temperament, charakter

Download Temperament, charakter

Post on 09-Feb-2016

64 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

Temperament, charakter. Temperament. vrozen dispozice, obecn vlastnosti duevn dynamiky; projevuje se vchovn, provn a vegetativnch reakcch; stabiln vlastnost osobnosti, formln charakteristika nezvisl na obsahu vdom, smru osobnch sklon. 1) rychlost, osobn tempo ; - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Prezentace aplikace PowerPoint

Temperament, charakter

kola:Cyrilometodjsk gymnzium a stedn odborn kola pedagogick BrnoOznaen:CZ.1.07/1.5.00/34.0981, VY_32_INOVACE_nov12AutorMgr. et Mgr. Jitka NovkovVzdlvac obor:PsychologieTematick oblast:Obecn psychologieTma:Temperament, charakterUreno pro:1. ronk stednch pedagogickch kol, kvintu gymnziaVytvoeno dne:31. 8. 2013Klov slova:temperament, temperamentov typy, sangvinik, cholerik, melancholik,. flegmatik, charakter, prekonvenn, konvenn, postkonvenn rovina morlkyMetodick popis:rozsah 1 vyuovac hodina; prezentace obsahuje vklad pojm temperament a charakter, na konci je zptn vazba, zda ci tmatu porozumli;

Temperamentvrozen dispozice, obecn vlastnosti duevn dynamiky; projevuje se vchovn, provn a vegetativnch reakcch; stabiln vlastnost osobnosti, formln charakteristika nezvisl na obsahu vdom, smru osobnch sklon1) rychlost, osobn tempo;2) charakter obecnho citovho ladn (provn)a) intenzita a hloubka emoc;b) stabilita a vyrovnanost citovch proitk;c) odolnost vi vnjm vlivm;d) citov reaktivita;3) celkov reaktivita (chovn)a) intenzita reakc;b) stabilita a vyrovnanost chovn;c) odolnost vi vnjm vlivm;d) reaktivita;4) vegetativn reakce;

temperamentov typy citov provnpromnlivost emocsangvinikslabrychlmelancholiksilnpomalcholeriksilnrychlflegmatikslabpomalsangvinikmelancholikcholerikflegmatikosobn temporychlpomalrychlpomalzkladn nladaveselsmutnpodrdnvyrovnanemon provnslab povrchnsiln ulpvavsiln nevyrovnanslab ulpvavzpsob reagovnpromnliv, vzan na vnj podntyslab a pomal reakcenpadn vkyvynenpadn reakce smen etnostI. P. Pavlov neurofyziologick komponenty: sla slabost; vyrovnanost (podrdn a tlumu) nevyrovnanost; pohyblivost pohyblivost;

sangvinik sla, vyrovnanost, pohyblivostflegmatik sla, vyrovnanost, nepohyblivostcholerik sla, nevyrovnanostmelancholik slabostEysenckv kfaktory: stabilita labilita, extraverze introverze; stabilita sangvinik flegmatik

extroverzeintroverze

cholerik melancholik labilita

7Charakter samostatn formovan, relativn ustlen nejobecnj osobn vchodiska dcch mechanism, flexibiln uplatovan vkonativnch projevech osobnosti; a) individuln zvltnosti (typick rysy, voln vlastnosti);b) morln charakter umouje dit chovn lovka podle spoleenskch poadavk;

zahrnuje: 1) vztah klidem, 2) vztah ksob, 3) vztah k prci (innosti);

L. Kohlberg stupn morlnho sudku 1) prekonvenn rovina: zkladem hodnocen konkrtn nsledky odmna nebo trest;2) konvenn rovina: nosnm motivem je splnn socilnho oekvn;3) postkonvenn (principiln) rovina: vdom pijmn abstraktnch osobnch princip morlnho chovn a hodnot za vlastn, pedpoklad poznn velidskch hodnot; zvnitnl morlka;

1) prekonvenn rovinaa) heteronomn stadium (orientace na trest a poslunost);dt je zameno na poslunost neposlunost vi dosplmu kvli odmn a trestu;sna se trestu vyhnout a zskat odmnu (nkdy a vypotav tendence dt);1) prekonvenn rovinab) stadium naivnho instrumentlnho hedonismu (vhoda vyhnut se nepjemnosti);chovn v souladu s pkazy a zkazy za elem zskn vhody nebo vyhnut se trestu;jednn dtte se vyznauje elovm uspokojovnm vlastnch poteb (trn vztahy);

2) konvenn rovinaa) morlka poslunho dtte (orientace na souhlas vzan k urit osob);dt se chov tak, jak se od nj oekv, elem je udren pozitivnch vztah;sprvn jednn je vdy se souhlasem autority (rodie, vychovatele);

2) konvenn rovinab) morlka svdom a autority (orientace na prvo a podek);dt se chov podle socilnch norem, aby pedelo kritice autoritativnch osob a pocitm viny;

3) postkonvenn rovinaa) morlka jako forma spoleensk smlouvy (orientace na zkonn chovn a sociln mluvy)respektuje spoleenskou uitenost ped individulnmi prvy;lovk pebr to, co je dno spoleensky a doke to hodnotit kriticky;

3) postkonvenn rovinab) morlka veobecnch etickch princip (orientace na univerzln etick principy);chov se tak, aby se sm ped sebou nemusel stydt a sebe odsuzovat;v si hodnot jako lska, rovnoprvnost, osobn vra aj.;doke s obrtit proti spolenosti i autorit, aby obhjil skutenou hodnotu ;

J. Piaget stupn morlnho sudku a) heteronomn morlka pedkoln vkurovan druhmi, pkazy, zkazy, autoritami, zvisl na autorit dosplho; b) autonomn morlka vk 7- 8 letsprvn a nesprvn existuje samo o sob, bez ohledu na autoritu dosplho a jeho kritiku;zsady plat pro vechny a za kadch okolnost stejn (je sprvn bt poslun);J. Piaget stupn morlnho sudku c) autonomie vk 11 - 12 letvnik hloubji do podstaty mravnho hodnocen a pihl kmotivm chovn a kvnitnm a vnjm podmnkm situace konajcho (za stejn chovn nemus bt stejn trest i odmna);

temperament + charakter = povaha;

otzky???lze v prbhu ivota zmnit temperament ?

lze v prbhu ivota zmnit charakter?

kter oblasti zahrnuje temperament?

ne, je to vrozen dispozice

ano, vyvj se v prbhu ivota

osobn tempo dynamikacitov ladn emoce, provnreaktivita chovn vegetativn reakce psychosomatika

otzky - co je vchodiskem jednn ???co je vchodiskem jednn v obdob konvenn morlky ?

v obdob prekonvenn morlky?

v obdob postkonvenn morlky?

splnn socilnho oekvn

konkrtn nsledky odmna i trest

veobecn etick principy

dopl Eysenckv k stabilita flegmatiksangvinik extroverzeintroverzemelancholikcholerik labilita

22Pouit zdrojePLHKOV, A.: Uebnice obecn psychologie, Academia, Praha 2005. ISBN 80-200-1387-3VGNEROV, M.: Zklady psychologie, Karolinum, Praha 2005. ISBN 80-246-0841-3osobn poznmky ze studia Psychologie na FSS MU BrnoPokud nen uvedeno jinak, jsou pouit objekty vlastn originln tvorbou autora.