the new powerpoint template contains the following layout models · 2019-05-28 · ulkomaisia...

of 51 /51

Upload: others

Post on 13-Jul-2020

1 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: The new PowerPoint template contains the following layout models · 2019-05-28 · Ulkomaisia yöpymisiä kirjattiin vuoden 2018 aikana koko Suomessa yhteensä 6,8 miljoonaa, joista
Page 2: The new PowerPoint template contains the following layout models · 2019-05-28 · Ulkomaisia yöpymisiä kirjattiin vuoden 2018 aikana koko Suomessa yhteensä 6,8 miljoonaa, joista
Page 3: The new PowerPoint template contains the following layout models · 2019-05-28 · Ulkomaisia yöpymisiä kirjattiin vuoden 2018 aikana koko Suomessa yhteensä 6,8 miljoonaa, joista
Page 4: The new PowerPoint template contains the following layout models · 2019-05-28 · Ulkomaisia yöpymisiä kirjattiin vuoden 2018 aikana koko Suomessa yhteensä 6,8 miljoonaa, joista
Page 5: The new PowerPoint template contains the following layout models · 2019-05-28 · Ulkomaisia yöpymisiä kirjattiin vuoden 2018 aikana koko Suomessa yhteensä 6,8 miljoonaa, joista

Matkailun suuralueet:

JÄRVI-SUOMI

Vuoden 2017 sekä aiempien vuosien yöpymistilastojen vertailussa tulee

huomioida, että majoitustilaston kohdejoukkoa on tarkistettu ja siihen on

lisätty muutamia hotelli- ja hostellitoimialoilla toimivia majoitusliikkeitä

vuoden 2017 tammikuun tiedoista alkaen. Muutoksen vaikutus vuodesta

2017 alkaen on noin 2,5 prosenttia yöpymisten kokonaismäärästä.

Muutoksesta johtuen tiedot vuodesta 2017 alkaen eivät ole täysin

vertailukelpoiset aiempien vuosien kanssa.

Page 6: The new PowerPoint template contains the following layout models · 2019-05-28 · Ulkomaisia yöpymisiä kirjattiin vuoden 2018 aikana koko Suomessa yhteensä 6,8 miljoonaa, joista

JÄRVI-SUOMI

Yöpymisten kehitys

vuositasolla

Page 7: The new PowerPoint template contains the following layout models · 2019-05-28 · Ulkomaisia yöpymisiä kirjattiin vuoden 2018 aikana koko Suomessa yhteensä 6,8 miljoonaa, joista

Ulkomaisia yöpymisiä kirjattiin vuoden 2018 aikana koko Suomessa yhteensä 6,8 miljoonaa, joista 43 % rekisteröitiin pääkaupunkiseudulla, 25 % Lapin suuralueella, 17 % Järvi-Suomessa ja 15 % Rannikko-saaristo -alueella.

Matkailun suuralueista pääkaupunkiseudullarekisteröitiin eniten ulkomaisia yöpymisiä, 2,9 miljoonaa vuonna 2018, ja niiden osuus oli puolet kaikista alueen yöpymisistä. Kasvua edellisvuoteen kertyi reilun prosentin verran.

Rannikko-saaristo -alueella ulkomaiset yöpymiset vähenivät edellisvuoteen verrattuna 4 %, joten määrällisesti jäätiin noin miljoonaan yöpymis-vuorokauteen.

Järvi-Suomessa ulkomaiset yöpymiset lisääntyivät vajaan prosentin verran ja määrällisesti niitä kertyi lähes 1,2 miljoonaa.

Lapissa ulkomaiset yöpymiset jatkoivat kasvuaan jo neljättä vuotta peräkkäin – vuoden 2018 aikana kasvua kertyi 6 %. Ulkomaisia yöpymisiä kirjattiin kaiken kaikkiaan 1,7 miljoonaa ja niiden osuus Lapin kaikista rekisteröidyistä yöpymisistä kipusi jo 48 %:iin.

Pääkaupunkiseudulla yli puolet ja Lapissakin lähes puolet matkailijoista ulkomaisia

2.9 M51%

+1.4% 1.0 M18%

-4.2%

1.2 M16%

+0.9%

1.7 M48%

+5.9%

Total no. of overnights5.8 million Total no. of

overnights5.6 million

Total no. ofovernights 7.3 million

Total no. ofovernights 3.6 million

Number of foreign overnights in 2018, their share of regions total number of overnights, and year to year change (%)

Foreign overnights

Page 8: The new PowerPoint template contains the following layout models · 2019-05-28 · Ulkomaisia yöpymisiä kirjattiin vuoden 2018 aikana koko Suomessa yhteensä 6,8 miljoonaa, joista

+1 %

-3 %

-8 %

-2 %

+4 %

-3 %-20 % +1 %

+5 %

-1 % -3 %

+18 %

+19 %

+8 %+15 %

+22 %

+1 %

-4 %

+1 %

+6 %

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

3 500 000

Helsinki Metrop.area2014-2018

Coast & Archipelago2014-2018

Lakeland 2014-2018 Lapland 2014-2018

Foreign overnights 2014-2018 by main regions and year-to-year change (%)

Pääkaupunkiseudun matkailijarakenne monipuolisin

1. Britannia 19 %

2. Saksa 10 %

3. Ranska 10 %

4. Alankomaat 7 %

5. Venäjä 6 %

1. Venäjä 33 %

2. Saksa 10 %

3. Viro 6 %

4. Ruotsi 5 %

5. Kiina & Hongkong 5 %

1. Ruotsi 27 %

2. Saksa 11 %

3. Venäjä 8 %

4. Viro 6 %

5. Britannia 4 %

1. Venäjä 9 %

2. Saksa 8 %

3. Kiina & Hongkong 8 %

4. USA 7 %

5. Britannia 7 %

Top 5 lähtömaat matkailualueittain ja osuus kaikista alueen ulkomaisista yöpymisistä:

Positiivinen kehitys ulkomaisten matkailijoiden yöpymismäärissä jatkui

pääkaupunkiseudulla jo viidettä vuotta peräkkäin. Vuoden 2017

suuren harppauksen jälkeen yöpymismäärät lisääntyivät vuonna 2018

hieman maltillisemmin. Kuitenkin suurimmista lähtömaista kuten

Venäjältä (+5 %) ja Saksasta (+6 %) kasvua kertyi selvästi jopa

edellisvuoteenkin verrattuna. Kun kiinalaisten yöpymisten kasvu taittui,

niin Saksa nousi Venäjän jälkeen toiseksi suurimmaksi lähtömaaksi.

Amerikkalaisten yöpymiset kasvoivat 8 % ja kun samaan aikaan

ruotsalaisten yöpymiset vähenivät 9 %:lla ja brittien 4 %:lla, niin USA

kiilasi pääkaupunkiseudulla jo neljänneksi suurimmaksi lähtömaaksi.

Lapin kasvu jatkui niin ikään ja britit pitivät tukevasti edelleen

ykköspaikkansa Lapin suurimpana matkailijaryhmänä. Top viiden

lähtömaan joukossa ainoastaan Venäjän yöpymismäärät vähenivät

edellisvuoteen verrattuna, joten Alankomaat kiilasi sen ohi neljänneksi.

Suhteellisesti eniten matkailu Lapissa lisääntyi Belgiasta, USA:sta,

Espanjasta, Australiasta, Alankomaista ja Ranskasta.

Järvi-Suomen yöpymismäärät pysyivät edellisvuoden tasolla, vaikka

neljän suurimman lähtömaan – Venäjän, Saksan, Viron ja Ruotsin –

yöpymismäärät vähenivätkin hieman edellisvuoteen verrattuna. Kasvua

kertyi erityisesti Kiinasta, joten se ohitti Britannian ja kipusi viidenneksi

suurimmaksi lähtömaaksi. Kasvua kertyi selvästi myös Italiasta ja

Alankomaista.

Rannikko/saaristo -alueen ulkomaiset yöpymiset jäivät 4 % edellis-

vuoden lukemia alhaisemmiksi. Yöpymiset vähenivät kaikista top 5

kärkimaista edellisvuoteen verrattuna. Kasvua kertyi kuitenkin

Belgiasta, Latviasta, Norjasta, Ranskasta ja Espanjasta.

2,9 milj.

1,0 milj. 1,2 milj.

1,7 milj.

Page 9: The new PowerPoint template contains the following layout models · 2019-05-28 · Ulkomaisia yöpymisiä kirjattiin vuoden 2018 aikana koko Suomessa yhteensä 6,8 miljoonaa, joista

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000

450 000

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Lakeland

2015 2016 2017 2018

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000

450 000

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Coast and Archipelago

2015 2016 2017 2018

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000

450 000

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Lapland area (incl. Kuusamo)

2015 2016 2017 2018

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000

450 000

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Helsinki metropolitan area

2015 2016 2017 2018

Ulkomaiset yöpymiset kuukausitasolla 2015-2018 matkailun suuralueilla sekä tärkeimpien lähtömaiden osuudet alueen yöpymisistä vuonna 2018

Year 2018 – top7 & share1. Russia 9%2. Germany 8%3. China &Hong Kong 8%4. USA 7%5. United Kingdom 7%6. Sweden 6%7. Japan 5%

Year 2018 – top6 & share1. United Kingdom 19%2. Germany 10%3. France 10%4. Netherlands 7%5. Russia 6%6. China &Hong Kong 6%

Year 2018 – top5 & share1. Sweden 27%2. Germany 11%3. Russia 8%4. Estonia 6%5. United Kingdom 4%

Year 2018 – top5 & share1. Russia 34%2. Germany 9%3. Estonia 6%4. Sweden 5%5. China &Hong Kong 3%

Markets with growth in the area in 2018

Page 10: The new PowerPoint template contains the following layout models · 2019-05-28 · Ulkomaisia yöpymisiä kirjattiin vuoden 2018 aikana koko Suomessa yhteensä 6,8 miljoonaa, joista

23 %

45 %

5 %

3 % 3 %29 %

13 %

8 %

7 %

5 %

5 %

Maakuntien osuudet kaikista yöpymisistä sekä ulkomaisista yöpymisistä Suomessa 2018

Osuus ulkomaisista 6,8 miljoonasta yöpymisestä Suomessa 2018, Suomi = 100 %

Osuus kaikista 22,2 miljoonasta yöpymisestä Suomessa 2018, Suomi = 100 %

Uudenmaan osuus kaikista rekisteröidyistä yöpymisistä Suomessa vuonna 2018 oli 29 % ja Lapin 13 %.

Seuraavaksi eniten rekisteröityjä yöpymisiä kertyi Pohjois-Pohjanmaalla, Pirkanmaalla, Varsinais-Suomessa sekä Keski-Suomessa.

Uudenmaan osuus kaikista ulkomaisten matkailijoiden yöpymisistä Suomessa oli peräti 45 %.

Lapin osuus korostui niinikään voimakkaasti ulkomaisten matkailijoiden osalta, sillä jo lähes neljännes kaikista ulkomaisista yöpymisistä kirjattiin Lapin maakunnassa.

Koko Pohjois-Pohjanmaan maakunnan osuus ulkomaisista yöpymisistä oli 5 %. Pirkanmaan ulkomaisten yöpymisten lisääntymisen ansiosta sen osuus Suomen kaikista ulkomaisista yöpymisistä kasvoi 4 %:iin.

4 %

4 %3 %

3 %

3 %

3 %

2 %

2 %

2 %

2 %

2 % 1 %

1 %

2 %

1 %0 %

1 %

2 %

3 %

1 %

1 %

1 %

1 % 1 %

0 %

4 %

2 %

Lappi

Pohjois-Pohjanmaa

Kainuu

Pohjois-Savo

Pohjois-Karjala

Keski-Suomi

Etelä-Savo

Etelä-Karjala

Päijät-Häme

Kymenlaakso

Pirkanmaa

Kanta-Häme

Satakunta

Keski-Pohjanmaa

Pohjanmaa

Etelä-Pohjanmaa

UusimaaVarsinais-Suomi

Ahvenanmaa

Page 11: The new PowerPoint template contains the following layout models · 2019-05-28 · Ulkomaisia yöpymisiä kirjattiin vuoden 2018 aikana koko Suomessa yhteensä 6,8 miljoonaa, joista

57%

52%

51%

33%

26%

23%

22%

21%

20%

19%

16%

15%

15%

14%

13%

13%

12%

11%

10%

9%

5%

Åland

Lapland

Uusimaa 1 (Helsinki Metrop. Area)

South Karelia

Kuusamo

Etelä-Savo

Ostrobothnia

Kymenlaakso

Uusimaa 2 (excl. Helsinki Metrop. Area)

Varsinais-Suomi

Pirkanmaa

North Karelia

Päijät-Häme

Central Finland

Satakunta

North Ostrobothnia (excl. Kuusamo)

Pohjois-Savo

Kainuu

Central Ostrobothnia

Kanta-Häme

South Ostrobothnia

The share of foreign overnights by region in 2018Järvi-Suomen maakunnista Etelä-Karjalalla suhteellisesti eniten ulkomaisia yöpymisiä

Kun tarkastellaan ulkomaisten yöpymisten osuutta kunkin maakunnan kaikista rekisteröidyistä yöpymisistä, niin suhteellisesti eniten ulkomaisia yöpymisiä oli Ahvenanmaalla. Maakunnan kaikista yöpymisistä 57 % oli ulkomaisia, valtaosin ruotsalaisten yöpymisiä.

Kun Lapin maakunnassa ulkomaiset yöpymiset jatkoivat vahvaa kasvuaan, niin myös niiden osuus kipusi yli puoleen. Lapissa ulkomaisten yöpymisten osuus korostui talvella (62 %) ja ero talven hyväksi vain kasvoi viime vuoden aikana.

Pääkaupunkiseudulla yöpymiset jakaantuivat melko tasaisesti ulkomaisten ja kotimaisten matkailijoiden kesken.

Järvi-Suomen alueella ulkomaisia oli suhteessa kaikkiin rekisteröityihin yöpymisiin eniten Etelä-Karjalassa (33 %).

Etelä-Savossa ulkomaisia oli vajaa neljännes maakunnan kaikista yöpymisistä, kun taas Kanta-Hämeessä vain joka kymmenes yöpymisvuorokausi rekisteröitiin ulkomaiselle matkailijalle.

Page 12: The new PowerPoint template contains the following layout models · 2019-05-28 · Ulkomaisia yöpymisiä kirjattiin vuoden 2018 aikana koko Suomessa yhteensä 6,8 miljoonaa, joista

Satakunta

Åland

Varsinais-SuomiUusimaa

Central Finland

Pirkanmaa

Päijät-Häme

Kanta-HämeNorth Karelia

South Karelia

Kymenlaakso

Kainuu

Pohjois-Savo

Etelä-Savo

Central Ostrobothnia

Ostrobothnia

South Ostrobothnia

57%

47%

52%

17%11%

12%

15%

10%22%

5%

14%

23%

33%15%

9%

16%

13%

19% 21%

Koko Suomessa kirjattiin yhteensä

6,8 miljoonaa ulkomaista

yöpymistä vuonna 2018

Lähde: Visit Finland tilastopalvelu Rudolf, Tilastokeskus

Nights spentChange

2018/2017

Country's share of

foreign nights

Foreign, total 1 188 700 1 %

Russia 398 700 0 % 34 %Germany 111 300 -3 % 9 %Estonia 65 500 -2 % 6 %Sweden 59 300 -1 % 5 %China & Hong Kong 41 200 60 % 3 %United Kingdom 37 000 -7 % 3 %Netherlands 34 500 8 % 3 %France 34 100 -1 % 3 %Italy 24 900 12 % 2 %United States 24 800 -6 % 2 %Switzerland 24 200 -2 % 2 %Poland 19 400 -15 % 2 %Spain 18 000 -6 % 2 %Norway 15 600 -27 % 1 %Denmark 15 200 -19 % 1 %Latvia 15 100 -22 % 1 %Austria 12 800 -22 % 1 %Thailand 12 400 -3 % 1 %Japan 11 900 0 % 1 %Korea, Republic Of 10 800 255 % 1 %Lithuania 10 700 11 % 1 %

Lapland

North Ostrobothnia

Lakeland: Main countries of origin Ulkomaisten yöpymisten osuus (%) maakunnissa vuonna 2018Kukin maakunta = 100 %

Page 13: The new PowerPoint template contains the following layout models · 2019-05-28 · Ulkomaisia yöpymisiä kirjattiin vuoden 2018 aikana koko Suomessa yhteensä 6,8 miljoonaa, joista

49

81

00

59

74

00

72

72

00

82

32

00

68

19

00

39

17

00

35

73

00

39

82

00

75 900

79 300

79 600

76 700

80 000

85 20081 700

101 400

40

62

00

40

93

00

42

06

00

38

79

00

40

66

00

41

68

00

40

60

00

48

08

00

42 300

60 900

64 40063 300

55 100

76 10076 500

80 800

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

1 600 000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Venäjä Skandinavia Muu Eurooppa Aasia Amerikka Oseania Afrikka Ei tiedossa

Aasialaisten – erityisesti kiinalaisten – yöpymiset vahvassa kasvussa

Vuoden 2018 aikana aasialaisten matkailu

Järvi-Suomeen kasvoi vahvasti. Venäläisten

matkailu pysyi vuoden 2017 tasolla, kun taas

skandinaavien sekä muiden eurooppalaisten

yöpymismäärät vähenivät hieman

huippuvuoteen 2017 verrattuna.

Venäjä on Järvi-Suomeen suuntautuvan matkailun

suurin lähtömaa, vaikkakin sen osuus on selvästi

pienempi kuin huippuvuosina 2012-2013. Noin

kolmannes ulkomaisista yöpymisistä rekisteröitiin

viime vuonna venäläismatkailijoille.

Järvi-Suomen

matkailun suurimmat

matkailijavirrat

Yöpymisten

muutos

2016 vs.

2015

Yöpymisten

muutos

2017 vs.

2016

Yöpymisten

muutos

2018 vs.

2017

Eurooppa pois lukien

Skandinavia & Venäjä

-3 % +18 % -2 %

Venäjä -9 % +12 % 0 %

Skandinavia -4 % +24 % -9 %

Aasia +1 % +6 % +28 %

Amerikka +23 % +2 % 0 %

Lähde: Visit Finland tilastopalvelu Rudolf, Tilastokeskus

49

81

00

59

74

00

72

72

00

82

32

00

68

19

00

39

17

00

35

73

00

39

82

00

39

87

00

75 900

79 300

79 600

76 700

80 000

85 20081 700

101 400 92 000

40

62

00

40

93

00

42

06

00

38

79

00

40

66

00

41

68

00

40

60

00

48

08

00

46

99

00

42 300

60 900

64 40063 300

55 100

76 10076 500

80 800 103 800

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

1 600 000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Russia Scandinavia Other Europe Asia America Oceania Africa Unspecified

Page 14: The new PowerPoint template contains the following layout models · 2019-05-28 · Ulkomaisia yöpymisiä kirjattiin vuoden 2018 aikana koko Suomessa yhteensä 6,8 miljoonaa, joista

35 400

70 900

90 800

102 000

107 400

146 900

155 400

230 300

249 500

Kanta-Häme

North Karelia

Päijät-Häme

Pohjois-Savo

Kainuu

Central Finland

Etelä-Savo

South Karelia

Pirkanmaa

Number of foreign overnights in Lakeland counties in 2018

0 %5 %

5 %-7 %

4 %4 % 0 %

16 % 1 %

8 %

20 %

22 %

13 %

-17 %

-43 %-9 %

12 % 0 %

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

800 000

900 000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Lakeland: Overnights for Russian and other foreign visitors in 2010 - 2018

Foreign excluding Russia Russia

Järvi-Suomi: Ulkomaisten yöpymisten kehitys 2010-2017 sekä yöpymismäärät maakunnittain 2018

+8%

+2%

-5%

-8%

-17%

+5%

-16%

+23%

+12%

Lähde: Visit Finland tilastopalvelu Rudolf, Tilastokeskus

Page 15: The new PowerPoint template contains the following layout models · 2019-05-28 · Ulkomaisia yöpymisiä kirjattiin vuoden 2018 aikana koko Suomessa yhteensä 6,8 miljoonaa, joista

Pirkanmaa:1. Ruotsi2. Saksa3. Venäjä4. Viro5. UK6. USA

Etelä-Savo:1. Venäjä2. Saksa3. Viro4. Sveitsi5. Italia6. Ruotsi

Keski-Suomi:1. Viro2. Venäjä3. Saksa4. Alankomaat5. Ruotsi6. Ranska

Päijät-Häme:1. Venäjä2. Saksa3. Ruotsi4. Viro5. UK6. Norja

Pohjois-Savo:1. Venäjä2. Saksa3. Viro4. Ruotsi5. UK6. Kiina (& HK)

Kainuu:1. Venäjä2. Kiina (& HK)

3. Ranska4. Saksa5. Ukraina6. UK

Pohjois-Karjala:1. Venäjä2. Saksa3. Viro4. Ruotsi5. Puola6. Sveitsi/Alankomaat

Kanta-Häme:1. Ruotsi2. Saksa3. Venäjä4. Viro5. UK6. Italia/China &HK

Etelä-Karjala:1. Venäjä2. Thaimaa3. Etelä-Korea4. Viro5. Saksa6. Ruotsi

Kunkin maakunnan tärkeimmät lähtömaat vuonna 2018

Hämeenlinnan osuus 54 %

Joensuun osuus 48 %

Sotkamon osuus 61 % Kuopion osuus

58 % Lahden osuus 66 %

Jyväskylän osuus 52 %

Savonlinnan osuus 52 %

Lappeenrannan osuus 50 % ja Imatran 40 %

Tampereen osuus 84 %

Tärkeimpien matkailukeskittymien osuudet alueen kaikista ulkomaisista yöpymisistä

Lähde: Visit Finland tilastopalvelu Rudolf, Tilastokeskus

Page 16: The new PowerPoint template contains the following layout models · 2019-05-28 · Ulkomaisia yöpymisiä kirjattiin vuoden 2018 aikana koko Suomessa yhteensä 6,8 miljoonaa, joista

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

South Karelia

Foreign excluding Russia Russia

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Pirkanmaa

Foreign excluding Russia Russia

Lähde: Visit Finland tilastopalvelu Rudolf, Tilastokeskus

0

100 000

200 000

300 000

400 000

500 000

600 000

700 000

800 000

900 000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Lakeland: Overnights for Russian and other foreign visitors in 2010 - 2018

Foreign excluding Russia Russia

Page 17: The new PowerPoint template contains the following layout models · 2019-05-28 · Ulkomaisia yöpymisiä kirjattiin vuoden 2018 aikana koko Suomessa yhteensä 6,8 miljoonaa, joista

0

50 000

100 000

150 000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Kanta-Häme

Foreign excluding Russia Russia

0

50 000

100 000

150 000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

North Karelia

Foreign excluding Russia Russia

0

50 000

100 000

150 000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Etelä-Savo

Ulkomaiset ilman Venäjää Venäjä

Lähde: Visit Finlandtilastopalvelu Rudolf, Tilastokeskus

0

50 000

100 000

150 000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Etelä-Savo

Foreign excluding Russia Russia

0

50 000

100 000

150 000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Central Finland

Foreign excluding Russia Russia

0

50 000

100 000

150 000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Kainuu

Foreign excluding Russia Russia

0

50 000

100 000

150 000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Pohjois-Savo

Foreign excluding Russia Russia

0

50 000

100 000

150 000

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Päijät-Häme

Foreign excluding Russia Russia

Page 18: The new PowerPoint template contains the following layout models · 2019-05-28 · Ulkomaisia yöpymisiä kirjattiin vuoden 2018 aikana koko Suomessa yhteensä 6,8 miljoonaa, joista

JÄRVI-SUOMI

Majoitusmyynti sekä huonekäyttöaste

Page 19: The new PowerPoint template contains the following layout models · 2019-05-28 · Ulkomaisia yöpymisiä kirjattiin vuoden 2018 aikana koko Suomessa yhteensä 6,8 miljoonaa, joista

Majoitusmyynti sekä huonekäyttöaste matkailun suuralueilla 2010-2018

2018

Price per dom. night 70 €

Price per foreign night 74 €

2018

Price per dom. night 40 €

Price per foreign night 65 €

2018

Price per dom. night 51 €

Price per foreign night 57 €

2018

Price per dom. night 47 €

Price per foreign night 49 €

Lähde: Visit Finland tilastopalvelu Rudolf, Tilastokeskus

Page 20: The new PowerPoint template contains the following layout models · 2019-05-28 · Ulkomaisia yöpymisiä kirjattiin vuoden 2018 aikana koko Suomessa yhteensä 6,8 miljoonaa, joista

Kuukausitason majoitusmyynti sekä huonekäyttöaste matkailun suuralueilla 2018 Huonekäyttöaste oli korkeimmillaan pääkaupunkiseudulla, suurin kysyntä elokuussa, jolloin myös ulkomaisia yöpymisiä oli eniten Majoitusmyynti oli huipussaan heinäkuussa sekä Rannikko/saaristo -alueella että Järvi-Suomessa vahvan kotimaisen kysynnän ansiosta Lapin talven majoitusmyynti oli vahvasti ulkomaisen kysynnän varassa

Lähde:

Visit Finland tilastopalvelu Rudolf,

Tilastokeskus

Page 21: The new PowerPoint template contains the following layout models · 2019-05-28 · Ulkomaisia yöpymisiä kirjattiin vuoden 2018 aikana koko Suomessa yhteensä 6,8 miljoonaa, joista

Järvi-Suomi: Ulkomaisen sekä kotimaisen rekisteröidyn yöpymisen keskihinta sekä huonekäyttöaste

Lähde: Visit Finland tilastopalvelu Rudolf, Tilastokeskus

Page 22: The new PowerPoint template contains the following layout models · 2019-05-28 · Ulkomaisia yöpymisiä kirjattiin vuoden 2018 aikana koko Suomessa yhteensä 6,8 miljoonaa, joista

Lähde: Visit Finland tilastopalvelu Rudolf, Tilastokeskus

Järvi-Suomi: Ulkomaisen sekä kotimaisen rekisteröidyn yöpymisen keskihinta sekä huonekäyttöaste

Page 23: The new PowerPoint template contains the following layout models · 2019-05-28 · Ulkomaisia yöpymisiä kirjattiin vuoden 2018 aikana koko Suomessa yhteensä 6,8 miljoonaa, joista

Lähde: Visit Finland tilastopalvelu Rudolf, Tilastokeskus

Järvi-Suomi: Ulkomaisen sekä kotimaisen rekisteröidyn yöpymisen keskihinta sekä huonekäyttöaste

Page 24: The new PowerPoint template contains the following layout models · 2019-05-28 · Ulkomaisia yöpymisiä kirjattiin vuoden 2018 aikana koko Suomessa yhteensä 6,8 miljoonaa, joista

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Room price, eur RevPar, eur Occupancy rate of bedrooms, % %

Järvi-Suomi: Huoneen keskihinnan, keskimääräisen myyntitulon ja käyttöasteen kuukausitason kehitys 2018

*) RevPar, eur:

Majoituksen keskimääräinen myyntitulo käytettävissä olevaa huonetta kohden

Lähde: Visit Finland tilastopalvelu Rudolf, Tilastokeskus

Page 25: The new PowerPoint template contains the following layout models · 2019-05-28 · Ulkomaisia yöpymisiä kirjattiin vuoden 2018 aikana koko Suomessa yhteensä 6,8 miljoonaa, joista

JÄRVI-SUOMI

Yöpymiset matkan tarkoituksen mukaan

Page 26: The new PowerPoint template contains the following layout models · 2019-05-28 · Ulkomaisia yöpymisiä kirjattiin vuoden 2018 aikana koko Suomessa yhteensä 6,8 miljoonaa, joista

0

20

40

60

80

100

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Share of foreing overnights by leisure purposes on monthly basis in 2018

HELSINKI METROPOLITAN AREA COAST AND ARCHIPELAGO

LAKELAND LAPLAND & KUUSAMO

49 51 49 51 52

6460 59 59 61

73

65 64 64 66

84 83 85 85 84

2014 2015 2016 2017 2018

Share of foreign overnights for leisure purposes by main regions in Finland

Helsinki Metrop.Area - share of leisure, % Coast&Archipelago - share of leisure, %

Lakeland - share of leisure, % Lapland - share of leisure, %

Lapin alueen ulkomaisista yöpymisistä oli valtaosa vapaa-ajan matkailijoiden yöpymisiä, kun taas pääkaupunkiseudulla yöpymiset kohdistuivat aikalailla puoliksi

vapaa-ajan ja puoliksi työhön liittyvään matkustukseen

Järvi-Suomessa kaksi kolmesta rekisteröidystä yöpymisestä koski vapaa-ajan matkustusta

Rannikko/saaristo -alueella vapaa-ajan matkustuksen osuus lisääntyi hieman vuoden 2018 aikana

Lapissa valtaosa vapaa-ajan matkailijoita, pääkaupunkiseudulla tasapuolisesti työ- ja vapaa-ajan majoituskysyntää

• Lapin alueella vapaa-ajan matkailijoiden osuus ulkomaisista yöpymisistä pysytteli

70-90 prosentin välillä lähes kaikkina kuukausina.

• Pääkaupunkiseudulla sekä rannikko/saaristo -alueella vapaa-ajan matkailun

osuus oli selvästi suurin kesällä, kun taas Järvi-Suomessa se kipusi 70 prosentin

tuntumaan myös talvikuukausina

%

Page 27: The new PowerPoint template contains the following layout models · 2019-05-28 · Ulkomaisia yöpymisiä kirjattiin vuoden 2018 aikana koko Suomessa yhteensä 6,8 miljoonaa, joista

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Number of foreign overnights for leisure purposes in 2018

HELSINKI METROPOLITAN AREA COAST AND ARCHIPELAGO LAKELAND LAPLAND & KUUSAMO

Vapaa-ajan matkustukseen liittyviä yöpymisiä kertyi

selvästi eniten joulukuussa Lapin alueella. Myös

tammi-helmikuussa päästiin Lapissa lähelle 250 000

yöpymisvuorokauden rajaa.

Pääkaupunkiseutu houkutteli sen sijaan ulkomaisia

vapaa-ajan matkailijoita eniten heinä-elokuussa,

jolloin kuukausittaiset yöpymisvuorokaudet kipusivat

yli 200 000:een.

Rannikko/saaristo -alueen vapaa-ajan matkailupiikki

osui selväsi heinäkuuhun, Järvi-Suomessa heinä-

elokuu olivat lähes yhtä suosittuja ulkomaisten

matkailijoiden parissa.

Ulkomaisten vapaa-ajan matkailijoiden yöpymiset huipussaan joulukuun aikana Lapin suuralueella

Työmatkustus keskittyi vuoden ympäri enimmäkseen

pääkaupunkiseudulle.

Rannikko/saaristo –alueen sekä Järvi-Suomen

työhön liittyvät ulkomaiset yöpymiset pysyivät aika

lailla samalla tasolla läpi vuoden.

Lapin alueella myös ulkomainen työmatkustus

ajoittui vapaa-ajan matkustuksen tapaan enemmän

talvikuukausille.

0

50 000

100 000

150 000

200 000

250 000

300 000

350 000

400 000

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Number of foreign overnights for business purposes in 2018

HELSINKI METROPOLITAN AREA COAST AND ARCHIPELAGO LAKELAND LAPLAND & KUUSAMO

Page 28: The new PowerPoint template contains the following layout models · 2019-05-28 · Ulkomaisia yöpymisiä kirjattiin vuoden 2018 aikana koko Suomessa yhteensä 6,8 miljoonaa, joista

3 %

3 %

-5 %

5 % 34 %

14 %

-24 %17 %

-4 %

11 %

-5 % -2 %

-23 %

-8 %6 %

-9 %

-11 % -22 %

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

180 000

200 000

220 000

Pirkanmaa South Karelia Etelä-Savo Central Finland Kainuu Pohjois-Savo Päijät-Häme North Karelia Kanta-Häme

Foreign overnights in Lakeland counties by purpose of stayYear 2018 and change compared to previous year

Leisure Business

Vapaa-ajan matkustukseen liittyviä ulkomaisten matkailijoiden yöpymisiä kertyi selvästi eniten Etelä-Karjalassa, missä niitä kirjattiin yli

200 000. Etelä-Savossa päästiin reiluun 120 000 ja Pirkanmaalla noin 100 000 vapaa-ajanmatkan yöpymisvuorokauteen.

Vapaa-ajan matkustus kasvoi viime vuonna kaikissa muissa maakunnissa paitsi Etelä-Savossa sekä Päijät-Hämeessä ja Kanta-Hämeessä.

Pirkanmaalla sekä Päijät-Hämeessä yöpymisvuorokausia kertyi enemmän työ- kuin vapaa-ajan matkustukseen liittyen.

Rekisteröidyt yöpymiset matkan tarkoituksen mukaan Järvi-Suomen maakunnissa 2018

Lähde: Visit Finland tilastopalvelu Rudolf, Tilastokeskus

Page 29: The new PowerPoint template contains the following layout models · 2019-05-28 · Ulkomaisia yöpymisiä kirjattiin vuoden 2018 aikana koko Suomessa yhteensä 6,8 miljoonaa, joista

JÄRVI-SUOMI

Yöpymiset talvi- ja kesäkaudella

Page 30: The new PowerPoint template contains the following layout models · 2019-05-28 · Ulkomaisia yöpymisiä kirjattiin vuoden 2018 aikana koko Suomessa yhteensä 6,8 miljoonaa, joista

Number and share of foreign overnights and change (%) compared to previous year

1.2M +13% 0.3M +1% 0.5M +3% 1.4M +11%

1.7M -2% 0.7M -5% 0.7M +/-0% 0.3M -6%

SUMMER

WINTER

SUMMER

WINTER

SUMMER

WINTER

SUMMER

WINTER

Pääkaupunkiseudulla ulkomaisia yöpymisiä oli talvella vajaa puolet ja kesällä reilu puolet alueen kaikista rekisteröidyistä yöpymisistä. Lapissa ulkomaisten yöpymisten osuus lisääntyi talvikaudella entisestään ja oli jo 57 % kaikista alueen yöpymisistä. Kesällä sen sijaan Lapissa kirjattiin ulkomaisia yöpymisiä ainoastaan noin neljännes kaikista yöpymisvuorokausista. Järvi-Suomen ja rannikko-saariston -alueella ulkomaiset yöpymiset jäivät selvästi kotimaisia yöpymisiä vähäisemmiksi niin talvi- kuin kesäkaudellakin.

Ulkomaiset yöpymiset lisääntyivät talvikaudella kaikilla matkailun suuralueilla, mutta vähenivät sen sijaan kesäkaudella Järvi-Suomea lukuun ottamatta muilla matkailun suuralueilla edellisvuoteen verrattuna.

Ulkomaiset yöpymiset matkailun suuralueilla talvi- ja kesäkaudella 2018

Winter: Nov-AprSummer: May-Oct

Foreign and domestic overnights in winter

Foreign and domestic overnights in summer

47%

53%

18%

19%

16%

16%

57%

26%

COAST & ARCHIPELAGO

Page 31: The new PowerPoint template contains the following layout models · 2019-05-28 · Ulkomaisia yöpymisiä kirjattiin vuoden 2018 aikana koko Suomessa yhteensä 6,8 miljoonaa, joista

+1 %

-2 % -6 %

-4 %

+7 %

-3 %-15 %

+7 %

+3 %

-1 %-4 %

+2 %

+19 %

+7 % +13 %

+18 %

-2%

-5 % 0 %

-6 %

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

1 600 000

1 800 000

Helsinki Metrop.area2014-2018

Coast & Archipelago2014-2018

Lakeland 2014-2018 Lapland 2014-2018

Foreign overnights in summer season (May-Oct) in main regions 2014-2018 and change (%) compared to previous year

+3 %

+2 %

+1 %

0 %-6%

-2 %

-30 %

-3 %+10 %

-7 %

-10 %

+14 %+12 %

+11 %

+19 %

+30 %+13 %

+1 %

+3 %

+11 %

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

1 600 000

1 800 000

Helsinki Metrop.area2014-2018

Coast & Archipelago2014-2018

Lakeland 2014-2018 Lapland 2014-2018

Foreign overnights in winter season (Nov-Apr) in main regions 2014-2018and change (%) compared to previous year

Talvimatkailu kasvaa kaikilla suuralueilla, kesämatkailussa notkahdus edellisvuodesta

Pääkaupunkiseudulla ulkomaisia yöpymisiä kertyy kesäkaudella selvästi enemmän kuin talvella. Viime vuonna yöpymiset kuitenkin lisääntyivät talvi-

kaudella, kun taas kesällä jäätiin hieman ennätyskesän 2017 yöpymismäärien alle. Notkahdus on kuitenkin vähäinen aikaisempiin vuosiin verrattaessa.

Pääkaupunkiseudun yöpymisistä vajaa 60 % kohdistui viime vuonna kesäkaudelle.

Rannikko/saaristo -alueen kuin myös Järvi-Suomen talvimatkailu kasvoi hieman edellisvuoteen verrattuna, kun taas kesällä ulkomaiset yöpymiset

vähenivät Rannikko/saaristo -alueella vuoden 2017 määristä ja Järvi-Suomessakin pysyttiin edelliskesän tasolla. Molemmilla alueilla matkailu silti

painottuu enemmän kesään – Rannikko/saaristo -alueella kesän osuus yöpymisistä oli 67 % ja Järvi-Suomessa 59 %.

Päinvastoin kuin muualla Suomessa, Lapin matkailu on selvästi painottunut talveen. Talven osuus yöpymisistä oli viime vuonna peräti 82 % ja

yöpymisten kasvu jatkui talvella erittäin vahvana.

Page 32: The new PowerPoint template contains the following layout models · 2019-05-28 · Ulkomaisia yöpymisiä kirjattiin vuoden 2018 aikana koko Suomessa yhteensä 6,8 miljoonaa, joista

36 %

17 %

12 %

11 %

20 %

11 %

15%

14 %

15 %

Venäjä 42 %Saksa 12 %Ruotsi 5 %

Venäjä 63 %Thaimaa 6 %Etelä-Korea 5 %

Venäjä 88 %

Ruotsi 9 %Saksa 8 %Viro 5 %Venäjä 5 %USA 5 %

Venäjä 11 %Ruotsi 9 %Saksa 8 %Viro 6 %UK 5 %

10 %

14 %

13 %

Ulkomaisten yöpymisten osuus (%) Järvi-Suomen maakunnissa sesongeittain 2017

Venäjä 21 %Kiina &Hk 21 %Saksa 11 %Ukraina 5 %UK 5 %

TALVIKAUSI 2017-2018

KESÄKAUSI 2018

Venäjä 66 %Saksa 9 %Viro 5 %

Venäjä 45 %Ranska 13 %Kiina &Hk 10 %

Venäjä 54 %Saksa 7 %Viro 5 %

Venäjä 22 %Viro 21 %Alankomaat 12 %Ranska 5 %

Venäjä 26 %Saksa 16 %Viro 5 %

Venäjä 43 %Saksa 16 %Sveitsi 5 %Viro 5 %

Venäjä 26 %Saksa 21 %Ruotsi 5 %

Venäjä 15 %Saksa 9 %Ruotsi 8 %Viro 8 %UK 5 % Venäjä 27 %

Saksa 10 %Ruotsi 6 %Viro 6 %

30 %

24 %

10 %15 %

17 %

13 %

…sekä suurimmat lähtömaat ja niiden osuudet alueen ulkomaisista yöpymisistä

Ruotsi 12 %Saksa 10 %Venäjä 8 %Viro 7 % Venäjä 18 %

Saksa 11 %Ruotsi 8 %Viro 5 %Norja 5 %UK 5 %

19 %

18 %

5 %

20 %

12 %

50 %

62 %

44 %

23 %

25 % 19 %

12 %

4 %

24 %

10 %

29 %

48 %

11 %

19 %

59 %

Lähde: Visit Finland tilastopalvelu Rudolf, Tilastokeskus

Saksa 18 %Ruotsi 7 %Venäjä 6 %Viro 6 %Ranska 6 %UK 5 %Alankomaat 5 %USA 5 %

Page 33: The new PowerPoint template contains the following layout models · 2019-05-28 · Ulkomaisia yöpymisiä kirjattiin vuoden 2018 aikana koko Suomessa yhteensä 6,8 miljoonaa, joista

Rekisteröidyt yöpymiset kuukausitasolla 2015-2018 Järvi-Suomen alueella

123 300

77 10091 000

57 200

72 500

118 700

179 000169 100

86 200

70 500 68 10075 900

0

20 000

40 000

60 000

80 000

100 000

120 000

140 000

160 000

180 000

200 000

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

2015 2016 2017 2018 • Heinä-elokuussa eniten ulkomaisia yöpymisiä

• Myös tammi- ja kesäkuussa ulkomaiset yöpymiset yltäneet 120 000 tietämille

• Loppuvuoden yöpymiset kasvu-uralla

Kesäsesongin (kesä-elo) tärkeimmät lähtömaat olivat

Venäjä, Saksa, Ruotsi, Viro, Sveitsi, Britannia, Italia ja Kiina.

Kun taas talvisesongin (joulu-helmi) selvästi suurin

lähtömaa oli Venäjä ja sen jälkeen Viro ja Saksa. Kovaa kasvua oli

nähtävissä kiinalaisten, hollantilaisten sekä brittien

yöpymisissä.

Lähde: Visit Finland tilastopalvelu Rudolf, Tilastokeskus

Page 34: The new PowerPoint template contains the following layout models · 2019-05-28 · Ulkomaisia yöpymisiä kirjattiin vuoden 2018 aikana koko Suomessa yhteensä 6,8 miljoonaa, joista

Vuokramökkien määrä sekä yöpymiset vuokramökeissä

2018

Tilastokeskuksen presentaatioAvaa linkistä Tilastokeskuksen Johannes Kolun esitys

Visit Finlandin What’s up with Travel Trends-seminaarissa 9.4.2019

Page 35: The new PowerPoint template contains the following layout models · 2019-05-28 · Ulkomaisia yöpymisiä kirjattiin vuoden 2018 aikana koko Suomessa yhteensä 6,8 miljoonaa, joista

Lähde: Visit Finland tilastopalvelu Rudolf, Tilastokeskus

Yhteensä noin 10 500 vuokramökkiä

• Järvi-Suomessa niistä 4 200 (40 %)

Page 36: The new PowerPoint template contains the following layout models · 2019-05-28 · Ulkomaisia yöpymisiä kirjattiin vuoden 2018 aikana koko Suomessa yhteensä 6,8 miljoonaa, joista

Lähde: Visit Finland tilastopalvelu Rudolf, Tilastokeskus

Yht. 1,9 milj. Yht. 0,5 milj.

Yöpymiset vuokramökeissä koko Manner-Suomessa 2018

Page 37: The new PowerPoint template contains the following layout models · 2019-05-28 · Ulkomaisia yöpymisiä kirjattiin vuoden 2018 aikana koko Suomessa yhteensä 6,8 miljoonaa, joista

Lähde: Visit Finland tilastopalvelu Rudolf, Tilastokeskus

Page 38: The new PowerPoint template contains the following layout models · 2019-05-28 · Ulkomaisia yöpymisiä kirjattiin vuoden 2018 aikana koko Suomessa yhteensä 6,8 miljoonaa, joista

Lähde: Visit Finland tilastopalvelu Rudolf, Tilastokeskus

Vuokramökkien käyttö- ja hintatiedot koko Manner-Suomessa

2018Vuokramökkien lukumäärä

VuodepaikatMyydyt mökki-vuorokaudet

Kotimaiset yöpymiset

Ulkomaiset yöpymiset

Yöpymiset yhteensä

Vuokramökkien käyttöaste

Vuodepaikkojen käyttöaste

Mökkivuoro-kaudenkeskihinta

Yöpymisen keskihinta

tammi 10 442 60 186 41 171 82 512 99 526 182 038 12,72 9,76 119,69 27,07

helmi 10 496 60 481 66 048 234 432 68 684 303 116 22,47 17,90 127,61 27,81

maalis 10 523 60 601 86 380 340 235 54 747 394 982 26,48 21,02 138,51 30,29

huhti 10 517 60 598 45 099 166 354 18 086 184 440 14,29 10,15 104,40 25,53

touko 10 499 60 569 20 352 65 110 18 016 83 126 6,25 4,43 88,31 21,62

kesä 10 513 60 735 41 920 162 119 17 000 179 119 13,29 9,83 113,67 26,60

heinä 10 537 60 814 78 683 270 550 53 585 324 135 24,09 17,19 104,45 25,36

elo 10 548 60 846 51 565 141 740 69 112 210 852 15,77 11,18 99,93 24,44

syys 10 544 60 913 42 766 137 882 31 664 169 546 13,52 9,28 82,79 20,88

loka 10 478 60 749 24 164 88 606 10 655 99 261 7,44 5,27 101,32 24,67

marras 10 568 61 170 23 198 73 266 20 643 93 909 7,32 5,12 114,17 28,20

joulu 10 563 61 189 57 411 182 657 77 458 260 115 17,53 13,71 140,47 31,00

Yhteensä 1 945 463 539 176 2 484 639

Järvi-Suomi 2018

Keski-Suomi Pirkanmaa Päijät-Häme Kanta-Häme Etelä-Savo Pohjois-Savo Pohjois-Karjala Etelä-Karjala KainuuVuokramökkien

lkmVuodepaikat

Vuokramökkien lkm

VuodepaikatVuokramökkien

lkmVuodepaikat

Vuokramökkien lkm

VuodepaikatVuokramökkien

lkmVuodepaikat

Vuokramökkien lkm

VuodepaikatVuokramökkien

lkmVuodepaikat

Vuokramökkien lkm

VuodepaikatVuokramökkien

lkmVuodepaikat

tammi 978 6 299 567 3 664 195 1 063 125 797 669 3 443 450 2 518 344 1 677 138 822 657 3 765

helmi 976 6 291 572 3 685 196 1 069 127 822 670 3 443 452 2 525 344 1 678 138 842 666 3 783

maalis 978 6 287 576 3 708 197 1 075 128 829 673 3 468 450 2 507 348 1 691 139 819 672 3 825

huhti 976 6 304 577 3 737 195 1 059 128 829 676 3 489 453 2 518 348 1 689 140 823 667 3 787

touko 976 6 299 579 3 767 197 1 076 130 837 678 3 504 452 2 513 349 1 691 144 852 663 3 773

kesä 970 6 256 585 3 788 204 1 106 136 861 675 3 554 452 2 511 349 1 697 149 875 661 3 775

heinä 969 6 252 597 3 831 203 1 099 137 869 676 3 535 454 2 523 349 1 694 149 876 661 3 768

elo 976 6 286 592 3 797 203 1 099 137 876 681 3 567 464 2 562 365 1 774 150 879 657 3 755

syys 977 6 298 589 3 767 202 1 102 135 866 681 3 582 464 2 562 366 1 791 149 875 655 3 743

loka 973 6 291 586 3 763 199 1 091 132 861 675 3 592 458 2 540 375 1 830 147 868 649 3 716

marras 977 6 297 585 3 767 198 1 083 137 910 673 3 564 465 2 569 369 1 802 148 876 656 3 765

joulu 975 6 291 586 3 768 200 1 094 133 890 676 3 584 460 2 541 365 1 800 149 884 658 3 773

Page 39: The new PowerPoint template contains the following layout models · 2019-05-28 · Ulkomaisia yöpymisiä kirjattiin vuoden 2018 aikana koko Suomessa yhteensä 6,8 miljoonaa, joista

28/05/2019 First name Last name 39

JÄRVI-SUOMI

Kaikki matkailijat

Järvi-Suomessa

&

Matkailijan profiili

Page 40: The new PowerPoint template contains the following layout models · 2019-05-28 · Ulkomaisia yöpymisiä kirjattiin vuoden 2018 aikana koko Suomessa yhteensä 6,8 miljoonaa, joista

Matkailijatutkimus 2018

8,5 miljoonaa matkaa, +3 %• 5,6 milj. yöpynyttä matkailijaa, +12 %

• 2,9 milj. lomamatkaa, +4 %

• 2,9 milj. päiväkävijää, -12 %

VISIT FINLAND MATKAILIJATUTKIMUS 2018 TUTKIMUS-JA ANALYSOINTIKESKUS TAK OY

Page 41: The new PowerPoint template contains the following layout models · 2019-05-28 · Ulkomaisia yöpymisiä kirjattiin vuoden 2018 aikana koko Suomessa yhteensä 6,8 miljoonaa, joista

Järvi-Suomi: Ulkomaiset matkailijatPäivämatkalaiset ja yöpyvät matkailijat, pääkohde vs. ei pääkohde

VISIT FINLAND MATKAILIJATUTKIMUS 2018 TUTKIMUS-JA ANALYSOINTIKESKUS TAK OY

Päivä ja pääkohde; 3%

Päivä ja ei pääkohde; 1%

Yö ja pääkohde; 88 %

Yö ja ei pääkohde; 8%

JÄRVI-SUOMI: ULKOMAISET MATKAILIJAT: PÄIVÄMATKALAISET JA YÖPYVÄT MATKAILIJAT,

PÄÄKOHDE VS. EI PÄÄKOHDE - ILMAN VENÄJÄÄ

Päivä ja pääkohde; 69%

Päivä ja ei pääkohde; 2%

Yö ja pääkohde; 28%

Yö ja ei pääkohde; 1%

JÄRVI-SUOMI: ULKOMAISET MATKAILIJAT: PÄIVÄMATKALAISET JA YÖPYVÄT MATKAILIJAT, PÄÄKOHDE

VS. EI PÄÄKOHDE - VENÄJÄ

Haastattelujen lukumäärä: 4 519

Haastattelujen lukumäärä: 1 558

Page 42: The new PowerPoint template contains the following layout models · 2019-05-28 · Ulkomaisia yöpymisiä kirjattiin vuoden 2018 aikana koko Suomessa yhteensä 6,8 miljoonaa, joista

Järvi-Suomi: Ulkomaiset matkailijat – Matkan tarkoitus

VISIT FINLAND MATKAILIJATUTKIMUS 2018 TUTKIMUS-JA ANALYSOINTIKESKUS TAK OY

Työmatka; 17%

Tuttava- tai sukulaisvierailu;

36%

Ostosmatka; 0%

Loma- tai vapaa-ajanmatka; 29%

Opiskelu tai koulutus; 12%

Kauttakulku; 2% Muu; 4%

JÄRVI-SUOMI: ULKOMAISET MATKAILIJAT ILMAN VENÄJÄÄ: MATKAN TARKOITUS

Työmatka; 2%

Tuttava- tai sukulaisvierailu; 8%

Ostosmatka; 62%

Loma- tai vapaa-

ajanmatka; 24%

Opiskelu tai koulutus; 0%

Työnhaku; 0%Kauttakulku; 2%

Muu; 2%

JÄRVI-SUOMI: ULKOMAISET MATKAILIJAT: VENÄJÄ: MATKAN TARKOITUS

Haastattelujen lukumäärä: 4 519

Haastattelujen lukumäärä: 1 558

Page 43: The new PowerPoint template contains the following layout models · 2019-05-28 · Ulkomaisia yöpymisiä kirjattiin vuoden 2018 aikana koko Suomessa yhteensä 6,8 miljoonaa, joista

Järvi-Suomi: Ulkomaiset matkailijat – Matkan kesto

VISIT FINLAND MATKAILIJATUTKIMUS 2018 TUTKIMUS-JA ANALYSOINTIKESKUS TAK OY

1 päivä; 4%

2 päivää; 16%

3 päivää; 16%

4 - 5 päivää; 23%

6 päivää; 41%

JÄRVI-SUOMI: ULKOMAISET MATKAILIJAT ILMAN VENÄJÄÄ: MATKAN KESTO

1 päivä; 71%

2 päivää; 8%

3 päivää; 7%

4 - 5 päivää; 7%

6 päivää; 7%

JÄRVI-SUOMI: ULKOMAISET MATKAILIJAT: VENÄJÄ: MATKAN KESTO

Haastattelujen lukumäärä: 4 519

Haastattelujen lukumäärä: 1 558

Page 44: The new PowerPoint template contains the following layout models · 2019-05-28 · Ulkomaisia yöpymisiä kirjattiin vuoden 2018 aikana koko Suomessa yhteensä 6,8 miljoonaa, joista

Järvi-Suomi: Ulkomaiset matkailijat – Yöpymismuoto

VISIT FINLAND MATKAILIJATUTKIMUS 2018 TUTKIMUS-JA ANALYSOINTIKESKUS TAK OY

Hotelli, motelli (tai sen

yhteydessä oleva mökki)27 %

Retkeilymaja3 %

Maksullinen leirintäalue

(teltta, asuntoauto,

asuntovaunu, mökki)

4 %

Vuokramökki (yksityiseltä, välittäjältä,

varaamoketjulta vuokrattu)

17 %Vuokra-asunto (airbnb, yksityiseltä, välittäjältä,

varaamoketjulta vuokrattu)4 %

Tuttavat tai sukulaiset (sis couchsurfing)

30 %

Oma asunto tai mökki12 %

Työnantajan asunto (tai mökki)

1 %

Muu2 %

Järvi-Suomi: Venäläiset matkailijat

Hotelli, motelli (tai sen

yhteydessä oleva mökki)26 %

Retkeilymaja6 %

Maksullinen leirintäalue

(teltta, asuntoauto,

asuntovaunu, mökki)

6 %

Vuokramökki (yksityiseltä, välittäjältä,

varaamoketjulta vuokrattu)

6 %

Vuokra-asunto (airbnb, yksityiseltä, välittäjältä,

varaamoketjulta vuokrattu)10 %

Tuttavat tai sukulaiset (sis couchsurfing)

33 %

Oma asunto tai mökki

6 %

Työnantajan asunto (tai

mökki)1 %

Muu6 %

Järvi-Suomi: Ulkomaiset matkailijat ilman Venäjää

Haastattelujenlukumäärä: 1 558

Haastattelujen lukumäärä: 4 519

Page 45: The new PowerPoint template contains the following layout models · 2019-05-28 · Ulkomaisia yöpymisiä kirjattiin vuoden 2018 aikana koko Suomessa yhteensä 6,8 miljoonaa, joista

Järvi-Suomi: Ulkomaiset matkailijat – Sesongit

VISIT FINLAND MATKAILIJATUTKIMUS 2018 TUTKIMUS-JA ANALYSOINTIKESKUS TAK OY

Kesä (touko-lokakuu); 72%

Talvi (marras-huhtikuu); 28%

ULKOMAISET MATKAILIJAT ILMAN VENÄJÄÄ SESONGEITTAIN - JÄRVI-SUOMI

Kesä (touko-lokakuu); 53%

Talvi (marras-huhtikuu); 47%

VENÄLÄISET MATKAILIJAT SESONGEITTAINJÄRVI-SUOMI

Haastattelujen lukumäärä: 4 519

Haastattelujen lukumäärä: 1 558

Page 46: The new PowerPoint template contains the following layout models · 2019-05-28 · Ulkomaisia yöpymisiä kirjattiin vuoden 2018 aikana koko Suomessa yhteensä 6,8 miljoonaa, joista

45%

19%

14%

10%

9%

Luonto (metsät, järvet, joet,kansallispuistot, lumi, jää, revontulet,

keskiyön aurinko jne )

Hyvinvointi (hiljaisuus, sauna, kylpylätjne )

Ostokset

Kulttuuri tai viihde (konsertit, teatterit,festivaalit, museot jne )

Urheilu tai liikunta (mlurheilutapahtumat)

Järvi-Suomi: Ulkomaiset matkailijat: Vetovoimatekijät: Venäjä

Järvi-Suomi: Ulkomaiset matkailijat – Vetovoimatekijät

VISIT FINLAND MATKAILIJATUTKIMUS 2018 TUTKIMUS-JA ANALYSOINTIKESKUS TAK OY

Haastattelujen lukumäärä Venäjä: 4 519Muut: 1 558

Matkailijoilta kysyttiin syitä miksi juuri Järvi-Suomi valikoitui matkakohteeksi.

Luonto nousi kysyttäessä suurimmaksi vetovoimatekijäksi lähes 50% osuudella.

Myös Venäläisten matkailijoiden suurimmaksi vetovoimatekijäksi nousi Luonto, 45% osuudella.

Taulukoista puuttuu niiden osuus jotka eivät löytäneet sopivaa vastausta näistä vaihtoehdoista.

49%

16%

13%

10%

9%

Luonto (metsät, järvet, joet,kansallispuistot, lumi, jää, revontulet,

keskiyön aurinko jne )

Hyvinvointi (hiljaisuus, sauna, kylpylätjne )

Kulttuuri tai viihde (konsertit,teatterit, festivaalit, museot jne )

Ostokset

Urheilu tai liikunta (mlurheilutapahtumat)

Järvi-Suomi: Ulkomaiset matkailijat ilman Venäjää: Vetovoimatekijät

Page 47: The new PowerPoint template contains the following layout models · 2019-05-28 · Ulkomaisia yöpymisiä kirjattiin vuoden 2018 aikana koko Suomessa yhteensä 6,8 miljoonaa, joista

VISIT FINLAND MATKAILIJATUTKIMUS 2018 TUTKIMUS-JA ANALYSOINTIKESKUS TAK OY

Haastattelujen lukumäärä Venäjä: 4 519

Järvi-Suomi: Ulkomaiset matkailijatTop 10 Kiinnostuksen kohteet: Venäjä

10% Venäläisistä matkailijoista harrasti kävelyä, vaellusta tai retkeilyä matkan aikana. 19% oli kiinnostunut mutta ei kokenut tätä matkan aikana.

Vain 3% Venäläisistä vieraili kylpylöissä tai muissa hyvinvointipalveluissa ja hoidoissa. 26% ei vieraillut mutta oli kiinnostunut.

2%

2%

1%

3%

6%

2%

5%

7%

7%

3%

10%

8%

8%

13%

12%

11%

15%

14%

16%

19%

26%

19%

H U V I - J A T E E M A P U I S T O T

M U S E O T

U I M I N E N J Ä R V E S S Ä T A I M E R E S S Ä

M U U T U L K O I L M A - A K T I V I T E E T I T

S U O M A L A I S E T M A K U E L Ä M Y K S E T ( R A V I N T O L A T , K A H V I L A T , R U O K A K Ä V E L Y T , K U R S S I T , M A R J O J E N J A S I E N I E N P O I M I N T A )

M U U T K U L T T U U R I K Ä Y N T I K O H T E E E T ( R A K E N N U K S E T , L I N N A T , M O N U M E N T I T )

K A L A S T U S

S U O M A L A I N E N S A U N A

S U O M A L A I S E T ( K E S Ä ) M Ö K I T

K Y L P Y L Ä T , H Y V I N V O I N T I P A L V E L U T J A H O I D O T

K Ä V E L Y , V A E L L U S , R E T K E I L Y L U O N N O S S A

JÄRVI-SUOMI: VENÄLÄISET MATKAILIJAT: TOP 10 KIINNOSTUKSEN KOHTEET JA AKTIVITEETIT

Kiinnosti ja koki matkan aikana Kiinnosti mutta ei kokenut matkan aikana

Venäläisten suurin kiinnostuksen kohde on Shoppailu. 83% matkailijoistailmoitti shoppailleensamatkan aikana.

Page 48: The new PowerPoint template contains the following layout models · 2019-05-28 · Ulkomaisia yöpymisiä kirjattiin vuoden 2018 aikana koko Suomessa yhteensä 6,8 miljoonaa, joista

15%

36%

3%

17%

11%

30%

36%

9%

34%

53%

19%

5%

40%

28%

35%

17%

14%

41%

26%

17%

M U U T U L K O I L M A - A K T I V I T E E T I T

S H O P P A I L U

S U O M A L A I S E T ( K E S Ä ) M Ö K I T

K A N S A L L I S P U I S T O T

M U U T K U L T T U U R I K Ä Y N T I K O H T E E E T ( R A K E N N U K S E T , L I N N A T , M O N U M E N T I T )

M U S E O T

S U O M A L A I S E T M A K U E L Ä M Y K S E T ( R A V I N T O L A T , K A H V I L A T , R U O K A K Ä V E L Y T , K U R S S I T , M A R J O J E N J A S I E N I E N P O I M I N T A )

U I M I N E N J Ä R V E S S Ä T A I M E R E S S Ä

K Ä V E L Y , V A E L L U S , R E T K E I L Y L U O N N O S S A

S U O M A L A I N E N S A U N A

JÄRVI-SUOMI: ULKOMAISET MATKAILIJAT ILMAN VENÄJÄÄ: TOP 10 KIINNOSTUKSEN KOHTEET JA AKTIVITEETIT

Kiinnosti ja koki matkan aikana Kiinnosti mutta ei kokenut matkan aikana

Järvi-Suomi: Ulkomaiset matkailijatTop 10 Kiinnostuksen kohteet ilman Venäjää

VISIT FINLAND MATKAILIJATUTKIMUS 2018 TUTKIMUS-JA ANALYSOINTIKESKUS TAK OY

Haastattelujen lukumäärä Muut kuin Venäjä: 1 558

53% matkailijoista vieraili Suomalaisessa Saunassa. 17% ei vieraillut mutta oli kiinnostunut.

34% harrasti kävelyä, vaellusta, retkeilyä luonnossa. 26% ei harrastanut mutta oli kiinnostunut.

Vain 3% vieraili (kesä)mökillä, 40% ei vieraillut mutta oli kiinnostunut.

Vain 9% ui meressä tai järvessä. 41% ei uinut mutta olisi ollut kiinnostunut.

Page 49: The new PowerPoint template contains the following layout models · 2019-05-28 · Ulkomaisia yöpymisiä kirjattiin vuoden 2018 aikana koko Suomessa yhteensä 6,8 miljoonaa, joista

Järvi-Suomi: Ulkomaiset matkailijat – Rahankäyttö

VISIT FINLAND MATKAILIJATUTKIMUS 2018 TUTKIMUS-JA ANALYSOINTIKESKUS TAK OY

35%

75%

76%

48%

40%

26%

7%

21%

10%

7%

48%

92%

2%

3%

2%

5%

6%

4%

Majoittuminen (hotellit, yms.)

Ravintolat ja kahvilat

Ostokset ja elintarvikkeet

Liikkuminen (esim. autonvuokra, taksit, julkinenliikenne)

Polttoaine

Kulttuuripalvelut (esim. museot, teatteri, konsertit)

Kylpylät ja hyvinvointipalvelut

Huvipalvelut (esim. laskettelu, huvipuistot, diskot)

Muu

Järvi-Suomi: Ulkomaiset Matkailijat: Rahankäyttökohteet

Venäjä järvi-Suomi ilman Venäjää

Haastattelujen lukumäärä Venäjä: 4 519Muut: 1 558

Page 50: The new PowerPoint template contains the following layout models · 2019-05-28 · Ulkomaisia yöpymisiä kirjattiin vuoden 2018 aikana koko Suomessa yhteensä 6,8 miljoonaa, joista

Järvi-Suomi: Ulkomaiset matkailijat – Matkaseurue, ikäryhmät ja sukupuoli

VISIT FINLAND MATKAILIJATUTKIMUS 2018 TUTKIMUS-JA ANALYSOINTIKESKUS TAK OY

Haastattelujen lukumäärä Venäjä: 4 519Muut: 1 558

17%

17%

8%

16%

36%

6%

18%

20%

12%

30%

5%

15%

Vain kumppani

Ydinperhe (saman taloudenlapsia)

Laajennettu perhe(perheenjäseniä talouden…

Ystävien kanssa

Yksin

Muussa seurueessa

Järvi-Suomi: Ulkomaiset matkailijat: Matkaseurue

Venäjä Järvi-Suomi ilman Venäjää

59%

41%

64%

36%

Mies

Nainen

Järvi-Suomi: Ulkomaiset Matkailijat: Sukupuolijakauma

Venäjä Järvi-Suomi ilman Venäjää

20%

22%

18%

20%

9%

11%

3%

18%

27%

32%

16%

4%

15 - 24

25 - 34

35 - 44

45 - 54

55 - 64

yli 64

Järvi-Suomi: Ulkomaiset matkailijat: Matkailijoiden ikäryhmät

Venäjä Järvi-Suomi ilman Venäjää