teknologiateollisuus – mahdollisuuksien maailma

8
Teknologiateollisuus – mahdollisuuksien maailma Vetovoimaohjelma 2012–2015 SKOLin nuorten asiantuntijoiden vetovoimahanke 2012–2013, käynnistyspalaveri 30.10.2012 Asiantuntija Piia Simpanen

Upload: badru

Post on 21-Jan-2016

58 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

Teknologiateollisuus – mahdollisuuksien maailma. Vetovoimaohjelma 2012– 2015 SKOLin nuorten asiantuntijoiden vetovoimahanke 2012–2013 , käynnistyspalaveri 30.10.2012 Asiantuntija Piia Simpanen. Vetovoimaohjelma 2012–2015. Valmistelu ja toteutus. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: Teknologiateollisuus  – mahdollisuuksien maailma

Teknologiateollisuus – mahdollisuuksien maailma

Vetovoimaohjelma 2012–2015

SKOLin nuorten asiantuntijoiden vetovoimahanke 2012–2013, käynnistyspalaveri 30.10.2012

Asiantuntija Piia Simpanen

Page 2: Teknologiateollisuus  – mahdollisuuksien maailma

2

Vetovoimaohjelma 2012–2015

• Kyselyt ja haastattelut yrityksille, opettajille, koululaisille ja teknologia-alojen opiskelijoille Tietopohja, mm. koululaisten, opiskelijoiden ja opettajien mielikuvista

teknologiateollisuuden ja eri päätoimialojen töistä

- 1500 peruskoulun ja lukion opettajaa

- 6900 peruskoulun ja lukion oppilasta

- 2800 teknologia-alojen opiskelijaa.

Raportti Tehdystä työstä ja toimiviksi koetuista toimintamalleista Arvioinnin johtopäätöksistä Uudet painopisteet ja toimenpiteet

Valmistelu ja toteutus

BR 26.6.2012

Page 3: Teknologiateollisuus  – mahdollisuuksien maailma

3

Asteikolla 1-5, missä 1=sopii erittäin huonosti ja 5=sopii erittäin hyvin arvosanan 4 tai 5 antaneiden %-osuus

Koululaisten mielikuvat amk- ja yliopistotutkinnon suorittaneiden työoloista ja työstä

Ominaisuus sopii toimialaan erittäin hyvin tai hyvin %-osuus

61 %

58 %

51 %

52 %

52 %

59 %

54 %

51 %

58 %

64 %

52 %

39 %

38 %

26 %

20 %

24 %

65 %

66 %

54 %

71 %

54 %

69 %

73 %

55 %

61 %

72 %

60 %

50 %

49 %

9 %

6 %10 %

0 % 20 % 40 % 60 % 80 % 100 %

Palkitsevaa

Vaatii korkeaa ammattitaitoa

Vaihteleva työ

Kansainvälinen työ

Motivoivaa

Haastavaa

Työtä tehdään tiimeissä

Ihmisten johtamiseen panostetaan

Mielenkiintoinen työ

Saa toteuttaa itseään

Saa vaikuttaa kestävään kehitykseen

Paljon stressiä

Paljon ylitöitä

Fyysisesti raskasta

Likaista

Ei vaadi juuri ammattitaitoa

Yläkoululaiset (N=4234)

Lukiolaiset (N=2751)

BR 27.1.2012

SKOL

Page 4: Teknologiateollisuus  – mahdollisuuksien maailma

4

Nuorille lisää tietoa ja kokemusta

PS 25.10.2012

Nuoret ovat kiinnostuneita saamaan tietoa yritysten työpaikoista ja ammateista sekä teknologia-alojen opinnoista.

Minkälaisia teknologia-alan työympäristöt ja työt ovat? Mitä yrityksissä tehdään ja miten toimitaan?

Teknologiateollisuus, yritykset ja oppilaitokset voivat hyvällä yhteistyöllä varmistaa, että yritykset löytävät tarvitsemansa

osaajat ja nuoret kiinnittyvät valmistuttuaan nopeasti työelämään.

Page 5: Teknologiateollisuus  – mahdollisuuksien maailma

5

Vetovoimaohjelma 2012–2015

• Tietoisuus ja mielikuvat teknologiateollisuudesta, päätoimialoista, yrityksistä, ammateista ja töistä paranevat; teknologia-alojen opinnot ja työt houkuttavat - aito vaihtoehto

• Ensisijaiset hakijamäärät kone- ja metallitekniikan aol-opintoihin

kasvavat ja halu teknologiateollisuuden töihin kasvaa

• Tytöt ja naiset haluavat tietotekniikkayrityksiin ja ICT-töihin

teknologiateollisuuteen

• Koulujen ainevalinnoissa pitkä matematiikka ja pitkä fysiikka yleistyvät samoin tietojenkäsittelyn opetuksen tarjonta ja valinnat

BR 26.6.2012

Tavoitteet

Page 6: Teknologiateollisuus  – mahdollisuuksien maailma

6

Vetovoimaohjelma 2012-2015

• Peruskoululaiset ja peruskoulujen opettajat – kaikki päätoimialat

• Teknologia-alojen ammattiosaajat– erityisesti kone- ja metallitekniikka

• Tytöt ja naiset – Erityisesti lukiolaisille ICT-työt ja -yritykset

• MyTech.fi– kaikki päätoimialat

PS 25.10.2012

Ydinryhmät - painopisteet

Page 7: Teknologiateollisuus  – mahdollisuuksien maailma

7

Tiedolla ja tutustumisella lisää kiinnostusta

PS 25.10.2012

• TET yläkouluissa

• INNOlukio-hanke, lukio-yritysyhteistyö

• PitchIT!-liikeideakilpailu• Opintokäynnit yrityksissä• Yritysten vierailut kouluissa

• Aalto Women in Business -kouluvierailut

• Rails Girls

Naiset/tytöt ja ICT-työt

Pohjois-Tapiolan lukion oppilaita

Rails Girls Tallinna 2012

Page 8: Teknologiateollisuus  – mahdollisuuksien maailma

8

Lisätietoja

PS 25.10.2012

Asiantuntija Piia SimpanenKoulutus ja osaaminenTietotekniikka-toimiala

[email protected] 0400-199399