szkoła przyszłości

Click here to load reader

Download Szkoła przyszłości

Post on 14-Jan-2016

48 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Szkoła przyszłości. Projekt uczniów Zespołu Szkół Politechnicznych. Początki. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Slajd 1

Szkoa przyszociProjekt uczniw Zespou Szk PolitechnicznychPocztki.Dugo mylelimy wraz z opiekunami jak podsumowa nasz prac zwizan z zajciami z odnawialnych rde energii. Zaleao nam by praca ta mogaby by zaprezentowana caej szkole i nie tylko. Makieta z budynkiem naszej szkoy okazaa si bardzo dobrym pomysem.W czasie jej wykonania natrafialimy na pewne trudnoci, jednak efekt kocowy pozytywnie zaskoczy nie tylko nas, ale take uczniw i nauczycieli naszej szkoy Teoria i nauka w badaniach.

Podczas zaj zdobylimy wiedz niezbdn przy wykonywaniu pniejszej makiety.

Wykonywanie makietyPrzeprowadzenie inwentaryzacji budynkuDziewczyny jako uczennice technikum budowlanego zajy si inwentaryzacj budynku Zespou Szk Politechnicznych. Wykonay wstpny projekt makiety, stworzyy skale w jakiej przedstawiony zostanie model szkoy. Wycicie i zoenie cian zewntrznych

ciany zostay wykonane z pyty MDF. Pomalowanie cian oraz wykonanie klatki schodowej.

Pomalowane zostay lakierem matowym. Klatka schodowa powstaa z brystolu, a balustrada z wykaaczek, a nastpnie pomalowana. Zamontowanie cianek dziaowych oraz naklejenie drzwi i monta okien.

cianki dziaowe byy wykonane z pyty pilniowej, pomalowane farb emulsyjn. Drzwi wycite byy z okleiny dbowej, a okna w otwartych klasach wykonane zostay z pleksi, a w zamknitych z matowej folii. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznej. W makiecie szkoy zastosowano zasilanie akumulatorowo-wiatrowo-soneczne. Zmieniajc pooenie przecznika odpowiedzialnego za rdo zasilania owietlenia mamy moliwo wybrania owietlenia bezporednio z akumulatora 12V bd z ogniwa fotowoltaicznego poczonego rwnolegle z wiatrakiem. Poniewa wytwarzaj one nieco nisze napicie ni docelowe, zastosowano ukad podbicia napicia, co wyranie wida ju przy delikatnym owietleniu ogniwa. Wraz ze wzrostem nasonecznia (owietlenia) roso napicie na wyjciu z ukadu podbijajcego napicie, lecz tylko i wycznie do 12V, by nie uszkodzi owietlenia, jakim s diody LED poczone szeregowo w pakiety dwunasto woltowe.

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznej. W wiatraku zostay zastosowane 3 miga, bo jak wykazay badania przeprowadzone na zajciach, jest to najbardziej optymalna konfiguracja, wytwarzajca maksymaln ilo prdu oraz napicia. Takie ustawienie pozwala take na zasilanie caego ukadu ju za pomoc niewielkiego podmuchu wiatru.

Zaprojektowanie i wykonanie instalacji elektrycznej. Ciekawym ukadem jest take ukad podania za socem, poniewa wraz z przemieszczeniem si rda wiata take zmienia swoje pooenie by maksymalnie wykorzysta energie wietln.Posiada on w swej strukturze mikroprocesor Atmela ATmega16 na ktry zostao napisane oprogramowanie w jzyku C, tak aby zawsze optymalnie dobiera swe pooenie. W grnej czci tego ukadu jest kopuka, w ktrej znajduj si cztery czujniki wiata penice rol oczu dla serca ukadu, ktrym jest mikroprocesor.Cao poruszana jest za pomoc 2 serwomechanizmw, jednego do ruchu obrotowego ogniwa fotowoltaicznego oraz drugiego do ruchu pochylnego. Ich praca jest odpowiednio zsynchronizowana i dopasowana do tego stopnia, e nigdy nie doprowadz one do kolizji np. poprzez zbyt szybk zmian pochyu, ktra moga by zachwia ca konstrukcj i j przewrci.

Wykoczenie i wyposaenie makiety

Wykonanie mebli z zapaek, pudeek, kartonu, przecitej pyty HDF i papieru. Listwy przypodogowe wycite z okleiny dbowej. Wykoczenie i wyposaenie makiety

Zagospodarowanie terenu w koo budynku pod teren zielony

Pyta, na ktrej znajduje si makieta zostaa wykonana z pyty wirowej.

Zagospodarowanie terenu w koo budynku pod teren zielony

Dookoa budynku szkoy zostaa przyklejona trawa elektrostatyczna, parking zosta wyklejony brystolem, a na reszt terenu zosta przyklejony piasek. Zamocowano take jeden wiatrak. Zoenie caej makiety.

Zoenie poszczeglnych kondygnacji, zamontowanie instalacji elektrycznej. Prezentacja

Makiet zaprezentowalimy uczniom na korytarzu gwnym w naszej szkole. Galeria

Co na wesoo