toplotne pumpe - gorenjestatic14.gorenje.com/files/default/products/heat-pumps/...tehnične...

4
TOPLOTNE PUMPE AQUAGOR G / TERRAGOR G / AEROGOR SPLIT G SUPER PREDNOST SUPER ISKORIŠĆENOST SUPER DELOVANJE Visok COP 3,8 - 5,6 Grejanje Aktivno/pasivno hlađenje Sanitarna voda Smart vremenska regulacija -20 °C 55/62 °C

Upload: others

Post on 23-Jan-2020

20 views

Category:

Documents


2 download

TRANSCRIPT

Page 1: TOPLOTNE PUMPE - Gorenjestatic14.gorenje.com/files/default/products/heat-pumps/...Tehnične karakteristike visokotemperaturnih toplotnih pumpi TERRAGOR HT G Tehničke karakteristike

TOPLOTNE PUMPEAQUAGOR G / TERRAGOR G / AEROGOR SPLIT G

SUPER PREDNOST

SUPER ISKORIŠĆENOST

SUPER DELOVANJE

Visok COP 3,8 - 5,6

GrejanjeAktivno/pasivno

hlađenjeSanitarna voda

Smart vremenska regulacija

-20 °C55/62 °C

Page 2: TOPLOTNE PUMPE - Gorenjestatic14.gorenje.com/files/default/products/heat-pumps/...Tehnične karakteristike visokotemperaturnih toplotnih pumpi TERRAGOR HT G Tehničke karakteristike

GEOTERMALNE TOPLOTNE PUMPEAQUAGOR 7 - 18 G

VISOKOTEMPERATURNA TOPLOTNA PUMPAAQUAGOR HT 13 - 18 G

VISOKOTEMPERATURNA TOPLOTNA PUMPATERRAGOR HT 12 - 17 G

• Minimalna temperatura podzemne vode 7°C.

• Instalacija TP u suvoj prostoriji sa temperaturom iznad 0°C.

• Mogućnosti grejanja i pripreme sanitarne vode.

• Raspoloživost izvora preko cele godine.

Visokotemperaturne pumpe AQUAGOR su prikladne pre svega za:

• Starije objekte, izolovane u skladu sa tadašnjim važećim standardima, jer izolacija ne ispunjava zahteve za niskotemperaturne toplotne pumpe u celini, i trošak dodatne izolacije bio bi ekonomski neopravdan;

• Objekte pod zaštitom države;

• Objekte koji zbog nekih drugih razloga ne mogu biti pravilno izolacijski sanirani (tipski izgled naselja, velike staklene površine,…).

Visokotemperaturne pumpe TERRAGOR su prikladne pre svega za:

• Starije objekte, izolovane u skladu sa tadašnjim važećim standardima.

• Objekte sa manjim dimenzionisanim radijatorima.

• Objekte koji zbog nekih drugih razloga ne mogu biti pravilno izolacijski sanirani (tipski izgled naselja, velike staklene površine,…).

SERIJSKI UGRAĐEN SPIRO IZMENJIVAČ

(izrađen iz materijala otpornog na agresivnu vodu)

SERIJSKI UGRAĐEN SPIRO IZMENJIVAČ

(izrađen iz materijala otpornog na agresivnu vodu)

Prikaz sistema za grejanje sa toplotnom pumpom voda|voda:

TP - Toplotna pumpa HR - Rezervoar sanitarne vodeZV - Akumulator tople vode

Ulazna bušotina

Povratna bušotina

Smer podzemne vode

ZV

TP

HR

• Monovalentan način delovanja.

• Jednostavna i vremenski vođena regulacija.

• Upravljanje sa 2 nezavisna hidraulička kruga.

• Mogućnost pasivnog hlađenja.

Page 3: TOPLOTNE PUMPE - Gorenjestatic14.gorenje.com/files/default/products/heat-pumps/...Tehnične karakteristike visokotemperaturnih toplotnih pumpi TERRAGOR HT G Tehničke karakteristike

GEOTERMALNE TOPLOTNE PUMPETERRAGOR 6 - 17 G

• Energiju tla iskorišćava preko zemnog kolektora ili vertikalne zemne sonde.

• Temperatura na dubini preko 1,2 m ne pada ispod 0°C.

• Postavljanje TP u suvoj prostoriji,

s temperaturom iznad 0°C.

• Mogućnost grejanja i pripreme sanitarne vode.

• Raspoloživost izvora preko čitave godine.

• Monovalentan način delovanja.

• Multifunkcijska upravljačka jedinica.

• Upravljanje sa 2 nezavisna hidraulična kruga.

• Mogućnost pasivnog hlađenja.

Prikaz sistema za grejanje sa toplotnom pumpom zemlja|voda i zemnim kolektorima:

TP - Toplotna pumpa HR - Rezervoar sanitarne vodeZV - Akumulator tople vode

ZV

TP

HR

TOPLOTNE PUMPE VAZDUH -VODA AEROGOR SPLIT 9 - 17 G

• Toplotna pumpa ima odvojen isparivač spolja na otvorenom, a svi drugi vitalni delovi nalaze se u objektu, zaštićeni od zamrzavanja.

• Raspon rada od -20° C do 35° C.• Optimalan postupak odmrzavanja isparivača

napaja se preko upravljačke jedinice visokog

kapaciteta.• Omogućeno je grejanje prostora i priprema tople

sanitarne vode.• Izvor je raspoloživ tokom čitave godine.• Veoma primerena za bivalentnu (dvostruku)

upotrebu.

• Udaljenost od isparivača do agregata toplotne pumpe iznosi do 20 m.

• Spojne cevi moraju da budu dobro toplotno izolovane.

• Mogućnost aktivnog hlađenja.

Prikaz sistema za grejanje sa toplotnim pumpama vazduh|voda:

TP - Toplotna pumpa HR - Rezervoar sanitarne vodeZV - Akumulator tople vode

ZV

TP

HR

TPSpoljna jedinica

Lim

Page 4: TOPLOTNE PUMPE - Gorenjestatic14.gorenje.com/files/default/products/heat-pumps/...Tehnične karakteristike visokotemperaturnih toplotnih pumpi TERRAGOR HT G Tehničke karakteristike

Tehnični podaci su informativnog karaktera. Slike u katalogu mogu da se razlikuju od uređaja u prodaji. Gorenje zadržava pravo na izmene u programu. Za moguće greške u katalogu se izvinjavamo.

Gorenje d.d. | Ogrevalni sistemi Partizanska 12 | SI- 3503 Velenje | SlovenijaiT: 00 (0)3 8992692 | F: 00 (0)3 899 72 73 | www.gorenje.com

*Mereno po parametrima Voda-Voda W10/W35; Po standardu EN 14511.

MODEL HP WW 7 HP WW 9 HP WW 12 HP WW 14 HP WW 18Dimenzije (VxŠxG) mm 935x654x580 935x654x580 935x654x580 935x654x580 935x654x580Masa kg 86 97 121 137 142Temperatura tople vode (grejne vode) (max.) °C 55 55 55 55 55Snaga grejanja* kW 6,4 8,4 11,6 14,2 17,7Električna snaga* kW 1,21 1,56 2,15 2,63 3,16Koeficijent grejanja COP* / 5,3 5,4 5,4 5,4 5,6Rashladno sredstvo/količina /kg R407C/1,4 R407C/1,6 R407C/1,7 R407C/1,8 R407C/2,1Temperatura izvora toplote °C 7 do 25 7 do 25 7 do 25 7 do 25 7 do 25Zvučna moć unutrašnje jedinice dB (A) 52 52 52 52 52Protok vode na strani izvora m3/h 1,5 1,98 2,71 3,34 4,18Protok vode na strani grejanja m3/h 1,11 1,46 2,01 2,46 3,06Napajanje/osigurač V/A 400/10 400/10 400/10 400/16 400/16

Tehničke karakteristike za toplotne pumpe AQUAGOR G

Tehnične karakteristike visokotemperaturnih toplotnih pumpi AQUAGOR HT G

Tehničke karakteristike za toplotne pumpe TERRAGOR G

Tehnične karakteristike visokotemperaturnih toplotnih pumpi TERRAGOR HT G

Tehničke karakteristike za toplotne pumpe AEROGOR SPLIT G

MODEL HP BW 6 HP BW 9 HP BW 11 HP BW 14 HP WW 18

Dimenzije (VxŠxG) mm 815x654x580 815x654x580 815X654X580 935x654x580 935x654x580Masa kg 82 91 113 137 142Temperatura tople vode (grejne vode) (max.) °C 55 55 55 55 55Snaga grejanja* kW 6,5 9,2 11,7 14,2 17,7Električna snaga* kW 1,5 2,04 2,6 2,63 3,16Koeficijent grejanja COP* / 4,3 4,5 4,5 5,4 5,6Rashladno sredstvo/količina /kg R407C/2,0 R407C/2,1 R407C/2,5 R407C/1,8 R407C/2,1Temperatura izvora toplote °C -5 do 25 -5 DO 25 -5 DO 25 7 do 25 7 do 25Zvučna moć unutrašnje jedinice dB (A) 55 55 55 52 52Protok vode na strani izvora m3/h 1,54 2,2 2,79 3,34 4,18Protok vode na strani grejanja m3/h 1,12 1,59 2,03 2,46 3,06Napajanje/osigurač V/A 400/10 400/10 400/16 400/16 400/16

* Mereno po parametrima Zemlja-Voda B0/W35; Po standardu EN 14511.

MODEL HP AW 9 HP AW 12 HP AW 14 HP AW 17Dimenzije unutrašnje jedinice (VxŠxG) mm 935x654x580 935x654x580 935X654X580 935X654X580Dimenzije spoljašnje jedinice (VxŠxG) mm 1250x1060x1250 1250x1060x1250 1250X1060X1250 1250X1060X1250Masa unutrašnje jedinice kg 110 127 132 164Masa spoljašnje jedinice kg 85 85 85 85Temperatura tople vode (max.) °C 55°C 55°C 55°C 55°CSnaga grejanja (A7/W35)* kW 10,1 11,3 13,1 14,8Koeficijent grejanja COP (A7/W35)* / 4,5 4,3 4,1 3,8Rashladno sredstvo/količina /KG R407C/8 R407C/8 R407C/8 R407C/8Temperatura izvora toplote °C -20 DO 35 -20 DO 35 -20 DO 35 -20 DO 35Zvučna moć unutrašnje jedinice dB (A) 55 55 55 55Zvučna moć spoljašnje jedinice dB (A) 60 60 60 60Protok vazduha m3/h 4800 4800 4800 5100Protok vode na strani grejanja m3/h 1,89 2,14 2,4 2,83Napajanje/osigurač V/A 400/10 400/10 400/10 400/16Protok vode na strani grejanja m3/h 1,12 1,59 2,03 2,46

* Mereno po parametrima Vazduh-Voda A2/W35; Po standardu EN 14511.

MODEL HP WW 13 HT HP WW 15 HT HP WW 18 HTDimenzije (VxŠxD) mm 935x654x580 935x654x580 935X654X580Masa kg 129 142 143Temperatura tople vode (grejne vode) (max.) °C 62 62 62Grejna snaga / COP (W10/W35)* kW / 12,9 / 5,6 15,2 / 5,6 17,8 / 5,4Količina rashladnog sredstva/tip kg/tip 2,3 / R 407 C 2,7 /R 407 C 2,8 / R 407 CZvučna moć** dB (A) 51,8 (±1,5 dB) 51,8 (±1,5 dB) 51,8 (±1,5 DB)Protok vode na strani izvora m3/h 3 3,61 3,9Protok vode na strani grejanja m3/h 2,2 2,6 3Napajanje/osigurač V /A 400/C10 400/C16 400/C16

* Mereno po parametrima Voda-Voda W10/W35; Po standardu EN 14511.

MODEL HP BW 12 HT HP BW 15 HT HP BW 17 HTDimenzije (VxŠxD) mm 815x654x580 815x654x580 815x654x580Masa kg 139 142 147Temperatura tople vode (grejne vode) (max.) °C 62 62 62Grejna snaga / COP (B0/W35)* kW/ 11,5 / 4,4 14,0 / 4,5 16,7 / 4,5 Količina rashladnog sredstva/tip kg/tip 2,8 / R 407 C 3,0 / R 407 C 3,3 / R 407 CZvučna moć dB (A) 56,8 (±1,5 dB) 56,8 (±1,5 dB) 56,8 (±1,5 dB)Protok vode na strani izvora m3/h 2,75 3,36 3,95Protok vode na strani grejanja m3/h 1,95 2,41 2,88Napajanje/Osigurač V /A 400/C10 400/C16 400/C16

* Mereno po parametrima Zemlja-Voda B0/W35; Po standardu EN 14511.

Loren line d.o.o. | Tošin bunar 26 | BeogradBesplatna info linija 0800/105-106

T: 011/3168-753 | F: 011/3168-754 | M: 060/3168-753www.loren-line.rs | [email protected]