tim: bud ž etska alternativa Šifra: bs357

Download TIM: Bud ž etska alternativa Šifra: BS357

Post on 02-Jan-2016

27 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

TIM: Bud ž etska alternativa Šifra: BS357. 2003 . – 2006. Sadr ž aj. K lju č ni momenti u razvoju “Perspektive”. Osnovana “Perspektiva” kao lokalna prodavnica. Otvaranje novih objekata u regionu ( Zdravčići, Visibaba, Užice ). 1992. Analiza problema. 1996 . – 1998. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • TIM: Budetska alternativaifra: BS357

 • SadrajAnaliza problemaKomunikacija u kriziDugorona komunikacija sa ciljnim javnostimaZakljuak

 • Analiza problemaProblem preuzimanja zaposlenih iz Mladog radnikaNeodgovaranje na telefonske pozive i e-mailImid trovaa stvoren u medijimaLoa komunikacija sa kupcima, neljubazno osobljeVeoma loa slika u javnosti usled prethodno navedenih problema

 • Ciljne javnostiZaposleni - Prodajno osoblje - Menadment

  Dobavljai - Domai - Meunarodni

  Kupci

  Medijiira javnostLokalna zajednicaPotencijalni otputeni

  PrimarneSekundarneLogoUvoenje novog logoa u kojem svaka od latica predstavlja jednu od ciljnih javnosti.uta zaposleniPlava dobavljaiCrvena kupciZelena sekundarne ciljne javnosti

  Korporativni standardi

  Uvoenje korporativnog kodeksa ponaanja; standardizacija izgleda prodajnih objekata.

 • Strategije komunikacije

 • Strategija komunikacije u kriziTop menader, PR i HR menader,Menaderi prodaje i plasmana Sastavljanje tima radi sprovoenja plana delovanja u kriznoj situacijiTaktika

  DobavljaiKupciMedijiTim koji je spreman da brzo reaguje i iskomunicira nain izlaska iz krizeNosioci

  Ciljna javnostCilj

  Interna komunikacija sastanak sa zaposlenimaTop menadment, PR menader, HR menaderZaposleniObavetavanje o kreiranju korporativnog kodeksa ponaanjaKreiranje Web sajta (putem raspisivanja konkursa za studente)HR sluba, PR menader, Infostud, studentKupci, dobavljai, mediji, ira javnostUspostavljanje bolje komunikacije sa ciljnim javnostima putem web sajtaOtvaranje besplatne info linijePR sluba, MarketingKupci i ira javnostPovratna informacija od strane kupaca i ire javnosti

 • Strategija komunikacije u kriziPR menader, top menader, menader plasmanaKonferencija za tampu u BeograduTaktika

  Mediji i ira javnostPrihvatanje odgovornosti za nastalu situaciju i komuniciranje reenja nastalih problemaNosioci

  Ciljna javnostCilj

  Mailing dobavljaimaTop menadment, menadment plasmana, PR menaderMeunarodni i domai dobavljaiObavetenje o planovima za poboljanje efikasnosti komunikacijeGostovanje u medijima (TV, radio, novine, online mediji)PR menaderKupci, ira javnost, medijiOtklanjanje loe slike o Perspektivi u medijima

 • EvaluacijaNepostojanje tima koji e da sprovede plan izlaska iz krizeStvoren je tim koji e voditi rauna o svim aktivnostima neophodnim za izlazak iz krizeTrenutno stanje

  Ostvareno stanje

  Loa komunikacija, nepostojanje kodeksa ponaanjaFormalna neprisutnost u online medijimaNepostojanje info linijeOtvorena je info linija za kupce i dobijanje povratne informacije od strane kupaca i ire javnostiDobrom komunikacijom su zaposleni obaveteni o neophodnosti uvoenja kodeksa ponaanjaRaspisan konkurs i angaovan student za izradu web sajta koji predstavlja CSR aktivnosti i reava problem prisustva u online medijimaSaoptavanje o problemima u hipermarketima, predstavljanje korporativnog identitetaPrihvatanje odgovornosti za nastalu situaciju i komuniciranje reenja nastalih problemaNepoverenje dobavljaa usled loe komunikacijeObavetenje o planovima za poboljanje efikasnosti komunikacijeNegativni komentari u online i offline medijimaOtklanjanje loe slike o Perspektivi u medijima

 • Timeline i budet19.11.26.11.3.12.10.12.15.12.1005001002.9001000Budet za prevazilaenje krize: 4.600

  Okupljanje kriznog timaKreiranje plana za izlazak iz krizeInterna komunikacijaKonkurs za izradu web sajtaIzrada web sajtaInfo linijaKonferencija za tampuMailing dobavljaimaGostovanje u medijima

 • Zaposleni Prodajno osobljePerspektiva osmeh otkrivaCilj komunikacije:

  Unapreenje interne komunikacije da bi se unapredila komunikacija sa kupcimaStrategija:Internom komunikacijom motivisati zaposlene da prihvate novi sistem obuke i radaPostojee stanje:

  Neljubazno i nepredusretljivo osoblje

 • Zaposleni Taktike komunikacijePerspektiva u Novoj godiniEdukacijaMoja PerspektivaOglasne table i interni asopisDogaaj ukljuuje aktivnu participaciju zaposlenih i menadera i utie na poboljanje interne komunikacijeObuka zaposlenihAkcija u kojoj zaposlenidaju predloge za poboljanje interne komunikacije

  Akcije koje podstiu internu komunikacijuMerenje efekata:Misteri oper, broj pritubi i pohvala kupaca

 • Kupci Perspektiva - mesto gde se uivaCilj komunikacije:

  Unapreenje komunikacije sa kupcimaStrategija:Uspostavljanje brige o kupcima i podsticanje dvosmerne komunikacijePostojee stanje:

  Nezadovoljstvo kupaca prodajnim osobljem i neispravnom robom

 • Kupci - Taktike komunikacijeInfo linijaIzrada on line forme za kupcePromo lifletiNagrade za svakog petohiljaditog kupca Kanal dvosmerne komunikacije sa kupcima (1 zaposleni)Deo na web sajtu gde kupci mogu da nau informaciju o svim akcijama koje Perspektiva sprovodiNain komunikacije sa kupcima, koji informie o proizvodima koji su na akcijiAkcija za nagraivanje vernih kupacaKnjiga utisakaSredstvo komunikacije, putem koga kupci mogu da daju svoje sugestijeMerenje efekata: Analiza komentara kupaca preko info linije, on-line forme i knjiga utisaka

 • Dobavljai Perspektiva poverenje ulivaCilj komunikacije:

  Stvaranje slike o Perspektvi kao o pouzdanom partneruStrategija:Unapreenje komunikacije uvoenjem novog sistema radaPostojee stanje:

  Nezadovoljstvo dobavljaa

 • Dobavljai - taktikeUvoenje koncepta upravljanja kategorijom proizvodaEdukacija zaposlenih u nabavci i plasmanu3 nova zaposlena Menaderi kategorije proizvoda1 IT strunjakIntegrisanje nabavke i plasmanaLaka koordinacija sa dobavljaimaBrze povratne informacije o proizvodima, zalihama, obrtu proizvoda

 • MedijiCilj komunikacije:

  Stvaranje pozitivne slike o Perspektivi u medijimaStrategija proaktivnih odnosa sa medijimaPostojee stanje:

  Otklonjena loa slika koja je nastala usled krizne situacije

 • Mediji - Taktike komunikacijeKreiranje forme za novinare na web sajtuDeo na web sajtu gde novinari mogu da nau informaciju o svim akcijama koje Perspektiva sprovodiRedovno auriranje sajtaObezbeenje redovnog objavljivanja relevantnih informacija na web sajtuObjavljivanje promo akcija u medijima Medijski propratiti aktivnosti koje sprovodi Perspektiva

 • ira javnostCilj komunikacije:

  Stvaranje pozitivnog publiciteta, poverenja i imida PerspektiveStrategija drutveno odgovornog poslovanjaPostojee stanje:

  Loa reputacija i nepoverenje u Perspektivu

 • Angaovanje poznate linosti za humanitarnu akciju Slavna linost koja e deliti paketie u domu za nezbrinutu decu (npr. Olivera Jevti)Pres konferencijaPredstavljanje plana buduih aktivnosti Perspektiveira javnost - TaktikeDobrovoljno davanje krviZaposleni uestvuju u akciji dobrovoljnog davanja krvi u saradnji sa Institutom za transfuziju krviMerenje efekata:Broj tekstova, ton reportaa (pozitivan, negativan, neutralan) o akcijama, analiza miljenja javnosti

 • Lokalna zajednicaCilj komunikacije:

  Unapreenje eksterne komunikacije na lokalnom nivouStrategija drutveno odgovornog poslovanjaPostojee stanje:

  Nepostojanje eksterne komunikacije

 • Lokalna zajednica taktike komunikacijeMaske protiv gripaPodela maski protiv gripa u vrtiima I kolamaMlada perspektivaDogaaj za decu za razvijanje kreativnostiStipendiranje studenata iz regiona Stipendiranje studenata uz obavezu da nakon studiranja se vrate u Poegu da rade u PerspektiviMerenje efekata:Broj objavljenih tekstova, reportaa (ton, kontekst) o akcijama, broj zaposlenih studenata

 • Potencijalni otputeniCilj komunikacije:

  Adekvatnom komunikacijom predstaviti predlog njihovog zbrinjavanjaStrategija interne komunikacijePostojee stanje:

  Nepostojanje komunikacije

 • Potencijalni otputeni - taktikePenziono osiguranjeZaposlenima kojima je ostalo do 2 godine do penzije emo uplaivati penziono osiguranje i doprinoseUSAIDZaposleni kojima je ostalo vie od 2 godine do penzije ponuditi opciju US Aid subvencija pokretanje sopstvenog biznisa: oblast poljoprivredaPerspektiva se u medijima predstavlja kao drutveno odgovorna kompanija koja vodi rauna o svojim zaposlenimaMerenje efekata:Broj zbrinutih radnika

 • Timeline i budetDecJanFebMarAprMaj200 Pokriva se od izdavanja magacina 3000 20005000 10001500 * - medijski propraeno20002000700internoeksternoBudet:17.400

  Perspektiva u Novoj Godini Moja Perspektiva, oglasne tableKoncept upravljanja kategorijama proizvodaOtvaranje trening centraEdukacija zaposlenihSastanak sa radnicima za otputanjeInfo linija za kupceKnjiga utisaka, prospekti za promo akcije, nagrade za svakog 5000-og kupcaAngaovanje poznate linosti za humanitarnu akciju i pres konferencija, davanje krvi *Mlada perspektiva *Podela maski u vrtiima *Stipendiranje studenata *

 • ZakljuakAnalizom postojee situacije identifikovali smo probleme u internoj i eksternoj komunikacijiPredloili smo reenja za prevazilaenje krizne situacijeDefinisali smo dugoroni plan komunikacije i aktivnosti drutveno odgovornog poslovanja (CSR), kao i naine na koji e se meriti rezultati ovih akcijaPrethodno navedene aktivnosti dovee do izgradnje identiteta, imida i reputacije Perpektive

  **

Recommended

View more >