universiti pejabat pendaftar malaysia -...

of 6 /6
UNIVERSITI SAINS MALAYSIA Pejabat Pendaftar Office of The Registrar I Memorandum Tarikh: 18 April 2011 Kepada: Bangunan Canselori 11800 USM Pulau Pinang Malaysia Tel:04-6533888 www.usm.my Semua 11mbalan Naib Canselor DekanjPengarahjPenyelarasjKetua Jabatan Pusat PengajianjPusatjlnstitutiJabatan Kampus Induk/Kampus KejuruteraanjKampus Kesihatan Assalamu'alaikum Wrt. Wbt.jSalam Sejahtera, Y. Bhg. Dato'jDatinjTuanjPuan, EDARAN POSTER '7 TH KELANTAN HEALTH CONFERENCE 2011' Dengan segala hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas. 2. Sukacita dimaklumkan bahawa Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan dengan kerjasama Persatuan Pakar Perubatan Kesihatan Awam Malaysia akan menganjurkan '1h Kelantan Health Conference 2011' pada tempat dan tarikh seperti yang berikut: Tarikh : Tarikh : Tema : Grand Riverview Hotel, Kota Bharu, Kelantan 15 - 16 Jun 2011 Food & Health: Successes and Emerging Challenges 3. Bersama-sama ini dilampirkan surat rasmi daripada Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan [No. Ruj.: Bil(16)dlm.JKNK.BK/171j443j1S3 Bhg.2] serta brosur yang mengandungi borang permohonan dan program tentatif persidangan ini. Untuk sebarang maklumat lanjut, sila hubungi Dr. Fauziah Mohd Nor, selaku Penyelaras Persidangan di taUan 09-7411432 atau emel [email protected]. Y. Bhg. Dato'jDatinjtuanjpuan boleh juga menghubungi Dr. Izamin Idris/Pn. Nurul Hanani di talian 09- 7413416 atau emel [email protected] atau layari laman sesawang http://jknkelantan.moh.gov.my/khc2011. 4. Dengan ini, kerjasama Y. Bhg. Dato'jDatin/tuanjpuan untuk menghebahkan perkara ini kepada staf di PTJ masing-masing amatlah dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih. Sekian. wassalamu/alaikumj?~lam Hormat. 'Memastikan Kelestarian Hari Esok' Yang me!JJji' ~tka.!~ s.k. Pemangku Pendaftar J8/ls; - lKNK - KHC2011 http://registry.usm.my/pendaftar/upload/pekelilingIJKNK KHC 2011.pdf 1

Upload: trankiet

Post on 26-Apr-2018

254 views

Category:

Documents


5 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: UNIVERSITI Pejabat Pendaftar MALAYSIA - registry.usm.myregistry.usm.my/pendaftar/upload/pekeliling/JKNK_KHC2011.pdf · tentatif persidangan ini. ... 93150 Kuching, Sarawak 41. Ketua,

UNIVERSITISAINSMALAYSIA

PejabatPendaftarOffice ofThe Registrar

I MemorandumTarikh: 18 April 2011

Kepada:Bangunan Canselori11800 USMPulau PinangMalaysiaTel:04-6533888www.usm.my

Semua 11mbalan Naib CanselorDekanjPengarahjPenyelarasjKetua JabatanPusat PengajianjPusatjlnstitutiJabatanKampus Induk/Kampus KejuruteraanjKampus Kesihatan

Assalamu'alaikum Wrt. Wbt.jSalam Sejahtera,

Y. Bhg. Dato'jDatinjTuanjPuan,

EDARAN POSTER '7TH KELANTAN HEALTH CONFERENCE 2011'

Dengan segala hormatnya saya merujuk kepada perkara di atas.

2. Sukacita dimaklumkan bahawa Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan dengan kerjasama PersatuanPakar Perubatan Kesihatan Awam Malaysia akan menganjurkan '1h Kelantan Health Conference 2011' padatempat dan tarikh seperti yang berikut:

Tarikh :Tarikh :Tema :

Grand Riverview Hotel, Kota Bharu, Kelantan15 - 16 Jun 2011Food & Health: Successes and Emerging Challenges

3. Bersama-sama ini dilampirkan surat rasmi daripada Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan [No. Ruj.:Bil(16)dlm.JKNK.BK/171j443j1S3 Bhg.2] serta brosur yang mengandungi borang permohonan dan programtentatif persidangan ini. Untuk sebarang maklumat lanjut, sila hubungi Dr. Fauziah Mohd Nor, selakuPenyelaras Persidangan di taUan 09-7411432 atau emel [email protected]. Y. Bhg.Dato'jDatinjtuanjpuan boleh juga menghubungi Dr. Izamin Idris/Pn. Nurul Hanani di talian 09-7413416 atau emel [email protected] atau layari laman sesawanghttp://jknkelantan.moh.gov.my/khc2011.

4. Dengan ini, kerjasama Y. Bhg. Dato'jDatin/tuanjpuan untuk menghebahkan perkara ini kepada stafdi PTJ masing-masing amatlah dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih.

Sekian. wassalamu/alaikumj?~lam Hormat.

'Memastikan Kelestarian Hari Esok'

Yang me!JJji'~tka.!~

s.k. Pemangku PendaftarJ8/ls; - lKNK - KHC2011

http://registry.usm.my/pendaftar/upload/pekelilingIJKNK KHC 2011.pdf

1

Page 2: UNIVERSITI Pejabat Pendaftar MALAYSIA - registry.usm.myregistry.usm.my/pendaftar/upload/pekeliling/JKNK_KHC2011.pdf · tentatif persidangan ini. ... 93150 Kuching, Sarawak 41. Ketua,

--------~~------------ ~

JABATAN KESIHATAN NEGERI KELANTANAros 5, Wismo Persekutuon, Jolon Boyom,15590 Kato Bharu, Kelonton.

http://jknke/onton. moh.gov.my

Te/efan: 09-7413300

09-7413400

09-7413406

09-7413407

Fax: 09-7441333

Pengarah Kesihatan Negeri (Talian Terus): 09- SIRlM

7443960 ':FF~:~~~_::;"'~"~;;;;;w

MERUJUKSENARAIEDARAN

Bil (iC;) dlm.JKNK.BK/171/443/153 Bhg.2

" /;. Co 'yoomtil~::_1,1"'l',""'- 1/ ,',-, fA. . "

Iffilrrt::Wt~ ~'\D"\t.vL- _ '~'" ~ ~~ '~1ih~ I'O!

~~:~~k~~~t:c~ lj~ ~ Q:,7

$'/ 7~i/srrr SI\II<~~ . ~.

- PI rt \. ,,\EDARAN POSTER '7TH KELANTAN HEALTH CONFERENCE 2011'

Yg Bhg Datuk / Data' / Datin / Dr. / Tuan / Puan

Dengan segala hormatnya say a merujuk kepada perkara tersebut di atas.

TempatTarikhTema

Grand Riverview Hotel, Kota Bharu, Kelantan15hb. Hingga 16hb. Jun 2011FOOd & Health: Successes and Emerging Challenges

2. Adalah dimaklumkan bahawa Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan dengan kerjasama PersatuanPakar Perubatan Kesihatan Awam Malaysia akan menganjurkan 7th Kelantan Health Conference 2011'pada tempat dan tarikh seperti berikut :

3. Sehubungan itu kami memohon jasa baik Yg Bhg Datuk / Data' / Datin / Dr. / Tuan / Puan untukmenghebahkan pengumuman ini kepada semua anggota di bawah jagaan Yg Bhg Datuk / Data' / Datin /Dr. / Tuan / Puan.

4. Bersama ini disertakan poster 7th Kelantan Health Conference 2011' untuk dipamerkan di Jabatan/Unit Yg Bhg Datuk / Data' / Datin / Dr. / Tuan / Puan. Segala perhatian dan kerjasama pihak Yg Bhg Datuk /Data' / Datin / Dr. / Tuan / Puan adalah sangat dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih.

Sekian.

"PENYAYANG, KERJA BERPASUKAN DAN PROFESIONALISME ADALAH BUDAYA KERJA KITA"

__ 0 J:::- ..~'

(DR. WAN MANSOR BIN HAMZAH)Pengerusi Jawatankuasa Kelantan Health Conference 2011Timbalan Pengarah (Kesihatan Awam)Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan.

"BERKHIDMAT UNTUK NEGARA"

Saya yang menurut perintah,

JAMCG..··tt..-d «iittRON~ngku ;J~ndaftar

Universiti Sa ins Malaysia

Page 3: UNIVERSITI Pejabat Pendaftar MALAYSIA - registry.usm.myregistry.usm.my/pendaftar/upload/pekeliling/JKNK_KHC2011.pdf · tentatif persidangan ini. ... 93150 Kuching, Sarawak 41. Ketua,

<;I. Pendaftar,. Jabatan Pendaftar

. Universiti Sa ins Malaysia11800 Minden, Pulau Pinang

33.0ekan,Fakulti Perubatan & Sains KesihatanUniversiti Putra Malaysia43400 Serdang, Selangor Oarul Ehsan

34. Pengarah,Pusat Komunikasi KorporatUniversiti Kebangsaan Malaysia43600 Bangi, Selangor

35. Pemangku Pengarah,Pejabat Hubunqan Antarabangsa & KorporatUniversiti Malaya50603 Kuala Lumpur

36. Pengarah,Bahagian Komunikasi KorporatUniversiti Sains Islam MalaysiaBandar Baru Nilai71800 Nilai, Seremban, Negeri Sembilan

37. Pengarah,Bahagian KorporatUniversiti Teknologi Malaysia81310 Skudai, Johor

38. Pengarah,Pusat Kesihatan,Universiti Teknologi MARA40450 Shah Alam, Selangor

39.0ekan,Kulish MedicineUniversiti Islam Antarabangsa MalaysiaJalan Sultan Ahmad SyahBandar Indera Mahkota25200 Kuantan, Pahang

40.0ekan,Fakulti PerubatanUniversiti Malaysia SarawakLot 77, Seksyen 22, KLTOJalan Tun Ahmad Zaidi93150 Kuching, Sarawak

41. Ketua,Bahagian Perhubungan KorporatUniversiti Malaysia SabahJalan UMS80400 Kota Kinabalu, Sabah

Page 4: UNIVERSITI Pejabat Pendaftar MALAYSIA - registry.usm.myregistry.usm.my/pendaftar/upload/pekeliling/JKNK_KHC2011.pdf · tentatif persidangan ini. ... 93150 Kuching, Sarawak 41. Ketua,

lttJh2011

To.GETHER WE'JJXPLOR1S.,THE ISSUES o.N"F.(J·@;D

''''''~'RELA TED DISEASE..·.)S41N. o.UR,,;Y . "'t' ~:I ,"

EFFo.RTS TO.PRo.VI~Eo.PTIMUN! PUBLIC HE.:4hTll;

SERVJ9ES.

',<'1' '\~W1,";',\ , ',"+-

ACCOMMOQATI'ON'

For any eOCjuii'ies,please contact:

Dr. Fauzi;b (Penyelaras)

. :- 09-741 1432

29C74r~~.1~Dr. Rdhaida / Pn f!JurHariani

, , ;"'''.J!': .~, ., #ti. ~1j \f

>'09:741 3348/09-741 3395

Email: [email protected]"~'~\"~~',

Nearest hotel accommodations av'1'tlable in Kota Bharu,''''\\

Kindly contact the hotel directly,'(or your room. \,

reservation.

Hotel Contact No.Star

- '****Grand Riverview Hotel(Conference Venue)RenalSsance-Kota Bharu Hot~1 b9~746w2233''''

09-7439988***

Ansar Garden Hotel 09-7474000

Dynasty Inn 09-7473000

Juita Inn Hotel 09-7446888"59~745'6555"

*******';r;;;

******

I CALLING FOR ORAL PAPERS & POSTERS IORAL PAPERS / POSTERS' ABSTRACTSUBMISSION GUIDELINES

.• Language: Malay / English

~;/Fd~mi"t;ttAit~osoft Office Word - doc",: i,i'qIi:I!p,h" ' -",' 'x;:. OrigiOill>paper

, ~~,Ay ,11

• Font:tAria~,Size 11, Single spacing• Ma)(imurTIWords;.300 words••,:rit'l~; Afial, Size 14';' Capital letters

~ Nilme of presenter a~d institution below the title"''? ,'<~ &, \.,

• 8 minutes oral prEfsentalion, 2 minutes Q&A, ~ ~./ '!);',

• Deadline of submissi6~: O'1't'\ay2011j "'I.. ",. "

• 30 abstracts will be selected .for oral presentationI;!,. '; '\, ~.

• All abstracts have to))e sent via softcopy by email -

":',''''i! 1¢Abstract forms and format can be downloaded from our web-

site at:,http://jknkelantan.moh.gov.my/khc2011t '.pOS1iEl1 FORMAT

" I""!.• Participants ~re provided with one display board of size 3' x 4'~(h'eight:- tnr~e feet; width.- four feet)"" ,,,t",;t

• .p0St~f' display area shall be determined by the Organizer.eartkipants are prohibited to display their posters at any'~,place of their choosing

• Participants are free to prepare their poster in any size aslong as it can be adequately put on the display board providedby the Organizer

• Participants are free to use any material for their posters, beit plain paper, photo paper, plastic, PYC, canvas etc

• Participants are only allowed to use zap-on adhesive to put onthe posters on the display board to prevent any damage to theboard. Any other kinds of adhesive such as glue, thumbtacksand etc are strictly PROHIBITED

•• 40 abstracts will be selected for poster presentation

For further enquiries, please email to the Scientific Committeeat: [email protected]

or contact: Dr. Noor Hashimah bt Abdullah, hp 019-938 8280/ Dr Maizun Bt. Mohd Zain, hp 0139016033.

.'1stAnnouncement

7TH KELANTAN HEALTHCONFERENCE 2011

15-16 June 2011

Grand River View Hotel, Kota Bharu

http://jknkelantan.moh.gov.my/khc2011

Organized' by:

.1~1f11" •.•,,"'''''''Yl ""'N" M4

Qt@)• Il:A_I..AYS\t-Jabatan Perubatan

MasyarakatUniversiti Sains Malaysia

Persatuan PakarPerubatan Kesihatan

Awam Malaysia

] abatan KesiharanNegeri Kelantan

Page 5: UNIVERSITI Pejabat Pendaftar MALAYSIA - registry.usm.myregistry.usm.my/pendaftar/upload/pekeliling/JKNK_KHC2011.pdf · tentatif persidangan ini. ... 93150 Kuching, Sarawak 41. Ketua,

I

Online registration available at:http://jknkelantan.moh.gov.my/khc2011

Deadline ofregistration: 30hb. Mei 2011.

Registration FormName:

Ie/Passport No

Institution/Department:

Designation:

Full Postal Address

Tel:

Email

Fax

I would like to attend the 7th Kelantan HealthConference 2011 as a participant:

Type Fee

Professional Group DRM 300.00

Paramedic/ Support DRM 250.00

Signature: Date:

Enclosed is cash / crossed cheque / money or-der / local order No: .

amounting in USD / RM .

As registration payment for the conference(local orders, cross cheque and money orderare to be made payable to:

PERSATUAN PAKAR PERUBATANKESIHATAN AWAM MALAYSIA

TENTATIVE PROGRAM~~~.""?

THE 7th KELANT~N"HEALTH CONFER~(I¢i\i~.OlllS..!'1.6lune 2011

"~~,~;~~G.~aq~;;B:i~~tI!~!")~9tel,Kota Bha'rl;i';JFOOD & HEALTH: SUCCESSESend EMERGING CHALLENGES

, •••• ;> H~H'" " ., . . >:ii¥"'~. ti '" W, .... -'... ,- . 1-",,-

0800 I Reg istration

0930

Symposium 3

(Hall 1)

0830 I Plenary 1The Continuing Challenge of FWBD: Safe Food, Safe

Water

1000Opening Ceremony

Tea break/Poster presentation

1030 Symposium 1

(Hall 1)

Symposium 2

(Hall 2)

• Ensuring the EarlyDetection Of FoodBorne Disease: Case &Carrier

• The Economics of FoodBorne Disease Out-break

1200

• Kelantan Typhoidinitiative from26/100.000 (2002) to3/100,000 (2010):Lesson Learn

• New Treatment &Treatment Difficultiesin Food Borne Dis-eases

Free Paper Presentation I Free Paper Presentation(5 papers) (5 papers)

Lunch

1430

• Climate Change, FoodSecurity & Nutrition

1530

1300Symposium 4

(Hall 2)

• Food & Water BorneDisease: EnvironmentFactors

Free Paper Presentation I Free Paper Presentation(5 papers) (5 papers)

1630 Tea Break

TIME ACTIVITY

0830

09301030

10301100

120013001400

1500

16001630

Plenary 2

Food Related in NCD Disaster

Tea break/Poster presentation

Symposium 5(Hall 1)

Symposium 6(Hall 2)

• Diabetic OneNCD Disaster:Management

• Diet & Cancer

of the I. Obesity: The MajorRecent Determinant of NCD

Diseases

• Food Substitutes: Prosand Contras

Tea break/Poster presentation

Free Paper Presentation I Free Paper Presentation(5 papers) (5 papers)

Lunch Talk

Lunch

Symposium 7

(Hall 1)

Symposium 8

(Hall 2)

• The Grey of Food Sup- • Food and Oral Health:

plement Socio-cultural influ-

• Illegal Drugs: The Need ences and the impacts

of Enforcement • Importance of Teeth in

Life: Is deciduous teethimportant?

Plenary 3

The Role of Food in Maintenance of Health

Closing Ceremony

Tea Break

• Finger Print: Its Impor-tance in Linkage of I. Marine Toxin: FoodOutbreak Poisoning

• Ensuring the Food I- Food Borne Disaster:Safety: Enhance the Success & ChallengesEfficiency of Inspection

Page 6: UNIVERSITI Pejabat Pendaftar MALAYSIA - registry.usm.myregistry.usm.my/pendaftar/upload/pekeliling/JKNK_KHC2011.pdf · tentatif persidangan ini. ... 93150 Kuching, Sarawak 41. Ketua,

-

For Any Enquiries, Please Contact:,

Dr. Fauziah Bt. Mohd Nor (Coodinator)09 - 741 [email protected]

Dr. Izamin Bin Idris I Pn. Nurul Hanani09 - 741 [email protected]

http://jknkelantan.moh.gov.my/khc2011

Organized By:

UHIVfM51T1 SAIHS MALAYSIA

Jabatan Kesihatan

Negeri KelanranJabatan Perubatan Masyarakat

Universiti SalnsMalaysia

Persutuan PukarPerubutan Kesihatun

AWUIll Malaysia