tarian baris (qkb2110) rubrik kemahiran insaniah 1qkb2110)_edit… · 33. 34. 35 ... tarian baris...

of 15 /15
No. Semakan : 04 Tarikh Kuatkuasa : 22.02.2014 PUSAT KOKURIKULUM DAN PEMBANGUNAN PELAJAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA 43400 UPM SERDANG No.Tel: 03 – 89467279/8559 No. Faks: 03 – 89467280 Website: www.pkk.upm.edu.my TARIAN BARIS (QKB2110) RUBRIK KEMAHIRAN INSANIAH 1 DOMAIN AFEKTIF (A) - KERJASAMA (TS) 1 Menerima 2 Memberi Maklumbalas 3 Menghargai 4 Mengorganisasi Sekadar ambil maklum tentang kerjasama Bersetuju untuk bekerjasama jika diarah Menghargai kerja kumpulan dan bersetuju untuk bekerjasama tanpa diarah Mengiktiraf kepentingan kerja kumpulan dan melakukannya secara konsisten 3% (0-3) 6% (4-6) 9% (7-9) 12% (10-12) Nota: % (markah) Rekodkan markah pelajar mengikut pembahagian penilaian rubrik di atas Bil. Matrik Nama Pelajar Markah 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Upload: phungliem

Post on 02-Aug-2019

223 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: TARIAN BARIS (QKB2110) RUBRIK KEMAHIRAN INSANIAH 1QKB2110)_EDIT… · 33. 34. 35 ... TARIAN BARIS (QKB2110) RUBRIK KEMAHIRAN INSANIAH 3 DOMAIN PSIKOMOTOR (P) - KEMAHIRAN KEPIMPINAN

No. Semakan : 04 Tarikh Kuatkuasa : 22.02.2014

PUSAT KOKURIKULUM DAN PEMBANGUNAN PELAJAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA 43400 UPM SERDANG

No.Tel: 03 – 89467279/8559 No. Faks: 03 – 89467280 Website: www.pkk.upm.edu.my

TARIAN BARIS (QKB2110)

RUBRIK KEMAHIRAN INSANIAH 1

DOMAIN AFEKTIF (A) - KERJASAMA (TS)

1 Menerima

2 Memberi Maklumbalas

3 Menghargai

4 Mengorganisasi

Sekadar ambil maklum tentang kerjasama

Bersetuju untuk bekerjasama jika diarah

Menghargai kerja

kumpulan dan bersetuju untuk bekerjasama

tanpa diarah

Mengiktiraf kepentingan kerja

kumpulan dan melakukannya secara

konsisten

3% (0-3) 6% (4-6) 9% (7-9) 12% (10-12)

Nota: % (markah)

Rekodkan markah pelajar mengikut pembahagian penilaian rubrik di atas

Bil. Matrik Nama Pelajar Markah

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Page 2: TARIAN BARIS (QKB2110) RUBRIK KEMAHIRAN INSANIAH 1QKB2110)_EDIT… · 33. 34. 35 ... TARIAN BARIS (QKB2110) RUBRIK KEMAHIRAN INSANIAH 3 DOMAIN PSIKOMOTOR (P) - KEMAHIRAN KEPIMPINAN

No. Semakan : 04 Tarikh Kuatkuasa : 22.02.2014

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Kumpulan Kursus : ………………………………………………………

Sesi : ………………………………………………………

T. Tangan Fasilitator : ………………………………………………………

Tarikh : ……………………………………………………...

Page 3: TARIAN BARIS (QKB2110) RUBRIK KEMAHIRAN INSANIAH 1QKB2110)_EDIT… · 33. 34. 35 ... TARIAN BARIS (QKB2110) RUBRIK KEMAHIRAN INSANIAH 3 DOMAIN PSIKOMOTOR (P) - KEMAHIRAN KEPIMPINAN

No. Semakan : 04 Tarikh Kuatkuasa : 22.02.2014

PUSAT KOKURIKULUM DAN PEMBANGUNAN PELAJAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA 43400 UPM SERDANG No.Tel: 03 – 89467279/8559 No. Faks: 03 – 89467280 Website: www.pkk.upm.edu.my

TARIAN BARIS (QKB2110)

RUBRIK KEMAHIRAN INSANIAH 2

DOMAIN AFEKTIF (A) – DISIPLIN DIRI (EM)

1 Menerima

2 Memberi Maklumbalas

3 Menghargai

Ambil maklum tentang

disiplin diri

Bersetuju mengamalkan disiplin jika diarah

Mewajarkan sikap berdisiplin tanpa diarah

4% (0-4) 8% (5-8) 12% (9-12)

Nota: % (markah)

Rekodkan markah pelajar mengikut pembahagian penilaian rubrik di atas

Bil. Matrik Nama Pelajar Markah

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Page 4: TARIAN BARIS (QKB2110) RUBRIK KEMAHIRAN INSANIAH 1QKB2110)_EDIT… · 33. 34. 35 ... TARIAN BARIS (QKB2110) RUBRIK KEMAHIRAN INSANIAH 3 DOMAIN PSIKOMOTOR (P) - KEMAHIRAN KEPIMPINAN

No. Semakan : 04 Tarikh Kuatkuasa : 22.02.2014

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Kumpulan Kursus : ………………………………………………………

Sesi : ………………………………………………………

T. Tangan Fasilitator : ………………………………………………………

Tarikh : ……………………………………………………...

Page 5: TARIAN BARIS (QKB2110) RUBRIK KEMAHIRAN INSANIAH 1QKB2110)_EDIT… · 33. 34. 35 ... TARIAN BARIS (QKB2110) RUBRIK KEMAHIRAN INSANIAH 3 DOMAIN PSIKOMOTOR (P) - KEMAHIRAN KEPIMPINAN

No. Semakan : 04 Tarikh Kuatkuasa : 22.02.2014

PUSAT KOKURIKULUM DAN PEMBANGUNAN PELAJAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA 43400 UPM SERDANG No.Tel: 03 – 89467279/8559 No. Faks: 03 – 89467280 Website: www.pkk.upm.edu.my

TARIAN BARIS (QKB2110)

RUBRIK KEMAHIRAN INSANIAH 3

DOMAIN PSIKOMOTOR (P) - KEMAHIRAN KEPIMPINAN (LS)

1 Persepsi

2 Set

3 Respons Berpandu

4 Mekanisma

Bersetuju kepentingan

pemimpin dalam kumpulan

Mendemonstrasikan Tarian secara berkumpulan

Memberi maklum balas terhadap arahan

pemimpin

Menggabungkan pergerakan secara

seragam

8% (0-4) 16% (5-8) 24% (9-12) 32% (13-16)

Nota: % (markah)

Rekodkan markah pelajar mengikut pembahagian penilaian rubrik di atas

Bil. Matrik Nama Pelajar Markah Jumlah

(markah x 2)

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Page 6: TARIAN BARIS (QKB2110) RUBRIK KEMAHIRAN INSANIAH 1QKB2110)_EDIT… · 33. 34. 35 ... TARIAN BARIS (QKB2110) RUBRIK KEMAHIRAN INSANIAH 3 DOMAIN PSIKOMOTOR (P) - KEMAHIRAN KEPIMPINAN

No. Semakan : 04 Tarikh Kuatkuasa : 22.02.2014

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Kumpulan Kursus : ………………………………………………………

Sesi : ………………………………………………………

T. Tangan Fasilitator : ………………………………………………………

Tarikh : ……………………………………………………...

Page 7: TARIAN BARIS (QKB2110) RUBRIK KEMAHIRAN INSANIAH 1QKB2110)_EDIT… · 33. 34. 35 ... TARIAN BARIS (QKB2110) RUBRIK KEMAHIRAN INSANIAH 3 DOMAIN PSIKOMOTOR (P) - KEMAHIRAN KEPIMPINAN

No. Semakan : 04 Tarikh Kuatkuasa : 22.02.2014

PUSAT KOKURIKULUM DAN PEMBANGUNAN PELAJAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA 43400 UPM SERDANG No.Tel: 03 – 89467279/8559 No. Faks: 03 – 89467280 Website: www.pkk.upm.edu.my

TARIAN BARIS (QKB2110)

RUBRIK KEMAHIRAN TEKNIKAL 1

MAGIC CHA CHA

1 2 3 4 5

Tidak mampu membuat pergerakan

Mampu membuat pergerakan asas Cha

Cha

Mampu membuat pergerakan asas Cha

Cha mengikut susunan gerak tari yang di

tetapkan

Mampu membuat pergerakan asas Cha

Cha mengikut susunan gerak tari dan tempo

atau gaya yang di tetapkan

Mampu membuat pergerakan asas Cha

Cha mengikut susunan gerak tari, tempo dan gaya yang di tetapkan

0% (0) 1% (1) 2% (2) 3% (3) 4% (4)

Nota: % (markah)

Rekodkan markah pelajar mengikut pembahagian penilaian rubrik di atas

Bil. Matrik Nama Pelajar Markah

1.

2.

3.

4.

Page 8: TARIAN BARIS (QKB2110) RUBRIK KEMAHIRAN INSANIAH 1QKB2110)_EDIT… · 33. 34. 35 ... TARIAN BARIS (QKB2110) RUBRIK KEMAHIRAN INSANIAH 3 DOMAIN PSIKOMOTOR (P) - KEMAHIRAN KEPIMPINAN

No. Semakan : 04 Tarikh Kuatkuasa : 22.02.2014

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Page 9: TARIAN BARIS (QKB2110) RUBRIK KEMAHIRAN INSANIAH 1QKB2110)_EDIT… · 33. 34. 35 ... TARIAN BARIS (QKB2110) RUBRIK KEMAHIRAN INSANIAH 3 DOMAIN PSIKOMOTOR (P) - KEMAHIRAN KEPIMPINAN

No. Semakan : 04 Tarikh Kuatkuasa : 22.02.2014

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Kumpulan Kursus : ………………………………………………………

Sesi : ………………………………………………………

T. Tangan Fasilitator : ………………………………………………………

Tarikh : ……………………………………………………...

Page 10: TARIAN BARIS (QKB2110) RUBRIK KEMAHIRAN INSANIAH 1QKB2110)_EDIT… · 33. 34. 35 ... TARIAN BARIS (QKB2110) RUBRIK KEMAHIRAN INSANIAH 3 DOMAIN PSIKOMOTOR (P) - KEMAHIRAN KEPIMPINAN

No. Semakan : 04 Tarikh Kuatkuasa : 22.02.2014

PUSAT KOKURIKULUM DAN PEMBANGUNAN PELAJAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA 43400 UPM SERDANG No.Tel: 03 – 89467279/8559 No. Faks: 03 – 89467280 Website: www.pkk.upm.edu.my

TARIAN BARIS (QKB2110)

RUBRIK KEMAHIRAN TEKNIKAL 2

TANGO WITH THE SHERIFF

1 2 3 4 5

Tidak mampu membuat pergerakan

Mampu membuat pergerakan asas Tango

Mampu membuat pergerakan asas Tango

mengikut susunan gerak tari yang di tetapkan

Mampu membuat pergerakan asas Tango

mengikut susunan gerak tari dan tempo atau

gaya yang di tetapkan

Mampu membuat pergerakan asas Tango

mengikut susunan gerak tari, tempo dan gaya

yang di tetapkan

0% (0) 1% (1) 2% (2) 3% (3) 4% (4)

Nota: % (markah)

Rekodkan markah pelajar mengikut pembahagian penilaian rubrik di atas

Bil. Matrik Nama Pelajar Markah

1.

2.

3.

4.

5.

Page 11: TARIAN BARIS (QKB2110) RUBRIK KEMAHIRAN INSANIAH 1QKB2110)_EDIT… · 33. 34. 35 ... TARIAN BARIS (QKB2110) RUBRIK KEMAHIRAN INSANIAH 3 DOMAIN PSIKOMOTOR (P) - KEMAHIRAN KEPIMPINAN

No. Semakan : 04 Tarikh Kuatkuasa : 22.02.2014

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

Page 12: TARIAN BARIS (QKB2110) RUBRIK KEMAHIRAN INSANIAH 1QKB2110)_EDIT… · 33. 34. 35 ... TARIAN BARIS (QKB2110) RUBRIK KEMAHIRAN INSANIAH 3 DOMAIN PSIKOMOTOR (P) - KEMAHIRAN KEPIMPINAN

No. Semakan : 04 Tarikh Kuatkuasa : 22.02.2014

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Kumpulan Kursus : ………………………………………………………

Sesi : ………………………………………………………

T. Tangan Fasilitator : ………………………………………………………

Tarikh : ……………………………………………………...

Page 13: TARIAN BARIS (QKB2110) RUBRIK KEMAHIRAN INSANIAH 1QKB2110)_EDIT… · 33. 34. 35 ... TARIAN BARIS (QKB2110) RUBRIK KEMAHIRAN INSANIAH 3 DOMAIN PSIKOMOTOR (P) - KEMAHIRAN KEPIMPINAN

No. Semakan : 04 Tarikh Kuatkuasa : 22.02.2014

PUSAT KOKURIKULUM DAN PEMBANGUNAN PELAJAR UNIVERSITI PUTRA MALAYSIA 43400 UPM SERDANG No.Tel: 03 – 89467279/8559 No. Faks: 03 – 89467280 Website: www.pkk.upm.edu.my

TARIAN BARIS (QKB2110)

RUBRIK KEMAHIRAN TEKNIKAL 3

MADU DAN RACUN

1 2 3 4 5

Mengenalpasti kesilapan dalam gerak

tarian Zapin

Menghuraikan kesilapan yang dilakukan dalam

gerak tarian Zapin

Memberikan tindakbalas dan

penjelasan terhadap kesilapan yang

dilakukan dalam gerak tarian Zapin

Mempamerkan bentuk gerak tarian Zapin yang

betul

Membaiki kesilapan

yang telah dilakukan dalam

gerak tarian Zapin

1% (0-1) 2% (2) 4% (3-4) 6% (5-6) 8% (7-8)

Nota: % (markah)

Rekodkan markah pelajar mengikut pembahagian penilaian rubrik di atas

Bil. Matrik Nama Pelajar Markah

1.

2.

3.

4.

Page 14: TARIAN BARIS (QKB2110) RUBRIK KEMAHIRAN INSANIAH 1QKB2110)_EDIT… · 33. 34. 35 ... TARIAN BARIS (QKB2110) RUBRIK KEMAHIRAN INSANIAH 3 DOMAIN PSIKOMOTOR (P) - KEMAHIRAN KEPIMPINAN

No. Semakan : 04 Tarikh Kuatkuasa : 22.02.2014

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

Page 15: TARIAN BARIS (QKB2110) RUBRIK KEMAHIRAN INSANIAH 1QKB2110)_EDIT… · 33. 34. 35 ... TARIAN BARIS (QKB2110) RUBRIK KEMAHIRAN INSANIAH 3 DOMAIN PSIKOMOTOR (P) - KEMAHIRAN KEPIMPINAN

No. Semakan : 04 Tarikh Kuatkuasa : 22.02.2014

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Kumpulan Kursus : ………………………………………………………

Sesi : ………………………………………………………

T. Tangan Fasilitator : ………………………………………………………

Tarikh : ……………………………………………………...