thon mang 6

Download Thon mang 6

Post on 10-May-2015

243 views

Category:

Documents

1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1.Chng 1 Ln mnh Tranh u do Hnh Linh Tht Sc hoa gy ra lng xung. Lp tc i danh ca Tiu Diu tn nhn c truyn khp c Cn Lun tin cnh. Tiu Diu tn nhn nht kim xut th kinh khng. Khng ai thy r, khng ai hiu c, cng khng ai bit, rt cuc xy ra chuyn g! Nhng tt c mi ngi, gn vn ngi tu chn, v lun l i Thnh k cao th, hay Tn tin, thm ch c Thng Thanh cung cng Thc Sn kim phi ti cng i nhn vt l Ngc Minh chn nhn v Kim Kim tn gi. Di mt kim ny, u l tm thn chn ng, kinh hn tng m. Tt c mi ngi minh bch, nu b vy di trng thi ny. Tuyt i s b n p, p bc. Nht kim chn thin a! Nht kim chn Cn Lun! Ti Tinh Cc tng, Thin Vn nh, hnh lang thai lu c hai t sng vai i qua. - Tiu Diu tn nhn tht s l cao nhn. S , ngi bit khng? Tin bi chnh l ngha ph ca L Dng s huynh, tht l li hi. Nht kim xut, thin a u chn ng. Hn mt vn tu chn gi, cn c Ngc Minh chn nhn, tt c u chong vng, khng nhn ra phng hng. Qu li hi, qu li hi! Mt t Tinh Cc tng mm ming chn ma tay ma lon ln, ta h chnh mnh tn mt nhn thy c mt mn kinh thin ng a ny. - Tiu Diu tn nhn, vt qua bt th Tn tin thin kip siu cp cao th. Bt th thin kip! Lo thin! Nht th Tn tin thin kip chnh l phi cn phi c mt ngn nm thi gian. ch thc li hi! Theo ta c bit, Tiu Diu tn nhn ngy , nht th vung ln, v s kim nh lin bn i ra ngoi, che ph thin a, v s kim nh. Tht l li hi! Thng Thanh cung thp nh Tn tin lp tc bin thnh tht bm! t gy g bn cnh say m ni. Nh c chng kin tn mt. Ngy Tinh Cc tng ngoi L Dng ch c o Quang chn nhn v Minh Lan tam tin. Nhng ngi khc u khng n. m t Tinh Cc tng ny u l nghe c t t phi khc. D sao s vic ny cng qu vang di. Trn mt vn tu chn gi, ngi no cng em k li, nhiu ngi tuyn truyn nh vy, chng my chc truyn ra khp c Cn Lun tin cnh.

2. - Ngha ph thy khng. By gi ni ni u m lun v ngha ph. Hm nay tt c Cn Lun tin cnh chng ai khng bit i danh ca ngha ph. L Dng v Tiu Diu tn nhn i qua mt hnh lang. Va mi nghe c hai ngi t va ri ni chuyn vi nhau. Hm nay, Hnh Linh Tht Sc hoa cng i thnh, Tiu Diu tn nhn cng khng c vic g, lin cng L Dng ti Tinh Cc tng. - Hai ngi tiu t bit ci g? Ton xuy din ni lung tung. Tiu Diu tn nhn v tnh ni. Bt qu Tiu Diu tn nhn cng khng c cht tc gin. D sao s i thng l nh vy. L Dng gt gt u, trn mt trn y n ci. Hn lc ny tht cao hng, phi thng cao hng. Tiu Diu tn nhn nh hng tht s qu ln. Hin nay Tiu Diu tn nhn ti Tinh Cc tng, Tinh Cc tng a v nht thi thng. Mt vi v Tn tin c Tinh Cc tng mi m khng n, th nhng hm nay my v ny li t mnh n gia nhp. Mc ch chnh l mun nh Tiu Diu tn nhn thnh gio mt t s tnh v phng din tu luyn. D sao Tiu Diu tn nhn cng l cao th tu luyn gn nm, i vi phng din tu luyn l gii tuyt i tinh thm, hn na c nhng gii thch c bit ca mnh. Nu khng cng khng c kh nng sng to Kim Chi Bi St v Hng Trn Luyn Tm khc. Thm ch sng to ra phng php luyn ch phi kim, luyn thnh Luyn Tm! Hin gi Tn tin ca Tinh Cc tng cng c hn mi v, ngc li hon ton so vi Thng Thanh cung kia. Thng Thanh cung Tn tin b o Quang chn nhn mt ao git mt ngi. Sau b Tiu Diu tn nhn mt kim git mi hai, mt ln cht mi ba Tn tin. Cho d l Thng Thanh cung, cng khng tip th c tn tht ln nh vy. Thng Thanh cung thc lc yu i, Thc Sn kim phi hm nay tr thnh Cn Lun tin cnh nht i phi. ng nhin v tr nht i phi ny cn c thi gian kim nghim, d sao Thng Thanh cung c th tr thnh Cn Lun tin cnh nht i phi trong gn vn nm, c s chc chn rt hng hu. Chc chn my trm nm sau, s lng Tn tin cng s gia tng. Kim Chi Bi St. L Dng sau khi t cm th uy lc ca chiu ny, hn lun mun c hc. Nhng do Tiu Diu tn nhn khng c ni s truyn cho hn nn hn cng khng m ming yu cu. Hn bit nu mnh yu cu, ngha ph nht nh s truyn cho hn. 3. Nhng L Dng khng mun lm ngha ph ca mnh kh x. Tiu Diu tn nhn nu khng truyn th, nht nh c l do. - Mt kim thc s qu kinh khng, tm thn tm cnh lc lng, lc lng v hnh nh thc th. Ta h tu tin gi bnh thng cng ch c th s dng kh th, dng kh th p bc ngi khc. Ngha ph C th dng lc lng tm thn cng i, em s b thng v hnh, dung nhp vo kim quang bin thnh cng kch bnh thng nh vy? L Dng s hi than. Tm cnh bnh thng ch l quyt nh tim lc tu luyn. Tm thn lc lng c th bc pht ra kh th cng i. ngi tm thn yu s b ngi tm thn mnh hn dng kh th chn nhip. Nhng Tiu Diu tn nhn cng dng tm thn lc lng, thng qua m tnh bi thng h v dung hp vo kim quang, m c th khin cho tm thn lc lng ch ng in cung cng kch. Chnh l thnh tu tuyt i! - Ai, khng bit ngha ph ti sao truyn Hng Trn Luyn Tm khc cho ta, m li khng truyn Kim Chi Bi St cho ta, chc chn ngha ph c l do! L Dng trong lng th di mt hi. - Cc, cc! L Dng ng ngoi ca phng ca o Quang chn nhn, g ca. - L Dng , mau vo i! Thanh m ca o Quang chn nhn t trong phng vang ln. L Dng lin m ca phng, tin vo trong. Lc ny o Quang chn nhn ang ma bt lng, v ln mt t giy trng. L Dng lng l a ng bn cnh o Quang chn nhn, nhn gia gia ca mnh v, khng dm quy ry. Ch thy trn bc ha, mt thanh y bch pht nam t ng thng bng trn t tuyt. Trong thin a tuyt ri y. Ngoi tr bng tuyt, cng ch c thanh y nam t tc bc. - Ngha ph! L Dng hai mt sng ngi. Mc d trong bc ha, thanh y nam t tc bc ch c bng lng, nhng kh cht lnh nh bng. L Dng lic mt lin xc nh, gia gia ca mnh chnh l v ngha ph. 4. - Vng Thng s b lc trc trong khi thu Jake lm tng v mt bc thy mc, lc y con lin cho rng l tc phm tuyt nh, cao siu hn hn nhng k khc th tc. Hm nay xem gia gia v tranh, mi pht gic, Vng Thng s b trc mt gia gia, nu gia gia l tin s Vng Thng s b nhiu nht cng ch c xem nh l hc sinh m thi. L Dng trong lng s hi than. Tc th cng my ngi chm ch vo vic v tranh. Cho d c hon ton em tm lc tp trung, th c th hc tp c bao nhiu nm? Nh th no c th so snh vi ngi tu chn? o Quang chn nhn thu bt ri nh nhng t sang mt bn, sau lin i ti mt chic gh bn cnh v ngi xung. - L Dng, v cng c th tu luyn tm tnh, i vi vic cao tm cnh tu vi cng rt c li. T nay v sau nu khng c vic g th c v mt cht th xem! o Quang chn nhn mm ci ni. L Dng gt u. - Gia gia, Thng Thanh cung em Th Khin li b phng cho Tinh Cc tng ta. Ti sao gia gia li cho Thc Sn kim phi vy? Tinh Cc tng ta hm nay ti Cn Lun tin cnh thc lc so vi Thc Sn kim phi kia cng km khng nhiu. Hn na theo thi gian pht trin, Tinh Cc tng s cng thm cng i. Ngi tu luyn phi ao nhp o vn lc cng kch cc cao. n lc , Tinh Cc tng tr thnh Cn Lun tin cnh nht i tng phi cng khng phi khng c kh nng. Gia gia, ngi v sao? o Quang chn nhn ci ngi: - Khng nn gp gp nh vy, ngi xung, ta v con t t ni! Ngy , ti Tiu Diu tn nhn kh th qu mnh, Thng Thanh cung khng dm ni na cu, phi mang b phng Th Khin li ra. Mc d Ngc Minh trong lng thm hn, nhng bn h cng khng dm ni ci g. Chnh l Tiu Diu tn nhn lin chuyn mt phn Th Khin li b phng cho Thc Sn kim phi. L Dng lin bnh tnh li, ngi xung. o Quang chn nhn lc u ci ni: 5. - Con ngh cha xa. ng l trong khong hai ba ngn nm na, Tinh Cc tng ca ta c Minh Lan tam tin tin bi gip , Thng Thanh cung khng lm g c chng ta. Sau hai ba ngn nm, quy m ca Tinh Cc tng cng s khng km Thc Sn kim phi v Thng Thanh cung. Hn na phi ao nhp o cng kch li hi, hai ba ngn nm na, Tinh Cc tng ca ta thm ch c kh nng tr thnh Cn Lun tin cnh nht i tng phi! L Dng va nhu my, iu gia gia ni cng suy ngh ca hn cng ging nhau. Hin nay Tinh Cc tng Tn tin khng , cao th cng khng , t hon ton khng . Nhng l hai ba ngn nm sau, pht trin s tr nn hon thin hn. t, Tn tin cng s khng t hn so vi Thng Thanh cung. Hn na phi ao nhp o cng kch li hi, tr thnh Cn Lun tin cnh nht i tng phi, qu thc khng phi l chuyn kh. Ti v sao gia gia li ni hn nhn cha xa? - Nhng o Quang chn nhn ci: - Tin gii? Nu Tinh Cc tng t tin nhp Tin gii? L Dng sng st, hn cho ti by gi vn khng c ngh ti Tin gii. D sao hn v sau s phi thng Ma gii, vi Tin gii l hai cc tri ngc. Tinh Cc tng t tr hn u l tu tin, v sau s phi thng Tin gii. - Tinh Cc tng ta ti Tin gii cn bn khng h c cn c. Ngha ph Tm Hoan chn nhn cho d rt li hi. Nhng ngi bt qu mi phi thng my trm nm, ti Tin gii c kh nng tr thnh th lc mt phng khng? Hung chi, ta bit tnh tnh ca ngha ph Tm Hoan chn nhn. Ngi khng ham mun a v, khng mun thnh th lnh mt phng th lc. Ngi ch thch tiu diu t ti. L Dng, con ni, Tinh Cc tng t phi thng Tin gii, tnh hnh s nh th no? o Quang chn nhn hi li L Dng. L Dng xu h. ch xc tm mt mnh cn on. Tin gii kia khng ging Cn Lun tin cnh, my ngn nm l c th pht trin thnh mt th lc ln. Tin gii cao th nhiu nh my. i La kim tin, Cu Thin huyn tin cn phi c hng ngn nm, hoc hn mi ngn nm kh tu. Hn na Tin qun, Tin , chng nhng cn thi gian, cn cn phi c mt cht thin t. Khng c c mt Cu Thin huyn tin, khng c mt Tin qun. Tinh Cc tng sao c th t chn ti Tin gii? 6. - Cho nn chng ta cn phi cng vi Thc Sn kim phi bo tr quan h hu ho. Kim tin tnh tnh ta bit u l cao ngo. Bn h khng ging m ngi Thng Thanh cung hm hnh. o l ny chnh l do ngha ph Tm Hoan chn nhn nm ni cho ta bit! o Quang chn nhn nhn L Dng, ci ni. L Dng trong lng i vi thi gia gia ca mnh Tm Hoan chn nhn lp tc cng thm knh n. Tm Hoan chn nhn mc d khng thch kt b kt phi, bnh thng u c ngo. Nhng y thin t cc cao, phng chng L Dng cng khng th tng tng c. Sng to ra phi ao nhp o Tht Diu tinh cc, L Dng tht s sng bi thi gia gia ca mnh. m Dng ao phch mc d uy lc ln hn so vi Tht Diu tinh cc nhng m Dng ao phch cn bn chnh l da trn nn tng Tht Diu tinh cc. Khng c Tht Diu tinh cc, m Dng ao phch cn bn khng cch no tu luyn. - Gia gia, con hiu c. Ln ny con mun tng cho gia gia loi n thut m lc trc con biu din cho ngi, cng vi mt b Lim tc thut! L Dng v tng lai Tinh Cc tng, mun em n thut cng Lim tc thut tng cho gia gia mnh. Tinh Cc tng c n thut cng Lim tc thut, tng lai cng thm li hi gh gm. o Quang chn nhn nhn ngc gin trong tay L Dng. Nhng khng tip nhn ngay, m l hi li: - L Dng, cng ph ny l do v thn b tin bi kia truyn cho con, l cng php ca v tin bi kia. Gia gia khng th nhn. L Dng lp ni ngay: - Gia gia, v tin bi kia cng khng thuc mt tng phi no c, l cao th mt mnh tu luyn. Hn c ni vi con ri, nu c c hi th c a hai loi cng php ny truyn ra ngoi. Gia gia, yn tm i, v tin bi y nht nh ng ! L Dng thm ci ni vi Hng V: - B Vng, ngi khng c kin g ch? Hng V ci ni: - Tiu t ny, tng th tng, cng khng c vn g. Bt qu y ch l mt cht tp k tr con m thi. Ch cn ngi khng ni l Ma o cng php l c! 7. Hng V ni rt sc so, tp k tr con ny ti Tin gii cng khng gi c l cng php. Nm trong khi Ma gii cng Tin gii i chin, trong cc chin li phm c mt t ngc gin. Sau Xi Vu i tn phi ngi chn ra nhng ngc gin hu dng i vi Ma gii cao th. Lim tc thut cng n th