tunnelmaa sokos hotel tapiola gardenista: grillihiilten makuja … · 2016-09-17 · tunnelmaa...

of 1 /1
10 – Nyt Peuraan on saapunut ihana syysmallisto, joka vaihtuu ja uu- siutuu lähes viikottain, kertoo toi- mitusjohtaja Tarja Peura ja toivot- taa kaikki asiakkaat sydämellises- ti tervetulleeksi myymälään Kaup- pakeskus AINOAan. – Olen rakentanut ja kehittä- nyt yritystoimintaani yli 6 vuot- ta. Toin ensin espanjalaisia ja ita- lialaisia tuotteita myyntiin omaan mymälääni ja myöhemmin laa- jensin vaatteiden maahantuon- tia myös muille jälleenmyyjille. Olen aina pitänyt tärkeänä huo- lehtia liikkeen velvotteista niin, että maksuliikenne ym. muut asi- at ovat hoidettu ajallaan. Tämä on ainut mahdollisuus toimintaan es- panjalaisten yhteistyökumppanei- den kanssa. Tehokkaan ja laaduk- kaan toiminnan edun asiakkaat saavat hyvällä palveluilla ja edul- lisina tuotteina. – Peuran linja on naisellinen. Värimaailma ja mallit ovat hillittyjä ja elegantteja. Malleja löytyy jokai- selle vartalolle. Yritämme hankkia sellaisia tuotteita, jotka istuvat kai- ken kokoisille naisille. Peurassa on laaja valikoima asusteita, joilla voi täydentää tai uudistaa vanhankin vaatteen. Tänä syksynä saa arjes- sakin käyttää kimalletta, mitä on nyt paljon neuleissa. Ihanat silk- kituotteemme ovat aina suosittuja sekä laajasta neulevalikoimastam- me löytyy paljon värejä ja malleja. Tarja Peura Oy on myös maa- hantuontiyritys, joka hakee kaik- ki tuotteensa Espanjasta ja jon- kin verran myös Italiasta. Mal- listot vaihtuvat usein ja uutta tu- lee joka viikko. Peuralla on myös toistakymmentä jälleenmyyjä, jot- ka ovat olleet tyytyväisiä Peuran tuotteisiin. Hinta-laatusuhde ovat kohdillaan ja näin tuotteita voi os- taa useamman kerrallaan. – Peura on persoonallisella ta- valla saanut naisten suosion. Peu- ran uusi liike AINOAssa on kau- nis ja tuotteet ihania. Tunnelma ja palvelu ovat lämminhenkistä. Asiakas otetaan aina huomioon ja palvellaan yksilöllisesti, juu- ri asiakkaan tarpeiden mukaan. Jos jotain tuotetta ei satu olemaan niin sellainen hankitaan tai aina- kin vastaava. Peuran myydyimmät tuotteet ovat silkki- ja pellavatuotteet. Li- säksi meiltä löytää ihania neulei- ta, tunikoita, mekkoja, hameita, hyvin istuvia housuja sekä pal- jon asusteita. – Meillä annetaan pukeutu- misneuvoja ja kannustetaan nai- sia löytämään itsestään parhaat puolensa. Meissä jokaisessa nai- sessa asuu ”kuningatar” ja halu- amme pukeutua kauniisti, ensi- sijaisesti itseämme varten. Näin ollen hyvänolon tunne heijastuu myös ympäristöön. Peura, Kauppakeskus AINOA Tapionaukio 9, Tapiola Avoinna: ma–pe 10-19, la 9–17. Myymälä sijaitsee Kauppa- keskus Ainoan alatasanteella Fazerin kahvilan ja taksi- aseman vieressä. www.modapeura.com Eva Kivilaakso-Wellmann ERIKOISLIIKKEITÄ, PALVELUJA Uudistunut Grill it! – ravinto- la Original Sokos Hotel Tapiola Gardenissa täyttää 3 vuotta loka- kuussa. Hotelli on osa arkkitehti Aarne Ervin suunnittelemaa pe- rinteistä Tapiolaa ja rakennettu 1974. Hotelli ja ravintola uudis- tuvat jatkuvasti. Garden on moderni espoolai- nen kohtaamispaikka, Tapiolan elämysten ja vehreitten maise- mien äärellä. Ravintola on saanut uuden ra- vintolapäällikön Katja Huotarin ja hotellia on alkukeväästä lähtien johtanut uusi hotellinjohtaja Mar- tin Andergård. À la carte menuuta uudiste- taan ja kaiken kaikkiaan hotel- li ja ravintola tarjoaa herkkuja ja etuja liittyen myös paikallisiin ta- pahtumiin. – Minua ilahduttaa Grill it! – ravintolassa miljöö ja kanta- asiakkaat. Ihana kuulla tarinoi- ta puutarhakaupungista ja ym- päristöstä. Totta kai henkilökun- ta ilahduttaa myös. Haluaisin ke- hittää ravintola toimintaa paikal- liseen suuntaan. Meillä on yhteis- työtä monien Espoossa toimivien toimijoiden kanssa, kuten Tapio- la Toimii ry:n, April Jazzin ja Es- poo Cinen kanssa. Syksyn tulevia tapahtumia ovat brunssit alkaen 2.10, Isän- päivä 13.11, joululounaat alkaen joulukuussa 12–22.12. Myös suo- situt Jazz Klubit tuo eloa ja iloa jazzin sekä musiikin ystäville. Olemme mukana myös Kutitus- festivaaleilla 5-9.10. huomioiden erityisesti lapset, joiden annokset tarjoamme puoleen hintaan. Kan- nattaa myös hyödyntää aamiais- tarjouksemme 10 €, jos varauk- sen tekee myyntipalvelun kaut- ta. Muuten hinta on 14,50 €, sanoo ravintolapäällikkö Katja Huotari. Hyvä päivä alkaa monipuo- lisella aamiaisella ja iloisella hy- myllä. Grill it! in kokit leipovat aamiaiselle marjapiirakkaa kun- kin kauden marjoista. Lounas- pöydän maittavat ruuat ja à la carte annokset voi nauttia lähel- lä, keskellä Tapiolaa. Illalliset syödään Grill It! -ravintolassa, jonka puuhiiligrillissä valmistuu ruokaa ensiluokkaisista raaka-ai- neista. Pimeään aikaan lisätunnel- maa tuo ravintolassa poltettava takka. Myös syyskaudella nauti- taan ulkoilmasta ja aurinkoisesta terassista säiden mukaan Tapio- lan keskusaltaan suihkulähteitä katsellen. Jo aikaisin alkutalves- ta nautitaan Jääpuutarhasta, jon- ka jäät ovat saaneet suuren suo- sion. Se sijaitsee Tapiolan keskus- altaassa uimahallin, kulttuurikes- kuksen ja hotellin välissä. Ravintolaan kannattaa tulla myös viettämään iltaa ystävien kanssa tai juhlimaan syntympäi- viä. Ravintolan voi myös varata vaikkapa yksityistilaisuutta var- ten esim. tulevaa pikkujoulukaut- ta varten. Tilaisuudet räätälöidään asiakkaiden toiveiden mukaises- ti. Lisäksi saunaosastolla voi jär- jestää kaveriporukan pikkujoulut ja nauttia valmiiksi katetusta ruo- kapöydästä ja kahden saunan tar- joamasta lämmöstä. Viilennystä tarjoaa saunaosastomme uima-al- las. Saunalla voi järjestää myös las- ten syntymäpäiväjuhlat teemalla ”Poolparty”. Eva Kivilaakso-Wellmann Lasten suosikkisatu Maalais- hiirii ja Kaupunkilaishiiri saa ensi-iltansa 22.9. teatterinjoh- taja Kirsi Sirenin ohjaamana, mukaansatempaavana tulkinta- na. Tarina kertoo Siiri Maalais- hiirestä ja hänen moottoripyö- räilyä harrastavasta serkustaan Kake Kaupunkilaishiirestä.Sii- ri Maalaishiiri saa vieraakseen serkkunsa Kake Kaupunkilais- hiiren, joka porhaltaa prätkällä maalaismaisemaan. Siiri ja Ka- ke lähtevät sitten retkelle suur- kaupungin sykkivään vilinään. Näytelmä on täynnä yllätyksiä. Pohdittavaa ja muisteltavaa riit- tää esityksen jälkeenkin. Näytel- mässä on nukkeja ja näyttelijöi- tä rooleissa. Ruotsinkielinen ensi-ilta 16.11. 2016 klo. 10.00 Astrid Lindgren Emli i Lönneberga ohjaus Mikko Kivinen.Koti- näyttämöllä seikkailevat super- suositut Tatu ja Patu supersan- kareina sekä Astrid Lindgrenin Vaahteramäen Eemeli. Vierailunäyttämöillä Espoos- sa, Karatalossa esitetään 28.10. klo 10 ja 11.15 Maalaishiiri ja Kaupunkilaishiiri ja Helsin- gissä, Annantalossa 5.–8.10. Ka- ni Untuvakerä, 26.–27.10. Maa- laishiiri ja Kaupunkilaishiiri. Nukkenäyttelemisen alkeet workshop aikuisille Ti 11.10. ja ke 12.10. klo 17–20. Workshop on tehokas tapa tu- tustua nukkenäyttelemisen kieh- tovaan maailmaan. Opettelem- me fyysisen lämmittelyn. Pereh- dymme eri nukketekniikoihin, se- kä tutkimme miten tunnistamme hyvän nukkenäytelmän. Kurssin vetäjänä näyttelijä Pekka Heiman Hinta: 80 €. Perhepentait jatkuvat: Viikon- loppu alkaa Hevosenkengässä ihanan esityksen, yhdessäolon ja aina jonkin mielenkiintoisen tee- man siivittämänä. Kahvio herk- kuineen on auki jo puolitoista tuntia ennen esitystä. Perheper- jantaisin on erikoisohjelmaa en- nen ja jälkeen esityksen sekä näyt- telijätapaaminen esityksen jäl- Teatteri Hevosenkengän syksyssä useita ensi-iltoja! Lasten suosikkisatu ja uusi ensi-ilta Maalaishiirii ja Kaupunkilaishii- ri esitetään alkaen 22.9. Piirroskuva: Mimmi Resman. Tunnelmaa Sokos Hotel Tapiola Gardenista: Grillihiilten makuja syyskaudelle! Lämpimästi tervetuloa Grill it! – ravintolaan ja Original Sokos Hotel Tapiola Gardeniin, keskelle Tapio- laa, toivottavat vas. keittiömestari Lars Wahlman, ravintolapäällikkö Katja Huotari ja hotellinjohtaja Mar- tin Andergård. Gardenista on upeat näkymät Tapiolan keskuk- seen ja keskusal- taan yli. Silmä le- pää myös hotellia katseltaessa, täs- sä näkymä Espoon Kulttuurikeskuk- sen suunnasta. Ihanaa syksyn muotia, värejä ja uutuuksia: Peuran myymälä palvelee Kauppakeskus AINOAassa, Tapiolassa Peuran myymälän löytää Kauppakeskus AINOAN alatasanteelta, sen Sokos Hotel Tapiola Gardenin vasta- puoleiselta päädystä. Peuraan on saapunut ihana syysmallisto. keen, silloin voi ottaa valokuvia. Hinta: 14,50 €: pe 23.9. Maalais- hiiri ja Kaupunkilaishiiri klo 14, Kasvomaalausta, pe 30.9. Maa- laishiiri ja Kaupunkilaishiiri klo 14, Sorminukketyöpaja, pe 7.10. Maalaishiiri ja Kaupunkilaishiiri klo 14, Askartelua, pe 14.10. Maa- laishiiri ja Kaupunkilaishiiri klo 14, Varjoteatterityöpaja. Isien illassa esitetään: Maa- laishiiri ja Kaupunkilaishiiri to 6.10. klo 18.00 ja Tatu ja Patu su- persankareina ke 26.10. klo 18.00. Esitys, neppis-autojen tuunaus- paja, tarjolla makeaa ja suolaista sekä paljon muuta hauskaa. Hin- ta: 20,50 €. Tyttöjen illassa Maa- laishiiri ja Kaupunkilaishiiri to 13.10. klo 18.00 koruaskartelua, tarjolla suolaisia ja makeita herk- kuja sekä sekä paljon muuta haus- kaa. Hinta: 20,50 €. Galleria Hevosen- kengässä useita näyttelyitä Taiteilija Ulla Vaajakallion Teat- teri Hevosenkengälle tekemistä töistä koostuva Satumainen Ul- la näyttely 22.9.–2.6.2017. Satu- päivää vietetään ti 18.10. Näyttelijämme Antero Niemi- nen lukee satuja. Vapaa pääsy! Kahvio on auki. Ilmoittautumi- set pe 14. 10. mennessä. Teatteri Hevosenkengässä voi viettää hauskat ja tunnelmalliset syntymäpäivät. Juhlat pidetään esityksen yhteydessä, joko ennen tai jälkeen esityksen. Aikaa vara- taan n. 1–1,5 tuntia. Juhlatilaan mahtuu n. 15 pientä juhlijaa. Ti- lassa on voi järjestää leikkejä, kil- pailuja, ongintaa sekä aasinhän- nän kiinnitystä. Vakiovarusteena mm. äänentoistolaite, discopallo, pöytäliinat ja juhlaviirit. Juhlijoi- den käytössä on myös naamiais- puvut. Lisää tietoja ja kuvia tilas- ta ja kattauksesta löytyy sivulta www.hevosenkenka.fi. Yllätä pikkuystäväsi iloisesti Teatteri Hevosenkengän lahjakor- tilla esim. merkkipäivänä, jouluna tai arkena. Lahjakortti on myyn- nissä lippu.fi, teatterin toimis- tossa arkisin klo 8.00–16.00, esi- tysten yhteydessä teatterissa tai teatterin nettisivuilta www.he- vosenkenka.fi Lelumuseo Hevosenkengäs- esitetään Sirkuksen magiaa -erikoisnäyttely (5.3.2017 saakka). Kurkista suomalaiseen sirkushis- toriaan ja hyppää itse estradille! Lisää vauhtia! Ulkoleikit espoo- laisten valokuvissa -pienoisnäyt- tely (27.8.2016–4.6.2017). Valoku- vat vievät katsojan aikamatkalle lapsille tärkeisiin leikkiympäris- töihin ympäri Espoota. Muistisairaille ja heidän lä- heisilleen suunnattu, maksuton työpajasarja Käsinkosketeltavat muistot – Tour de Espoo kiertää Espoon kirjastoissa joka toinen maanantai 5.9. alkaen. Syksy on myös loistavaa aikaa lasten mu- seosynttäreille! Teatteri Hevosenkengän li- punmyynti on uudistunut: Liput arkiaamuesityksissä alkaen 11,50 €/hlö, ohjaajat ja opettajat 3,5€/ hlö. Varaukset www.lippu.fi tai teatterin toimistolta arkisin klo 8–16, p. 09 4391 220 www.hevo- senkenka.fi tai hevosenkenka@ hevosenkenka.fi. Hevosenkenkä myös Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa! TEATTERI HEVOSENKENKÄ Juhannusmäki 2, Mankkaa, Espoo Tiedustelut Teatteri Hevosen- kengän toimistosta arkisin klo 8–16 p. 09 4391 220 [email protected] www.hevosenkenka.fi Pääkaupunkiseudun Kierrätys- keskuksen maksuton keräysau- to kiertää elokuun lopusta joulu- kuuhun Helsingin, Espoon, Van- taan ja Kirkkonummen asuinalu- eilla. Auto pysähtyy lähes 300 osoitteessa, ja autoon voi lahjoit- taa tarpeettomaksi jäänyttä ehjää ja hyväkuntoista pientavaraa, ku- ten astioita, herkästi särkyvää ta- varaa, kenkiä, kirjoja, mattoja, ko- risteita, harrastusvälineitä ja pol- kupyöriä. Keräysauto kiertää syksyllä 2016 Helsingissä 29.8.–4.10., Es- poossa 5.10.–4.11., Vantaalla 3.– 28.11. ja Kirkkonummella 29.11.– 2.12. Kaikki pysähtymispaikat ja -ajat löytyvät Kierrätyskeskuk- sen verkkosivuilta: www.kierra- tyskeskus.fi/keraysauto Kierrätyskeskuksen keräysauton kiertue käynnistyi 29. elokuuta

Upload: others

Post on 15-Aug-2020

0 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Tunnelmaa Sokos Hotel Tapiola Gardenista: Grillihiilten makuja … · 2016-09-17 · Tunnelmaa Sokos Hotel Tapiola Gardenista: Grillihiilten makuja syyskaudelle! Lämpimästi tervetuloa

10

Lähiseudun AsiakaslehtiKUNDTIDNING FÖR HAGALUNDSREGIONEN

– Nyt Peuraan on saapunut ihana syysmallisto, joka vaihtuu ja uu-siutuu lähes viikottain, kertoo toi-mitusjohtaja Tarja Peura ja toivot-taa kaikki asiakkaat sydämellises-ti tervetulleeksi myymälään Kaup-pakeskus AINOAan.

– Olen rakentanut ja kehittä-nyt yritystoimintaani yli 6 vuot-ta. Toin ensin espanjalaisia ja ita-lialaisia tuotteita myyntiin omaan mymälääni ja myöhemmin laa-jensin vaatteiden maahantuon-tia myös muille jälleenmyyjille. Olen aina pitänyt tärkeänä huo-lehtia liikkeen velvotteista niin, että maksuliikenne ym. muut asi-at ovat hoidettu ajallaan. Tämä on ainut mahdollisuus toimintaan es-panjalaisten yhteistyökumppanei-den kanssa. Tehokkaan ja laaduk-kaan toiminnan edun asiakkaat saavat hyvällä palveluilla ja edul-lisina tuotteina.

– Peuran linja on naisellinen. Värimaailma ja mallit ovat hillittyjä ja elegantteja. Malleja löytyy jokai-selle vartalolle. Yritämme hankkia sellaisia tuotteita, jotka istuvat kai-ken kokoisille naisille. Peurassa on laaja valikoima asusteita, joilla voi täydentää tai uudistaa vanhankin vaatteen. Tänä syksynä saa arjes-sakin käyttää kimalletta, mitä on nyt paljon neuleissa. Ihanat silk-kituotteemme ovat aina suosittuja sekä laajasta neulevalikoimastam-me löytyy paljon värejä ja malleja.

Tarja Peura Oy on myös maa-hantuontiyritys, joka hakee kaik-ki tuotteensa Espanjasta ja jon-kin verran myös Italiasta. Mal-listot vaihtuvat usein ja uutta tu-lee joka viikko. Peuralla on myös toistakymmentä jälleenmyyjä, jot-ka ovat olleet tyytyväisiä Peuran tuotteisiin. Hinta-laatusuhde ovat

kohdillaan ja näin tuotteita voi os-taa useamman kerrallaan.

– Peura on persoonallisella ta-valla saanut naisten suosion. Peu-ran uusi liike AINOAssa on kau-nis ja tuotteet ihania. Tunnelma ja palvelu ovat lämminhenkistä. Asiakas otetaan aina huomioon ja palvellaan yksilöllisesti, juu-ri asiakkaan tarpeiden mukaan. Jos jotain tuotetta ei satu olemaan niin sellainen hankitaan tai aina-kin vastaava.

Peuran myydyimmät tuotteet ovat silkki- ja pellavatuotteet. Li-säksi meiltä löytää ihania neulei-ta, tunikoita, mekkoja, hameita, hyvin istuvia housuja sekä pal-jon asusteita.

– Meillä annetaan pukeutu-misneuvoja ja kannustetaan nai-sia löytämään itsestään parhaat puolensa. Meissä jokaisessa nai-sessa asuu ”kuningatar” ja halu-amme pukeutua kauniisti, ensi-sijaisesti itseämme varten. Näin ollen hyvänolon tunne heijastuu myös ympäristöön.

Peura, Kauppakeskus AINOATapionaukio 9, TapiolaAvoinna: ma–pe 10-19, la 9–17. Myymälä sijaitsee Kauppa-keskus Ainoan alatasanteella Fazerin kahvilan ja taksi-aseman vieressä. www.modapeura.com

Eva Kivilaakso-Wellmann

ERIKOISLIIKKEITÄ, PALVELUJA

Uudistunut Grill it! – ravinto-la Original Sokos Hotel Tapiola Gardenissa täyttää 3 vuotta loka-kuussa. Hotelli on osa arkkitehti Aarne Ervin suunnittelemaa pe-rinteistä Tapiolaa ja rakennettu 1974. Hotelli ja ravintola uudis-tuvat jatkuvasti.

Garden on moderni espoolai-nen kohtaamispaikka, Tapiolan elämysten ja vehreitten maise-mien äärellä.

Ravintola on saanut uuden ra-vintolapäällikön Katja Huotarin ja hotellia on alkukeväästä lähtien johtanut uusi hotellinjohtaja Mar-tin Andergård.

À la carte menuuta uudiste-taan ja kaiken kaikkiaan hotel-li ja ravintola tarjoaa herkkuja ja etuja liittyen myös paikallisiin ta-pahtumiin.

– Minua ilahduttaa Grill it! – ravintolassa miljöö ja kanta-asiakkaat. Ihana kuulla tarinoi-ta puutarhakaupungista ja ym-päristöstä. Totta kai henkilökun-ta ilahduttaa myös. Haluaisin ke-hittää ravintola toimintaa paikal-liseen suuntaan. Meillä on yhteis-työtä monien Espoossa toimivien toimijoiden kanssa, kuten Tapio-la Toimii ry:n, April Jazzin ja Es-poo Cinen kanssa.

Syksyn tulevia tapahtumia ovat brunssit alkaen 2.10, Isän-

päivä 13.11, joululounaat alkaen joulukuussa 12–22.12. Myös suo-situt Jazz Klubit tuo eloa ja iloa jazzin sekä musiikin ystäville. Olemme mukana myös Kutitus-festivaaleilla 5-9.10. huomioiden erityisesti lapset, joiden annokset tarjoamme puoleen hintaan. Kan-nattaa myös hyödyntää aamiais-tarjouksemme 10 €, jos varauk-sen tekee myyntipalvelun kaut-ta. Muuten hinta on 14,50 €, sanoo ravintolapäällikkö Katja Huotari.

Hyvä päivä alkaa monipuo-lisella aamiaisella ja iloisella hy-myllä. Grill it! in kokit leipovat aamiaiselle marjapiirakkaa kun-kin kauden marjoista. Lounas-pöydän maittavat ruuat ja à la carte annokset voi nauttia lähel-lä, keskellä Tapiolaa. Illalliset syödään Grill It! -ravintolassa, jonka puuhiiligrillissä valmistuu ruokaa ensiluokkaisista raaka-ai-neista. Pimeään aikaan lisätunnel-maa tuo ravintolassa poltettava takka. Myös syyskaudella nauti-

taan ulkoilmasta ja aurinkoisesta terassista säiden mukaan Tapio-lan keskusaltaan suihkulähteitä katsellen. Jo aikaisin alkutalves-ta nautitaan Jääpuutarhasta, jon-ka jäät ovat saaneet suuren suo-sion. Se sijaitsee Tapiolan keskus-altaassa uimahallin, kulttuurikes-kuksen ja hotellin välissä.

Ravintolaan kannattaa tulla myös viettämään iltaa ystävien kanssa tai juhlimaan syntympäi-viä. Ravintolan voi myös varata vaikkapa yksityistilaisuutta var-ten esim. tulevaa pikkujoulukaut-ta varten. Tilaisuudet räätälöidään asiakkaiden toiveiden mukaises-ti. Lisäksi saunaosastolla voi jär-jestää kaveriporukan pikkujoulut ja nauttia valmiiksi katetusta ruo-kapöydästä ja kahden saunan tar-joamasta lämmöstä. Viilennystä tarjoaa saunaosastomme uima-al-las. Saunalla voi järjestää myös las-ten syntymäpäiväjuhlat teemalla ”Poolparty”.

Eva Kivilaakso-Wellmann

Lasten suosikkisatu Maalais-hiirii ja Kaupunkilaishiiri saa ensi-iltansa 22.9. teatterinjoh-taja Kirsi Sirenin ohjaamana, mukaansatempaavana tulkinta-na. Tarina kertoo Siiri Maalais-hiirestä ja hänen moottoripyö-räilyä harrastavasta serkustaan Kake Kaupunkilaishiirestä.Sii-ri Maalaishiiri saa vieraakseen serkkunsa Kake Kaupunkilais-hiiren, joka porhaltaa prätkällä maalaismaisemaan. Siiri ja Ka-ke lähtevät sitten retkelle suur-kaupungin sykkivään vilinään. Näytelmä on täynnä yllätyksiä. Pohdittavaa ja muisteltavaa riit-tää esityksen jälkeenkin. Näytel-mässä on nukkeja ja näyttelijöi-tä rooleissa.

Ruotsinkielinen ensi-ilta 16.11. 2016 klo. 10.00 Astrid Lindgren Emli i Lönneberga ohjaus Mikko Kivinen.Koti-näyttämöllä seikkailevat super-suositut Tatu ja Patu supersan-kareina sekä Astrid Lindgrenin Vaahteramäen Eemeli.

Vierailunäyttämöillä Espoos-sa, Karatalossa esitetään 28.10. klo 10 ja 11.15 Maalaishiiri ja Kaupunkilaishiiri ja Helsin-gissä, Annantalossa 5.–8.10. Ka-

ni Untuvakerä, 26.–27.10. Maa-laishiiri ja Kaupunkilaishiiri.

Nukkenäyttelemisen alkeet workshop aikuisille Ti 11.10. ja ke 12.10. klo 17–20. Workshop on tehokas tapa tu-tustua nukkenäyttelemisen kieh-tovaan maailmaan. Opettelem-me fyysisen lämmittelyn. Pereh-dymme eri nukketekniikoihin, se-kä tutkimme miten tunnistamme

hyvän nukkenäytelmän. Kurssin vetäjänä näyttelijä Pekka Heiman Hinta: 80 €.

Perhepentait jatkuvat: Viikon-loppu alkaa Hevosenkengässä ihanan esityksen, yhdessäolon ja aina jonkin mielenkiintoisen tee-man siivittämänä. Kahvio herk-kuineen on auki jo puolitoista tuntia ennen esitystä. Perheper-jantaisin on erikoisohjelmaa en-nen ja jälkeen esityksen sekä näyt-telijätapaaminen esityksen jäl-

Teatteri Hevosenkengän syksyssä useita ensi-iltoja!

Lasten suosikkisatu ja uusi ensi-ilta Maalaishiirii ja Kaupunkilaishii-ri esitetään alkaen 22.9. Piirroskuva: Mimmi Resman.

Tunnelmaa Sokos Hotel Tapiola Gardenista:Grillihiilten makuja syyskaudelle!

Lämpimästi tervetuloa Grill it! – ravintolaan ja Original Sokos Hotel Tapiola Gardeniin, keskelle Tapio-laa, toivottavat vas. keittiömestari Lars Wahlman, ravintolapäällikkö Katja Huotari ja hotellinjohtaja Mar-tin Andergård.

Gardenista on upeat näkymät Tapiolan keskuk-seen ja keskusal-taan yli. Silmä le-pää myös hotellia katseltaessa, täs-sä näkymä Espoon Kulttuurikeskuk-sen suunnasta.

Ihanaa syksyn muotia, värejä ja uutuuksia:

Peuran myymälä palvelee Kauppakeskus AINOAassa, Tapiolassa

Peuran myymälän löytää Kauppakeskus AINOAN alatasanteelta, sen Sokos Hotel Tapiola Gardenin vasta-puoleiselta päädystä.

Peuraan on saapunut ihana syysmallisto.

keen, silloin voi ottaa valokuvia. Hinta: 14,50 €: pe 23.9. Maalais-hiiri ja Kaupunkilaishiiri klo 14, Kasvomaalausta, pe 30.9. Maa-laishiiri ja Kaupunkilaishiiri klo 14, Sorminukketyöpaja, pe 7.10. Maalaishiiri ja Kaupunkilaishiiri klo 14, Askartelua, pe 14.10. Maa-laishiiri ja Kaupunkilaishiiri klo 14, Varjoteatterityöpaja.

Isien illassa esitetään: Maa-laishiiri ja Kaupunkilaishiiri to 6.10. klo 18.00 ja Tatu ja Patu su-persankareina ke 26.10. klo 18.00. Esitys, neppis-autojen tuunaus-paja, tarjolla makeaa ja suolaista sekä paljon muuta hauskaa. Hin-ta: 20,50 €. Tyttöjen illassa Maa-laishiiri ja Kaupunkilaishiiri to 13.10. klo 18.00 koruaskartelua, tarjolla suolaisia ja makeita herk-kuja sekä sekä paljon muuta haus-kaa. Hinta: 20,50 €.

Galleria Hevosen- kengässä useita näyttelyitäTaiteilija Ulla Vaajakallion Teat-teri Hevosenkengälle tekemistä töistä koostuva Satumainen Ul-la näyttely 22.9.–2.6.2017. Satu-päivää vietetään ti 18.10.

Näyttelijämme Antero Niemi-

nen lukee satuja. Vapaa pääsy! Kahvio on auki. Ilmoittautumi-set pe 14. 10. mennessä.

Teatteri Hevosenkengässä voi viettää hauskat ja tunnelmalliset syntymäpäivät. Juhlat pidetään esityksen yhteydessä, joko ennen tai jälkeen esityksen. Aikaa vara-taan n. 1–1,5 tuntia. Juhlatilaan mahtuu n. 15 pientä juhlijaa. Ti-lassa on voi järjestää leikkejä, kil-pailuja, ongintaa sekä aasinhän-nän kiinnitystä. Vakiovarusteena mm. äänentoistolaite, discopallo, pöytäliinat ja juhlaviirit. Juhlijoi-den käytössä on myös naamiais-puvut. Lisää tietoja ja kuvia tilas-ta ja kattauksesta löytyy sivulta www.hevosenkenka.fi.

Yllätä pikkuystäväsi iloisesti Teatteri Hevosenkengän lahjakor-tilla esim. merkkipäivänä, jouluna tai arkena. Lahjakortti on myyn-nissä lippu.fi, teatterin toimis-tossa arkisin klo 8.00–16.00, esi-tysten yhteydessä teatterissa tai teatterin nettisivuilta www.he-vosenkenka.fi

Lelumuseo Hevosenkengäs-sä esitetään Sirkuksen magiaa -erikoisnäyttely (5.3.2017 saakka). Kurkista suomalaiseen sirkushis-toriaan ja hyppää itse estradille!

Lisää vauhtia! Ulkoleikit espoo-laisten valokuvissa -pienoisnäyt-tely (27.8.2016–4.6.2017). Valoku-vat vievät katsojan aikamatkalle lapsille tärkeisiin leikkiympäris-töihin ympäri Espoota.

Muistisairaille ja heidän lä-heisilleen suunnattu, maksuton työpajasarja Käsinkosketeltavat muistot – Tour de Espoo kiertää Espoon kirjastoissa joka toinen maanantai 5.9. alkaen. Syksy on myös loistavaa aikaa lasten mu-seosynttäreille!

Teatteri Hevosenkengän li-punmyynti on uudistunut: Liput arkiaamuesityksissä alkaen 11,50 €/hlö, ohjaajat ja opettajat 3,5€/hlö. Varaukset www.lippu.fi tai teatterin toimistolta arkisin klo 8–16, p. 09 4391 220 www.hevo-senkenka.fi tai [email protected]. Hevosenkenkä myös Facebookissa, Twitterissä ja Instagramissa!

TEATTERI HEVOSENKENKÄ Juhannusmäki 2, Mankkaa, EspooTiedustelut Teatteri Hevosen-kengän toimistosta arkisin klo 8–16 p. 09 4391 [email protected]

Pääkaupunkiseudun Kierrätys-keskuksen maksuton keräysau-to kiertää elokuun lopusta joulu-kuuhun Helsingin, Espoon, Van-taan ja Kirkkonummen asuinalu-eilla. Auto pysähtyy lähes 300 osoitteessa, ja autoon voi lahjoit-

taa tarpeettomaksi jäänyttä ehjää ja hyväkuntoista pientavaraa, ku-ten astioita, herkästi särkyvää ta-varaa, kenkiä, kirjoja, mattoja, ko-risteita, harrastusvälineitä ja pol-kupyöriä.

Keräysauto kiertää syksyllä

2016 Helsingissä 29.8.–4.10., Es-poossa 5.10.–4.11., Vantaalla 3.–28.11. ja Kirkkonummella 29.11.–2.12. Kaikki pysähtymispaikat ja -ajat löytyvät Kierrätyskeskuk-sen verkkosivuilta: www.kierra-tyskeskus.fi/keraysauto

Kierrätyskeskuksen keräysauton kiertue käynnistyi 29. elokuuta