tehničke informacije

of 124 /124
Tehničke informacije Schöck Isokorb® T za konstrukcije od armiranog betona Kolovoz 2019

Author: others

Post on 03-Oct-2021

3 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Tehnike informacije Schöck Isokorb® T za konstrukcije od armiranog betona Kolovoz 2019
3
Podruni voditelji Michael Unterhofer Tel.: 01 3378 924 GSM: 098 25 67 60 Faks: 01 3378 925 [email protected]
Pr eg
le d
Usluga tehnike podrške i savjetovanja
4
takav treba koristiti. Objavljivanjem pojedinanih dijelova teksta ili pojedinanih slika, postoji realna mogunost da korisnik dobije nepotpune, pa ak i krive informacije. U takvom sluaju odgovornost stoji na korisniku, odnosno izvoau.
Ova tehnika informacija vrijedi iskljuivo za Austriju i u skladu je s vaeim normama te zemlje i odobrenjima speci nima za proizvod.
Ako se ugradnja provodi u drugoj zemlji, potrebno je ovu tehniku informaciju na odgovarajui nain primijeniti na predmetnu zemlju.
Uvijek se ima primijeniti tehnika informacija koja je trenutno vaea. Aktualna verzija je dostupna na www.schoeck.hr/download
Posebne konstrukcije / Svijanje betonskog elika Neke situacije ne mogu riješiti standardni proizvodi obuhvaeni ovim tehnikim informacijama. I takvi se sluajevi mogu rješavati zasebno, kod našeg tehnikog osoblja (kontakt na stranici 3).
Panja: Ukoliko se, kod primjene Schöck Isokorb®-a, betonski elik neodgovarajue savija ili presavija, Schöck Bauteile GmbH ne moe više jamiti odravanje i ouvanje odgovarajuih uvjeta ugradnje. U takvom sluaju prestaje vaiti naše jamstvo.
Simboli uputa
Opasnost uti trokut s usklinikom oznaava opasnost. U sluaju nepanje prijeti opasnost za zdravlje i ivot.
Informacija uti kvadrat s oznakom “i” ukazuje na vanu informaciju, npr. kod dimenzioniranja.
Lista provjere uti kvadrat s kvaicom oznaava listu provjere. Time se upuuje na provjeru bitnih toaka pri proraunu.
Pr eg
le d
Upute | Simboli
Pregled tipova proizvoda 8
Schöck Isokorb® - Osnove 11
Schöck Isokorb® T tip B (ranije tip S) 111
Schöck Isokorb® T tip Z 115
Zaštita od poara 117 Pr
eg le
Sadraj
6
XT Za eXtra termiko rezanje Beton-beton, elik/drvo-beton Balkon, pergola, nadstrešnica, stropna ploa, atika, parapet, konzola, šipka, nosa, zid
CXT Uz Combar® za eXtra termiko rezanje Beton-beton Balkon, pergola, nadstrešnica
T Za termiko razdvajanje Beton-beton, elik/drvo-beton, elik-elik
Balkon, pergola, nadstrešnica, stropna ploa, atika, parapet, konzola, šipka, nosa, zid
RT Za rekonstrukciju graevnih dijelova s termikim razdvajanjem Beton-beton, elik/drvo-beton Balkon, pergola, nadstrešnica, šipka, nosa
Osnovni tip
Q Balkon, nadstrešnica - s potpornjem (poprena sila) B Šipka, podvlaka
C Kutni balkon W Zidna ploha
H Balkon s horizontalnim optereenjima SK Balkon eline konstrukcije - slobodno isturen
Z Balkon s izolacijskim meudijelom SQ elini balkon - s potpornjem (poprena sila)
D Stropna ploa - neprekidna ( indirektno  poloena) S elina konstrukcija
Sustav dodjele naziva za skupinu proizvoda Schöck Isokorb®-a je izmijenjen. Za jednostavniju prilagodbu na ovoj su stranici saete informacije o sastavnim dijelovima naziva.
Naziv tipova strogo je podijeljen. Redoslijed sastavnih dijelova naziva uvijek ostaje isti.
marka proizvoda Schöck Isokorb®
Svaki Schöck Isokorb® sadrava samo one sastavne dijelove naziva koji su relevantni za predmetni proizvod.
model Oznaka modela ubudue je sastavni dio naziva svakog Isokorb®. Ista predstavlja kljuno svojstvo proizvoda. Odgovarajua kratica uvijek predstoji rijei tip.
tip Tip predstavlja kombinaciju sljedeih sastavnih dijelova imena: Osnovni tip statika prikljuna varijanta geometrijska prikljuna varijanta Izvedbena varijanta
Pr eg
le d
Pojašnjenje naziva Schöck Isokorb® tipova
7
L Rasporeivanje lijevo od poloaja
R Rasporeivanje desno od poloaja
U Balkon s pomakom u visini prema dolje ili prikljukom na zid
O Balkon s pomakom u visini prema gore ili prikljukom na zid
Rezna sila glavnog stupnja nosivosti
M Moment
V Poprena sila
N Normalna sila
Rezna sila sporednog stupnja nosivosti
V Poprena sila
N Normalna sila
Razred otpornosti na poar
REI R - nosivost, E - cjelovitost, I - zaštita od visokih temperatura pod utjecajem poara
R0 Nema zaštite od poara
Stupanj nosivosti sadri sljedee sastavne dijelove naziva: Glavni stupanj nosivosti: Kombinacija sile rezanja i broja Sporedni stupanj nosivosti: Kombinacija sile rezanja i broja
Zaštita od poara kao sastavni dio naziva ima klasu vatrootpornosti, odn. R0, ako nije zahtijevana zaštita od poara.
stupnjevi snage Stupnjevi snage ukljuuju stupnjeve nosivosti i zaštitu od poara. Razliiti stupnjevi nosivosti Isokorb® tipa imaju brojane oznake, poevši od broja 1 za najnii stupanj nosivosti. Razliiti Isokorb® tipovi s istim stupnjem nosivosti nemaju istu nosivost. Stupanj nosivosti se uvijek ima utvrditi pomou tablica ili programa za dimenzioniranje.
mjerenja Mjerenja ukljuuju sljedee sastavne dijelove naziva: Armatura/zaštitni sloj betona CV - razliiti CV Isokorb® tipa imaju brojane oznake, poevši od broja 1. Duljina prianjanja LR Visina prianjanja HR Isokorb® visina H Isokorb® duljina L Isokorb® širina B Promjer navoja D
generacija Svaka oznaka tipa završava generacijskim brojem.
Pr eg
le d
8
Slobodno prepušteni balkoni
T tip K
Betoniranje na licu mjesta
T tip K-F
Proizvodnja gotovih elemenata
T tip K-O
Betoniranje na licu mjesta
Betoniranje na licu mjesta
T tip Q-VV
Betoniranje na licu mjesta
T tip Q-P
Betoniranje na licu mjesta
Pregled tipova proizvoda
Primjena Nain izvedbe Schöck Isokorb® tip
Poduprti balkoni uz pozitivnu i negativnu poprenu silu i tokasta vršna optereenja
T tip Q-P-VV
Betoniranje na licu mjesta
Balkon u razini ploe; moment savijanja i djelovanje poprenih sila
T tip D
Betoniranje na licu mjesta
Betoniranje na licu mjesta
Betoniranje na licu mjesta
T tip W
Betoniranje na licu mjesta
Pregled tipova proizvoda
T tip B
Betoniranje na licu mjesta
T tip Z
Betoniranje na licu mjesta
Pregled tipova proizvoda
12
smjer ugradnje balkon
neverbalne upute o ugradnji
Sc hö
ck Is
ok or
Dizajn proizvoda
smjer ugradnje balkon
neverbalne upute o ugradnji
Proizvod Schöck Isokorb® je nosivi graevni element i ujedno toplinski izolator. Kao takav, ima dvije bitne funkcije:
Kao izolator, termiki odjeljuje balkonsku plou od stropne ploe i time bitno smanjuje mogunost stvaranja toplinskog mosta. Kao nosivi graevni element, prenosi optereenje s balkonske ploe u stropnu plou.
Sc hö
ck Is
ok or
14
2: Schöck Isokorb® T tip KL: Pogled na unutarnji dioSlika
Materijali i graevni materijali Schöck Isokorb® Speci kacija materijala Dozvoljeni materijali
Šipke za prijenos vlanih, tlanih i poprenih sila
Betonski elik B500 B Nehrajui betonski rebrasti elik B500B NR, materijal br. 1.4362 ili 1.4571, 1.4482
DIN 488-1
Betonski tlani leajevi HTE-Compact® (vrhunski ni beton armiran elinim mikrovlaknima) PE-HD plastini ovoj tlanog leaja
elini tlani leajevi S 235 JRG1, S 235 JO, S 235 J2, S 355 J2, S 355 JO DIN EN 10025-2
Izolacijsko tijelo Polistiren tvrda pjena Neopor® (marka BASF), debljina 80, odn. 120 mm, WLS 031
Vatrootporni materijal Lagane graevne ploe klase A1 Vatrootporne ploe na bazi cementa Integrirane vatrootporne trake
Schöck Isokorb® Materijali
Dizajn proizvoda | Materijali
3: Schöck Isokorb® T tip KL u protupoarnoj izvedbiSlika
4: Schöck Isokorb® T tip QP: Protupoarna izvedba u kojoj je proizvod u cjelosti uklopljen u protupoarne ploeSlika
Schöck Isokorb® zaštita od poara kod linearnog rasporeda elemenata Schöck Isokorb® dostupan je samo u protupoarnoj izvedbi (R90 i REI120). U tu se svrhu kod Schöck Isokorb® tipova koji su razmje- šteni linearno jedan iza drugoga protupoarne ploe tvorniki postavljaju na gornjoj i donjoj strani Schöck Isokorb® elementa. In- tegrirane protupoarne trake od izolirajueg materijala, odnosno protupoarne ploe na gornjoj strani Schöck Isokorb® elementa, jamstvo su da e se reške nastale uslijed poara uspješno zatvoriti, tako da vrui plinovi ne mogu doprijeti do armaturnih šipki Schöck Isokorb® elementa.
Schöck Isokorb® u protupoarnoj izvedbi kod pojedinanog razmještaja elemenata. Schöck Isokorb® tipovi koji se postavljaju pojedinano, na odreenom razmaku jedan od drugog, u protupoarnoj se izvedbi ve ti- jekom proizvodnje, oklapaju protupoarnim ploama u cjelosti (odozgo, odozdo, s obje strane).
Sc hö
ck Is
ok or
Protupoarna izvedba Schöck Isokorb® elemenata
16
5: Schöck Isokorb® T tip KL: Prikljuak balkona poloenog indirektnoSlika
Materijal prikljunih graevinskih dijelova Speci kacija materijala Norme
Betonski elik B500A, B500B EN 10080, EN 1992-1-1
Beton Normalni beton, gustoe u suhom stanju >2000 kg/m3
Nikako lagani beton! EN 1992-1-1
Vanjski graevni dijelovi Klasa vrstoe najmanje C25/30, a obzirom na izloenost okolini EN 1992-1-1
Unutarnji graevni dijelovi Klasa vrstoe najmanje C25/30, a obzirom na izloenost okolini EN 1992-1-1
Balkoni i ostali vanjski graevni dijelovi izvode se prema EN 1992-1-1. Konstrukcija balkonske ploe sa Schöck Isokorb® elementima moe se izvesti indirektnim ili direktnim polaganjem. Kod direktnog polaganja balkonska ploa prikljuena je na stropnu plou a ta je u zoni prikljuka poloena na zid ili na podvlaku. Kod indirektnog polaganja je balkonska ploa sa Schöck Isokorb® elementom prikljuena samo na stropnu plou. Na slici je prikazano indirektno polaganje. Za prikljune graevinske elemente koriste se sljedei materijali:
Materijali prikljunih graevinskih dijelova
Konstrukcija balkonske i stropne ploe
17
l0
CV
7: Schöck Isokorb® T tip KL: Duina preklapanja l0, zaštitni betonski sloj CV0, zaštitni betonski sloj CV0Slika
Gradnja armiranog, slobodno prepuštenog balkona, izvodi se s nosivom gornjom armaturom, konstruktivnom donjom i rubnom armaturom.
Duljina vlanih i šipki za poprene sile odabrana je tako da su poštivane duljine sidrenja prema EN 1992-1-1. Minimalna debljina zaštitnog sloja betona CV, kod primjene Schöck Isokorb® elemen(at)a, standardno iznosi 35 mm ili 50 mm.
Sc hö
ck Is
ok or
Dodatna armatura
uzdune šipke - gornji poloaj
uzdune šipke - donji poloaj
8: Schöck Isokorb® T tip KL: dodatna armatura kod direktnog polaganjaSlika
armatura gornje ploe as,potrebno
armatura gornje ploe as,potrebno
preporuka: as,potreb. ≥ as Isokorb®
uzdune šipke - gornji poloaj
uzdune šipke - donji poloaj
uzdune šipke - gornji poloaj
uzdune šipke - donji poloaj
9: Schöck Isokorb® T tip KL: Armatura kod indirektnog polaganjaSlika
Kod armiranja balkonske ploe primjenom Schöck Isokorb®-a mora se paziti na sljedee: Mora se dobro osigurati preklapanje vlanih šipki Schöck Isokorb®-a na strani jedne i druge ploe, balkonske i stropne. Preklopnu armaturu treba odabrati tako da potrebna dimenzija as bude najmanje jednaka  dimenziji date armature Schöck Isokorb®. (potreb- na as ≥ as Isokorb®) Šipke za prijenos poprene sile usidrene  su na strani balkonske i stropne ploe. Ukoliko lee u vlanoj zoni, ta- koer ih se mora preklopiti. Na strani balkona smještene su dvije uzdune šipke paralelno s izolacijskim tijelom elementa. Jedna šipka lei na nivou gornje ar- mature a druga na nivou donje. Polaganje armature ovisi o tipu Schöck Isokorb® i o nainu polaganja balkonske ploe. Za odree- ni Schöck Isokorb® tip, date su tone smjernice. Ukoliko je balkon indirektno poloen tada se na strani stropne ploe smjeste vili- asta rubna armatura i dvije uzdune šipke ≥ 8mm, paralelno s izolacijskim tijelom, s time da jedna šipka lei na gornjem nivou armature a druga na donjem.
Sc hö
ck Is
ok or
Dodatna armatura
lk
lk
12: Schöck Isokorb® T tip KL: Promjena poprene sileSlika
Prihvat optereenja Prihvat optereenja balkona putem Schöck Isokorb® odreuje se prema EN 1992-1-1. Na slici je prikazano koja su optereenja u normalnom sluaju uzeta u obzir kod dimenzioniranja Schöck Isokorb® elementa. Uzeta su u obzir stalna (gd, Gd) i promjenjiva (qd) optereenja. Mjesto oslanjanja treba uzeti 100 mm iza izolacijskog tijela. Sc
hö ck
Is ok
or b®
Prijenos optereenja
13: Vibracije u sluaju potresaSlika 14: Smjerovi gibanja zgrade kod potresaSlika
T tip H
T tip KL
T tip KL
15: Schöck Isokorb® T tip KL i T tip HP: Preuzimanje optereenja potresaSlika
Zgrade u seizmikoj zoni (podruje potresa) moraju moi preuzeti dodatna optereenja kojima je uzrok potres. Balkon je u osnovi vanjski graevni dio. Za isti vrijede speci ne odredbe prema nacionalnim propisima. Kod ukupnog djelovanja optereenja na gra- evni element, dimenzijski parametri odreuju se prema EC0 na osnovi snienih koe cijenata sigurnosti pojedinog graevnog di- jela. Stoga se kod nastanka optereenja od potresa aktiviraju sigurnosne rezerve Schöck Isokorb® elementa T tip KL. U nastavku je pojašnjen nain djelovanja Schöck Isokorb®-a T tip HP koji zajedno sa Schöck Isokorb®-om T tip KL moe preuzeti ta dodatna opte- reenja potresa. Broj Schöck Isokorb® T tip HP elemenata utvruje se na temelju statikih zahtjeva. Kod potresa mogu nastati sljedee vibracije: horizontalne u smjeru obje osi zgrade. Balkon se takoer giba, ali s odgodom. Rezul- tat toga su sljedea naprezanja.
Sc hö
ck Is
ok or
Optereenja kod potresa
21
Smjer gibanja zgrade uzdu izolacijske reške: Prijenos poprene sile horizontalno Horizontalne komponente poprene sile preuzimaju horizon- talno poloene šipke Schöck Isokorb® elementa T tip HP i vla- na šipka Schöck Isokorb® T tip KL.
16: Smjer gibanja paralelan s izolacijskom reškomSlika
os optereenja
17: Schöck Isokorb® T tip KL i T tip HP: Prijenos horizontalne komponente poprene sile.Slika
Sc hö
ck Is
ok or
Optereenja kod potresa
N
19: Schöck Isokorb® T tip KL i T tip HP: Prijenos optereenja vlanom silom okomitom na izolacijsku reškuSlika
Gibanje kue u smjeru suprotnom od balkona: Prijenos optereenja vlane sile okomito na izolacij- sku rešku Horizontalna vlana sila prenosi se djelovanjem vlanih šipki elementa Schöck Isokorb® T tip HP.
Sc hö
ck Is
ok or
Optereenja kod potresa
N
21: Schöck Isokorb® T tip KL i T tip HP: Prijenos optereenja tlanom silom okomitom na izolacijske reškeSlika
Gibanje kue u smjeru balkona: Prijenos optereenja tlane sile okomito na izolacij- sku rešku Horizontalna tlana sila prenosi se zajednikim djelovanjem vlanih štapova elementa Schöck Isokorb® T tip KL i T tip HP. Pritom su vlani štapovi rastereeni. HTE-Compact® tlani lea- jevi imaju manju krutost od vlanih štapova, stoga u sluaju po- tresa nisu optereeni tlanom silom. Ovo je potvreno FEM modeliranjem i pokusima.
Sc hö
ck Is
ok or
Optereenja kod potresa
w1
w2
23: Deformacija balkonske ploe sa Schöck Isokorb®Slika
24: Schöck Isokorb®: Vlana šipka i tlani modul djeluju kao dvije oprugeSlika
Deformacija Balkonska ploa deformira se zbog optereenja. Deformacija je mjerljiva na vrhu prepusta i rezultat je torzije stropne ploe i deformacije balkonske ploe.
Schöck Isokorb® moe se promatrati kao sustav koji nalikuje su- stavu dvije opruge. Gornja opruga simulira vlani štap, a donja opruga simulira HTE-Compact® tlani leaj. Kod optereenja uzrokovanog momentom savijanja, donja e se opruga (HTE-Compact® tlani leaj) stisnuti, a gornja e se opruga razvui. Na taj nain nastaje kut torzije α u Schöck Iso- korb®-u. On je statiki prikazan pomou zakretne opruge (vidi sliku).
Schöck Isokorb® postavlja se izmeu stropne ploe i balkonske ploe. To znai da povrh deformacije same balkonske ploe tre- ba uzeti u obzir i deformaciju zbog Schöck Isokorb®-a. Faktor deformacije tan α naznaen je u poglavlju Proizvodi.
Sc hö
ck Is
ok or
Deformacija
25
25: Nadvišenje kod betoniranjaSlika
Nadvišenje Da bi se kompenzirala deformacija balkona moe se pri gradnji povisiti oplata. Nadvišenje se u normalnom sluaju izabere tako da se deformacija koja proizlazi iz stalnog optereenja kombinira s udjelom promjenjivog optereenja i postavlja na ± 5mm od hori- zontalne osi (Preporuka Schoeck: g+1/2q). Kod toga se mora uzeti u obzir i smjer otjecanja vode. Otjecanje moe biti usmjereno prema van ili prema unutra. Ukoliko je odvoenje vode predvieno prema van tada e se nadvišenje oplate smanjiti i obratno, po- veat e se ukoliko se voda odvodi prema unutra. Ukupno nadvišenje balkona ovisi o više faktora: udio deformacije zbog zakretnog kuta stropne ploe udio deformacije balkonske ploe, udio deformacije zbog Schöck Isokorb® i smjer otjecanja vode s balkona.
Pri odreivanju nadvišenja svi ovi faktori moraju se uzeti u obzir.
Sc hö
ck Is
ok or
Deformacija/Nadvišenje
26
h
lk
Schöck Isokorb® T tip KL M1-M12
Maksimalne duine prepusta
160 1,74 -
170 1,88 -
180 2,03 1,81
190 2,17 1,95
200 2,32 2,10
210 2,46 2,25
220 2,61 2,39
230 2,76 2,54
240 2,90 2,68
250 3,05 2,83
260 3,20 2,98
270 3,34 3,12
280 3,49 3,27
Gipkost Gipkost je omjer visine ploe i duine prepusta od osi zida. Taj omjer visine h balkonske ploe i duljine lk  prepusta (gipkost) ima utjecaj na titranje balkonske ploe. Preporua se ogranienje tog omjera. Odnos visine h balkonske ploe i duine prepusta lk (gip- kost) u ovisnosti o visini Schöck Isokorb® elemenata H, dato je u poglavlju Proizvodi.Sc
hö ck
Is ok
or b®
Gipkost
27
27: Temperaturna deformacija i stvaranje pukotina na balkonskoj ploi bez Schöck Isokorb®elementa.Slika
ll
Sc hö
ck Is
ok or
Zamor materijala/Djelovanje temperature
T tip Z Schöck Dorn LD1 × T Typ QP
T tip KL
≤ e/
2
29: Schöck Isokorb®: Izvedba dilatacijskih reški s posminim trnom za prijenos poprene sile, npr. Schöck DornSlika
Maksimalni razmak dilatacijskih reški Kada duina graevinskog segmenta (npr. balkonske ploe) prelazi maksimalni razmak dilatacijskih reški e, moraju se na vanj- skom betonskom graevnom segmentu ugraditi dilatacijske reške okomito na ravninu izolacije kako bi se ograniile deformacije zbog djelovanja temperaturnih promjena. Kod vrstih toaka kao npr. kod uglova balkona, atika i ograda (parapeta) uzima se polo- vina maksimalnog razmaka dilatacijskih reški, e/2.
Balkonska ploa rastee se kod zagrijavanja i stee kod hlae- nja. Na takvim mjestima mogu, zbog uestalih i promjenjivih naprezanja, nastati pukotine u koje prodire voda. Kod ugradnje Schöck Isokorb® elementa, de nira se dilatacijska reška. Stoga vlane šipke i šipke za prijenos poprene sile u Schöck Isokorb® elementu pokazuju minimalne otklone.
Pokusima je utvrena izdrljivost Schöck Isokorb® elemenata obzirom na optereenje: 100 promjena optereenja, otklon l±2,00 mm 2000 promjena optereenja, otklon l±1,7 mm 20 000 promjena optereenja, otklon l±1,1 mm Kada se radi o simetrinoj balkonskoj ploi onda vlane šipke i šipke za poprene sile u Schöck Isokorb®-u smještenom u sredi- ni balkonske ploe, ne pokazuju nikakve otklone, za razliku od šipki na rubnim dijelovima balkona gdje su otkloni vei.
Sc hö
ck Is
ok or
Zamor materijala/Djelovanje temperature | Razmak dilatacijskih reški
29
Maksimalni razmak dilatacijskih reški e [m]
Debljina izolacijskog tijela [mm] 80 13,0 11,7
Schöck Isokorb® T tip QL/QP V1-V3, VV1-VV3 V4-V9, VV4-VV9
Maksimalni razmak dilatacijskih reški e [m]
Debljina izolacijskog tijela [mm] 80 13,0 11,7
Schöck Isokorb® T tip DL MM1-MM5
Maksimalni razmak dilatacijskih reški e [m]
Debljina izolacijskog tijela [mm] 80 11,7
Schöck Isokorb® T tip AP
Razmak dilatacijskih reški e [m]
Debljina izolacijskog tijela [mm] 80 13,0 m
Schöck Isokorb® T tip WL M1, M2 M3
Maksimalni razmak dilatacijskih reški e [m]
Debljina izolacijskog tijela [mm] 80 13,0 11,7
Schöck Dorn tip LD
30: Schöck Dorn (trn): Izvedba dilatacijskih reški kod betoniranja na li- cu mjesta Slika
Reška za ulijevanje betona
Schöck Dorn tip LD
31: Schöck Dorn (trn): Izvedba dilatacijskih reški kod gotovih balkonaSlika
Maksimalni dopušteni razmaci dilatacijskih reški e Schöck Isokorb® tipova ovise o promjeru šipki i vrsti konstrukcije odabranih Schöck Isokorb® tipova.
Prijenos poprene sile unutar dilatacijske reške moe biti osiguran posminim trnom za prijenos poprene sile, npr. Schöck Dorn (trn).
Dilatacijske reške Za detalje o izvedbi dilatacijskih reški vidi takoer: Tehnika informacija Schöck Dorn (trn) primjeri za primjenu.
Sc hö
ck Is
ok or
Razmak dilatacijskih reški | Zamor materijala/Dilatacijske reške
30
lk
32: Schöck Isokorb® T tip KL: Duljina kraka sustava (lk) za dimenzioniranje i geometrijsku duinu kraka (lk) za dimenzioniranje i geometrijsku duinu kraka (lk b)Slika
G
q
g
lk
80 100100
VMM
lb
lk
V
34: Schöck Isokorb® T tip KL: Utvrene raunske vrijednosti rezne sile primijenjene na stropnu plouSlika
MKE smjernice Preporueni postupci pri dimenzioniranju Schöck Isokorb® tipova prema MKE smjernicama.
Odvojiti balkonsku plou od nosive strukture zgrade (ploa, zid) De nirati veliine optereenja balkonske ploe u segmentu prikljuka, uzimajui u obzir vrijednosti zakretne i vertikalne opru-
ge (kao zadovoljavajue priblienje nosivosti Schöck Isokorb® ) 10.000 kNm/rad/m (Zakretna opruga) 250.000 kN/m2 (Vertikalna opruga)
Izabrati tip Schöck Isokorb® i izraunate vrijednosti ved i med  postaviti kao rubna optereenja na nosivu strukturu zgrade (zid, ploa).
Krutost se u podruju polaganja na nosivom segmentu zgrade (zid, ploa) uobiajeno uzima kao beskonana veliina. Samo kod velikih razlika u krutosti prikljunih dijelova (balkona i stropne ploe) moraju se uzeti u obzir linearne promjene momenta i po- prene sile uzdu ruba ploe. Izraunate rezne sile koriste se kako za dimenzioniranje Schöck Isokorb®-a tako i za dimenzioniranje konstrukcije stropne ploe i zidne konstrukcije zgrade.
MKE smjernice Schöck Isokorb® ne moe prenijeti torzijska optereenja.
Sc hö
ck Is
ok or
MKE smjernice
35: Schöck Isokorb® T tip KL: Prijenos optereenja momentaSlika
36: Schöck Isokorb® T tip KL ispravna ugradnja: Vlana šipka goreSlika
37: Schöck Isokorb® T tip KL pogrešna ugradnja: Vlana šipka doljeSlika
Gornja strana - Donja strana Schöck Isokorb® nije simetrino graen. Stoga je potrebno pa- ziti na smjer ugradnje. Prenošenje optereenja kao momenta ostvaruje se putem vla- nih šipki postavljenih gore. U projektu je potrebno prikazati presjeke na kojima je tono de niran poloaj Schöck Isokorb®-a.
Upozorenje: Vlana šipka mora leati gore. Schöck Isokorb® mora se ugraditi tako da bude tono ori-
jentiran (gore-dolje) Vlana šipka mora biti gore Gornja strana pokazana je naljepnicom na proizvodu.
Sc hö
ck Is
ok or
Smjer ugradnje
38: Schöck Isokorb® T tip KL: Prijenos optereenja poprene sileSlika
39: Schöck Isokorb® T tip KL ispravna ugradnja: Šipka za prijenos poprene sile ide od balkonske strane dolje na stranu stropne ploe koso prema goreSlika
40: Schöck Isokorb® T tip KL pogrešna ugradnja: Šipka za prijenos poprene sile ide od balkonske strane gore na stranu stropne ploe koso prema doljeSlika
Strana balkona - strana stropne ploe Schöck Isokorb® nije simetrino graen. Stoga je potrebno oba- vezno paziti na smjer ugradnje. Šipka za prijenos poprene sile mora se pruati s donje strane balkona prema stropnoj ploi koso gore, ime se poprena sila prenosi u šipku kao vlana sila. 3 su oznake smjera ugradnje: Strelica s oznakom balkon na pro lu. Natpis na naljepnici. Opis na naljepnici Schöck Isokorb®-a T
tip KL prilikom ugradnje se ima itati poevši od strane stro- pne ploe.
Orijentacija šipke za prijenos poprene sile. U projektu je potrebno prikazati presjeke na kojima je tono de niran poloaj Schöck Isokorb®-a.
Upozorenje Smjer ugradnje balkonska strana - stropna strana Schöck Isokorb® mora se pri ugradnji ispravno orijentirati
(strana balkona - strana stropne ploe). Strelica Balkon mora biti usmjerena prema balkonu. Šipka za prijenos poprene sile mora se pruati s donje stra-
ne balkona koso gore na stranu stropne ploe.
Sc hö
ck Is
ok or
Smjer ugradnje
33
Schöck Isokorb® moe se primijeniti tako da se ugradi betoniranjem na licu mjesta ili da se ugradi kao predgotovljeni element. Balkon moe biti postavljen na zgradu direktnim i indirektnim nainom. Ovdje je prikazana ugradnja na direktan nain, betonira- njem na licu mjesta.
donji brid Isokorb®-a = prekid betoniranja
donji brid stropne ploe
41: Schöck Isokorb® T tip KL: Priprema oplate i armature za betoniranje. Reška za betoniranje zida = donji brid oplate balkona!Slika
donji brid Isokorb®-a
42: Schöck Isokorb® T tip KL: Priprema armature za betoniranje i postavljanje T tip KLSlika
Kod ugradnje i betoniranja na licu mjesta, naelno treba uzeti u obzir ove korake  : poloiti dodatnu armaturu, postaviti Isokorb, betonirati, vrijeme stvrdnjivanja uskladiti s nacionalnim propisima, drati poduprto daljnjih 28 dana.
Potrebno je osigurati zatvoreni spoj tlanog leaja sa svjee izlivenim betonom, a prekid betoniranja stoga treba biti ispod donjeg brida Schöck Isokorb®-a. Detaljne upute za ugradnju proizvoda prikazane su u odlomku Ugradnja.
Sc hö
ck Is
ok or
Betoniranje na licu mjesta
43: Schöck Isokorb® T tip KL: Zatvoreni spoj HTE-Compact®-aSlika
donji brid Isokorb®-a
e ≥ 100 mm
44: Schöck Isokorb® T tip KL: Ispun betonom na licu mjesta. Obratite panju na zatvoreni spoj tlanog leaja!Slika
Prenošenje sile s tlanog leaja u beton, ostvaruje se dobrim kontaktom leaja i svjee izlivenog betona. Stoga se pri ugrad- nji mora pored tlanih leajeva ostaviti reška za ulijevanje beto- na, široka najmanje 100 mm. Za druge tipove iz  programa Schöck Isokorb®  dimenzija reške moe biti i drugaija, o emu postoje podaci u poglavlju Proizvodi.
Sc hö
ck Is
ok or
Betoniranje na licu mjesta
35
45: Schöck Isokorb® T tip KL: Priprema oplate i armature za umetanje gotove ploe sa zabetoniranim T tip KL elementomSlika
Schöck Isokorb® se moe primijeniti tako da se ugrauje na licu mjesta, betoniranjem ili da se ugradi u predgotovljeni element. Schöck Isokorb® se moe ve u proizvodnoj hali ugraditi u bal- konsku plou koja se zatim dostavlja na gradilište. U nastavku je prikazana ugradnja za sluaj gotovog balkona i predgotovljene stropne ploe pri indirektnom polaganju balko- na. Kod prikazanih debelih predgotovljenih stropnih ploa mora se posebno paziti na spoj betona pripremljenog na licu mjesta i predgotovljenog dijela.
Sc hö
ck Is
ok or
Ugradnja gotovih dijelova
≥ 100 mm
46: Schöck Isokorb® T tip KL: Ispun trake (tlane reške) betonom na licu mjestaSlika
Sc hö
ck Is
ok or
Ugradnja gotovih dijelova
37
Je li izabran tip Schöck Isokorb®-a koji odgovara statikom sustavu? T tip QL predstavlja isti prikljuak poprene sile (ot- klon momenta).
Jesu li djelovanja sila kod ugradnje Schöck Isokorb®-a odreena na osnovi dimenzioniranja?
Jesu li dimenzije sistema: duina prepusta odnosno širina na mjestu prikljuka, odabrane s osnovom?
Jesu li kod prorauna metodom konanih elemenata (MKE) uzete u obzir Schöck MKE smjernice? 
Je li kod odreenog tipa Schöck Isokorb® uzeta u obzir potrebna minimalna debljina ploe, Hmin ?
Da li se vodilo rauna o maksimalno dozvoljenim razmacima dilatacijskih reški?
Je li uzeta u obzir dodatna deformacija zbog Schöck Isokorb®-a ?
Da li je kod ukupnog nadvišenja uzet u obzir smjer otjecanja vode? Je li mjera nadvišenja unesena u radni projekt?
Je li potreba tlanog pojasa za odreeni Schöck Isokorb® tip u spoju s montanom ploom naznaena u izvedbenom pla- nu?
Jesu li poštivane preporuke o ogranienju gipkosti?
Je li uvijek de nirana potrebna prikljuna armatura za ugradnju na gradilištu?
Da li je kod prikljuka sa skokom po visini, na plou ili na zid, bila zadovoljena potrebna geometrija sustava? Je li potreb- na specijalna konstrukcija?
Jesu li u obzir uzete horizontalne sile kao npr. utjecaj vjetra, koje su prisutne sukladno projektu? Je li u tu svrhu dodatno potreban Schöck Isokorb® T tip HP?
Da li su zahtjevi vezani uz zaštitu od poara objašnjeni i je li odgovarajui dodatak, u opisu Isokorb tipova, unesen u izved- bene projekte?
Jesu li kod predgotovljenih balkona uzeti u obzir eventualno potrebni prekidi za eona transportna sidra i olune cijevi kod unutarnje drenae? Je li odran maksimalni meuosni razmak Isokorb® šipki od 300 mm?
Je li kod linijskog prikljuka Schöck Isokorb® tip HP u kombinaciji s više Schöck Isokorb®-a duljine 1 m, uzeto u obzir sma- njenje raunskih otpornosti linijskog prikljuka?
Sc hö
ck Is
ok or
Lista provjere
41
Schöck Isokorb® T tip K (konzolni) Namijenjen je za prepuštene (konzolne) balkone. Prenosi negativne momente i pozitivne poprene sile. Schöck Isokorb® T tip KL, stupanj prijenosa poprene sile VV1, prenosi negativne momente kao i pozitivne i negativne poprene sile
T tip
Ar m
ira ni
b et
on /A
rm ira
ni b
et on
Schöck Isokorb® T tip K
42
stropna ploa
T tip KL
48: Schöck Isokorb® T tip KL i tip QL: Balkon poloen s tri straneSlika
h ≥ 180 mm
T tip KL
T tip KL
49: Schöck Isokorb®  T tip KL: Balkon na vanjskom ugluSlika
stropna ploabalkon
T tip KL
50: Schöck Isokorb® T tip KL i QL-VV: Balkon poloen s obje straneSlika
stropna ploabalkon
51: Schöck Isokorb® T tip KL: Prikljuak kod sustava toplinske izolacijeSlika
Decke Balkon
52: Schöck Isokorb® T tip KL: Jednostruki toplinski izoliran zid kod bal- kona u ravnini ploe. Slika
stropna ploabalkon
53: Schöck Isokorb® T tip KL: Prikljuak kod indirektno poloene ploe i sustava toplinske izolacije Slika
stropna ploabalkon
54: Schöck Isokorb® T tip KL: Prikljuak kod dvostrukog zida s meuizo- lacijom Slika
T tip
Ar m
ira ni
b et
on /A
rm ira
ni b
et on
Prikazi situacija | Presjeci ugradnje
Isokorb®-Visina Generacija
Schöck Isokorb® model tip
Isokorb®-Visina Generacija
T tip KP- MM1- V2-REI120-CV1-H200- 1.0
Varijante Schöck Isokorb® T tip KL: Izvedba Schöck Isokorb®-a T tip KL moe varirati na sljedei nain: Tip:
KL: Isokorb za slobodno isturene elemente linearno rasporeen Glavni stupanj nosivosti:
M1 do M12 Sporedni stupanj nosivosti:
Broj i promjer šipki za prijenos poprene sile V1 (standardni),  V2, VV1 Razred vatrootpornosti:
R60 (standard) za tipove KL, REI120 za tipove KL Zaštitni sloj betona za vlane šipke:
CV1 = 35 mm (standard), CV2 = 50 mm Visina:
H = 160 - 280 mm za Schöck Isokorb® T tip KL i zaštitni sloj betona CV1 H = 180 - 280 mm za Schöck Isokorb® T tip KL i zaštitni sloj betona CV2
Generacija: 1.0: M1 do M12
Varijante Schöck Isokorb®-a T tip KP Izvedba Schöck Isokorb®-a T tip KP moe varirati na sljedei nain: Tip:
KP: Isokorb za slobodno isturene elemente mjestimino rasporeen Glavni stupanj nosivosti:
MM1 Sporedni stupanj nosivosti:
Broj i promjer šipki za prijenos poprene sile VV1, VV2, VV3 Zaštita od poara:
R0 (standard) za tipove KP, REI120 za tipove KP Zaštitni sloj betona za vlane šipke:
CV1 = 35 mm (standard), CV2 = 50 mm Visina:
H = 160 - 280 mm za Schöck Isokorb® T tip KP, sporedni stupanj nosivosti VV1 i zaštitni sloj betona CV1 H = 200 - 280 mm za Schöck Isokorb® T tip KP, sporedni stupanj nosivosti VV1 i zaštitni sloj betona CV2 H = 180 - 280 mm za Schöck Isokorb® T tip KP, sporedni stupanj nosivosti VV2 i zaštitni sloj betona CV1 H = 220 - 280 mm za Schöck Isokorb® T tip KP, sporedni stupanj nosivosti VV2 i zaštitni sloj betona CV2 H = 200 - 280 mm za Schöck Isokorb® T tip KP, sporedni stupanj nosivosti VV3 i zaštitni sloj betona CV1 H = 240 - 280 mm za Schöck Isokorb® T tip KP, sporedni stupanj nosivosti VV3 i zaštitni sloj betona CV2
Generacija: 1.0: MM1
T tip
Ar m
ira ni
b et
on /A
rm ira
ni b
et on
Varijante proizvoda | Tipovi
44
Schöck Isokorb® T tip KL M1 M2 M3 M4 M5 M6
Raunske otpornosti
CV1 CV2 mRd,y [kNm/m]
Isokorb®-visina H [mm]
Sporedni stupanj nosivosti
V1 61,8 61,8 61,8 61,8 61,8 61,8
Schöck Isokorb® T tip KL M1 M2 M3 M4 M5 M6
Isokorb®-duina [mm] 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Vlane šipke 4 8 6 8 8 8 10 8 12 8 14 8
Šipke za poprene sile 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8
Tlani leaj V1 (kom.) 4 4 4 6 6 8
100
H
lk
55: Schöck Isokorb® T tip KL-M1 do M7: Statiki sustavSlika
100
56: Schöck Isokorb® T tip KL-M8 do M12: Statiki sustavSlika
T tip
Ar m
ira ni
b et
on /A
rm ira
ni b
et on
Dimenzioniranje (C25/30)
45
Schöck Isokorb® T tip KL M7 M8 M9 M10 M11 M12
Raunske otpornosti
CV1 CV2 mRd,y [kNm/m]
Isokorb®-visina H [mm]
vRd,z [kN/m]
V1 61,8 92,7 92,7 92,7 92,7 92,7
V2 154,5 154,5 154,5 154,5 154,5 154,5
VV1 92,7/−61,8 92,7/−61,8 92,7/−61,8 92,7/−61,8 92,7/−61,8 92,7/−61,8
Schöck Isokorb® T tip KL M7 M8 M9 M10 M11 M12
Isokorb®-duina [mm] 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Vlane šipke 16 8 8 12 10 12 12 12 14 12 16 12
Šipke za poprene sile V1 4 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8
Šipke za poprene sile V2 10 8 10 8 10 8 10 8 10 8 10 8
Šipke za poprene sile VV1 6 8 + 4 8 6 8 + 4 8 6 8 + 4 8 6 8 + 4 8 6 8 + 4 8 6 8 + 4 8
Tlani leaj V1 (kom.) 8 10 12 14 16 18
Tlani leaj V2/VV1 (kom.) 10 14 14 14 16 18
T tip
Ar m
ira ni
b et
on /A
rm ira
ni b
et on
Dimenzioniranje (C25/30)
Raunske otpornosti
Isokorb®-duina [mm] 500
Vlane šipke 8 14
Šipke za poprene sile VV1 2 x 3 8
Šipke za poprene sile VV2 2 x 3 12
Šipke za poprene sile VV3 2 x 3 14
Tlane šipke 8 14
Ar m
ira ni
b et
on /A
rm ira
ni b
et on
Dimenzioniranje (C25/30)
H
lk
57: Schöck Isokorb® T tip KL-M1 do M7: Statiki sustavSlika
Deformacija Faktori deformacije (tan α [%]) prikazani  u tablici, rezultat su djelovanja Schöck Isokorb® elementa u graninim uvjetima (kvazi konstantna kombinacija djelovanja). Oni slue za procjenu potrebnog nadvišenja. Raunska vrijednost nadvišenja oplate balkon- ske ploe dobije se prema EN 1992-1-1 što se odnosi na deformaciju zbog  Schöck Isokorb®-a . Nadvišenje oplate balkonske ploe koje statiar naznauje u izvedbenim projektima (Doprinosi ukupnoj deformaciji: prepuštena ploa + zakretni kut na strani stro- pne ploe + Schöck Isokorb® ) treba zaokruiti tako da se odri projektirani smjer otjecanja vode s površine balkona (zaokruiti na- gore, kod otjecanja prema fasadi zgrade; zaokruiti nadolje, kod otjecanja vode prema rubu prepuštene ploe).
Deformacija (wü) zbog Schöck Isokorb wü = tan α · lk · (müd / mRd) · 10 [mm] Veliine: tan α  = Vrijednosti iz tablice lk = Duina prepusta [m] müd = Mjerodavni moment savijanja [kNm/m] pri graninoj nosivosti, za odreivanje udjela
Schöck Isokorb®-a u ukupnoj deformaciji. wü  [mm] . Projektant utvruje kombinacije optereenja koje mogu biti uzrok deformacija. (Preporuka: Kombinacija optereenja za odreivanje nadvišenja, wü: g+q/2, müd odre- diti za graninu nosivost).
mRd = Maksimalni raunski moment [kNm/m] Schöck Isokorb®-a
Dokazi graninog stanja uporabivosti (deformacija/nadvišenje) Faktor deformacije: tan α  = 0,6 (Schöck Isokorb® T tip KL-M6-V1-REI120-CV1-H200-1.0 iz tablice, vidi stranicu 48) odabrana kombinacija optereenja: g + q/2 (preporuka za utvrivanje nadvišenja zbog Schöck Isokorb®-a) müd utvrditi za graninu nosivost müd  = –[(γG · g +γQ · q/2) · lk
2/2 + γG · gR · lk] müd  = –[(1,35 · 6,5 + 1,5 · 4,0/2) · 2,1²/2 + 1,35 · 1,0 · 2,1] = –28,8 kNm/m ü  = [tan α · lk · (müd /mRd)] · 10 [mm] ü  = [0,6 · 2,1 · (28,8/37,6)] · 10 = 10 mm Raspored dilatacijskih reški  Duljina balkona :  4,10 m < 13,0 m => dilatacijske reške nisu potrebne
T tip
Ar m
ira ni
b et
on /A
rm ira
ni b
et on
Deformacija/Nadvišenje
48
Faktori deformacije tan α [%]
160 0,9 -
170 0,8 -
Maksimalne duine prepusta
160 1,74 -
170 1,88 -
Gipkost Kako bi upotreba bila sigurna, preporuamo sljedee maksimalne duine prepusta, lk [m]:
T tip
Ar m
ira ni
b et
on /A
rm ira
ni b
et on
Deformacija/Nadvišenje | Gipkost
poz.
poz.
poz.
poz.
poz.
poz.
poz.
poz.
poz.
poz.
58: Schöck Isokorb® T tip KL: Dodatna armatura kod direktnog polaga- nja
Direktno polaganje
poz.
poz.
poz.
poz.
59: Schöck Isokorb® T tip KL: Dodatna armatura kod indirektnog pola- ganja
Indirektno polaganje
Slika
Schöck Isokorb® T tip KL M1 M2 M3 M4 M5 M6
Dodatna armatura Nain polaganja Visina [mm] Ploa (XC1); Balkon (XC4); Klasa vrstoe betona ≥ C25/30
Poz. 1 Preklopna armatura
Poz. 1 [cm²/m] direktno/indirektno 160 - 280 2,01 3,02 4,02 5,03 6,03 7,04
Poz. 1 varijanta direktno/indirektno 160 - 280 4  8 6  8 8  8 10  8 12  8 14  8
Poz. 2 Armaturna šipka uzdu izolacijske reške
Poz. 2 direktno 160 - 280 2  8 2  8 2  8 2  8 2  8 2  8
Poz. 2 indirektno 160 - 280 4  8 4  8 4  8 4  8 4  8 4  8
Poz. 3 Rubna armatura
Poz. 3 [cm²/m] indirektno 160 - 280 3,64 3,64 3,64 3,64 3,64 3,64
Poz. 4 Konstruktivna rubna armatura
Poz. 4 direktno/indirektno 160 - 280 utvruje se prema EN 1992-1-1, 9.3.1.4.
Info - Dodatna armatura Mogue su alternativne prikljune armature. Za utvrivanje duljine preklopa vrijede pravila sukladno EN 1992-1-1 i EN 1992-1-
1/NA. Smanjenje potrebne duljine preklopa s mEd/mRd je dopušteno. Kod preklapanja (l) sa Schöck Isokorb®-om, za tipove KL-M1 do KL-M7 mogu se zaraunati duljine vlanih štapova od 485 mm, za tipove KL-M8 do KL-M12 duljine vlanih štapova od 625 mm i za tip KP-MM1 duljine vlanih štapova od 650 mm.
Konstruktivni obrub (poz. 4) na rubu graevinskog elementa okomit na Schöck Isokorb® mora biti postavljen dovoljno nisko, kako bi ga se moglo postaviti izmeu gornjeg i donjeg sloja armature.
T tip
Ar m
ira ni
b et
on /A
rm ira
ni b
et on
Dodatna armatura
50
Schöck Isokorb® T tip KL M7 M8 M9 M10 M11 M12
Dodatna armatura Nain polaganja Visina [mm] Ploa (XC1); Balkon (XC4); Klasa vrstoe betona ≥ C25/30
Poz. 1 Preklopna armatura
Poz. 1 [cm²/m] direktno/indirektno 160 - 280 8,05 9,05 11,31 13,57 15,83 18,10
Poz. 1 varijanta direktno/indirektno 160 - 280 16  8 8  12 10  12 12  12 14  12 16 12
Poz. 2 Armaturna šipka uzdu izolacijske reške
Poz. 2 direktno 160 - 280 2  8 2  8 2  8 2  8 2  8 2  8
Poz. 2 indirektno 160 - 280 4  8 4  8 4  8 4  8 4  8 4  8
Poz. 3 Rubna armatura
Poz. 3 [cm²/m] indirektno 160 - 280 3,64 3,64 3,64 3,64 3,64 3,64
Poz. 4 Konstruktivna rubna armatura
Poz. 4 direktno/indirektno 160 - 280 utvruje se prema EN 1992-1-1, 9.3.1.4.
Schöck Isokorb® T tip KP MM1
Armatura Nain polaganja Visina [mm]
Ploa (XC1); Balkon (XC4); Klasa vrstoe betona ≥ C25/30
Poz. 1 Preklopna armatura
Poz. 2 Armaturna šipka uzdu izolacijske reške
Poz. 2 direktno 160 - 280 2  8
Poz. 2 indirektno 160 - 280 4  8
Poz. 4 Konstruktivna rubna armatura
Poz. 4 direktno/indirektno 160 - 280 utvruje se prema EN 1992-1-1, 9.3.1.4.
Upute vezane uz optereenje poprenom silom
Nosivost na poprene sile ploe VRd,max odreuje se prema EN 1992-1-1, Gl. (6.9) za θ = 45° i α = 90°. To vrijedi neovisno o raunskom otporu VRd odabranog Schöck Isokorb®-a. U sluaju da je ogranienje nosivosti ploe (betonski tlani potpornik) mjerodavni parametar, tada projektant moe promijeniti taj parametar, kao npr.: odabranu klasu vrstoe betona zaštitni sloj betona, vani i unutra odabranu debljinu ploe eventualne razliite debljine balkonske i stropne ploe promjer šipki uzdune armature u ploama izvedba pomaka u visini ili podvlaka ili nadvlaka
T tip
Ar m
ira ni
b et
on /A
rm ira
ni b
et on
Dodatna armatura | Nosivost na poprene sile ploe
51
Schöck Isokorb® T tip K-F Prikladno za isturene balkone. Prenosi negativne momente i pozitivne poprene sile. Schöck Isokorb® T tip KL-F sastoji se od dva dijela. Donji dio je kod proizvodnje gotovih elemenata zabetoniran u omnia plou. Gornji dio s vlanim štapovima se mora ugraditi na gradilištu.
T Ti
p K-
Ar m
ira ni
b et
on /A
rm ira
ni b
et on
Schöck Isokorb® T tip K-F
52
530
kao poravnanje visine meudio Ι+
s tlanim leajevima i šipkama za poprene sile
donji dio Ι
725
Meudio Ι+ kao poravnanje visine
Donji dio Ι s tlanim leajevima i šipkama za poprene sile
61: Schöck Isokorb® T tip KL-F M8 do M12Slika
Schöck Isokorb® T tip KL-F M1 M2 M3 M4 M5 M6
Gornji dio ΙΙ Vlane šipke 4  8 6  8 8  8 10  8 12  8 14  8
donji dio Ι Šipke za poprene sile 4  8 4  8 4  8 4  8 4  8 4  8
Tlani leaj (kom) 4 4 4 6 6 8
mjerenja
170 I + II + meudio prilagoen na visinu 10 mm
180 I + II + meudio visine 20 mm
190 I + II + meudio visine 30 mm
200 I + II + meudio visine 40 mm
210 I + II + meudio visine 20 mm + meudio visine 30 mm
220 I + II + meudio visine 30 mm + meudio visine 30 mm
230 I + II + meudio visine 30 mm + meudio visine 40 mm
240 I + II + meudio visine 40 mm + meudio visine 40 mm
250 I + II + 3 meudio visine 30 mm
260 I + II + 2 meudijela visine 40 mm + meudio visine 20 mm
270 I + II + 2 meudijela visine 40 mm + meudio visine 30 mm
280 I + II + 3 meudio visine 40 mm
Ostalo
Rezne sile analogno Schöck Isokorb® T tip KL od S. 44
Graevno- zikalne znaajke analogno Schöck Isokorb® T tip KL
Nadvišenje analogno Schöck Isokorb® T tip KL od S. 48
Razmak dilatacijskih reški analogno Schöck Isokorb® T tip KL od S. 29
Opis proizvoda
Schöck Isokorb® T za konstrukcije od armiranog betona/HR/2019.1/kolovoz
T Ti
p K-
F Ar
m ira
ni b
et on
/A rm
ira ni
b et
on
53
Schöck Isokorb® T tip KL-F M7 M8 M9 M10 M11 M12
Gornji dio ΙΙ Vlane šipke 16  8 8  12 10  12 12  12 14  12 16 12
donji dio Ι Šipke za poprene sile 4  8 6  8 6  8 6  8 6  8 6  8
Tlani leaj (kom) 8 10 12 14 16 18
mjerenja
170 I + II + meudio prilagoen na visinu 10 mm
180 I + II + meudio visine 20 mm
190 I + II + meudio visine 30 mm
200 I + II + meudio visine 40 mm
210 I + II + meudio visine 20 mm + meudio visine 30 mm
220 I + II + meudio visine 30 mm + meudio visine 30 mm
230 I + II + meudio visine 30 mm + meudio visine 40 mm
240 I + II + meudio visine 40 mm + meudio visine 40 mm
250 I + II + 3 meudio visine 30 mm
260 I + II + 2 meudijela visine 40 mm + meudio visine 20 mm
270 I + II + 2 meudijela visine 40 mm + meudio visine 30 mm
280 I + II + 3 meudio visine 40 mm
Ostalo
Rezne sile analogno Schöck Isokorb® T tip KL od S. 44
Graevno- zikalne znaajke analogno Schöck Isokorb® T tip KL
Nadvišenje analogno Schöck Isokorb® T tip KL od S. 48
Razmak dilatacijskih reški analogno Schöck Isokorb® T tip KL od S. 29
Informacije o proizvodima Ostali tlocrti i presjeci dostupni su na www.schoeck.hr/download Schöck Isokorb® T tip KL-F moe se rasporediti i na nearmirana mjesta; treba uzeti u obzir smanjenu nosivost koja pritom nasta-
je, kao i potrebne rubne razmake
Opis proizvoda
Schöck Isokorb® T za konstrukcije od armiranog betona/HR/2019.1/kolovoz
T Ti
p K-
F Ar
m ira
ni b
et on
/A rm
ira ni
b et
28 0
62: Schöck Isokorb® T tip KL-F: Višedijelna konstrukcija koja se sastoji od gornjeg dijela, meudijela (po potrebi) i donjeg dijela. Ovdje: Gornji dio ozna- en utom bojom. Slika
Gornji dio je potreban za prijenos vlane sile Schöck Isokorb® T tip KL-F sastoji se od gornjeg i donjeg dijela. Gornji dio s vlanim štapovima se mora ugraditi na gradilištu. Donji dio s tlanim leajevima i štapovima poprene sile betonira se u gotove elemente.
Upozorenje - nedostaje gornji vlani dio Bez gornjeg dijela, balkon e se srušiti. Gornji dio se mora ugraditi na gradilištu.
T Ti
p K-
Ar m
ira ni
b et
on /A
rm ira
ni b
et on
Gornji dio
55
Schöck Isokorb® T tip K-O Za isturene balkone spojene na podvlaku ili na armiranobetonski zid. Prenosi negativne momente i pozitivne poprene sile.
Ar m
ira ni
b et
on /A
rm ira
ni b
et on
T T
tip K
57
≥ 20080
c i
h D
63: Schöck Isokorb® T tip KL: Pomak u visini prema doljeSlika
Pomak u visini hV ≤ hD - ca - ds - ci
Ako je hV ≤ hD - ca - ds - ci mogue je odabrati Schöck Isokorb® T tip KL s ravnom vlanom šipkom. hV = pomak u visini hD = debljina stropne ploe ca = vanjski zaštitni sloj betona ds = promjer vlane šipke Isokorb ci = unutarnji zaštitni sloj betona H = Isokorb visina
Primjer: Schöck Isokorb® T tip KL-M6-V1-REI120-CV1-H180-1.0 hD = 180 mm, ca = 35 mm, ds = 8 mm, ci = 35 mm max. hV = 180 - 35 - 8 - 30 = 107 mm Preporuka: Širina podvlake minimalno 200 mm Kod postavljanja montane stropne ploe, na debljinu ploe ci dodaje se S.
Pomak u visini hV > hD - ca - ds - ci
Ako uvjet hV ≤ hD - ca - ds - ci nije ispunjen, prikljuak se moe izvesti u ovoj varijanti: T tip KL-O
Ar m
ira ni
b et
on /A
rm ira
ni b
et on
T T
tip K
Nie poloeni balkon sa Schöck Isokorb® T tip K
58
≥ 20080
zid
64: Schöck Isokorb® T tip KL-O-M1 do KL-O-M7: prikljuak na zid s vanj- skom izolacijom
Prikljuak na zid
balkon zid
65: Schöck Isokorb® T tip KL-O-M8 do KL-O-M12: prikljuak na zid s vanjskom izolacijom
Prikljuak na zid
C V
66: Schöck Isokorb® T tip KL-O-M1 do KL-O-M7:  više poloen balkon i vanjska izolacija
Više poloeni balkon
C V
67: Schöck Isokorb® T tip KL-O-M8 do KL-O-M12: više poloen balkon i vanjska izolacija
Više poloeni balkon
C V
68: Schöck Isokorb® T tip KL-O-M1 do KL-O-M7: Nie poloeni balkon i vanjska izolacija
Nie poloeni balkon
C V
69: Schöck Isokorb® T tip KL-O-M8 do KL-O-M12: Nie poloeni balkon i vanjska izolacija
Nie poloeni balkon
T T
tip K
Presjeci ugradnje
59
Varijante Schöck Isokorb®-a T tip KL-O Izvedba Schöck Isokorb®-a T tip KL-O moe varirati na sljedei nain: Tip:
KL = Isokorb za isturene elemente rasporeen linearno Prikljuna varijanta:
O = Isokorb za balkone s pomakom u visini prema gore na armiranobetonsku stropnu plou, odn. armiranobetonski zid Glavni stupanj nosivosti:
M1 do M12 Razred vatrootpornosti:
R60 (standard), REI120 Zaštitni sloj betona za vlane šipke:
CV1 = 35 mm (standard), CV2 = 50 mm Visina:
H = 160 - 280 mm za Schöck Isokorb® T tip KL-O i zaštitni sloj betona CV1 H = 180 - 280 za Schöck Isokorb® T tip KL-O i zaštitni sloj betona CV2
Generacija 1.0: M1 do M12
Schöck Isokorb® model tip
Zaštita od poara Zaštitni sloj betona
Isokorb®-Visina Generacija
70: Schöck Isokorb® T tip KL-O-M1 do KL-O-M7: presjek proizvodaSlika
20
17080775
71: Schöck Isokorb® T tip KL-O-M8 do KL-O-M12: presjek proizvodaSlika
Oznake tipova u projektnim podlogama
Posebne konstrukcije Posebni prikljuci koji se ne mogu riješiti varijantama standardnih proizvoda prikazanim u ovom priruniku, mogu se rješavati za- sebno, kod našeg tehnikog osoblja (kontakt na stranici 3).
Ar m
ira ni
b et
on /A
rm ira
ni b
et on
T T
tip K
60
Schöck Isokorb® T tip KL-O M1 M2 M3 M4 M5 M6
Raunske otpornosti
CV1 CV2 mRd,y [kNm/m]
Isokorb®-visina H [mm]
vRd,z [kN/m]
54,8 54,8 54,8 54,8 54,8 54,8
Schöck Isokorb® T tip KL-O M1 M2 M3 M4 M5 M6
Isokorb®-duina [mm] 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Vlane šipke 4 8 6 8 8 8 10 8 12 8 14 8
Šipke za poprene sile 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8 4 8
Tlani leaj 4 4 4 6 6 8
100
Podvlaka/zidbalkon
h
lk
H
72: Schöck Isokorb® T tip KL-O-M1 do KL-O-M7: statiki sustavSlika
Ar m
ira ni
b et
on /A
rm ira
ni b
et on
T T
tip K
Dimenzioniranje (C25/30)
61
Schöck Isokorb® T tip KL-O M7 M8 M9 M10 M11 M12
Raunske otpornosti
CV1 CV2 mRd,y [kNm/m]
Isokorb®-visina H [mm]
vRd,z [kN/m]
54,8 82,1 82,1 82,1 82,1 82,1
Schöck Isokorb® T tip KL-O M7 M8 M9 M10 M11 M12
Isokorb®-duina [mm] 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Vlane šipke 16 8 8 12 10 12 12 12 14 12 16 12
Šipke za poprene sile 4 8 6 8 6 8 6 8 6 8 6 8
Tlani leaj 8 10 12 14 16 18
100
Podvlaka/zidbalkon
h
lk
H
73: Schöck Isokorb® T tip KL-O-M8 do KL-O-M12: statiki sustavSlika
Ar m
ira ni
b et
on /A
rm ira
ni b
et on
T T
tip K
Dimenzioniranje (C25/30)
C V
74: Schöck Isokorb® T tip KL-HV: Nie poloeni balkon i vanjska izolaci- ja
Nie poloeni balkon
00 )
H 75: Schöck Isokorb® T tip KL-BH: Više poloeni balkon i vanjska izolacija
Više poloeni balkon
zid
76: Schöck Isokorb® T tip KL-WO: Prikljuak na zid prema gore, s vanj- skom izolacijom
Prikljuak na zid nagore
zid
77: Schöck Isokorb® T tip KL-WU: Prikljuak na zid prema dolje, s vanj- skom izolacijom
Prikljuak na zid nadolje
Ar m
ira ni
b et
on /A
rm ira
ni b
et on
T T
tip K
Posebne konstrukcije
poz.
poz.
poz.
h v
78: Schöck Isokorb® T tip KL: Dodatna armatura za mali pomak u visiniSlika
Info - Dodatna armatura Zbog preusmjeravanja vlane sile na strani stropne ploe, potrebno je u rubnoj gredi ugraditi vilicu kao rubnu armaturu, Poz.3
(duina gornjeg kraka l0,bü). Vilica (Poz. 3), osigurava prijenos optereenja iz Schöck Isokorb® . Armatura za poprene sile , Poz. 4, odreuje se prema optereenju balkona, stropne ploe i potporne širine podvlake ili nadvla-
ke. Armaturu za poprene sile u svakom pojedinom sluaju rješava statiar. Poprena armatura se kod armiranja odreuje prema EN 1992-1-1. Schöck Isokorb® tip K po potrebi se polae prije ugradnje armature podvlake i nadvlake. Poz. 3: Za vee širine podvlake mogue je smanjenje potrebne armature, u skladu s uputom statiara.
Ar m
ira ni
b et
on /A
rm ira
ni b
et on
T T
tip K
Dodatna armatura - Schöck Isokorb® T tip K
64
Prijedlog za dodatnu prikljunu armaturu Minimalna preklopna armatura za Schöck Isokorb® iji je maksimalni raunski moment iskorišten 100% za C25/30, treba odgova- rati izrazu: as preklopne armature ≥ as vlane šipke Isokorb®-a.
Schöck Isokorb® T tip KL M1 M2 M3 M4 M5 M6
Dodatna armatura Mjesto Visina [mm] Ploa (XC1); Balkon (XC4); Klasa vrstoe betona ≥ C25/30
Poz. 1 Preklopna armatura
Poz. 1 [cm²/m] Strana balkona 160 - 280 2,01 3,02 4,02 5,03 6,03 7,04
Poz. 1 varijanta Strana balkona 160 - 280 4  8 6  8 8  8 10  8 12  8 14  8
Poz. 2 Armaturna šipka uzdu izolacijske reške
Poz. 2 Strana balkona 160 - 280 2  8 2  8 2  8 2  8 2  8 2  8
Strana ploe 160 - 280 3  8 3  8 3  8 3  8 3  8 3  8
Poz. 3+4 Viliasta armatura mjerodavna za prijenos poprene sile, i za skretanje vlane sile.
Poz. 3+4 Strana ploe 160 - 280 Viliasta armatura prema EN 1992-1-1, 6.2.3., 9.2.2.
Schöck Isokorb® T tip KL M7 M8 M9 M10 M11 M12
Dodatna armatura Mjesto Visina [mm] Ploa (XC1); Balkon (XC4); Klasa vrstoe betona ≥ C25/30
Poz. 1 Preklopna armatura
Poz. 1 [cm²/m] Strana balkona 160 - 280 8,05 9,05 11,31 13,57 15,83 18,10
Poz. 1 varijanta Strana balkona 160 - 280 16  8 8  12 10  12 12  12 14  12 16 12
Poz. 2 Armaturna šipka uzdu izolacijske reške
Poz. 2 Strana balkona 160 - 280 2  8 2  8 2  8 2  8 2  8 2  8
Strana ploe 160 - 280 3  8 3  8 3  8 3  8 3  8 3  8
Poz. 3+4 Viliasta armatura mjerodavna za prijenos poprene sile, i za skretanje vlane sile.
Poz. 3+4 Strana ploe 160 - 280 Viliasta armatura prema EN 1992-1-1, 6.2.3., 9.2.2.
Ar m
ira ni
b et
on /A
rm ira
ni b
et on
T T
tip K
Dodatna armatura - Schöck Isokorb® T tip K
65
79: Schöck Isokorb® T tip KL-O: Dodatna armaturaSlika
Schöck Isokorb® T tip KL-O M1 M2 M3 M4 M5 M6
Dodatna armatura Mjesto Ploa (XC1); Balkon (XC4); Klasa vrstoe betona ≥ C25/30
Poz. 1 Preklopna armatura
Poz. 1 [cm²/m] Strana balkona 2,01 3,02 4,02 5,03 6,03 7,04
Poz. 1 varijanta Strana balkona 4  8 6  8 8  8 10  8 12  8 14  8
Poz. 2 Armaturna šipka uzdu izolacijske reške
Poz. 2 Strana balkona/Podvlaka 7  8 7  8 7  8 7  8 7  8 7  8
Poz. 3 Vilica
Poz. 4 + 5 vilica
Poz. 4 + 5 Nadvlaka Statiar treba uzeti u obzir poprene sile i momente.
Prijedlog za dodatnu prikljunu armaturu Minimalna preklopna armatura za Schöck Isokorb® iji je maksimalni raunski moment iskorišten 100% za C25/30, treba odgova- rati izrazu: as preklopne armature ≥ as vlane šipke Isokorb®-a.
Ar m
ira ni
b et
on /A
rm ira
ni b
et on
T T
tip K
Dodatna armatura - Schöck Isokorb® T tip K-O
66
Schöck Isokorb® T tip KL-O M7 M8 M9 M10 M11 M12
Dodatna armatura Mjesto Ploa (XC1); Balkon (XC4); Klasa vrstoe betona ≥ C25/30
Poz. 1 Preklopna armatura
Poz. 1 [cm²/m] Strana balkona 8,05 9,05 11,31 13,57 15,83 18,10
Poz. 1 varijanta Strana balkona 16  8 8  12 10  12 12  12 14  12 16 12
Poz. 2 Armaturna šipka uzdu izolacijske reške
Poz. 2 Strana balkona/Podvlaka 7  8 7  8 7  8 7  8 7  8 7  8
Poz. 3 Vilica
Poz. 4 + 5 vilica
Poz. 4 + 5 Nadvlaka Statiar treba uzeti u obzir poprene sile i momente.
Info - Dodatna armatura Zbog skretanja vlane sile na strani stropne ploe, potrebno je u rubnoj gredi ugraditi vilicu kao rubnu armaturu, Poz. 3+ Poz.
5 (duina gornjeg kraka l0,bü). Vilice (Poz. 3 i Poz. 5), osiguravaju prijenos optereenja iz Schöck Isokorb®. Armatura za poprene sile , Poz. 4, odreuje se prema optereenju balkona, stropne ploe i potporne širine podvlake ili nadvla-
ke. Armaturu za poprene sile u svakom pojedinom sluaju rješava statiar. Poprena armatura se kod armiranja odreuje prema EN 1992-1-1. Schöck Isokorb® T tip KL-O po potrebi se polae prije ugradnje armature podvlake odnosno nadvlake.
Ar m
ira ni
b et
on /A
rm ira
ni b
et on
T T
tip K
Dodatna armatura - Schöck Isokorb® T tip K-O
67
Schöck Isokorb® T tip Q Prikladno za poduprte balkone. Prenosi pozitivne poprene sile, a po izboru i dodatne negativne poprene si- le. Schöck Isokorb® T tip QP prikladan je za vršna optereenja kod poduprtih balkona. Prenosi pozitivne popre- ne sile, a po izboru i dodatne negativne poprene sile.
T tip
Ar m
ira ni
b et
on /A
rm ira
ni b
et on
Schöck Isokorb® T tip Q
68
stup
80: Schöck Isokorb® T tip QL: Balkon poloen na potpornjeSlika
stupstup
T tip QL T tip QP-VV T tip QP-VV
81: Schöck Isokorb® T tip QP-VV i tip QL: Balkon poloen na potpore. Prikljuak u sluaju razlika u krutosti na mjestu polaganja. Slika
balkon
stropna ploa
T tip QL-VV
82: Schöck Isokorb® T tip QL-VV i QP: Loa poloena trostranoSlika
balkon stropna ploa
stup
l 1
83: Schöck Isokorb® T tip QL, QL-VV: Balkon s potporom poloen dvo- strano Slika
stropna ploabalkon
stup
84: Schöck Isokorb® T tip QL: poduprti balkon kod jednostrukog zidaSlika
podest
temelj
85: Schöck Isokorb® T tip QL: Prikljuak stubišnog kraka kod jednostru- kog, toplinski izoliranog zida Slika
≥ 175 stup
stropna ploa
86: Schöck Isokorb® T tip QL: Ugradnja „montane balkonske ploe“Slika
stropna ploabalkon
stup
87: Schöck Isokorb® T tip QL-VV: prikljuak kod sustava toplinske izola- cije (WDVS) Slika
T tip
Ar m
ira ni
b et
on /A
rm ira
ni b
et on
Prikazi situacija | Presjeci ugradnje
Isokorb®-Visina Generacija
Schöck Isokorb® model tip
Isokorb®-Visina Isokorb® duljina
T tipQP- V4- REI120- H200- L250 -1.0
Varijante Schöck Isokorb®-a T tip QL Izvedba Schöck Isokorb®-a T tip QL moe varirati na sljedei nain: Tip:
QL = Isokorb za poduprte elemente rasporeen linearno Glavni stupanj nosivosti:
V1 - V6, VV1 - VV6: Šipka za prijenos poprene sile je na strani stropne ploe savijena, a na strani balkona ravna Razred vatrootpornosti:
R0 (standard), REI120 za tipove QL Isokorb® visina:
H = 160 - 280 mm za Schöck Isokorb® T tip QL-V1 - QL-V3 H = 200 - 280 mm za Schöck Isokorb® T tip QL-V4 - QL-V6
Generacija: 1.0: V1 - V6, VV1 - VV6
Varijante Schöck Isokorb®-a T tip QP Izvedba Schöck Isokorb®-a T tip QP moe varirati na sljedei nain: Tip:
QP = Isokorb za poduprte elemente rasporeen mjestimino Glavni stupanj nosivosti:
V1 - V6, VV1 - VV6: Šipka za prijenos poprene sile je na strani stropne ploe savijena, a na strani balkona ravna V7 - V9, VV7 - VV9: Šipka za prijenos poprene sile je na strani stropne ploe i na strani balkona ravna
Razred vatrootpornosti: R0 (standard), REI120 za tipove QP
Isokorb® visina: H = 160 - 280 mm za Schöck Isokorb® T tip QP-V1 - QP-V3 H = 200 - 280 mm za Schöck Isokorb® T tip QP-V4 - QL-V9
Isokorb® duljina: L = 250 do 500 mm (ovisno o stupnju nosivosti)
Generacija: 1.0: V1 - V9, VV1 - VV9
Oznake tipova u projektnim podlogama
Posebne konstrukcije Posebni prikljuci koji se ne mogu riješiti varijantama standardnih proizvoda prikazanim u ovom priruniku, mogu se rješavati za- sebno, kod našeg tehnikog osoblja (kontakt na stranici 3).
T tip
Ar m
ira ni
b et
on /A
rm ira
ni b
et on
Varijante proizvoda | Tipovi | Posebne konstrukcije
70
Schöck Isokorb® T tip QL V1 V2 V3 V4 V5 V6
Raunske otpornosti vRd,z [kN/m]
Isokorb®-duina [mm] 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Šipke za poprene sile 4 8 6 8 8 8 4 12 6 12 8 12
Tlani leaj (kom) 4 4 8 4 6 8
Hmin [mm] 160 160 160 200 200 200
155 stropna ploabalkon
88: Schöck Isokorb® T tip QL-V1 do QL-V3: Statiki sustavSlika
220 stropna ploabalkon
89: Schöck Isokorb® T tip QL-V4 do QL-V6: Statiki sustavSlika
Schöck Isokorb® T tip QL VV1 VV2 VV3 VV4 VV5 VV6
Raunske otpornosti vRd,z [kN/m]
Isokorb®-duina [mm] 1000 1000 1000 1000 1000 1000
Šipke za poprene sile 2 x 4 8 2 x 6 8 2 x 8 8 2 x 4 12 2 x 6 12 2 x 8 12
Tlani leaj (kom) 4 4 8 4 6 8
Hmin [mm] 160 160 160 200 200 200
155 stropna ploabalkon
h m in
H m in
90: Schöck Isokorb® T tip QL-VV1 do tip QL-VV3: Statiki sustavSlika
220 stropna ploabalkon
91: Schöck Isokorb® T tip QL-VV4 do QL-VV6: Statiki sustavSlika
Tablica za dimenzioniranje Schöck Isokorb® tip Q
Tablica za dimenzioniranje Schöck Isokorb® tip Q-VV
T tip
Ar m
ira ni
b et
on /A
rm ira
ni b
et on
Dimenzioniranje (C25/30)
71
Schöck Isokorb® T tip QP V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9
Raunske otpornosti VRd,z [kN/element]
Beton C25/30 27,4 41,1 54,8 61,6 92,4 123,2 83,5 125,8 167,0
Isokorb®-duina [mm] 250 400 500 250 400 500 250 400 500
Šipke za poprene sile 2 8 3 8 4 8 2 12 3 12 4 12 2 14 3 14 4 14
Tlani leaj (kom) 2 HTE 2 10 4 HTE 2 HTE 3 10 4 HTE 2 HTE 3 12 4 HTE
Hmin [mm] 160 160 160 200 200 200 200 200 200
stropna ploabalkon
92: Schöck Isokorb® T tip QP-V1 i QP-V3: Statiki sustavSlika
749 stropna ploabalkon
93: Schöck Isokorb® T tip QP-V7 i QP-V9: Statiki sustavSlika
Schöck Isokorb® T tip QP VV1 VV2 VV3 VV4 VV5 VV6 VV7 VV8 VV9
Raunske otpornosti VRd,z [kN/element]
Beton C25/30 ±27,4 ±41,1 ±54,8 ±61,6 ±92,4 ±123,2 ±83,5 ±125,8 ±167,0
Isokorb®-duina [mm] 250 400 500 250 400 500 250 400 500
Šipke za poprene sile 2 x 2 8 2 x 3 8 2 x 4 8 2 x 2 12 2 x 3 12 2 x 4 12 2 x 2 14 2 x 3 14 2 x 4 14
Tlani leaj (kom) 2 HTE 2 10 4 HTE 2 HTE 3 10 4 HTE 2 HTE 3 12 4 HTE
Hmin [mm] 160 160 160 200 200 200 200 200 200
stropna ploabalkon
94: Schöck Isokorb® T tip QP-VV1 i QP-VV3: Statiki sustavSilka
749 stropna ploabalkon
95: Schöck Isokorb® T tip QP-VV7 i QP-VV9: Statiki sustavSlika
Tablica za dimenzioniranje Schöck Isokorb® tip QP
Tablica za dimenzioniranje Schöck Isokorb® tip QP-VV
T tip
Ar m
ira ni
b et
on /A
rm ira
ni b
et on
Dimenzioniranje (C25/30)
96: Schöck Isokorb® T tip QL-V1 do QL-V3: dodatna armaturaSlika
stropna ploabalkon
97: Schöck Isokorb® T tip QL-VV1 do QL-VV3: dodatna armaturaSlika
Schöck Isokorb® T tip QL V1, VV1 V2, VV2 V3, VV3
Dodatna armatura Mjesto Ploa (XC1); Balkon (XC4); Klasa vrstoe betona ≥ C25/30
Poz. 1 Preklopna armatura
Poz. 2 Strana balkona 2  8 2  8 2  8
Poz. 2 Strana ploe 3  8 3  8 3  8
Poz. 3 Utina vilica
Poz. 4 Zatvorena vilica
Poz. 4 Strana ploe  8/250  8/150  8/125
Poz. 5 Preklopna armatura
Poz. 5 Strana balkona - potrebno u vlanoj zoni, prema navodu statiara
Poz. 6 Konstruktivna rubna armatura
Poz. 6 Rubna armatura prema EN 1992-1-1, 9.3.1.4. (nije prikazano)
Dodatna armatura Schöck Isokorb® T tip QL-V1 do QL-V3 i T tip QL-VV1 do QL-VV3
T tip
Ar m
ira ni
b et
on /A
rm ira
ni b
et on
Dodatna armatura
98: Schöck Isokorb® T tip QL-V4 do QL-V6: Dodatna armaturaSlika
stropna ploabalkon
99: Schöck Isokorb® T tip QL-VV4 do  QL-VV6: Dodatna armaturaSlika
Schöck Isokorb® T tip QL V4, VV4 V5, VV5 V6, VV6
Dodatna armatura Mjesto Ploa (XC1); Balkon (XC4); Klasa vrstoe betona ≥ C25/30
Poz. 1 Preklopna armatura
Poz. 2 Strana balkona 2  8 2  8 2  8
Poz. 2 Strana ploe 3  8 3  8 3  8
Poz. 3 Utina vilica
Poz. 4 Zatvorena vilica
Poz. 4 Strana ploe  12/250  12/150  12/125
Poz. 5 Preklopna armatura
Poz. 5 Strana balkona - potrebno u vlanoj zoni, prema navodu statiara
Poz. 6 Konstruktivna rubna armatura
Poz. 6 Rubna armatura prema EN 1992-1-1, 9.3.1.4. (nije prikazano)
Dodatna armatura Schöck Isokorb® T tip QL-V4 do QL-V6 i T tip QL-VV4 do QL-VV6
Info - Dodatna armatura Armatura prikljunih armiranobetonskih dijelova dovodi se što je mogue blie do izolacijskog tijela Schöck Isokorb®, uzimajui
pritom u obzir zaštitni sloj betona. Šipke za prijenos poprene sile svojim se ravnim krakom usidre u tlanoj zoni. U vlanoj se zoni preklapaju. Konstruktivni obrub (poz. 4) na rubu graevinskog elementa okomit na Schöck Isokorb® mora biti postavljen dovoljno nisko,
kako bi ga se moglo postaviti izmeu gornjeg i donjeg sloja armature.
T tip
Ar m
ira ni
b et
on /A
rm ira
ni b
et on
Dodatna armatura
poz.
stropna ploabalkon
poz.
poz.
poz.
poz.
101: Schöck Isokorb® T tip QP-VV: Dodatna armaturaSlika
Dodatna armatura Schöck Isokorb® T tip QP-V1 do QP-V9 i T tip QP-VV1 do QP-VV9
Info - Dodatna armatura Armatura prikljunih armiranobetonskih dijelova dovodi se što je mogue blie do izolacijskog tijela Schöck Isokorb®, uzimajui
pritom u obzir zaštitni sloj betona. Konstruktivni obrub (poz. 4) na rubu graevinskog elementa okomit na Schöck Isokorb® mora biti postavljen dovoljno nisko,
kako bi ga se moglo postaviti izmeu gornjeg i donjeg sloja armature. Konstruktivna rubna armatura na Poz. 6 treba biti smještena izmeu gornjeg i donjeg poloaja armature. Ovisno o pojedinoj izvedbi Schöck Isokorb® mora se paziti da se stavlja dovoljno široka traka betona izmeu Schöck Isokorb® i
ploe. Šipke za prijenos poprene sile svojim se ravnim krakom usidre u tlanoj zoni. U vlanoj se zoni preklapaju.
T tip
Ar m
ira ni
b et
on /A
rm ira
ni b
et on
Dodatna armatura
75
Schöck Isokorb® T tip QP V1, VV1 V2, VV2 V3, VV3 V4, VV4
Dodatna armatura Mjesto Ploa (XC1); Balkon (XC4); Klasa vrstoe betona ≥ C25/30
Poz. 1 Preklopna armatura
Poz. 2 Armaturna šipka uzdu izolacijske reške
Poz. 2 Str. balkona / Str. ploe 4  8 4  8 4  8 4  8
Poz. 3 Utina vilica
Poz. 3 [cm²/element] Str. balkona / Str. ploe 1,01 1,51 2,01 2,26
Poz. 5 Preklopna armatura
Poz. 5 Str. balkona / Str. ploe - potrebno u vlanoj zoni, prema navodu statiara
Poz. 6 Konstruktivna rubna armatura
Poz. 6 Rubna armatura prema EN 1992-1-1, 9.3.1.4. (nije prikazano)
Schöck Isokorb® T tip QP V5, VV5 V6, VV6 V7, VV7 V8, VV8 V9, VV9
Dodatna armatura Mjesto Ploa (XC1); Balkon (XC4); Klasa vrstoe betona ≥ C25/30
Poz. 1 Preklopna armatura
Poz. 2 Armaturna šipka uzdu izolacijske reške
Poz. 2 Str. balkona / Str. ploe 4  8 4  8 4  8 4  8 4  8
Poz. 3 Utina vilica
Poz. 3 [cm²/element] Str. balkona / Str. ploe 3,39 4,52 3,08 4,62 6,16
Poz. 5 Preklopna armatura
Poz. 5 Str. balkona / Str. ploe - potrebno u vlanoj zoni, prema navodu statiara
Poz. 6 Konstruktivna rubna armatura
Poz. 6 Rubna armatura prema EN 1992-1-1, 9.3.1.4. (nije prikazano)
Dodatna armatura Schöck Isokorb® T tip QP-V1 do QP-V9 i T tip QP-VV1 do QP-VV9
T tip
Ar m
ira ni
b et
on /A
rm ira
ni b
et on
Dodatna armatura
76
Schöck Isokorb® T tip QL i QP u kombinaciji s omnia ploama moe se ugraditi u dvije razliite varijante: Schöck Isokorb® se kod proizvodnje gotovih elemenata ugrauje u omnia plou. Schöck Isokorb® postavlja se na omnia plou. Ovdje se debljine ploa moraju odabrati na sljedei nain:
T Typ QL-V1 do QL-V3 i T Typ QP-V1 do QP-V3 hmin ≥ 190 mm T Typ QL-V4 do QL-V6 i T Typ QP-V4 do QP-V9 hmin ≥ 220mm Schöck Isokorb® se kod stupnjeva nosivosti T Typ QL-V1 do QL-V3 i T Typ QP-V1 do QP-V3 mora odabrati na odgovarajui nain u visini nioj za 30mm T Typ QL-V4 do QL-V6 i T Typ QP-V4 do QP-V9 mora odabrati na odgovarajui nain u visini nioj za 20mm 
h, m
omnia ploa omnia ploa
102: Schöck Isokorb® T tip QL/QP: Omnia ploa s ugraenim Schöck Isokorb®-om T tip QL/QPSlika
h, m
omnia ploa Izolacija omnia ploa
103: Schöck Isokorb® T tip QL/QP: Omnia ploa s postavljenim Schöck Isokorb®-om T tip QL/QPSlika
T tip
Ar m
ira ni
b et
on /A
rm ira
ni b
et on
Ugradnja gotovih dijelova
104: Schöck Isokorb® T tip QL: Potpornik koji omoguuje prohodnostSlika
4balkon stropna ploa
105: Schöck Isokorb® T tip QP: Potpornik koji omoguuje prohodnostSlika
Poduprti balkon Schöck Isokorb® T tip Q razvijen je za poduprte balkone. Prenosi iskljuivo poprene sile, a ne momente savijanja.
Upozorenje - nedostaju potpornji Bez oslonca, balkon e se srušiti. U svakoj fazi gradnje, balkon mora biti poduprt sa statiki dimenzioniranim potpornjima ili upornjacima. U završnoj fazi balkon takoer mora biti poduprt sa statiki dimenzioniranim potpornjima ili upornjacima. Odstranjenje privremenih potpornja dopušteno je tek nakon postavljanja konanog oslonca.
T tip
Ar m
ira ni
b et
on /A
rm ira
ni b
et on
Polaganje na potpornike
79
Schöck Isokorb® T tip D Namijenjen za prohodne površine stropne ploe. Prenosi pozitivne i negativne momente i poprene sile.
T tip
Ar m
ira ni
b et
on /A
rm ira
ni b
et on
Schöck Isokorb® T tip D
80
T tip QL T tip DL-CV2
T tip DL T tip DL
106: Schöck Isokorb® T tip DL i tip QL: Ploa upeta krino; djelovanje Schöck Isokorb® ipak je po samo jednoj osi. Slika
stropna ploa
107: Schöck Isokorb® T tip DL: Primjena u ravnoj ploiSlika
stropna ploabalkon
108: Schöck Isokorb® T tip DL: Prikaz ugradnje; ploa upeta po jednoj osi. Slika
stropna ploabalkon
stup
109: Schöck Isokorb® T Typ DL: Prikaz ugradnje; ravna stropna ploaSlika
T tip
Ar m
ira ni
b et
on /A
rm ira
ni b
et on
Prikazi situacija | Prikaz ugradnje
Zaštitni sloj betona Isokorb®-Visina
Generacija
T tip DL-MM4-REI120- CV1- H200-1.0
Varijante Schöck Isokorb® T tip D Izvedba Schöck Isokorb®-a T tip DL moe varirati na sljedei nain: Tip:
DL = Isokorb za prohodne površine stropne ploe rasporeen linearno Glavni stupanj nosivosti:
MM1-MM5 Razred vatrootpornosti:
R0 (standard), REI 120 za tipove DL Zaštitni sloj betona:
CV1: gore CV = 35 mm, dolje CV = 30 mm CV2: gore CV = 50 mm, dolje CV = 50 mm
Isokorb® visina: H = 160 do 280 mm za Schöck Isokorb® T tip DL sa zaštitnim slojem betona CV1 H = 200 do 280 mm za Schöck Isokorb® T tip DL sa zaštitnim slojem betona CV2
Generacija: 1.0: MM1-MM5
Oznake tipova u projektnim podlogama
Posebne konstrukcije Posebni prikljuci koji se ne mogu riješiti varijantama standardnih proizvoda prikazanim u ovom priruniku, mogu se rješavati za- sebno, kod našeg tehnikog osoblja (kontakt na stranici 3).
T tip
Ar m
ira ni
b et
on /A
rm ira
ni b
et on
Varijante proizvoda | Tipovi | Posebne konstrukcije
82
Raunske otpornosti
±30,0 ±60,0 ±90,0 ±30,0 ±60,0 ±90,0 ±30,0 ±60,0 ±90,0
CV1 CV2 mRd,y [kNm/m]
160 ±13,8 ±11,3 ±8,9
Isokorb®-visina H [mm]
170 ±15,5 ±12,7 ±9,9
200 ±14,7 ±12,0 ±9,4
180 ±17,2 ±14,1 ±11,0
210 ±16,3 ±13,4 ±10,5
190 ±18,8 ±15,4 ±12,1
220 ±18,0 ±14,8 ±11,5
200 ±20,5 ±16,8 ±13,1
230 ±19,7 ±16,1 ±12,6
210 ±22,2 ±18,2 ±14,2
240 ±21,3 ±17,5 ±13,7
220 ±23,8 ±19,5 ±15,3
250 ±23,0 ±18,9 ±14,7
230 ±25,5 ±20,9 ±16,3
260 ±24,7 ±20,2 ±15,8
240 ±27,2 ±22,3 ±17,4
270 ±26,3 ±21,6 ±16,9
250 ±28,8 ±23,6 ±18,5
280 ±28,0 ±23,0 ±17,9
260 ±30,4 ±24,9 ±19,4
270 ±32,1 ±26,3 ±20,5
280 ±33,7 ±27,6 ±21,5
Isokorb®-duina [mm] 1000 1000 1000
Vlane šipke/Tlane šipke 2 × 4 12 2 × 6 12 2 × 8 12
Šipke za poprene sile 2 x 6 8 2 x 6 8 2 x 6 8
740 80 740
740 80 740
T tip
Ar m
ira ni
b et
on /A
rm ira
ni b
et on
Dimenzioniranje (C25/30)
Raunske otpornosti
CV1 CV2 mRd,y [kNm/m]
160 ±38,3 ±35,8 ±33,3
Isokorb®-visina H [mm]
170 ±42,9 ±40,2 ±37,4
200 ±40,6 ±38,0 ±35,3
180 ±47,6 ±44,5 ±41,4
210 ±45,2 ±42,3 ±39,4
190 ±52,2 ±48,8 ±45,4
220 ±49,9 ±46,6 ±43,4
200 ±56,8 ±53,1 ±49,4
230 ±54,5 ±50,9 ±47,4
210 ±61,4 ±57,4 ±53,4
240 ±59,1 ±55,3 ±51,4
220 ±66,0 ±61,7 ±57,4
250 ±63,7 ±59,6 ±55,4
230 ±70,6 ±66,1 ±61,5
260 ±68,3 ±63,9 ±59,5
240 ±75,3 ±70,4 ±65,5
270 ±72,9 ±68,2 ±63,5
250 ±79,9 ±74,7 ±69,5
280 ±77,6 ±72,5 ±67,5
260 ±84,0 ±78,8 ±73,3
270 ±88,6 ±83,1 ±77,3
280 ±93,1 ±87,4 ±81,3
Isokorb®-duina [mm] 1000 1000
Vlane šipke/Tlane šipke 2 × 10 12 2 × 12 12
Šipke za poprene sile 2 x 6 8 2 x 6 8
Upute za dimenzioniranje Kod razliitih klasa betona (npr. C25/30 balkon, C30/37 ploa), za dimenzioniranje Schöck Isokorb® mjerodavna je slabija klasa
betona. Za prikljune armiranobetonske dijelove s jedne i s druge strane Schöck Isokorb®-a, mora postojati statiki izraun.
T tip
Ar m
ira ni
b et
on /A
rm ira
ni b
et on
Dimenzioniranje (C25/30)
poz.
Schöck Isokorb® T tip DL MM1 MM2 MM3 MM4 MM5
Dodatna armatura Ploa (XC1); Balkon (XC4); Klasa vrstoe betona ≥ C25/30
Poz. 1 Preklopna armatura (potrebno za negativne momente)
Poz. 1 [cm²/m] 4,52 6,79 9,05 11,31 13,57
Poz. 1 varijanta 4 12 6  12 8  12 10  12 12  12
Poz. 2 Armaturna šipka uzdu izolacijske reške
Poz. 2 4  8 4  8 4  8 4  8 4  8
Poz. 3 Rubna i ovjesna armatura
Poz. 3  8/150  8/150  8/150  8/150  8/150
Poz. 4 Preklopna armatura (potrebno za pozitivne momente)
Poz. 4 [cm²/m] 4,52 6,79 9,05 11,31 13,57
Poz. 1 varijanta 4 12 6  12 8  12 10  12 12  12
Info - Dodatna armatura Za odreivanje duine preklopa vrijede pravila prema  EN 1992-1-1. Smanjenje duine preklopa  odreenog omjerom mEd/mRd
dozvoljeno je. Za preklop (l) sa Schöck Isokorb®, moe se za T tip DL uzeti u izraun duina vlane šipke od 690 mm. Sa obje strane Schöck Isokorb® T tip DL postavlja se rubna i ovjesna armatura (Poz. 3). Navodi u tablici vrijede za Schöck Iso-
korb® ije su maksimalne raunske otpornosti za C25/30, iskorištene 100%.
T tip
Ar m
ira ni
b et
on /A
rm ira
ni b
et on
Dodatna armatura
85
770 770 ostaviti prazno za omnia plouostaviti prazno za omnia plou
omnia ploa omnia ploa
113: Schöck Isokorb® T tip DL: Isokorb® T tip DL ugrauje se u prazni prostor omnia ploeSlika
≥ 21
0
omnia ploa Izolacija omnia ploa
114: Schöck Isokorb® T tip DL: Omnia ploa s postavljenim Schöck Isokorb®-om T tip DLSlika
Schöck Isokorb® T tip DL u kombinaciji s omnia ploama moe se ugraditi u dvije razliite varijante: Ostavlja se prazni prostor do omnia ploe od 770mm Schöck Isokorb® postavlja se na omnia plou. Pritom debljina ploe mora biti ≥ H210mm i mora se odabrati 40mm nii Schöck
Isokorb®. 
Ar m
ira ni
b et
on /A
rm ira
ni b
et on
Ugradnja gotovih dijelova
87
Schöck Isokorb® T tip H Namijenjen za horizontalne sile predviene projektom.
Schöck Isokorb® T tip HP-NN prenosi sile okomito na ravninu izolacije. Schöck Isokorb® T tip HP-VV-NN prenosi sile i paralelno i okomito na ravninu izolacije.
Schöck Isokorb® T tip HP-VV-NN, odn. T tip HP-NN smije se koristiti samo u kombinaciji s drugim Isokorb® ti- povima, koji imaju mogunost preuzimanje poprenih sila i po potrebi momenata.
Ar m
ira ni
b et
on /A
rm ira
ni b
et on
T Ti
p H
89
115: Schöck Isokorb® T tip HP: Balkon poloen na potpornjeSlika
stropna ploabalkon
stropna ploa
T tip ZL
T tip KL
stropna ploa
117: Schöck Isokorb® T tip HP: Slobodno isturen balkonSlika
balkon stropna ploa
T tip QL
118: Schöck Isokorb® T tip HP: Balkon obostrano poloen s potpornjemSlika
stropna ploabalkon
119: Schöck Isokorb® T tip KL, HP-NN: Zid s vanjskom izolacijomSlika
balkon
stup
zid
120: Schöck Isokorb® T tip QL, HP-VV-NN: Prikljuak na armiranobeton- ski zid s vanjskom izolacijom Slika
Geometrija Primjena Schöck Isokorb®-a T tipova HP-NN1 i HP-VV1-NN1 mogua je kod prikljuka na zid uz minimalnu debljinu zida od 200
mm.
T Ti
p H
Prikazi situacija | Presjeci ugradnje
Zaštita od poara Isokorb®-Visina
Generacija
T tip HP-VV1-NN1-REI120-H200-5.1
Varijante Schöck Isokorb®-a T tip H Izvedba Schöck Isokorb®-a T tip HP moe varirati na sljedei nain: Glavni stupanj nosivosti:
VV1, VV2, NN1, NN2 Sporedni stupanj nosivosti:
NN1 NN2 dostupan je na upit
Razred vatrootpornosti: R0: Standard, za bolju toplinsku zaštitu i zaštitu od buke REI120
Isokorb® visina: H = 160 do 280 mm
Generacija: 5.1
Zaštita od poara Schöck Isokorb® se standardno isporuuje bez protupoarne izvedbe (-R0). Ako je potrebna protupoarna izvedba, isto se ima
jasno oznaiti s (-REI120).
Posebne konstrukcije Posebni prikljuci koji se ne mogu riješiti varijantama standardnih proizvoda prikazanim u ovom priruniku, mogu se rješavati za- sebno, kod našeg tehnikog osoblja (kontakt na stranici 3).
Ar m
ira ni
b et
on /A
rm ira
ni b
et on
T Ti
p H
Tipovi | Posebne konstrukcije
Schöck Isokorb® T tip HP NN1 NN2 VV1-NN1 VV2-NN1
Raunske otpornosti VRd,y [kN] NRd,x [kN] VRd,y [kN] NRd,x [kN] VRd,y [kN] NRd,x [kN] VRd,y [kN] NRd,x [kN]
C25/30 0,0 ±11,6 0,0 ±49,2 ±10,4 ±11,6 ±39,2 ±49,2
Šipke za poprene sile, horizontalne - - 2 × 1 10 2 × 1 12
Vlane-/Tlane šipke 1 10 1 12 1 10 1 12
Isokorb®-duina [mm] 100 100 100 100
Isokorb®-visina H [mm] 160 - 280 160 - 280 160 - 280 160 - 280
NRd,x
VRd,y
NRd,x
121: Schöck Isokorb® T tip HP: Izbor tipaSlika
stropna ploa
122: Schöck Isokorb® T tip HP: Pravilo predznaka kod dimenzioniranjaSlika
Upute za dimenzioniranje Kod dimenzioniranja linijskog prikljuka treba uzeti u obzir da primjena T tipa HP moe umanjiti raunske otpornosti linijskog
prikljuka (npr. T tip QL s L = 1,0 m i T tip HP s L = 0,1 m u pravilnim izmjenama znai smanjenje vrijednosti vRd linijskog priklju- ka s T tipom QL za cca. 9 %).
Kod izbora tipa (T tip HP-NN ili HP-VV-NN) i rasporeda, treba paziti da se ne stvore nepotrebne vrste toke i da se odre maksi- malni razmaci dilatacijskih reški (od npr. T tip KL, T tip QL ili T tip DL).
Potreban broj Schöck Isokorb® T tipova HP-VV, HP-NN ili HP-VV-NN utvruje se na temelju statikih zahtjeva.
Ar m
ira ni
b et
on /A
rm ira
ni b
et on
T Ti
p H
Dimenzioniranje (C25/30)
Schöck Dorn tip SLD dilatacijska reška
Schöck Dorn tip SLD dilatacijska reška
T tip QL-VV T tip HP-VV-NN
T tip QL-VV T tip QL-VVT tip QL-VV T tip QL-VV
T tip QL-VV
≤ 1/2 e ≤ 1/2 e
Schöck Dorn tip SLD dilatacijska reška
Schöck Dorn tip SLD dilatacijska reška
T tip HP-VV-NN T tip HP-VV-NN
T tip QL-VVT tip QL-VV T tip QL-VV T tip QL-VVT tip QL-VV
124: Schöck Isokorb® T tip HP: Raspored dilatacijskih reškiSlika
Maksimalni razmak dilatacijskih reški Kada duljina graevinskog elementa prelazi maksimalni razmak dilatacijskih reški e, moraju se u vanjske betonske dijelove ugra- diti dilatacijske reške, okomito na ravninu izolacije, kako bi se ograniile deformacije zbog djelovanja temperaturnih promjena. Kod vrstih toki kao npr. uglova balkona ili pri primjeni Schöck Isokorb® T tipova HP, uzima se polovina maksimalnog razmaka di- latacijskih reški e/2. Prijenos poprene sile unutar dilatacijske reške moe biti osiguran posminim trnom za prijenos poprene sile, npr. Schöck Dorn (trn).
Ar m
ira ni
b et
on /A
rm ira
ni b
et on
T Ti
p H
Razmak dilatacijskih reški
= 1 m = 1 m T tip HP-VV-NN
T tip HP-VV-NN T tip QL-VV
T tip QL-VV
T tip HP-VV-NN
125: Schöck Isokorb® T tip HP: Raspored dilatacijskih reškiSlika
Schöck Isokorb® T tip HP u kombinaciji s T tip KL T tip KL-O T tip QL, QL-VV
T tip QP, QP-VV T tip DL
maksimalni razmak dilatacijskih reški od vrste toke e/2 [m] ≤ e/2 vidi str. 29 ≤ e/2 vidi str. 29 ≤ e/2 vidi str. 29 ≤ e/2 vidi str. 29 ≤ e/2 vidi str. 29
Dilatacijske reške Najviše tri Schöck Isokorb®-a T tip HP-VV-NN smiju se ugraditi na jedan balkon. Izmeu dva ova elementa ima se postaviti dru-
gi Schöc