 (kJ/mol), entalpia standard de formare a dioxidului de carbon
Hf 02()= - 393,5 (kJ/mol), entalpia standard de formare a dioxidului de sulf
Hf 02()= - 296,8 (kJ/mol). (A: C-12, H-1, O-16, S-32)
• PS = 32,93 (MJ/kg);
• PS = 29,87 (MJ/kg);
• PS = 24,53 (MJ/kg);
• PS = 20,63 (MJ/kg);
• PS = 23,47 (MJ/kg);
(6 puncte) Celulele vii utilizeaz drept combustibil glucoza. Când glucoza (M=180g/mol) este
oxidat la CO2 i H2O se elibereaz o cantitate de energie de 2880 kJ. Din aceast energie 25% este
disponibil pentru activitatea muchilor. Pentru a parcurge 1km este nevoie de o energie de 100 kJ.
Care este distana maxim pe care o poate parcurge un elev de clasa a XII a dup ce a mâncat 120g
glucoz?
S1 - 24
• 6,9 km
(6 puncte) În expediiile montane, o butelie este extrem de util dac vrei sa bei un ceai
fierbinte. Având o butelie ce conine 190 g de butan gaz (M=58 g/mol) i cunoscând entalpia de
formare pentru butan (C4H10) = - 30 kJ/mol, pentru CO2(g) = - 393,5 kJ/mol i pentru
H2O(g) = - 241,8 kJ/mol, ce cantitate de ap putem înclzi de la 15°C la 85°C dac vom arde
2,635% din cantitatea de butan gaz din butelie. Eficiena sistemului de înclzire se consider 85%,
iar cldura specific pentru ap este 4,184 J/g°C.
• 689,67 g
• 1673,53 g
• 1736,49 g
• 2376 g
• 3716 g
(6 puncte) Variaia entalpiei în reacia de combustie a unui mol de n-alcan, CnH2n+2(l) este:
rH = - 3854,8 kJ. Identificai alcanul i calculai masa de ap care ar putea fi înclzit de la 15°C
la 95°C, tiind c se ard 688g de n-alcan i c 20% din cldura rezultat se pierde. Se cunosc:
02+2() = −198,8 /;
02() = −393,5 /; 02() =
−241,8 /; capa= 4,184 kJ/kgK , AC=12, AH=1
• C6H14 ; 73,7 kg;
• C6H14; 92,1 kg
• C7H16; 73,7 kg
• C5H12; 55,2 kg
• C7H16; 92,1 kg
(6 puncte) Carbonatul de calciu se utilizeaz în procesul de obinere a unor comprimate
masticabile cu rol în neutralizarea excesului de acid din sucul gastric. Ce cantitate de precipitat de
carbonat de calciu exprimat în kg se poate obine dac se folosete dioxidul de carbon rezultat din
arderea a 2 m3 metan în condiii normale i hidroxid de calciu. Precizai i ce cantitate de ap se
poate înclzi de la 10 la 40°C cu cldura rezultat din arderea metanului? Se dau: 0CH4(g)= -
74,8 kJ/mol; 0CO2(g) = -393,5 kJ/mol;
0H2O(g) = -241,8 kJ/mol, cldura specific pentru
ap este 4,184 J/g°C, AC=12, AH=1, AO=16, ACa=40.
• 8,928 kg CaCO3 i 570,66 kg ap
• 5,839 kg CaCO3 i 102.36 kg ap
• 9,229 kg CaCO3 i 810,82 kg ap
• 2,829 kg CaCO3 i 210,26 kg ap
• 9,828 kg CaCO3 i 270,26 kg ap
Concursul Cristofor Simionescu - editia a IX-a, 20 noiembrie 2021
S1 - 25
Clasa a X-a teoretic_pt moodle
Clasa a XI-a teoretic_pt moodle
teoretic12-Subiecte 2021 clasa aXII teoretic 9 nov