terje jürivete

Download Terje Jürivete

Post on 15-Dec-2014

1.104 views

Category:

Business

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • 1. OSAPOOLTE ROLLIDEST HARIDUSVALIKUTE TEGEMISEL Terje Jrivete karjrinustaja Prnu ppenustamiskeskus
 • 2. OSAPOOLED
  • kooli juhtkond
  • petajad, klassijuhataja !
  • karjrikoordinaator
  • karjriinfo spetsialist
  • karjrinustaja
  • lapsevanem
 • 3. Prnumaa pilaste hariduslikud valikud ja neid mjutavad tegurid Signe Prtel, 2005
 • 4. Signe Prtel, 2005
 • 5. Signe Prtel, 2005
 • 6. Signe Prtel, 2005
 • 7. KOOLIJUHID
  • Koolijuhtide kes tingimuste loomise vimalus seatud eesmrkide titmisel
  • inimeste kasvatamisel-petamisel s.h.
  • karjrikoordinaatori tle rakendamine
  • Valdavas enamuses ldhariduskoolides puudub tegevuskava, milles kirjeldatakse erinevate osapoole rolle (koostd) karjrikujundamist toetavate tegevuste sihipraseks, jrjepidevaks ja tulemuslikuks lbiviimiseks.
  • Tegevuskava olemasolu kinnitab 16% ppeasutustest.
  • Karjriteenuste ssteemi arendamise lhteuuring 2005
 • 8. Koolide enda hinnang endale
  • kriitiline
  • gmnaasiumilpetajate ettevalmistust peetakse paremaks kui phikoolilpetajate
  • lpetajad vajavad senisest phjalikumat ettevalmistust
  • suurim puudujk teadmised tturust
  • 80-90% ldhariduskoole pidas ebapiisavaks teadmisi tturust
  • Karjriteenuste ssteemi arendamise lhteuuring 2005
 • 9. Kutsekoolid ldhariduskoolidest
  • 48% hindab pigem puudulikuks
  • viimase kolme aasta jooksul muutunud
  • 57% pigem teadlikumaks
  • Karjriteenuste ssteemi arendamise lhteuuring 2005
 • 10. PETAJAD, KLASSIJUHATAJAD
  • Enamuses ldhariduskoolides toetatakse karjrikujundamist kahel peamisel moel - klassijuhatajatundides vi karjrippena
  • Suurimad on krid tegelikkuse ja ideaali vahel karjriteenuste osutamisel ldhariduskoolides
  • Karjriteenuste ssteemi arendamise lhteuuring 2005
 • 11. Prnumaa ldhariduskoolides
  • Lbiv teema ppekavas, arenguvestlused, infopevad, messide klastused, karjripevad, ettevtetega koost jms.
  • Koost Prnu ppenustamiskeskusega
  • Osalemine karjrikoordinaatorite vrgustiku ts
 • 12. KARJRIKOORDINAATOR
  • koolide enda ttajad sageli
  • Prnumaal kuulub vrgustikku 18 koordinaatorit
  • (18s koolis 39st ldhariduskoolist linnas ja maakonnas)
  • ldhariduskooli tasandil karjrit on Prnumaal pilaste karjriplaneerimise ssteemi arengu peamine pidur
  • vt. www.kutsekoda.ee
  • www.onk.ee
 • 13. KARJRIINFO SPETSIALIST
  • ttab Prnu ppenustamiskeskuse noorte infopunktis
  • Kogub, edastab ja koondab noortele meldud infot
  • listid koost tegemiseks (huvijuhid, ANKid, noorsoottajad, karjrinustajad jt.)
  • kutsekoolidega on vaja arendada infoalast koostd
 • 14. KARJRINUSTAJA
  • koost ldhariduskoolidega, kutse- ja krgkoolidega;
  • ettevtete, asutustega
  • Prnumaa koolid kasutavad karjrinustajate teenust aktiivselt kahjuks on see juhuslik
  • teenuse tellija peaks lhtuma olemasolevast kooli karjrialasest tegevuskavast
  • vt. www.onk.ee
  • Karjriteenuste kasutamine ldhariduskoolides Prnumaa nitel. Rita Luhaoja, 2007
 • 15. KSIMUSED ROLLIDE KANDJATELE e. MEILE KIGILE
  • Kas PK noor on ldse valmis otsustama? Ootame liiga palju?
  • Kas ldhariduskooli tugissteem teeb karuteene?
  • ei lpeta tugissteemideta! MV andmed
  • Kas peaksime muretsema nende prast kes ei jtka peale PK? Kui kaua ei jtka?
  • Vljalangejad kvalifitseerimata tjud?
  • Kas me ei peaks aktiivselt ttama ka nendega, kelle sna noorte jaoks maksab?
  • Isiksuse ssteemse ja jrjekindla arengu huvides on vajalik eelnimetatud rollide kandjate omavaheline ssteemne toimimine. Jrelikult haridusvalikud on kogu hiskonna teema.
 • 16. KUTSEKOOLI VIMALUSED
  • Erinevate vimaluste paljusus
  • - Koost ldhariduskoolidega (projektid jms.)
  • Prnumaa phihariduseta noortele jtkamise vimalus
  • Ametipe ilma keskhariduse omandamiseta
  • Tasuta tiskasvanupet elukestev pe
 • 17. LDHARIDUSKOOLI VIMALUSED
  • - Karjrialase tegevuskava vljattamine, rakendamine
  • - Karjrikoordinaatorite vrgustiku aktiviseerimine
  • - Eelkutseppe vimalused 3. kooliastmes eriti tasandus- ja kasvatusraskustega noorte klassides, suure vljalangevusega gmnaasiumides
 • 18. KARJRITEENUSTE OSUTAJATE VIMALUSED
  • Teenuste arendamine
  • projektid
  • tihedam t koolides
  • tagasiside ssteemi vljattamine
  • vt. www.onk.ee
 • 19.
  • Pdkem leida vimalusi, kuidas hendada oma arukus, loovus ning kogemused seatud ja thtsaks peetud eesmrkide poole liikumisel.
  • V. Peavy