unitatea şcolară: Școala gimnazialĂ ”vasile conta” iaȘi...

of 19 /19
Unitatea şcolară: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”VASILE CONTA” IAȘI Profesor: OLĂRAȘU LILIANA Disciplina: INFORMATICĂ ȘI TIC Clasa a Va / 1 oră săpt./ an şcolar 2017-2018 IAȘI, SERIA I, GRUPA I PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE Sisteme de calcul - (S1-S4) CONȚINUTURI (DETALIERI) COMPETENȚE SPECIFICE ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE RESURSE EVALUARE Norme de ergonomie și de siguranță (Normele de securitate și protecție a muncii în laboratorul de informatică. Poziția corectă a corpului la stația de lucru) 1.1 Test iniţial - 15 minute -Discutarea testului iniţial -5 minute -Dezbatere: „De ce este important să respectăm reguli?” - 5 minute -Prezentarea regulilor privind normele de securitate și protecție a muncii în laboratorul de informatică -10 minute -Elevii se sfătuiesc în perechi si scriu pe caiet regulile(12 reguli) pe care tocmai le-au discutat.Cei care nu au reușit să le tină minte pe toate se pot sfătui si cu vecinii din față și din spate-10 minute. În acest timp Fişa de protecţia muncii circulă la toți copiii pentru a fi semnată. -Vizionarea activă (cu comentarii) a filmului didactic referitor la poziţia corectă a corpului la staţia de lucru 5 minute Timp alocat: 1 oră Locaţie: laboratorul de informatică, dotat cu acces la Internet şi videoproiector. Activitate: frontală Material didactic: Fişa de protecţia muncii Film didactic: https://www.youtube.com/watch?v=ZLwIP8cBaWA Test inițial Evaluare curentă formativă prin: Jocul didactic Conversație euristică Tipuri de sisteme de calcul și de comunicații. Elemente de arhitectură a unui sistem de calcul 1.1 -Brain storming - 10 minute. Cum credeți că erau primele calculatoare și ce credeți că puteau face? -Vizionare film didactic referitor la Timp alocat: 1 oră Locaţie: laboratorul de informatică, dotat cu acces la Internet şi recomandabil videoproiector. Activitate: frontală și pe grupe Evaluare curentă formativă prin: Conversație euristică

Author: others

Post on 10-Mar-2021

5 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Unitatea şcolară: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”VASILE CONTA” IAȘI Profesor: OLĂRAȘU LILIANA Disciplina: INFORMATICĂ ȘI TIC Clasa a V–a / 1 oră săpt./ an şcolar 2017-2018

  IAȘI, SERIA I, GRUPA I

  PROIECTUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢARE Sisteme de calcul - (S1-S4)

  CONȚINUTURI (DETALIERI)

  COMPETENȚE SPECIFICE

  ACTIVITĂȚI DE ÎNVĂȚARE RESURSE EVALUARE

  Norme de ergonomie și de siguranță (Normele de securitate și protecție a muncii în laboratorul de informatică. Poziția corectă a corpului la stația de lucru)

  1.1 Test iniţial - 15 minute -Discutarea testului iniţial -5 minute -Dezbatere: „De ce este important să respectăm reguli?” - 5 minute -Prezentarea regulilor privind normele de securitate și protecție a muncii în laboratorul de informatică -10 minute -Elevii se sfătuiesc în perechi si scriu pe caiet regulile(12 reguli) pe care tocmai le-au discutat.Cei care nu au reușit să le tină minte pe toate se pot sfătui si cu vecinii din față și din spate-10 minute. În acest timp Fişa de protecţia muncii circulă la toți copiii pentru a fi semnată. -Vizionarea activă (cu comentarii) a filmului didactic referitor la poziţia corectă a corpului la staţia de lucru – 5 minute

  Timp alocat: 1 oră Locaţie: laboratorul de informatică, dotat cu acces la Internet şi videoproiector. Activitate: frontală Material didactic: Fişa de protecţia muncii Film didactic: https://www.youtube.com/watch?v=ZLwIP8cBaWA

  Test inițial Evaluare curentă formativă prin: Jocul didactic Conversație euristică

  Tipuri de sisteme de calcul și de comunicații. Elemente de arhitectură a unui sistem de calcul

  1.1 -Brain storming - 10 minute. Cum credeți că erau primele calculatoare și ce credeți că puteau face? -Vizionare film didactic referitor la

  Timp alocat: 1 oră Locaţie: laboratorul de informatică, dotat cu acces la Internet şi recomandabil videoproiector. Activitate: frontală și pe grupe

  Evaluare curentă formativă prin: Conversație euristică

  https://www.youtube.com/watch?v=ZLwIP8cBaWA

 • Unitatea şcolară: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”VASILE CONTA” IAȘI Profesor: OLĂRAȘU LILIANA Disciplina: INFORMATICĂ ȘI TIC Clasa a V–a / 1 oră săpt./ an şcolar 2017-2018

  IAȘI, SERIA I, GRUPA I

  (Momente principale în evoluția sistemelor de calcul. Sisteme de calcul și de comunicații întâlnite în viața cotidiană. Structura generală a unui sistem de calcul Rolul componentelor hardware ale unui sistem de calcul.)

  generaţiile de calculatoare (filmul va fi vizionat fără sonor, profesorul folosindu-l ca suport vizual pentru explicarea evoluţiei calculatoarelor)- 10 minute -Descrierea rolului componentelor hardware și a interacțiunilor dintre acestea utilizând o schemă de structură generală a unui sistem de calcul- 10 minute -Identificarea componentelor hardware şi a relaţiilor dintre acestea pe un calculator dezasamblat 10 minute -Joc didactic „Computerele viitorului 10 minute

  Material didactic: Fişa de evaluare iniţială Filmul didactic: https://www.youtube.com/watch?v=sTc4kIVUnoA Schema generală de structură a unui calculator Simulator asamblare calculator: http://world-it.ro/hardware/simulator-asamblare-calculator Un calculator dezasamblat

  Reluarea jocului didactic „Computerele viitorului” Identificarea componentelor hardware pe un calculator dezasamblat

  Tipuri de dispozitive: de intrare, de ieșire, de intrare-ieșire (Dispozitive de intrare: exemple, rol, mod de utilizare. Dispozitive de ieșire: exemple, rol, mod de utilizare. Dispozitive de intrare-ieșire: exemple, rol, mod de utilizare.)

  1.1 -Dezbatere pe tema categoriilor de dispozitive, cu exemplificări pentru fiecare categorie - 10 minute -Identificarea grupelor de taste de pe tastatură și explicarea rolului acestora - 5 minute -Exersarea poziției corecte a mâinilor pe tastatură, utilizând joc didactic- 15 minute -Descoperirea operațiilor care se pot executa cu un dispozitiv de tip mouse și exersarea principalelor operații (click, dublu-click, drag&drop) utilizând un joc didactic-

  Timp alocat: 1 oră Locaţie: laboratorul de informatică, dotat cu acces la Internet şi recomandabil videoproiector. Activitate: individuală şi frontală Material didactic: Joc didactic pentru utilizarea tastaturii (de exemplu, Keyboard ninja https://www.typing.com/student/games/play/keyboard-ninja) Tutorial de tastare rapidă: online (de exemplu, http://www.typingstudy.com/ro/) sau instalat pe calculator (de exemplu, Rapid Typing) Jocuri didactice pentru exersarea operaţiilor cu mouse-ul (de exemplu, pe site-ul http://minimouse.us/)

  Evaluare curentă formativă prin: Conversație euristică Aplicaţii practice: 1. parcurgerea lecţiilor de tastare rapidă 2. parcurgerea nivelurilor unui joc de exersare a operaţiilor cu mouse-ul

  https://www.youtube.com/watch?v=sTc4kIVUnoAhttp://www.typingstudy.com/ro/https://www.typing.com/student/games/play/keyboard-ninjahttp://world-it.ro/hardware/simulator-asamblare-calculatorhttp://minimouse.us/http://world-it.ro/hardware/simulator-asamblare-calculatorhttps://www.typing.com/student/games/play/keyboard-ninja

 • Unitatea şcolară: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”VASILE CONTA” IAȘI Profesor: OLĂRAȘU LILIANA Disciplina: INFORMATICĂ ȘI TIC Clasa a V–a / 1 oră săpt./ an şcolar 2017-2018

  IAȘI, SERIA I, GRUPA I

  15 minute -Vizualizarea modului de utilizare a unui dispozitiv cu touch-screen şi exersarea utilizării acestuia, dacă există un astfel de dispozitiv- 5 minute

  Dispozitive de intrare, ieşire sau de intrare-ieşire (instalate în laborator sau prezentate demonstrativ)

  Tipuri de dispozitive de stocare a datelor (Dispozitive de stocare a datelor: - exemple de dispozitive de stocare a datelor - unități de măsură pentru capacitatea de stocare (bit, byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte etc.) - comparație între dispozitivele de stocare în funcție de capacitate)

  1.1 -Vizualizarea modului de utilizare a unui dispozitiv extern de stocare a datelor - 10 minute -Ilustrarea grafică a unităţilor de măsură pentru capacitatea de stocare în ordine crescătoare - 10 minute -Ordonarea crescătoare a unor dispozitive de stocare după capacitatea de stocare - 5 minute Evaluare: -Evaluare sumativă - Test final (scris) - 10 minute -Discutarea soluţiilor la testul scris – 5 minute -Simularea asamblării unui calculator- 10 minute

  Timp alocat: 1 oră Locaţie: laboratorul de informatică, dotat cu acces la Internet şi recomandabil videoproiector. Activitate: individuală şi frontală Material didactic: Dispozitive externe de stocare (memory stick. cd, dvd, etc.) Grafic cu unităţile de măsură a memoriei în ordine crescătoare Test final (scris) Simulator asamblare calculator: http://world-it.ro/hardware/simulator-asamblare-calculator

  Evaluarea sumativă prin: Test final (scris) Simularea asamblării unui calculator

  http://world-it.ro/hardware/simulator-asamblare-calculatorhttp://world-it.ro/hardware/simulator-asamblare-calculator

 • IAȘI, SERIA I, GRUPA I

  PROIECT DIDACTIC TIPURI DE DISPOZITIVE DE STOCARE A DATELOR

  Profesor

  Unitate şcolară

  LILIANA OLĂRAȘU Școala Gimnazială Vasile Conta Iaşi

  Disciplină Clasa

  Informatică și TIC a V-a A

  Unitate de învăţare Temă

  Durată desfăşurare Loc desfăşurare

  Sisteme de calcul Tipuri de dispozitive de stocare a datelor 2 ore (2x50 min) Laboratorul de informatică

  Competenţă generală Competenţe specifice

  Utilizarea responsabilă și eficientă a tehnologiei informației și telecomunicațiilor 1.1 identificarea componentelor hardware cu evidenţierea rolului componentelor hardware și a interacțiunilor dintre acestea

  Tip lecţie

  Obiective operaţionale

  Predare-învăţare După parcurgerea lecţiei elevii vor fi capabili : O1. să dea exemple de dispozitive de stocare a datelor O2. să ordoneze crescător unitățil de măsură pentru capacitatea de stocare

  (bit, byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte etc.) O3. să compare între dispozitivele de stocare în funcție de capacitate O4. Să deosebească tipurile de memorie internă.

  Formă organizare

  Metode didactice

  Resurse materiale

  Resurse bibliografice

  frontală, individuală/perechi, grupe expunere: demonstrare, explicare, analiză, exemplificare dispozitive de stocare a datelor : memory stick, CD, DVD, hard disc, dischetă videoproiector, fișe, manual digital, Manual digital de Informatică și TIC pentru clasa a V-a, Editura INTUITEXT, pag.15, 16, 17, 18, Compendiu introductiv pentru gimnaziu. Clasa a V-a, pag 278 http://tic-grecu.weebly.com/sisteme-de-calcul.html http://ebooks.unibuc.ro/informatica/Birotica/1.1_files/text.htm http://www.trinompp.ro/bac/sisteme%20de%20calcul.htm

  http://ebooks.unibuc.ro/informatica/Birotica/1.1_files/text.htmhttp://tic-grecu.weebly.com/sisteme-de-calcul.htmlhttp://www.trinompp.ro/bac/sisteme%20de%20calcul.htm

 • IAȘI, SERIA I, GRUPA I

  Fișă de lucru Tipuri de dispozitive de stocare a datelor

  1. Asociați imaginile cu denumirea dispozitivului.

  IMAGINE DENUMIRE

  A

  Card de memorie

  1

  B

  Memory stick

  2

  C

  Floppy disk

  3

  D

  Hard disk

  4

  2. Cea mai mică unitate de informaţie pe care o poate memora calculatorul se numeşte a) bit b)byte 3. Poate fi şters conţinutul memoriei ROM?

  a) Da b) Nu

  4. Informaţiile din memoria RAM se pierd la închiderea calculatorului (este volatilă)? a) Da b) Nu

  6. La scoaterea de sub tensiune a calculatorului informaţiile scrise în această memorie se pierd) ?

  a) RAM b) ROM

  7. Ordonați crescător: KB (kylobyte)=1024B

  GB (gigabyte)=1024MB

  PB (petabyte)=1024TB

  MB (megabyte)=1024KB

  TB (terabyte)=1024GB

 • IAȘI, SERIA I, GRUPA I

  Fișă de lucru-rezolvare

  Tipuri de dispozitive de stocare a datelor

  1. A-4 ; B-3; C-2; D-1

  2. a) bit

  3. b) Nu

  4. a) Da

  5. a)RAM

  6. KB < MB

 • IAȘI, SERIA I, GRUPA I

  Secvenţă lecţie

  Ora I

  Timp (min)

  Obiective Activitate cadru didactic Activitate elevi Metodă procedee

  Resurse Materiale

  Organizarea clasei

  Momentul organizatoric

  5 min Verific prezenţa elevilor. Verific starea generală a laboratorului.

  Se acomodează. Raportează absenţii.

  Discuţie

  Frontal

  Captarea Atenţiei și Anunțarea titlului lecției

  Moment de reflecție

  4 min 13 min

  O4

  Profesorul facilitează vizionarea filmului despre

  memoria internă a unui calculator din manualul

  digital, INTUITEXT

  http://manuale.intuitext.ro/manuale-

  digitale/INF_CLASAV/index.html#, pag.16

  Profesorul dirijează o discuție despre ceea au văzut, cum s-au simțit când au vizionat filmul, ce au înțeles din ceea ce au văzut și la ce cred ei că le va folosi . Se scriu pe tablă câteva idei referitoare la: Memorii interne (rol, clasificare) Memorii externe (rol, clasificare, mod de funcţionare) Comparaţie între memoriile interne şi memoriile externe

  Vizionează filmul Participă la discuţie Elevii scriu pe caiete

  Conversaţia Conversaţia

  Videoproiector Manual digital de Informatică și TIC pentru clasa a V-a, Editura INTUITEXT

  Frontal

  Dispozitive de stocare a datelor

  3 min

  6 min

  1.Elevii sunt provocați să dea exemple de dispozitive de stocare a datelor. 2.Se prezintă de pe manualul digital INTUITEXT , pag. 17, 18 câteva dispozitive de stocare a datelor: memory stick, CD, DVD, hard disc, dischetă.

  Elevii dau exemple de dispozitive de stocare a datelor

  Elevii analizează imaginile și informațiile afșate pe videoproiector

  Conversație

  Exercițiul, problematizarea

  Frontal

  http://manuale.intuitext.ro/manuale-digitale/INF_CLASAV/index.htmlhttp://manuale.intuitext.ro/manuale-digitale/INF_CLASAV/index.html

 • IAȘI, SERIA I, GRUPA I

  Fixarea cunoştinţelor

  8 min

  2 min

  2 min

  5 min

  2 min

  04 3.Se pun pe catedră mai multe dispozitive de stocare a datelor amestecate cu alte componente ale calculatorului și elevii sunt invitați să scrie pe caiete doar acele dispuzitive care sunt de stocare a datelor

  4. Se verifică ceea ce au notat formând grupe de câte 4 elevi. 5.O grupă de elevi va prezenta dispozitivele de stocare a datelor de pe catedră 6. Profesorul le cere elevilor să completeze pe fișă exercițiile 1, 3, 4, 6 7. Se verifică corectitudinea rezolvării

  Elevii selectează în perechi dispozitivele de stocare a datelor și scriu pe caiete denumirile lor.

  Elevii confruntă rezultatele lor cu ale colegilor

  Exercițiul, problematizarea

  Activitate

  independentă

  memory stick,

  CD, DVD, hard

  disc, dischetă,

  boxe, mouse,

  etc

  Individual/ Perechi

  Munca în

  echipă

  Frontal

  Secvenţă lecţie

  Ora a II-a

  Timp (min)

  Obiective Activitate cadru didactic Activitate elevi Metodă procedee

  Resurse Materiale

  Organizarea clasei

  Momentul organizatoric

  5 min Verific prezenţa elevilor. Verific starea generală a laboratorului.

  Se acomodează. Raportează absenţii.

  Discuţie

  Frontal

  Verificarea cunoștințelor

  13 min

  Se face o verificare a cunoștințelor de ora anterioară prin întrebări care se referă la : Memorii interne (rol, clasificare) Memorii externe (rol, clasificare, mod de funcţionare) Dispozitive de stocare a datelor

  Elevii răspund la întrebări

  Conversația, explicația

  Frontal

 • IAȘI, SERIA I, GRUPA I

  Captarea atenției și Anunțarea titlului lecției

  Moment de reflecție

  5 min 13 min

  O4

  Profesorul facilitează vizionarea filmului despre

  Placa de bază și unitatea centrală de procesare

  digitală http://manuale.intuitext.ro/manuale-

  digitale/INF_CLASAV/index.html#, pag.14

  Profesorul dirijează o discuție despre ceea au văzut, cum s-au simțit când au vizionat filmul, ce au înțeles din ceea ce au văzut și la ce cred ei că le va folosi . Se scriu pe tablă câteva idei referitoare la: Unitățile de referință pentru măsurarea capacității de stocare a datelor bit, byte, KB, MB, GB, etc Comparaţie între memoriile interne şi memoriile externe

  Vizionează filmul Participă la discuţie Elevii participă la discuție Elevii scriu pe caiete

  Conversaţia Conversaţia

  Videoproiector Manual digital de Informatică și TIC pentru clasa a V-a, Editura INTUITEXT

  Frontal

  Fixarea cunoştinţelor

  5 min

  2min 7min

  04 6. Profesorul le cere elevilor să completeze pe fișă exercițiile 2,7 individul și apoi se verifică în perechi 7. Se verifică corectitudinea rezolvării 8. Se efectuează frontal exercițiul 3 din Compendiu introductiv pentru gimnaziu. Clasa a V-a, pag 278, unde elevii au de ordonat dispozitive de stocare a datelor în ordinea crescătoare a capacității lor de stocare

  Elevii rezolvă sarcinile de pe fișă

  Elevii confruntă rezultatele lor cu ale colegului Elevii lucrează în echipe de câte 4 elevi

  Exercițiul, problematizarea

  Fișa

  Compendiu introductiv pentru gimnaziu. Clasa a V-a, pag 278

  Individual/ Perechi

  Frontal

  Grupe

  http://manuale.intuitext.ro/manuale-digitale/INF_CLASAV/index.htmlhttp://manuale.intuitext.ro/manuale-digitale/INF_CLASAV/index.html

 • IAȘI, SERIA I, GRUPA I

  TIPURI DE DISPOZITIVE DE STOCARE A DATELOR

  1. Memoria sistemului de calcul

  Datele sunt reprezentate în memoria unui sistem de calcul sub formă de cifre binare (binary digit),

  adică biți. cifra binară poate să ia una din valorile 0 sau 1, cele două valori corespund cu cele două valori ale

  uni circuit electric, închis, respective deschis. Ne putem imagina memoria uni system de calcul c pe o zonă cu

  multe căsuțe, prin care trece sau nu curent electric.

  Bitul este cea mai mică unitate a memoriei care poate fi prelucrată de microprocessor, cea mai mică

  unitate din memoria sistemului de calcul care poate conține date. Procesorul lucrează cu 8 biți simultan, sau

  16, 32, respective 64. O succesiune de 8 biți formează un byte (octet)

  Byte-ul este cea mai mică unitate structurală din memoria sistemului de calcul care poate fi adresată.

  1 Bit = Binary Digit

  8 Bits = 1 Byte

  Fiecărui byte îi corespunde un număr unic, numit adresă de memorie, cu ajutorul căreia

  microprocesorul găsește foarte ușor datele când are nevoie de ele pentru a le prelucra.

  Bytul este unitatea de măsură pentru capacitatea de stocare a memoriei.

  Doi octeți(bytes), adică 16 biți, formează un cuvânt (word), iar 32 de biți, adică patru octeți, formează un

  dublucuvânt (double word).

  Multiplii bytului sunt:

  1024 Bytes = 1 Kilobyte(KB)(KiloOctet)

  1024 Kilobytes = 1 Megabyte(MB)(MegaOctet)

  1024 Megabytes = 1 Gigabyte(GB)(GigaOctet)

  1024 Gigabytes = 1 Terabyte(TB)

  1024 Terabytes = 1 Petabyte(PT)

  1024 Petabytes = 1 Exabyte(EB)

  1024 Exabytes = 1 Zettabyte(ZB)

  1024 Zettabytes = 1 Yottabyte(YB)

  1024 Yottabytes = 1 Brontobyte

  1024 Brontobytes = 1 Geopbyte

  Memoria sistemului de calcul se împarte în două categorii: internă și externă.Există o analogie între

  memoria de scurtă respective lungă durată la om și cele două categorii de memorii ale unui sistemului de

  calcul: internă și externă.

 • IAȘI, SERIA I, GRUPA I

  A. Memoria internă este o memorie cu capacitate de stocare mică la care procesorul are acces direct. Memoria internă se concretizează prin:

  Memoria ROM (Read Only Memory ) reține informații nemodificabile privind caracteristicele

  calculatorului. Este o memorie nevolatilă (informațiile rămân în memorie și atunci când calculatorul

  este oprit), neputând fi scrisă de către utilizator.

  Memoria RAM (Random Acces Memory) conține datele intermediare și finale ale programelor aflate

  în execuție la un moment dat. Această memorie își schimbă în permanență conținutul, în funcție de

  aplicațiile deschise. Este o memorie volatilă, adică se pierde dacă sistemul de calcul este oprit.

  Memoria RAM se fixează pe placa de bază în zone special numite slot-uri.

  Cu cât capacitatea de stocare a memoriei RAM este mai mare, cu atât calculatorul funcționează mai

  bine.Există plăcuțe individuale de 128 M, 256 MB, 512 MB, 1 GB, 2 GB, 4 GB, 8 GB.

  Există două tipuri principale de memorie RAM: SRAM(Static RAM) și DRAM (Dynamic RAM).

  Memoria cache este o memorie în care se pot scrie și citi date simultan. Este o arie temporară de

  stocare, unde datele utilizate în mod frecvent pot fi depozitate pentru a putea avea un acces mai rapid

  la ele fiind grăbit astfel transferul de date între RAM și microprocesor.

  B. Memoria externă este o memorie cu acces indirect. Procesorul comandă transferul datelor ce urmează a fi prelucrate, din această memorie în memoria internă (RAM) cu care lucrează direct.

  Memoria externă este o memorie nevolatilă din care se poate citi și în care se poate scrie.Rolul ei este

  de a stoca informațiile (programe și date) pe o durată nedeterminată în vederea utilizării lor ulterioare.

  Memoria externă este format din discuri fixe și discuri flexibile.

  2. Dispozitive de stocare a datelor

  1. Dischete (FD – floppy-disc) – suporturi de memorie magnetică. Au forma

  pătratică cu latura de 3,5", carcasă din plastic, pot stoca 1,44Mb (capacitate mică),

  viteza de acces la informaţii este mică dar sunt portabile şi ieftine.

  Pentru a putea utiliza o dischetă aceasta trebuie formatată. Operaţia de formatare

  stabileşte modul de memorare a informaţiilor pe dischetă.

  Citirea şi scrierea informaţiilor de pe dischete se realizează cu ajutorul unităţilor de

  floppy-disc.

  2. Hard-disk (HDD – disc dur) – este un dispozitiv magnetic de stocare, este

  principala formă de stocare externă a informaţiilor, are o capacitate mare de stocare

  (de ordinul zecilor de Gb), viteza de acces la informaţii este mare (10-15

  milisecunde), viteza de rotaţie este mare (până la 10000 rotaţii pe minut), sunt

  costisitoare, sunt puţin portabile.

  Există şi HDD-uri portabile incluse într-o carcasă de plastic dar necesită o unitate

  specială.

 • IAȘI, SERIA I, GRUPA I

  3. Discurile optice – sunt:

  - CD-ROM (Compact Disc Read Only Memory) – capacitate de stocare 630Mb -

  1Gb;

  - CD-RW (CD ReWritable) – CD reinscriptibil);

  - DVD (Digital Versatile Disk) - capacitate de stocare mai mare decât a CD-urilor

  4,7-17,08 Gb, viteza de acces la informaţii este mai mare decât viteza la CD.

  Fiecare dintre aceste dispozitive necesită unităţi speciale pentru citire respectiv scriere.

  4. Discurile magnetico-optice – combină tehnologia discurilor magnetice cu cea CD-ROM. Pot fi citite şi

  scrise, sunt portabile, au capacitate mare de stocare (200Mb), viteza de acces la informaţii este mare.

  5. Memoriile Flash USB sunt uşor de folosit, mult mai rezistente decât dischetele, au viteza

  de transfer mare, capacitatea de stocare de până la 16 GB şi au înlocuit dischetele.

  Bibliografie:

  http://tic-grecu.weebly.com/sisteme-de-calcul.html

  http://ebooks.unibuc.ro/informatica/Birotica/1.1_files/text.htm

  http://www.trinompp.ro/bac/sisteme%20de%20calcul.htm

  Profesor, Liliana Olărașu

  http://tic-grecu.weebly.com/sisteme-de-calcul.htmlhttp://www.trinompp.ro/bac/sisteme%20de%20calcul.htmhttp://ebooks.unibuc.ro/informatica/Birotica/1.1_files/text.htm

 • IAȘI, SERIA I, GRUPA I

  Fișă de lucru

  Tipuri de dispozitive de stocare a datelor

  1. Asociați imaginile cu denumirea dispozitivului.

  Imagine Denumire

  A

  Card de memorie

  1

  B

  Memory stick

  2

  C

  Floppy disk

  3

  D

  Hard disk

  4

  2. Cea mai mică unitate de informaţie pe care o poate memora calculatorul se numeşte

  a) bit b)byte 3. Poate fi şters conţinutul memoriei ROM?

  a) Da b) Nu

  4. Informaţiile din memoria RAM se pierd la închiderea calculatorului (este volatilă)?

  a) Da b) Nu

  6. La scoaterea de sub tensiune a calculatorului informaţiile scrise în

  această memorie se pierd) ?

  a) RAM b) ROM

  7. Ordonați crescător: KB (kylobyte)=1024B

  GB (gigabyte)=1024MB

  PB (petabyte)=1024TB

  MB (megabyte)=1024KB

  TB (terabyte)=1024GB

 • IAȘI, SERIA I, GRUPA I

  Fișă de lucru-rezolvare

  Tipuri de dispozitive de stocare a datelor

  1. A-4 ; B-3; C-2; D-1

  2. a) bit

  3. b) Nu

  4. a) Da

  5. a)RAM

  6. KB < MB

 • IAȘI, SERIA I, GRUPA I

  FIȘĂ DE EVALUARE SUMATIVĂ –SISTEME DE CALCUL

  I. (3p) Cum se numesc dispozitivele hardware din următoarele imagini? Completează următorul

  tabel cu răspunsurile tale. Din ce categorie face parte fiecare? Încercuiește răspunsul potrivit.

  Nr. Numele Imaginea

  Categoria

  crt. dispozitivului

  a) Componenta a unității centrale

  b) Dispozitiv periferic de intrare

  1 c) Dispozitiv periferic de ieșire

  d) Memorie externă

  a) Componenta a unității centrale

  b) Dispozitiv periferic de intrare

  2 c) Dispozitiv periferic de ieșire

  d) Memorie externă

  a) Componenta a unității centrale

  b) Dispozitiv periferic de intrare

  3 c) Dispozitiv periferic de ieșire

  d) Memorie externă

  a) Componenta a unității centrale

  b) Dispozitiv periferic de intrare

  4 c) Dispozitiv periferic de ieșire

  d) Memorie externă

  a) Componenta a unității centrale

  b) Dispozitiv periferic de intrare

  5 c) Dispozitiv periferic de ieșire

  d) Memorie externă

  a) Componenta a unității centrale

  b) Dispozitiv periferic de intrare

  6 c) Dispozitiv periferic de ieșire

  d) Memorie externă

 • IAȘI, SERIA I, GRUPA I

 • IAȘI, SERIA I, GRUPA I

  II. (2p) Completează următoarele propoziții pentru a obține enunțuri adevărate.

  a) ............................................... este dispozitivul periferic de intrare cu ajutorul căruia preluăm sunete

  în calculator.

  b) ............................................ este componenta a unității centrale cunoscută și sub numele de creierul

  calculatorului.

  c) Memoria ....................... se șterge la închiderea calculatorului.

  d) Sistemul de operare este memorat pe ...............................................................................

  III. (2,60p) Completează pe orizontală următorul careu, conform definițiilor.

  1) Tastă rece. A

  2) Memorie care poate fi doar citită. 1 3) Grupul tastelor cu litere, cifre,

  simboluri. 2

  4) Altă tastă rece. 3

  5) Sistemul de operare instalat pe stațiile 4 de lucru din laborator.

  6) Dispozitivul care conectează toate 5

  celelalte componente se numește placa 6

  de ..................................................................................... 7 7) Totalitatea componentelor fizice ale

  unui calculator. 8

  8) Dispozitive care redau sunetele. B

  Definește noțiunea de pe coloana A-B.

  ...........................................................................................................................................................

  ...........................................................................................................................................................

  ...........................................................................................................................................................

  IV. (1,40p) Bunicul lui Albert dorește să îi facă nepotului său o surpriză, cumpărându-i un computer. Într-o

  ofertă de la o firmă specializată se precizează ca sursa de alimentare și carcasa sunt oferite gratuit. Bunicul

  încearcă acum să facă o listă cu celelalte componente absolut necesare.

  Îl poți ajuta? Care sunt componentele care ar trebui să se regăsească pe lista lui?

  .................................................................................................................................................................

  .................................................................................................................................................................

  .................................................................................................................................................................

  .................................................................................................................................................................

  Notă: Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă un punct din oficiu. Timp de lucru 35 minute.

 • IAȘI, SERIA I, GRUPA I

  MATRICEA DE SPECIFICAȚII

  Tema Concepte de

  Componentele Dispozitive Medii de

  unității Total

  bază periferice stocare Obiectivul

  centrale

  I.1.a (0.2p)

  O1

  I.3.a (0,2p) I.2.a (0.2p)

  I.6.a (0.2p) 1,20p I.4.a (0.2p)

  I.5.a (0.2p)

  I.1.a (0.3p)

  O2

  I.3.a (0,3p) I.2.a (0.3p)

  I.6.a (0.3p) 1,80p I.4.a (0.3p)

  I.5.a (0.3p)

  II.c (0,5p) II.b (0,5p)

  III.1 (0,25p)

  O3 III.2 (0,25p) III.8 (0,25p)

  2,50p III.3 (0,25p)

  III.6 (0,25p)

  III.4 (0,25p)

  III.5 (0,25p)

  O4 III.7 (0,25p) 1,10p

  IIIA-B (0,6p)

  O5

  IV (0,6p) II.a (0.5p) II.d(0.5p)

  2,40p IV (0,6p) IV(0,2p)

  TOTAL 2,35p 2,10p 3,35p 1,20p 10 puncte

  Se acordă un punct din oficiu.

  Profesor, Liliana Olărașu

 • IAȘI, SERIA I, GRUPA I

  REZOLVAREA FIȘEI DE EVALUARE SUMATIVĂ

  Item Răspuns așteptat Punctaj Observații

  1. Tastatura b) 0,2 0,3

  2. Monitor c) 0,2 0,3

  3. Procesor (microprocesor) a) 0,2 0,3

  I. 4. Mouse b) 0,2 0,3

  5. Imprimanta c) 0,2 0,3

  6. USB Flash Drive

  d)

  0,2 0,3 Se accepta si raspunsul stick

  de memorie

  Total: 3 puncte (6*0,2+6*0,3)

  a) Microfonul 0,5

  b) Procesor (microprocesor) 0,5

  II c) RAM 0,5

  d) Hard disk 0,5

  Total: 2 puncte (4*0,5)

  1. SHIFT 0,25

  2. ROM 0,25

  3. ALFANUMERICE 0,25

  4. ALT 0,25

  5. WINDOWS 0,25

  III 6. BAZA 0,25

  7. HARDWARE 0,25

  8. SUNETE 0,25

  Se 0,25 p pentru

  9. Definiție corectă a termenului Software 0,60 exemplificare corectă, dar fără definiție

  3 puncte

  IV Placa de baza, procesor, memorie interna Se acorda 0,2p pentru (placuta RAM), hard disk, monitor, 1,40 fiecare dispozitiv. tastatura/mouse

  Se acordă un punct din oficiu.

  TOTAL 10 puncte