työelämän osaaminen ja osaamistarpeet 2016

of 43 /43
Työelämän osaaminen ja osaamistarpeet - kyselytutkimus kevät 2016

Upload: yhteiskunta-alan-korkeakoulutetut-ry

Post on 16-Jan-2017

332 views

Category:

Education


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Työelämän osaaminen ja osaamistarpeet 2016

Työelämän osaaminen ja osaamistarpeet- kyselytutkimus kevät 2016

Page 2: Työelämän osaaminen ja osaamistarpeet 2016

TAUSTATIEDOT

Page 3: Työelämän osaaminen ja osaamistarpeet 2016

Työelämän osaaminen ja osaamistarpeet -kysely• Huhti-toukokuu 2016• Vastaajia 1392• Osaaminen ja osaamistarpeet:

– Millä alueilla osaaminen hyvällä tasolla?– Millainen tarve osaamisen kehittämiselle?– Mistä osaaminen karttunut?

• Tietoa – Yhteiskunta- ja hallintotieteilijöiden osaamisprofiilista– Osaamisen kehittämisen tarpeista– Miten osaamista on kartutettu – missä määrin opittu eri lähteistä– Täydennyskouluttautumisen tarpeesta ja halukkuudesta

Page 4: Työelämän osaaminen ja osaamistarpeet 2016

Syntymävuosi

1990 tai myöhemmin

1985 - 1989

1980 - 1984

1975 - 1979

1970 - 1974

1965 - 1969

1960 - 1964

1955 - 1959

1950 - 1954

1945 - 1949

1944 tai aiemmin

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18% 20%

0.9%

9.4%

18.4%

17.5%

16.8%

14.3%

11.5%

7.8%

3.4%

0.0%

0.0%

Page 5: Työelämän osaaminen ja osaamistarpeet 2016

Valmistumisvuosi

2015 tai myöhemmin

2010-2014

2005-2009

2000-2004

1995-1999

1990-1994

1985-1989

1980-1984

1975-1979

1974 tai aiemmin

0% 5% 10% 15% 20% 25%

5.6%

19.8%

21.2%

18.2%

15.2%

10.0%

6.1%

3.0%

0.8%

0.2%

Page 6: Työelämän osaaminen ja osaamistarpeet 2016

Työmarkkina-asema

vakituisessa työssä

määräaikaisessa työssä

perhevapaalla

opinto-, vuorottelu- tms. vapaalla

yrittäjä / itsensätyöllistäjä / freelancer

työtön

opiskelija

muu tilanne

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

66.0%

21.4%

2.6%

1.6%

0.9%

5.1%

0.7%

1.7%

Page 7: Työelämän osaaminen ja osaamistarpeet 2016

Mikäli työpaikka: toimiasema

ylin johto

keskijohto / esimiesasemassa

asiantuntija

toimihenkilö

tutkija

opettaja

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

7.0%

16.9%

61.2%

10.1%

3.4%

1.5%

Page 8: Työelämän osaaminen ja osaamistarpeet 2016

Mikäli työpaikka: työnantajasektori

valtio (sis. valtion virastot ja laitokset, valtion aluehallinto)

kunta (sis. kuntayhtymät ja kunnalliset liikelaitokset)

yritys

yhdistys tai säätiö (sis. em. yhteydessä toimivat tutkimus-, koulutus- tms. organisaatiot)

yliopisto tai ammattikorkeakoulu

muu

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35%

29.3%

21.8%

19.1%

14.9%

11.5%

3.4%

Page 9: Työelämän osaaminen ja osaamistarpeet 2016

OSAAMINEN JA OSAAMISTARPEET

Page 10: Työelämän osaaminen ja osaamistarpeet 2016

Yleiset työelämätaidot

yhteistyö- ja tiimitaidot

neuvottelutaidot

vuorovaikutustaidot

oman osaamisen jakaminen

toisten osaamisen ymmärtäminen

projektityöskentely

verkkotyöskentely

oman työn johtaminen

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

40.6 %

18.5 %

35.1 %

19.5 %

16.4 %

23.4 %

14.3 %

24.4 %

51.5 %

48.1 %

50.3 %

52.3 %

58.3 %

47.5 %

41.5 %

47.6 %

7.4 %

28.6 %

13.3 %

26.2 %

23.4 %

23.4 %

35.2 %

24.8 %

4.2 %

1.2 %

1.8 %

1.4 %

4.5 %

8.7 %

2.9 %

osaamiseni on erittäin hyvällä tasolla osaamiseni on hyvällä tasollaosaamiseni kaipaisi jonkin verran kehittämistä osaamiseni kaipaisi paljon kehittämistäen koe tarvitsevani tällaista osaamista

Page 11: Työelämän osaaminen ja osaamistarpeet 2016

Yleiset työelämätaidot: missä määrin opittu eri lähteistä

yliopistokoulutuksesta

opiskeluaikaisista harrastuksista (esim. järjestötoiminta)

opiskeluaikaisesta työnteosta

valmistumisen jälkeen työelämässä

kouluttautumisesta valmistumisen jälkeen

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

3.4 %

8.5 %

23.5 %

74.1 %

15.7 %

21.9 %

28.7 %

47.3 %

22.8 %

33.6 %

33.1 %

25.7 %

18.3 %

2.0 %

27.7 %

34.6 %

19.4 %

7.8 %

12.7 %

7.0 %

17.6 %

3.1 %

10.3 %

todella paljon melko paljon en paljon enkä vähänmelko vähän en lainkaan

Page 12: Työelämän osaaminen ja osaamistarpeet 2016

Johtaminen

ihmisten johtaminen

prosessien johtaminen

strateginen johtaminen

muutosjohtaminen

projektinhallinta

konfliktien ehkäisy ja selvittäminen

palautteen antaminen

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

9.8 %

11.1 %

9.2 %

7.6 %

18.0 %

7.5 %

8.8 %

34.9 %

39.2 %

28.3 %

22.3 %

41.2 %

36.1 %

42.2 %

33.2 %

32.0 %

32.6 %

35.1 %

28.4 %

38.8 %

40.1 %

13.1 %

11.5 %

16.7 %

20.8 %

9.0 %

12.4 %

6.5 %

9.0 %

6.3 %

13.3 %

14.2 %

3.5 %

5.2 %

2.5 %

osaamiseni on erittäin hyvällä tasolla osaamiseni on hyvällä tasollaosaamiseni kaipaisi jonkin verran kehittämistä osaamiseni kaipaisi paljon kehittämistäen koe tarvitsevani tällaista osaamista

Page 13: Työelämän osaaminen ja osaamistarpeet 2016

Johtaminen: missä määrin opittu eri lähteistä

yliopistokoulutuksesta

opiskeluaikaisista harrastuksista (esim. järjestötoiminta)

opiskeluaikaisesta työnteosta

valmistumisen jälkeen työelämässä

kouluttautumisesta valmistumisen jälkeen

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2.4 %

6.4 %

6.5 %

36.2 %

13.6 %

13.3 %

21.9 %

23.8 %

39.2 %

28.5 %

24.2 %

22.6 %

29.4 %

13.5 %

26.2 %

32.0 %

23.5 %

24.2 %

7.4 %

14.4 %

28.1 %

25.6 %

16.1 %

3.7 %

17.3 %

todella paljon melko paljon en paljon enkä vähänmelko vähän en lainkaan

Page 14: Työelämän osaaminen ja osaamistarpeet 2016

Henkilöstöosaaminen

henkilöstöhallinto

henkilöstöhallinnon kehittäminen ja suunnittelu

osaamisen hallinta

työhyvinvointi

rekrytointi

työ- ja virkasuhteen ehdot ja työlainsäädäntö

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

8.2%

7.2%

7.5%

11.1%

9.5%

8.1%

25.6%

21.4%

32.9%

38.0%

29.1%

22.5%

26.4%

27.6%

34.9%

31.4%

26.7%

34.3%

17.0%

18.6%

13.7%

9.5%

15.1%

23.2%

22.8%

25.3%

10.9%

9.9%

19.6%

12.0%

osaamiseni on erittäin hyvällä tasolla osaamiseni on hyvällä tasollaosaamiseni kaipaisi jonkin verran kehittämistä osaamiseni kaipaisi paljon kehittämistäen koe tarvitsevani tällaista osaamista

Page 15: Työelämän osaaminen ja osaamistarpeet 2016

Henkilöstöosaaminen: missä määrin opittu eri lähteistä

yliopistokoulutuksesta

opiskeluaikaisista harrastuksista (esim. järjestötoiminta)

opiskeluaikaisesta työnteosta

valmistumisen jälkeen työelämässä

kouluttautumisesta valmistumisen jälkeen

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1.6%

1.8%

4.7%

28.8%

13.4%

12.2%

10.5%

20.5%

39.5%

26.3%

18.5%

22.5%

26.1%

16.0%

24.6%

26.9%

24.3%

26.8%

8.8%

13.5%

40.7%

40.8%

22.0%

6.9%

22.3%

todella paljon melko paljon en paljon enkä vähänmelko vähän en lainkaan

Page 16: Työelämän osaaminen ja osaamistarpeet 2016

Liiketoimintaosaaminen

liiketoimintaprosessien ymmärtäminen

myyntitaidot

markkinointi

markkinatuntemus

kansainvälinen kauppa ja vienti

yrittäjyysosaaminen

uusien palveluiden ja tuotteiden kehittäminen

asiakkaiden tarpeiden tunnistaminen ja ennakointi

asiakaspalautteen käsittely ja hyödyntäminen

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

8.7%

4.6%

5.3%

5.8%

1.5%

2.9%

5.7%

10.3%

11.3%

25.5%

14.9%

19.3%

19.3%

7.4%

12.8%

19.3%

31.6%

37.4%

26.7%

27.4%

31.5%

27.0%

20.8%

22.7%

30.5%

31.6%

30.4%

19.9%

22.6%

22.6%

22.8%

24.6%

28.9%

26.6%

15.7%

11.4%

19.1%

30.6%

21.3%

25.0%

45.7%

32.6%

17.9%

10.8%

9.6%

osaamiseni on erittäin hyvällä tasolla osaamiseni on hyvällä tasollaosaamiseni kaipaisi jonkin verran kehittämistä osaamiseni kaipaisi paljon kehittämistäen koe tarvitsevani tällaista osaamista

Page 17: Työelämän osaaminen ja osaamistarpeet 2016

Liiketoimintaosaaminen: missä määrin opittu eri lähteistä

yliopistokoulutuksesta

opiskeluaikaisista harrastuksista (esim. järjestötoiminta)

opiskeluaikaisesta työnteosta

valmistumisen jälkeen työelämässä

kouluttautumisesta valmistumisen jälkeen

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

9.1%

7.7%

18.9%

31.3%

20.6%

18.4%

19.4%

24.7%

19.2%

24.4%

26.8%

26.1%

26.0%

15.9%

19.7%

44.4%

45.8%

25.8%

11.7%

26.8%

4.6%

22.0%

8.5%

todella paljon melko paljon en paljon enkä vähänmelko vähän en lainkaan

Page 18: Työelämän osaaminen ja osaamistarpeet 2016

Hankinnat ja kilpailuttaminen

hankintoihin ja kilpailuttamiseen liittyvä lainsäädäntö

hankintoihin ja kilpailuttamiseen liittyvä taloudellinen osaaminen

kilpailuttamisprosessi ja sen suunnittelu

sopimusten tekeminen

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

3.3%

3.5%

4.4%

3.6%

13.1%

13.7%

15.2%

15.3%

28.9%

26.3%

25.8%

31.1%

30.8%

31.0%

29.3%

30.1%

23.8%

25.5%

25.3%

19.8%

osaamiseni on erittäin hyvällä tasolla osaamiseni on hyvällä tasollaosaamiseni kaipaisi jonkin verran kehittämistä osaamiseni kaipaisi paljon kehittämistäen koe tarvitsevani tällaista osaamista

Page 19: Työelämän osaaminen ja osaamistarpeet 2016

Hankinnat ja kilpailuttaminen: missä määrin opittu eri lähteistä

yliopistokoulutuksesta

opiskeluaikaisista harrastuksista (esim. järjestötoiminta)

opiskeluaikaisesta työnteosta

valmistumisen jälkeen työelämässä

kouluttautumisesta valmistumisen jälkeen

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

3.9%

2.6%

4.9%

27.6%

14.2%

8.1%

10.7%

12.5%

16.4%

18.0%

15.8%

16.3%

20.7%

16.9%

17.0%

71.4%

69.9%

59.8%

22.0%

46.0%

17.0%

4.9%

todella paljon melko paljon en paljon enkä vähänmelko vähän en lainkaan

Page 20: Työelämän osaaminen ja osaamistarpeet 2016

Sidosryhmät, verkostot ja kumppanuudet

sidosryhmäyhteistyö

hallinto-, toimiala- ja ammattikuntarajat ylittävä yhteistyö

kumppanuuksien hallinta

verkostomainen työskentelytapa

vapaaehtoistyön hyödyntäminen

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

20.4%

18.7%

13.2%

20.3%

8.1%

47.8%

45.7%

39.5%

40.4%

22.6%

24.0%

25.2%

32.8%

28.9%

31.0%

5.2%

6.4%

9.6%

7.8%

17.5%

2.5%

4.0%

4.9%

2.6%

20.8%

osaamiseni on erittäin hyvällä tasolla osaamiseni on hyvällä tasollaosaamiseni kaipaisi jonkin verran kehittämistä osaamiseni kaipaisi paljon kehittämistäen koe tarvitsevani tällaista osaamista

Page 21: Työelämän osaaminen ja osaamistarpeet 2016

Sidosryhmät, verkostot ja kumppanuudet: missä määrin opittu eri lähteistä

yliopistokoulutuksesta

opiskeluaikaisista harrastuksista (esim. järjestötoiminta)

opiskeluaikaisesta työnteosta

valmistumisen jälkeen työelämässä

kouluttautumisesta valmistumisen jälkeen

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

10.7%

23.1%

24.3%

38.6%

24.7%

22.9%

19.8%

24.9%

11.5%

26.3%

31.0%

20.5%

24.5%

5.7%

16.1%

34.1%

29.2%

19.7%

4.7%

23.5%

7.4%

6.6%

39.5%

9.4%

todella paljon melko paljon en paljon enkä vähänmelko vähän en lainkaan

Page 22: Työelämän osaaminen ja osaamistarpeet 2016

Viestintä

tekstin tuottaminen

monikanavaviestintä

sosiaalinen media

esiintymistaidot

kampanjointi

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

47.1%

14.3%

13.9%

21.5%

6.4%

41.0%

33.4%

30.0%

40.4%

18.9%

10.6%

36.0%

34.2%

29.2%

36.9%

1.2%

13.0%

17.2%

8.5%

19.7%

3.3%

4.7%

18.1%

osaamiseni on erittäin hyvällä tasolla osaamiseni on hyvällä tasollaosaamiseni kaipaisi jonkin verran kehittämistä osaamiseni kaipaisi paljon kehittämistäen koe tarvitsevani tällaista osaamista

Page 23: Työelämän osaaminen ja osaamistarpeet 2016

Viestintä: missä määrin opittu eri lähteistä?

yliopistokoulutuksesta

opiskeluaikaisista harrastuksista (esim. järjestötoiminta)

opiskeluaikaisesta työnteosta

valmistumisen jälkeen työelämässä

kouluttautumisesta valmistumisen jälkeen

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

7.4%

7.3%

9.5%

44.1%

15.3%

33.3%

23.4%

27.5%

41.6%

32.8%

22.7%

21.2%

24.5%

9.4%

24.1%

24.0%

20.7%

23.5%

3.4%

13.1%

12.6%

27.3%

15.1%

14.8%

todella paljon melko paljon en paljon enkä vähänmelko vähän en lainkaan

Page 24: Työelämän osaaminen ja osaamistarpeet 2016

Tutkimus- ja analyysiosaaminen

tutkimustiedon tuottaminen

tutkimustiedon hyödyntäminen

ennakointi

ongelmanratkaisutaidot

tilasto-osaaminen

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

16.5%

23.8%

11.4%

26.3%

10.1%

35.3%

45.7%

41.3%

50.4%

26.4%

26.3%

22.5%

34.8%

18.5%

36.0%

9.4%

4.7%

8.5%

2.9%

20.8%

12.5%

3.3%

4.0%

1.9%

6.6%

osaamiseni on erittäin hyvällä tasolla osaamiseni on hyvällä tasollaosaamiseni kaipaisi jonkin verran kehittämistä osaamiseni kaipaisi paljon kehittämistäen koe tarvitsevani tällaista osaamista

Page 25: Työelämän osaaminen ja osaamistarpeet 2016

Tutkimus- ja analyysiosaaminen: missä määrin opittu eri lähteistä

yliopistokoulutuksesta

opiskeluaikaisista harrastuksista (esim. järjestötoiminta)

opiskeluaikaisesta työnteosta

valmistumisen jälkeen työelämässä

kouluttautumisesta valmistumisen jälkeen

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

33.5%

5.8%

27.7%

14.4%

47.2%

8.9%

22.4%

42.4%

25.9%

11.9%

22.7%

25.0%

17.5%

25.3%

5.7%

27.3%

24.3%

8.7%

16.3%

1.7%

39.8%

22.5%

3.6%

18.1%

todella paljon melko paljon en paljon enkä vähän melko vähän en lainkaan

Page 26: Työelämän osaaminen ja osaamistarpeet 2016

Yhteiskunnan toiminta

poliittisen päätöksenteon tuntemus

viranomaisten päätöksenteon tuntemus

lainsäädäntö

lainsäädännön valmistelun tuntemus

yhteiskunnallinen vaikuttaminen

globaali toiminta ja kansainväliset suhteet

yhdistysten toimintatavat

taloudellisten vaikutusten arviointi

ympäristövaikutusten arviointi

sosiaalisten vaikutusten arviointi

kestävä kehitys

monikulttuurisuus

eettiset kysymykset

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

24.3%

25.2%

12.8%

12.2%

17.3%

10.3%

16.3%

7.1%

3.0%

9.7%

6.1%

11.0%

13.2%

42.9%

43.4%

40.2%

31.7%

39.7%

25.3%

30.7%

26.9%

15.2%

29.8%

24.9%

32.6%

41.8%

23.7%

22.8%

34.7%

36.2%

31.5%

37.3%

31.1%

40.2%

39.5%

37.9%

39.9%

37.4%

33.1%

5.1%

5.7%

9.8%

13.5%

6.2%

14.7%

9.6%

20.4%

25.4%

15.7%

18.3%

11.5%

7.1%

4.1%

3.0%

2.5%

6.4%

5.3%

12.4%

12.3%

5.3%

16.9%

7.0%

10.7%

7.5%

4.9%

osaamiseni on erittäin hyvällä tasolla osaamiseni on hyvällä tasollaosaamiseni kaipaisi jonkin verran kehittämistä osaamiseni kaipaisi paljon kehittämistäen koe tarvitsevani tällaista osaamista

Page 27: Työelämän osaaminen ja osaamistarpeet 2016

Yhteiskunnan toiminta: missä määrin opittu eri lähteistä

yliopistokoulutuksesta

opiskeluaikaisista harrastuksista (esim. järjestötoiminta)

opiskeluaikaisesta työnteosta

valmistumisen jälkeen työelämässä

kouluttautumisesta valmistumisen jälkeen

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

19.9%

8.4%

7.5%

37.4%

13.2%

42.6%

22.1%

24.8%

42.1%

30.2%

18.7%

22.4%

26.7%

13.2%

25.4%

13.7%

19.8%

23.9%

4.8%

12.7%

5.1%

27.3%

17.1%

2.6%

18.5%

todella paljon melko paljon en paljon enkä vähänmelko vähän en lainkaan

Page 28: Työelämän osaaminen ja osaamistarpeet 2016

Kouluttaminen ja fasilitointi

kouluttaminen

osallistaminen

valmentaminen

fasilitointi

tapahtumanjärjestäminen

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

16.9%

13.5%

11.8%

10.9%

20.0%

38.6%

36.3%

27.3%

26.5%

34.2%

28.9%

34.7%

35.6%

33.6%

24.2%

9.8%

10.3%

14.4%

15.1%

9.1%

5.8%

5.2%

10.9%

14.0%

12.5%

osaamiseni on erittäin hyvällä tasolla osaamiseni on hyvällä tasollaosaamiseni kaipaisi jonkin verran kehittämistä osaamiseni kaipaisi paljon kehittämistäen koe tarvitsevani tällaista osaamista

Page 29: Työelämän osaaminen ja osaamistarpeet 2016

Kouluttaminen ja fasilitointi: missä määrin opittu eri lähteistä

yliopistokoulutuksesta

opiskeluaikaisista harrastuksista (esim. järjestötoiminta)

opiskeluaikaisesta työnteosta

valmistumisen jälkeen työelämässä

kouluttautumisesta valmistumisen jälkeen

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2.8%

7.5%

7.6%

36.7%

14.9%

15.9%

20.7%

21.0%

40.6%

27.3%

20.1%

20.0%

23.9%

10.5%

21.1%

33.2%

20.8%

24.5%

7.8%

17.0%

28.0%

31.0%

23.1%

4.5%

19.7%

todella paljon melko paljon en paljon enkä vähänmelko vähän en lainkaan

Page 30: Työelämän osaaminen ja osaamistarpeet 2016

YHTEENVETO – osaamisalueet yhteensä

Yleiset työelämätaidot

Johtaminen

Henkilöstöosaaminen

Liiketoimintaosaaminen

Hankinnat, kilpailutukset

Verkostot, sidosryhmät ja yhteistyö

Viestintä

Tutkimus- ja analyysiosaaminen

Yhteiskunnan toiminta

Kouluttaminen ja fasilitointi

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

24.0 %

10.3 %

8.6 %

6.2 %

3.7 %

16.1 %

20.7 %

17.6 %

13.0 %

14.6 %

49.7 %

34.9 %

28.2 %

20.8 %

14.3 %

39.2 %

32.7 %

39.8 %

32.7 %

32.6 %

22.8 %

34.3 %

30.2 %

27.6 %

28.0 %

28.4 %

29.4 %

27.6 %

34.3 %

31.4 %

3.1 %

12.8 %

16.2 %

21.7 %

30.3 %

9.3 %

11.9 %

9.3 %

12.5 %

11.7 %

7.7 %

16.8 %

23.6 %

23.6 %

7.0 %

5.3 %

5.7 %

7.6 %

9.7 %

osaamiseni on erittäin hyvällä tasolla osaamiseni on hyvällä tasollaosaamiseni kaipaisi jonkin verran kehittämistä osaamiseni kaipaisi paljon kehittämistäen koe tarvitsevani tällaista osaamista

Page 31: Työelämän osaaminen ja osaamistarpeet 2016

OSAAMISEN LÄHTEET

Page 32: Työelämän osaaminen ja osaamistarpeet 2016

Osaamista yliopistokoulutuksesta

Yleiset työelämätaidot

Johtaminen

Henkilöstöosaaminen

Liiketoimintaosaaminen

Hankinnat, kilpailutukset

Verkostot, sidosryhmät ja yhteistyö

Viestintä

Tutkimus- ja analyysiosaaminen

Yhteiskunnan toiminta

Kouluttaminen ja fasilitointi

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

3.4 %

2.4 %

1.6 %

1.3 %

1.3 %

7.4 %

33.5 %

19.9 %

2.8 %

21.9 %

13.3 %

12.2 %

9.1 %

3.9 %

10.7 %

33.3 %

47.2 %

42.6 %

15.9 %

33.1 %

24.2 %

18.5 %

18.4 %

8.1 %

22.9 %

22.7 %

11.9 %

18.7 %

20.1 %

34.6 %

32.0 %

26.9 %

26.8 %

15.8 %

31.0 %

24.0 %

5.7 %

13.7 %

33.2 %

7.0 %

28.1 %

40.7 %

44.4 %

71.4 %

34.1 %

12.6 %

1.7 %

5.1 %

28.0 %

todella paljon melko paljon en paljon enkä vähänmelko vähän en lainkaan

Page 33: Työelämän osaaminen ja osaamistarpeet 2016

Osaamista opiskeluaikaisista harrastuksista

Yleiset työelämätaidot

Johtaminen

Henkilöstöosaaminen

Liiketoimintaosaaminen

Hankinnat, kilpailutukset

Verkostot, sidosryhmät ja yhteistyö

Viestintä

Tutkimus- ja analyysiosaaminen

Yhteiskunnan toiminta

Kouluttaminen ja fasilitointi

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

8.5 %

6.4 %

1.8 %

7.4 %

7.3 %

1.3 %

8.4 %

7.5 %

28.7 %

21.9 %

10.5 %

7.7 %

2.6 %

23.1 %

23.4 %

8.9 %

22.1 %

20.7 %

25.7 %

22.6 %

22.5 %

19.4 %

10.7 %

19.8 %

21.2 %

22.7 %

22.4 %

20.0 %

19.4 %

23.5 %

24.3 %

26.1 %

16.3 %

20.5 %

20.7 %

27.3 %

19.8 %

20.8 %

17.6 %

25.6 %

40.8 %

45.8 %

69.9 %

29.2 %

27.3 %

39.8 %

27.3 %

31.0 %

todella paljon melko paljon en paljon enkä vähänmelko vähän en lainkaan

Page 34: Työelämän osaaminen ja osaamistarpeet 2016

Osaamista opiskeluaikaisesta työnteosta

Yleiset työelämätaidot

Johtaminen

Henkilöstöosaaminen

Liiketoimintaosaaminen

Hankinnat, kilpailutukset

Verkostot, sidosryhmät ja yhteistyö

Viestintä

Tutkimus- ja analyysiosaaminen

Yhteiskunnan toiminta

Kouluttaminen ja fasilitointi

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

23.5 %

6.5 %

4.7 %

4.6 %

2.1 %

6.6 %

9.5 %

5.8 %

7.5 %

7.6 %

47.3 %

23.8 %

20.5 %

18.9 %

4.9 %

24.3 %

27.5 %

22.4 %

24.8 %

21.0 %

18.3 %

29.4 %

26.1 %

24.7 %

12.5 %

24.9 %

24.5 %

25.0 %

26.7 %

23.9 %

7.8 %

24.2 %

26.8 %

26.0 %

20.7 %

24.5 %

23.5 %

24.3 %

23.9 %

24.5 %

3.1 %

16.1 %

22.0 %

25.8 %

59.8 %

19.7 %

15.1 %

22.5 %

17.1 %

23.1 %

todella paljon melko paljon en paljon enkä vähänmelko vähän en lainkaan

Page 35: Työelämän osaaminen ja osaamistarpeet 2016

Osaamista työelämästä valmistumisen jälkeen

Yleiset työelämätaidot

Johtaminen

Henkilöstöosaaminen

Liiketoimintaosaaminen

Hankinnat, kilpailutukset

Verkostot, sidosryhmät ja yhteistyö

Viestintä

Tutkimus- ja analyysiosaaminen

Yhteiskunnan toiminta

Kouluttaminen ja fasilitointi

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

74.1 %

36.2 %

28.8 %

22.0 %

17.0 %

39.5 %

44.1 %

27.7 %

37.4 %

36.7 %

22.8 %

39.2 %

39.5 %

31.3 %

27.6 %

38.6 %

41.6 %

42.4 %

42.1 %

40.6 %

2.0 %

13.5 %

16.0 %

19.2 %

16.4 %

11.5 %

9.4 %

17.5 %

13.2 %

10.5 %

7.4 %

8.8 %

15.9 %

16.9 %

5.7 %

3.4 %

8.7 %

4.8 %

7.8 %

3.7 %

6.9 %

11.7 %

22.0 %

4.7 %

3.6 %

2.6 %

4.5 %

todella paljon melko paljon en paljon enkä vähänmelko vähän en lainkaan

Page 36: Työelämän osaaminen ja osaamistarpeet 2016

Osaamista kouluttautumisesta valmistumisen jälkeen

Yleiset työelämätaidot

Johtaminen

Henkilöstöosaaminen

Liiketoimintaosaaminen

Hankinnat, kilpailutukset

Verkostot, sidosryhmät ja yhteistyö

Viestintä

Tutkimus- ja analyysiosaaminen

Yhteiskunnan toiminta

Kouluttaminen ja fasilitointi

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

15.7 %

13.6 %

13.4 %

8.5 %

4.9 %

9.4 %

15.3 %

14.4 %

13.2 %

14.9 %

33.6 %

28.5 %

26.3 %

20.6 %

14.2 %

24.7 %

32.8 %

25.9 %

30.2 %

27.3 %

27.7 %

26.2 %

24.6 %

24.4 %

18.0 %

26.3 %

24.1 %

25.3 %

25.4 %

21.1 %

12.7 %

14.4 %

13.5 %

19.7 %

17.0 %

16.1 %

13.1 %

16.3 %

12.7 %

17.0 %

10.3 %

17.3 %

22.3 %

26.8 %

46.0 %

23.5 %

14.8 %

18.1 %

18.5 %

19.7 %

todella paljon melko paljon en paljon enkä vähänmelko vähän en lainkaan

Page 37: Työelämän osaaminen ja osaamistarpeet 2016

HALUKKUUS JA MAHDOLLISUUDET OSALLISTUA TÄYDENNYSKOULUTUKSEEN

Page 38: Työelämän osaaminen ja osaamistarpeet 2016

Onko kiinnostunut kehittämään osaamista täydennyskouluttautumalla

kyllä66.6%

ehkä28.4%

en5.0%

Page 39: Työelämän osaaminen ja osaamistarpeet 2016

Lopuissa tuloksissa mukana vastaajat jotka olivat:

• Kiinnostuneita kehittämään osaamistaan täydennyskouluttautumalla: 923 henkilöä

• Ehkä kiinnostuneita kehittämään osaamistaan täydennyskouluttautumalla: 393 henkilöä

• = 1316 vastaajaa

Page 40: Työelämän osaaminen ja osaamistarpeet 2016

Millaisia täydennyskoulutusmahdollisuuksia olisi kiinnostunut hyödyntämään

työpaikkakohtainen henkilöstökoulutus

ulkopuolisen järjestäjän kurssi

korkeakoulun järjestämä täydennyskoulutus

erikoisammattitutkinnon suorittaminen

uuden korkeakoulututkinnon suorittaminen

avoimen yliopiston koulutustarjonta

ammattiliiton koulutustarjonta

vierailu / tutustuminen muuhun organisaatioon

vierihoito-opetus / vertaisoppiminen

itsenäinen osaamisen kehittäminen

opiskelu ulkomailla

jokin muu

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

62.6%

70.6%

68.4%

33.5%

29.9%

55.0%

41.1%

50.6%

26.4%

49.2%

29.3%

3.0%

Page 41: Työelämän osaaminen ja osaamistarpeet 2016

Olisiko itse valmis maksamaan täydennyskoulutuksesta

kyllä28.2%

ehkä55.6%

en16.2%

Page 42: Työelämän osaaminen ja osaamistarpeet 2016

Mikäli tällä hetkellä töissä: uskooko nykyisen työnantajan olevan valmis maksamaan täydennyskouluttautumisen kustannuksia

kyllä, kaikki kus-tannukset

15.8%

kyllä, osan kustan-nuksista29.9%

ehkä33.8%

ei20.6%

Page 43: Työelämän osaaminen ja osaamistarpeet 2016

Lisätietoja:

Piritta Jokelainenasiantuntija, koulutus- ja [email protected]