sunday monday tuesday wednesday thursday friday...

16

Upload: hathuy

Post on 23-Feb-2018

221 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

1 Chaturthi 5:21N Dhanishtha 6:21D+ Gabhi /New Year RK 3:32 to 4:42 V13:40D+to15:18D+

2 Panchami 5:12N Dhanishtha 6:47D+ Satabhisha RK 8:30 to 9:40 V13:09D+to14:45D+

3 Shasti 4:36N Satabhisha 6:45D+ P Bhadrapad SUBR ABHI /Sunderkand RK 2:22 to 3:33 V16:08D+to17:42D+

4 Saptami 3:31N P Bhadrapad 6:15D+ U Bhadrapad Hanuman SA RK 12:2 to 1:12 V17:44D+to19:16D+

5 Ashtami 1:56N U Bhadrapad 5:15N Revati 5:15N RK 1:13 to 2:24 V24:02D+to25:32D+

6 Navami 11:52N Asvini 3:48N RK 10:52 to 12:3 V12:39D+to14:07D+

7 Dasami 9:23N Bharani 1:57N RK 9:42 to 10:53 V12:51D+to14:18D+

8 Ekadasi 6:33N Krittika 11:47N SRI ABHI/SNP/SUBR ABHI RK 3:37 to 4:48 V14:12D+to15:38D+

9 Dwadasi 3:31D Rohini 9:26N Pradosham RK RK 8:31 to 9:42 V2:27Nto3:54N

10 Trayodasi 12:24D Mrigsira 7:03N RK 2:27 to 3:39 V2:38Nto4:05N

11 Chaturdasi 9:22D Poornima 6:34D+ Ardra 4:47D NAT/SNP/ARDRA DARSANAM RK 12:5 to 1:17 V3:48Nto5:16N

12 Poornima 4:10N Prathama 4:10N Punarvasu 2:50D RAM RK 1:18 to 2:29 V10:18Nto11:48N

13 Dwitiya 2:19N Pushya 1:19D Bhogi/Lohri RK 10:55 to 12:6 V1:38Nto3:10N

14 Tritiya 1:09N Aslesa 12:25D Sankranti/Pongal/Thai/Uttarayanam/Ayp RK 9:42 to 10:54 V12:19Nto1:54N

15 Chaturthi 12:45N Magha 12:13D Gabhi(SKC) RK 3:44 to 4:56 V8:24Nto10:02N

16 Panchami 1:09N P Phalguni 12:47D *MLK Day RK 8:30 to 9:43 V8:22Nto10:04N

17 Shasti 2:19N U Phalguni 2:07D AYP RK 2:33 to 3:45 V11:13Nto12:57N

18 Saptami 4:08N Hasta 4:08D RK 12:8 to 1:21 V12:57Nto2:44N

19 Ashtami 6:25D+ Chitra 6:41N RK 1:22 to 2:35 V12:56Nto2:43N

20 Ashtami 6:25D Navami Svati 9:33N RK 10:56 to 12:9 V3:50Nto5:38N

21 Navami 8:57D Visakha 12:33N RK 9:42 to 10:55 V5:00Nto6:48D+

22 Dasami 11:30D Anuradha 3:26N SRI ABHI RK 3:50 to 5:4 V9:38D+to11:25D+

23 Ekadasi 1:52D Jyestha 6:03D+ SNP RK 8:28 to 9:42 V to

24 Dwadasi 3:53D Jyestha 6:03D Pradosham RK 2:38 to 3:52 V5:57Nto8:06D+

25 Trayodasi 5:27D Moola 8:16D Saraswati SA RK 12:9 to 1:24 V6:28Nto8:12N

26 Chaturdasi 6:32N Purvasadha 10:02D 17Temple Anniversary RK 1:25 to 2:40 V6:27Nto8:08N

27 Amavasya 7:07N Uttarasadha 11:19D RK 10:56 to 12:10 V3:27Dto5:06D

28 Prathama 7:14N Sravna 12:09D MAGHAM RK 9:40 to 10:55 V4:13Dto5:50D

29 Dwitiya 6:55N Dhanishtha 12:33D RK 3:57 to 5:12 V7:45Nto9:21N

30 Tritiya 6:14N Satabhisha 12:34D Gabhi RK 8:24 to 9:39 V6:52Nto8:27N

31 Chaturthi 5:11D P Bhadrapad 12:15D Hanuman SA RK 2:42 to 3:58 V9:34Nto11:08N

Tithi and Nakshtra are end times D 6am to 6pm N 6pm to 6am D+ next day

RK Rahu Kalam V Varjyam

Have you Sponsored Your Pillar ? Support your Temple

*US HOLIDAY

2017 JANUARY (PUSHYAM) (MAGHAM) 2017

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

1 Panchami 3:50D U Bhadrapad 11:36D SUBR ABHI /Vasnta Panchami RK 12:10 to 1:27 V11:08Nto12:40N

2 Shasti 2:12D Revati 10:41D RK 1:27 to 2:44 V5:17Nto6:46D+

3 Saptami 12:20D Asvini 9:31D Ratha Saptami RK 10:54 to 12:11 V6:16Nto7:48N

4 Ashtami 10:15D Bharani 8:09D Krittika 6:37D+ SUBR ABHI RK 9:37 to 10:54 V7:22Nto8:52NV21:31D+to23:00D+

5 Navami 8:00D Dasami 5:40N Krittika 4:59N Rohini 4:59N RK RK 4:3 to 5:20 V10:10D+to11:40D+

6 Ekadasi 3:18N Mrigsira 3:19N SRI ABHI /SNP RK 8:18 to 9:36 V11:09D+to12:39D+

7 Dwadasi 12:60N Ardra 1:43N NAT/Sunderkand RK 2:47 to 4:5 V13:00D+to14:30D+

8 Trayodasi 10:52N Punarvasu 12:18N Pradosham RAM RK 12:11 to 1:30 V7:54D+to9:25D+

9 Chaturdasi 9:01N Pushya 11:09N THAI POOSAM RK 1:30 to 2:48 V11:33D+to13:06D+

10 Poornima 7:33N Aslesa 10:24N SNP RK 10:53 to 12:12 V10:16D+to11:51D+

11 Prathama 6:35N Magha 10:09N RK 9:34 to 10:53 V6:15D+to7:52D+

12 Dwitiya 6:12N P Phalguni 10:29N RK 4:10 to 5:29 V5:58Nto7:38D+

13 Tritiya 6:27N U Phalguni 11:27N MASI/AYP RK 8:13 to 9:32 V8:23D+to10:05D+

14 Chaturthi 7:22N Hasta 1:02N Gabhi(SKC) RK 2:51 to 4:11 V9:44D+to11:28D+

15 Panchami 8:54N Chitra 3:11N RK 12:12 to 1:32 V9:23D+to11:09D+

16 Shasti 10:56N Svati 5:47N RK 1:32 to 2:53 V to

17 Saptami 1:18N Visakha RK 10:50 to 12:11 V7:28Dto9:36D

18 Ashtami 3:48N Visakha 8:40D RK 9:29 to 10:50 V12:36Dto2:26D

19 Navami 6:11D+ Anuradha 11:36D RK 4:16 to 5:37 V5:50Dto7:37N

20 Navami 6:11D Dasami Jyestha 2:23D *Presidents Day RK 8:6 to 9:27 V15:00D+to16:46D+

21 Dasami 8:15D Moola 4:47D SRI ABHI Saraswati SA RK 2:55 to 4:17 V3:08Nto4:52N

22 Ekadasi 9:50D Purvasadha 6:41N SNP RK 12:11 to 1:34 V3:07Nto4:48N

23 Dwadasi 10:49D Uttarasadha 7:60N Pradosham /Maha Pradosham RK 1:33 to 2:56 V12:05Nto1:44N

24 Trayodasi 11:09D Sravna 8:41N Sivaratri Jagran RK 10:48 to 12:11 V12:40Nto2:17N

25 Chaturdasi 10:51D Dhanishtha 8:46N RK 9:23 to 10:47 V3:49Nto5:23N

26 Amavasya 9:58D Satabhisha 8:19N RK 4:21 to 5:45 V2:28Nto4:01N

27 Prathama 8:36D P Bhadrapad 7:27N Hanuman SA/PHALGUNAM RK 7:58 to 9:22 V4:32Nto6:03D+

28 Dwitiya 6:51D Tritiya 4:48N U Bhadrapad 6:13N RK 2:58 to 4:23 V5:29Nto6:59D+

Tithi and Nakshtra are end times D 6am to 6pm N 6pm to 6am D+ next day

RK Rahu Kalam V Varjyam

Have you Sponsored Your Pillar ? Support your Temple

*US HOLIDAY

2017 FEBRUARY (MAGHAM) (PHALGUNAM) 2017

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

Tithi and Nakshtra are end times D 6am to 6pm N 6pm to 6am D+ next day

RK Rahu Kalam V Varjyam

Have you Sponsored Your Pillar ? Support your Temple

1 Chaturthi 2:33N Revati 4:46D Gabhi RK 12:9 to 1:34 V11:26D+to12:56D+

2 Panchami 12:14N Asvini 3:11D RK 1:34 to 2:59 V12:08Nto1:37N

3 Shasti 9:54N Bharani 1:34D SUBR ABHI RK 10:44 to 12:9 V12:45Nto2:15N

4 Saptami 7:38N Krittika 11:59D RK RK 9:18 to 10:43 V2:59Nto4:29N

5 Ashtami 5:29D Rohini 10:31D RK 4:26 to 5:52 V3:45Dto5:15D

6 Navami 3:32D Mrigsira 9:12D RK 7:50 to 9:16 V5:06Dto6:38N

7 Dasami 1:48D Ardra 8:06D SRI ABHI NAT/Sunderkand RK 3:1 to 4:27 V7:35Nto9:07N

8 Ekadasi 12:20D Punarvasu 7:15D RAM/SNP RK 12:8 to 1:35 V2:43Dto4:15D

9 Dwadasi 11:09D Pushya 6:42D Pradosham RK 1:35 to 3:2 V6:52Nto8:29N

10 Trayodasi 10:20D Aslesa 6:28D RK 10:40 to 12:8 V6:07Nto7:43N

11 Chaturdasi 9:54D Magha 6:37D SNP RK 9:12 to 10:40 V2:24Dto4:04D

12 Poornima 10:54D P Phalguni 8:11D HOLI RK 5:32 to 6:60 V3:30Dto5:10D

13 Prathama 11:22D U Phalguni 9:12D AYP RK 8:41 to 10:10 V5:46Dto7:26N

14 Dwitiya 12:20D Hasta 10:42D PANGUNI/Karadayan Nombu/AYP RK 4:4 to 5:33 V6:54Nto8:40N

15 Tritiya 1:47D Chitra 12:40D Gabhi(SKC) RK 1:6 to 2:36 V6:49Nto8:35N

16 Chaturthi 3:41D Svati 3:04D RK 2:35 to 4:5 V9:18Nto11:05N

17 Panchami 5:56D Visakha 5:49D RK 11:36 to 1:6 V10:17Nto12:04N

18 Shasti 8:23N Anuradha 8:44N RK 10:5 to 11:35 V2:59Nto4:47N

19 Saptami 10:49N Jyestha 11:39N RK 5:36 to 7:7 V24:32D+to26:19D+

20 Ashtami 1:02N Moola 2:21N Saraswati SA RK 8:33 to 10:3 V12:50D+to14:35D+

21 Navami 2:48N Purvasadha 4:37N RK 4:7 to 5:38 V13:09D+to14:52D+

22 Dasami 3:58N Uttarasadha 6:17D+ RK 1:4 to 2:36 V to

23 Ekadasi 4:24N Sravna SRI ABHI /SNP RK 2:36 to 4:7 V6:00Dto8:00D

24 Dwadasi 4:04N Sravna 7:15D RK 11:31 to 1:3 V11:04Dto12:40D

25 Trayodasi 2:59N Dhanishtha 7:28D Sani Pradosham RK 9:59 to 11:31 V2:01Dto3:33D

26 Chaturdasi 1:15N Satabhisha 6:58D P Bhadrapad 5:50N RK 5:41 to 7:14 V12:27Dto2:01DV14:45D+to16:14D+

27 Amavasya 10:57N U Bhadrapad 4:10N Somavati Amavasya RK 8:24 to 9:57 V15:09D+to16:36D+

28 Prathama 8:15N Revati 2:09N CHAITRAM/UGADI RK 4:9 to 5:43 V20:15D+to21:42D+

29 Dwitiya 5:17D Asvini 11:54N RK 1:2 to 2:36 V8:33D+to10:00D+

30 Tritiya 2:13D Bharani 9:36N Gabhi RK 2:36 to 4:10 V8:28D+to9:55D+

31 Chaturthi 11:11D Krittika 7:23N SUBR ABHI RK 11:27 to 1:1 V10:02D+to11:30D+

*US HOLIDAY

2017 MARCH (PHALGUNAM) (CHAITRAM) 2017

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

30 Panchami 3:19D Ardra 9:07N RK 6:4 to 7:48 V8:25D+to9:55D+

Tithi and Nakshtra are end times D 6am to 6pm N 6pm to 6am D+ next day

RK Rahu Kalam V Varjyam

Have you Sponsored Your Pillar ? Support your Temple

*US HOLIDAY

1 Panchami 8:20D Shasti 5:46N Rohini 5:23D SUBR ABHI /RK RK 9:52 to 11:27 V10:35Nto12:05N

2 Saptami 3:35N Mrigsira 3:44D RK 5:46 to 7:21 V11:41Nto1:12N

3 Ashtami 1:50N Ardra 2:29D NAT RK 8:14 to 9:50 V2:05Nto3:37N

4 Navami 12:34N Punarvasu 1:41D RAM/Sunderkand/RAMA NAVAMI RK 4:12 to 5:47 V9:34Nto11:09N

5 Dasami 11:46N Pushya 1:22D RK 12:60 to 1:36 V2:13Nto3:49N

6 Ekadasi 11:25N Aslesa 1:30D SRI ABHI /SNP RK 2:36 to 4:12 V1:46Nto3:24N

7 Dwadasi 11:30N Magha 2:04D RK 11:23 to 12:59 V10:22Nto12:02N

8 Trayodasi 11:60N P Phalguni 3:02D Sani Pradosham RK 9:46 to 11:23 V10:38Nto12:19N

9 Chaturdasi 12:53N U Phalguni 4:24D AYP/PANGUNI UTTIRAM RK 5:51 to 7:28 V1:23Nto3:06N

10 Poornima 2:08N Hasta 6:07N SNP RK 8:7 to 9:44 V2:48Nto4:32N

11 Prathama 3:45N Chitra 8:11N RK 4:14 to 5:52 V2:20Nto4:06N

12 Dwitiya 5:41N Svati 10:35N RK 12:58 to 2:36 V4:48Nto6:35D+

13 Tritiya Visakha 1:16N RK 2:36 to 4:15 V5:44Nto7:32D+

14 Tritiya 7:54D Anuradha 4:10N Gabhi(SKC)/CHITTIRAI/AYP/Souramana Ugadi/Vishu/ KKA Starts RK 11:20 to 12:58 V to

15 Chaturthi 10:18D Jyestha RK 9:39 to 11:18 V8:01Dto10:02D

16 Panchami 12:46D Jyestha 7:08D RK 5:56 to 7:35 V8:14D+to10:02D+

17 Shasti 3:06D Moola 10:02D Saraswati SA RK 7:58 to 9:37 V8:41Nto10:27N

18 Saptami 5:07D Purvasadha 12:40D RK 3:17 to 5:57 V9:23Nto11:07N

19 Ashtami 6:37N Uttarasadha 2:50D RK 12:56 to 2:37 V7:05Nto8:47N

20 Navami 7:25N Sravna 4:21D RK 2:37 to 4:18 V8:28Nto10:07N

21 Dasami 7:25N Dhanishtha 5:06D RK 11:15 to 12:56 V12:16Nto1:52N

22 Ekadasi 6:35N Satabhisha 5:02D SRI ABHI/SNP RK 9:33 to 11:15 V11:12Nto12:44N

23 Dwadasi 4:56D P Bhadrapad 4:10D Pradosham Hanuman SA RK 5:60 to 7:42 V1:06Nto2:36N

24 Trayodasi 2:35D U Bhadrapad 2:35D RK 7:50 to 9:32 V1:28Nto2:56N

25 Chaturdasi 11:38D Revati 12:25D RK 4:20 to 6:2 V5:40Nto7:03D+

26 Amavasya 8:16D Prathama 4:39N Asvini 9:50D RK 12:55 to 2:38 V5:53Dto7:20N

27 Dwitiya 12:59N Bharani 7:00D Krittika 4:09N SUBR ABHI RK 2:38 to 4:20 V5:34Dto6:59NV18:20D+to19:45D+

28 Tritiya 9:26N Rohini 1:26N RK/Akshya Tritiya RK 11:12 to 12:55 V6:28D+to7:54D+

29 Chaturthi 6:10N Mrigsira 11:03N Gabhi RK 9:28 to 11:12 V6:45D+to8:13D+

2017 APRIL (CHAITRAM) (VAISAKHAM) 2017

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

*US HOLIDAY

1 Shasti 1:02D Punarvasu 7:46N RAM RK 7:43 to 9:27 V3:30Nto5:03N

2 Saptami 11:22D Pushya 7:02N Sunderkand RK 4:23 to 6:7 V7:47D+to9:23D+

3 Ashtami 10:22D Aslesa 6:58N RK 12:54 to 2:39 V7:14D+to8:52D+

4 Navami 10:00D Magha 7:32N RK 2:39 to 4:24 V3:53Nto5:33N

5 Dasami 10:14D P Phalguni 8:39N SRI ABHI RK 11:10 to 12:54 V4:18Nto6:01D+

6 Ekadasi 11:00D U Phalguni 10:14N AYP/SNP RK 9:23 to 11:8 V7:19D+to9:03D+

7 Dwadasi 12:13D Hasta 12:13N Pradosham RK 6:10 to 7:56 V8:58D+to10:44D+

8 Trayodasi 1:46D Chitra 2:31N RK 7:37 to 9:22 V8:42D+to10:28D+

9 Chaturdasi 3:37D Svati 5:04N SNP RK 4:26 to 6:12 V to

10 Poornima 5:42D Visakha RK 12:54 to 2:40 V8:01Dto10:02D

11 Prathama 7:58N Visakha 7:49D RK 2:40 to 4:27 V11:37Dto1:24D

12 Dwitiya 10:22N Anuradha 10:42D RK 11:7 to 12:54 V4:29Dto6:19N

13 Tritiya 12:47N Jyestha 1:41D RK 9:20 to 11:7 V14:49D+to16:37D+

14 Chaturthi 3:09N Moola 4:38D Gabhi(SKC) Saraswati SA/VAIKASI/AYP/ *Mother's Day RK 6:15 to 8:2 V3:20Nto5:07N

15 Panchami 5:17N Purvasadha 7:26N RK 7:31 to 9:19 V4:15Nto6:01D+

16 Shasti Uttarasadha 9:55N RK 4:29 to 6:16 V2:15Nto3:59N

17 Shasti 7:02D Sravna 11:56N RK 12:54 to 2:42 V4:08Nto5:50N

18 Saptami 8:13D Dhanishtha 1:18N RK 1:42 to 4:30 V8:39D+to10:18D+

19 Ashtami 8:41D Satabhisha 1:54N RK 11:6 to 12:54 V8:13D+to9:48D+

20 Navami 8:22D P Bhadrapad 1:41N Hanuman SA RK 9:17 to 11:5 V10:52D+to12:24D+

21 Dasami 7:12D Ekadasi 5:14N U Bhadrapad 12:40N SRI ABHI/SNP RK 6:19 to 8:8 V11:46D+to13:15D+

22 Dwadasi 2:33N Revati 10:54N RK 7:28 to 9:17 V16:55D+to18:22D+

23 Trayodasi 11:18N Asvini 8:32N Pradosham RK 4:32 to 6:21 V5:00Nto6:25D+

24 Chaturdasi 7:38N Bharani 5:44D RK 12:54 to 2:43 V4:11Nto5:35N

25 Amavasya 3:44D Krittika 2:40D SUBR ABHI RK 2:44 to 4:33 V4:35Nto5:59N

26 Prathama 11:48D Rohini 11:34D RK/JYESHTAM RK 11:5 to 12:54 V4:21Dto5:43D

27 Dwitiya 8:01D Tritiya 4:34N Mrigsira 8:37D NAT RK 9:15 to 11:5 V3:46Dto5:14D

28 Chaturthi 1:37N Ardra 6:01D Punarvasu 3:54N Gabhi/RAM RK 6:24 to 8:14 V4:57Dto6:24NV11:24D+to12:54D+

29 Panchami 11:17N Pushya 2:27N *Memorial Day KKA Ends RK 7:25 to 9:15 V14:50D+to16:23D+

30 Shasti 9:41N Aslesa 1:43N SUBR ABHI RK 4:35 to 6:26 V13:43D+to15:20D+

31 Saptami 8:50N Magha 1:45N RK 12:55 to 2:46 V9:59D+to11:38D+

Tithi and Nakshtra are end times D 6am to 6pm N 6pm to 6am D+ next day

RK Rahu Kalam V Varjyam

Have you Sponsored Your Pillar ? Support your Temple

2017 MAY (VAISAKHAM) (JYESHTAM) 2017

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

Tithi and Nakshtra are end times D 6am to 6pm N 6pm to 6am D+ next day

RK Rahu Kalam V Varjyam

Have you Sponsored Your Pillar ? Support your Temple

*US HOLIDAY

1 Ashtami 8:45N P Phalguni 2:31N RK 2:45 to 4:36 V10:07D+to11:49D+

2 Navami 9:21N U Phalguni 3:56N AYP RK 11:5 to 12:55 V to

3 Dasami 10:33N Hasta RK 9:13 to 11:4 V10:49Dto12:41D

4 Ekadasi 12:13N Hasta 5:54N- SRI ABHI /SNP RK 6:28 to 8:19 V2:05Dto3:53D

5 Dwadasi 2:13N Chitra 8:17D RK 7:23 to 9:14 V2:10Dto3:54D

6 Trayodasi 4:26N Svati 10:57D Pradosham /Sunderkand RK 4:39 to 6:30 V4:34Dto6:25N

7 Chaturdasi Visakha 1:48D VAIKASI VISAKHAM RK 12:56 to 2:47 V6:17Nto8:05N

8 Chaturdasi 6:47D Anuradha 4:44D SNP RK 2:48 to 4:39 V11:01Nto12:49N

9 Poornima 9:09D Jyestha 7:41N RK 11:5 to 12:56 V20:47D+to22:34D+

10 Prathama 11:31D Moola 10:35N Saraswati SA RK 9:14 to 11:5 V9:16D+to11:03D+

11 Dwitiya 1:45D Purvasadha 1:20N RK 6:32 to 8:24 V10:10D+to11:56D+

12 Tritiya 3:48D Uttarasadha 3:52N Gabhi(SKC) RK 7:23 to 9:14 V to

13 Chaturthi 5:33D Sravna RK 4:41 to 6:33 V5:50N-to7:46D

14 Panchami 6:52N Sravna 6:03D RK 12:58 to 2:50 V10:12Dto11:52D

15 Shasti 7:39N Dhanishtha 7:45D ANI/AYP RK 2:50 to 4:41 V2:33Dto4:12D

16 Saptami 7:45N Satabhisha 8:52D RK 11:7 to 12:58 V2:42Dto4:22D

17 Ashtami 7:09N P Bhadrapad 9:17D Hanuman SA RK 9:15 to 11:7 V6:19Nto7:51N

18 Navami 5:47D U Bhadrapad 8:59D *Father's Day RK 6:34 to 8:26 V7:36Nto9:08N

19 Dasami 3:42D Revati 7:56D SRI ABHI RK 7:23 to 9:15 V2:13Nto3:45N

20 Ekadasi 12:59D Asvini 6:13D Bharani 3:57N SNP RK 4:42 to 6:34 V2:48Dto4:16DV14:35D+to16:00D+

21 Dwadasi 9:45D Krittika 1:15N Pradosham/SUBR ABHI RK 12:59 to 2:51 V15:16D+to16:40D+

22 Trayodasi 6:08D Chaturdasi 2:20N Rohini 10:19N RK RK 2:51 to 4:43 V3:12Nto4:36N

23 Amavasya 10:31N Mrigsira 7:19N RK 11:8 to 12:59 V2:41Nto4:06N

24 Prathama 6:51N Ardra 4:27D NAT/ASHADHAM RK 9:16 to 11:8 V3:10Nto4:36N

25 Dwitiya 3:32D Punarvasu 1:55D RAM RK 6:36 to 8:28 V9:14Nto10:41N

26 Tritiya 12:42D Pushya 11:52D Gabhi RK 7:25 to 9:16 V11:43Nto1:12N

27 Chaturthi 10:31D Aslesa 10:28D RK 4:43 to 6:35 V9:36Nto11:08N

28 Panchami 9:03D Magha 9:47D SUBR ABHI RK 12:60 to 2:52 V5:04Dto6:40N

29 Shasti 8:23D P Phalguni 9:53D RK 2:52 to 4:44 V4:32Dto6:13N

30 Saptami 8:31D U Phalguni 10:45D AYP RK 11:9 to 1:1 V7:16Nto9:01N

2017 JUNE (JYESHTAM) (ASHADHAM) 2017

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

30 Ashtami 12:17N Svati 12:09N RK 6:23 to 8:10 V6:22D+to8:09D+

31 Navami 2:23N Visakha 2:51N 108 Kalasa Siva abhi RK 7:43 to 9:30 V7:19D+to9:06D+

Tithi and Nakshtra are end times D 6am to 6pm N 6pm to 6am D+ next day

RK Rahu Kalam V Varjyam

Have you Sponsored Your Pillar ? Support your Temple

*US HOLIDAY

1 Ashtami 9:22D Hasta 12:20D RK 9:18 to 11:9 V9:03Nto10:47N

2 Navami 10:50D Chitra 2:30D RK 5:36 to 8:27 V8:41Nto10:27N

3 Dasami 12:45D Svati 5:05D SRI ABHI RK 7:27 to 9:19 V11:20Nto1:08N

4 Ekadasi 2:59D Visakha 7:56N SNP/Sunderkand/ *US Independence Day RK 4:44 to 6:36 V12:25Nto2:13N

5 Dwadasi 5:22D Anuradha 10:54N Pradosham RK 1:1 to 2:53 V5:11Nto6:59D+

6 Trayodasi 7:45N Jyestha 1:51N RK 2:53 to 4:44 V26:52D+to28:39D+

7 Chaturdasi 10:01N Moola 4:40N Saraswati SA RK 11:11 to 1:1 V to

8 Poornima 12:06N Purvasadha SNP RK 9:20 to 11:11 V1:02Dto3:03D

9 Prathama 1:56N Purvasadha 7:18D RK 6:34 to 8:25 V3:47Dto5:31D

10 Dwitiya 3:26N Uttarasadha 9:39D RK 7:30 to 9:21 V1:33Dto3:19D

11 Tritiya 4:34N Sravna 11:41D RK 4:43 to 6:34 V3:56Dto5:38D

12 Chaturthi 5:15N Dhanishtha 1:19D Gabhi(SKC) RK 1:3 to 2:53 V8:51Nto10:32N

13 Panchami 5:26N Satabhisha 2:30D RK 2:53 to 4:43 V9:04Nto10:43N

14 Shasti 5:04N P Bhadrapad 3:11D Hanuman SA RK 11:13 to 1:3 V12:48Nto2:25N

15 Saptami 4:07N U Bhadrapad 3:18D RK 9:23 to 11:13 V3:03Nto4:37N

16 Ashtami 2:35N Revati 2:50D ADI/DAKSHINAYANAM/AYP RK 6:32 to 8:22 V9:58D+to11:30D+

17 Navami 12:30N Asvini 1:48D RK 7:34 to 9:24 V10:46Nto12:16N

18 Dasami 9:56N Bharani 12:15D RK 4:41 to 6:31 V11:08Nto12:36N

19 Ekadasi 6:57N Krittika 10:15D SRI ABHI/SNP/SUBR ABHI RK 1:3 to 2:53 V12:03Nto1:27N

20 Dwadasi 3:43D Rohini 7:55D Mrigsira 5:23N Pradosham RK RK 2:52 to 4:41 V12:16Dto1:45DV12:53D+to14:18D+

21 Trayodasi 12:20D Ardra 2:49N NAT RK 11:15 to 1:3 V13:35D+to15:01D+

22 Chaturdasi 8:58D Amavasya 5:45N Punarvasu 12:23N RAM RK 9:26 to 11:14 V7:38D+to9:06D+

23 Prathama 2:53N Pushya 10:13N SHRAVANAM RK 6:28 to 8:16 V10:05D+to11:35D+

24 Dwitiya 12:28N Aslesa 8:30N 108 Kalasa Siva abhi RK 7:39 to 9:27 V7:55D+to9:27D+

25 Tritiya 10:39N Magha 7:21N Mangala Gowri RK 4:39 to 6:27 V3:11Nto4:45N

26 Chaturthi 9:31N P Phalguni 6:53N Gabhi RK 1:3 to 2:51 V2:09Nto3:46N

27 Panchami 9:08N U Phalguni 7:09N AYP RK 2:51 to 4:38 V3:54Nto5:34N

28 Shasti 9:31N Hasta 8:10N SUBR ABHI RK 11:16 to 1:3 V4:44Nto6:26D+

29 Saptami 10:37N Chitra 9:53N RK 9:30 to 11:17 V3:59Nto5:45N

2017 JULY (ASHADHAM) (SHRAVANAM) 2017

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

Have you Sponsored Your Pillar ? Support your Temple

*US HOLIDAY

1 Dasami 4:44N Anuradha 5:46N Sunderkand/Mangala Gowri RK 4:35 to 6:22 V to

2 Ekadasi Jyestha SRI ABHI RK 1:3 to 2:49 V8:14Dto10:18D

3 Ekadasi 7:07D Jyestha 8:43D SNP RK 2:49 to 4:34 V9:41D+to11:31D+

4 Dwadasi 9:22D Moola 11:32D Pradosham Saraswati SA/Vara Lakshmi RK 11:17 to 1:3 V10:08Nto11:54N

5 Trayodasi 11:21D Purvasadha 2:05D RK 9:32 to 11:18 V10:47Nto12:32N

6 Chaturdasi 12:59D Uttarasadha 4:16D SNP RK 6:18 to 7:3 V8:33Nto10:16N

7 Poornima 2:11D Sravna 6:02N 108 Kalasa Siva abhi/YAJUR UPAKARMA/ RAKSHABANDHAN RK 7:49 to 9:33 V10:15Nto11:56N

8 Prathama 2:55D Dhanishtha 7:22N Sunderkand/Mangala Gowri RK 4:32 to 6:16 V2:49Nto4:29N

9 Dwitiya 3:13D Satabhisha 8:16N RK 1:2 to 2:47 V2:46Nto4:23N

10 Tritiya 3:03D P Bhadrapad 8:42N Gabhi(SKC) Hanuman SA RK 2:46 to 4:30 V6:18D+to7:54D+

11 Chaturthi 2:28D U Bhadrapad 8:44N RK 11:18 to 1:1 V8:31D+to10:05D+

12 Panchami 1:27D Revati 8:20N RK 9:35 to 11:18 V15:41D+to17:14D+

13 Shasti 12:02D Asvini 7:34N RK 6:11 to 7:54 V4:42Nto6:13D+

14 Saptami 10:16D Bharani 6:26N 108 Kalasa Siva abhi/Janmastami RK 7:53 to 9:35 V5:43Nto7:13D+

15 Ashtami 8:10D Navami 5:48N Krittika 5:01D Mangala Gowri RK 4:26 to 6:8 V7:52D+to9:22D+

16 Dasami 3:13N Rohini 3:20D RK RK 1:1 to 2:43 V8:30Nto9:58N

17 Ekadasi 12:31N Mrigsira 1:29D SRI ABHI/SNP/AVANI/AYP RK 2:43 to 4:25 V9:12Nto10:40N

18 Dwadasi 9:48N Ardra 11:33D NAT RK 11:19 to 12:60 V10:20Nto11:46N

19 Trayodasi 7:08N Punarvasu 9:39D Sani Pradosham/RAM RK 9:38 to 11:19 V4:26Dto5:53D

20 Chaturdasi 4:40D Pushya 7:52D RK 6:4 to 7:45 V7:17Nto8:49N

21 Amavasya 2:30D Aslesa 6:21D Magha 5:13N Somavati Amavasya/108 RK 7:58 to 9:38 V5:36Dto7:09N

22 Prathama 12:46D P Phalguni 4:34N BHADRAPADAM RK 4:21 to 6:1 V11:43D+to13:19D+

23 Dwitiya 11:33D U Phalguni 4:30N AYP RK 12:59 to 2:40 V13:06D+to14:44D+

24 Tritiya 10:57D Hasta 5:05N Gabhi/Ganesh Chaturthi/Hartalika Teej RK 2:39 to 4:19 V13:30D+to15:11D+

25 Chaturthi 11:02D Chitra 6:21D+ RK 11:20 to 12:59 V to

26 Panchami 11:48D Svati SUBR ABHI RK 9:39 to 11:19 V8:14Dto10:19D

27 Shasti 1:11D Svati 8:14D RK 5:55 to 7:34 V2:09Dto3:53D

28 Saptami 3:07D Visakha 10:39D RK 8:2 to 9:40 V2:41Dto4:31D

29 Ashtami 5:23D Anuradha 1:27D RK 4:14 to 5:53 V7:43Nto9:31N

30 Navami 7:47N Jyestha 4:23D RK 12:57 to 2:35 V17:28D+to19:16D+

31 Dasami 10:06N Moola 7:17N Saraswati SA RK 2:35 to 4:12 V5:55Nto7:41D+

Tithi and Nakshtra are end times D 6am to 6pm N 6pm to 6am D+ next day

RK Rahu Kalam V Varjyam

2017 AUGUST (SHRAVANAM) (BHADRAPADAM) 2017

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

Tithi and Nakshtra are end times D 6am to 6pm N 6pm to 6am D+ next day

RK Rahu Kalam V Varjyam

Have you Sponsored Your Pillar ? Support your Temple

*US HOLIDAY

1 Ekadasi 12:08N Purvasadha 9:54N SRI ABHI /SNP RK 11:19 to 12:56 V6:38D+to8:22D+

2 Dwadasi 1:43N Uttarasadha 12:07N RK 9:42 to 11:19 V4:22Nto6:05D+

3 Trayodasi 2:45N Sravna 1:48N Pradosham/ONAM RK 5:46 to 7:23 V5:58Nto7:38D+

4 Chaturdasi 3:11N Dhanishtha 2:54N *Labor Day RK 8:6 to 9:43 V10:15D+to11:53D+

5 Poornima 3:03N Satabhisha 3:26N SNP/Sunderkand/Mahalaya paksham RK 4:8 to 5:44 V9:50D+to11:26D+

6 Prathama 2:22N P Bhadrapad 3:27N Hanuman SA RK 12:55 to 2:31 V12:52D+to14:26D+

7 Dwitiya 1:14N U Bhadrapad 3:01N RK 2:30 to 4:6 V14:35D+to16:08D+

8 Tritiya 11:43N Revati 2:12N RK 11:19 to 12:54 V21:17D+to22:49D+

9 Chaturthi 9:55N Asvini 1:07N Gabhi(SKC) RK 9:44 to 11:19 V10:12D+to11:43D+

10 Panchami 7:54N Bharani 11:50N RK 5:37 to 7:12 V11:07D+to12:38D+

11 Shasti 5:45D Krittika 10:26N SUBR ABHI RK 8:10 to 9:44 V13:26D+to14:56D+

12 Saptami 3:32D Rohini 8:58N RK RK 4:1 to 5:35 V2:12Nto3:42N

13 Ashtami 1:18D Mrigsira 7:30N RK 12:52 to 2:26 V3:24Nto4:54N

14 Navami 11:07D Ardra 6:05N NAT RK 2:25 to 3:58 V5:25Nto6:56D+

15 Dasami 8:60D Punarvasu 4:46D SRI ABHI/RAM RK 11:19 to 12:52 V12:21Nto1:52N

16 Ekadasi 7:01D Dwadasi 5:12N Pushya 3:35D PURUTTASI/AYP/SNP RK 9:46 to 11:19 V3:51Nto5:23N

17 Trayodasi 3:38N Aslesa 2:36D Pradosham RK 5:29 to 7:1 V2:14Nto3:47N

18 Chaturdasi 2:22N Magha 1:53D RK 8:15 to 9:47 V9:45Nto11:19N

19 Amavasya 1:30N P Phalguni 1:30D RK 3:54 to 5:26 V8:42Nto10:18N

20 Prathama 1:05N U Phalguni 1:32D AYP/ASWIJAM/Navaratri begins RK 12:50 to 2:22 V10:06Nto11:45N

21 Dwitiya 1:12N Hasta 2:04D RK 2:21 to 3:52 V10:24Nto12:04N

22 Tritiya 1:53N Chitra 3:07D RK 11:19 to 12:50 V9:05Nto10:48N

23 Chaturthi 3:09N Svati 4:45D Gabhi RK 9:48 to 11:18 V10:51Nto12:36N

24 Panchami 4:58N Visakha 6:55N RK 5:19 to 6:49 V11:21Nto1:07N

25 Shasti Anuradha 9:32N RK 8:19 to 9:48 V3:48Nto5:36N

26 Shasti 7:11D Jyestha 12:27N RK 3:46 to 5:16 V25:38D+to27:26D+

27 Saptami 9:39D Moola 3:27N Saraswati SA RK 12:47 to 2:17 V14:10D+to15:57D+

28 Ashtami 12:06D Purvasadha 6:18D+ RK 2:16 to 3:44 V to

29 Navami 2:20D Uttarasadha RK 11:18 to 12:47 V11:21Dto1:26D

30 Dasami 4:06D Uttarasadha 8:45D SRI ABHI /Vijaya Dasami RK 9:50 to 11:18 V12:25Dto2:09D

2017 SEPTEMBER (BHADRAPADAM) (ASWIJAM) 2017

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

1 Ekadasi 5:14D Sravna 10:39D SNP RK 5:10 to 6:38 V2:26Dto4:09D

2 Dwadasi 5:39D Dhanishtha 11:52D Pradosham RK 8:23 to 9:51 V7:12Nto8:50N

3 Trayodasi 5:19D Satabhisha 12:22D Sunderkand RK 3:40 to 5:7 V6:41Nto8:16N

4 Chaturdasi 4:18D P Bhadrapad 12:09D Hanuman SA/SNP RK 12:45 to 2:12 V9:25Nto10:58N

5 Poornima 2:40D U Bhadrapad 11:20D RK 2:11 to 3:38 V10:40Nto12:11N

6 Prathama 12:34D Revati 10:01D RK 11:19 to 12:45 V4:20Nto5:48N

7 Dwitiya 10:07D Asvini 8:21D Bharani 6:28D+ RK 9:53 to 11:19 V4:59Dto6:29NV17:29D+to18:57D+

8 Tritiya 7:28D Chaturthi 4:46N Krittika 4:32N Gabhi(SKC)/SUBR ABHI/KARVACHOTH RK 5:1 to 6:27 V19:15D+to20:44D+

9 Panchami 2:08N Rohini 2:39NRK/ *Columbus Day RK 8:28 to 9:53 V7:49D+to9:19D+

10 Shasti 11:40N Mrigsira 12:56N RK 3:34 to 4:59 V8:48D+to10:18D+

11 Saptami 9:26N Ardra 11:27N NAT RK 12:43 to 2:8 V10:51D+to12:22D+

12 Ashtami 7:29N Punarvasu 10:16N RAM RK 2:7 to 3:31 V5:57Nto7:30D+

13 Navami 5:52D Pushya 9:23N RK 11:19 to 12:43 V9:53D+to11:27D+

14 Dasami 4:34D Aslesa 8:50N SRI ABHI RK 9:55 to 11:19 V8:43D+to10:18D+

15 Ekadasi 3:35D Magha 8:36N SNP RK 4:53 to 6:16 V4:37Nto6:14D+

16 Dwadasi 2:57D P Phalguni 8:42N Pradosham RK 8:33 to 9:56 V4:01Nto5:39N

17 Trayodasi 2:39D U Phalguni 9:08N AYP/AIPPASI/Dhanteras RK 3:27 to 4:50 V5:48Nto7:28D+

18 Chaturdasi 2:43D Hasta 9:56N RK 12:41 to 2:4 V6:20D+to8:00D+

19 Amavasya 3:12D Chitra 11:09N Diwali RK 2:4 to 3:26 V5:06Nto6:49D+

20 Prathama 4:07D Svati 12:47N KARTIKAM/Gujarati New Year RK 11:20 to 12:42 V6:52D+to8:36D+

21 Dwitiya 5:31D Visakha 2:52N RK 9:59 to 11:20 V7:17D+to9:03D+

22 Tritiya 7:21N Anuradha 5:23N ANNAKOOT RK 4:46 to 6:7 V to

23 Chaturthi 9:36N Jyestha Gabhi /Naga Chaturthi/108 Kalasa Siva abhi RK 8:39 to 9:60 V8:14Dto10:19D

24 Panchami 12:08N Jyestha 8:15D RK 3:23 to 4:43 V9:29D+to11:18D+

25 Shasti 2:46N Moola 11:18D SUBR ABHI Saraswati SA/Skanda Shasthi/Soora Samharam RK 12:41 to 2:1 V10:07Nto11:55N

26 Saptami 5:15N Purvasadha 2:22D RK 2:1 to 2:21 V11:17Nto1:04N

27 Ashtami 7:21D+ Uttarasadha 5:11D RK 11:21 to 12:40 V9:34Nto11:19N

28 Ashtami 6:21D Navami Sravna 7:33N RK 10:2 to 11:21 V11:48Nto1:31N

29 Navami 8:51D Dhanishtha 9:14N RK 4:38 to 5:57 V4:41Nto6:20D+

30 Dasami 9:34D Satabhisha 10:07N SRI ABHI /108 Kalasa Siva abhi RK 8:44 to 10:2 V4:31Nto6:08D+

31 Ekadasi 9:26D P Bhadrapad 10:11N Hanuman SA/SNP *Halloween RK 3:18 to 4:36 V7:28D+to9:01D+

*US HOLIDAY

Tithi and Nakshtra are end times D 6am to 6pm N 6pm to 6am D+ next day

RK Rahu Kalam V Varjyam

Have you Sponsored Your Pillar ? Support your Temple

2017 OCTOBER (ASWIJAM) (KARTIKAM) 2017

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

Tithi and Nakshtra are end times D 6am to 6pm N 6pm to 6am D+ next day

RK Rahu Kalam V Varjyam

Have you Sponsored Your Pillar ? Support your Temple

1 Dwadasi 8:27D Trayodasi 6:42D+ U Bhadrapad 9:26N Pradosham RK 12:41 to 1:59 V8:41D+to10:11D+

2 Chaturdasi 4:17N Revati 7:59N RK 1:59 to 3:17 V14:17D+to15:45D+

3 Poornima 1:23N Asvini 5:59D SNP RK 11:23 to 12:40 V2:36Nto4:03N

4 Prathama 10:10N Bharani 3:36D RK 10:6 to 11:23 V2:17Nto3:43N

5 Dwitiya 5:48D Krittika 12:01D SUBR ABHI RK 2:32 to 4:49 V2:02Nto3:27N

6 Tritiya 2:29D Rohini 9:25D Gabhi(SKC) RK/108 Kalasa Siva abhi RK 7:50 to 9:7 V1:59Dto3:24D

7 Chaturthi 11:21D Mrigsira 6:59D Ardra 4:52N Sunderkand/NAT RK 2:15 to 3:31 V2:05Dto3:36DV15:59D+to17:28D+

8 Panchami 8:34D Shasti 6:12D+ Punarvasu 3:09N RAM RK 11:41 to 12:57 V10:43D+to12:14D+

9 Shasti 4:20N Saptami 4:20N Pushya 1:55N RK 12:57 to 2:13 V14:20D+to15:53D+

10 Ashtami 3:01N Aslesa 1:13N RK 10:25 to 11:41 V13:06D+to14:41D+

11 Navami 2:13N Magha 1:02N *Veterans Day RK 9:10 to 10:25 V9:08D+to10:45D+

12 Dasami 1:55N P Phalguni 1:21N RK 3:27 to 4:42 V8:45D+to10:24D+

13 Ekadasi 2:05N U Phalguni 2:06N SRI ABHI AYP/SNP/108 Kalasa Siva abhi RK 7:56 to 9:11 V10:54D+to12:35D+

14 Dwadasi 2:41N Hasta 3:16N RK 2:11 to 3:26 V11:45D+to13:27D+

15 Trayodasi 3:39N Chitra 4:48N Pradosham RK 11:42 to 12:56 V10:49D+to12:32D+

16 Chaturdasi 4:60N Svati 6:41D+ KARTIKAI/AYP/Mandalam RK 12:56 to 2:10 V to

17 Amavasya 6:42D+ Svati 6:41D RK 10:28 to 11:42 V7:28Dto9:37D

18 Amavasya 6:42D Prathama Visakha 8:54D RK 9:15 to 10:29 V12:37Dto2:27D

19 Prathama 8:45D Anuradha 11:27D RK 3:23 to 4:37 V5:42Dto7:30N

20 Dwitiya 11:06D Jyestha 2:17D RK 8:2 to 9:16 V15:31D+to17:20D+

21 Tritiya 1:42D Moola 5:20D Gabhi/Saraswati SA RK 2:9 to 3:22 V4:11Nto5:59N

22 Chaturthi 4:25D Purvasadha 8:29N RK 11:44 to 12:57 V5:30Nto7:18D+

23 Panchami 7:05N Uttarasadha 11:33N *ThanksGiving RK 12:57 to 2:9 V3:59Nto5:46N

24 Shasti 9:28N Sravna 2:18N SUBRABHI RK 10:32 to 11:44 V6:40D+to8:25D+

25 Saptami 11:21N Dhanishtha 4:34N RK 9:20 to 10:32 V12:13D+to13:55D+

26 Ashtami 12:33N Satabhisha 6:07D+ RK 3:22 to 4:34 V12:42D+to14:21D+

27 Navami 12:54N Satabhisha 6:51D+ P Bhadrapad RK 8:9 to 9:21 V16:22D+to17:57D+

28 Dasami 12:22N P Bhadrapad 6:42D+ U Bhadrapad Hanuman SA RK 2:9 to 3:21 V18:12D+to19:44D+

29 Ekadasi 10:56N U Bhadrapad 5:42N Revati 5:42N SRI ABHI /SNP RK 11:45 to 12:57 V24:14D+to25:43D+

30 Dwadasi 8:43N Asvini 3:58N RK 12:57 to 2:9 V12:36D+to14:03D+

*US HOLIDAY

2017 NOVEMBER (KARTIKAM) (MARGASIRAM) 2017

Sunday Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday

31 Chaturdasi 1:14N Rohini 7:23D Mrigsira 4:23N RK RK 3:32 to 4:42 V12:01Dto1:26DV11:41D+to13:04D+

Tithi and Nakshtra are end times D 6am to 6pm N 6pm to 6am D+ next day

RK Rahu Kalam V Varjyam

Have you Sponsored Your Pillar ? Support your Temple

*US HOLIDAY

1 Trayodasi 5:50D Bharani 1:37N Pradosham RK 10:35 to 11:46 V12:13D+to13:38D+

2 Chaturdasi 2:28D Krittika 10:51N SNP/SUBR ABHI RK 9:24 to 10:36 V12:50D+to14:14D+

3 Poornima 10:47D Prathama 6:59D+ Rohini 7:51N RK RK 3:21 to 4:32 V12:44Nto2:08N

4 Prathama 3:17N Dwitiya 3:17N Mrigsira 4:50D RK 8:15 to 9:26 V12:12Nto1:37N

5 Tritiya 11:49N Ardra 1:58D NAT/Sunderkand RK 2:9 to 3:20 V12:41Nto2:07N

6 Chaturthi 8:46N Punarvasu 11:26D Gabhi(SKC) RAM RK 11:49 to 12:60 V6:38Nto8:05N

7 Panchami 6:15N Pushya 9:24D RK 12:60 to 2:11 V8:49Nto10:17N

8 Shasti 4:22D Aslesa 7:57D RK 10:38 to 11:49 V7:03Nto8:39N

9 Saptami 3:11D Magha 7:11D P Phalguni 7:05D+ RK 9:29 to 10:39 V3:01Dto4:37D

10 Ashtami 2:42D P Phalguni 7:05D RK 3:21 to 4:31 V9:20Dto11:24D

11 Navami 2:52D U Phalguni 7:38D AYP RK 8:20 to 9:30 V3:52Dto5:32D

12 Dasami 3:39D Hasta 8:48D SRI ABHI RK 2:12 to 3:22 V4:54Dto6:39N

13 Ekadasi 4:56D Chitra 10:28D SNP RK 11:51 to 1:1 V4:33Dto6:17N

14 Dwadasi 6:38N Svati 12:34D RK 1:2 to 1:12 V6:44Nto8:29N

15 Trayodasi 8:41N Visakha 3:00D Pradosham RK 10:43 to 11:53 V7:27Nto9:13N

16 Chaturdasi 10:59N Anuradha 5:42D MARGAZHI/AYP/Dhanurmasam begins RK 9:34 to 10:44 V11:58Nto1:46N

17 Amavasya 1:30N Jyestha 8:37N RK 3:23 to 4:33 V21:50D+to23:38D+

18 Prathama 4:09N Moola 11:39N Saraswati SA/PUSHYAM RK 8:25 to 9:35 V10:29D+to12:17D+

19 Dwitiya 6:50D+ Purvasadha 2:45N RK 2:14 to 3:24 V11:45D+to13:33D+

20 Dwitiya 6:50D Tritiya Uttarasadha 5:48N RK 11:55 to 1:5 V to

21 Tritiya 9:28D Sravna Gabhi RK 1:5 to 2:14 V5:20N-to7:28D

22 Chaturthi 11:53D Sravna 8:41D RK 10:46 to 11:56 V12:32Dto2:21D

23 Panchami 1:55D Dhanishtha 11:13D SUBR ABHI RK 9:37 to 10:47 V7:01Nto8:45N

24 Shasti 3:25D Satabhisha 1:15D RK 3:27 to 4:37 V8:01Nto9:42N

25 Saptami 4:13D P Bhadrapad 2:39D Hanuman SA/ *Christmas Day RK 8:28 to 9:38 V12:29Nto2:07N

26 Ashtami 4:14D U Bhadrapad 3:17D RK 2:18 to 3:28 V3:11Nto4:47N

27 Navami 3:25D Revati 3:06D RK 11:59 to 1:9 V10:17D+to11:49D+

28 Dasami 1:47D Asvini 2:08D SRI ABHI RK 1:9 to 1:19 V11:03Nto12:32N

29 Ekadasi 11:25D Bharani 12:26D SNP/Mukkoti Ekadasi RK 10:49 to 11:59 V11:16Nto12:43N

30 Dwadasi 8:25D Trayodasi 4:59N Krittika 10:08D Sani Pradosham /SUBR ABHI RK 9:40 to 10:50 V12:04Nto1:28N

2017 DECEMBER (MARGASIRAM) (PUSHYAM) 2017