twitterin hyödyntäminen yrityksen sisältömarkkinoinnissa

of 30 /30
Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi 1 Twitterin hyödyntäminen yrityksen sisältömarkkinoinnissa Klarigo Oy 5.3.2015 Helsinki

Author: pauliina-maekelae

Post on 18-Jul-2015

209 views

Category:

Education


1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Twitterin hyödyntäminen yrityksen sisältömarkkinoinnissa

Kinda Oy | Pauliina Mäkelä | www.kinda.fi1

Twitterin hyödyntäminen yrityksen

sisältömarkkinoinnissa

Klarigo Oy 5.3.2015 Helsinki

Page 2: Twitterin hyödyntäminen yrityksen sisältömarkkinoinnissa

Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi

Twitter-koulutus

•10.00-10.30 luento-osuus – Miksi käyttäisimme Twitteriä yrityksemme sisältömarkkinoinnissa?

– Miksi itse käyttäisin Twitteriä? – Twitter-tilastoja – Mitä Twitterissä tehdään?

•10.30-12.30 handson-koulutus – Lähdetään yhdessä livertämään!

2

Page 3: Twitterin hyödyntäminen yrityksen sisältömarkkinoinnissa

Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi

Miksi käyttäisimme Twitteriä yrityksemme

sisältömarkkinoinnissa?

3

Page 4: Twitterin hyödyntäminen yrityksen sisältömarkkinoinnissa

Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi

Miksi lähteä mukaan Twitteriin? 1/5

•Näkyvyyden lisääminen •Yritystä koskevien keskustelujen seuraaminen

•Vuorovaikutus

4

Miksi yrityksenä

lähteä mukaan?

Page 5: Twitterin hyödyntäminen yrityksen sisältömarkkinoinnissa

Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi

Miksi lähteä mukaan Twitteriin? 2/5

•Uuden tiedon luominen ja oppiminen

•Verkoston ja verkostojen verkoston kasvattaminen

•Oman sisällön jakaminen, muiden sisällön uudelleenjakaminen sekä kommentointi

5

Miksi yrityksenä

lähteä mukaan?

Page 6: Twitterin hyödyntäminen yrityksen sisältömarkkinoinnissa

Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi

Miksi lähteä mukaan Twitteriin? 3/5

•Tiedon kanavointi ja kollektiivinen prosessointi

•Brändin rakentaminen ja vahvistaminen

•Asiakaspalvelu

6

Miksi yrityksenä

lähteä mukaan?

Page 7: Twitterin hyödyntäminen yrityksen sisältömarkkinoinnissa

Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi

Miksi lähteä mukaan Twitteriin? 4/5

•Vahvistaa suhdetta asiakkaisiin, työntekijöihin, sidosryhmiin ja päättäjiin

•Kilpailijoiden seuranta •Tutkimus ja analysointi

7

Miksi yrityksenä

lähteä mukaan?

Page 8: Twitterin hyödyntäminen yrityksen sisältömarkkinoinnissa

Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi

Miksi lähteä mukaan Twitteriin? 5/5

•Markkinointi •Kriisiviestintään tehokas apuväline

•Kerätyn palautteen perusteella yrityksen toiminnan kehittäminen

8

Miksi yrityksenä

lähteä mukaan?

Page 9: Twitterin hyödyntäminen yrityksen sisältömarkkinoinnissa

Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi

Miksi itse käyttäisin Twitteriä?

9

Page 10: Twitterin hyödyntäminen yrityksen sisältömarkkinoinnissa

Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi

Vertaisena verkossa 1/3

•Tiedon hankinta, jäsentely ja käsittely •Aineistojen kerääminen, esitysten

jakaminen •Uusien taitojen oppiminen ja

reflektointi •Verkostoituminen, yhteistyön

tekeminen, vertaispalautteen antaminen

•Uudet mahdollisuudet, vaikuttaminen & luottamus

10

Miksi itse lähteä

mukaan?

Page 11: Twitterin hyödyntäminen yrityksen sisältömarkkinoinnissa

Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi

Vertaisena verkossa 2/3

•Jaetun asiantuntijuuden hyödyntäminen työskentely- ja oppimistilanteessa

•Uudet ideat, ongelmanratkaisu •Auttaminen, vertaistuki •Innostuminen & innostaminen

11

Miksi itse lähteä

mukaan?

Page 12: Twitterin hyödyntäminen yrityksen sisältömarkkinoinnissa

Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi

Vertaisena verkossa 3/3

•Yhdessä tekeminen tarvitsee yleensä tavoitteen, aikataulun ja fasilitaattorin. •Parvityöskentely (engl. swarming) •Joukkoistaminen (engl. crowdsourcing) eli yleisön/yhteisön osallistaminen, työn ulkoistaminen ennalta määrittelemättömälle ryhmälle ihmisiä

•Sorsastaminen eli hetkellinen avun ja ideoiden kyseleminen

•Liveraportointi (engl. live reporting), kuratointi (engl. curating)

12

Miksi itse lähteä

mukaan?

Page 13: Twitterin hyödyntäminen yrityksen sisältömarkkinoinnissa

Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi

Twitter-tilastoja

13

Page 14: Twitterin hyödyntäminen yrityksen sisältömarkkinoinnissa

Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi

Twitter-tilastoja maailmalta

14

http://www.socialbakers.com/statistics/twitter/

Page 15: Twitterin hyödyntäminen yrityksen sisältömarkkinoinnissa

Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi

Twitter-tilastoja Suomesta

15

http://www.toninummela.com/suomi-twitter/

Page 16: Twitterin hyödyntäminen yrityksen sisältömarkkinoinnissa

Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi

Mitä Twitterissä tehdään?

16

Page 17: Twitterin hyödyntäminen yrityksen sisältömarkkinoinnissa

Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi17

Tiedonhankinta

Aineistojen jakaminen ja uuden oppiminen

#linnanjuhlat

Page 18: Twitterin hyödyntäminen yrityksen sisältömarkkinoinnissa

Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi18

Keskustelu

Page 19: Twitterin hyödyntäminen yrityksen sisältömarkkinoinnissa

Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi19

Seuraaminen

Page 20: Twitterin hyödyntäminen yrityksen sisältömarkkinoinnissa

Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi20

Oman alan keskustelun hakeminen

Page 21: Twitterin hyödyntäminen yrityksen sisältömarkkinoinnissa

Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi21

Sisältömarkkinointi

Page 22: Twitterin hyödyntäminen yrityksen sisältömarkkinoinnissa

Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi22

Uudelleentwiittaus

Page 23: Twitterin hyödyntäminen yrityksen sisältömarkkinoinnissa

Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi23

Liveraportointi aihetunnisteella

Page 24: Twitterin hyödyntäminen yrityksen sisältömarkkinoinnissa

Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi24

#somerekry ja brändi

Page 25: Twitterin hyödyntäminen yrityksen sisältömarkkinoinnissa

Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi25

Tiedotus

Page 26: Twitterin hyödyntäminen yrityksen sisältömarkkinoinnissa

Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi26

Johtajuuden rakentaminen

http://www.twitonomy.com/profile.php?sn=pekkasauri

Page 27: Twitterin hyödyntäminen yrityksen sisältömarkkinoinnissa

Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi27

Markkinointi

Page 28: Twitterin hyödyntäminen yrityksen sisältömarkkinoinnissa

Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi28

Videoiden kuvaus, leikkaus ja jakaminen Twitterissä

Page 29: Twitterin hyödyntäminen yrityksen sisältömarkkinoinnissa

1. tiedon hakeminen 2. uuden oppiminen 3. rekrytointi 4. verkostoituminen 5. keskustelut 6. uutiset 7. #taskulounas 8. #taskuillallinen 9. #taskuneuloosi 10. #taskuvauva 11. #twitterjoulu14tre 12. #somejoulut 13. #cmadfi 14. #sometime2015

Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi

Twitter

29

15. tiedotus 16. kriisiviestintä 17. vaikuttaminen 18. ajankulu 19. vertaistuki 20. ilmiöt 21. globaalit tapahtumat 22. tilaisuudet 23. liveraportointi 24. etäosallistuminen 25. somesukulaisuus 26. sisältömarkkinointi 27. fanittaminen 28. henkilöbrändi

•Mitä sinä siellä teet?

29. ammattialan seuraaminen 30. osaamisen näkyväksi tekeminen 31. katsojakokemus/2nd screen 32. viihdekäyttö 33. ilmainen terapia 34. yrityksen brändin rakentaminen 35. elämysten jakaminen 36. oivallusten jakaminen 37. ideoiden jakaminen 38. johtajuuden rakentaminen 39. joukkoistaminen 40. osallistaminen 41. asiakaspalvelu 42. palautekanava

http://storify.com/PauliinaMakela/twitteriin

http://kinda.fi/posts/kuinka-kaytan-twitteria-tehokkaasti

Page 30: Twitterin hyödyntäminen yrityksen sisältömarkkinoinnissa

Kinda Oy | @pauliinamakela | www.kinda.fi

Lähdetään yhdessä livertämään!

30