ulkomaantyö ja sosiaaliturvaturva · – pääsääntö: työskentelymaassa vakuuttaminen –...

of 43 /43
Ulkomaantyö ja sosiaaliturvaturva 9.1.2017 Sari Benford

Upload: others

Post on 10-Oct-2020

0 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Ulkomaantyö ja sosiaaliturvaturva · – pääsääntö: työskentelymaassa vakuuttaminen – lähetetty työntekijä (lähettämisaika vaihtelee 3–5 vuoteen) – poikkeuslupamahdollisuus

Ulkomaantyö ja sosiaaliturvaturva

9.1.2017 Sari Benford

Page 2: Ulkomaantyö ja sosiaaliturvaturva · – pääsääntö: työskentelymaassa vakuuttaminen – lähetetty työntekijä (lähettämisaika vaihtelee 3–5 vuoteen) – poikkeuslupamahdollisuus

Aiheet

• Miten ulkomailla työskentelevän sosiaaliturva määräytyy– EU-maissa työskenneltäessä

– Sosiaaliturvasopimusmaissa työskenneltäessä

– Sopimuksettomissa maissa työskenneltäessä

• A1-todistus, todistus sovellettavasta lainsäädännöstä: – Mihin näitä tarvitaan?

– Miten ja mistä haetaan, kuka hakee?

2

Page 3: Ulkomaantyö ja sosiaaliturvaturva · – pääsääntö: työskentelymaassa vakuuttaminen – lähetetty työntekijä (lähettämisaika vaihtelee 3–5 vuoteen) – poikkeuslupamahdollisuus

EU:n sosiaaliturva-asetukset ja kahdenväliset

sosiaaliturvasopimukset

Page 4: Ulkomaantyö ja sosiaaliturvaturva · – pääsääntö: työskentelymaassa vakuuttaminen – lähetetty työntekijä (lähettämisaika vaihtelee 3–5 vuoteen) – poikkeuslupamahdollisuus

Ulkomaantyöskentelyä koskevat lainvalintasäännöt

Suomen kansallinenlainsäädäntö ja toisen

maan laitko. sosiaali-

turvasopimusEU-asetukset

Mahdollinen tuplavakuutus tai ei lainkaan vakuutusta

Vakuutetaan vain yhdessä maassa

Työeläkevakuutus vain yhdessä maassa

EU/ETA -maa tai Sveitsi

Sosiaaliturva-sopimusmaa

Sopimukseton maa

Eläketurvakeskus 4

Page 5: Ulkomaantyö ja sosiaaliturvaturva · – pääsääntö: työskentelymaassa vakuuttaminen – lähetetty työntekijä (lähettämisaika vaihtelee 3–5 vuoteen) – poikkeuslupamahdollisuus

Mikä merkitys lainvalintasäännöillä on?

• Työntekijän ja yrittäjän sosiaaliturva sekä vakuutusmaksut määräytyvät sen mukaan missä maassa työntekijä vakuutetaan

voi olla vaikutusta myös perheenjäsenten sosiaaliturvaan

• Tuleva eläke määräytyy sen mukaan mihin maahan maksuja maksetaan/missä asutaan

Eläketurvakeskus 5

Page 6: Ulkomaantyö ja sosiaaliturvaturva · – pääsääntö: työskentelymaassa vakuuttaminen – lähetetty työntekijä (lähettämisaika vaihtelee 3–5 vuoteen) – poikkeuslupamahdollisuus

Työskentely EU-maassa

Page 7: Ulkomaantyö ja sosiaaliturvaturva · – pääsääntö: työskentelymaassa vakuuttaminen – lähetetty työntekijä (lähettämisaika vaihtelee 3–5 vuoteen) – poikkeuslupamahdollisuus

Ulkomaantyöskentelyä koskevatlainvalintasäännöt ja sosiaaliturva

Suomen kansallinenlainsäädäntö ja toisen

maan laitAo. sosiaali-

turvasopimusEU-asetukset

Mahdollinen tuplavakuutus tai ei lainkaan vakuutusta

Vakuutetaan vain yhdessä maassa

Työeläkevakuutus vain yhdessä maassa

EU/ETA -maa tai Sveitsi

Sosiaaliturva-sopimusmaa

Sopimukseton maa

Eläketurvakeskus 7

Page 8: Ulkomaantyö ja sosiaaliturvaturva · – pääsääntö: työskentelymaassa vakuuttaminen – lähetetty työntekijä (lähettämisaika vaihtelee 3–5 vuoteen) – poikkeuslupamahdollisuus

EU:n sosiaaliturva-asetukset –tarkoitus?

Sosiaaliturvan koordinointi

Sovellettavan lainsäädännön määrittäminen

Kansalaisten yhdenvertainen

kohteluVakuutuskausien rinnastaminen

Etuuksien vapaa maastavienti

Vapaa liikkuvuusEuroopan unionin toiminnasta tehty sopimus, artikla 45

Eläketurvakeskus 8

Page 9: Ulkomaantyö ja sosiaaliturvaturva · – pääsääntö: työskentelymaassa vakuuttaminen – lähetetty työntekijä (lähettämisaika vaihtelee 3–5 vuoteen) – poikkeuslupamahdollisuus

EU:n sosiaaliturva-asetus ja sen täytäntöönpanoasetus

• Ylikansallista oikeutta• Noudatetaan sellaisenaan kaikissa jäsenmaissa

– tulkinnat tosin vaihtelevat

• Ylin tulkitsija unionin tuomioistuin• Ennen 1.5.2010 voimassa oli EU-asetus 1408/71 ja sitä toimeenpaneva asetus 574/72

Eläketurvakeskus 9

Page 10: Ulkomaantyö ja sosiaaliturvaturva · – pääsääntö: työskentelymaassa vakuuttaminen – lähetetty työntekijä (lähettämisaika vaihtelee 3–5 vuoteen) – poikkeuslupamahdollisuus

Asetuksen piiriin kuuluvat etuudet

• sairausetuudet• äitiysetuudet ja vastaavat isyysetuudet• työkyvyttömyysetuudet• vanhuusetuudet• perhe-eläke-etuudet• työtapaturma- ja ammattitautietuudet• kuolemantapauksen johdosta myönnettävät avustukset• työttömyysetuudet• varhaiseläke-etuudet; Suomessa osa-aikaeläke• perhe-etuudet

Eläketurvakeskus 10

Page 11: Ulkomaantyö ja sosiaaliturvaturva · – pääsääntö: työskentelymaassa vakuuttaminen – lähetetty työntekijä (lähettämisaika vaihtelee 3–5 vuoteen) – poikkeuslupamahdollisuus

EU-asetusta sovelletaan seuraaviin maihin

EU/ETA –maat + Sveitsi:EU-maat:

Belgia, Bulgaria, Espanja, Hollanti, Irlanti, Iso-Britannia, Italia, Itävalta, Kreikka, Kroatia, Kypros, Latvia, Liettua, Luxemburg, Malta, Portugali, Puola, Ranska, Romania, Ruotsi, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Tšekki, Unkari ja Viro

ETA-maat: Norja, Islanti ja Liechtenstein

Eläketurvakeskus 11

Page 12: Ulkomaantyö ja sosiaaliturvaturva · – pääsääntö: työskentelymaassa vakuuttaminen – lähetetty työntekijä (lähettämisaika vaihtelee 3–5 vuoteen) – poikkeuslupamahdollisuus

Vakuuttamista koskevat säännöt

• Poikkeukset pääsäännöstä : A1-todistus haettava!Ø Virkamiehet: työnantajamaan lainsäädäntö, ei aikarajaa

lähettämisessä

Ø Merimiehet: lippumaan lainsäädäntö tai asuinmaanlainsäädäntö, jos palkka maksetaan asuinmaasta

Ø Lentohenkilökunta: kotiasemamaan lainsäädäntö, työnantajan nimeämä Home Base tässä maassa

Ø Lähetetyt työntekijät tai poikkeusluvan saaneet

Eläketurvakeskus 12

Henkilöön sovelletaan yhden maan sosiaaliturvalainsäädäntöä kerrallaanPääsääntönä on (fyysisen) työskentelymaan lainsäädäntö

Page 13: Ulkomaantyö ja sosiaaliturvaturva · – pääsääntö: työskentelymaassa vakuuttaminen – lähetetty työntekijä (lähettämisaika vaihtelee 3–5 vuoteen) – poikkeuslupamahdollisuus

Lähetetty työntekijä

Page 14: Ulkomaantyö ja sosiaaliturvaturva · – pääsääntö: työskentelymaassa vakuuttaminen – lähetetty työntekijä (lähettämisaika vaihtelee 3–5 vuoteen) – poikkeuslupamahdollisuus

Kuka on lähetetty työntekijä?

• Lähettämisen edellytykset:1. Lähettäminen tilapäistä

» enintään 24 kk (ns. poikkeusluvalla 5 vuotta)

2. Työnantajan täytyy tavallisesti harjoittaa toimintaansa Suomessa

» lähettävän työnantajan harjoitettava muuta kuin sisäiseen hallintoon liittyvää merkittävää toimintaa lähtövaltiossa

3. Työ ulkomailla lähettävän työnantajan lukuun

» kiinteä yhteys lähettävän työnantajan ja lähetetyn työntekijän välillä säilyttävä koko komennuksen ajan

Sosiaaliturva-asetus 883/2004, art. 12.1

Eläketurvakeskus 14

Page 15: Ulkomaantyö ja sosiaaliturvaturva · – pääsääntö: työskentelymaassa vakuuttaminen – lähetetty työntekijä (lähettämisaika vaihtelee 3–5 vuoteen) – poikkeuslupamahdollisuus

Lähetetty työntekijä

• Lähettämisen edellytykset:4. työntekijän täytynyt kuulua välittömästi ennen työskentelyn

aloittamista Suomen lainsäädännön piiriin

1 kk täyttää ehdon (työ- ja/tai asuminen)

5. työntekijää ei lähetetä korvaamaan

toista lähetettyä työntekijää

Eläketurvakeskus 15

Page 16: Ulkomaantyö ja sosiaaliturvaturva · – pääsääntö: työskentelymaassa vakuuttaminen – lähetetty työntekijä (lähettämisaika vaihtelee 3–5 vuoteen) – poikkeuslupamahdollisuus

Esimerkki: Lähetetty työntekijä

• Henkilö työskentelee Suomessa toimivan yrityksen palveluksessa. Työnantaja lähettää hänet Ruotsiin tilapäiselle työkomennukselle.• Hänen työsuhteensa pysyy

voimassa.• ETK antaa henkilölle A1-

todistuksen, jonka perusteella henkilö kuuluu Suomen sosiaaliturvaan ja työnantaja maksaa kaikki lakisääteiset sosiaalivakuutusmaksut Suomeen.

KomennusRuotsissa

Työnantaja Suomessa

A1-todistusSuomesta

Eläketurvakeskus 16

Page 17: Ulkomaantyö ja sosiaaliturvaturva · – pääsääntö: työskentelymaassa vakuuttaminen – lähetetty työntekijä (lähettämisaika vaihtelee 3–5 vuoteen) – poikkeuslupamahdollisuus

Lähetetty työntekijä

• Myös ETÄTYÖNTEKIJÄ voi olla lähetetty työntekijä– Etätyöstä sovittu työnantajan kanssa

– Etätyö on tilapäistä (24kk)

• Ei lähettämistilanteita:– Pysyvästi etätöissä ulkomailla

– jos työntekijä siirtyy vastaanottavan yrityksen palvelukseen

– jos lähetetty työntekijä solmii toisen, rinnakkaisen paikallisen työsuhteen

• Työnantajalla ja työntekijällä on velvollisuus ilmoittaa olosuhteiden muutoksista

Eläketurvakeskus 17

Page 18: Ulkomaantyö ja sosiaaliturvaturva · – pääsääntö: työskentelymaassa vakuuttaminen – lähetetty työntekijä (lähettämisaika vaihtelee 3–5 vuoteen) – poikkeuslupamahdollisuus

Poikkeuslupamenettely

Page 19: Ulkomaantyö ja sosiaaliturvaturva · – pääsääntö: työskentelymaassa vakuuttaminen – lähetetty työntekijä (lähettämisaika vaihtelee 3–5 vuoteen) – poikkeuslupamahdollisuus

Poikkeuslupa (883/2004 art. 16.1)

• EU/ETA-maiden ja Sveitsin viranomaiset voivat keskenään sopia poikkeuksista sovellettavaa lainsäädäntöä koskeviin määräyksiin

– perustuu kokonaisharkintaan

– tulee olla työntekijän edun mukaista

• Yleisin tilanne on, että työkomennuksen kesto yli 24kk, mutta enintään viisi vuotta• Poikkeuslupaan pyydetään suostumus työskentelymaan viranomaiselta. • Poikkeuslupaa haetaan samalla lomakkeella kuin lähetetyn työntekijän A1-todistusta

19Eläketurvakeskus

Page 20: Ulkomaantyö ja sosiaaliturvaturva · – pääsääntö: työskentelymaassa vakuuttaminen – lähetetty työntekijä (lähettämisaika vaihtelee 3–5 vuoteen) – poikkeuslupamahdollisuus

A1-todistus

Page 21: Ulkomaantyö ja sosiaaliturvaturva · – pääsääntö: työskentelymaassa vakuuttaminen – lähetetty työntekijä (lähettämisaika vaihtelee 3–5 vuoteen) – poikkeuslupamahdollisuus

Mikä on A1-todistus?

• Osoittaa, minkä maan sosiaaliturvalainsäädäntöä sovelletaan• Se jäsenmaa myöntää, jonka sosiaaliturvalainsäädäntöä sovelletaan• Kertoo työnantajille, minne sosiaalivakuutusmaksut maksetaan• Vapauttaa työntekijän/työnantajan muun maan vakuutusmaksuista

21Eläketurvakeskus

Page 22: Ulkomaantyö ja sosiaaliturvaturva · – pääsääntö: työskentelymaassa vakuuttaminen – lähetetty työntekijä (lähettämisaika vaihtelee 3–5 vuoteen) – poikkeuslupamahdollisuus

Huomioitavaa A1-todistuksesta

• Haettava asuinmaasta/lähtömaasta yli 1kk:n ulkomaan työskentelyä varten

• Poikkeaminen työskentelymaassa vakuuttamisen pääsäännöstä

• A1-todistus on sitova• Jos epäselvyyttä, niin Eläketurvakeskus selvittää toisen maan kanssa todistuksen voimassaolon

Eläketurvakeskus 22

Page 23: Ulkomaantyö ja sosiaaliturvaturva · – pääsääntö: työskentelymaassa vakuuttaminen – lähetetty työntekijä (lähettämisaika vaihtelee 3–5 vuoteen) – poikkeuslupamahdollisuus

ETK:n sähköinen hakemus• Työnantajat voivat tehdä hakemuksen työntekijälle sähköisesti (työntekijä itse 2017)• Avoin ja maksuton palvelu • Palveluun kirjautumisessa käytetään verohallinnonja Kelan yhteistä Katso-tunnistautumista• www.etk.fi (ePALVELUT)

23

Page 24: Ulkomaantyö ja sosiaaliturvaturva · – pääsääntö: työskentelymaassa vakuuttaminen – lähetetty työntekijä (lähettämisaika vaihtelee 3–5 vuoteen) – poikkeuslupamahdollisuus

Hakeminen

• Hakemuslomakeet: (työntekijä ETK 2132, yrittäjä ETK 2142 ja apurahansaajat ETK 2159)

24

Hakemuksenkäsittely

Jakelu- työnantaja- työntekijä - työeläkevakuutusyhtiö- Kela kv. asioiden keskus- työskentelymaa

Page 25: Ulkomaantyö ja sosiaaliturvaturva · – pääsääntö: työskentelymaassa vakuuttaminen – lähetetty työntekijä (lähettämisaika vaihtelee 3–5 vuoteen) – poikkeuslupamahdollisuus

Malli A1-todistuksesta

Eläketurvakeskus 25

Page 26: Ulkomaantyö ja sosiaaliturvaturva · – pääsääntö: työskentelymaassa vakuuttaminen – lähetetty työntekijä (lähettämisaika vaihtelee 3–5 vuoteen) – poikkeuslupamahdollisuus

Malli A1-todistuksesta

Eläketurvakeskus 26

Page 27: Ulkomaantyö ja sosiaaliturvaturva · – pääsääntö: työskentelymaassa vakuuttaminen – lähetetty työntekijä (lähettämisaika vaihtelee 3–5 vuoteen) – poikkeuslupamahdollisuus

Työskentely kahdessa tai useammassa

EU/ETA-maassa ja Sveitsissä

Page 28: Ulkomaantyö ja sosiaaliturvaturva · – pääsääntö: työskentelymaassa vakuuttaminen – lähetetty työntekijä (lähettämisaika vaihtelee 3–5 vuoteen) – poikkeuslupamahdollisuus

Mitä on työskentely useassa maassa?

• Tosiasiallista työskentelyä (fyysinen paikalla olo) kahdessa tai useammassa jäsenvaltiossa• Samanaikaista tai vuorottelevaa

– Viikoittain, kuukausittain, vuosittain

• Yhtä tai useampaa erillistä toimintaa yhdelle tai usealle työnantajalle• 12 kuukauden tarkastelujakso: tilanne seuraavan 12 kk aikana tai jo toteutunut tilanne• Henkilöllä velvollisuus ilmoittaa asuinmaansa vakuuttamisviranomaiselle useassa EU-maassa työskentelystä haettava A1-todistusta

Eläketurvakeskus 28

Page 29: Ulkomaantyö ja sosiaaliturvaturva · – pääsääntö: työskentelymaassa vakuuttaminen – lähetetty työntekijä (lähettämisaika vaihtelee 3–5 vuoteen) – poikkeuslupamahdollisuus

Useassa EU-maassa työskentelevään työntekijään sovellettava lainsäädäntö

• Asuinmaan lainsäädäntö– Aina, jos tekee huomattavan osan työstään

asuinmaassaan (25% työajasta ja/tai palkasta)

– Työnantajien kotipaikalla tai lukumäärällä ei ole merkitystä

• Työnantajan kotipaikka– Jos ei tee huomattavaa osaa asuinmaassa, sovelletaan

työnantajan kotipaikan mukaista lainsäädäntöä

Eläketurvakeskus 29

Page 30: Ulkomaantyö ja sosiaaliturvaturva · – pääsääntö: työskentelymaassa vakuuttaminen – lähetetty työntekijä (lähettämisaika vaihtelee 3–5 vuoteen) – poikkeuslupamahdollisuus

Työntekijänä useassa EU-maassa

Tekeekö huomattavan osan (yli 25 %) asuinmaassaan

Kyllä

Työntekijän asuinmaan lainsäädäntö

(13.1.a)

Ei

Missä työnantajat sijaitsevat?

Vain yhdessä maassa

Työnantajan kotipaikan

lainsäädäntö(13.1.b.i ja ii)

Asuinmaassa ja yhdessä

muussa maassa

”Ulkomaisen” työnantajan kotipaikan

lainsäädäntö(13.1.b.iii)

Vähintään kahdessa muussa

maassa kuin työntekijän asuinmaassa

Työntekijänasuinmaan

lainsäädäntö(13.1.b.iv)

EU:n/ETA:n ulkopuolella

Työntekijän asuinmaan

lainsäädäntö (TPA 14.11)

Eläketurvakeskus 30

Page 31: Ulkomaantyö ja sosiaaliturvaturva · – pääsääntö: työskentelymaassa vakuuttaminen – lähetetty työntekijä (lähettämisaika vaihtelee 3–5 vuoteen) – poikkeuslupamahdollisuus

Työskentelysosiaaliturvasopimusmaissa

Page 32: Ulkomaantyö ja sosiaaliturvaturva · – pääsääntö: työskentelymaassa vakuuttaminen – lähetetty työntekijä (lähettämisaika vaihtelee 3–5 vuoteen) – poikkeuslupamahdollisuus

Ulkomaantyöskentelyä koskevat lainvalintasäännöt

Suomen kansallinenlainsäädäntö ja toisen

maan laitko. sosiaali-

turvasopimusEU-asetukset

Mahdollinen tuplavakuutus tai ei lainkaan vakuutusta

Vakuutetaan vain yhdessä maassa

Työeläkevakuutus vain yhdessä maassa

EU/ETA -maa tai Sveitsi

Sosiaaliturva-sopimusmaa

Sopimukseton maa

32Eläketurvakeskus

Page 33: Ulkomaantyö ja sosiaaliturvaturva · – pääsääntö: työskentelymaassa vakuuttaminen – lähetetty työntekijä (lähettämisaika vaihtelee 3–5 vuoteen) – poikkeuslupamahdollisuus

Sosiaaliturvasopimukset

USA, Kanada, Quebec, Israel, Chile, Australia ja Intia

• Lisäksi tulossa 1. 2.2017– Kiina

– Etelä-Korea

Neuvottelut kesken– Japani

33

Page 34: Ulkomaantyö ja sosiaaliturvaturva · – pääsääntö: työskentelymaassa vakuuttaminen – lähetetty työntekijä (lähettämisaika vaihtelee 3–5 vuoteen) – poikkeuslupamahdollisuus

Kahdenväliset sosiaaliturvasopimukset

• Eivät koske kaikkia sosiaaliturvan aloja– sisältö vaihtelee, kaikki koskevat kuitenkin eläkkeitä

• Vakuuttamissäännöt suppeampia kuin EU-asetuksessa– pääsääntö: työskentelymaassa vakuuttaminen

– lähetetty työntekijä (lähettämisaika vaihtelee 3–5 vuoteen)

– poikkeuslupamahdollisuus

– ei yleensä määräyksiä yrittäjistä tai useassa maassa tavallisesti työskentelevistä

• Haetaan Suomen sosiaaliturvaan kuulumista samalla lomakkeella kuin EU-tapauksissa

• Todistukset sovellettavasta lainsäädännöstä FI/USA 1A, FIN/CAN 1, FIN/Q 1, FIN/ISR 1, FI/CL 1, FI/AUS 1 FI/IN 1

Eläketurvakeskus 34

Page 35: Ulkomaantyö ja sosiaaliturvaturva · – pääsääntö: työskentelymaassa vakuuttaminen – lähetetty työntekijä (lähettämisaika vaihtelee 3–5 vuoteen) – poikkeuslupamahdollisuus

35Eläketurvakeskus

Page 36: Ulkomaantyö ja sosiaaliturvaturva · – pääsääntö: työskentelymaassa vakuuttaminen – lähetetty työntekijä (lähettämisaika vaihtelee 3–5 vuoteen) – poikkeuslupamahdollisuus

Työskentely sopimuksettomissa maissa

Page 37: Ulkomaantyö ja sosiaaliturvaturva · – pääsääntö: työskentelymaassa vakuuttaminen – lähetetty työntekijä (lähettämisaika vaihtelee 3–5 vuoteen) – poikkeuslupamahdollisuus

Ulkomaantyöskentelyä koskevatlainvalintasäännöt ja sosiaaliturva

Suomen kansallinenlainsäädäntö ja toisen

maan laitAo. sosiaali-

turvasopimusEU-asetukset

Mahdollinen tuplavakuutus tai ei lainkaan vakuutusta

Vakuutetaan vain yhdessä maassa

Työeläkevakuutus vain yhdessä maassa

EU/ETA -maa tai Sveitsi

Sosiaaliturva-sopimusmaa

Sopimukseton maa

Eläketurvakeskus 37

Page 38: Ulkomaantyö ja sosiaaliturvaturva · – pääsääntö: työskentelymaassa vakuuttaminen – lähetetty työntekijä (lähettämisaika vaihtelee 3–5 vuoteen) – poikkeuslupamahdollisuus

Työ sopimuksettomissa maissa

• ETK:lla ei roolia lähettämisessä, ei hakemusta• EU/ETA:n ulkopuoliset maat, joilla ei ole Suomen kanssa kahdenvälistä sosiaaliturvasopimusta

– Esimerkiksi Aasian maat, Venäjä, suurin osa Etelä-Amerikan maista, Afrikka

• Kansallisen lainsäädännön soveltaminen

Suomen lait Työskentely-maan lait

Ei vakuutusta

Tuplavakuutus

Eläketurvakeskus 38

Page 39: Ulkomaantyö ja sosiaaliturvaturva · – pääsääntö: työskentelymaassa vakuuttaminen – lähetetty työntekijä (lähettämisaika vaihtelee 3–5 vuoteen) – poikkeuslupamahdollisuus

Sopimuksettomat maat– ratkaisu Suomen sosiaaliturvasta

39Eläketurvakeskus

Asumisperus-teinen

sosiaaliturva

Työeläke-vakuutus

Tapaturma-vakuutus

Työttömyys-vakuutus

Ratkaisun tekee

Kela

Työeläkelaitos

Tapaturma-vakuutusyhtiö

TVR

Page 40: Ulkomaantyö ja sosiaaliturvaturva · – pääsääntö: työskentelymaassa vakuuttaminen – lähetetty työntekijä (lähettämisaika vaihtelee 3–5 vuoteen) – poikkeuslupamahdollisuus

Työntekijänä sopimuksettomissa maissa -TyEL-vakuutus

• Pakollinen TyEL-vakuutus– kyseessä on Suomesta lähetetty työntekijä

– työntekijä kuuluu ulkomaille työhön lähtiessään Suomen sosiaaliturvaan

– työsuhde lähettävään suomalaiseen yritykseen säilyy työkomennuksen ajan

– ei aikarajaa

– työeläkelaitos hoitaa vakuutuksen

» tarvittaessa eläkelaitos antaa ”To whom it may concern” -lausunnon

• Mahdollista hakea ETK:lta vapautusta– kun työeläkevakuutettava ulkomaankomennus on jatkunut yli 2 vuotta,

työnantaja osoittaa järjestäneensä eläketurvan muulla tavoin

Eläketurvakeskus 40

Page 41: Ulkomaantyö ja sosiaaliturvaturva · – pääsääntö: työskentelymaassa vakuuttaminen – lähetetty työntekijä (lähettämisaika vaihtelee 3–5 vuoteen) – poikkeuslupamahdollisuus

Lisätietoa

Page 42: Ulkomaantyö ja sosiaaliturvaturva · – pääsääntö: työskentelymaassa vakuuttaminen – lähetetty työntekijä (lähettämisaika vaihtelee 3–5 vuoteen) – poikkeuslupamahdollisuus

Lisätietoa verkossa

• http://www.etk.fi/ulkomaantyo– tietoa ulkomaantyön vakuuttamista koskevista määräyksistä,

sähköinen hakemuspalvelu ja hakemuslomakkeet

– Työkomennus ulkomaille -esite

• http://www.tyoelakelakipalvelu.fi– Ohjeita työeläkelakien soveltamisesta, oikeuskäytäntöä, voimassa

oleva työeläkelainsäädäntö, EU-asetusten ja sosiaaliturvasopimusten soveltamisohjeita

• http://www.tyoelake.fi/– Verkkopankkitunnuksilla mm. mahdollisuus tarkistaa oma

työeläkeote

– Tietoa Suomen työeläkkeistä

42

Page 43: Ulkomaantyö ja sosiaaliturvaturva · – pääsääntö: työskentelymaassa vakuuttaminen – lähetetty työntekijä (lähettämisaika vaihtelee 3–5 vuoteen) – poikkeuslupamahdollisuus

Yhteystiedot

puh 029 411 2816(8-16)

[email protected]

EläketurvakeskusLakiosasto/Ulkomaantyön vakuuttamisasiat00065 ELÄKETURVAKESKUS

43