upphovsrÄtt och varumÄrken - zeturf

of 11 /11
Upphovsrätten för utseendet på samt innehållet i ATG:s material (inklusive men inte begränsat till texter, bilder och varumärken) skyddas av svensk upphovsrättslagstift- ning och diverse utländska lagar och konventioner. Vidare omfattas ATG:s databaser av databasskydd. Samtliga rättigheter tillhör ATG eller någon av ATG:s samarbetspartners. Alla rättigheter förbehålls. Det är inte tillåtet att utan skriftligt medgivande från ATG eller föregående avtal med ATG, framställa exemplar av, ändra, distribuera, sända, visa, publicera, licensiera, överföra eller sälja innehåll från ATG:s databaser. Samtliga varumärken tillhör ATG eller någon av ATG:s samarbetspartners och det är inte tillåtet att utan skriftligt medgivande från ATG eller föregående avtal med ATG, använda ATG:s varumärken. AB TRAV OCH GALOPP UPPHOVSRÄTT OCH VARUMÄRKEN

Upload: others

Post on 22-Feb-2022

3 views

Category:

Documents


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: UPPHOVSRÄTT OCH VARUMÄRKEN - ZEturf

Upphovsrätten för utseendet på samt innehållet i ATG:s material (inklusive men inte begränsat till texter, bilder och varumärken) skyddas av svensk upphovsrättslagstift-ning och diverse utländska lagar och konventioner.

Vidare omfattas ATG:s databaser av databasskydd. Samtliga rättigheter tillhör ATG eller någon av ATG:s samarbetspartners. Alla rättigheter förbehålls. Det är inte tillåtet att utan skriftligt medgivande från ATG eller föregående avtal med ATG, framställa exemplar av, ändra, distribuera, sända, visa, publicera, licensiera, överföra eller sälja innehåll från ATG:s databaser.

Samtliga varumärken tillhör ATG eller någon av ATG:s samarbetspartners och det är inte tillåtet att utan skriftligt medgivande från ATG eller föregående avtal med ATG, använda ATG:s varumärken.

AB TRAV OCH GALOPP

UPPHOVSRÄTT OCH VARUMÄRKEN

Page 2: UPPHOVSRÄTT OCH VARUMÄRKEN - ZEturf

DIGITAL SPARE v 4 år Morgan Ivarsson (Tyb La) 2140:1

1 Byl Bj S 20/1-k 1/2140 k 21,8 – – gdk -20: 0 0-0-021: 0 0-0-0

VÄSTERBO WELLBREED h 3 år Björn Goop :2

2 21,1m 6.900 Goo Bj År 19/6-k 5/2140 k 22,9 – – gdk -Goo Bj S 23/8-1 3/2140 5 21,1 cc 2,18 40'Goo Bj S 28/10-1 4/2140 0 21,3g cc 9,73 60'

20: 2 0-0-021: 0 0-0-0

NYBYS SAGA s 4 år Jörgen S Eriksson :3

3 17,8m 2.500 Jan Gö E 10/19-p 3/2160 p 31,7 – – -Jan Gö E 8/9-k 5/2140 k 26,8 – – ejg -Eri JS S 25/11-k 5/2140 k 20,4g – – gdk -Eri JS Mp 1/3-1 3/2140 0 18,6 cc 47,09 25'Eri JS E 23/3-2 7/2140 7 17,8 cc 65,62 25'

20: 0 0-0-021: 2 0-0-0

SOMMARSKUGGAN v 4 år Magnus Jakobsson :4

4 18,6m 8.000 Jak Ma F 9/19-p 4/2160 p 29,7 – – -Jak Ma F 12/10-k 1/2140 k 19,5 – – gdk -Jak Ma F 16/11-5 5/2140 4 18,6 cc 9,56 25'Jak Ma F 30/11-2 9/2140 7 21,0 cc 13,10 25'

20: 2 0-0-021: 0 0-0-0

SURPRISE SURPRISE s 4 år Anders Göstasson :5

5 18,7m 1.000 Gös An Ö 9/19-p 3/2160 p 30,6 – – -Jak Ma Ö 25/6-k 3/2140 k 19,2 – – gdk -Eri La Ö 27/8-3 12/2140 0 18,7 cc 138,34 40'Gös An Ö 30/10-2 5/2140 0 22,6g cc 35,17 25'

20: 2 0-0-021: 0 0-0-0

DAWN SOWELL s 4 år Mikael J Andersson :6

6 And MJ F 4/19-p 1/2160 p 29,2 – – -And An F 1/6-k 9/2140 k 20,0 – – gdk -20: 0 0-0-0

21: 0 0-0-0

STARLA s 5 år Andreas Lövdal (Jac Pa) :7

7 20,2am 500 Jac Pa E 17/11-k 4/2140 k 20,1 – – gdk -Ohl Ul E 13/12-2 2/2140 0 20,2a cc 10,84 25'20: 1 0-0-0

21: 0 0-0-0

VIKENS GO BALANCE s 4 år Kaj Widell (Fel Mi) :8

8 18,6m 5.500 Hol He Ax 10/19-p 5/2160 p 33,2g – – -Sun JL Ax 1/9-k 4/2140 k 20,0 – – gdk -Jak Ma Ax 23/3-5 5/2140 5 18,6 cC 8,17 25'

20: 0 0-0-021: 1 0-0-0

LA BREBRO s 6 år Magnus A Djuse (Per PA) :9

9 18,3m 1.000 Nil Pe F 20/7-k 7/2140 k 19,5 – – gdk -Iva Mo F 30/11-2 4/2140 0 21,1 cc 55,69 25'Nil Pe F 4/1-2 2/2140 0 18,3 cc 86,19 25'

20: 1 0-0-021: 1 0-0-0

HARRY M.G. v 4 år Carl Johan Jepson (Ste Ul) :10

10 19,0m 8.000 Hol He Ax 10/19-p 1/2160 p 35,8 – – -Ste Ul Ax 8/9-k 1/2140 k 20,0 – – gdk -Ohl Ul F 5/10-5 9/2140 0 19,2 cc 4,70 25'Jak Ma Ax 15/12-1 4/2140n 5 20,9g cc 17,60 25'Per St Ax 23/3-5 8/2140 8 19,0 cc 16,38 25'

20: 2 0-0-021: 1 0-0-0

INTOUCHABLE ORADEL (FR) v 3 år Evelina Månsson :11

11 17,9m 6.000 Mån Ev Å 14/1-k 6/2140 k 22,1g – – gdk -Mån Ev Å 11/2-1 4/2140 d 9g cc 84,96 30'Mån Ev Å 25/3-1 3/2140 8 17,9 cc 150,98 50'

20: 0 0-0-021: 2 0-0-0

MURRAY FLOW v 4 år Stefan Persson (Gus Mi) :12

12 18,8m 2.000 Gus En Ax 9/19-p 6/2140 p 33,2g – – -Gus En Ax 10/11-k 2/2180 k 21,9 – – gdk -And MJ Ax 23/3-5 3/2140 7 18,8 cC 22,52 25'

20: 0 0-0-021: 1 0-0-0

3-åriga och äldre högst 9.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 030412 eller tidigare. 2140 m. Voltstart.Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(2.000)-(2.000) kr.

2140 M VOLT START 18.20FÄRJESTAD // 15 LOPP 1TRIO TVILLING KOMB V&P

Page 3: UPPHOVSRÄTT OCH VARUMÄRKEN - ZEturf

Svensk Travsports Unghästserie - Treåringslopp - Ston

ZELMA LADAY s 3 år Morgan Ivarsson (Eks Mi) 2140:1

1 And An F 27/7-p 1/2160 p 31,4 – – -Iva Mo F 30/11-k 2/2140 k 22,2 – – gdk -20: 0 0-0-0

21: 0 0-0-0

FLORENCE IMA s 3 år Magnus A Djuse (Dju Ma) :2

2 17,6m 6.000 Jon Ze S 20/1-k 5/2140 k 19,6 – – gdk -Dju MA S 10/2-1 3/2140 7 17,6g cc 8,15 60'20: 0 0-0-0

21: 1 0-0-0

VIKENS ALE s 3 år Magnus Jakobsson (Fel Mi) :3

3 Jak Ma Ax 23/3-k 9/2140 k 19,6 – – gdk -20: 0 0-0-021: 0 0-0-0

JANITA HONEY LOVE s 3 år Stefan Persson (Aro So) :4

4 Per St Ax 8/12-k 1/2160 k 23,1 – – gdk -20: 0 0-0-021: 0 0-0-0

JOGGA IN s 3 år Johan Untersteiner :5

5 Unt Jo Hd 23/11-k 1/2160 k 19,7 – – gdk -20: 0 0-0-021: 0 0-0-0

ÖNAS QUICKONE s 3 år Ulf Ohlsson (Hol In) :6

6 19,0m 15.000 Hol In F 5/10-k 4/2140 k 22,2 – – gdk -Per St F 22/3-1 6/2140 3 19,0 cc 27,54 40'20: 0 0-0-0

21: 1 0-0-1

OTTENS IDOL s 3 år Anders Svanstedt :7

7 20,3m 7.000 Sva An Ax 16/2-k 1/2140 k 19,5 – – gdk -Sva An Ax 2/3-1 11/2140 5 20,3g cc 5,96 40'20: 0 0-0-0

21: 1 0-0-0

ELSA BOLS s 3 år Johan Brandel (Wal Fr) :8

8 Pre Va Ro 14/8-p 1/2160 p 35,3 – – -Wal Fr Ro 22/8-p 2/2160 p 30,3 – – -Bra Jo G 25/3-k 7/2140 k 19,9 – – gdk -

20: 0 0-0-021: 0 0-0-0

BRIGHT CRYSTAL s 3 år Björn Goop :9

9 Iva Mo F 22/3-k 4/2140 k 21,3 – – gdk -20: 0 0-0-021: 0 0-0-0

MON AMIE RICK s 3 år Sofia Adolfsson (Bjö Li) :10

10 Mod To Ö 20/8-p 2/2160 p 31,8 – – -Ado So Ö 30/3-k 4/2140 k 21,4 – – gdk -20: 0 0-0-0

21: 0 0-0-0

IRIRI FLOW s 3 år Mikael J Andersson (Gus Mi) :11

11 Jak Ma Ax 26/5-p 1/2180 p 32,2 – – -And MJ Ax 28/11-k 2/2160 k 21,6 – – gdk -20: 0 0-0-0

21: 0 0-0-0

OTTENS ISA s 3 år Fredrik Wallin :12

12 Dah Ji G 29/10-k 3/2140 k 22,6 – – gdk -20: 0 0-0-021: 0 0-0-0

3-åriga svenska ston högst 25.000 kr som ej segrat. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 030412 eller tidigare. Ej häst med begränsade rättigheter. 2140 m. Voltstart.

2140 M VOLT START 18.42FÄRJESTAD // 15 LOPP 2TRIO TVILLING KOMB V&P

Page 4: UPPHOVSRÄTT OCH VARUMÄRKEN - ZEturf

Värmlands Folkblads Amerikaresa - K150-lopp - Ungdomslopp 18-30 år

FERRARI VINGBOONS v 6 år Linus Kroon (Dal El) 2640:1

1 15,4am 88.600 Kro Li Ö 2/2-3 9/1609 d 7ag cc 10,66 15'Kar MS Mp 12/2-3 10/2140 4 17,8a cc 108,19 25'Kar MS Mp 1/3-5 4/2640 5 16,4a CC 70,58 30'Kar MS F 15/3-6 4/2140 2 15,8a CC 70,30 25'Kih Ör S 26/3-10 6/2140 6 15,4a CC 4,05 40'

20: 17 0-2-221: 5 0-1-0

JOSHUA B.R.* (NO) h 4 år Victor Rosleff (Ped Ki) :2

2 15,0am 91.508 Hop Vi År 5/6-8 8/2140 1 18,2g cc 4,27 25'Hop Vi Br 28/6-3 2100n 3 17,1a – – 2,01 -Goo Bj Å 13/8-2 5/2140 1 15,1 Cc 7,25 50'Hop Vi Bj 26/8-8 2100 4 15,2a – – 9,77 -Hop Vi Bj 11/9-2 2100 5 15,0a – – 4,41 -

20: 6 2-0-221: 0 0-0-0

DRAGON SPEED D.S. v 5 år William Ekberg (Ahl Ro) :3

3 *15,6am100.200 Söd Fr F 24/11-4 12/2140 d 3ag cc 20,06 25'Eri Ki Ax 8/12-3 6/2140 1 17,4a cc 2,89 25'Söd Fr Ö 1/1-3 4/2100 4 17,1a cc 6,60 25'Boo An Ax 9/2-3 1/2640 2 20,0a cc 4,98 25'Söd Fr Mp 1/3-5 9/2640 d 9ag cc 15,43 30'

20: 11 3-0-121: 3 0-1-0

FIRST TARTAR v 4 år David Grundmann (Eri JS) :4

4 14,8am 107.900 Eri Ki E 17/11-10 6/1640 4 14,8a CC 1,90 10'Eri JS Ro 27/11-2 4/2140 2 16,8a CC 5,83 30'Eri JS F 21/12-3 3/2140 5 16,3a cc 9,50 40'Eri JS Ö 1/1-5 1/1609 5 16,6a cc 4,71 30'Eri JS F 11/1-2 5/2140n 0 17,3a cc 8,84 25'

20: 14 0-3-221: 2 0-0-0

MACARENA s 6 år Malin Perés :5

5 15,1ak 102.400 Per Ma G 20/12-5 4/2140 3 17,6a cc 58,02 40'Per Ma Ö 1/1-3 3/2100 3 17,1a cc 65,68 25'Per Ma E 19/1-6 1/2140 5 17,0a cc 31,94 25'Per Ma F 1/2-3 7/2160 4 18,0 cc 73,92 25'Per Ma E 2/4-7 2/1640 0 15,5ag CC 35,51 25'

20: 14 1-1-221: 4 0-0-1

HANDLE WITH CARE s 4 år Magnus A Djuse (Röc Bj) :6

6 *14,9am100.500 Dju ME S 16/12-1 6/2140 4 17,1g cc 8,50 60'Kon Jo E 29/12-2 1/2140 2 17,0a cc 6,25 25'Lun Pe G 2/2-5 1/2140 5 17,1ag cc 4,31 25'Kon Jo Ro 19/2-3 7/1640 6 16,9ag cc 4,69 30'Kon Jo S 24/3-6 4/2140 1 14,9a CC 4,13 40'

20: 5 0-2-021: 3 1-0-0

O.F.V.CABOY v 5 år Oskar Dahlman (Lar FB) :7

7 15,9am 109.400 Lar FB F 31/10-9 2/2140 1 17,7 cc 11,27 25'Lar FB S 13/11-8 5/2140 3 16,7a cc 23,98 40'Lar FB S 27/11-10 11/2640 4 16,4g cc 16,78 40'Lar FB S 12/3-4 1/2140n 6 17,1a Cc 23,39 40'Lar FB Bs 29/3-7 9/2640 4 16,3a cc 20,68 30'

20: 9 1-2-121: 2 0-0-0

LECOMPTE s 10 år Markus Linryd (Bjö Ma) :8

8 15,9ak 106.300 And An Ar 3/7-10 9/2100 0 17,1a Cc 50,58 20'And An F 20/7-4 3/2140 0 16,6a CC 78,27 25'Sil Ja F 25/1-8 7/2140 0 18,4a cc 46,61 25'And An År 20/2-5 11/2160 0 22,6 cc 81,48 15'Lin Ma F 15/3-6 7/2140 7 17,8a CC 198,47 25'

20: 7 1-0-021: 3 0-0-0

DR MARTIN v 4 år Tim Nagel (Mob Jo) :9

9 14,3ak 89.500 Mob Jo Ax 8/9-2 1/2140 6 16,4a cc 7,87 40'Mob Jo F 5/10-6 7/2140 4 16,4a cc 9,96 40'Mob Jo F 12/10-3 1/2140 7 16,9ag cc 3,66 40'Mob Jo Ö 30/10-5 6/1609 2 14,3a cc 4,48 40'Mob Jo Ro 14/11-3 2/2140 2 16,0a cc 19,21 30'

20: 7 1-2-121: 0 0-0-0

QUICK FIX MY HEART v 6 år Andreas Andersson (Sva Ma) :10

10 14,8ak 92.300 And MJ Åm 31/7-3 4/1680 5 15,8a cc 3,01 20'And MJ Å 20/8-6 1/2140 6 15,8a cc 61,71 30'And MJ F 25/1-8 1/2140 3 16,4a cc 8,20 25'Rud He Ax 9/2-3 7/2640 5 20,2a cc 4,90 25'And MJ Mp 1/3-5 6/2640 4 16,3a cc 30,82 30'

20: 7 0-2-121: 3 0-0-1

3-åriga och äldre 42.001 - 110.000 kr, körda av B- eller K- licensinnehavare. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 910101 till 030412. 2640 m. Autostart. 12 startande.

2640 M AUTO START 19.05FÄRJESTAD // 15 LOPP 3TRIO TVILLING KOMB V&P

Page 5: UPPHOVSRÄTT OCH VARUMÄRKEN - ZEturf

LEO LEO v 7 år Mikael J Andersson (Mar Er) 2140:1

1 *14,3k 361.300 Jep CJ F 30/11-8 3/2140t 4 17,0a CC 6,17 30'Jep CJ Mp 10/12-8 3/1640 0 14,3a cc 3,71 30'Jep CJ F 4/1-8 11/2640 0 15,6a cc 9,57 35'And MJ F 25/1-4 6/1640 1 14,3 cc 2,57 25'And MJ Å 3/2-5 1/2140 6 15,5a cc 16,23 60'

20: 11 4-0-121: 3 1-0-0

DON'T BE WEAK v 5 år Petter Lundberg (Röc Bj) :2

2 15,5m 362.500 Dju ME Ro* 14/11-10 5/2640 0 uag Cc 18,55 110'Kon Jo S 2/12-6 7/1640 1 12,4a cc 2,40 40'Dju ME Mp 23/12-12 12/2140 0 14,4a cc 13,43 100'Dju ME B 10/3-5 6/2140 3 14,8a cc 2,31 50'Dju ME G 1/4-9 9/2140 4 13,1a Cc 13,44 100'

20: 14 3-3-221: 2 0-0-1

LIVI OBOY v 5 år Jonas Moberg :3

3 15,8l 307.200 Mob Jo Ax 22/9-9 3/2140 2 12,9a CC 46,28 30'Nil Pe F 12/10-7 2/2140 1 15,0a CC 3,11 25'Mob Jo Ö* 24/10-8 2/1609 2 13,0a CC 11,51 110'Mob Jo E 8/11-10 5/2140 0 13,1a CC 47,07 100'Mob Jo S* 28/11-6 9/2140 7 13,4a Cc 97,22 220'

20: 10 2-3-021: 0 0-0-0

SPOTLITE SON M.L. v 9 år Petter Karlsson (Sev He) :4

4 *14,2m 405.503 Kar Pe E 25/5-6 3/2140 1 14,2 cc 35,12 10'Kar Pe L 14/7-4 10/2140 0 15,2a cC 52,59 22'Lin Mi F 21/8-7 3/2140 0 17,2 cc 61,80 25'Kar Pe Ö 1/1-7 4/2140 5 16,5g cc 102,59 35'Kar Pe F 25/1-4 8/1640 6 14,9 cc 86,75 25'

20: 8 1-0-021: 2 0-0-0

MONBALENO v 7 år Tom Horpestad :5

5 13,6k 287.444 Hor To Bj 30/12-9 2100 0 18,3a – – 40,10 -Sme Ju F 1/2-2m 2/2180 0 21,0 cc 34,43 35'Hor To Mo 3/3-4 2140 5 15,4a – – 30,52 -Hor To Mo 11/3-6 1640 0 15,7a – – 26,59 -Hor To E 23/3-11 4/2180 3 15,4 Cc 8,43 10'

20: 19 2-1-121: 4 0-0-1

KNIGHTGI v 7 år Morgan Ivarsson :6

6 15,3m 269.300 Iva Mo Ax 17/11-3 7/2640 3 16,9 CC 11,10 25'Iva Mo E 29/11-9 3/2640 3 16,4 CC 12,61 35'Iva Em F 21/12-7 4/2640 3 15,3a cc 17,18 30'Iva Mo F 8/3-4 15/2140 4 14,4a CC 17,28 25'Iva Mo Ö 30/3-4 9/1609 7 13,8a CC 14,81 25'

20: 19 0-4-421: 2 0-0-0

KAJSA T.J. s 9 år Ulf Ohlsson (Jac Pa) :7

7 *14,2m 406.950 Ohl Ul E 19/1-4 11/2140 0 16,8a cc 40,89 25'Ohl Ul E 15/2-8 6/2160 0 18,3 cc 41,08 35'Kon Jo Ro 19/2-8 3/1640 5 14,9 cc 57,19 35'And JH B 10/3-6 11/2140 0 15,0a CC 149,69 60'Kih Ör F* 2/4-10 4/2160 7 14,8 CC 65,87 110'

20: 13 1-1-121: 5 0-0-0

THE SPECIAL MAN F. v 5 år Carl Johan Jepson (Mar Er) :8

8 15,6m 342.300 Jep CJ F 25/1-1 2/1640 2 14,2a cc 1,75 25'Jep CJ Mp 12/2-6 5/2160 1 16,1 cc 6,15 25'Jep CJ Mp 20/2-3 11/2140n 3 18,6a cc 5,23 30'Jep CJ F 15/3-3 7/1640 2 12,8a CC 7,48 25'And MJ Ax 23/3-4 1/1640 1 13,5a CC 4,23 25'

20: 18 3-4-421: 6 2-3-1

ACES HIGH v 9 år Jan Silvén (Joh Jö) :9

9 *15,0m 308.000 Lin Ma F 31/10-6 12/1640 2 14,1a cc 75,27 30'Sil Ja F 16/11-3 6/2140 d 5ag cc 33,55 25'Lin Ma F 30/11-10 11/2140n 2 18,3a cc 3,95 25'Sil Ja F 14/12-9 5/1640 1 13,5a cc 13,43 30'Sil Ja F 4/1-8 1/2640 0 16,5a cc 7,29 35'

20: 11 2-3-121: 1 0-0-0

GLOBAL UNESCO h 7 år Magnus Jakobsson (Gus Be) :10

10 14,7m 303.600 Jak Ma Ax 21/4-4 4/2140 d 9g cc 4,03 25'Jak Ma Rä 4/6-3 4/2640 1 15,4 CC 2,85 25'Jak Ma Ax 18/6-4 11/2640 d 2ag CC 5,71 25'Nil Pe Ro 24/7-9 4/3160 0 18,2g Cc 6,41 50'Jak Ma F 22/3-6 1/2640 d 14ag cc 17,51 30'

20: 5 1-0-021: 1 0-0-0

A DEAL IS A DEAL v 6 år Erik Berglöf :11

11 *14,2m 402.442 Ber Er L 23/7-1 7/2140 1 15,2a Cc 5,15 22'Lar Mi Mp 5/8-3 3/2660 2 15,3 CC 7,58 60'Ber Er Ro* 15/8-5 4/2640 0 15,6 CC 17,06 110'Ber Er F 7/9-9 2/2680 d ug CC 16,06 30'Ber Er År 4/10-9 3/2680 0 16,5 cc 23,79 100'

20: 15 3-3-321: 0 0-0-0

UN MEC D'OR v 6 år Björn Goop :12

12 14,8l 316.400 Goo Bj E 8/11-4 12/2660 0 17,0g CC 7,39 30'Goo Bj E 29/11-9 4/2640 2 16,0 CC 6,01 35'Car Jo F 7/12-8m 2/2180 2 17,0 cc 4,36 25'Per St Å 16/12-6 9/2140 0 14,8a cc 22,27 60'Goo Bj Mp 23/12-8 1/3160 0 16,7 cc 13,62 100'

20: 18 0-5-421: 0 0-0-0

3-åriga och äldre 110.001 - 420.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 030412 eller tidigare. 2140 m. Voltstart.Pris: 30.000-15.000-10.000-6.800-5.900-(5.000)-(2.000) kr.

2140 M VOLT START 19.30FÄRJESTAD // 15 LOPP 4TRIO TVILLING KOMB V&P

Page 6: UPPHOVSRÄTT OCH VARUMÄRKEN - ZEturf

Bequine-Professional Horse Care - B-tränarserie - K50-lopp - Omgång 2

PIRAT PIA s 9 år Shkelzen Koka (Hol PÅ) 2140:1

1 14,3ak 112.092 Åde Pe År 18/9-6 4/2140 0 17,1g CC 115,36 25'Nil PL F 28/9-4 4/2140 d 6ag cc 11,48 10'Hul Ma Ax 18/10-7 2/1640 8 17,1g cc 162,40 35'Kar Pe F 25/1-3 5/2140 d 10ag cc 78,41 25'Hul Ma Ax 16/2-3 5/2140 d ug cc 88,50 25'

20: 9 0-0-021: 2 0-0-0

ART OF DIAMOND s 7 år Josefine Ivehag :2

2 15,6am 133.600 Jep CJ Ax 23/10-3 6/2140 3 16,2a cC 5,39 25'Jep CJ F 16/11-2 5/2140 2 15,6a cC 11,02 25'Ekb Wi F 7/12-5 6/2140 2 16,7a cc 4,60 30'Jep CJ Å* 6/3-6 1/2140 0 15,9 CC 39,43 110'Ive Jo F 22/3-10 4/2140 4 16,5a cC 5,17 25'

20: 6 0-3-321: 2 0-0-0

NAROGAIP v 6 år Björn Beckman :3

3 15,1am 135.081 Bec Bj F 11/1-3 3/2140n d tr3a cc 90,34 25'Bec Bj F 18/1-10 9/2160 4 16,9 cc 63,46 30'Ohl Ul Ro 29/1-4 10/2640 4 17,8a cc 19,09 30'Bec Bj Ro 19/2-9 5/2160 0 ug cc 179,36 35'Bec Bj E 2/3-10 9/2140 6 16,7a cc 23,43 10'

20: 18 0-1-221: 5 0-0-0

KEFAS v 14 år Emma Ivarsson (Jep Ma) :4

4 13,5ak 180.350 Lar AC Mp 23/11-6 4/1640 8 15,9a cc 12,75 10'Lar AC F 30/11-10 3/2140n d uag Cc 77,57 25'Iva Em F 7/12-6 6/2140 0 17,4a cc 71,77 25'Jep CJ Ax 17/1-2 5/2140n 8 18,5a cc 11,80 15'Gus Jo F 1/2-5 11/1640 d 10ag cc 158,26 35'

20: 15 0-2-121: 2 0-0-0

ALLEVIL REK (IT) h 5 år Sophia Olsson Jacobsen :5

5 14,1ak 181.400 Mat Ma I 11/12-5 2020 3 17,8a – – 2,90 -Vol Ma I 4/1-6 2060 0 17,4 – – 3,80 -Eng Em Å 22/2-3 2/2140 7 16,5a cc 7,31 25'Kon Jo F 8/3-9 11/1640 3 14,6 cC 11,81 25'Ols So F 22/3-10 5/2140 1 16,2a cC 4,71 25'

20: 15 3-4-421: 4 1-0-1

MOET s 6 år David Helenius (Ive Jo) :6

6 15,4am 190.700 Hel Da Ö 12/11-5 3/2160 0 18,3g cc 62,61 10'Lun Ja Ax 17/1-2 4/2140n 0 18,5a cc 143,93 15'Ive Jo F 25/1-3 14/2140 5 17,4a cc 135,79 25'Ekb Wi Ax 9/2-6 7/2140 6 17,5a cc 24,32 30'Hel Da Å 22/2-6 4/1640 6 15,8a cc 117,35 35'

20: 14 0-0-021: 4 0-0-0

BEAR TURBO v 8 år Kent Persson :7

7 13,0ak 211.300 Per Fe Å 29/8-11 2/2140 2 16,2a cc 17,97 10'Jan To Ö 17/9-8 7/1660 2 14,5 cc 58,72 40'Per Ke Å 1/10-6 15/2140 0 16,1a cc 67,93 30'Per Ke År 20/10-4 8/1640 6 14,1a cc 58,36 22'Per Ke F 22/3-10 15/2140 6 16,6a cc 41,78 25'

20: 11 0-2-121: 1 0-0-0

MCCLINTOCK v 8 år Christer S A Karlsson :8

8 12,9ak 237.800 Nag Ti År 16/8-4 7/2140 d 7ag CC 6,95 10'Kar CS Åm 30/8-4 2/2080 7 16,9a cc 13,85 10'Nag Ti År 6/9-6 8/2140 8 16,8ag cc 22,82 10'Kar CS F 28/9-9 7/2140 1 16,0a CC 3,50 10'Kar CS F 31/10-5 7/2140 5 15,4a CC 14,29 25'

20: 13 1-0-021: 0 0-0-0

C.NEWAY v 5 år Casper Hammelev :9

9 14,4ak 192.600 Ham Ca E 13/12-12 15/2140 3 17,3a cc 16,98 10'Ham Ca Ro 28/12-2 9/2140n 2 17,3a cc 12,13 30'Ham Ca G 24/1-9 1/1640 6 14,4a cc 29,99 35'Ham Ca S 10/2-4 3/2140 d tr1a cc 12,42 40'Ham Ca F 22/3-10 11/2140 3 16,4a cc 15,94 25'

20: 11 0-1-221: 3 0-0-1

BRAVO QADIR v 7 år Tobias J Gustafsson (Joh MJ) :10

10 14,9ak 197.500 And An F 4/1-5 7/2140 0 16,4a cc 32,18 25'Lin Mi F 18/1-5 1/2140 8 16,0a cc 34,72 25'Kon Jo Ö 2/2-4 3/2160 4 16,7 cc 18,07 30'Lin CP Å 6/3-3 4/1640 7 14,9a cc 19,03 35'Gus TJ F 22/3-10 8/2140 5 16,6a cc 45,44 25'

20: 11 1-1-221: 5 0-0-0

MIMMI DYNAMITE s 6 år Jan-Erik Lundkvist :11

11 13,8am 226.500 Lun JE Åm 26/7-9 5/2080 0 17,1ag cc 13,45 50'Lun JE F 3/8-10 10/2140 0 15,3a cC 48,35 30'Lun JE L 16/8-6 5/1660 0 17,7g cC 43,61 20'Lun JE Ro 6/12-2 7/2140 7 17,3a cc 5,36 10'Lin Mi F 21/12-7 8/2640 d uag cc 102,51 30'

20: 14 2-1-021: 0 0-0-0

ABOVE ANGEL v 11 år Ann-Charlotte Larsson (Lau Ca) :12

12 *14,0ak 261.450 Rud He F 7/9-9 3/2660 6 16,1 cC 232,85 30'Lar AC Åm 25/9-6 1/2080 2 14,9 cC 96,97 25'Lar AC Åm 13/10-3 4/1680 0 14,6a cC 75,55 22'Lar AC F 26/10-4 7/2640 0 17,1a cC 107,05 25'Rud He F 16/11-4 10/2640 0 ug cC 74,64 25'

20: 9 0-1-021: 0 0-0-0

ATHLETIC DIVISION* (NO) v 8 år Henrik Daggert (Dag BE) :13

13 13,3ak 252.774 Dag He Å 22/10-9 9/2640 0 20,5ag CC 167,26 40'Dag BE Ax 10/11-6 9/2640 0 18,0ag CC 67,21 10'Dag He E 22/12-12 6/2140 8 17,0a cc 82,56 10'Dag He F 11/1-4 11/2140n 0 17,0ag cc 228,04 25'Dag He Ro 13/2-3 7/2140 6 16,7a cc 30,34 10'

20: 18 0-0-121: 2 0-0-0

3-åriga och äldre 100.000 - 300.000 kr i B-träning. I oavbruten B-träning fr.o.m. 210307, körda av B- eller K- licensinnehavare. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 030412 eller tidigare med högst 50 sulkylopp under 2020. 2140 m.

2140 M AUTO START 19.52FÄRJESTAD // 15 LOPP 5TRIO TVILLING KOMB V&P

Page 7: UPPHOVSRÄTT OCH VARUMÄRKEN - ZEturf

KMAB:s Stoserie

MILL CAVA s 4 år Ulf Ohlsson (Ste Ul) 2140:1

1 *16,6m 108.500 Söd Ca Å 6/8-5 6/2140 8 15,6a cc 107,86 50'Söd Ca Ax 2/10-2 6/2140 4 16,4a cc 20,75 40'Söd Ca Ax 18/10-7 7/1640 7 16,6 cc 50,06 35'Söd Ca Å 28/10-2 4/2140 0 16,0a cc 63,06 30'Ohl Ul Ax 23/3-7 10/1640 1 15,4a cc 2,26 25'

20: 8 1-0-021: 1 1-0-0

LILL BETTY s 7 år Mikael J Andersson (Hol PÅ) :2

2 14,6k 115.813 Jep CJ F 4/1-4 9/1640 d ug cc 46,62 30'And MJ F 18/1-3 6/1640 2 14,6 cc 46,58 25'And MJ F 1/2-3 8/2160 3 17,9 cc 27,91 25'Kar Pe F 15/3-6 12/2140 d 11ag Cc 86,96 25'Kok Sh F 22/3-10 1/2140 2 16,3a Cc 54,06 25'

20: 8 0-1-021: 5 0-2-1

MERZAN s 5 år Carl Johan Jepson (Sva Ja) :3

3 14,6k 114.900 Eli Ma Å 9/9-8 1/2140 d kub0g cc 9,74 50'Hen Pe År 4/10-9 4/2640 0 20,0g cc 26,62 100'Hen Pe F 31/10-8 5/2140 3 16,5 cc 23,89 25'Paa Wi Å 11/11-5 2/2140 0 15,3 cc 36,65 60'Sju Jö Ax 27/3-8 7/1640 3 14,6 cc 9,58 25'

20: 15 2-1-121: 1 0-0-1

XENIA WOOD s 4 år Petter Lundberg (Röc Bj) :4

4 16,6m 110.500 Sii Ju Ro 25/9-2 6/2140 3 16,1a cc 6,17 40'Sii Ju Ro 27/10-6 2/2140 4 16,6 Cc 8,83 40'Jan To S 13/11-1 3/2140 3 16,4a CC 20,31 60'Dju ME Bs 26/11-7 11/2140 3 15,8a CC 4,85 40'Lun Pe F 21/12-3 7/2140 3 16,1a cc 6,46 40'

20: 7 1-1-421: 0 0-0-0

JUNI RAPID s 4 år Anders Svanstedt :5

5 15,2k 104.000 Sva An F 16/11-6 3/2140 3 14,9a cc 27,17 40'Cla Fr Ax 28/11-7 5/2140 0 uag cc 20,67 60'Sva An Å 22/2-7 1/2140 d kub9ag cc 23,08 30'Sva An Å* 6/3-6 3/2140 0 ug CC 23,59 110'Sva An Ax 27/3-k 7/2140 k 17,9 – – gdk -

20: 10 0-1-521: 2 0-0-0

SOUZY s 6 år Per Nilsson (Bjö An) 2160:1

6 15,5k 315.283 Nil Pe F 18/1-5 15/2140 3 15,2a cc 7,55 25'Ekl An Å 28/1-6 7/2140 0 16,4a cc 6,65 35'Rie Id Ro 19/2-6 5/2140 4 17,0a cc 4,49 30'Nil Pe Ax 2/3-7 7/2160 4 15,7 cc 8,89 30'Ben Ni Å 20/3-6 1/2140 0 15,9a cc 2,83 10'

20: 14 0-4-321: 5 0-0-1

R.K.QUEEN s 6 år Paw Mahony :2

7 15,7m 256.400 Mah Pa L 1/7-9 5/2140 7 15,7 CC 33,53 60'Mah Pa År* 11/7-9 6/1640 7 12,9a CC 20,56 110'Mah Pa Ar 21/7-4 11/1700 4 14,9a cc 4,19 20'For Ha Ro 11/12-4 1/2160 2 16,2 cc 3,34 30'Ben Ni Ro 8/1-7 10/2160 6 17,1 cc 4,58 35'

20: 5 0-2-021: 1 0-0-0

ESTHER RICH s 5 år Per Lennartsson :3

8 *14,7m 306.300 Len Pe S 9/9-8 2/2140 5 15,4a cC 43,11 50'Kro Li E 29/9-5 11/2140 2 15,1a CC 3,96 25'Len Pe S 7/10-10 11/2140 4 14,9a cc 13,58 50'Len Pe S 16/10-7 6/2140 2 14,6a CC 2,19 40'Len Pe Ro 6/12-9 4/2140 3 15,4a cc 12,90 35'

20: 12 2-2-121: 0 0-0-0

LOLITA TOOMA s 6 år Kaj Widell (Ahl An) :4

9 14,6m 291.653 Sko RN G 3/12-4 6/2140 d 9g cc 7,46 30'Sko RN S 16/12-8 1/2640 4 16,1a cc 30,10 40'Jep CJ E 5/1-3 5/2140 0 15,7ag cc 8,06 25'And So G 24/1-6 10/2140 5 15,8a cc 22,52 35'Nys Ch S 26/3-7 4/2160 0 15,5 cc 50,58 40'

20: 15 2-0-321: 3 0-0-0

GLOBAL BENEFIT s 4 år Magnus A Djuse (Dju Ma) :5

10 15,7m 200.500 Dju MA S 7/10-4 3/2140 6 15,4a cc 5,77 60'Dju MA Rä 3/11-1 10/2160 1 16,7 cc 2,60 20'Dju MA Bs* 23/1-6 4/2140 3 15,7 cc 6,58 110'Dju MA S 6/2-3 5/2140 d uag cc 16,83 300'Dju MA Ax* 13/3-6 6/2140 3 15,9 cc 2,89 110'

20: 5 3-1-021: 3 0-0-2

STELLA PONA s 9 år Micael Stjernström 2180:1

11 13,8k 640.250 Stj Mi Hd 11/1-7 3/1640n 2 15,3a cc 12,65 35'Stj Mi Hd 25/1-9 11/1640 0 14,5a cc 33,37 40'Stj Mi F 1/2-4 12/2140 1 14,6a cc 7,99 35'Stj Mi Mp*20/2-8 8/1640n 0 17,8a cc 56,79 110'Mob Ki Ro* 4/4-6 14/2140 3 14,8a CC 42,03 110'

20: 19 0-0-221: 6 1-1-1

LOOKS LIKEAQUEEN s 8 år Stefan Persson (Syl Se) :2

12 14,4m 510.800 Ohl Ul F 1/2-4 11/2140 0 15,5a cc 6,90 35'Aho Ii Ax 16/2-2 2/2160 3 16,0 cc 9,29 25'Goo Bj Mp*20/3-8 3/2160 8 15,0 CC 54,62 110'Aho Ii Ax 27/3-9 1/2180 2 14,4 Cc 39,56 35'Per St Hd 3/4-5 10/1640 8 12,7a Cc 54,71 60'

20: 12 1-1-021: 5 0-1-1

ALEXI QUICK s 5 år Björn Goop :3

13 13,8m 606.000 Jep CJ S 25/10-7 4/2140 5 12,8a CC 28,39 200'Goo Bj Ax 3/11-6 7/2140 1 12,9a CC 3,37 30'Goo Bj S 18/11-4 6/2640 2 15,2a CC 3,97 60'Ohl Ul Å* 5/12-6 12/2140 0 14,4a cc 31,25 110'Goo Bj Hd* 19/12-10 6/2160 0 15,2 cc 20,13 110'

20: 11 1-1-221: 0 0-0-0

3-åriga och äldre ston 42.001 - 810.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 030412 eller tidigare. 2140 m. Tillägg 20 m vid vunna 121.001 kr, 40 m vid 322.001 kr

2140 M VOLT START 20.14FÄRJESTAD // 15 LOPP 6TRIO TVILLING KOMB V&PV4-1

Page 8: UPPHOVSRÄTT OCH VARUMÄRKEN - ZEturf

Svensk Travsports Unghästserie - Fyraåringslopp - Ston

SWEET AND WILD s 4 år Richard L Jansson (Luo Sa) 2140:1

1 16,1am 66.400 Dju ME S 11/12-1 12/2140 2 17,5 cc 5,85 40'Kon Jo S 20/1-3 6/2140 2 17,2a cc 1,92 40'Jan RL Bs 5/2-4 3/2140 0 18,2a cc 7,19 25'Kon Jo Ö 21/3-10 1/2100 6 16,8a cc 24,70 50'Jan RL S 31/3-6 11/2140 6 16,1a cc 97,10 40'

20: 2 0-1-121: 4 0-1-0

CASH AND CARRY s 4 år Anders Svanstedt :2

2 *15,7m 60.000 Aik Pa S 11/11-k 5/2140 k d8g – – ejg -Sva An Ax 26/1-k 10/2140 k 18,4 – – gdk -Sva An Ax 9/2-1 9/2140 1 17,3 cc 3,51 25'Sva An Å 6/3-12 3/2140 1 15,7 cc 1,89 35'

20: 0 0-0-021: 2 2-0-0

GLOBAL BELLICOSA s 4 år Björn Goop :3

3 *16,2am93.500 Goo Bj S 27/11-1 7/2140 2 16,7 cC 3,68 40'Jep CJ F 14/12-2 4/1640 8 17,9ag cc 10,06 40'Goo Bj Mp 23/12-3 10/2140 1 16,2a cc 2,91 40'Goo Bj Ö 21/3-10 4/2100 3 16,5a cc 4,21 50'Goo Bj S 7/4-6 2/2140 a cc 50'

20: 5 1-1-021: 1 0-0-1

SAGA RIBB s 4 år Katrin K Frick :4

4 17,5am 54.900 Wit Le Ro 1/12-1 1/2140 2 19,7 cc 8,04 30'Fri KK Ro 11/12-7 2/2160 7 18,0 cc 7,10 40'Fri KK Ro 28/12-12 1/2160n 8 19,0 cc 93,88 40'Fri KK Ro 15/1-2 1/2140 0 ua cc 77,67 30'Fri KK G 1/4-1 9/2140 5 17,7 cc 51,55 30'

20: 9 0-1-021: 2 0-0-0

STICK NUDGER s 4 år Ulf Ohlsson (Hen Pe) :5

5 15,8am 86.800 Sju Jö Å 28/1-2 3/2140 5 18,1 cc 14,76 35'Sju Jö Å 3/2-10 6/2140 0 17,6a cc 39,45 30'Wid Ka Å 22/2-5 9/2140 8 17,6ag cc 36,71 30'Sju Jö Ax 27/3-7 6/2140 1 16,5a Cc 26,20 25'Wes SC Ax 6/4-2 2/2160 Cc 25'

20: 9 0-1-121: 6 1-0-0

ZOLA LOVE s 4 år Johan Untersteiner (Unt Pe) :6

6 *16,4m 66.000 Ros Vi Hd 24/7-k 4/2160 k 17,5 – – gdk -Unt Pe Å 17/9-1 5/2140 d 7g cc 1,47 30'Unt Pe Å 5/11-1 11/2140 1 16,8 cc 2,70 35'Unt Pe Å 19/11-3 10/2140 0 17,9g cc 1,66 35'Unt Pe Å 31/3-10 1/2140 1 16,4 cC 2,43 30'

20: 3 1-0-021: 1 1-0-0

HATTIE s 4 år Carl Johan Jepson (Hed Pä) :7

7 15,1ak 82.500 And MJ F 30/11-3 4/2140n 4 20,8a cc 8,96 40'And MJ F 14/12-2 3/1640 3 15,1a cc 37,19 40'Per St Ax 26/1-5 10/2140 7 18,1a cc 19,07 30'Kon Jo F 8/3-2 10/2140 0 16,4a cc 22,06 25'Per St Ax 23/3-7 4/1640 6 16,0a cc 7,11 25'

20: 7 0-1-221: 3 0-0-0

HALLE WESTWOOD s 4 år Jimmi Ehlers :8

8 *14,0ak 99.800 Ehl Ji Ro 15/1-2 9/2140 5 17,1a cc 10,31 30'Ehl Ji Ö 26/1-5 2/1609 1 14,0a cc 4,94 25'Hol Je Ro 19/2-5 10/2140 4 17,1a cc 11,36 30'Ehl Ji S 26/2-5 3/2140 3 16,1a cc 8,36 40'Ehl Ji Mp 29/3-5 2/1640 0 16,0a CC 3,06 25'

20: 7 1-0-021: 5 1-0-1

MY ANDOVRA s 4 år Magnus Jakobsson (Fri KK) :9

9 *16,2am87.500 Fri KK Ro 14/8-2 8/2140 6 16,6 cc 165,21 40'Wit Le Rä 28/8-8 9/2140 6 17,9 cc 16,61 40'Fri Ka G 22/9-3 11/2140 6 17,0 cc 19,63 40'Wit Le Ro 14/11-1 6/2140 1 16,2a cc 63,75 40'Wit Le Ro 28/12-12 3/2160n 2 18,0 cc 8,84 40'

20: 8 1-2-021: 0 0-0-0

VOODOO FACE s 4 år Malin H Johansson (Nil Ma) :10

10 16,0am 46.298 Eri Pe Ma 26/9-9 2160 2 20,6 – – 6,57 -Eri Pe Rä 11/10-4 10/2140 0 16,0a cc 115,69 40'Eri Pe G 29/10-11 2/2140 2 17,3 cc 6,23 10'Eri An S 2/12-4 6/2140 0 17,5a cc 32,87 60'Eri Pe B 4/2-1 3/2160 4 17,8 cc 26,03 30'

20: 13 0-2-021: 1 0-0-0

LISA NEVADA s 4 år Stefan Persson (Mol Gu) :11

11 16,4am 88.800 Sva An Ax 31/12-3 12/2140 0 u cc 42,32 25'Sva An Ax 9/2-2 1/2140 1 19,2 cc 3,05 25'Sva An Å 22/2-5 2/2140 3 16,9a cc 11,59 30'Sva Ri Å 11/3-3 3/2140n 4 18,2 cc 24,31 30'Sva An Ö 21/3-10 6/2100 0 17,2a CC 39,35 50'

20: 12 0-1-121: 4 1-0-1

4-åriga svenska ston högst 100.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 030412 eller tidigare. Ej häst med begränsade rättigheter. 2140 m. Autostart. 12 startande.

2140 M AUTO START 20.36FÄRJESTAD // 15 LOPP 7TRIO TVILLING KOMB V&PV4-2

Page 9: UPPHOVSRÄTT OCH VARUMÄRKEN - ZEturf

CIKORIA FRAZER s 8 år Kent P Gustavsson (Eri Be) 2140:1

1 12,0ak 757.100 Gus KP Ax 16/2-5 1/2140 7 16,2a cc 35,24 25'Gus KP S 24/2-7 3/1640 0 14,1a cc 150,05 60'Gus KP Ro 12/3-9 3/2140 0 14,8a cc 109,42 35'Gru Da Ö 21/3-5 4/2100 6 15,6a Cc 21,53 35'Gus KP Ö 30/3-2 4/2100 4 15,1a Cc 90,76 25'

20: 20 1-1-221: 8 0-0-0

BAG'S SIMONI (DK) v 8 år Henna Halme (Hei Ve) :2

2 11,1ak 945.721 Hal He Å 11/2-4 5/2160 0 14,7g cc 61,63 35'Hal He Å 18/2-4 6/2140n 0 16,0a cc 48,39 35'Hal He Å 25/2-8 9/1640 0 13,6a cc 20,28 35'Hal He Å 11/3-10 1/2180n 4 15,4 Cc 5,12 15'Hal He Å 25/3-6 9/1640 1 12,1a CC 12,81 35'

20: 22 3-3-321: 7 1-0-0

I'M A BELIEVER s 7 år Magnus Jakobsson (Pet SP) :3

3 *12,0ak 938.000 Eri Ki Mp 23/12-11 1/2140 6 14,0a cc 13,82 100'Per St Hd 11/1-4 7/1640n 0 15,4a cc 5,90 35'Hau Ke S 10/2-8 10/1640 0 14,0a cc 33,43 60'Jak Ma Mp 1/3-7 6/2160 2 14,2 CC 8,06 35'Jak Ma F 22/3-7 1/2160 1 14,2 CC 6,66 35'

20: 14 1-3-121: 4 1-1-0

ALVENA UNI s 10 år Kaj Widell (Ced Mi) :4

4 12,1ak 848.650 Kon Jo S 24/2-9 6/2140 6 14,7 cc 80,57 100'Klo An Ös 4/3-3m 3/2140 3 17,2ag cc 14,40 25'Wid Ka G 16/3-4 3/2160 4 15,1 CC 49,98 30'Wid Ka B 24/3-9 3/1640 4 13,2a CC 25,01 60'Ham Ni G 1/4-10 3/2660 7 14,4 cc 274,86 150'

20: 22 0-0-121: 8 0-0-1

VIEN ICI (IT) v 7 år Ulf Ohlsson (Ste Ul) :5

5 11,0ak 664.700 Ohl Ul S 20/11-6 6/2640 2 15,3a cc 18,69 40'Sko RN F 7/12-7 10/2660 0 16,7 cc 4,25 30'Ohl Ul Ö 26/1-3 9/2100 4 14,3a cc 9,19 25'Per St Ax 16/2-5 3/2140 3 15,9a cc 3,69 25'Ohl Ul Ax 23/3-1 4/2140 2 13,6a CC 4,53 25'

20: 20 4-1-121: 3 0-1-1

SEEK AND DESTROY v 12 år Per Nilsson (Joh PC) :6

6 11,6ak 924.243 Hul Ma År 29/6-4 2/2160 7 14,3 CC 12,33 22'Hul Ma Ö 2/2-9 1/2100 3 14,9a cc 36,97 35'Hul Ma Ax 16/2-5 4/2140 2 15,9a cc 3,23 25'Hul Ma Å 25/2-8 6/1640 0 15,5a cc 8,86 35'Hul Ma E 23/3-9 2/1640 5 12,1a CC 22,83 35'

20: 9 0-1-121: 4 0-1-1

ROYAL NAVY NEO v 7 år Björn Goop :7

7 12,0ak 949.300 Goo Bj Mp 5/8-3 3/2680 5 14,9 CC 5,36 60'Jep CJ S 4/11-8 6/2140 2 12,7a CC 12,69 60'Jep CJ S 18/11-2 6/2140 0 13,6a CC 22,78 60'Ohl Ul Ro 28/12-5 12/1640n 0 15,5a cc 21,61 100'Goo Bj F 22/3-9 4/2140 1 14,0a CC 2,38 35'

20: 6 0-1-021: 1 1-0-0

AMANCIO (IT) v 5 år Sofia Adolfsson :8

8 13,4ak 758.669 Gub Pi Rm 8/19-4 2100 4 15,3a – – 2,20 -Goc Al I 10/19-7 1600 3 14,8a – – 4,10 -Gre An Mi 11/19-8 1650 0 13,4a – – 9,20 -DAl VJ I 4/10-8 2080 1 15,3 – – 9,40 -Ado So Ö 30/3-2 6/2100 0 15,8a cc 20,40 25'

20: 1 1-0-021: 1 0-0-0

FIGHTING JOE h 9 år Tom Horpestad :9

9 13,2am 680.184 Hor To Ro 22/1-8 4/2640 0 17,4a cc 42,70 35'Mol Al Ö 2/2-5m 4/2140 0 18,2 cc 77,71 30'Hor To Å 25/2-10 3/2660 2 16,0 cc 35,77 15'Hor To Ax 2/3-4 4/2660 d ug Cc 39,58 35'Hor To Br 20/3-11 2100n 0 16,9a – – 65,90 -

20: 25 1-0-321: 6 0-1-0

CYRANO DE B. v 5 år Per Lennartsson :10

10 11,4am 809.700 Len Pe G* 17/10-10 11/3140 0 14,1a CC 18,97 110'Len Pe S 20/11-6 10/2640 3 15,4a Cc 6,92 40'Han CA S 28/11-1m 7/2140 1 14,6a CC 1,76 100'Lil Ma S 11/12-10 8/2140 4 14,4a cc 6,27 100'Len Pe Ö 30/3-2 9/2100 3 14,9a CC 4,66 25'

20: 16 5-0-321: 1 0-0-1

FOREVER MELON v 4 år Michael Larsson :11

11 14,0am 602.602 Jue Je Se 1/6-4 2060 7 15,9ag – – 2,20 -Kih Ör Ö 15/6-9 6/2100 0 15,1a cc 5,21 100'Eri Ch Å 8/8-2 5/2140 0 14,0a cc 29,04 125'Eri Ch Hd 28/9-8 11/2140 6 14,2a cc 60,72 75'Eri Ch J 13/10-6 5/2140 3 14,3a cc 18,59 50'

20: 11 4-0-221: 0 0-0-0

3-åriga och äldre 300.001 - 960.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 030412 eller tidigare. 2140 m. Autostart. 12 startande.Pris: 40.000-20.000-11.000-7.500-6.400-(5.400)-(2.000) kr.

2140 M AUTO START 20.56FÄRJESTAD // 15 LOPP 8TRIODD-1

TVILLING KOMB V&PV4-3 V3-1

Page 10: UPPHOVSRÄTT OCH VARUMÄRKEN - ZEturf

HÅLLIHOP v 8 år Carl Johan Jepson (Åsl He) 1640:1

1 *15,2m 208.300 Åsl He F 11/18-k 6/2140 k 20,5g – – gdk -Åsl He F 3/20-k 3/2140 k 17,9 – – gdk -Jep CJ Ax 19/5-8 8/2160 3 16,0 cc 2,55 15'Åsl He F 27/7-6 4/2140 1 14,5a cc 1,58 10'Åsl He L 16/8-7 4/2140 1 13,4a cc 4,54 20'

20: 3 2-0-121: 0 0-0-0

O.M.ENTERTAINYOU v 7 år Ole Johan Östre (Jen JÖ) :2

2 16,6m 192.100 Öst OJ Å 14/1-5 5/1640 1 14,6a cc 11,86 35'Öst OJ Å 28/1-7 1/2140 2 16,5a cc 5,78 35'Bjö JA Å* 13/2-6 10/2640 8 17,0a cc 128,14 150'Uhr Th Å 25/2-3 3/2140 0 15,8a cc 12,40 35'Lin Kr Ax 27/3-6 2/1640 2 15,6a cc 11,22 25'

20: 20 1-2-321: 6 1-2-0

ONE DEEP VALLEY v 5 år Björn Goop :3

3 *16,0m 225.600 Goo Bj F 21/8-6 12/2140 4 15,4a CC 4,12 25'Jep CJ Å 25/11-5 6/2140 5 15,0a cC 15,70 40'Jep CJ S 9/12-4 3/2660 2 16,2 cc 54,32 40'Wic El S 26/12-12 9/2140 1 15,0a cc 4,81 40'Jep CJ Kr* 2/1-8 4/2140 d uag cc 15,70 110'

20: 9 1-2-021: 1 0-0-0

FLY EVEN HIGHER v 6 år Michael Larsson :4

4 15,2m 201.900 Lar Mi F 28/9-6 3/2140 3 15,2 cc 6,32 10'Lar Mi F 5/10-2 11/2640 5 15,5a cC 21,93 25'Ber Er År 20/10-4 2/1640 3 13,9a cC 10,66 22'Lar Mi Ö 19/11-1 6/2660 d ug cC 12,11 30'Lar Mi F 15/3-2 8/1640 0 15,2g cC 53,44 25'

20: 8 1-0-221: 1 0-0-0

SOLKATTENS SHIRAZI v 6 år Jörgen S Eriksson (Lar Co) :5

5 18,6m 146.400 Eri JS E 22/12-2 6/2140 1 16,5a cc 5,51 10'Eri JS Ö 1/1-3 2/2100 1 17,0a cc 16,62 25'Eri JS E 19/1-6 5/2140 3 16,8a cc 6,29 25'Eri JS Ö 21/3-7 10/1609 4 14,6a cc 17,12 35'Eri JS E 2/4-7 4/1640 1 14,3a cc 7,84 25'

20: 12 1-0-421: 4 2-0-1

YELLO KARSK s 10 år Ulf Ohlsson (Fag Ca) :6

6 15,1k 190.650 Jan To G 24/1-9 8/1640 0 15,3a cc 117,03 35'Sko RN Ro 29/1-6 3/1660 4 16,3 cc 26,78 30'For Mi G 16/2-4 2/1640 0 15,9a cc 65,84 35'Dju ME Ro 12/3-10 1/1640 6 17,8 cc 6,33 10'Ohl Ul Bs 29/3-10 3/1640 8 15,5a cc 12,29 10'

20: 9 0-0-021: 5 0-0-0

ENDWITHASTAR s 5 år Jan Silvén (Bäc Ca) :7

7 15,7m 214.300 Sil Ja Ö 13/8-3 3/2100 2 14,8a CC 7,51 25'Sil Ja F 7/9-4 7/2140 2 14,6a CC 12,33 50'Sil Ja År 18/9-7 6/2140 3 15,4a CC 9,05 25'Sil Ja Ö 6/10-5 3/2100 7 14,9a cc 35,95 40'Mah Pa År 20/10-4 6/1640 0 14,6a cc 7,65 22'

20: 10 1-4-321: 0 0-0-0

GLOBAL BLACK MONEY s 4 år Magnus Jakobsson :8

8 14,3k 188.000 Jak Ma Å 23/7-4 6/2140 1 15,1a cc 5,99 50'Jak Ma F 21/8-4 3/1640 2 14,3 cc 2,41 25'Jak Ma S 7/10-6 10/2140 2 16,2a cc 3,52 60'Jak Ma Ro 20/10-4 7/2140 1 15,4a cc 2,65 40'Jak Ma S 6/2-3 8/2140 0 15,5a cc 57,44 300'

20: 6 3-2-121: 1 0-0-0

JEANNE D'ARC BOKO s 5 år Angelica Klockar (Ced Mi) :9

9 16,5m 204.000 Klo An Rä 11/10-5 12/2140 4 15,3a cc 7,37 35'Klo An F 26/10-3 4/2140 4 15,2a cc 14,44 25'Klo An Bs 9/11-1 2/2140 1 15,4a cc 9,13 25'Klo An B* 12/12-8 3/2140 d 11ag cc 29,59 110'Klo An B 10/3-7 10/1640 0 16,0ag cc 58,47 40'

20: 14 2-0-121: 1 0-0-0

ENJOY'S TOP GUN v 6 år Per Nilsson (And Hå) :10

10 14,8m 191.395 Hul Ma Åm 24/6-6 10/2480 3 15,7a cc 82,98 60'Hul Ma År 11/7-2 7/1640 2 13,8a cC 26,14 25'Hul Ma Ax 8/9-5 4/2640 4 16,4a cC 8,54 25'Adi Er F 19/9-3 5/2140 2 14,0a cC 10,35 50'Ohl Ul F 5/10-2 3/2640 0 15,7a cc 5,27 25'

20: 14 0-3-421: 0 0-0-0

HONEY JOURNEY s 4 år Janne Soronen (Mel Ka) :11

11 15,4m 244.300 Kon Jo Bs* 23/1-6 3/2140 0 16,9 cc 11,10 110'Sko RN S 3/3-6 10/1640 1 14,6a cc 7,45 40'Str El Ax* 13/3-6 3/2140 2 15,9 cc 33,72 110'Kon Jo Mp*20/3-8 4/2140 0 15,7 CC 10,42 110'Kon Jo Bs 29/3-9 1/2140 3 15,4 cc 2,83 35'

20: 12 1-0-321: 7 1-2-1

MARENGO v 5 år Petter Karlsson (Axe Kå) :12

12 *13,7k 241.700 Dju MA F 16/11-1 2/1640 1 13,7 CC 8,60 25'Nys Ch S 27/11-7 3/2140 5 14,6a CC 4,44 40'Dju MA S 18/12-6 6/2140 d uag cc 34,62 40'Dju MA S 26/12-2 4/2140 0 ua cc 28,31 40'And MJ Ax 9/2-8 9/1640 0 18,5a cc 37,06 35'

20: 18 4-2-121: 1 0-0-0

3-åriga och äldre 100.001 - 245.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 030412 eller tidigare. 1640 m. Voltstart.Pris: 30.000-15.000-10.000-6.800-5.900-(5.000)-(2.000) kr.

1640 M VOLT START 21.15FÄRJESTAD // 15 LOPP 9TRIODD-2

TVILLING KOMB V&PV4-4 V3-2

Page 11: UPPHOVSRÄTT OCH VARUMÄRKEN - ZEturf

ASA ALWAYS READY (CA) s 4 år Magnus Jakobsson (Lar AK) 2140:1

1 16,6am 23.000 Hen Pe Å 28/10-k 4/2140 k 19,9 – – gdk -Hen Pe Hd 23/11-2 10/2140 0 20,8g cc 13,37 30'Hen Pe F 14/12-1 12/2140 6 17,7a cc 83,05 25'Hen Pe F 15/3-5 7/2140 5 18,7g cc 37,00 25'Jak Ma F 22/3-2 10/2140 2 16,6a cc 7,14 25'

20: 2 0-0-021: 2 0-1-0

LA SUORA M.L. s 4 år Petter Karlsson (Sev He) :2

2 16,9am 30.500 Kar Pe E 29/9-3 4/2140 7 19,1 cc 19,32 40'Kar Pe Mp 17/10-1 9/2140 5 19,9g cc 19,91 25'Kar Pe E 15/2-3 10/2140 0 17,4ag cc 98,50 25'Sko RN F 8/3-6 9/2140 6 16,9a cc 71,32 25'Kar Pe E 23/3-2 4/2160 6 17,0 cc 81,19 25'

20: 3 0-0-021: 3 0-0-0

LOVE DEE s 4 år Carl Philip Lindblom (Lin Åk) :3

3 16,2am 41.000 Lin Åk Ö 6/10-3 11/2140 8 19,6g Cc 42,04 40'Lin Åk Ö 30/10-12 1/2140 3 17,0 CC 6,39 25'Lin CP Ö 17/12-5 11/2100 2 18,7a cc 5,80 15'Lin CP F 4/1-3 4/2140 0 18,3a cc 13,82 25'Lin Åk E 2/4-6 3/2140 4 16,2a Cc 44,67 25'

20: 7 0-1-121: 2 0-0-0

ZAUBERFLÖTE s 4 år Kaj Widell (Hei Ve) :4

4 17,9am 31.800 Hei Ve Å 21/12-5 2/2140 d 8ag cc 12,47 35'Ing Pe Å 11/2-1 1/2160 4 17,1 cc 14,00 30'Wid Ka Å 22/2-1 4/2140 6 18,9 cc 6,07 25'For Mi Å 6/3-12 6/2140 3 16,4 Cc 17,41 35'Wid Ka Å 25/3-2 1/2160 0 17,3 Cc 9,57 30'

20: 7 0-1-021: 4 0-0-1

LE ADONAI v 4 år Johan Untersteiner :5

5 16,9m 28.500 Lug Co J 13/5-k 2/2140 k 19,3 – – gdk -Lug Co J 26/5-1 11/2140 5 16,9g cc 6,28 50'Lug Co Å 11/6-1 3/2140 6 16,9g cc 6,23 50'Lug Co J 4/8-3 1/2140 2 16,9 cc 5,35 30'

20: 3 0-1-021: 0 0-0-0

GOOGOO OSCAR v 5 år Mikael J Andersson (Hed Pä) :6

6 17,0am 31.500 And MJ Ax 15/12-1 12/2140n d 7g cc 18,33 25'And MJ Ax 26/1-1 2/2140 3 19,5 cc 33,97 25'And MJ Mp 12/2-1 12/2140 2 18,5 cc 13,58 25'And MJ F 8/3-6 8/2140 7 17,0a cc 21,01 25'Jep CJ Ö 21/3-2 9/2160 d 13g cc 5,53 15'

20: 3 0-0-021: 4 0-1-1

NUNCIA* (US) s 4 år Per Henriksen :7

7 14,9am 30.289 Ham Fr Ja 29/11-4 2100 1 15,9a – – 3,28 -Gun MT Bj 13/1-4 2100 0 uag – – 4,80 -Hen Pe Ax 2/3-3 3/2140 d tr1 CC 5,97 25'Hen Pe Å 11/3-k 4/2140n k 18,3 – – gdk1 -Sju Jö Ax 27/3-1 3/2140 d 9g Cc 2,06 25'

20: 10 1-1-021: 3 0-0-0

SOLKATTENS GANESHA v 4 år Jörgen S Eriksson (Lar Co) :8

8 21,6ak 27.800 Wis To Mp 9/19-k 3/2140 k 20,5 – – gdk -Kon Jo Mp 10/19-2 6/1640 6 21,6ag cc 12,43 25'Lar Co Ö 1/1-k 2/2140 k 20,8 – – gdk -Eri JS Ö 21/3-1 7/2140 1 18,4 cc 10,00 25'Eri JS E 2/4-6 5/2140 d uag cc 7,18 25'

20: 0 0-0-021: 2 1-0-0

HAMILTON ATOUT (FR) v 4 år Björn Goop :9

9 *16,9m 37.500 Goo Bj F 8/6-k 5/2140 k 20,4 – – gdk -Goo Bj S 17/3-1 8/2140 4 17,7 cc 6,07 40'Goo Bj Å 25/3-2 4/2140 1 16,9 cc 2,25 30'

20: 0 0-0-021: 2 1-0-0

HICKORY JAAM v 4 år Jonas Moberg :10

10 16,3am 28.000 Mob Jo F 25/5-k 6/2140 k 21,7 – – gdk -Mob Jo F 24/11-7 4/2140 4 16,3a cc 3,85 25'Mob Jo F 14/12-1 5/2140 3 17,0a cc 8,12 25'Mob Jo F 8/3-6 5/2140 4 16,6ag cc 6,80 25'Mob Jo Ax 23/3-6 2/2140 4 16,5a cc 2,40 25'

20: 2 0-0-121: 2 0-0-0

TOFTAS GUSTAVA s 4 år Morgan Ivarsson :11

11 20,2am 27.000 Iva Mo F 16/11-5 8/2140 5 18,9 cc 39,89 25'Kon Jo F 24/11-8 9/2140 0 20,7g cc 9,46 40'Iva Mo F 7/12-4 4/2140 0 20,2ag cc 92,85 25'Iva Mo Ö 21/3-2 1/2140 3 19,4g cc 9,36 15'Iva Mo Ö 30/3-6 7/2140 4 17,8 cc 78,44 25'

20: 4 0-0-121: 2 0-0-1

RUNKEEPER M.J. s 6 år Tobias J Gustafsson (Hol La) :12

12 16,3ak 34.700 Lin Mi Ö 6/10-10 2/2140 0 21,6g cc 25,69 30'Ekb Wi Ö 12/11-3 1/2100 6 17,1a cc 13,27 10'Mod To F 24/11-2 11/1640 6 16,3a Cc 109,19 25'Lin Mi Ö 14/1-5 7/2100 0 ua cc 53,94 25'Gus TJ Mp 29/3-1 9/2140 3 17,4a cc ejsp 12'

20: 12 0-1-021: 2 0-0-1

3-åriga och äldre 9.001 - 42.000 kr. Körsvenskrav kat. 2. Körsvenner födda 030412 eller tidigare. 2140 m. Autostart. 12 startande.Pris: 25.000-12.500-8.500-6.500-5.500-4.500-(2.000)-(2.000) kr.

2140 M AUTO START 21.33FÄRJESTAD // 15 LOPP 10TRIO TVILLING KOMB V&PV3-3