toire wa doko desuka

Post on 06-Jul-2018

220 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 8/17/2019 toire wa doko desuka

  1/18

  Bab 8

  TOIRE WA DOKO DESU

  KA

 • 8/17/2019 toire wa doko desuka

  2/18

  こうちょうしつ

 • 8/17/2019 toire wa doko desuka

  3/18

  しょくいんしつ

 • 8/17/2019 toire wa doko desuka

  4/18

  ほけんしつ

 • 8/17/2019 toire wa doko desuka

  5/18

  としょしつ

 • 8/17/2019 toire wa doko desuka

  6/18

  じむしつ

 • 8/17/2019 toire wa doko desuka

  7/18

  しょくどう /KANTIN

 • 8/17/2019 toire wa doko desuka

  8/18

  トイレ

 • 8/17/2019 toire wa doko desuka

  9/18

  こうてい

 • 8/17/2019 toire wa doko desuka

  10/18

  きょうしつ

 • 8/17/2019 toire wa doko desuka

  11/18

 • 8/17/2019 toire wa doko desuka

  12/18

  となり

 • 8/17/2019 toire wa doko desuka

  13/18

  まえ

 • 8/17/2019 toire wa doko desuka

  14/18

  1. Q: Kyoushitsu wa doko  desu ka.

   

  A: Kyoushitsu wa Asoko 

  desu.

  SokoAsok o

   Jimushits u

   Jimushits u

   Toire

   Toire

  Shokudo u

  Shokudo u

  Koko

   Toshoshit su

  toshoshit su

  Soko

 • 8/17/2019 toire wa doko desuka

  15/18

  2. Q: Kyoushitsu wa doko  desu ka.

   

  A:  Jimushitsu o  Toari desu.

   Toshoshits u

  !aeKyoushits

  u

  Shokuishit su

  "okeshits

  u

   Toar

  i

  Kou#houshits u

  Kyoushitsu !ae

 • 8/17/2019 toire wa doko desuka

  16/18

  Ke$as %

  Ke$as %I

  Ke$as %II

  toi$et

  &ua'  Tata usaha

    (er)ustakaa

  &ua' ke)sek

  Kati

  "A*A!AN

 • 8/17/2019 toire wa doko desuka

  17/18

  &ua' +uru

  ,KS

  &ua' Tata ,saha

  toi$et

  *ab. Bahasa

  Kati

  &ua' ke)sek

  Kelas 11

  "A*A!AN

     K   e    $  a   s

     1    2

     K   e    l  a   s    1    0

    p   e   r  p   u   s    t  a    k   a

    a   n

    m   u   s   o    l  a

 • 8/17/2019 toire wa doko desuka

  18/18

  1. KANTIN -I SINI.

  2. &. TATA ,SA"A -I SB*A" TI*T.

  0. "A*A!AN -I SANA JA,".

  3. K*AS -I -(AN (&(,STAKAAN.

  4. ,KS -I -(AN &. K(SK.

  5. &. +,&, -I SANA.

  6. (&(,STAKAAN -I SB*A" &.

  K*AS8. TI*T -I SANA JA,".

  7. &. TATA ,SA"A -I -(AN KANTIN.

  1 & K*AS 1 -I SB*A" & K*AS