supergenen - deepak chopra

Download Supergenen - Deepak Chopra

Post on 26-Jul-2016

223 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • DEEPAK CHOPRA M.D.RUDOLPH E. TANZI PH.D.

  SupergenenNieuwe inzichten om je

  genen te verbeteren

  Kosmos Uitgevers, Utrecht/Antwerpen

 • www.kosmosuitgevers.nl

  Oorspronkelijke titel: Supergenes; Unlock the Astonishing Power of Your DNA

  for Optimum Health and Well-Being

  Oorspronkelijke uitgever: Harmony Books, New York

  Copyright 2015 by Deepak Chopra, M.D., and Rudolph E. Tanzi, Ph.D.

  This translation is published by arrangement with Harmony Books, an imprint of

  the Crown Publishing Group, a division of Penguin Random House llc.

  2015 Kosmos Uitgevers, Utrecht/Antwerpen

  Vertaling: Wilma Wedman

  Omslagontwerp: Studio Jan de Boer

  Foto Deepak Chopra: Harold Pereira

  Vormgeving binnenwerk: 2-Dsign, Amersfoort

  ISBN 978 90 215 6050 2

  ISBN e-book 978 90 215 6051 9

  NUR 770

  Alle rechten voorbehouden / All rights reserved

  Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel

  van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze en/of door welk ander medium

  ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

  Deze uitgave is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Noch de maker,

  noch de uitgever stelt zich echter aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van

  eventuele onjuistheden en/of onvolledigheden in deze uitgave.

 • INHOUD

  Goede genen, slechte genen en supergenen 9Waarom supergenen? Een dringend antwoord 15

  DEEL EEN Wetenschap van transformatie 27

  Hoe verander je de toekomst: de komst van de epigenetica 39Betere herinneringen vormen 57Van aanpassing tot transformatie 65Een nieuwe krachtpatser: het microbioom 89

  DEEL TWEELeefstijlkeuzes voor radicaal welbevinden 113

  Dieet: weg met ontstekingen 135Stress: een verscholen vijand 162Lichaamsbeweging: goede voornemens omzetten in actie 177Meditatie: de belangrijkste bron van je welbevinden? 190Nachtrust: nog altijd een mysterie, maar broodnodig 206Emoties: hoe je een diepere vervulling vindt 221

  DEEL DRIEJe eigen evolutie aansturen 249

  Lichaamswijsheid 251Evolutie mindful maken 274

 • Epiloog: De ware jij 302

  Bijlagen Genetische oplossingen voor complexe ziektes 306De grote paradox van DNA 319Epigenetica en kanker 330

  Register 343

  Dankwoord 350

  Over de auteurs 352

 • Voor onze families, met wie we de liefde delen die onze genen super maakt

 • GOEDE GENEN, SLECHTE GENEN EN SUPERGENEN

  Als je een beter leven wilt, wat zou je dan als eerste veranderen? Vrijwel niemand zou zeggen: Mijn genen. En terecht we hebben geleerd dat genen bepaald en onveranderlijk zijn. Met de genen waarmee je bent geboren, zul je je hele leven moeten doen. Mocht je deel uitmaken van een identieke tweeling, dan zullen jullie het moeten stellen met identieke genen, hoe goed of slecht ze ook zijn. Het gangbare idee van onveranderlijke genen maakt deel uit van ons dagelijkse taalgebruik. Waarom zijn sommige mensen met meer dan gemiddelde schoonheid en hersenen begiftigd? Ze hebben goede genen. En waarom ondergaat een beroemde Hollywoodster daarentegen een dubbele mastectomie, zonder enig teken van ziek-te? Het is de dreiging van slechte genen, de erfenis van een sterke aanleg voor de kanker die in haar familie zit. De mensen zijn ang-stig, en toch maken de media er nauwelijks melding van hoe zeld-zaam een dergelijke dreiging feitelijk is.

  Hoog tijd om zulke starre denkbeelden op te blazen. Je genen zijn vloeibaar, dynamisch en ontvankelijk voor alles wat je denkt en doet. Het nieuws dat iedereen zou moeten horen is dat de genactiviteit grotendeels door ons beheerst kan worden. Dit is het baanbrekende idee dat uit de nieuwe genetica voortvloeit en ten grondslag ligt aan dit boek. Onze genactiviteit wordt grotendeels door onszelf beheerst.

  Een jukebox in een caf staat misschien in een hoek zonder ooit te bewegen, maar speelt wel honderden liedjes. De muziek van je genen is daarmee vergelijkbaar, produceert onafgebroken een vaste reeks van chemische stofjes die gecodeerde boodschappen zijn. We beginnen nog maar net te ontdekken welke kracht deze boodschap-pen bezitten.

  Door je met bewuste keuzes te focussen op je eigen gen activiteit kun je:

 • 10 GOEDE GENEN, SLECHTE GENEN EN SUPERGENEN

  Je gemoedstoestand verbeteren en onrust en depressie af wenden;

  Weerstand bieden aan verkoudheden en griep;Terugkeren tot een gezonde nachtrust;Meer energie opdoen en je wapenen tegen chronische stress;Afkomen van hardnekkige en hinderlijke pijnen;Je lichaam ontdoen van een hele reeks ongemakken;Het verouderingsproces vertragen en mogelijk terugdraaien;Je stofwisseling normaliseren, wat de beste manier is om ge-

  wicht te verliezen en op gewicht te blijven;Je kans op kanker verkleinen.

  Er is lang aangenomen dat er genen bij betrokken konden zijn als lichamelijke processen misgingen, maar nu weten we dat genen beslist betrokken zijn bij een goed verloop ervan. Het hele geest- lichaamssysteem wordt door genactiviteit gereguleerd, en vaak op verrassende wijze. De genen in je darmen sturen bijvoorbeeld boodschappen rond over allerlei zaken die op het eerste gezicht niets te maken hebben met een zo alledaagse functie als spijsverte-ring. Deze boodschappen hebben betrekking op je humeur, de effi-cintie van je immuunsysteem en je ontvankelijkheid voor kwalen die nauw samenhangen met de spijsvertering (zoals diabetes, ge-prikkelde-darmsyndroom), maar de boodschappen gaan ook over kwalen die er slechts in de verte mee te maken hebben, zoals hoge bloeddruk, de ziekte van Alzheimer en auto-immuunziekten, van allergien tot chronische ontsteking.

  Iedere cel in je lichaam praat met elke andere cel door mid-del van genetische boodschappen, en jij dient deel te nemen aan die conversatie. Je leefstijl leidt tot betere of slechtere genetische activiteit. Feitelijk kunnen de activiteiten van je genen in beginsel veranderd worden door elke sterke ervaring in je leven. Zo ver-tonen identieke tweelingen, ondanks dat ze geboren werden met dezelfde genen, als volwassenen extreem verschillende genetische uitdrukkingsvormen. De een kan obesitas ontwikkeld hebben, de ander slank zijn; een kan schizofreen zijn en de ander niet; de een

 • 11GOEDE GENEN, SLECHTE GENEN EN SUPERGENEN

  kan lang voor de ander overlijden. Al deze verschillen worden door genactiviteit gereguleerd.

  Een van de redenen waarom dit boek Supergenen heet, is dat we de lat van wat je van je genen verwacht, voor jou hoger wil-len leggen. De geest-lichaamsverbinding is niet zoiets als een loop-brug die twee oevers van een rivier verbindt. Het lijkt eerder op een telefoonlijn eerder nog veel telefoonlijnen die wemelt van de boodschappen, en elke boodschap, zo miniem als s ochtends sinaasappelsap drinken en een appel met schil en al opeten, de la-waaioverlast op je werk verlagen of een wandelingetje maken voor het slapengaan, wordt door het hele systeem ontvangen. Iedere cel speelt luistervink bij je gedachten en bij wat je zegt en doet.

  Het optimaliseren van je genetische activiteit zou reden genoeg moeten zijn om het contraproductieve denkbeeld van goede genen versus slechte genen weg te wuiven. Maar in werkelijkheid is ons be-grip van het menselijk genoom de som van al je genen de laatste twintig jaar enorm toegenomen. Na bijna twintig jaar van onder-zoek en ontwikkeling eindigde het Human Genome Project in 2003 met een complete kaart van de drie miljard chemische basenparen het alfabet van de code van het leven gedraaid rondom de dub-bele helix van het DNA in elke cel. Er is echter veel meer gebeurd dan het lezen van de kaart. Het menselijk bestaan koerst plotseling af op volstrekt nieuwe bestemmingen. Het is alsof iemand ons de kaart van een nog onontdekt continent heeft overhandigd. In een wereld waarin we denken dat er niets meer over is om te onderzoe-ken, is het menselijk genoom een nieuwe bestemming.

  Laat ons je ervan doordringen hoe uitgebreid het veld van de genetica vandaag de dag is: je beschikt over een supergenoom dat zich bijna oneindig veel verder uitstrekt dan het ingesleten denk-beeld van goede en slechte genen. Dit supergenoom bestaat uit drie delen:

  1. De ruwweg 23.000 genen die je van je ouders hebt gerfd, samen met de 97 procent van het DNA dat zich tussen die genen op de strengen van de dubbele helix bevindt.

 • 12 GOEDE GENEN, SLECHTE GENEN EN SUPERGENEN

  2. Het schakelmechanisme dat zich op elke DNA-streng be-vindt en waarmee de genen aan- of uitgezet kunnen wor-den, hoger of lager, zoals een dimmer waarmee je het licht hoger of lager draait. Dit met inbegrip van de buffer van eiwitten die het DNA als een mouw omvat. Het epige-noom is net zo dynamisch en levend als jij bent en reageert op complexe en fascinerende wijze op ervaring.

  3. De genen die in de microben (microscopisch kleine, le-vende organismen zoals bacterin) vooral je ingewanden, maar ook je mond en huid bevolken. Deze darmmicroben overtreffen je eigen cellen enorm in hoeveelheid. De beste schatting is dat we 100 triljoen darmmicroben huisvesten, waarvan tussen de 500 en 2000 bacteriesoorten. Dit zijn geen vreemde indringers. We evolueerden gedurende mil-joenen jaren met deze microben, en vandaag de dag zou je zonder hen niet in staat zijn je voedsel te verteren, ziektes te bestrijden en een reeks chronische aandoeningen van di-abetes tot kanker het hoofd te bieden.

  Al die drie componenten van het supergenoom ben jij. Ze zijn je bouwstenen, sturen op ditzelfde moment instructies door je hele lichaam. Je kunt feitelijk niet bevatten wie je bent zonder je su-pergenoom te omarmen. Hoe supergenen samenkwamen om het geest-lichaamssysteem te vormen, behoort tot het opwindendste onderzoeksterrein in de hed