uusi yhteisöllisyys laitio

of 17 /17
UUSI YHTEISÖLLISYYS TOMMI LAITIO, NUORISOTOIMENJOHTAJA @TOMMILAITIO

Upload: tommi-laitio

Post on 22-Jan-2018

502 views

Category:

Government & Nonprofit


0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Uusi Yhteisöllisyys laitio

U U S I Y H T E I S Ö L L I S Y Y S

T O M M I L A I T I O , N U O R I S O T O I M E N J O H TA J A @ T O M M I L A I T I O

Page 2: Uusi Yhteisöllisyys laitio

Suomi äskenYlä-

luokka

Keski- luokka

Työ- väki ja

työttömät

Page 3: Uusi Yhteisöllisyys laitio

Suomi nyt

Page 4: Uusi Yhteisöllisyys laitio

Tulevaisuuden eriarvoisuus

Lähiympäristön eriarvoisuus

Pysyvyyden eriarvoisuus

Page 5: Uusi Yhteisöllisyys laitio
Page 6: Uusi Yhteisöllisyys laitio

Pysyvät/Tilapäiset Pakotetut/Valitut Avoimet/Suljetut

Page 7: Uusi Yhteisöllisyys laitio

N Ä I S S Ä O N PA L J O N Y H T E I S TÄ .

Page 8: Uusi Yhteisöllisyys laitio
Page 9: Uusi Yhteisöllisyys laitio
Page 10: Uusi Yhteisöllisyys laitio

On inhimillistä, että yritämme ymmärtää toisen kokemusta sympatialla eli vertaamalla kuulemaamme

omaan elämäämme. Monikulttuurisuus edellyttää sympatian sijasta empatiaa eli halua ymmärtää toisen

kertoma – hämmästelyä.

Page 11: Uusi Yhteisöllisyys laitio

Näin toivomme.

Näin käy useammin.

Page 12: Uusi Yhteisöllisyys laitio

K A U P U N K I , J O S S A J O K A I S E L L A O N O I K E U S O L L A L A H J A K A S .

Page 13: Uusi Yhteisöllisyys laitio

TA I D O K K A I D E N K O H TA A M I S PA I K K A

Page 14: Uusi Yhteisöllisyys laitio

PA R T I O O N E S I M E R K K I S I I TÄ , E T TÄ P E R I N T E I N E N K I N V O I U U D I S T U A M E N E S T Y K S E L L Ä . ( K U VA : PA R T I O . F I )

Page 15: Uusi Yhteisöllisyys laitio
Page 16: Uusi Yhteisöllisyys laitio
Page 17: Uusi Yhteisöllisyys laitio

Tommi Laitio Nuorisotoimenjohtaja

Helsinki @tommilaitio

tommilaitio.munstadi.fi