ufz discussion papers 2012...آ  ufz discussion papers . department of economics . 01/2012. urban...

Download UFZ Discussion Papers 2012...آ  UFZ Discussion Papers . Department of Economics . 01/2012. Urban water

Post on 28-Jan-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Publisher: Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung GmbH - UFZ Permoserstr. 15 04318 Leipzig ISSN 1436-140X

  UFZ Discussion Papers

  Department of Economics 01/2012

  Urban water supply and sanitation in Mongolia: A description of the political, legal,

  and institutional framework

  Katja Sigel

  January 2012

 • Urban water supply and sanitation in Mongolia: A description of the political, legal, and institutional framework

  Katja Sigel

  Abstract

  The lack of adequate water supply and sanitation services is a major issue related to sustainable development in many parts of the developing world. This also holds for Mongolia. Current data suggests that Mongolia may not meet the Millennium Development Goal 7, target 7c to halve the proportion of people without sustainable access to safe drinking water and basic sanitation by 2015. This mostly applies to peri-urban “ger areas” where people live in gers – the traditional Mongolian portable felt tent – and/or in simple, detached houses.

  This report analyses the political, legal and institutional framework for improving urban water supply and sanitation in Mongolia. A special focus is placed on domestic consumers, notably the peri-urban poor living in the “ger areas” of large cities such as Ulaanbaatar, Darkhan and Erdenet. All administrative levels are included in the assessment. The report shows that a variety of policies, programmes, laws and regulations concerning aspects of the water supply and sanitation sector exist, but they are not harmonised and there are significant gaps. The specific problems of peri-urban ger areas are not normally addressed in these policy documents. Some authors argue that the problem is not so much the lack of policies and laws but a lack of capability to implement them and the absence of clear institutional responsibility.

  Keywords: Water supply, sanitation, Mongolia, peri-urban, policies, laws, institutions, enabling environment

  Contact: Katja Sigel Helmholtz Centre for Environmental Research – UFZ Permoserstraße 15 D-04318 Leipzig, Germany Tel.: ++49 341 235 1640 Email: katja.sigel@ufz.de

 • Монгол улсын хот суурин газрын усан хангамж, ариутгах татуурга: Хууль, улс төрийн болон албан байгууллагын хамрах хүрээг

  тодорхойлох нь

  Тойм

  Усан хангамж болон ариун цэврийн байгууламжийн хүрэлцээгүй байдал нь хөгжиж буй орнуудын хувьд тогтвортой хөгжлийн зорилтод саад болж буй хамгийн том асуудал болоод байна. Энэ нь мөн Монгол улсад ч адилхан. Одоо байгаа мэдээллээс үзэхэд Монгол улс мянганы хөгжлийн 7с буюу “баталгаат ундны усаар болон анхан шатны ариун цэврийн байгууламжаар хангагдаагүй хүмүүсийн тоог хоёр дахин бууруулна” гэсэн зорилтыг 2015 он гэхэд биелүүлж чадахааргүй болох нь харагдаж байна. Энэ нь ялангуяа гэр хороолол буюу хүн амын ихэнх нь энгийн сууц эсвэл монгол гэрт амьдардаг хэсэгт хамаардаг.

  Энэхүү баримтад Монгол улс хотын усан хангамжийг болон бохир ус татан зайлуулалтыг хууль эрхзүйн болон олон нийтийн байгууллагын талаас нь сайжруулах ямар арга хэмжээнүүдийг авч байгааг ажиглан дүгнэсэн болно. Мөн Улаанбаатар, Дархан, Эрдэнэт зэрэг томоохон хотуудын амьдралын түвшин доогуур гэр хорооллын айл өрхүүдийн одоо байгаа нөхцөлд онцгой анхаарал хандуулсан болно. Бүх удирдах газруудын талаар уг баримтад дурьдсан. Судалгаанаас үзэхэд ус хангамж ариутгах татуургатай холбоотой хууль дүрэм, эрхзүйн баримт бичиг, зохицуулалт байдаг боловч хоорондоо уялдаа хамааралгүй, мөн гэр хорооллын тодорхой асуудлууд дээрх баримтуудад дурьдагдаагүй өнгөрсөн байна. Харин дээрх баримтуудыг зохиосон зарим зохиогч нар энэ нь хууль эрхзүйн болон бодлогын хүрэлцээгүй байдал бус харин хэрэгжүүлэх чадамжийн дутагдалтай тал болоод албан байгууллагын хариуцлагагүй байдлын илрэл гэж тайлбарлаж байна.

  Түлхүүр үгс: Усан хангамж, ариутгах татуурга, Монгол улс, захын хороолол, Бодлого, хууль, албайн байгууллага, эрх олгогч орчин

 • Table of contents

  List of tables and figures ........................................................................................................... 11 Acknowledgements ................................................................................................................... 11 1 Introduction ....................................................................................................................... 12

  1.1 Background ............................................................................................................... 12

  1.2 Aim and methodology of this report ......................................................................... 13

  1.3 Literature review and document analysis .................................................................. 13

  1.4 Key informant interviews .......................................................................................... 13 2 Administrative setting ....................................................................................................... 14 3 Major policies and programmes ........................................................................................ 15

  3.1 Millennium Development Goals ............................................................................... 15

  3.2 National Water Programme ....................................................................................... 17

  3.3 Mongolian Action Programme for the 21st Century (MAP-21) ................................ 19

  3.4 Programme on Sanitation .......................................................................................... 19

  3.5 Conclusions ............................................................................................................... 20 4 Legal and regulatory framework ....................................................................................... 20

  4.1 Law on Water ............................................................................................................ 21

  4.2 Law on Sanitation ...................................................................................................... 24

  4.3 Law on Environmental Protection ............................................................................. 26

  4.4 Law on Fees for the Use of Water and Mineral Water ............................................. 28

  4.5 Government orders and regulations .......................................................................... 28

  4.6 Standards on water .................................................................................................... 29

  4.6.1 Standard on toilet and sewage pit. Technical requirements .............................. 29

  4.7 Conclusions ............................................................................................................... 30 5 Institutional framework ..................................................................................................... 30

  5.1 National level ............................................................................................................ 32

  5.1.1 Ministry of Nature, Environment and Tourism (MNET) .................................. 32

  5.1.2 National Water Committee (NWC) ................................................................... 33

  5.1.3 Water Authority (WA) ....................................................................................... 33

  5.1.4 General Agency for Specialised Inspection (GASI) .......................................... 34

  5.1.5 Ministry of Roads, Transport, Construction and Urban Development (MRTCUD) ....................................................................................................... 34

 • 5.1.6 Agency for Land Affairs, Geodesy and Cartography (ALAGC) ...................... 35

  5.1.7 Ministry of Health (MoH) ................................................................................. 35

  5.1.8 Public Health Institute (PHI) ............................................................................. 36

  5.2 Local level (aimag and soum) ................

Recommended

View more >