uranijumska republika kosovo

Download URANIJUMSKA REPUBLIKA KOSOVO

Post on 10-Mar-2016

252 views

Category:

Documents

4 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

URANIJUMSKA REPUBLIKA KOSOVO

TRANSCRIPT

 • URANIJUMSKA REPUBLIKA KOSOVO

  1

  URANIJUMSKA REPUBLIKA KOSOVO

  Dejan M. Andri

  KAKO JE UBIJANA SRBIJA

  Tokom agresije NATO alijanse na Saveznu Republiku Jugoslaviju koricena je municija sa osiromaenim uranom. Upotreba zapaljive municije sa osiromaenim uranom 238 je vid vodenja radiolokog, nuklearnog rata sa svim njegovim posledicama po ivi svet nae zemlje. Bombardovanje u toku agresije NATO alijanse izazvalo je poare na hemijskim postrojenjima, rezervoarima sa naftom i rafinerijama. Produkti sagorevanja su izuzetno otrovni sa osobinama bojnih otrova, kao to je fozgen ili hlorovodonik. Pored ovog, oslobadaju se gasoviti oksidi ugljenika, azota i cijano-jedinjenja, kao i velika

  kolicina cadi. Tako je voden hemijski rat protiv SRJ.Prilikom sagorevanja, a posebno detonacije energetskih materijala eksploziva i baruta nekontrolisano se oslobada velika kolicina gasova - produkata sagorevanja i detonacije. Imajuci u vidu da je na SRJ baceno preko 40 000 tona raznih razornih projektila, bombi i raketa, oslobodena kolicina gasova na relativno malom prostoru je ogromna i tetna U radu su prikazane reakcije sagorevanja pri kojima se oslobadaju navedeni otrovni produkti i njihov negativan uticaj po covekovu okolinu, kao i rezultati proracuna gasovitih produkata za rakete i bombe koricene tokom bombardovanja SRJ.

  Srbija je pre NATO bombardovanja bila jedna od najcistijih zelenih oaza Evrope. Dobro, postojale su odredene crne tacke, ali je u

  velikoj vecini Srbija bila cista sredina, sa mogucnocu proizvodnje zdrave hrane. Posle bombardovanja, ostale su zuagadene velike povrine oko industrijskih zona, kao to su Pancevo, Novi Sad, Kragujevac, Beograd, i druga mesta irom Srbije u kojima su bombe NATO alijanse pogadale naftne rezervoare, elektricne transformatore, rezervoare sa hemijskim jedinjenjima koja su bila sirovine za hemijsku industriju, kao to su razne organske i neorganske kiseline, monomeri za proizvodnju plasticnih masa, iva i ivina jedinjenja, sirovine za proizvodnju pesticida i fungicida, itd. Namernim bombardovanjem ovih rezervoara NATO alijansa je Srbiji nanela ogromne tete po njen eko-sistem.

  U Srbiji postoji vie stanita koja su zaticena na nivou Evrope. To su Fruka gora, planina Tara, Zlatibor, Deliblatska pecara, koja je redak endemski primer pustinje u Evropi. Na ovim podrucjima, ali ne samo na njima, ive retke vrste ptica, ivotinja i biljaka, kojima je pretilo nestajanje za vreme agresije. Svaki rat svojim destruktivnim delovanjem naruava covekovu sredinu i prirodna stanita biljaka i ivotinja.

  Moram nerado da priznam da ne spadamo u drutva koja se sa posebnom brigom stara o prirodi i svojim rekama. Danas se pojedini entuzijasti okupljaju u ekoloka udruenja i deluju uglavnom lokalno u svojoj sredini.

 • URANIJUMSKA REPUBLIKA KOSOVO

  2

  Jedno od takvih je i udruenje ''Vlasina'' koje se bori sa surovim profiterima i pljackaima prirodnih bogatstava eko- sistema jedinstvenog Vlasinskog jezera. Navecu i primer reke Lepenice, koja protice kroz Kragujevac, reke i u pesmi opevane, a u ovom naem vremenu obojene, cas plavo, cas crveno ili crno, u zavisnosti ta se tog dana u nju isputa. Mene kao

  inenjera tehnologije ovakav odnos prema naim rekama i okolini dovodi do ocajanja i pokuavam da se zajedno sa ostalim entuzijastima borim protiv toga. Ali, ukoliko ne postoji osmiljena, organizovana, materijalno obezbedena i pre svega nezavisna organizacija, ne moe neto bitnije da se ucini.

  Bombardovanje je mnogo otetilo nae ciste ekoloke sisteme i naruilo krhku ravnoteu koja se godinama i godinama uspostavljala. Posebno su osetljiva vodena stanita i ume, one reaguju na svako zagadenje tako to umiru. Na njihovom mestu izrastaju druge, prostije zajednice drveca, a one koje su nestale, nikad se vie ne obnavljaju.

  Municija sa osiromaenim uranom najvie se koristila na Kosmetu, to je vrlo perfidno, jer se na toj teritoriji nalaze izvorita reka koje su pritoke Zapadne i June Morave, te je agresor tako eleo da dugorocno zagadi nae vodotokove preko Velike Morave sve do Save i Dunava, dakle kroz celu Srbiju. To je eklatantan primer genocida i radiolokog rata protiv nae zemlje. Sva koricena municija sa osiromaenim uranom na naim prostorima je americkog porekla, a neka novija saznanja ukazuju da su se proizvodnje municije sa osiromaenim uranom, vecih kalibara, (120 milimetara), latili i Francuzi. I oni imaju ogromne kolicine radioaktivnog otpada.

  NATO alijansa je na naim prostorima izvrila eksperiment in vivo kako bi ispitala ruilacko dejstvo svog oruja i njegov uticaj na zdravstveno stanje ljudi u toku i posle bombardovanja. Protiv nas je voden specijalni rat koji je imao za cilj unitenje ljudi i njihovih dobara i prikaz efikasnosti, pre svega americkog naoruanja, kako bi njihovo oruje imalo prednost pri prodaji u svetu. Cela naa zemlja je za vreme sedamdesetosmodnevnog bombardovanja bila poligon za ispitivanje efikasnosti najsavremenije elektronske tehnike i novog oruja; neko je prvi put upotrebljeno nad naim prostorima.

  Na teritoriju SR Jugoslavije tokom 78 dana agresije baceno je vie od 40 000 tona razlicitog eksploziva. Baceni su najsavremeniji projektili, ali i oni ciji je rok upotrebe davno istekao, pa je na prostor iskoricen i kao svojevrsno smetlite.

  Bombardovanjem projektilima ciji je vek upotrebe davno proao, pranjena su skladita municije, koja bi inace morala da se unitava na nekom za to posebno izgradenom poligonu , to kota i pri tom zagauje i vazduh.

 • URANIJUMSKA REPUBLIKA KOSOVO

  3

  Rizikujuci cak i ivote svojih pilota, NATO agresori bacali su projektile stare i po trideset godina. Projektili koji nisu delovali usled starosti, padali su na zemlju i obicno se lomili na dva ili vie delova, pri cemu je ispadao eksploziv iz metalne obloge i zagadivao vodu i tlo. Unitenje ovakve ''ranjene'' municije veoma je opasno i neretko odnosi i ljudske rtve.

  Svi projektili koji su baceni na nau zemlju tokom agresije NATO alijanse, po svojoj razornosti i nameni, mogu se svrstati u tri opte grupe:

  " razorni, vodeni i nevodeni, razlicitih kalibara, (rakete, bombe, kasetne bombe) " protivoklopni i protiv betonskih utvrdenja, punjeni osiromaenim uranom, " razne vrste takozvanih ''mekih'' bombi, koje ne deluju razorno, al i prave velike tete. Tokom agresije NATO saveznika ( njih devetnaest najrazvijenijih zemalja Evrope i Amerike, SAD) na SR Jugoslaviju bacane su i zabranjene kasetne bombe. Kasetne bombe su smetene u veliki kontejner u vidu rakete, koji nosi avion bombarder. U svakom kontejneru se nalazi oko 200 manjih bombi, tzv. kasetnih, (jer su smetene u kontejneru, odnosno kaseti). Kada se kontejner sa kasetnim bombama priblii cilju, on se na poseban nacin otvara kao kiobran i izbacuje svoj smrtonosni teret u krugu od vie kilometara, zavisno od visine na kojoj se kontejner otvorio. Kasetnih bombi, koje se na zemlju sputaju uz pomoc padobrana ima dve vrste: a) za probijanje metalnih oklopa (protivtenkovske), sa kumulativnim dejstvom, i b) razorne, sa parcadnim dejstvom; koje imaju ugradene metalne kuglice u metalnoj oblozi bojne glave, i deluju protiv ive sile, kako se uz vojnicku terminoloku anesteziju, naziva ubijanje ljudi.

  Kasetne bombe koje nisu odmah pri prizemljenju eksplodirale, veoma su opasne jer imaju upaljace koji mogu da se aktiviraju usled nagle promene osvetljenosti (senka prolaznika, napr.) ili pri pomeranju i nagazu na njih. Takode mogu i same da se aktiviraju posle odredenog vremenskog perioda, koji moe da varira izmedu par sati do par dana i meseci. Od ovakvih izuzetno nehumanih projektila stradala su uglavnom radoznala deca. Eksplozije ovih bombi, ukoliko dete ne bi usmrtile na licu mesta, ostavljaju teke povrede na njegovom telu, cime ga cine doivotnim tekim invalidom. Poneka vest u novinama nas opomene da jo uvek postoje aktivne kasetne bombe A upotreba kasetnih bombi je zabranjena enevskom konvencijom. Da li to neto znaci svetskim mocnicima i proizvodacima smrti, posebno SAD?

  U toku agresije NATO-a na nae elektricne sisteme i dalekovode bacane su i takozvane '''meke bombe''. Prvi put su isprobane na naim prostorima. To su kasetni projektili tipa CBU-102 (V) 2/B, u kojima se nalaze kasete napunjene kalemovima sa namotanim staklenim nitima presvucenim molekulskim slojem aluminijuma. Debljina pojedinacnih niti je oko 30 m.

  Pri padu na visokonaponske vodove elektroenergetskog sistema ti kalemovi ispadaju iz kaseta, razmotavaju se i obrazuju dinovske, superprovodljive ''paucine'', koje prekrivaju strujne vodove i izazivaju kratke spojeve uz ogromna, munjama slicna elektricna pranjenja. Razmotane niti imaju duinu oko 150 metara. Pri padu dolazi do raspredanja osnovne niti na veci broj tanjih i pri tom se na mestu udara stvara mrea koja pokriva velike povrine i ima vecu cvrstocu od pojedinacnih niti.

 • URANIJUMSKA REPUBLIKA KOSOVO

  4

  Dejstvujuci na visokonaponske vodove elektroenergetske mree, ova vlakna dovode do kratkih spojeva i do raspada elektroenergetskog sistema. Posle takvih dejstava citava Srbija je bila u mraku. Unitavanje elektricnih postrojenja direktno je uticalo na povecanje patnj

Recommended

View more >