varianta 2 de bac geografie subiectul iii

1
Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III Examenul de Bacalaureat 2008 Proba D, E, F Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa-România-Uniunea Europeană Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. Timpul efectiv de lucru este de 3 ore SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 003 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectele III A şi B şi reprezintă consumurile de apă, exprimate în metri cubi pe locuitor, în câteva state europene. A. Precizaţi: 1. valoarea maximă a consumului de apă şi numele statului în care se înregistrează; 2. valoarea minimă a consumului de apă şi numele statului în care se înregistrează. 4 puncte B. Precizaţi trei posibilităţi de reducere a consumului de apă. 6 puncte C. Caracterizaţi Spania, precizând: 1. o caracteristică a reliefului; 2. trei oraşe mari, altele decât capitala; 3. două produse agricole specifice; 4. două ramuri industriale dominante; 5. două destinaţii turistice din această ţară. 10 puncte D. Comparaţi cadrul natural al Ucrainei cu cel al Bulgariei precizând două asemănări şi o deosebire. Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la caracteristicile reliefului, climei, reţelei hidrografice, vegetaţiei şi solurilor. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănările şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat. 6 puncte E. Prezentaţi două cauze care au condus la formarea Uniunii Europene. 4 puncte

Upload: oberofer-ileana-roxana

Post on 24-Jul-2015

1.082 views

Category:

Documents


6 download

TRANSCRIPT

Page 1: Varianta 2 de BAC Geografie Subiectul III

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

Probă scrisă la Geografie – clasa a XII-a Subiectul III

Examenul de Bacalaureat 2008 Proba D, E, F

Proba scrisă la GEOGRAFIE Europa-România-Uniunea Europeană

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu. • Timpul efectiv de lucru este de 3 ore SUBIECTUL III (30 p) – Varianta 003 Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectele III A şi B şi reprezintă consumurile de apă, exprimate în metri cubi pe locuitor, în câteva state europene. A. Precizaţi: 1. valoarea maximă a consumului de apă şi numele statului în care se înregistrează; 2. valoarea minimă a consumului de apă şi numele statului în care se înregistrează. 4 puncte

B. Precizaţi trei posibilităţi de reducere a consumului de apă. 6 puncte

C. Caracterizaţi Spania, precizând: 1. o caracteristică a reliefului; 2. trei oraşe mari, altele decât capitala; 3. două produse agricole specifice; 4. două ramuri industriale dominante; 5. două destinaţii turistice din această ţară.

10 puncte

D. Comparaţi cadrul natural al Ucrainei cu cel al Bulgariei precizând două asemănări şi o deosebire. Nota 1: Asemănările şi deosebirea se pot referi la caracteristicile reliefului, climei, reţelei hidrografice, vegetaţiei şi solurilor. Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă asemănările şi deosebirea vor fi prezentate comparativ şi nu separat.

6 puncte E. Prezentaţi două cauze care au condus la formarea Uniunii Europene.

4 puncte