tulevaisuuden haasteet sosiaalihuollon osaamiselle...

33
- 2.5.2017 Etunimi Sukunimi 1 Tulevaisuuden haasteet sosiaalihuollon osaamiselle sekä tehtävärakenteelle Juha Luomala Sosiaalineuvos STM 26.4.2017

Upload: others

Post on 12-Jun-2020

2 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Tulevaisuuden haasteet sosiaalihuollon osaamiselle sekäkoskeverkko.fi/wp-content/uploads/2013/12/juha... · näkemykset huomioon, kun maakunta valmistelee • palvelulupausta

-2.5.2017 Etunimi Sukunimi1

Tulevaisuuden haasteet sosiaalihuollon osaamiselle sekä tehtävärakenteelle

Juha Luomala

Sosiaalineuvos STM

26.4.2017

Page 2: Tulevaisuuden haasteet sosiaalihuollon osaamiselle sekäkoskeverkko.fi/wp-content/uploads/2013/12/juha... · näkemykset huomioon, kun maakunta valmistelee • palvelulupausta

-2.5.20172

Asukkaille yhdenvertaiset ja nykyaikaiset sosiaali- ja terveyspalvelut järkevillä kustannuksilla.

• Sosiaali- ja terveyspalvelut ovat asiakaskeskeinen kokonaisuus.

• Asiakkaalla on nykyistä monipuolisempi valinnanvapaus.

• Digitalisaation hyödyt otetaan käyttöön

• Kustannusten kasvu taittuu.

• Palvelujen yhdenvertaisuus, saatavuus ja vaikuttavuus on parempi.

• Ihmisten hyvinvointi- ja terveyserot vähenevät.

Sote-uudistuksen tavoitteet

Page 3: Tulevaisuuden haasteet sosiaalihuollon osaamiselle sekäkoskeverkko.fi/wp-content/uploads/2013/12/juha... · näkemykset huomioon, kun maakunta valmistelee • palvelulupausta

-

Pääkeinot

• 18 järjestämisvastuullista maakuntaa

• vaativien palveluiden keskittäminen

• tukipalveluiden keskittäminen valtakunnallisiin palvelukeskuksiin

• demokratia ja kansanvaltaisuus: maakuntavaalit, asiakkaiden osallistuminen

• valtion rahoitus, kustannuskasvun hillintä

• järjestämisen ja tuottamisen erottaminen, markkinoiden hyödyntäminen, monituottajamalli ja asiakkaiden valinnanvapaus

• asiakaslähtöisyys ja palveluiden integrointi, uudet käsitteet, uudet välineet

• digitalisaatio

• tiedon avoimuus, tiedolla johtaminen

Page 4: Tulevaisuuden haasteet sosiaalihuollon osaamiselle sekäkoskeverkko.fi/wp-content/uploads/2013/12/juha... · näkemykset huomioon, kun maakunta valmistelee • palvelulupausta

-2.5.20174

Sote-rakenne 1.1.2019 (1/6)

-

Page 5: Tulevaisuuden haasteet sosiaalihuollon osaamiselle sekäkoskeverkko.fi/wp-content/uploads/2013/12/juha... · näkemykset huomioon, kun maakunta valmistelee • palvelulupausta

-2.5.20175

• Julkinen hallinto on jaettu kolmeen tasoon: kunnat, maakunnat (itsehallintoalueet) ja valtio.

• Maakunnan ylin päättävä toimielin eli maakuntavaltuusto valitaan suorilla vaaleilla.

• Valtio rahoittaa maakuntien tehtävien hoidon ja palvelut.

• Valtion taloudellisella ohjauksella varmistetaan, että maakuntien talous pysyy tasapainossa ja että ne pystyvät huolehtimaan tehtävistään.

• Kunnan peruspalvelujen valtionosuusjärjestelmä uudistetaan, jotta varmistetaan, että kunnat selviytyvät niiden vastuulle jäävien peruspalvelujen hoitamisesta.

Tärkeimmät ehdotukset

(1/4)

Page 6: Tulevaisuuden haasteet sosiaalihuollon osaamiselle sekäkoskeverkko.fi/wp-content/uploads/2013/12/juha... · näkemykset huomioon, kun maakunta valmistelee • palvelulupausta

-2.5.20176

• Maakunta vastaa siitä, että palvelut toteutetaan väestön tarpeiden mukaan lähellä asiakkaita.

• Maakunnan palveluja voivat tuottaa julkiset, yksityiset ja kolmannen sektorin toimijat.

• Maakunta vastaa siitä, että palveluista muodostuu asiakkaille sujuvat kokonaisuudet ja palvelu- ja hoitoketjut.

• Asiakkaan valinnanvapaus on jatkossa pääsääntö perustasolla ja soveltuvin osin käytössä erikoistason sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Tärkeimmät ehdotukset

(2/4)

Page 7: Tulevaisuuden haasteet sosiaalihuollon osaamiselle sekäkoskeverkko.fi/wp-content/uploads/2013/12/juha... · näkemykset huomioon, kun maakunta valmistelee • palvelulupausta

-2.5.20177

• Maakunnan omasta palvelujen tuotannosta vastaavat maakunnan liikelaitos ja maakunnan yhtiöt.

• Liikelaitoksen viranhaltijat voivat tehdä viranomaispäätöksiä ja käyttää julkista valtaa.

• Maakunta vastaa siitä, että asukkaat saavat palveluja myös silloin kun niitä ei ole markkinaehtoisesti saatavilla.

• Maakunnan pitää yhtiöittää tuottamansa palvelut silloin, kun maakunta hoitaa sote-tehtäviäkilpailutilanteessa markkinoilla ja palvelut ovat asiakkaan valinnanvapauden piirissä.

Tärkeimmät ehdotukset

(3/4)

Page 8: Tulevaisuuden haasteet sosiaalihuollon osaamiselle sekäkoskeverkko.fi/wp-content/uploads/2013/12/juha... · näkemykset huomioon, kun maakunta valmistelee • palvelulupausta

-2.5.20178

• Valtion ohjausta sosiaali- ja terveydenhuollossa vahvistetaan.

• Kunnat eivät enää järjestä tai rahoita sosiaali- ja terveyspalveluja. Kuntien tehtävänä on edelleen edistää hyvinvointia ja terveyttä.

Tärkeimmät ehdotukset

(3/4)

Page 9: Tulevaisuuden haasteet sosiaalihuollon osaamiselle sekäkoskeverkko.fi/wp-content/uploads/2013/12/juha... · näkemykset huomioon, kun maakunta valmistelee • palvelulupausta

-

• Kaikki julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut kootaan yhden johdon eli maakunnan alaisuuteen.

• Maakunta vastaa palvelujen yhteensovittamisesta asiakaslähtöisesti

• Maakunta varmistaa, että eri tuottajien palvelut toimivat yhteen

• Kaikki rahoitus kulkee maakunnan kautta palveluntuottajille

• Maakunta varmistaa, että tieto kulkee sujuvasti toimijoiden välillä.

• Suoran valinnan palveluntuottaja (sote-keskus)vastaa oman asiakkaansa palvelujen kokonaisuudesta.

2.5.20179

Sosiaali- ja terveyspalvelujen integraatio

Page 10: Tulevaisuuden haasteet sosiaalihuollon osaamiselle sekäkoskeverkko.fi/wp-content/uploads/2013/12/juha... · näkemykset huomioon, kun maakunta valmistelee • palvelulupausta

-2.5.201710

Maakunnan on otettava asukkaiden näkemykset huomioon, kun maakunta valmistelee

• palvelulupausta.

• maakuntien yhteistyösopimusta.

• yhteistyöalueen ehdotusta sosiaali- ja terveysministeriölle valtakunnallisista tavoitteista.

(1/2)Asiakasosallisuus

Page 11: Tulevaisuuden haasteet sosiaalihuollon osaamiselle sekäkoskeverkko.fi/wp-content/uploads/2013/12/juha... · näkemykset huomioon, kun maakunta valmistelee • palvelulupausta

-2.5.201711

• Osallistumista ja vaikuttamista voidaan edistää • erityisesti järjestämällä keskustelu- ja kuulemistilaisuuksia

sekä selvittämällä asukkaiden mielipiteitä ennen päätöksentekoa.

• valitsemalla palvelujen käyttäjien edustajia maakunnan toimielimiin, sekä suunnittelemalla ja kehittämällä palveluja yhdessä palvelujen käyttäjien kanssa.

• järjestämällä mahdollisuuksia osallistua maakunnan talouden suunnitteluun ja tukemalla asukkaiden, järjestöjen ja muiden yhteisöjen oma-aloitteista asioiden suunnittelua ja valmistelua.

• tärkein keino liittyy kuitenkin jokaisen työntekijän omaan toimintaan, asiakkaan kohtaamiseen ja kuulemiseen ja on ennen kaikkea osaamiseen liittyvä kysymys

(2/2)Erilaisia keinoja asiakasosallisuuteen

Page 12: Tulevaisuuden haasteet sosiaalihuollon osaamiselle sekäkoskeverkko.fi/wp-content/uploads/2013/12/juha... · näkemykset huomioon, kun maakunta valmistelee • palvelulupausta

-2.5.201712

• Osana uudistusta lisätään asiakkaan valinnanvapautta sosiaali- ja terveyspalveluissa.

• Tavoitteena on, että valinnanvapaus nopeuttaa palveluun pääsyä ja lisää asiakkaan mahdollisuuksia vaikuttaa palveluihinsa erilaisissa elämäntilanteissa.

• Valinnanvapaus on jatkossa pääsääntö perustasolla ja soveltuvin osin käytössä erikoistason sosiaali- ja terveyspalveluissa.

Asiakkaan valinnanvapaus

Page 13: Tulevaisuuden haasteet sosiaalihuollon osaamiselle sekäkoskeverkko.fi/wp-content/uploads/2013/12/juha... · näkemykset huomioon, kun maakunta valmistelee • palvelulupausta

-31.1.2017Lakiluonnos asiakkaan valinnanvapaudesta 31.1.2017

13

Mitä sosiaalihuollon palveluja asiakas voi valita?

SOTE-KESKUS, MAKSUSETELI- lääkäri , hoitaja ja sosiaalihuollon ammattihenkilö

samassa paikassa- sosiaalipalvelujen ohjaus ja neuvonta- tilapäisiä ja lyhytaikaisia sosiaalipalveluja- yksittäisten toimenpiteiden hankkimiseen muilta

tuottajilta voi saada maksusetelin

MAAKUNNAN LIIKELAITOKSEN OMAT PALVELUT

-päivystys ja suurin osa sosiaalipalveluja ja erikoissairaanhoitoa-asiakas voi valita julkisen palvelun toimipisteen koko maan alueelta - asiakas voi valita palveluja antavan ammattihenkilön toiminnan mahdollistamassa määrin

ASIAKASSETELI

-maakunnan liikelaitos myöntää tarvittaessa asiakassetelin asiakassuunnitelman toteuttamiseen. - asiakasseteli on myönnettävä palveluissa, joissa maakunta on ottanut sen käyttöön-asiakas voi valita haluamansa rekisteröityneen tuottajan koko maan alueelta.

HENKILÖKOHTAINEN BUDJETTI

- tarkoitettu ensisijassa iäkkäille ja vammaisille

henkilöille, jolla on pitkäaikaista, jatkuvaa ja laaja-

alaista palvelujen tarvetta

- asiakas voi suunnitella ja vaikuttaa palvelujen ja

tuen sisältöön ja valita palvelun tuottajat kolmannen

sektorin tai yksityisen yrityksen joukosta

Page 14: Tulevaisuuden haasteet sosiaalihuollon osaamiselle sekäkoskeverkko.fi/wp-content/uploads/2013/12/juha... · näkemykset huomioon, kun maakunta valmistelee • palvelulupausta

-

Mistä saan jatkossa sosiaalipalveluja?

Sote -keskuksesta saan:

• tietoa sosiaalipalveluista, neuvoa ja apua pulmatilanteessani

• tilapäisesti tai lyhytaikaisesti tarvitsemiani sosiaalihuoltolain mukaisia palveluja, kuten kotipalvelua.

• toimintakykyä ja itsenäistä suoriutumista tukevia kotikäyntejä

• samasta paikasta sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja

• tietoa kunnan ja muiden alueen toimijoiden hyvinvointia edistävistä toiminnoista.

2.5.201714 Etunimi Sukunimi

Maakunnan liikelaitoksesta saan:

• laajemman palvelutarpeen arvioinnin, asiakassuunnitelman ja pitkäaikaisesti tarvitsemiani sosiaalipalveluja ja tukea, kuten sosiaalityötä ja asumispalveluja.

• vapauden valita, otanko palvelut vastaan liikelaitokselta vai valitsenko asiakassetelin tai henkilökohtaisen budjetin ja niiden mukaiset palveluntuottajat.

• apua ja tukea valintojen tekemiseen.

Page 15: Tulevaisuuden haasteet sosiaalihuollon osaamiselle sekäkoskeverkko.fi/wp-content/uploads/2013/12/juha... · näkemykset huomioon, kun maakunta valmistelee • palvelulupausta

-2.5.2017 Etunimi Sukunimi15

Osa sosiaalipalveluista on lähipalveluja, jotka tuotetaan asiakkaan

kotiin, liikkuvana palveluna tai lähellä olevaan toimipisteeseen.

Erityistä osaamista vaativat palvelut voivat olla keskitettyjä tai

koottuina tietyille paikkakunnille. Tällaisia voivat olla esimerkiksi

erityisosaamista edellyttävät tai harvoin tarvittavat vammaispalvelut tai

lastensuojelun palvelut

kunnan ja soten rajapinta tärkeää

voiko esim. perhekeskus olla yhteyttä tuottavana rakenteena?

Maakunnalliset sosiaalipalvelut voidaan organisoida uudella tavalla

Page 16: Tulevaisuuden haasteet sosiaalihuollon osaamiselle sekäkoskeverkko.fi/wp-content/uploads/2013/12/juha... · näkemykset huomioon, kun maakunta valmistelee • palvelulupausta

-

Sosiaalihuollon tiivis yhteys kuntiin, maakuntaan ja sote-keskuksiin on säilytettävä muutoksessa

Sosiaalipalvelut ovat osa laajaa palvelukokonaisuutta:

• Sosiaaliset näkökohdat on otettava huomioon kunnan ja maakunnan eri toiminnoissa: terveydenhuollossa, koulu- ja nuorisotoimessa, varhaiskasvatuksessa, maankäytössä ja rakentamisessa, työllistämisessä, kulttuuri- ja vapaa-ajan toiminnoissa sekä liikenteen järjestämisessä. -- > huolena sosiaalisen osaamisen katoaminen

• Maakunnassa toisaalta tärkeitä uusia yhteyksiä mm.

työllisyydenhoidon ja ns. kasvupalvelujen yhteensovittaminen sosiaalihuollon kanssa voi mahdollistaa kokonaan uudenlaisen toimintakulttuurin ja palvelut.

• Maakunnan velvollisuus on huolehtia laaja-alaisesti yhteen sovitettuja palveluita tarvitsevien asiakasryhmien ja asiakkaiden tunnistamisesta.

31.1.201716

Page 17: Tulevaisuuden haasteet sosiaalihuollon osaamiselle sekäkoskeverkko.fi/wp-content/uploads/2013/12/juha... · näkemykset huomioon, kun maakunta valmistelee • palvelulupausta

-

Joka kymmenes sote-asiakas tarvitseeräätälöityä henkilökohtaista apua

Työikäiset tarvitsevat palveluja satunnaisesti

ja osaavat asioida myös sähköisesti.

Joka kymmenes tarvitsee apua usein ja

monenlaisiin ongelmiin. Heille tarvitaan

kanssakulkijaksi ammattilainen, joka katsoo, että

nämä henkilöt saavat tarvitsemansa avun.

10%

asiakkaista80–90%

sote-resursseista

Page 18: Tulevaisuuden haasteet sosiaalihuollon osaamiselle sekäkoskeverkko.fi/wp-content/uploads/2013/12/juha... · näkemykset huomioon, kun maakunta valmistelee • palvelulupausta

-

Palveluohjauksen merkitys korostuu

Monituottajamallissa sosiaalityötä ja sosiaaliohjausta tehdään laaja-alaisessa verkostotyössä

Sosiaalityöllä ja ohjauksella on koordinoiva rooli eri toimijoiden tuen ja palvelujen yhteensovittajana siten, että saadaan asiakkaiden tarpeisiin vastaavia kokonaisuuksia (sosiaalihuoltolain tuoma vahva rooli).

Tarvitaan panostusta keskitettyyn palveluohjaukseen ja asiakaspalveluun,jotta kokonaisuus säilyy ja tieto kulkee mukana

sote-keskuksen työntekijän rooli?

Omatyöntekijän rooli tulevaisuudessa?

2.5.201718 Etunimi Sukunimi

Page 19: Tulevaisuuden haasteet sosiaalihuollon osaamiselle sekäkoskeverkko.fi/wp-content/uploads/2013/12/juha... · näkemykset huomioon, kun maakunta valmistelee • palvelulupausta

-

Rakenteellisen sosiaalityön tarve kasvaa

Mitä on rakenteellinen sosiaalityö?

Ratkaisukeskeistä yhteiskunnallista sosiaalityötä sekä paikallisesti, alueellisesti että valtakunnallisesti.

Tiedon tuottamista asiakkaiden tarpeista sekä palvelujen ja tukitoimien kyvystä vastata niihin (vaikuttavuus)

Tavoitteellisten toimien määrittelyä ja tekemistä ongelmien korjaamiseksi ja toimintaympäristöjen kehittämiseksi.

Sosiaalityön asiantuntemuksen tuomista politiikan ja päätöksenteon avuksi.

19

Page 20: Tulevaisuuden haasteet sosiaalihuollon osaamiselle sekäkoskeverkko.fi/wp-content/uploads/2013/12/juha... · näkemykset huomioon, kun maakunta valmistelee • palvelulupausta

-

Sosiaalihuollon tehtävien ja osaamisen oma identiteetti tärkeää

• sosiaalihuollon osaamisen ydinalueet ja niiden vahvistaminen

• mitä se on sosiaalityössä tai sosiaaliohjauksessa

• miten sitä pidetään yllä ja vahvistetaan monitoimijaisessaympäristössä

• integraatio ei kaipaa osaajia, jotka tietävät kaikesta vähän

• sosiaalihuollon osaamisen syventäminen tärkeää ja edellyttää myös esim. vahvaa tutkimusyhteyttä ja kehittävää näkökulmaa

• miten oppilaitosten opetuksen sisällöt vastaavat tähän?

5/2/2017

Etunimi Sukunimi 20

Page 21: Tulevaisuuden haasteet sosiaalihuollon osaamiselle sekäkoskeverkko.fi/wp-content/uploads/2013/12/juha... · näkemykset huomioon, kun maakunta valmistelee • palvelulupausta

-

Tehtävärakenne uudessa sotessa

• uusi sosiaalihuollon ammattihenkilölaki vahvistaa sosiaalihuollon ammattilaisten asemaa ja tuo vahvan pohjan työlle

• ilman sote-uudistustakin meidän ainakin pitäisi sosiaalihuollossa elää suuren muutoksen keskellä, asiantuntijuuden pitäisi kehittyä vastaamaan kansalaisten muuttuneita tarpeita

• ammattihenkilölain lisäksi mm. sosiaalihuoltolaki edellyttää tehtävärakenteiden ja työskentelytapojen tarkastelua

• onko sote-muutos sitten hidastanut muutosta, koska odotellaan tulevaa?

• Päijät-Hämeen esimerkki rohkaiseva

2.5.201721 Etunimi Sukunimi

Page 22: Tulevaisuuden haasteet sosiaalihuollon osaamiselle sekäkoskeverkko.fi/wp-content/uploads/2013/12/juha... · näkemykset huomioon, kun maakunta valmistelee • palvelulupausta

-

”Sosiaalihuollon tilannekatsaus”:Vahvuudet

• Sosiaalihuollon lainsäädännön vahva edistyminen – mm. uusi sosiaalihuoltolaki

• Uusi sosiaalihuoltolaki antaa hyvän pohjan työn ja uusien toimintamuotojen kehittämiselle

• Ammatinharjoittamislaki tukee sosiaalihuollon kehitystä, myös tehtävärakenne edennyt osassa alueista hyvin

• Asiakkaan kohtaaminen on osa vahvaa sosiaalihuollon osaamista, joka on vahvuus myös sote-integraatiossa

• Motivoituneet ammattilaiset

• Kokemus moniammatillisesta työstä

• Mm. Kela-siirto voi tuoda mahdollisuuksia keskittyä kohtaavampaan asiakastyöhön

Juha Luomala

Page 23: Tulevaisuuden haasteet sosiaalihuollon osaamiselle sekäkoskeverkko.fi/wp-content/uploads/2013/12/juha... · näkemykset huomioon, kun maakunta valmistelee • palvelulupausta

-

Heikkoudet

• Osin jäsentymätön sosiaalihuollon tutkimuskenttä

• Heikko panostus tutkimukseen ja kehittämiseen kumuloituvan

tiedon ja koeteltujen toimintamenetelmien puute

• Kuntakohtaiset, hajanaiset toimintamallit ja ratkaisut

• Muutokset tuoneet sosiaalialan ammattilaisille epävarmuutta siitä mikä heidän roolinsa tulee olemaan

• Sosiaalityöntekijäpula, joka on myös aiheuttanut suunnittelematonta muutosta sosiaalihuollon kentässä

• Erityisesti lastensuojelun kriittinen tilanne useissa kunnissa

Juha Luomala

Page 24: Tulevaisuuden haasteet sosiaalihuollon osaamiselle sekäkoskeverkko.fi/wp-content/uploads/2013/12/juha... · näkemykset huomioon, kun maakunta valmistelee • palvelulupausta

-

Mahdollisuudet

• Virinnyt tarve tunnistaa ja tehdä tunnetuksi sosiaalihuollon osaamisen merkitystä sote-integraatiossa

• Selkeästi ilmaistu tarve myös terveydenhuollon toimijoilta saada sosiaalihuollon asiantuntemus tiiviisti hyödynnetyksi yhteistyötä tehden

• Rooli noussut esiin mm. paljon palveluja käyttävien tukemisessa• Toimiva sosiaalihuolto tukee vahvasti kustannustehokkaita palveluja ja

mahdollistaa nykyistä paremmin asiakaslähtöiset palvelut• Isommissa organisaatioissa oletettavasti mahdollisuus myös panostaa

työn kehittämiseen• Paremmat edellytykset rekrytointiin ja työn mielekkääseen

organisoimiseen• Sujuva integraatio auttaa kaikkien työtä haastavien asiakkaiden kanssa

vanhoista rakenteista vapautuva sote voi kohdata asiakkaat paremmin

Juha Luomala

Page 25: Tulevaisuuden haasteet sosiaalihuollon osaamiselle sekäkoskeverkko.fi/wp-content/uploads/2013/12/juha... · näkemykset huomioon, kun maakunta valmistelee • palvelulupausta

-

Uhat• Ilman alan omaa vankkaa kehittämistoimintaa ja

tietopohjaa sosiaalihuolto on vaarassa näivettyä ”terveydenhuollon erikoisalaksi”

• Mahdollistuuko oman identiteetin ja osaamispohjan säilyttäminen uusissa rakenteissa

• sosiaalihuollon tehtävien ja roolin tunnettuus on osin huonoa (konkreetisesti näkynyt sote-valmistelussa)

• Osataanko varautua riittävästi sosiaalihuollon palvelujen suunnitteluun ja kehittämiseen niin, että sosiaalihuollon palvelutehtävät tulevat sosiaalihuoltolain mukaisesti täytettyä maakunnallisissa rakenteissa

• mitä sosiaalihuollolle tarkoittaa maakunnallinen sotetoimintakenttänä?

Juha Luomala

Page 26: Tulevaisuuden haasteet sosiaalihuollon osaamiselle sekäkoskeverkko.fi/wp-content/uploads/2013/12/juha... · näkemykset huomioon, kun maakunta valmistelee • palvelulupausta

-

Sosiaalihuollon uusi malli ei ole valmis

Valinnanvapausmalli tuo sosiaalihuoltoon uudenlaisia rakenteita ja malleja. Se edellyttää myös sosiaalihuollon uudistumista ja uudenlaista osaamista.

Kentän osaajat tarvitaan mukaan valmisteluun. Tarvitaan ammattilaisten yhteistä osallistumista ja ideointia asiakkaan asemaa parantavista toimintamalleista.

parhaimmillaan sosiaalityön asema korostuu

2.5.201726 Etunimi Sukunimi

Page 27: Tulevaisuuden haasteet sosiaalihuollon osaamiselle sekäkoskeverkko.fi/wp-content/uploads/2013/12/juha... · näkemykset huomioon, kun maakunta valmistelee • palvelulupausta

-

Päijät-Hämeen sosiaalityön selvitys

2.5.201727 Etunimi Sukunimi

- Tehtävänjaot epäselvät n. 47 %- Ammatillinen yhteistyö toimivaa n. 62 %- Sosiaalityöntekijöiden määrä suhteessa sosiaaliohjaajien

määrään ei ole tarkoituksenmukainen n. 44 %

Page 28: Tulevaisuuden haasteet sosiaalihuollon osaamiselle sekäkoskeverkko.fi/wp-content/uploads/2013/12/juha... · näkemykset huomioon, kun maakunta valmistelee • palvelulupausta

-

Päijät-Hämeen sosiaalityön selvitys

Työssä tärkeää: 26. Organisaatiokulttuurissa 3 tärkeintä

1.Kannustava ja tukeva ilmapiiri 112 vastausta

2.Kannustetaan työn kehittämiseen 68 vastausta & Työntekijöiden hyvinvoinnista on kiinnostuttu 66 vastausta

3.Rento ja viihtyisä ilmapiiri 60 vastausta & Toimiva tiedonkulku 58 vastausta

28. Ihannetyössä 3 tärkeintä

1.Tunne, että tekee jotain tärkeää 150 vastausta

2.Palkka ja arvostus 110 vastausta

3.Fyysinen työympäristö on terveellinen 90 vastausta

2.5.201728 Etunimi Sukunimi

Page 29: Tulevaisuuden haasteet sosiaalihuollon osaamiselle sekäkoskeverkko.fi/wp-content/uploads/2013/12/juha... · näkemykset huomioon, kun maakunta valmistelee • palvelulupausta

-

Sosiaalihuollon ammattihenkilölain toimeenpano

• Laki voimaan 1.3.2016• Tavoitteet

• parantaa asiakasturvallisuutta sekä asiakkaan oikeutta hyvään sosiaalihuoltoon• selkiyttää sosiaalihuollon ammattihenkilöiden oikeuksia ja velvollisuuksia

• Rekisteröinti• laillistettuja sosiaalihuollon ammattihenkilöitä ovat sosiaalityöntekijä, sosionomi ja

geronomi• nimikesuojattuja sosiaalihuollon ammattihenkilöitä lähihoitaja, kodinhoitaja,

kehitysvammaistenhoitaja• oikeus toimia tehtävässä ilman laillistusta tai nimikesuojausta 31.12.2017 saakka• v. 2016 14 000 - 15 000 hakemusta ; rekisteri valmistui heinäkuun lopussa, jonka

jälkeen loppuvuonna myönnettiin 1700 laillistamista ja 1000 nimikesuojausta• v. 2017 arvio 20 000 laillistamishakemusta, 6000 nimikesuojausta yhteislistalla ja

ennakoimaton määrä aiemmin valmistuneita lähihoitajia• käsittelyajat pitkiä• hakemusten kiirehtiminen!

Page 30: Tulevaisuuden haasteet sosiaalihuollon osaamiselle sekäkoskeverkko.fi/wp-content/uploads/2013/12/juha... · näkemykset huomioon, kun maakunta valmistelee • palvelulupausta

-

Sosiaalihuollon ammattihenkilölain toimeenpano

Selvitys sosiaalityöntekijän tehtävissä tilapäisesti toimimisen valtakunnallisesta tilanteesta

Selvitettävät asiat• Nykytilanne • Sosiaalityöntekijän vakanssien määrä ja täyttäminen a) vakinaiset b)

sijaisuudet • Mitä haasteita/vaikeuksia vakanssien täyttämisessä on kunnissa ilmennyt? • Miten näitä haasteita on kunnissa ratkaistu? • Miltä tilanne näyttää a) palvelujen antamisen b) asiakkaiden c)

henkilöstön (työhyvinvoinnin) näkökulmasta? • Miten ammattihenkilölain edellyttämä ammattiin valmistuneen

sosiaalityöntekijän johto ja valvonta opiskelijalle on toteutettu? • Tulevaisuuden arviointi • Millaisena vastaajat näkevät tilanteen keväällä 2017? • Miten sote-maakuntaratkaisun arvioidaan muuttavan tilannetta?

Page 31: Tulevaisuuden haasteet sosiaalihuollon osaamiselle sekäkoskeverkko.fi/wp-content/uploads/2013/12/juha... · näkemykset huomioon, kun maakunta valmistelee • palvelulupausta

-

Alustavia tuloksia

• pätevien työntekijöiden saaminen vakituisiinkin sosiaalityöntekijän tehtäviin haastavaa, kunta- ja maakuntakohtaiset erot suuria

• tilapäisenä toimimisen kelpoisuuden omaavien sijaisten saaminen vakituisiin sosiaalityöntekijöiden tehtäviin - myös suuria alueellisia eroja, ei jokaisella alueella vaikeaa

• määräaikaisten sosiaalityöntekijän tehtävien täyttäminen • sijaisten saamisella vaikutuksia asiakkaan palvelun saatavuuteen,

työntekijöiden työssä jaksamiseen, laadukkaan palvelun tuottamiseen ja määräajoissa pysymiseen

• vaikea erottaa mikä johtuu sijaisten saamisesta, mikä yleisesti sosiaalityöntekijöiden saatavuuteen liittyvistä vaikeuksista

• tarkennustarpeet

Page 32: Tulevaisuuden haasteet sosiaalihuollon osaamiselle sekäkoskeverkko.fi/wp-content/uploads/2013/12/juha... · näkemykset huomioon, kun maakunta valmistelee • palvelulupausta

-

Jatkotoimenpiteet lainsäädännön osalta• Sosiaalihuollon ammattihenkilölain tarkistaminen 2017

• kuntoutuksen ohjaaja

• muut mahdolliset tarkennukset ja muutokset

• tavoitteena on edelleen nimenomaan tehtävärakenteen selkiyttäminen

• Sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilölainsäädännön uudistus 2018

• muutostarpeet erityisesti terveydenhuollon ammattihenkilölain puolella

• lakien yhdistäminen ja rekistereiden yhdistäminen selvitetään tässä yhteydessä

Page 33: Tulevaisuuden haasteet sosiaalihuollon osaamiselle sekäkoskeverkko.fi/wp-content/uploads/2013/12/juha... · näkemykset huomioon, kun maakunta valmistelee • palvelulupausta

-

SOSAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ ● VALTIOVARAINMINISTERIÖ

Lisätietoja: alueuudistus.fi

Uutiskirjeiden tilaus:alueuudistus.fi/uutiskirjeet

Twitter:

@STM-Uutiset#sote, #sote2019

2.5.201733

SOSAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖ ● VALTIOVARAINMINISTERIÖ