toplotna izolacija strehe - .strešna okna leva fotografija kaže dejansko stanje montaže okna med

Download Toplotna Izolacija Strehe - .Strešna okna Leva fotografija kaže dejansko stanje montaže okna med

Post on 06-Jun-2018

213 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Toplotna izolacija strme strehe NEP Slovenija, november 2012 Toplotno izolacijo strehe delamo le v primeru bivalnih prostorov na podstrehi. Debelina izolacije naj bo 40 cm. Poznamo ve razlinih nainov, v praksi se uporablja predvsem toplotna izolacija strehe z enim prezraevalnim slojem, manj pogosto z dvema (ta je predstavljen na spodnjih fotografijah iz 3 zornih kotov). Pri slednjem je zanimivo, da ob enakih strokih, izgubimo le 5 cm viine. Razlika je le v dodatnem 5 cm zranem sloju, ki se nahaja pod rezervno kritino. V tem primeru (in samo v tem) deske na pirovcih ne ovirajo osuevanja izolacije. V vseh drugih primerih deske ovirajo osuevanje kondenzirane vlage v zgornjih plasteh izolacije. Kvaliteten stik strene in fasadne izolacije e vedno je ta detajl najpogosteje slabo in nepopolno narejen. Skica in tri spodnje fotografije podajajo kvalitetne reitve. Velja jih uveljaviti, ko se dogovarjamo z izvajalci.

  Toplotna izolacija strehe Streha je sestavljena konstrukcija, ki mora zadostiti statinim (tea kritine, sneg) in dinaminim (veter) obremenitvam, mora nas zaiti pred zunanjimi vplivi vode (de, veter, sneg). e imamo pod njo stanovanje nas z dovolj debelo in PRAVILNO vgrajeno toplotno izolacijo (brez toplotnih mostov) iti pred poletno vroino in zadruje toploto zimskega ogrevanja. Danes priporoamo v strehi 40 cm izolacije (PURES zahteva min. 25 cm), kar pomeni, da je celotna debelina konstrukcije 50 - 60 cm. Toplotno izolacijo lahko vgradimo v celoti nad ali pod pirovci, najbolj pogosto pa med in pod pirovci. Deske na strehi so nepotrebne, njihova edina uporabna vrednost je zaita pred too, ki pa je vasih izjemno pomembna. A to funkcijo bolje in koristneje opravljajo lesno vlaknene ploe (kot Agepan). V tem primeru ne potrebujemo dodatne rezervne kritine (folije). Debelino lesno vlaknene ploe pritejemo k ostali toplotni izolaciji, saj ima (skoraj) enake izolacijske karakteristike.

 • Sanacija toplotne izolacije strehe Tudi in predvsem pri sanacijah se moramo znebiti toplotnih mostov, ki se na strehi pojavljajo ne dveh mestih. Eno je okrog kapne lege, drugo pa je v pici. Na fotografiji opazimo dve napaki. (1)pirovcev se nikoli ne podzida (podbetonira ali obbetonira), saj se morajo z uklonom prilagajati obremenitvi strehe (kritina, sneg) in delovanju (zvijanje) lesa. ez leta bo ta del na strehi opazen, saj bo edini, ki se ne bo uklonil. (2)Zid v pici se nikoli ne pozida ali zabetonira do vrha pirovcev (velja tudi za predelne stene). Teava plesen in toplotne izgube - bodo prile z ogrevanjem. Prepogosto se pozablja, da se mora toplotna izolacija strehe spojiti s toplotno izolacijo fasade nad zunanjim zidom na vseh tirih straneh. Betonski zakljuek (venec) v pici tega ne omogoa, saj bi moral biti vsaj 40 cm niji, kar velja tudi za vse zidane predelne stene. Na spodnji fotografiji so na zasneeni rdei strehi vidne posledice opisanega neznanja in lamparije. V primeru podstrenega stanovanja je potrebno 0.5 m nad stropom (ravnim ali poevnim) toplotno izolirati tudi dimnike, ne glede, ali so pod ali nad kritino. S tem se izognemo vplivu hladilnega rebra v stanovanje in posledino plesni. Ne pozabimo, da so sodobni dimniki hladni. Dve monosti sanacije strehe Reitvi sanacije obstojeih streh sta razvidni iz dveh skic podjetja Eko produkt d.o.o. K sanaciji lahko pristopimo od zgoraj (strop podstrenega stanovanja ostane) ali od spodaj (kritina ostane). Seveda pa je najlaje, e lahko odpremo streho v celoti. V vsakem primeru bodo po uspeni sanaciji ledene svee e en zimski pokazatelj neuinkovite rabe energije udeno izginile.

  Od zgoraj, strop ostane Stara streha z dodano izolacijo se izvede, kadar imamo premalo toplotne izolacije, a ne elimo odstraniti obstojee stropne obloge. V tem primeru ob menjavi kritine odstranimo staro izolacijo in na obstojeo stropno oblogo iz zgornje strani vgradimo parno oviro. pirovce poviamo z dodatnimi letvami, da lahko vgradimo ve izolacije. Kot sekundarno kritino lahko uporabimo Agepan ali druge lesno vlaknene ploe, ki morajo biti paropropustne.

  Od spodaj, kritina ostane Stara streha z dodanim zranim kanalom se izvede, kadar kritine ne menjamo, a nimamo narejenega zranega kanala. V tem primeru s spodnje strani vgradimo paroprepustno folijo, da naredimo zrani kanal. V primeru vgradnje celulozne izolacije se bo le-ta tesno prilegala vsem neravninam. Vgrajena izolacija dobi obliko kompaktne ploe, ki se popolnoma prilega strehi. Pod izolacijo se izvedeta parna ovira in stropna obloga.

 • Strena okna Leva fotografija kae dejansko stanje montae okna med dva pirovca, kar ne omogoa toplotne izolacije palete, hkrati prekinja prezraevalni sloj. Desni skici podajata reitev z izvedbo menjalnika za vgradnjo strenega okna. Velikost mora omogoiti postavitev okna, vertikalno toplotno izolacijo notranje okenske palete (vkljuno s parno oviro) in prezraevanje pod kritino. Za montao okna 100 x 100 moramo obvezno odrezati en pirovec, saj potrebujemo na vsako stran toliko izolacije, kot je njena debelina v strehi (40 cm), prav tako min. 5 cm prezraevanega prostora. Pripravljen prostor mora tako imeti svetlo dimenzijo 100 + 2 x 40 + 2 x 5 = 190 cm v irino (minimalno, bolji je iri prezraevalni sloj) in 100 + 2 x 40 = 180 cm v viino.

  Plasti strene konstrukcije Plasti strene konstrukcije nad bivalnim prostorom naj bodo sledee, opisane v smer iz prostora ven: Obloga, obiajno mavne ploe ali lesena obloga. Parna ovira (PVC), ki mora biti neproduna, stike s stenami je potrebno zalepiti ali zapreti z malto. Pod pirovce gre 25 30 cm toplotne izolacije (mehka v balah ali kakna druga), obeena je na

  podkonstrukcijo za oblogo. Ta je lahko lesena, za mavno ploo je obiajno kovinska. Med pirovce damo 10 cm toplotne izolacije iz trdih ali poltrdih plo pri dvojno prezraevani strehi ali 15 cm

  pri enojni. Sledi rezervna kritina, ki jo poloimo na zgornji del pirovcev, kar pomeni neposredno nad toplotno izolacijo

  v primeru enoslojnega prezraevanja. Deske na pirovcih ne sluijo niemur (razen lajemu delu krovcev), zato je njihova vgradnja metanja

  denarja pro. Poleg tega onemogoajo dobro osuevanje kondenne vlage. Mone so pri dvojnem zranem sloju, saj so dobra zaita proti toi.

  V zadnjem asu se kot zaita proti toi (in lajemu delu krovcev) uporabljajo za zakljuek lesno vlaknene ploe. Njihovo debelino lahko pritejemo k skupni debelini toplotne izolacije (40 cm).

  Na rezervno kritino damo kontra letve (ustvarijo 5 cm zrani sloj), potem prave letve in kritino. Vstop in izstop zraka v streno konstrukcijo Ne smemo pozabiti na vstop in izstop zraka v zrani kanal. Pri dvojnem zranem kanalu imamo dva vstopa. Prvi je na stiku fasadne in strene toplotne izolacije, drugi za lebom. Pri enojnem sta odvisno od konstrukcije mona ena ali druga reitev. Pri dvojnem zranem kanalu imamo tudi dva izstopa. Spodnji obiajno v trikotni prostor nad ravnim stropom podstrenega stanovanja (nad cangami) od tu gre ven preko zamreenih lin v obeh picah. Drugi izstopa ven preko zranikov v prvi vrsti kritine pod slemenom ali skozi prezraevano sleme. Ker spodaj vstopa v prezraevani kanal okrog 500 cm2, mu moramo zgoraj omogoiti enako povrino za izstop. Za spodnji sloj je to enostavno, veja teava je gornji sloj, neposredno pod streniki. Praksa postavljanja enega zranika na eno polje je zato skrajno neprimerna. Na obeh straneh slemena je potrebno postaviti celotno vrsto strenikov z zraniki. e bolje pa je prezraevano sleme (na skici). Ne pozabimo, da sneg na strehi popolnoma ustavi prezraevanje skozi zranike in to pozimi, ko je osuevanje toplotne izolacije v strehi najpomembneje. Energetski svetovalec: Bojan nidari, 041 830 867