terhi koskela - metso-tutkimusseminaari helsingissä 16.11.2016

of 14 /14
© Luonnonvarakeskus © Luonnonvarakeskus METSO-tutkimusseminaari 16.11.2016 Säätytalo Terhi Koskela Luonnonvarakeskus Metsänomistajien näkemyksiä METSO- ohjelmasta

Upload: natural-resources-institute-finland-luke

Post on 22-Mar-2017

120 views

Category:

Science


1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Terhi Koskela - METSO-tutkimusseminaari Helsingissä 16.11.2016

© Luonnonvarakeskus © Luonnonvarakeskus

METSO-tutkimusseminaari

16.11.2016 Säätytalo

Terhi Koskela

Luonnonvarakeskus

Metsänomistajien

näkemyksiä METSO-

ohjelmasta

Page 2: Terhi Koskela - METSO-tutkimusseminaari Helsingissä 16.11.2016

© Luonnonvarakeskus

Metsänomistajien näkemysten kartoittaminen

osana METSO-ohjelman seurantaa

• Metsänomistajien mielipiteet vapaaehtoisesta monimuotoisuuden turvaamisesta tärkeitä ohjelman onnistumisen kannalta

• Metsänomistajatutkimusten aineistonkeruu v. 2009 ja 2015 (esityksessä alustavia tuloksia vuoden 2015 aineistosta)

Tavoitteena selvittää

• Miten hyvin METSO tunnetaan ja mistä metsänomistajat ovat saaneet tietoa METSOsta

• Miten METSOn keinoihin sekä metsien monimuotoisuuden turvaamiseen suhtaudutaan

• Millaisia ajatuksia metsänomistajilla on monimuotoisuuden turvaamisen vaikutuksista

• Mitkä asiat tärkeitä metsänomistajalle pohdittaessa omaa osallistumista vapaaehtoiseen monimuotoisuuden turvaamiseen

• Kenen mielipiteet vaikuttavat omiin päätöksiin luontoarvojen turvaamisesta

2 16.11.2016 Terhi Koskela

Page 3: Terhi Koskela - METSO-tutkimusseminaari Helsingissä 16.11.2016

© Luonnonvarakeskus

Tunnetko METSO-ohjelman?

3 16.11.2016, alustavat tulokset Terhi Koskela

En ole kuullut METSO-ohjelmasta aikaisemmin

Olen kuullut METSO-ohjelmasta, mutta en tunne sitä hyvin

Tunnen METSO- ohjelman hyvin

12 %

53 % En osaa sanoa

3 %

32 %

43 %

57 %

Vuonna 2009

En ole kuullut METSO-ohjelmasta Olen kuullut

METSO-ohjelmasta

Page 4: Terhi Koskela - METSO-tutkimusseminaari Helsingissä 16.11.2016

© Luonnonvarakeskus

Mistä olet saanut tietoa METSOsta?

4

0 10 20 30 40 50 60

Sanomalehdet

Metsäalan ammatti- lehdet tai oppaat

Metsäalan tiedotteet

Radio, tv

Metsänhoito- yhdistyksen neuvoja

Metsäkeskuksen neuvoja

Metsäyhtiöiden puunostaja

Internet, esim. Metsonpolku-sivusto

%

Terhi Koskela 16.11.2016, alustavat tulokset

Page 5: Terhi Koskela - METSO-tutkimusseminaari Helsingissä 16.11.2016

© Luonnonvarakeskus

0 20 40 60 80 100

Kiinnostaa erittäin paljon En osaa sanoa Ei kiinnosta lainkaan

Kiinnostaako omien metsien luontoarvojen

turvaaminen seuraavilla tavoilla?

5 16.11.2016, alustavat tulokset

%

Luontoarvojen erit. huomioon ottaminen metsien hoidossa

Luonnonhoitohanke

Määräaikainen suojelu,

korvaus

Pysyvä suojelu (YSA), korvaus

Maan myynti suojelualueeksi

Terhi Koskela

Page 6: Terhi Koskela - METSO-tutkimusseminaari Helsingissä 16.11.2016

% 0 10 20 30 40

Tärkein Toiseksi tärkein

Korvauksen määrä

Miten suojelu rajoittaisi alueen muuta käyttöä

Miten luontoarvot voidaan ottaa huomioon talousmetsissä

Arvokkaiden luontokohteiden olemassaolo metsissäni

Suojelun ja puunkasvatuksen edullisuusvertailu

Millaisia luontoarvoja ja lajeja luontokohteella voitaisiin turvata

Erilaiset luontoarvojen turvaamisen keinot ja toteutustavat

Keneen ottaa yhteyttä metsä- luonnon turvaamisen toteutuksesta

Mistä tarvitset lisätietoa, jos harkitset

luontoarvojen turvaamista omissa metsissäsi?

Terhi Koskela 16.11.2016, alustavat tulokset

Page 7: Terhi Koskela - METSO-tutkimusseminaari Helsingissä 16.11.2016

© Luonnonvarakeskus

Miten tärkeitä seuraavat asiat sinulle ovat?

7

Omistusoikeuden ja päätösvallan säilyttäminen

Metsäluonnon säilyminen jälkipolville

Kauniit metsämaisemat

Metsän virkistyskäyttömahdollisuudet

Riistaeläinkannat

Uhanalaisten ja harvinaisten kasvi - ja eläinlajien säilyminen

Tulonmenetysten välttäminen

Metsäluonnon tuottamat myönteiset vesistö- ja ilmastovaikutukset

Metsien suojelun taloud. hyöty itselle

Lähiseudun työllisyysvaikutukset

% 0 20 40 60 80 100

Erittäin tärkeä Tärkeä Melko tärkeä

Terhi Koskela 16.11.2016, alustavat tulokset

Page 8: Terhi Koskela - METSO-tutkimusseminaari Helsingissä 16.11.2016

© Luonnonvarakeskus

Mitä mieltä olet seuraavista väittämistä?

8 16.11.2016, alustavat tulokset

% Suojelusopimuksen tekemistä hankaloittaa

seuraavan omistajan päätösvallan sitominen

Metsieni pinta-ala on liian pieni luontoarvojen turvaamiseen

Metsäviranomaiset ovat luotettava neuvottelukumppani

Luontoarvojen turvaamisen toteutustavoista löytyy minulle sopivia vaihtoehtoja

Metsissäni on luontoarvoiltaan hyviä luontokohteita

Metsäsuunnittelijalta tai ELY-keskuksesta saa helposti käytännön apua luontoarvojen

turvaamiseen

Ympäristöviranomaiset ovat luotettava neuvottelukumppani

0 20 40 60 80 100Täysin samaa mieltä En osaa sanoa Täysin eri mieltä

Terhi Koskela

Page 9: Terhi Koskela - METSO-tutkimusseminaari Helsingissä 16.11.2016

© Luonnonvarakeskus

Miten suhtaudut luontoarvojen

turvaamiseen omissa

metsissäsi?

9 16.11.2016, alustavat tulokset

0

20

40

60

80

100

Kielteisesti

En osaa sanoa

Myönteisesti

%

0

20

40

60

80

100

Erittäinepätodennäköistä

En osaa sanoa

Erittäintodennäköistä

%

Aiotko turvata

luontoarvoja metsissäsi

seur. 5 vuoden aikana?

Terhi Koskela

Page 10: Terhi Koskela - METSO-tutkimusseminaari Helsingissä 16.11.2016

© Luonnonvarakeskus

0 20 40 60 80 100Täysin Ei kantaa Ei lainkaan

Missä määrin otat muiden mielipiteet huomioon

luontoarvojen turvaamisessa?

10 16.11.2016, alustavat tulokset

Perheenjäsenten näkemykset

Metsänhoitoyhd. suositukset

Metsäkeskuksen suositukset

Metsäpalveluyrittäjän näkemykset

Paikallisten puun ostajien suositukset

Tuttujen metsänomistajien näkemykset

ELY-keskuksen suositukset

Sukulaisten, ystävien ja tuttavien näkemykset

Naapurien näkemykset

%

Terhi Koskela

Page 11: Terhi Koskela - METSO-tutkimusseminaari Helsingissä 16.11.2016

© Luonnonvarakeskus

Johtopäätöksiä

• METSO saanut lisää tunnettuutta, mutta METSOn keinot on

edelleen tärkeää pitää esillä sekä mediassa että neuvonnassa

• Useimmin metsänomistajat kaipaavat tietoa monimuotoisuuden

turvaamisen korvausperusteista, käyttörajoituksista ja

vaikutuksesta lähialueiden käyttöön, mutta myös luontokohteiden

olemassaolosta sekä luontoarvojen huomioon ottamisesta

talousmetsissä

• Asenteet erilaisia METSO-keinoja kohtaan pysyneet melko

samanlaisina, erityisesti luontoarvojen huomioon ottaminen

metsien hoidossa ja käytössä sekä luonnonhoitohankkeet

kiinnostavat

11 Terhi Koskela 16.11.2016, alustavat tulokset

Page 12: Terhi Koskela - METSO-tutkimusseminaari Helsingissä 16.11.2016

© Luonnonvarakeskus

Johtopäätöksiä

• Monimuotoisuuden turvaamiseen suhtaudutaan yleisellä

tasolla myönteisesti

• Monimuotoisuuden turvaamisen vaikutuksiin luotetaan

luontoarvojen, lajiston ja maisemien säilyttämisessä, myös

riistaeläinkantoihin vaikutus nähdään hyvin myönteisenä

• Tärkeänä luontoarvojen turvaamisessa pidetään erityisesti

päätösvallan ja omistusoikeuden säilyttämistä sekä

metsäluonnon säilyttämistä jälkipolville, myös korvaus tärkeä

• Monimuotoisuuden turvaamisen päätöksenteossa erityisesti

perheen näkemyksillä vahva merkitys, myös paikallinen

metsänhoitoyhdistys tärkeä vaikuttava tekijä

Viite vuoden 2009 aineiston tuloksiin:

Koskela, T. 2011. Vapaaehtoinen metsäluonnon monimuotoisuuden turvaaminen – metsänomistajien

näkemyksiä METSO-ohjelmasta http://www.metla.fi/julkaisut/workingpapers/2011/mwp216.pdf

12 16.11.2016, alustavat tulokset Terhi Koskela

Page 13: Terhi Koskela - METSO-tutkimusseminaari Helsingissä 16.11.2016

© Luonnonvarakeskus

Kiitos!

Page 14: Terhi Koskela - METSO-tutkimusseminaari Helsingissä 16.11.2016

© Luonnonvarakeskus 14 6.2.2017 Teppo Tutkija