tarinallistaminen markkinoinnissa - emine ebook 2019

of 4 /4
TARINALLISTAMINEN Susanna Rantanen | Emine

Author: others

Post on 31-Dec-2021

4 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Tarinallistaminen markkinoinnissa - Emine eBook 2019TARINALLISTAMINEN M A R K K I N O I N N I S S A
Susanna Rantanen | Emine
SEPTEMBER 15, 2020.
Tarinan voima sanoman perille viemisessä on uskomaton. Mikään muu viestintäkeino ei ole niin tehokas ja vieläpä varmuudella tehokas kuin kerrottu tarina. Mikä tekee tarinoista niin
vaikuttavia ja mieleenpainuvia? Mitä aivoissamme tapahtuu, kun kuulemme tarinan?
TARINALLISTAMINEN M A R K K I N O I N N I S S A
Susanna Rantanen | Emine
Mielet yhdistyvät
osat, joissa kerrottu idea ja tunnekokemus tuntuvat omilta kokemuksiltamme. Tapahtuu
samaistuminen kuultuun asiaan (neural coupling).
Kuultuamme tarinan, jonka kokemukset tuntuvat meille omilta, peilaamme
itseämme tarinan kertojan henkilöön. Samaistumme myös kertojaan
(mirroring).
mieleemme..
Tarinoita voidaan hyödyntää liike- ja työelämässä monella tapaa. Tarinan kaava istuu
erinomaisesti työpaikkailmoituksiin, uratarinoihin, urasivujen copyteksteihin, rekryvideoihin,
työnantajabrändivideoihin, työnantajalupaukseen, yritysesittelyyn, puheenvuoroon,
muutosviestintään ja asiakasmarkkinointiin. Olennaista on tunnistaa yleisö ja kertoa haluttu
asia heille relevanttina tarinana.
Keskeiset hahmot
hahmo Pahis - päähenkilöä uhkaava asia tai
henkilö
Osa 1 - Hahmojen ja päähenkilön piinan esittely. Osa päättyy konfliktiin.
Osa 2 - Varsinainen tarina. Osa 3 - Loppuratkaisu ja tarinan
päättäminen.
Viisaan oppaan esittelemä ratkaisuehdotus.
Ratkaisuehdotuksen toteuttaminen. Lopputulema.
Tunnekokemuksen muodostuminen.
vaikuttavuutensa, mikäli tarinan tunnusmerkit eivät täyty. Avainasemassa tarinan
kertomisessa on nimenomaan tunnekokemuksen muodostuminen. Silloin kuulijan aivoissa
muodostuu tapahtumasarja, joka kytkee liiman lailla kerrotun asian ja kertojan kuulijan
sydämeen ja muistiin.
Tarina sisältää aina tietyt elementit ja tietynlaisen kaavan. Ilman näitä teksti, kuvitus tai video ei muodosta aivoihin vaikuttavaa tarinaa.
Voimme riimitellä sanoja, mutta syntyykö siitä automaattisesti runo tai rap-biisi - ei.
Voimme asetella nuotteja riviin, muttemme automaattisesti kirjoita menestyvää sinfoniaa. Voimme kuvata tapahtumasarjan videolle, muttei se ole automaattisesti tarina.
Ymmärtämällä tarinan elementit ja tarpeellisen kaaren, voimme oppia kirjoittamaan todella vaikuttavia tarinoita oman brändimme, työnantajabrändin tai yritysbrändin rakentamiseksi.
YRITYSVIESTINTÄ
viestintä ja markkinointi tai markkinointi ja tarinankerronta.
K E S K E I S E T E R O T
YRITYSMARKKINOINTI TARINALLISTAMINEN
ja palveluiden myymiseksi tai työhakemusten saamiseksi.
Markkinointiviesti kerrotaan tarinan elementtien avulla pyrkimyksenä
vaikuttaa kuulijan mieleen ja toimintaan,
Y R I T Y S O N I T S E V I E S T I N S Ä P Ä Ä H E N K I L Ö . T A V O I T E Y L E I S Ö N
K A L T A I N E N H E N K I L Ö O N T A R I N A N P Ä Ä H E N K I L Ö .
Vaikuttava Työnantajabrändi™ tarinallistaa yrityksen strategisen kulttuurin ja
työntekijäkokemukset yrityksen ideaalille osaajayleisölle samaistuttaviksi ja mieleenpainuviksi
sisällöiksi. Tavoiteltu osaajayleisö pystyy samaistumaan yrityksen tarinaan ja sen henkilöstöön.
Tiesitkö, että kohdeyleisöä muuttamalla sama konsepti tukee myös Vaikuttavan Yritysbrändin
sekä asiantuntijayrittäjän Henkilöbrändin tai Asiantuntijabrändin rakentamista?
Kysy meiltä lisää! [email protected]