varallisuuserojen kehitys - suomi kansainvälisessä perspektiivissä

of 11 /11
Varallisuuserojen kehitys Suomi kansainvälisessä perspektiivissä Mikko Niemelä Sosiologian professori, Turun yliopisto Tutkimusprofessori, Kela 18.11.2016, Tilastokeskus, Suhdanneklubi Tackling Inequalities in Time of

Author: tita-research

Post on 14-Apr-2017

193 views

Category:

Government & Nonprofit


6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Page 1: Varallisuuserojen kehitys - Suomi kansainvälisessä perspektiivissä

Varallisuuserojen kehitysSuomi kansainvälisessä

perspektiivissä

Mikko NiemeläSosiologian professori, Turun yliopistoTutkimusprofessori, Kela18.11.2016, Tilastokeskus, Suhdanneklubi

Tackling Inequalitiesin Time of Austerity

Page 2: Varallisuuserojen kehitys - Suomi kansainvälisessä perspektiivissä

Suomen poikkeuksellinen tilanne 1990-luvulla

Seuraukset varallisuuden kasvuun ja varallisuuseroihin

Poikkeaako Suomen kehitys kansainvälisesti?

Page 3: Varallisuuserojen kehitys - Suomi kansainvälisessä perspektiivissä

Eriarvoisuuden mittaamisesta

Suomen konteksti

Talouden avautuminen ja pääomamarkkinoiden vapautumien

Uudet sijoitusinstrumentit

Verotus

Nopea talouskasvu

Kuva: Kauppalehti

Page 4: Varallisuuserojen kehitys - Suomi kansainvälisessä perspektiivissä

Tuloerojen kasvua selitti Suomessa pääomatulojen roolin kasvu, muualla Euroopassa palkkaerojen kasvu

Kotitalouksien varallisuuden erittäin voimakasta kasvu

Sijoitusvarallisuuden osuuden kasvu

Seurauksia

Page 5: Varallisuuserojen kehitys - Suomi kansainvälisessä perspektiivissä

Keskimääräinen nettovarallisuus eri tuloryhmissä(€, vuoden 2013 hinnoin)

1987 1994 1998 2004 2009 20130

100000

200000

300000

400000

500000

600000

700000

XIXVIIIVIIVIVIVIIIIII

Tulonjakotilasto, Kotitalouksien varallisuus, Tilastokeskus

Page 6: Varallisuuserojen kehitys - Suomi kansainvälisessä perspektiivissä

6

Tulo- ja varallisuuserot Suomessa 1987-2013(Gini-kerroin, %)

1987 1988 1994 1998 2004 2009 20130

10

20

30

40

50

60

70

BruttovarallisuusNettovarallisuusTulot

Tulonjakotilasto, Kotitalouksien varallisuus, Tilastokeskus

Page 7: Varallisuuserojen kehitys - Suomi kansainvälisessä perspektiivissä

7

Suomi kansainvälisestä perspektiivistä

Käytettävissä olevat aineistot ja niiden rajoitteet

Verorekisterit, kyselytutkimukset, imputointi

Tässä esityksessä hyödynnetty:• Kansalliset tilastolähteet (Growing Inequalities’ Impacts, GINI)• Jesper Roine & Daniel Waldenström (Long-Run Trends in the Distribution of

Income and Wealth)• EKP:n koordinoima euroalueen varallisuustutkimus (Household Finance and

Consumption Survey, HFCS)

Page 8: Varallisuuserojen kehitys - Suomi kansainvälisessä perspektiivissä

Varallisuuserot suuret Euroopassa myös Yhdysvaltoihin verrattuna

Suomi lähentynyt muita maita

1985

1987

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

2009

2011

2013

4045505560657075808590

FinlandSwedenUKNetherlandsItalyUS

Maestri et al. 2014 in Salverda et al. (eds) Changing Inequalities Impacts in Rich Countries: Analytical and Comparative Perspectives Countries’ Experiences.

Page 9: Varallisuuserojen kehitys - Suomi kansainvälisessä perspektiivissä

Roine and Waldenström 2015. www.uueconomics.se/danielw/Handbook.htm

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

10

15

20

25

30

35Top-1 %:n varallisuusosuus

FINNLDSWEUKUSA

Yhdysvallat kuitenkin poikkeaa huippuvarakkaiden osalta

Page 10: Varallisuuserojen kehitys - Suomi kansainvälisessä perspektiivissä

Salverda 2015, Household Finance and Consumption Survey, HFCS

Top-1 %:n varallisuusosuudet, kysely + ”Forbes-tarkistettu”, 2009

All BE DE GR ES FR IT CY LU MT NL AT PT SI SK FI UK USA NLHFCS WAS SCF CBS

0%

10%

20%

30%

40%

12%

24%

15%18%

14%9%

23% 21%

12% 13%

34%

22%4%

9%

1%

2%7%

6%

9%

4%

2%3%

0%

16%

33%

16%

20% 21%

14%

32%

25%

14%16%

34%

27%

AdjustedSurvey (2013)

Page 11: Varallisuuserojen kehitys - Suomi kansainvälisessä perspektiivissä

11

Johtopäätöksiä

Euroopassa suuret varallisuuserot

Varallisuuserojen kehitys yleisesti tasaista ja tasaisempaa kuin tuloerojen

Suomessa tulo- ja varallisuuserojen kasvu paikantuu 1990-luvun loppuun ja 2000-luvun vaihteeseen

Ylimmän desiilin sisäiset erot suuria

Aineistoihin liittyvät parannus- ja harmonisointitarpeet ilmeisiä