v/ jens peter dam eckardt jensen chefanalytiker, cand. soc. ba. socialrådgiver

26
BEDRE PSYKIATRI - landsforeningen for pårørende Pårørende til psykisk syge – et uudnyttet potentiale i behandlingen og for samfundsøkonomien

Upload: yamin

Post on 23-Feb-2016

58 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

v/ Jens Peter Dam Eckardt Jensen chefanalytiker, Cand. Soc. BA. socialrådgiver. BEDRE PSYKIATRI - landsforeningen for pårørende Pårørende til psykisk syge – et uudnyttet potentiale i behandlingen og for samfundsøkonomien. BEDRE PSYKIATRI. Grundlagt 1992 - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: v/ Jens Peter Dam Eckardt Jensen chefanalytiker, Cand. Soc. BA. socialrådgiver

v/ Jens Peter Dam Eckardt Jensenchefanalytiker, Cand. Soc. BA. socialrådgiver

BEDRE PSYKIATRI - landsforeningen for pårørende

Pårørende til psykisk syge – et uudnyttet potentiale i

behandlingen og for samfundsøkonomien

Page 2: v/ Jens Peter Dam Eckardt Jensen chefanalytiker, Cand. Soc. BA. socialrådgiver

BEDRE PSYKIATRI

• Grundlagt 1992• Landsforening for Pårørende (forældre, søskende, kollega, ven

mv.) • I dag over 10.000 medlemmer (ottedoblet siden 2006) • 55 lokalafdelinger / 300-400 aktive frivillige • 14 netværksgrupper for forældre.• Medlemsmagasin, pårørendepakker, forældreguides m.fl. • Rådgivning, vidensbank, analyse- og mediearbejde, undervisning

m.fl. • www.bedrepsykiatri.dk og facebook.com/BEDRE.PSYKIATRI

Page 3: v/ Jens Peter Dam Eckardt Jensen chefanalytiker, Cand. Soc. BA. socialrådgiver

Cost-benefit af pårørendeinddragelse

CEBR – Centre For Economic and Business ResearchCopenhagen Business Schoolv/ Rasmus Højbjerg Jacobsen, Seniorrådgiver, ph.d.,

Page 4: v/ Jens Peter Dam Eckardt Jensen chefanalytiker, Cand. Soc. BA. socialrådgiver

Baggrund

Tidligere internationale studier som fxMcfarlane, 2002 Tarrier, 1991Cardin, 1986 Rund, 1994Cochrane 2011

Page 5: v/ Jens Peter Dam Eckardt Jensen chefanalytiker, Cand. Soc. BA. socialrådgiver

Formål

…Formålet med projektet er at undersøge det samfunds økonomiske potentiale for forøget inddragelse af pårørende i behandlingen af personer med psykisk sygdom i Danmark…

Page 6: v/ Jens Peter Dam Eckardt Jensen chefanalytiker, Cand. Soc. BA. socialrådgiver

Empiri

Page 7: v/ Jens Peter Dam Eckardt Jensen chefanalytiker, Cand. Soc. BA. socialrådgiver

Den beskrivende statistik

• Beskæftigelse

• uddannelse• førtidspensio

n• medicin• skattebetalin

g • lønindkomst • m.fl.

Page 8: v/ Jens Peter Dam Eckardt Jensen chefanalytiker, Cand. Soc. BA. socialrådgiver

Antagelser…

• Størrelsesorden af effekten• Varighed af effekterne • Økonomiske antagelser • Omkostninger • m.fl.

Page 9: v/ Jens Peter Dam Eckardt Jensen chefanalytiker, Cand. Soc. BA. socialrådgiver

Resultater

Page 10: v/ Jens Peter Dam Eckardt Jensen chefanalytiker, Cand. Soc. BA. socialrådgiver
Page 11: v/ Jens Peter Dam Eckardt Jensen chefanalytiker, Cand. Soc. BA. socialrådgiver

Med andre ord…

• For hver 10 kr. der investeres i pårørendeinddragelse, er der en gevinst på 48 kr samfundsøkonomisk.

• For hver 10 kr., der investeres i pårørendeinddragelse af det offentlige, er der en gevinst på 70 kr.

• For hver 10 kr. der investeres af pårørende, er der en gevinst på 13 kr. for patienten

Page 12: v/ Jens Peter Dam Eckardt Jensen chefanalytiker, Cand. Soc. BA. socialrådgiver

Sagt på en anden måde…

Gevinster: Initial investering For den enkelte 205.500 kr. 42.517 kr. For det offentlige 1,2 mia. kr. 22,5 mio. kr. For samfundet 1,5 mia. kr. 311 mio. kr.

Besparelser/gevinster findes bl.a. i førtidspension og sengedage …

Page 13: v/ Jens Peter Dam Eckardt Jensen chefanalytiker, Cand. Soc. BA. socialrådgiver
Page 14: v/ Jens Peter Dam Eckardt Jensen chefanalytiker, Cand. Soc. BA. socialrådgiver

Kan gevinsten være større?

• Hospitalspsykiatrien • Effekt • Beregninger• Gevinsten for pårørende• Psykologiske aspekter • m.fl.

Page 15: v/ Jens Peter Dam Eckardt Jensen chefanalytiker, Cand. Soc. BA. socialrådgiver

Hvad skal til for at indløse gevinsten?

"Pårørende i Psykiatrien" Nationalt kvalitetsprojekt til udvikling af pårørendearbejdet i psykiatrien

Page 16: v/ Jens Peter Dam Eckardt Jensen chefanalytiker, Cand. Soc. BA. socialrådgiver

16

Tilfredshed • På landsplan 38 % pårørende fra den ambulante psykiatri

tilfredse og 34 % af pårørende fra sengeafsnittene tilfredse.

Projektet omfattede 15 voksenpsykiatriske sengeafsnit og 6 ambulante centre fordelt over hele landet og Færøerne.

I 15 måneder arbejdede projektdeltagerne målrettet på at forbedre pårørendes tilfredshed med kontakt, information og samarbejde, samt at forbedre den faglige og organisatoriske kvalitet af pårørendearbejdet i psykiatrien.

Page 17: v/ Jens Peter Dam Eckardt Jensen chefanalytiker, Cand. Soc. BA. socialrådgiver

De nationale målsætninger for projektet var at:

• Forbedre pårørendes oplevelse af information og samarbejde med mindst 30 % ud fra lokale baselinetal.

• Forbedre den faglige og organisatoriske kvalitet af pårørendearbejde.

Page 18: v/ Jens Peter Dam Eckardt Jensen chefanalytiker, Cand. Soc. BA. socialrådgiver

Hovedresultater:

Tilfredsheden (sengeafsnit) steg med 64 % i forhold til 2005

Tilfredsheden (ambulante enheder) steg med 34 % i forhold til 2005

Page 19: v/ Jens Peter Dam Eckardt Jensen chefanalytiker, Cand. Soc. BA. socialrådgiver

• I alt 96 % af teammedlemmerne vurderede ved projektets afslutning, at afsnittet eller den ambulante enhed har ændret sin praksis omkring samarbejdet med pårørende. Samtlige ledelsesrepræsentanter (100 %) var af samme opfattelse.

• 12 ud af 18 teams beskriver, at der er sket en væsentlig holdnings- og kulturændring i forhold til opfattelsen af inddragelse af pårørende

• 91 % af ledelserne svarer ja til, at der er lagt planer for det videre arbejde med udviklingen af pårørendeinddragelse

Page 20: v/ Jens Peter Dam Eckardt Jensen chefanalytiker, Cand. Soc. BA. socialrådgiver

Afgørende for god pårørendeinddragelse

Page 21: v/ Jens Peter Dam Eckardt Jensen chefanalytiker, Cand. Soc. BA. socialrådgiver

...og det var næsten gratis at gennemføre projektet

Page 22: v/ Jens Peter Dam Eckardt Jensen chefanalytiker, Cand. Soc. BA. socialrådgiver

Hvor er udviklingspotentialet - hvad er forudsætningerne?

• Ledelsesmæssig opbakning/afsæt tid / opgaveansvarlige• Økonomisk opbakning• Formidling og spredning af erfaringer• Kulturen i psykiatrien / kompetenceløft• Politisk opbakning  

Faresignaler: Organisatoriske ændringer, for stort personaleflow, manglende vedvarende ledelsesopmærksomhed og prioritering…

Page 23: v/ Jens Peter Dam Eckardt Jensen chefanalytiker, Cand. Soc. BA. socialrådgiver

Rapport fra regeringens udvalg om psykiatri

Oktober 2013

Anbefaling (s. 266)

Regioner og kommuner opfordres til at udarbejde en plan for udvikling afsystematisk inddragelse af pårørende. Arbejdet tager udgangspunkt i bestpractice, f.eks. fra kommunale og regionale pårørendepolitikker og fra ”Projekt Pårørende i Psykiatrien”.

Aftale om satspuljen på psykiatriområdet for 2014-2017

27. november 2013

Koncept for systematisk inddragelse af pårørende”Partierne er enige om at afsætte 9,6 mio. kr. i perioden 2014-2017 til udvikling af koncept samt til understøttelse af kommuners og regioners udarbejdelse af en plan for pårørendeinddragelse.”

Page 24: v/ Jens Peter Dam Eckardt Jensen chefanalytiker, Cand. Soc. BA. socialrådgiver

Hvordan kommer vi i gang?

Fra ord til handling …

Eksempler…

• Forsøgsordninger (lokale projekter, fonde)

• Samarbejde med organisationer og selskaber (partnerskaber)

• Vidensudveksling • studietur, temadage mv. • Lobby-arbejde (inviter en

politiker…) • Mediearbejde - fortæl den gode

historie…

Page 25: v/ Jens Peter Dam Eckardt Jensen chefanalytiker, Cand. Soc. BA. socialrådgiver

Tak for opmærksomheden…

Page 26: v/ Jens Peter Dam Eckardt Jensen chefanalytiker, Cand. Soc. BA. socialrådgiver

Referencer

Psykiatriudvalg (2012) En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser. Oktober, 2013. Rapport fra regeringens udvalg om psykiatri. Cochrane (2010), Family intervention for schizophrenia (Review), Studie af: Pharoah, F., Mari, J., Rathbone, J. og Wong, W.McFarlane, W.R. (2002) Multiple family groups in the treatment of severe psychiatric disorders, Guilford Press CBS, Højberg, R. (2011) Effekt af pårørendeinddragelse i behandlingen af mennesker med psykisk sygdom, Copenhagen Business School (2011).Gennembrudsprojektet Pårørende i psykiatrien 2009 – Center for kvalitetsudvikling. Sundhedsstyrelsen Referenceprogrammet for skizofreni 2004