velkomstplanche til hals mose ruterne - aalborg · pdf file 2019-05-24 · 0 0,25...

Click here to load reader

Post on 01-Aug-2020

0 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • ! !

  ! !

  ! ! ! !

  !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  !!!!!!!!!! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! ! ! ! ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! ! ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! ! ! !

  ! ! ! !

  ! ! ! !

  ! ! ! !

  ! ! ! !

  ! ! ! ! ! ! ! ! ! !! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  !

  !!!! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  !

  !!!!!!!!!!

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  !

  ! ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! ! ! ! ! ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  !

  !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  !!!!!!!!!!

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! ! !

  ! ! ! ! ! ! ! ! !

  ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !!!!

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  !!!!!!!!!!

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  !

  ! ! ! ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  !

  !! !!

  ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  !!

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  !

  ! !

  ! !

  ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

  !

  ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

  ! ! ! ! ! ! ! !

  !

  ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

  ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  !

  !

  ! !

  ! !

  !

  ! !

  !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  !

  !

  ! ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! ! !

  ! !

  ! ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  !

  !

  ! !

  !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! ! !

  ! !

  ! ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! ! !

  ! ! !

  ! ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! ! !

  ! !

  !

  ! ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  !

  !!

  ! !

  ! ! ! ! !

  ! !

  ! ! !

  ! ! ! !

  ! ! !

  ! ! ! ! !

  ! ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  !

  !

  ! !

  ! !

  !

  !

  ! !

  ! !

  ! ! !

  !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  ! !

  !

  !!! !!

  !

  !! !!!

  !

  !! !!

  ! !

  !! !!

  ! !!

  !!!! !!!

  !!! !!

  !

  !

  !

  !!!!

  ! !

  !!! !!

  !! !!

  !

  ! !

  ! !

  [

  0 0,5 10,25 Kilometers

  Hals Skole

  Trekantskoven Koldkær Skov

  Præstens Plantage

  Nymark

  Hals

  Kattegat

  Den krogede Bæ k

  Skiveren Bæk

  Str and

  vej enAalborgvej

  U ls

  te dv

  ej

  Ul st

  ed ve

  j

  St ra

  nd ve

  je n

  Kanalv ejen

  Stokbrovej

  Sk ov

  sg år

  ds ve

  j

  Rosenvæ nget

  0 0,25 0,5 1 km

  !!!!!!!!

  !!!!!!!

  !!!!!!!

  !!!!!!!

  !!!!!!!

  !!!!!!!

  Signatur Rute 12,5 km

  Rute 10 km

  Rute 5 km

  Rute ved Nymark 1,2 km Forbindelser til Kattegat Nordsøstien

  Parkering

  Toilet

  Du står her

  Velkommen til Hals Mose ruterne I Hals Mose kan du følge tre lokale vandreruter, der strækker sig fra Hals by i syd til den gamle Hals Mose i nord. Ruterne er på 5, 10 og 12,5 km. Ruterne består af både stier, mark-, skov- og asfaltveje, men er mest vel- egnet til gående færdsel.

  Ved den lille idylliske samling af gårde, der kaldes Ny- mark, er der mulighed for enten at følge ruten eller at vandre ad grusvejen forbi gårdene - på kortet angivet med blåt og ca. 1,2 km.

  På hele strækningen fra Nymark til Hals Mose vokser der mange frugttræer som æble og mirabel. Træerne kan være sået af mosens tørvearbejdere, der på vej til og fra arbejde har spist frugt og efterladt deres æbleskrog og mirabellesten, som så er vokset op som træer.

  Den østlige del af ruterne forløber langs sommerhus- områderne Koldkær og Bisnap. Herfra er der flere mulig- heder for at tage en afstikker til Kattegat gennem som- merhusområderne, f. eks. til Nordsøstien, som også fører dig til Hou eller Hals.

  Tilblivelsen af Hals Mose Landskabet ved Limfjordens møde med Kattegat var tid- ligere et lavvandet strandområde. Når bølgerne slog ind mod land samlede materiale sig i form af revler under vandet og i form af mindre sandrygge over vandet.

  Vandets skiftende stigning og tilbagetrækning skabte over år nye og flere sandrygge, og hermed blev der skabt et stort, fladt landskab af sandrygge. Det bølgende landskab blev fugtpræget og endte med at bestå af både fugtige og tørre partier, som et samlet mose- og hede- område. I begyndelsen var området et brakvandsområde men blev siden til et ferskvandsområde.

  I fagsprog kaldes sandryggene for ”rimmer”, og de lavt- liggende lavninger kaldes for ”dopper”. De største arealer med landskabstypen ”rimmer og dop- per” i Danmark findes i Nordjylland.

  I dag er Hals Mose rig på bla. mosser, græsser, siv og urter. Den varierede vegetation tiltrækker mange insek- ter, og mosen er både leve- og skjulested for et væld af fugle- og dyrearter.

  Tørv og tørvelodder Gennem århundreder har døde planterester ophobet sig i mosen lag på lag. Under de fugtige og iltfri forhold, omdannes de døde planter med tiden til det, der kaldes tørv. For blot 70 år siden var tørv et vigtigt brændsel til op- varmning og madlavning. Hvert hus i de nærliggende byer havde ”en tørvelod”, som typisk var et langt, smalt areal af mosen.

  Spagnum Spagnum er det øverste lag af tørv. Det bruges som en form for jordforbedringsmiddel i haver og gartnerier. Navnet spagnum kommer af, at hovedparten består af en speciel type mos med navnet sphagnum eller tørve- mos. Spagnum udvindes ved at skrabe eller ”støvsuge” tynde lag af tørven med særlige maskiner. Det foregår stadig i mindre områder i både Store Vildmose og Lille Vildmose.

  Færdsel i området Visse strækninger af ruterne forløber på privatejede arealer. Respekter venligst den private ejendomsret og privatlivets fred. Gå ikke ind i private haver og tag ikke længerevarende ophold nær beboelsesbygninger.

  Vær som rytter opmærksom på, at ridning på de private strækninger kan forbydes af ejeren. Hold altid din hund i snor. Smid ikke affald i naturen. Al færdsel i området sker på eget ansvar.

  Parkering og ophold Der kan både parkeres langs store dele af Hals Mose ru- terne, ved Hals By Skole og ved Trekantskoven.

  Spagnumplanten kan indeholde op til 99% vand og er god til at lagre CO2

  Efterårsdag på Hals Mose ruterne

  Råvildt ses oft

View more