tester.pl - numer 2

Download Tester.pl - Numer 2

Post on 29-Nov-2014

1.275 views

Category:

Education

0 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

  • 1. TESTER.PL Testujemy wicej, czciej i lepiej! Prawda, czy fasz? Prawda! Rola testw jako czynnika mierzcego jako, niejednokrotnie jedynego w projektach zaczyna by zwolna doceniana z nalen powag. Abstrahuj od tego, czy wicej i czciej znaczy lepiej z tym bywa rnie. Obserwuj jednak, e znaczenie testw chociaby jako elementu przewagi konkurencyjnej przedsibiorstwa zaczyna nabiera wymiernego znaczenia. W sytuacji duej konkurencji, gdy na rynku jest wiele podobnych do siebie produktw, o sukcesie handlowym decyduj dwa sprzone ze sob czynniki, cena i wanie jako. Jednym z celw Stowarzyszenia jest krzewienie wiedzy i potencjau konkurencyjnego, jaki tkwi w testach i szeroko pojtym QA. Kiedy ponad rok temu rozpoczynalimy dziaalno, mielimy pewne obawy jak rozwinie si nasza inicjatywa. Wiele z przedsiwzi, zwaszcza spoecznych po pewnym okresie zachynicia si ide, upada. Moemy si cieszy, e z SJSI jest inaczej. Wydajemy kolejny numer kwartalnika, za niecay miesic organizujemy oglnopolsk konferencj -o czym w dalszej czci numeru, uruchomilimy kilka dni temu forum dyskusyjne na naszej stronie, kilku z czonkw naszego Stowarzyszenia aktywnie uczestniczy w pracach International Software Testing Quality Board, co miesic - w czwartki - spotykamy si rwnolegle na ciekawych wykadach na Politechnice Warszawskiej i w Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Generalnie dziaamy. Wszystkich tych, ktrzy chc wnie co dodatkowego do testerskiego i jakociowego wiatka zapraszamy do wsppracy w ramach SJSI. Dzikuj tym wszystkim, ktrzy przyczyniaj si do rozwoju Stowarzyszenia, a w tym miejscu w szczeglnoci autorom artykuw oraz Redaktorowi. Oby tak dalej. Z pozdrowieniami W imieniu Zarzdu Wojciech Jaszcz Prezes SJSI Strona 1 z 28
  • 2. TESTER.PL Od redaktora Oddajemy do Waszych rk, Drodzy Czytelnicy, drugi numer kwartalnika TESTER.PL. Chcemy by sta si on ten kwartalnik - miejscem wymiany informacji, nurtujcych problemw, rozwizywanych i rozwizanych (lub nierozwizanych) problemw. Chcemy te pozna Wasze uwagi tym co chcielibycie przeczyta, co Was gnbi i nie daje Wam spa po nocach? W tym numerze cztery pozycje: 1. Piotr Kauski o swoich idealnym rodowisku testowym zgodnie z dowiadczeniami autora 2. Anita Pankowska o raportowaniu bdw 3. Bogdan Bereza Jarociski o swej niewierze w nowo paradygmatu testowania eksploracyjnego 4. Mariusz Janczewski o roli testera w caym procesie produkcyjnym tester jako cznik pomidzy caym zespoem Niestety, nie udao si w tym numerze wstawi kolejnego artykuu z serii automaty testowe Wina jest gwnie po stronie Redakcji- byy wakacje i nie do energicznie popdzalimy autorw. W kolejnym numerze na pewno si poprawimy. Numer otwiera zaproszenie na Pierwsz Krajow konferencj naszego Stowarzyszenia. Bdzie to na pewno miejsce wymiany interesujcych nas pogldw, zauwaenia nowej tematyki dotyczcej naszych zainteresowa zawodowych. Gorco wszystkich zapraszamy. Rwnoczenie chciabym gorco powita nowych autorw w naszym gronie, a zwaszcza pierwsz przedstawicielk pci piknej. Chciabym te gorco zachci wszystkich czytelnikw tego periodyku do aktywnej wsppracy. Czekamy na Wasze uwagi, artykuy, felietony mieszczce si w spektrum naszych zainteresowa. Redaktor Strona 2 z 28
  • 3. TESTER.PL I Konferencja Stowarzyszenia Jakoci Systemw Informatycznych 18-19 listopada 2004 r. Hotel 500, Zegrze k/Warszawy Szanowni Pastwo, w imieniu Stowarzyszenia Jakoci Systemw Informatycznych chcielibymy zaprosi Pastwa do udziau w I Konferencji Stowarzyszenia Jakoci Systemw Informatycznych, ktra odbdzie si w dniach 18-19 listopada w Hotelu 500, w Zegrzu k/Warszawy. Celem konferencji jest: szerzenie wiedzy z zakresu zapewnienia jakoci systemw informatycznych i testowania oprogramowania poprzez cykl wykadw, w ktrych pooono nacisk na rozwizania praktyczne, nowoczesne metody testowania oraz zastosowanie narzdzi wspomagajcych prac zespow testujcych, prezentacja nowoczesnych narzdzi zwizanych z testowaniem oprogramowania i zapewnieniem jakoci, zaprezentowanie specyfiki dziaalnoci i dotychczasowych osigni Stowarzyszenia, integracja czonkw i potencjalnych czonkw Stowarzyszenia. Konferencja skierowana jest przede wszystkim do osb zajmujcych si na co dzie testowaniem oprogramowania lub uczestniczcych w procesie zapewnienia jakoci, zorientowanych na praktyczne rozwizywanie problemw, wykorzystywanie nowoczesnych metod testowania oraz efektywn automatyzacj dziaa zwizanych z jakoci w przedsibiorstwie. Tym samym organizowana przez Stowarzyszenie Jakoci Systemw Informatycznych konferencja skierowana jest przede wszystkim do: specjalistw z dziedziny zarzdzania jakoci i testowania oprogramowania, menederw testw, czonkw zarzdw odpowiedzialnych za zarzdzanie jakoci w firmach, dyrektorw i menederw dziaw jakoci, kierownikw projektw, osb odpowiedzialnych w firmach za wprowadzanie systemw zarzdzania jakoci. Cena udziau w konferencji (1 osoby) wynosi: dla czonkw SJSI 400 z dla osb spoza SJSI 500 z W cenie zawarty jest koszt udziau w wykadach i warsztatach konferencyjnych, w imprezie organizowanej wieczorem pierwszego dnia konferencji oraz koszt wyywienia i noclegu w pokoju 2osobowym. Zgosi uczestnictwo w konferencji mona wypeniajc formularz rejestracyjny dostpny na stronie SJSI (http://www.sjsi.org). Serdecznie zapraszamy! Zarzd SJSI Przewodniczcy Komitetu Organizacyjnego Konferencji Joanna Nowakowska Strona 3 z 28
  • 4. TESTER.PL Agenda konferencji Dzie I Godzina 09:00 09:15 09:20 10:00 10:45 11:30 11:45 12:45 13:30 14:15 15:15 15:30 18:00 Temat Rejestracja uczestnikw, poranna kawa Otwarcie konferencji Jako Pikna choroba? Prelegent - Dyskusja panelowa nt. good enough quality Najnowsza norma ISO/IEC 90003:2004 wytyczne do stosowania ISO 9001:2000 dla oprogramowania komputerowego Przerwa kawowa Wdroenie standardw jakoci w organizacji Analiza biznesowa w UML a projektowanie scenariuszy testowych Przerwa obiadowa Goal-Question-Metric metod na wybr miar Przerwa kawowa Warsztaty z organizacji procesu zarzdzania zespoem QA Bankiet/Ognisko Firma/Organizacja - Bogdan BerezaJarociski Lilianna Wierzcho Prowadzca Lucjan Stapp bbj Test Krzysztof Jakubowski Piotr Wsikowski Tomasz Byzia Wojciech Jaszcz Bolesaw Szomaski ComputerLand S.A. Politechnika Warszawska Infovide S.A. Sollers Premium Technology ComputerLand S.A. Politechnika Warszawska Maciej Bodych Premium Technology Lucjan Stapp Politechnika Warszawska Joanna Nowakowska Rodan Systems S.A Marcin Stachura K2C - - Strona 4 z 28
  • 5. TESTER.PL Dzie II Godzina 08:00 09:00 09:05 10:35 10:50 11:50 12:45 13:15 14:00 14:45 15:30 16:15 Temat niadanie Rozpoczcie drugiego dnia konferencji Prezentacja narzdzi automatyzujcych testowanie firmy Compuware Przerwa kawowa Prezentacja rozwiza firmy ComputerLand S.A. Continuous Integration Narzdzia do automatycznego tworzenia dokumentacji Przerwa obiadowa Proste sposoby generowania danych testowych Testy wydajnoci aplikacji, sztuka dla sztuki a moe wierne odwzorowanie ycia LReport narzdzie do dokumentowania zapyta i porwnywania ich z oczekiwaniami Zakoczenie konferencji Prelegent - Firma/Organizacja - Marek Drd Compuware, Sawomir Michalik Micha Mazur PB Polsoft ComputerLand S.A. Jan Topiski Micha Rowicki, Piotr Krachel Janek Sabak Infovide S.A. Polkomtel Tomasz Wodziski, Wawrzyniec urowski Piotr Kauski Polkomtel CGI - - Strona 5 z 28 Infovide S.A.
  • 6. TESTER.PL Strona 6 z 28
  • 7. TESTER.PL Idealne rodowisko testowe Piotr Kauski CGI Piotr Kauski Jest absolwentem Wydziau Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, kierunek informatyka. Od 1995 uczestniczy w wielu projektach informatycznych jako programista analityk, projektant i kierownik zespou. Obecnie jest pracownikiem firmy CGI i jako konsultant jest czonkiem zespou System Test w firmie Polkomtel. Dziedzina jego zainteresowa to sposoby usprawnienia procesu testowania i wykorzystanie narzdzi Open Source w procesie wytwarzania i testowania oprogramowania. Szczegy mona znale pod adresem www.piotrkaluski.com. Strona 7 z 28
  • 8. TESTER.PL Idealne rodowisko testowe Piotr Kauski CGI W poniszym artykule chciabym przedstawi cechy, jakie powinno mie idealne rodowisko testowe. Idealne z punktu widzenia testera. Z gry zaznaczam, e rodowisko idealne z punktu widzenia testera moe by w wielu sytuacjach niemoliwe do stworzenia ze wzgldu na koszty sprztu, licencji, na nakad pracy potrzebnej do utworzenia tego rodowiska, zarzdzania nim i jego utrzymania. Jednak czasami warto zastanowi si nad tym, co czyni idea ideaem. Wiedza ta, nawet przy penej wiadomoci nierealnoci tego ideau, pozwala nam atwiej wyznacza cele i planowa prace nad produktem, ktry ma by moliwie najlepszym ucielenieniem teoretycznej doskonaoci. Jest jeszcze jeden cel, ktry chc osign w tym artykule. Koszty implementacji danych cech rodowiska s widoczne prawie e goym okiem. Obliczamy ile bdzie potrzeba sprztu, ilu ludzi do utworzenia i utrzymania rodowiska i mamy zgrubne oszacowania. Tymcza