syair pemberotakan patani

Upload: mira-phfe

Post on 01-Mar-2018

265 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 7/26/2019 Syair Pemberotakan Patani

  1/8

  Syair PemberotakanPatani

  .

 • 7/26/2019 Syair Pemberotakan Patani

  2/8

  Maksud

  Rangkap 1: Laksamana telah dititahkan oleh betara ke

  negeri Patani dengan segera untuk pergi

  mendapatkan panji-panji atau perintahdaripada Raja Senggora tentang peraturandan hukuman.

  Rangkap 2: Mereka yang dikenakan hukuman harus

  menerimanya. Mereka boleh memohon

  agar diberikan pengampunan daripadapegawai yang berkenaan.

 • 7/26/2019 Syair Pemberotakan Patani

  3/8

  Rangkap 3:

  Setelah mendengar titah betara, laksamana

  tidak lagi risau kerana negeri yangditinggalkannya akan tetap terpelihara daripadahuru-hara.

  Rangkap 4:

  Pada masa yang sama bonda Duli MahkotaIndera iaitu emak saudara laksamana, sudahlama gering dan laksamana tidak sanggup

  meninggalkan baginda.

  Rangkap 5:

  alaupun dengan berat hati, laksamana tetapmenjunjung perintah betara.

 • 7/26/2019 Syair Pemberotakan Patani

  4/8

  Rangkap 6:

  Laksamana tidak dapat berkata apa-apakerana dia terpaksa menurut perintah danlaksamana menyerahkan segala-galanyapada !llah.

  Rangkap 7: "arapan laksamana agar dapatmendaulatkan nama baginda demikeamanan negara walaupun laksamanaterpaksa berkorban.

  Rangkap 8:

  Dalam menjalankan tugas, laksamana tetaptidak melupakan bonda yang geringmeskipun dalam hati ke#ilnya kemungkinan

 • 7/26/2019 Syair Pemberotakan Patani

  5/8

  Rangkap 9:

  Sudah tersurat bahawa masalah yangdihadapi dalam negeri lebih beratberbanding dengan masalah bondanyayang sakit seorang diri kerana melibatkan

  rakyat jelata.

  Rangkap 10:

  Maka laksamana melaksanakan titah seribetara dengan segera bagi mendapatpanji-panji$perintah Raja Senggora.

 • 7/26/2019 Syair Pemberotakan Patani

  6/8

  %ema

  Syair ini mengemukakan tema tentang

  tanggungjawab seorang laksamanamelaksanakan perintah raja.

  Persoalan Persoalan kesetiaan terhadap pemimpin.

  Persoalan mematuhi arahan pemerintah.

  Persoalan kepentingan negara menjadikeutamaan bagi setiap rakyat.

  Persoalan keamanan negara tanggungjawabkita.

 • 7/26/2019 Syair Pemberotakan Patani

  7/8

  Nilai &ilai kesetiaan

  'ontoh( Setia kepada pemerintah dannegara

  &ilai amanah 'ontoh( Laksamana melaksanakan

  amanah betara.

  &ilai #inta akan negara

  'ontoh( Laksamana sanggup tinggalkanbondanya yang sakit demi negara.

 • 7/26/2019 Syair Pemberotakan Patani

  8/8

  Pengajaran )ita hendaklah melaksanakan amanah

  yang diberikan. )ita haruslah akur dengan arahan

  pemimpin demi kepentingan negara.

  )ita perlulah mengutamakan kepentingannegara daripada kepentingan diri.

  )ita hendaklah setia kepada raja dannegara.

  )ita janganlah bersedih dengan keputusanyang diambil sekiranya mendatangkan

  kebaikan kepada orang lain.