titus brandsmalyceum

of 16 /16
TBL * 27 vragen & antwoorden over onze eigentijdse vorm van leren 2015 / 2016 TITUS BRANDSMALYCEUM

Upload: het-hooghuis

Post on 07-Apr-2016

230 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

27 vragen en antwoorden over de eigentijdse vorm van leren op Het Hooghuis locatie Titus Brandsmalyceum.

TRANSCRIPT

Page 1: Titus Brandsmalyceum

TBL*27 vragen & antwoorden overonze eigentijdse vorm van leren2015 / 2016

TITUS BRANDSMALYCEUM

Page 2: Titus Brandsmalyceum

2

Fijn dat je

er bent!

27 VRAGEN

Page 3: Titus Brandsmalyceum

3

Beste jongens en meisjes, beste ouders,

Tijdens het laatste jaar op de basisschool komt er heel

wat op je af. Je kiest voor een nieuwe school. We willen

jou en je ouders graag laten ontdekken wat het TBL is,

zodat jullie kunnen kijken of dit de school is voor jou.

We hebben de volgende onderwijsniveaus in huis:

havo/vwo, havo/vwo-Expeditie, atheneum- en

gymnasium. We begrijpen dat elk kind een eigen manier

van leren heeft en eigen, specifieke talenten.

Daar houden we rekening mee in ons onderwijs. We

geven de ruimte aan jouw eigen initiatief en talent.

We hebben allerlei (na)schoolse activiteiten waarbij je

je persoonlijke talent verder tot bloei kunt laten komen:

jaarlijks een musical in De Lievekamp, een Theaterbrug-

klas, een sport- en een Kunstklas, schoolbands, een

computerclub en debatwedstrijden. We zijn landelijk

erkend als CultuurProfielSchool en Universumschool.

Titus Brandsma, de naamgever en tevens één van de

oprichters van onze school, werd getypeerd als oprecht

en gedreven. Hij stond voor zijn mening, ook al was die

anders dan die van anderen. Het is misschien wel juist

deze eigenzinnigheid die onze school karakteriseert.

Het TBL heeft oog voor traditie, maar is gericht op de

toekomst. We willen onze leerlingen opvoeden tot

kritische, zelfbewuste jonge mensen. Leerlingen die voor

het TBL kiezen, willen ergens voor staan: passie in plaats

van onverschilligheid, ontdekken en onderzoeken in

plaats van afwachten, interesse in plaats van opper-

vlakkigheid, origineel zijn in plaats van klakkeloos

nadoen, verbonden in plaats van alleen.

Het TBL heeft je ontzettend veel te bieden! Door dit

boekje te lezen, naar de informatieavonden en open

dag te komen en mee te doen met de proeflessen

en/of meeloopmiddag, ontdek je of het TBL bij je past.

Je bent van harte welkom!

Met vriendelijke groet,

Tom Brocks, rector Titus Brandsmalyceum

Vo

orw

oo

rd

Page 4: Titus Brandsmalyceum

4

1 Welk onderwijs kun je op het TBL volgen?Het Titus Brandsmalyceum is een school voor havo en

vwo, met de focus op voorbereiding op het weten-

schappelijk onderwijs (universiteit). Leerlingen

met een vwo-advies of een havo-advies met een

tweede advies havo/vwo kunnen zich aanmelden

op het TBL.

Leerlingen die starten op het vwo of in de

dakpanklas havo/vwo, behalen op het TBL hun

havo- of vwo-diploma.

2 Wanneer word je toegelaten?

Voor toelating kijken we in elk geval naar de volgende

informatie:

• het advies van je basisschool

• het leerlingvolgsysteem van je basisschool

• het onderwijskundig rapport van je basisschool

3 Wat is de geschiedenis van de school?Onze school is in 1923 begonnen als hbs. De school

bestaat dus al meer dan 90 jaar! Eén van de stichters is

pater Titus Brandsma. Voor de oorlog was de naam van

onze school Carmelcollege, maar dat veranderde na de

Tweede Wereldoorlog. Uit respect voor Titus Brandsma,

die opstond tegen de nazi’s en stierf in concentratiekamp

Dachau, werd de naam van onze school veranderd in

Titus Brandsmalyceum. In de loop van de jaren kreeg

onze school ook een gymnasium. Titus stond onder

andere voor vrijheid van meningsuiting, respect hebben

voor elkaar en kleine dingen groots doen. Waarden die

wij op het TBL nog steeds heel belangrijk vinden.

4 Hoe kun je kennismaken met onze school?Kennismaken met onze school kan via de informatie-

avonden, de proeflessen, de meeloopmiddag en de

Open Avond. Je kunt je opgeven voor de proeflessen

en de meeloopmiddag via onze website. De informatie-

avonden en de Open Avond zijn vrij toegankelijk.

Brugklas Eerste, eenduidig Tweede, aanvullend advies van de basisschool advies van de basisschool

gymnasium masterclass vwo -

atheneum masterclass vwo -

havo/vwo-Expeditie havo of vwo havo/vwo

Page 5: Titus Brandsmalyceum

5

6 Wat houdt de flexibele brugperiode in?De havo/vwo-brugperiode telt op het TBL één, twee of

drie jaar en is daarmee flexibel. Dat betekent dat we je

drie jaar de tijd geven om te laten zien welk niveau het

beste bij je past. Na een afgerond eerste schooljaar ga je

verder in 2 havo of 2 vwo of, als dat nog niet duidelijk is,

in 2 havo/vwo. We baseren ons advies hierover op onze

overgangsnormen en op jouw motivatie en mogelijk-

heden. Zit je in 2 havo/vwo, dan bekijken we aan het

eind van het schooljaar of je het beste naar 3 havo,

3 havo/vwo of 3 vwo kunt gaan. Ook hier hoef je dus

nog niet definitief te kiezen. Als je bij ons op school

begint, haal je hier ook je diploma: havo of vwo. Je volgt

in de onderbouw een breed vakkenpakket, zodat je niet

te snel in een bepaalde richting wordt gestuurd.

We adviseren je zorgvuldig over welke onderwijssoort het

best bij je past, zodat je een goede kans van slagen hebt.

Wil je meer weten over onze flexibele brugperiode? Kijk

dan op onze website bij de FAQ Flexibele brugperiode.

De data hiervoor zijn:12 januari 2015 informatieavond gymnasium

en atheneum

14 januari 2015 meeloopmiddag

19 januari 2015 informatieavond gymnasium

28 januari 2015 proeflessen 2

6 februari 2015 Open Avond

(De informatieavonden voor havo/vwo en havo/vwo-

Expeditie waren in november 2014, de eerste proeflessen

in december.)

De leerlingen die zich aanmelden op het TBL maken op

woensdag 3 juni 2015 kennis met hun klasgenootjes en

hun mentor.

5 Wat is een dakpanklas?In een dakpanklas krijg je les op havo en vwo niveau.

Daarvoor worden voor alle vakken havo/vwo methodes

gebruikt. Je krijgt toetsen op havo en vwo niveau en ook

op het rapport krijg je voor alle vakken een havo en vwo

beoordeling. Zo houd jij beide opties open tot je weet

waar je op je plek zit. Je volgt in onze dakpanklas het

vwo-instapprogramma en je krijgt extra ondersteuning

op persoonlijk en cognitief (kennis) gebied.

Page 6: Titus Brandsmalyceum

6 e igenzinnig

Page 7: Titus Brandsmalyceum

7e igenzinnig

8 Hoe en wanneer stap je over van havo/vwo naar havo of atheneum?

Bij havo/vwo heb je een brugperiode van een, twee of

drie jaar, de zogenaamde flexibele brugperiode (zie vraag

6). Als je havo/vwo-Expeditie doet, blijf je twee jaar in

deze klas zitten. In de derde ga je dan verder met havo of

atheneum. Volg je havo/vwo masterclass, dan is wisselen

van niveau mogelijk aan het eind van het schooljaar, als

dit volgens het docententeam (in samenspraak met jou

en je ouders) voor jou de beste keuze is. Ieder leerjaar

wordt een mogelijke overstap opnieuw bekeken.

Sommige leerlingen stappen al over aan het einde van

leerjaar 1, sommigen pas aan het einde van klas 3.

7 Wat is het verschil tussen havo/vwo masterclass en havo/vwo-Expeditie?Havo/vwo masterclass is geschikt voor jou als je sturing,

controle en feedback nodig hebt. Je krijgt extra

begeleiding bij het leren plannen en bij de aanpak van

je studie. Binnen het havo/vwo-onderwijs krijg je les in

de afzonderlijke vakken. Je wisselt (meestal) na een

lesuur van vak, docent en lokaal.

Havo/vwo-Expeditie is geschikt voor jou als je graag

verbanden wilt zien tussen vakken. Je houdt van werken

in (project)groepen en van dingen presenteren voor de

groep. Je krijgt les in leergebieden, zoals bijvoorbeeld

Mens en Maatschappij. Je werkt vaak twee uur achter

elkaar aan hetzelfde leergebied en je vakdocenten

werken daarbij samen. Binnen havo/vwo-Expeditie word

je beoordeeld op kennis, vaardigheden en competen-

ties, zoals zelfstandigheid en initiatief nemen. Binnen elk

leergebied heb je ook theorie-uren waarin de leerstof op

een activerende manier wordt aangeleerd.

Page 8: Titus Brandsmalyceum

8

9 Wat is het vwo-instapprogramma?Het vwo-instapprogramma is bedoeld voor leerlingen van

de dakpanklas havo/vwo masterclass en havo/vwo-

Expeditie. Dit programma geeft je ondersteuning op

persoonlijk en cognitief (kennis) gebied. Het (verder)

ontwikkelen van je vaardigheden staat centraal.

De ondersteuning wordt maximaal twee jaar (in de eerste

en tweede klas) gegeven, in vier verschillende modules.

Bij de start in je eerste leerjaar werken we met zes

instapgroepen: rekenen - spelling - begrijpend lezen

- plannen & organiseren - motivatie & concentratie -

sociaal-emotionele ontwikkeling. Dankzij ons

vwo-instapprogramma heb je meer mogelijk-

heden om je havo- of vwo-opleiding succesvol

te doorlopen.

10 Wanneer kom je in aanmerking voor het vwo-instapprogramma?Als je op het TBL kiest voor havo/vwo (masterclass of

Expeditie), volg je altijd het vwo- instapprogramma als je

bij ons op school begint. in overleg met de basisschool

maken we afspraken over welke ondersteuning je nodig

hebt. Bij elke rapportvergadering bekijkt het docenten-

team of je nog steeds ondersteuning vanuit het vwo-

instapprogramma nodig hebt. Als dat niet zo is, kun je er

(tijdelijk) mee stoppen.

Meer informatie over ons vwo-instapprogramma is te

vinden in de FAQ vwo-instapprogramma op onze

website.

11 Wat is het verschil tussen gymnasium en atheneum?Als gymnasiumleerling volg je ook de vakken Latijn en

Grieks. Bij je andere vakken zullen je docenten zoeken

naar verdieping en waar mogelijk verbanden leggen met

de klassieke talen en culturen. Als atheneumleerling ga je

ook diep in op de stof, maar houd je je niet bezig met de

klassieke talen.

Page 9: Titus Brandsmalyceum

9

12 Voor welke leerlingen zijn de masterclasses?Alle leerlingen van havo/vwo, atheneum en gymnasium

volgen een masterclass die zij zelf kiezen. In het begin

van de brugklas maak je kennis met alle masterclasses.

Daarna kies je voor één van de vier. Die masterclass blijf

je in de hele onderbouw volgen. Leerlingen van havo/

vwo-Expeditie volgen geen masterclass.

13 Welke masterclasses zijn er?We hebben op het TBL vier verschillende masterclasses:

Art, Business, Science en Oriëntatie op Taal en Cultuur

(OTC). In de masterclass Art ontwikkel je je op het gebied

van muziek, drama, beeldende vorming en zang.

In de masterclass Business staat het ondernemerschap

centraal. In de masterclass Science leer je ontwerpen

met de ontwerpcyclus en onderzoek doen volgens de

natuurwetenschappelijke methode. In de masterclass

OTC ben je bezig met de talen Spaans en Chinees.

Lees voor meer informatie de FAQ masterclasses, die je

vindt op onze website.

14 Welke begeleiding krijg je op het TBL?Je vakdocent zorgt ervoor dat jij precies weet wat je voor

dat vak moet leren en hoe je dat het beste kunt doen.

Je kunt je vakdocent altijd aanspreken voor tips en

adviezen. Als je moeite hebt met een vak, kun je bijlessen

volgen. Die worden gegeven door speciaal daarvoor

uitgekozen leerlingen uit de bijlespool. In de havo/vwo-

brugklassen krijg je eens in de drie weken begeleiding van

je tutor. Dat is een leerling uit de bovenbouw die je alles

leert over de school.

Voor andere begeleiding, bijvoorbeeld bij dyslexie of op

sociaal-emotionele gebied, hebben we een gespeciali-

seerd zorgteam. Hierin zitten een zorgcoördinator, een

psycholoog, een vertrouwenspersoon, een mentor en een

schoolmaatschappelijk werker. Zij bespreken waar en bij

wie je het beste terecht kunt. Tot slot hebben we onder-

steuningsprogramma’s, o.a. mind-fulness, het “stevig

staan programma” en het vwo-instapprogramma.

Page 10: Titus Brandsmalyceum

10

15 Wat kun je verwachten van je mentor?Alle leerlingen worden bij ons op school door een mentor

begeleid. Met je mentor besteed je in de klas aandacht

aan studievaardigheden, zoals leren plannen en je agenda

invullen, en aan sociale vaardigheden, zoals met respect

met elkaar omgaan. Ook heb je regelmatig een persoon-

lijk gesprek met je mentor. Je bespreekt dan hoe het met

je gaat op school en hoe je je graag verder wilt ontwikke-

len de komende tijd. De mentoren informeren met regel-

maat je ouders over de gang van zaken in je klas. Som-

mige klassen hebben twee mentoren (duo-mentoraat).

16 Hoe verloopt het contact tussen ouders en school?

Je ouders kunnen altijd contact opnemen met je mentor

of teamleider, als ze willen weten hoe het met jou op

school gaat. In het begin van het schooljaar is er per

leerjaar een algemene ouderavond. Dan maken je ouders

kennis met je mentor. Na rapport 1 en 2 zijn er ouder-

avonden aan de hand van je resultaten. Je ouders kunnen

dan een 10-minutengesprek aanvragen met je vakdocen-

ten en/of mentor. In de eerste klas kunnen je ouders ook

al een 10-minutengespek met je mentor aanvragen voor

de ouderavond van eind oktober/begin november. Daar-

naast hebben we elk jaar een aantal klankbordavonden.

Ouders zijn dan van harte welkom op school om per leer-

jaar mee te praten over schoolzaken. (Zie ook vraag 18)

17 Hoe worden je ouders op de hoogte gehouden van de jouw vorderingen?

Je ouders kunnen via internet inloggen in ons leerling-

volgsysteem SOMtoday om de resultaten van jouw

toetsen te zien. Ook kunnen je ouders zien of je alle

lessen hebt gevolgd en ook is er een overzicht van het

huiswerk dat je opgekregen hebt. We mailen je ouders

aan het begin van je eerste schooljaar de inloggegevens.

Daarnaast kunnen ze natuurlijk altijd bij je mentor

informeren naar je vorderingen.

18 Hoe kunnen ouders meedenken met school?Op het TBL vinden we het belangrijk om ouders van

leerlingen mee te laten denken met school. Daarom

hebben we klankbordgroepavonden. Twee keer per jaar

worden alle ouders op school uitgenodigd om actief

met ons mee te denken over diverse thema’s. Daarnaast

kunnen ouders lid worden van de oudervereniging en

zich kandidaat stellen om lid te worden van de (deel)

medezeggenschapsraad (DMR/MR).

Page 11: Titus Brandsmalyceum

11e igentijds

Een school met oog voor

traditie en de blik op de toekomst. *

Page 12: Titus Brandsmalyceum

12

19 Hoe gaan we om met lesuitval?Als een les komt te vervallen, bijvoorbeeld omdat je

docent ziek is, kijken we eerst of we lessen kunnen

verschuiven. Dan begin je een uur later of ben je een uur

eerder uit. Als dat niet kan, krijg je in de onderbouw

(klas 1 t/m 3) een opvangles van een andere docent.

In dat uur maak je dan je huiswerk. Soms valt er een les

uit, waarin je een toets zou hebben. We kijken dan of

een andere docent de toets kan geven. Bij lesuitval in

de bovenbouw heb je meestal een tussenuur, omdat het

daar ingewikkelder is met lesuren te schuiven.

20 Wat en voor wie is het programma internationalisering?Als je kiest voor gymnasium of atheneum, kies je ook

voor het programma internationalisering. Internationali-

sering is onderdeel van ons onderwijskundig programma.

Wij gaan ervan uit dat je later in je stage, studie of

beroep ook met het buitenland te maken krijgt. Daarop

bereiden we je voor. We nemen je een aantal keren mee

naar het buitenland en je werkt aan projecten waarbij je

kennismaakt met andere talen en culturen.

Wil je meer weten over het programma internationalise-

ring, kijk dan op onze website bij de FAQ gymnasium en

atheneum.

21 Wat bieden we op het gebied van Cambridge Engels?

Op het TBL bieden we getalenteerde leerlingen naast

de reguliere lessen Engels ook Cambridge Engels aan.

In het Cambridge traject behaal je internationaal erkende

Cambridge diploma’s op FCE- en eventueel ook op

CAE-niveau. Vanaf de derde klas kun je hieraan

meedoen, als je interesse hebt en de entreetoets

voldoende hebt gemaakt. Aan het eind van de derde klas

doe je het FCE-examen. In de vierde ga je dan verder

met het Cambridge traject om het in de vijfde klas af te

sluiten met een CAE-diploma. Ter voorbereiding op het

Cambridge traject werken we in alle eerste en tweede

klassen met een Engelstalige methode en geven we de

lessen Engels grotendeels in het Engels.

Page 13: Titus Brandsmalyceum

13

Aan het Cambridge traject zijn kosten voor ouders

verbonden. Kijk voor meer informatie in de schoolgids op

onze website.

FCE = First Certificate in English = niveau B2

CAE = Certificate in Advanced English = niveau C1

22 Hoe gaan we op het TBL om met (hoog)begaafde leerlingen?We hebben op het TBL veel aandacht voor (hoog)

begaafde leerlingen. We hebben daarom vijf talent-

begeleiders die onze (hoog)begaafde leerlingen begelei-

den. Dit zijn docenten die nascholing hebben gevolgd op

het gebied van hoogbegaafdheid. De talentbegeleiders

voeren begeleidingsgesprekken met de getest (hoog)

begaafde leerlingen, geven studievaardigheidstraining en

ondersteunen de mentoren bij de begeleiding van deze

leerlingen. De talentbegeleiders informeren en adviseren

ook de ouders van de (hoog)begaafde leerlingen.

Daarnaast kun je op het TBL bij elk vak een compacte

leerroute te volgen. Hierdoor houd je tijd over. Die tijd

werk je onder begeleiding in het Open LeerCentrum.

Daar is ruimte om je kennis te verdiepen en te verbreden

of te werken aan de vakken waar je niet zo goed in bent.

Overigens mogen ook leerlingen die niet (hoog)begaafd

zijn deze compacte leerroute volgen, als ze voor een

bepaald vak sneller kunnen en willen werken.

Wil je meer weten over (hoog)begaafdheid en hoe wij

daarmee omgaan, kijk dan op de website bij de FAQ

(hoog)begaafdheid.

23 Hoe gaat de school om met BYOD (Bring Your Own Device)?Iedereen leert en werkt op een andere manier. Op het

TBL zijn we in oktober 2014 gestart met een pilot BYOD

in de brugklas havo/vwo-Expeditie. Met devices

(bijvoorbeeld een laptop of tablet) kunnen onze docenten

divers en gepersonaliseerd onderwijs aanbieden. Denk

bijvoorbeeld aan beeld, geluid, film, tekst, feedback,

presentaties, animaties en games. Bovendien kun je met

een device overal en op elk moment aan de slag gaan en

in je eigen tempo werken. Werken met devices past ook

uitstekend bij de visie van het TBL: onze leerlingen zo

optimaal mogelijk voorbereiden op de 21e eeuw.

Page 14: Titus Brandsmalyceum

14

Dat betekent dat je weet welke online informatie

betrouwbaar is, dat je beschikt over digitale vaardigheden

en dat je door hebt hoe je het sociale verkeer op het

internet kunt gebruiken voor je studie en carrière.

Wil je meer weten over BYOD, kijk dan op onze website

bij de FAQ BYOD.

24 Hoe bereiden we je voor op je vervolg- opleiding?Met onze loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB)

bereiden we je voor op je vervolgstudie en toekomstige

baan. Tijdens je schoolloopbaan op het TBL ontwikkel je

verschillende vaardigheden. Binnen de LOB breng je die

in kaart en leer je welke vaardigheden je nog kunt verbe-

teren. Gelukkig hoef je dat niet alleen te doen. Je ouders,

je mentor en je decaan helpen je op weg. Zo stap jij straks

goed voorbereid de steeds veranderende maatschappij in!

25 Hoe bereiden we onze vwo-leerlingen voor op de universiteit?

Als vwo-leerling ga je diep in op de stof. Je leert onder-

zoeken opzetten en uitvoeren. Ook leer je plannen,

organiseren, samenwerken en kritisch nadenken.

We leren je elk jaar zelfstandiger te worden in het

aanpakken van je studie. Zo ben je straks klaar voor een

vervolgstudie aan de universiteit. We noemen dat

‘academisch voorbereiden’.

26 Wat voor extra curriculum kent het TBL? Op het TBL hechten wij veel waarde aan de ontwikkeling

van onze leerlingen buiten de reguliere vakken en

daarvoor kennen wij een extra curriculum in de vorm

van allerlei buitenlesactiviteiten. Die vinden voor een deel

plaats tijdens onze activiteitenweken en na schooltijd.

Excursies, sportdagen, CKV-dagen (Culturele en

Kunstzinnige Vorming) en het brugklaskamp plannen

we zoveel mogelijk tijdens onze activiteitenweken.

Page 15: Titus Brandsmalyceum

15

Na schooltijd kun je bijvoorbeeld meedoen aan de

Theaterbrugklas, de musical, sCOOLradio, de debat-

club, de schoolbands, CompaTBL, de Kunstklas en de

Sportklas. En iedere laatste vrijdag van de maand vindt

in de middagpauze Open Podium plaats. Kijk voor meer

informatie op onze website bij ‘TBL biedt meer’.

27 Hoe zit het met gratis schoolboeken en de vrijwillige ouderbijdrage?De school ontvangt van de overheid een vergoeding

voor schoolboeken en lesmateriaal. Het gaat dan om

lesmateriaal dat specifiek voor een leerjaar door de

school wordt voorgeschreven en dat noodzakelijk is

voor het volgen van het onderwijsprogramma.

Hieronder vallen:

• leerboeken, werkboeken, project- en tabellenboeken;

• examentrainingen/-bundels, eigen leermateriaal van

de school, bijbehorende cd’s en/of dvd’s die een

leerling in dat leerjaar nodig heeft;

• de ontsluiting van digitaal leermateriaal (de kosten van

licenties) dat een leerling in dat jaar nodig heeft;

• distributiekosten;

• verbruiksmaterialen, zoals tekenpapier, verf, hout,

metaal, enz.

Van de ouderbijdrage financieren wij belangrijke activi-

teiten voor onze school. We vragen deze bijdrage dan

ook niet zomaar. We gaan ervan uit dat ouders deze

bijdrage betalen. Elk schooljaar sturen we ouders een

acceptgiro voor de ouderbijdrage. Meer informatie

hierover vind je in de schoolgids op onze website.

Foto

grafi

e: R

on R

utte

n en

Ruu

d va

n de

Wie

l

Page 16: Titus Brandsmalyceum

Het Hooghuis | Locatie TBL

Titus Brandsmalyceum

Molenstraat 30, 5341 GD Oss

T 0412 - 224180

E [email protected]

W www.hethooghuis.nl/tbl

Twitter @tbl_oss