uyusturucu madde bilgileri

Download Uyusturucu madde bilgileri

Post on 22-Apr-2015

7.403 views

Category:

Education

10 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • 1. EGE ZEL GVENLKETM KURUMU MDRL UYUTURUCU MADDE BLGLER 2005 1
 • 2. UYUTURUCU MADDE BLGLER ATLLA ERKAN EGE ZEL GVENLK ETM KURUMU UYUTURUCU MADDE BLGLER 2005 2
 • 3. Uyuturucu Madde Nedir ? Belirli dozda alnd zaman; kiinin sinirsistemi zerinde etki ederek, akli, fiziki vepsikolojik dengesini bozan, fert ve toplumierisinde iktisadi ve sosyal knt meydanagetiren, alkanlk ve bamllk yapan,yokluundaruhsal ve fiziksel tepkilere neden olan,kanunlarnkullanlmasn bulundurulmasn ve satnyasaklad narkotik ve psikotrop szckleriyle de tanmlanan maddelere UYUTURUCUMADDE denir. UYUTURUCU MADDE BLGLER 2005 3
 • 4. Madde bamll:uyuturucu maddeyi (tabi yadasentetik)iradesi dnda almak zorunda kalFiziksel bamllk : vcudun maddeyiistemesidir.kullanlmad zamanlar vcutta fizikseltepkiler balar bunlar: esneme,burun ve gzlerinakmas,terlemerperme,titreme,kaslma,kusma,ishal,tansiyondadeimelerPsikolojik bamllk:madde alndnda doyum verahatlama meydana gelir,kiinin gereksinmelerinitatmin etme gidermek amacyla maddeye dknldenir UYUTURUCU MADDE BLGLER 2005 4
 • 5. Yoksunluk : Madde bamls olan kiilerin maddeyibulamadklar zaman fiziksel ve ruhsal olarakbir takm belirtilerin ortaya kmas halidir.Ba ml l k : Ki inin kulland maddeyi bir ok kezb rakma giri iminde bulunmas na ra menb rakamamas , giderek madde dozunu art rmas ,kullanmay b rakt nda yoksunluk belirtilerininortaya kmas , UYUTURUCU MADDE BLGLER 2005 5
 • 6. Zehirlenme (Entoksikasyon) nedir ? Kullanlan uyuturucu maddenin etkisinigstermesidir. Uygunsuz davran ya dapsikolojik deiiklikler ortaya kar.Tolerans : Kullanlan madde miktarnn giderekarttrlmasdr. her zaman kullanlan miktaristenen etkiyi yaratmamakta ve kii kullandmadde miktarn ayn etkiyi salayabilmesi iingiderek artrma gereksinimi duymaktadr. UYUTURUCU MADDE BLGLER 2005 6
 • 7. Uyuturucu Madde Trleri ve SnflandrlmasUyuturucular insan zerinde yaptklar etkilerve elde edildikleri kaynaa gre u ekildesnflandrlrlar.1) Merkezi Sinir Sistemini Yavalatanlara) Tabii eczalar b) Sentetik eczalar Afyon Barbitratlar Eroin Trankilizanlar Morfin Sedatifler Kodein UYUTURUCU MADDE BLGLER 2005 7
 • 8. 2) Uyarclar, Merkezi Sinir Sistemini Tembih Edenler a) Tabii eczalar b) Sentetik eczalar Koka yapra Amfetaminler Kokain (extacy),(Captagon) Crack UYUTURUCU MADDE BLGLER 2005 8
 • 9. 3) Hayal Gsterenler (HALUSNOJENLER) a) Tabii eczalar b) Sentetik eczalar Esrar LSD Marijuanna Meskalin UYUTURUCU MADDE BLGLER 2005 9
 • 10. 4) Buharlaabilen Kimyasal Maddeler Ayrca buharlaan tabii ve sentetik olarakelde edilen bir ksm kimyasal maddelerin, teskinedici olarak kullanld bilinmektedir. Bunlaraorganik zcler ve ie ekilenlerde denir. Sinirsistemine etkili olan ve uucu zellii olan bileiiierir. Bunlar ; Tutkal Gazya Kerosen Tinerdir UYUTURUCU MADDE BLGLER 2005 10
 • 11. 1) Merkezi Sinir Sistemini YavalatanlarA) Tabii Eczalar a) Afyon Afyon, haha kozasnn izilmek suretiyle akanst gibi beyaz renkli zsu elde edilmektedir. Havaile temas ettike koyular ve kahverengi bir renkalr. Bu haldeki afyonun keskin ho olmayan kokusuve ac bir tad vardr. Taze iken yumuak veelastiki olup, kuruduka renk ve sertlik durumudeimektedir. UYUTURUCU MADDE BLGLER 2005 11
 • 12. Haha ; dall budakl, her sene tohumdan yetien, beyaz pembe, krmz ve mor renkte iek aan bir bitkidir. Afyon grubuna dahil uyuturucu maddeler Merkezi sinir sistemi zerinde uyuukluk yaratan, fevkalade tesirliKullanm yntemleri :Teneffs yolu ileSindirim yoluDeri altna zerk edilmek suretiyle UYUTURUCU MADDE BLGLER 2005 12
 • 13. 2. Morfin Afyonun kimyasal yollarla ayrlmasndan eldeedilir.Morfin, 1817 ylnda Hannoferli eczacolan Frederick SERTURNER tarafndanafyondan ayrtrlmtr.Tpta kullanlr. zellikleri : Beyaz renkli Kokusuz ve ok ac tatta Suda erir Toz veya plaka (tablet) halinde bulunabilir Arlar giderici zellii vardr UYUTURUCU MADDE BLGLER 2005 13
 • 14. Ar doz (zehirlenme): Genellikle 200 mgldrc doz olarak kabul edilir.BELRTLER: nce depresyon geirir Gz bebekleri kslr Solunum yavalar Nabz yavalar Kalbin at intizamn kaybeder 510 saat sonra lm meydana gelir 10 saatten fazla yaayabilenlerde genelde iyileebilirlerKullanma Metotlar : Deri ya da damara enjekte edilerek kullanlr. UYUTURUCU MADDE BLGLER Dumann solunum yolu ile ekilmesi ekli 2005 14
 • 15. 3.Eroin 21 Austos 1897 Tarihinde Almanyada Bayer Fabrikasndaalan kimyager Felix HOFFMAN, arlar kesenbir ila retmek iin bir karm gelitirmitir. Eroin, baz morfinin eitli kimyasal ilem vesrelerden gemesi sonucu elde edilen biruyuturucudur. UYUTURUCU MADDE BLGLER 2005 15
 • 16. zellikleri : Beyazdan ak kahverengiye kadar deiik tonlarda ve renktedir. Kokusuz Ac Kristal Toz bir maddedirKapsl veya tablet haline de getirilebilir.Eroinin elde edilmesinde kullanlan en nemlikimyasal madde asetik anhidrittir. UYUTURUCU MADDE BLGLER 2005 16
 • 17. Kulanm metotlar : Teneffs yoluyla Azdan Damar iine enjekte edilerek alnmaktadr UYUTURUCU MADDE BLGLER 2005 17
 • 18. Argodaki tabirleri :Cevher Sprnt beygir beyaz cevher ey kar sr olan Gibi isimler almaktadr UYUTURUCU MADDE BLGLER 2005 18
 • 19. 4. Kodein Kodein haha kozas ve afyondamevcuttur.tp alannda kullanlan kodein genelliklemorfinden kimyasal srelerle elde edilmektedir.Kodein kelimesi yunanca Haha Ba demektir. UYUTURUCU MADDE BLGLER 2005 19
 • 20. zellikleri : Kodein toz veya tablet halinde bulunabilir. Beyaz renkli Kokusuz Acms tatta Etkili bir ksrk ve ar kesicidir. Argo tabiri okul ocuu olarak bilinir. Bamllk iin uzun sre ok miktarda alnmas gerektiinden iptilas ok ender grl