velux/media/marketing/rs/dokumenti/katalog_2016.pdf · izlaz na krov 94 114 252 gdl krovni balkon...

of 56 /56
Preporučene cene i proizvodi važe od 04.04.2016. VELUX katalog proizvoda

Author: nguyenkien

Post on 31-Jan-2018

232 views

Category:

Documents


3 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • Preporuene cene i proizvodi vae od 04.04.2016.

  VELUXkatalog proizvoda

 • Potovani kupci i partneri,

  U 2016. godini slavimo dnev-nu svetlost i sve vazduh!VELUX Grupa slavi ideju unoenja dnevne svetlosti i sveeg vazduha u ivote ljudi. 75 godina inovacija i posvee-nog rada donosi naim korisni-cima iroku lepezu proizoda i reenja koja doprinose kvalite-tu njihovih ivota.

  1941. godine, na osniva Villum Kann Rasmussen doao je na brilijantnu ideju da transformie tamne tava-ne u ivotni prostor ispunjen dnevnom svetlou i sveim vazduhom. Ono to je poelo kao renoviranje jedne kole u Danskoj izraslo je u kompa-niju koja posluje u vie od 40 zemalja sveta. U 2016. godi-ni slavimo 75-godinji razvoj ove izuzetne ideje, na kojoj poiva naa kompanija i nae poslovanje.

  elimo vam udobnost i sreu u vaem ivotnom prostoru. Za nas je to ivot okupan svetlou!

  Uivajte u itanju naeg katalogaTamara MilovanoviGeneralni direktorVELUX Srbija d.o.o.

  22

 • 33

  Elegantan dizajn i visok kvalitet bez kompromisa.

  Integrisani ventilacioni preklop osigurava sve vazduh bez otva-ranja krovnog prozora.

  Garancija 10 godina na krovni prozor sa ugraenim termo i hidroizolacionim setom BDX.

  Originalne unutranje i spo- ljanje roletne napravljene tako da odgovaraju svakom VELUX reenju i to nekoliko generacija unazad.

  VELUX originalni rezervni delovi i tehnika podrka su vam dos-tupni i unutar i van garantnog roka.

  Vie od 70 godina iskustva u proizvodnji krovnih prozora.

  VELUX globalni trini lider za krovne prozore

  VELUX

  Sadraj 4 Pregled krovnih prozora 6 Vodi 15 Standard reenja19 Standard Plus reenja25 Premium reenja32 Jo VELUX reenja za va dom38 Pregled tehnikih karakteristika40 Proizvodi za ugradnju42 Proizvodi za zatitu od svetlosti, toplote i insekata51 Dodaci za upravljanje52 Cene55 VELUX preporuuje

 • 4 PREGLED KROVNIH PROZORA4

  Standard Standard Plus

  Najpopularnija veliina

  *Cene su sa opivkom EDW 0000 i ukljuenim PDV-om.

  Donje upravljanje

  Pocinkovana ruka u donjem delu

  Ventilacioni sistem u dva nivoa

  Filter za prainu i insekte

  Za visoke parapetne zidove

  GZL 1050 B

  Pogledajte stranu 17

  Donje

  35.280,-Veliina 66x118cm(FK06) sa opivkom*

  35.280,-Veliina 66x118cm(FK06) sa opivkom*

  Gornje upravljanje

  Ruka u gornjem delu

  Integrisana ventilacija

  Filter za prainu i insekte

  GZL 1050

  Pogledajte stranu 16

  Gornje upravljanje

  Ruka u gornjem delu

  Integrisana ventilacija

  Filter za prainu i insekte

  Dodatna dihtung guma

  Sigurnosno staklo

  GLL 1055

  Pogledajte stranu 20

  Gornje

  41.780,-Veliina 66x118cm(FK06) sa opivkom*

  Donje upravljanje

  Za visoke parapetne zidove

  GLL 1055 B

  Dodatna dihtung guma

  Sigurnosno staklo

  Pogledajte stranu 21

  Pocinkovana ruka u donjem delu

  Ventilacioni sistem u dva nivoa

  Filter za prainu i insekte

  Donje

  41.780,-Veliina 66x118cm(FK06) sa opivkom*

  strana 14-17

 • 5

  Premium

  Gornje upravljanje

  GLU 0055

  Dodatna dihtung guma

  Sigurnosno staklo

  Bez dodatnogodravanja

  Pogledajte stranu 22

  Ruka u gornjem delu

  Integrisana ventilacija

  Filter za prainu i insekte

  Gornje

  47.980,-Veliina 66x118cm(FK06) sa opivkom*

  Donje upravljanje

  Gornje upravljanje

  GPL 3070GGL 3060

  Dodatna dihtung guma

  Dodatna dihtung guma

  Sigurnosno stakloNiskoenergetsko dvoslojno staklo

  Pogledajte stranu 27Pogledajte stranu 26

  Aluminijumska ruka u donjem delu

  Ruka u gornjem delu

  Integrisana ventilacijaIntegrisana ventilacija

  Filter za prainu i insekte

  Filter za prainu i insekte

  Bez dodatnog odravanja (GPU)

  Bez dodatnog odravanja (GGU)

  Donje Gornje

  64.280,-Veliina 66x118cm(FK06) sa opivkom*

  53.080,-Veliina 66x118cm(FK06) sa opivkom*

  Dvostruko veanjePremaz na staklu za lake ienje

  Panoramski pogledZatita od buke

  (Postoji i verzija obloena belim poliuretanom GPU 0070)

  (Postoji i verzija obloena belim poliuretanom GGU 0060)

  Daljinskoupravljanje

  VELUX INTEGRAGGL 306021

  Dodatna dihtung guma

  Niskoenergestsko dvoslojno staklo

  Ruka u gornjem delu

  Integrisana ventilacija

  Filter za prainu i insekte

  Daljinsko

  99.780,-Veliina 66x118cm(FK06) sa opivkom*

  Bez dodatnog odravanja (GGU)

  Pogledajte stranu 28

  Redukcija buke od kie

  Senzor za kiu

  Daljinski upravlja

  Unapred definisani programi

  (Postoji i verzija obloena belim poliuretanom GGU 006021)

  Oba

  vezn

  i do

  daci

  Daljinski upravlja strana 51

  Ree

  nja

  zam

  aksi

  mal

  ni

  kom

  for

  strane 18-23 strane 24-31

  Ree

  nja

  zam

  aksi

  mal

  ni

  kom

  for

  Proizvodi za ugradnjustrane 40-41

  Zatita od toploteZatamnjenjePodeavanje svetlostistrane 42-50

  Ute

  daen

  ergi

  je

  Novo!

 • 6 VODI

  VodiIzaberite odgovarajui tip prozora i visinu ugradnje1

  Reenja sa najboljim mogu-im pogledom, funkcionalnou i operativnou. Za sve nagibe krovova (15-90)

  Za nagibkrova(15-55)

  Za nagibkrova(15-90)

  Ugradnja na niskom parapetnom zidu preporuuje se prozor sa gornjim upravljanjem

  150

  cm90

  cm

  Ugradnja na visokom parapetnom zidu preporuuje se prozor sa donjim upravljanjem

 • 7

  Izaberite odgovarajui tip prozora i visinu ugradnje

  Za nagibkrova(15-55)

  Za nagibkrova(15-90)

  DonjeupravljanjeGPL 3070GPU 0070

  Premium

  * GPL/GPU je takoe pogodan za ugradnju na relativno malim krovnim nagibima, zbog konstrukcije sa gornjim veanjem - strana 27.

  *DonjeupravljanjeGZL 1050 B

  DonjeupravljanjeGLL 1055 B

  StandardStandard Plus Premium

  GornjeupravljanjeGZL 1050

  GornjeupravljanjeGLL 1055

  GornjeupravljanjeGLU 0055

  StandardStandard Plus

  Standard Plus

  Gornjeupravljanje

  Premium

  GGL 3060GGU 0060

  DaljinskoupravljanjeGGL 306021GGU 006021VELUX INTEGRA

  VELUX

 • 8 VODI

  VodiIzaberite odgovarajuu veliinu prozora2

  425P25

  PK25

  M27

  MK27

  101C01

  CK01601S01

  SK01

  102C02

  CK02

  104C04

  CK04204F04

  FK04304M04

  MK04404P04

  PK04

  206F06

  FK06306M06

  MK06406P06

  PK06606S06

  SK06

  F08

  FK08308M08

  MK08408P08

  PK08608S08

  SK08808U08

  UK08

  310M10

  MK10

  312M12

  MK12

  410P10

  PK10610S10

  SK10810U10

  UK10

  334M34

  MK34434P34

  PK34634S34

  SK34834U34

  UK34

  804U04

  UK04064B04

  BK04

  C06

  CK06

  47 55 66 78 94 114 134c

  180

  160

  140

  118

  98

  7855

  706

  2

  92

  10354

  83

  45

  55

  45

  73

  VLT

  GVT

  Izlazna krov

  94 114

  252

  GDL

  Krovnibalkon

  PK19

  GDL

  SK19

  GGL

  GGLGGL

  GGL

  GZLGLLGGL

  GZLGLLGPLGGL

  GZLGLLGPLGGL

  GPLGGL

  GZLGLLGGL

  GGL GPLGGL

  GPLGGL

  GZLGLLGPLGGLGXL

  GZLGLLGPLGGL

  GZLGLLGPLGGL

  GZLGLLGPLGGL

  GZLGLLGPLGGL

  GZLGLLGPLGGLGTL

  GZLGLLGPLGGL

  GZLGLLGPLGGLGTL

  GPLGGL

  GZLGLLGPLGGL

  GPLGGL

  GPLGGL

  GPU GGL

  GGL

  GIL GIL GIL GIL

  GLUGGU

  GPUGGU

  GLUGPUGGU

  GGU

  GPUGGUGXU

  GLUGPUGGUGXU

  GLUGPUGGU

  GPUGGU

  GPUGGU

  GLUGPUGGU

  GLUGPUGGUGTU

  GPUGGU

  GPUGGUGTU

  GPUGGU

  GLUGPUGGU

  GPUGGU

  GIU GIU GIU GIU

  GGU

  78 94 114 134c

  6095

  115

  137

  VFE VIU VIU VIU VIUVFE VFE VFE

  VFE VIU VIU VIU VIUVFE VFE VFE

  VFE VFE VFE VFE

  VFE VFE VFE VFE

  331M31

  MK31431P31

  PK31631S31

  SK31831U31

  UK31

  334M34

  MK35434P34

  PK35634S34

  SK35834U34

  UK35

  336M36

  MK36436P36

  PK36636S36

  SK36 UK36

  338M38

  MK38438P38

  PK38638S38

  SK38 UK38

  Fiksiranielementi

  Vertikalni elementi

  Dimenzije VELUX krovnih prozora

  standardne veliine i modeli

  specijalne veliine i modeli

  425P25

  PK25

  M27

  MK27

  101C01

  CK01601S01

  SK01

  102C02

  CK02

  104C04

  CK04204F04

  FK04304M04

  MK04404P04

  PK04

  206F06

  FK06306M06

  MK06406P06

  PK06606S06

  SK06

  F08

  FK08308M08

  MK08408P08

  PK08608S08

  SK08808U08

  UK08

  310M10

  MK10

  312M12

  MK12

  410P10

  PK10610S10

  SK10810U10

  UK10

  334M34

  MK34434P34

  PK34634S34

  SK34834U34

  UK34

  804U04

  UK04064B04

  BK04

  C06

  CK06

  47 55 66 78 94 114 134c

  180

  160

  140

  118

  98

  7855

  706

  2

  92

  10354

  83

  45

  55

  VLT

  025

  45

  73

  VLT

  GVT

  029

  Izlazna krov

  94 114

  252

  GDL

  Krovnibalkon

  PK19

  GDL

  SK19

  GGL

  GGLGGL

  GGL

  GZLGLLGGL

  GZLGLLGPLGGL

  GZLGLLGPLGGL

  GPLGGL

  GZLGLLGGL

  GGL GPLGGL

  GPLGGL

  GZLGLLGPLGGLGXL

  GZLGLLGPLGGL

  GZLGLLGPLGGL

  GZLGLLGPLGGL

  GZLGLLGPLGGL

  GZLGLLGPLGGLGTL

  GZLGLLGPLGGL

  GZLGLLGPLGGLGTL

  GPLGGL

  GZLGLLGPLGGL

  GPLGGL

  GPLGGL

  GPU GGL

  GGL

  GIL GIL GIL GIL

  GLUGGU

  GPUGGU

  GLUGPUGGU

  GGU

  GPUGGUGXU

  GLUGPUGGUGXU

  GLUGPUGGU

  GPUGGU

  GPUGGU

  GLUGPUGGU

  GLUGPUGGUGTU

  GPUGGU

  GPUGGUGTU

  GPUGGU

  GLUGPUGGU

  GPUGGU

  GIU GIU GIU GIU

  GGU

  78 94 114 134c

  6095

  115

  137

  VFE VIU VIU VIU VIUVFE VFE VFE

  VFE VIU VIU VIU VIUVFE VFE VFE

  VFE VFE VFE VFE

  VFE VFE VFE VFE

  331M31

  MK31431P31

  PK31631S31

  SK31831U31

  UK31

  334M34

  MK35434P34

  PK35634S34

  SK35834U34

  UK35

  336M36

  MK36436P36

  PK36636S36

  SK36 UK36

  338M38

  MK38438P38

  PK38638S38

  SK38 UK38

  Preporuena veliina prozoraZa pravilno osvetljenje prostora VELUX preporuujeda staklena povrina (crvena linija) iznosi najmanje 10% povrine poda prostorije.

  Model prozora

  Dimenzije prozora u cm

  CK02

  55 x 78

  CK04

  55 x 98

  CK06

  55 x 118

  FK04

  66 x 98

  FK06

  66 x 118

  FK08

  66 x 140

  MK04

  78 x 98

  MK06

  78 x 118

  MK08

  78 x 140

  MK10

  78 x 160

  PK06

  94 x 118

  PK08

  94 x 140

  SK06

  114 x 118

  SK08

  114 x 140

  UK08

  134 x 140

  UK10

  134 x 140

  Staklena povrina u m2 0,22 0,29 0,37 0,38 0,47 0,58 0,47 0,59 0,72 0,85 0,75 0,92 0,95 1,16 1,40 1,63

  Povrina prostorije u m2 2,20 2,90 3,70 3,80 4,70 5,80 4,70 5,90 7,20 8,50 7,50 9,20 9,50 11,60 14,00 16,30

  Nova generacija - sa do 10% veom staklenom povrinom

 • 9

  Prirodna svetlost je od kljunog znaaja za va dom i to je vie imate, bolje se oseate. Nikada ne moete izabrati previe prozora. Grupa prozora transformie sobu i spoljanjost dovodi unutra. Efekat je neodoljiv.

  VodiIzaberite odgovarajui broj prozora3

  Po pravilu, podelite veliinu vae prostorije u m2 sa deset kako biste dobili optimalnu veliinu krovnog prozora. Kombinacija prozora ili prozori na razliitim visinama e obezbediti jo vie svetlosti u vaoj sobi ak i u udaljenim uglovima. Oni e ta-koe otvoriti pogled ka spoljanjosti i stopiti se sa okruenjem.

  Takoe je bitan i pravac Prozor okrenut prema jugu dobija direktnu sunevu svetlost i donosi vie toplote u va dom za dodatni toplotni dobitak tokom hladnih meseci. U letnjim mesecima moete podesiti ko-liinu svetlosti i toplote sa naom ponudom unutranjih i spol-janjih roletni. Pogledajte vie o ovim proizvodima za zatitu od svetlosti i toplote na stranicama 42-50. Prozor okrenut prema severu dobija manje direktne suneve svetlosti i ispunjava sobu difuznom prirodnom svetlou.

  10 m2

  1,0 m2 1,5 m2

  15 m2

  2,0 m2

  20 m2 __ m2

  __ m2

  10=

  Preporuena povrina krovng prozora u m2

  Osnovne smernice za koliinu dnevne svetlosti

  VELUX krovni prozori se proizvode u razliitim standardnim dimenzijama i ugrauju se u odreena rastojanja izmeu greda. Kada rastojanje izmeu greda nije dovoljno, vri se blago prilagoavanje tekueg okvira, bez smanjenja snage i bezbednosti krova.

  Vano! Dimenzije otvora za montau

  Tehniki otvor neophodan za pravilnu montau krov-nog prozora, trebalo bi da bude 60 mm iri i 50 mm dui od dimenzija krovnog prozora. Razmak izmeu ugradne letve i vrha crepa treba da bude 80 mm.

  Y +

  50

  mm

  X + 60 mm

  80 mm

  a = 12 cm. Standardno rastojanje koje treba da se predvidi izmeu prozora koji se montiraju jedan do drugog. Greda izmeu prozora ne treba da bude ira od 8 cm.

  b = 10 cm. Standardno rastojanje koje treba da se predvidi izmeu prozora koji se montiraju jedan iznad drugog. Greda izmeu prozora ne treba da bude ira od 6 cm.

  ba

  Veliina prozora i rastojanje izmeu greda

  Kombinovana reenja

  VELUX

 • 10 VODI

  Opivka VELUX krovni prozor

  Parna branaBBX 0000

  Zavrna obrada LSG 1000

  Termo i hidroizo-lacioni set BDX

  Hidroizolacioniset BFX

  VodiIzaberite pouzdanui trajnu instalaciju4A

  B2 + B3 A B1 + B2 + B3 C2 C1 (sadri i C2)

  BC

  = VELUX opivke otporne na vremenske prilike

  = Dodatna izolacija i zatita

  = Odlina unutranja zavrna obrada

 • 11

  Koristite na ram za unutranju oblogu za optimalnu unutranju zavrnu obradu. elini ram za ugradnju C1 formira savrenu strukturu za oblikovanje vae obloge. Dizajn takoe prua mogunost ubacivanja dodatnog izolacionog mate-rijala. Ukljuuje i BBX 0000 standardnu parnu branu C2 koja je 100% parone-propusna i spreava kondenzaciju. Parna brana BBX 0000 omoguava sigurnu vezu izmeu VELUX krovnog prozora i parne brane koje ve postoji na krovu.Za savrenu zavrnicu i idealan spoj izmeu VELUX krovnog prozora i unutranjeg zida koristite i nae unutranje obloge LSB/LSC 2000 koje sadre i parnu branu BBX.

  Va novi VELUX krovni prozor treba da bude ugraen sa opivkom. Nae opivke su napravljene tako da se precizno uklapaju u specifine veliine prozora i obezbeuju vodonepropusno povezivanje izmeu vaeg VELUX krovnog prozora i krovnog materijala. Dizajnirane su tako da bezbedno i efikasno odvode vodu i prave se u razliitim verzijama kako bi odgova-rale odreenim krovnim materijalima.

  B Dodatna izolacija i zatita BDX 2000

  B VELUX opivke otporne na vremenske prilike EDW 0000 ili EDS 0000

  C Odlina unutranja zavrna obrada LSG 1000 Novo!

  A

  B1 B2

  B3

  C2

  C1

  EDS opivkaZa ravne krovne pokrivae debljine do 8 mm

  EDW opivkaVisoko profilisani krovni pokrivai do 120 mm

  Optimizujte va novi krovni prozor i dobiete jo vie energetski efikasnu i dugotrajnu ugradnju. BDX 2000 komplet sadri izolacioni ram B1 za dodatnu izolaciju izmeu okvira prozora i krova i hidroizolacioni set B3 (BFX 1000), koji obezbeuje sigurnu vezu izmeu prozora i krovnog pokrivaa. Drenani odvod B2 odvodi vodu koja moe da prodre u slojeve krova daleko od prozora.Hidroizolacioni set BFX 1000 zajedno sa opivkom osigurava vodonepropusnu barijeru izmeu prozora i krova.

  EDW 2000 2 proizvoda u 1 pakovanjuVELUX nudi kompletno reenje za sigurnu ugradnju opivku za talasaste pokrivae EDW 0000 i termo i hidroizolacioni set BDX 2000 u jednom pakovanju. Kupovinom i ugradnjom ovog seta automatski produavate garantni rok na 10 godina.

  +

  Pogledajte cene proizvoda za ugradnju strane 53 i 54VELUX

 • 12 VODI

  Spoljanja zatitaSpoljanja zatita spreava znaajnu koliinu sunevih zraka da dou do stakla prozora. Ovakav tit pomae u odravanju prijatne temperature tokom dana i spreava pregrevanje.

  Spoljanja zatitaSpoljanja zatita spreavaznaajnu koliinu sunevih zrakada dou do stakla prozora.Ovakav tit pomae u odravanju prijatne temperature tokom dana i spreava pregrevanje.

  *Tehnike vrednosti su u skladu s EN ISO 12567-2, EN 13363-2 i ISO 15099. Efekti se razlikuju prema tipu krovnog prozora i stakla.

  VodiPostoje dve strane dobrog reenja5

  Spoljanjeroletne

  Spoljnetende

  Smanjuju zagrevanje i do 73%*

  Providni materijal u vidu mreice ne spre-ava dobar pogled

  Smanjuju toplotu i do 97%*

  Omoguavaju totalno zamraenje

  Poboljavaju izolaciju

  Smanjuju buku od kie i grada

  Poboljavaju zatitu od provala

  Zatamnjujui efekat

  Pozicioniranje u 3 polo-aja uz pomo kukica

  Dve boje

  Unutranja zatita(Exterior)Spoljanja zatitaHeat protectionZatita od toplote Zatamnjenje

  Roletne s deliminim zatamnjenjem

  Odrite svoj dom rashlaenim s ovom efektivnom zatitom od toplote

  Potpuna zatita i komfor

  Zatamnjenjeprostorije

  25.290,-SHL FK06 0000(Odgovara najpopularnijoj veliini prozora FK06)

  5.390,-MHL FK00 5060(Odgovara najpopularnijoj veliini prozora FK06) 4.290,-

  RHZ FK00 4212(Odgovara najpopularnijoj veliini prozora FK06)

  Duo roletne

  2 u 1: totalno zamraenje i kontrola svetlosti

  10.990,-DFD FK06 1100(Odgovara najpopularnijoj veliini prozora FK06)

  Zamraenje

  Oeko-Tex sertifikat

  Ublaavaju dnevnu svetlost

  Fleksibilno pozicioniranje

  Jedinstven dizajn s izuzetno uzanim voicama

  24 boje siesta roletne u kombinaciji s belom plisiranom roletnom

  Siestaroletne

  Totalno zamraenje

  Oeko-Tex sertifikat

  Fleksibilno pozicioniranje

  Jedinstven dizajn s izuzetno uzanim voicama

  24 boje i desena

  Savren san uz totalno zamraenje

  7.590,-DKL FK06 1100(Odgovara najpopularnijoj veliini prozora FK06)

  Savren komfor je zaista pitanje pronalaenja prave kombinacije Prvo treba da kon-troliete koliinu dnevne svetlosti i sunevih zraka da obezbedite prijatno i funkcio-nalno unutranje osvetljenje ili da blokirate svetlost u potpunosti. Drugo, treba da zatitite svoj dom od prekomerne toplote koja dolazi od sunca. Drugim reima, treba da kombinujete unutranje roletne sa spoljanjom zatitom od toplote.

  Smanjenatoplota

 • 1313

  Unutranja zatita

  Vie o VELUX proizvodima za zatitu od svetlosti, toplote i insekata potraite na velux.rs ili u posebnoj brouri.

  Unutranja zatita

  Unutranja zatita

  Prilagoavanje svetlosti

  Unutranjeroletne

  Unutranjeroletnes voicama

  Rimskeroletne

  Ublaavaju dolazeu svetlost

  Pozicioniranje u 3 polo-aja uz pomo kukica

  4 osnovne boje

  Ublaavaju dolazeu svetlost

  Obezbeuju privatnost

  Fleksibilno pozicioniranje

  Jedinstven dizajn s izuzetno uzanim voicama

  15 boja i desena

  Elegantne i dekorativne

  Meki svetlosni efekti

  Fleksibilno pozicioniranje

  Uska, elegantna konstrukcija

  Zamenljiva tkanina

  20 modernih tkanina

  Prilagoavanje svetlosti

  Ublaavaju dnevnu svetlost i spreavaju odsjaj

  Kreirajte meku i toplu atmosferu

  3.890,-RHL FK00 1028(Odgovara najpopularnijoj veliini prozora FK06)

  6.490,-RFL FK06 1028(Odgovara najpopularnijoj veliini prozora FK06)

  9.890,-FHB FK06 6500(Odgovara najpopularnijoj veliini prozora FK06)

  Ugradnja za kratko vremeNije vam potrebna profesionalna pomo! VELUX roletne se jednostavno ugrauju za kratko vreme zahvaljujui naem patentiranom VELUX Pick&Click sistemu. Koji god VELUX krovni prozor da imate mali ili veliki, stari ili novi na unapred ugraen sistem leita omoguava brzu i jednostavnu ugradnju.

  Testirano na tetne substanceu skladu sa Oeko-Tex standardom100 1076-184.

  Unutranje roletne nude potpu-nu kontrolu svetlosti koja ulazi kroz krovne prozore. Dodava-njem komarnika spreavate i ulazak insekata, a istovremeno omoguavate provetravanje prostorije.

  Poboljanaizolacija

  VELUX

 • 14 STANDARD

 • StandardOsnovni tip prozora, pouzdan izbor, moderan krovni prozor vodeeg brenda na tritu, konkurentna cena.

  VELUX 15

  Prozori su izraeni od visoko kvalitetne nordijske borovine sa termo-modifiko-vanim drvenim jezgrom

  Spoljanje kaljeno staklo otpornije na udarce, poveava bezbednost pri ekstremnim vremenskim uslovima

  Ispunjavaju sve dananje standarde i zahteve pravilne toplotne izolacije i optimizuju trokove za grejanje

  Drvo izuzetno visokog kvaliteta, prua prozoru estetski lep i skladan izgled

  Mogunost izbora izmeu donjeg i gornjeg upravljanja u zavisnosti od visine ugradnje i parapetnog zida

  Integrisana ventilacija sa ugraenim filterom za prainu i insekte

  Krilo moe da se rotira za 180 kako bi ienje bilo lake

  Jednostavna, laka i brza ugradnja spoljanjih i unutranjih roletni i dodatne opreme

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  1

  2 3 4 5 6 7 81

 • 16 STANDARD

  Standard

  Gornje upravljanjeGZL 1050

  Ruka u gornjem delu

  Ruka u gornjem deluIntegrisana ventilacija

  Filter za prainu i insekte

  Filter za prainu i insekte

  Integrisana ventilacija

  Prozor je jednostavan za rukovanje ak i kada je nametaj postavljen direktno ispod njega, ali i zato to je ugraen nie u krovu tako da dobijate divan pogled i kada sedite i kada stojite.

  Zato je prozor sa gornjim upravljanjem pravo reenje?

  Ugraeni filter za vazduh va prostor ini zdravijim zato to spre-ava ulazak praine i insekata. Filter se jednostavno isti, potrebno ga je samo usisati.

  Uivajte u istom, filtriranom, sveem vazduhu

  Potrebno je da jednom povuete ventilacioni preklop i on e omogu-iti sveem, filtriranom vazduhu da ue pri vrhu prozora, ak i kada je prozor zatvoren.

  Sve vazduh kroz ventilacioni preklop

  Originalni krovni prozor sa jedinstvenim gornjim upravlja-njem. Elegantna gornja ruka sa integrisanim ventilacionim preklopom je redizajnirana da bi olakala otvaranje i zatvara-nje jednom rukom.

  Cene

  CK0255 x 78

  17.575,-21.090,-

  CK0455 x 98

  18.992,-22.790,-

  FK0666 x 118

  22.075,-26.490,-

  FK0866 x 140

  23.742,-28.490,-

  MK0478 x 98

  21.825,-26.190,-

  MK0678 x 118

  23.742,-28.490,-

  MK0878 x 140

  25.908,-31.090,-

  MK1078 x 160

  30.825,-36.990,-

  PK0694 x 118

  29.408,-35.290,-

  PK0894 x 140

  31.325,-37.590,-

  SK06114 x 118

  30.658,-36.790,-

  SK08114 x 140

  34.658,-41.590,-

  Tehnike vrednosti

  U-vrednost prozora (W/(m2K)

  U-vrednost stakla (W/(m2K)

  Decibel (dB)

  1.4

  1.1

  29

  Uw

  Ug

  Rw

  Isporuka odmah Rok isporuke 30 dana

  Cene sa PDV-om

 • 1717

  DonjeupravljanjeGZL 1050 B

  Pocinkovana ruka u donjem delu

  Filter za prainu i insekte

  Filter za prainu i insekte

  Ventilacioni sistem u dva nivoa

  Pocinkovana ruka u donjem delu

  Ventilacioni sistem u dva nivoa

  Ventilacioni sistem u dva nivoa omo-guava vaem domu da die ak i kada je prozor zatvoren. Kliknite jed-nom ili dva puta kako bi prilagodili koliinu vazduha koju putate u dom i uivajte u istom, sveem vazduhu u bilo koje doba dana i noi.

  Glatka pocinkovana ruka smete-na je u dnu prozora i dizajnirana je tako da otvaranje i zatvaranje visoko ugraenih prozora bude lako i komforno.

  Dozvolite vaem domu da die

  Komforno otvaranje

  Ugraeni filter za vazduh prua zdraviji ivotni prostor ne dozvolja-vajui praini i insektima da ulaze u va dom. Filter se jednostavno isti, potrebno ga je samo usisati.

  Uivajte u istom, filtriranom i sveem vazduhu

  Upravljanje je omogueno elegantnom rukom na donjoj strani, a ovaj prozor je nae preporueno reenje kada je potrebno ugraditi prozor viso-ko, na primer zbog visokog pa-rapetnog zida. Novi ventilacioni sistem sa dva nivoa ventilacije predstavlja novi standard i nudi fleksibilnost ak i kada je prozor zatvoren.

  Cene

  FK0666 x 118

  22.075,-26.490,-

  MK0478 x 98

  21.825,-26.190,-

  MK0678 x 118

  23.742,-28.490,-

  MK0878 x 140

  25.908,-31.090,-

  MK1078 x 160

  30.825,-36.990,-

  PK0894 x 140

  31.325,-37.590,-

  Proizvodi za ugradnjustrane 40-41

  Oba

  vezn

  i do

  daci

  Zatita od toploteZatamnjenjePodeavanje svetlostistrane 42-50

  Daljinski upravlja strana 51

  Dod

  aci

  koje

  je

  lepo

  imat

  i

  150

  cm

  Isporuka odmah Cene sa PDV-om

  Tehnike vrednosti

  U-vrednost prozora (W/(m2K)

  U-vrednost stakla (W/(m2K)

  Decibel (dB)

  1.4

  1.1

  29

  Uw

  Ug

  Rw

 • 18 STANDARD PLUS

 • 19VELUX

  Standard PlusBolja toplotna izolacija, vea uteda energije, bolje tehniko reenje. Standard Plus prozori obezbeuju bolju energetsku efikasnost, sigurnost i udobnost.

  Energetski efikasan prozor

  Sigurnosno staklo za veu bezbednost u vaem domu i dodatni mir

  ThermoTechnology izolacioni sistem sa dodatnom dihtung gumom za odlinu utedu energije

  Laminirano staklo svojom optimalnom debljinom prua veu zatitu od buke u odnosu na Standard modele

  Samo 5% UV zraka prolazi kroz staklo ime se tite nametaj i podovi

  Dostupni prozori i sa zavrnim poliure-tanskim slojem, koji ne zahtevaju dodat-no odravanje

  2

  3

  4

  5

  6

  1

  2 3 4 5 61

  19

 • 20 STANDARD PLUS

  Na prozor sa gornjim uprav-ljanjem vam daje mogunost da postavite sto ili sofu ispod i jo uvek moete da komfor-no otvarate prozor. Za dodatnu udobnost ovaj prozor moete nadograditi da bude na daljinsko upravljanje.

  Vie na strani 51.

  Standard Plus

  ThermoTechnology izolacioni sis-tem pretvara va prozor u dodatno moni tit protiv vetra i hladnog vazduha, to vaem prozoru daje veu energetsku efikasnost.

  Energetska efikasnost

  Dodatna dihtung guma koja je po-stavljena oko krila prozora pobolj-ava nepropustljivost vazduha. Dodatna dihtung guma takoe ima veliku ulogu i u boljoj zvunoj izolaciji.

  100% poboljana nepropustljivost vazduha

  GornjeupravljanjeGLL 1055

  Dodatna dihtung guma

  Sigurnosno staklo

  Pocinkovana ruka u gornjem delu

  Filter za prainu i insekte

  Integrisana ventilacija

  Dodatna dihtung guma

  1 2

  Cene

  CK0255 x 78

  22.992,-27.590,-

  CK0455 x 98

  24.408,-29.290,-

  FK0666 x 118

  27.492,-32.990,-

  FK0866 x 140

  29.158,-34.990,-

  MK0478 x 98

  27.242,-32.690,-

  MK0678 x 118

  29.158,-34.990,-

  MK0878 x 140

  31.325,-37.590,-

  MK1078 x 160

  36.242,-43.490,-

  PK0694 x 118

  34.825,-41.790,-

  PK0894 x 140

  36.742,-44.090,-

  SK06114 x 118

  36.075,-43.290,-

  SK08114x140

  40.075,-48.090,-

  Isporuka odmah Rok isporuke 20 dana

  Rok isporuke 30 dana

  Cene sa PDV-om

  Ovih 5 prednosti se odnosi na sve Standard Plus prozore

  Tehnike vrednosti

  U-vrednost prozora (W/(m2K)

  U-vrednost stakla (W/(m2K)

  Decibel (dB)

  1.3

  1.1

  32

  Uw

  Ug

  Rw

 • 21

  Donje upravljanje ini ovaj prozor pogodnim za ugradnju kod visokih parapetnih zidova. Zbog toga se prostor ispod pro-zora moe koristiti nesmetano.

  Mi proizvodimo prozore iz katego-rije Standard Plus sa laminiranim unutranjim staklom otpornim na udarce. Vai najmiliji i Vi moete da spavate, radite i igrate se bezbedno ispod ovog prozora. Ako se staklo udari veoma jako i pukne, nee se razbiti u sitne parie i rasuti se.

  Sigurnosno staklo za dodatni mir

  titi boje vaegnametaja

  DonjeupravljanjeGLL 1055 B

  Dodatna dihtung guma

  Sigurnosno staklo

  Sigurnosno staklo

  Stakla na Standard Plus prozorima proputaju samo 5% UV zraka u prostoriju. Prema tome, va krovni prozor, tokom godina, titi originalne boje vaeg nametaja i podova.

  Sigurnosno staklo

  Pocinkovana ruka u donjem delu

  Filter za prainu i insekte

  Ventilacioni sistem u dva nivoa

  3Stakla na Standard Plus prozorima imaju zvunu izolaciju od 32 dB, to je za 3 dB vie nego kod prozora iz Standard kategorije.

  Zatitaod buke

  Sigurnosno staklo

  4 5

  150

  cm

  Proizvodi za ugradnjustrane 40-41

  Oba

  vezn

  ido

  daci

  Zatita od toploteZatamnjenjePodeavanje svetlostistrane 42-50

  Daljinski upravlja strana 51

  Dod

  aci

  koje

  je

  lepo

  imat

  i

  Isporuka odmah Rok isporuke 20 dana

  Cene sa PDV-om

  Cene

  FK0666 x 118

  27.492,-32.990,-

  MK0478 x 98

  27.242,-32.690,-

  MK0678 x 118

  29.158,-34.990,-

  MK0878 x 140

  31.325,-37.590,-

  MK1078 x 160

  36.242,-43.490,-

  PK0894 x 140

  36.742,-44.090,-

  Tehnike vrednosti

  U-vrednost prozora (W/(m2K)

  U-vrednost stakla (W/(m2K)

  Decibel (dB)

  1.3

  1.1

  32

  Uw

  Ug

  Rw

 • Standard Plus

  Za razliku od obinih PVC prozora, vodonepropusni poliuretanski sloj naeg prozora koji ne zahteva do-datno odravanje, oblikovan je iz jednog dela. Ovo krilo prozora ini otpornim na vlagu i prainu. Potrebno je samo povremeno obrisati prozor.

  Lako se isti

  Gornje upravljanjeGLU 0055

  Drveno jezgro je pokriveno vodonepropusnim i poliuretanskim slojem koji je otporan na prainu, to znai da prua odlinu izolaciju i izdrljivost, a zahteva minimalno ienje i nije mu potrebno dodatno farbanje. Gornje upravljanje daje vam mogunost da postavite sto ili sofu ispod prozora i da jo uvek moete komforno da ga otvarate.

  Ruka u gornjem delu

  Filter za prainu i insekte

  Dodatna dihtung guma

  Sigurnosno staklo

  Na prozor bez dodatnog odra-vanja koristi termo-modifikova-no drveno jezgro prua najbolji mogui efekat u borbi protiv toplotnih gubitaka. U kombi-naciji sa specijalnom dihtung gumom za bolju nepropustljivost vazduha imaete topliji dom.

  Odlina uteda energije

  Bez dodatnog odravanja

  Bez dodatnog odravanja

  Integrisana ventilacija

  Povucite ruku za upravljanje i pustite sve vazduh u va dom dok kuvate ili se tuirate. Prozor ostaje zatvoren, a filter koji se moe istiti e obezbediti da vam insekti i praina ne smetaju.

  Reite se pare, vlage i kuhinjskih mirisa

  Filter za prainu i insekte

  Integrisana ventilacija

  Cene

  CK0255 x 78

  28.158,-33.790.-

  FK0666 x 118

  32.658,-39.190.-

  FK0866 x 140

  34.325,-41.190.-

  MK0478 x 98

  32.408,-38.890.-

  MK0678 x 118

  34.325,-41.190.-

  MK0878 x 140

  36.492,-43.790.-

  MK1078 x 160

  41.408,-49.690.-

  ZZZ 181K 2.158,-2.590.-

  *Postoji mogunost lake nadogradnje na daljinsko upravljanje.

  Proizvodi za ugradnjustrane 40-41

  Oba

  vezn

  ido

  daci

  Zatita od toploteZatamnjenjePodeavanje svetlostistrane 42-50

  Daljinski upravlja strana 51

  Dod

  aci

  koje

  je

  lepo

  imat

  i

  Isporuka odmah Rok isporuke 20 dana

  Cene sa PDV-om

  Isporuka odmah Cena sa PDV-om

  Alternativna donja ruka

  Tehnike vrednosti

  U-vrednost prozora (W/(m2K)

  U-vrednost stakla (W/(m2K)

  Decibel (dB)

  1.3

  1.1

  32

  Uw

  Ug

  Rw

 • 23VELUX

  Daljinski upravlja strana 51

 • 24 PREMIUM

 • PremiumIzabrati Premium proizvod znai uivati u irokoj lepezi mogunosti za vrhunsku udobnost i fleksibilnost u vaem domu

  Nita ne moe nadmaiti oseaj pot-pune kontrole nad vaim unutra-njim prostorom. Premium VELUX reenja obuhvataju niz naprednih proizvoda kao to su prozori na da-ljinsko upravljanje sa senzorom za kiu i daljinskim upravljaem osetlji-vim na dodir, krovni prozori za pano-ramski pogled, reenja za krovne te-rase i takoe VELUX Cabrio krovni balkon.

  VELUX 25

 • 26 PREMIUM

  Integrisana ventilacija

  Filter za prainu i insekte

  Bez dodatnog odravanja (GGU)

  Niskoenergetsko dvoslojno staklo

  Premaz na staklu za lakeienje

  Zatita od buke i kie

  Ruka u gornjem delu

  Dodatna dihtung guma

  GGL krovni prozor sa sredinjimveanjem izraen je od laminiranognordijskog bora i zatien bezboj-nim lakom.VELUX GGU model posebno je pri-kladan za prostore s veom koncen-tracijom vlage u vazduhu kao to su kuhinja ili kupatilo, zahvaljujui ot-pornoj poliuretanskoj povrini kojunije potrebno dodatno odravati.

  Premium

  GornjeupravljanjeGGL 3060 / GGU 0060

  GGL GGU

  Cene GGL GGU

  CKO255 x 78

  29.408,-35.290,-

  34.658,-41.590,-

  CKO455 x 98

  31.742,-38.090,-

  37.408,-44.890,-

  FKO666 x 118

  36.908,-44.290,-

  43.492,-52.190,-

  FKO866 x 140

  39.658,-47.590,-

  46.742,-56.090,-

  MKO478 x 98

  36.492,-43.790,-

  43.075,-51.690,-

  MKO678 x 118

  39.658,-47.590,-

  46.742,-56.090,-

  MKO878 x 140

  43.242,-51.890,-

  50.992,-61.190,-

  MK1078 x 160

  51.575,-61.890,-

  60.825,-72.990,-

  PKO694 x 118

  49.242,-59.090,-

  57.992,-69.590,-

  PKO894 x 140

  52.408,-62.890,-

  61.742,-74.090,-

  SKO6114 x 118

  51.158,-61.390,-

  60.325,-72.390,-

  SKO8114 x 140

  57.908,-69.490,-

  68.242,-81.890,-

  Za cene dimenzija koje nisu navedene u tabeli, pozovite VELUX kancelariju.

  26

  Tehnike vrednosti

  U-vrednost prozora (W/(m2K)

  U-vrednost stakla (W/(m2K)

  Decibel (dB)

  1.2

  1.0

  37

  Uw

  Ug

  Rw

  Isporuka odmah Rok isporuke 20 dana

  Rok isporuke 30 dana

  Cene sa PDV-om

  Novo!

 • 27

  Integrisana ventilacija

  Filter za prainu i insekte

  Sigurnosno staklo

  Dvostruko veanje

  Panoramski pogled

  Bez dodatnog odravanja (GPU)

  Aluminijska ruka u donjem delu

  Dodatna dihtung guma

  Ako ivite pored ivopisnih pejzaa uvek treba da traite reenje koje e ih pribliiti vaem domu. Ovaj krovni prozor ima dvostruku funkciju: pa-noramski pogled i lako ienje. Za izuzetan panoramski pogled ovaj prozor se otvara gornjim arkama do ugla od 45 i prua dodatni pro-stor. Za jednostavno pranje spolja-njeg stakla samo rotirajte prozor na sredinjim arkama za 180.

  Panoramski pogledGPL 3070 / GPU 0070

  GPL GPU

  Cene GPL GPU

  CKO455 x 98

  41.075,-49.290,-

  48.325,-57.990,-

  FKO666 x 118

  46.242,-55.490,-

  54.658,-65.590,-

  FKO866 x 140

  49.075,-58.890,-

  58.075,-69.690,-

  MKO478 x 98

  45.825,-54.990,-

  54.158,-64.990,-

  MKO678 x 118

  49.075,-58.890,-

  58.075,-69.690,-

  MKO878 x 140

  52.658,-63.190,-

  62.492,-74.990,-

  MK1078 x 160

  60.992,-73.190,-

  72.742,-87.290,-

  PKO694 x 118

  58.658,-70.390,-

  69.825,-83.790,-

  PKO894 x 140

  61.825,-74.190,-

  73.742,-88.490,-

  SKO6114 x 118

  60.658,-72.790,-

  72.242,-86.690,-

  SKO8114 x 140

  67.408,-80.890,-

  80.575,-96.690,-

  Za cene dimenzija koje nisu navedene u tabeli, pozovite VELUX kancelariju.

  Proizvodi za ugradnjustrane 40-41

  Oba

  vezn

  i do

  daci

  Zatita od toploteZatamnjenjePodeavanje svetlostistrane 42-50

  Daljinski upravlja strana 51

  Dod

  aci

  koje

  je

  lepo

  imat

  i

  Tehnike vrednosti

  U-vrednost prozora (W/(m2K)

  U-vrednost stakla (W/(m2K)

  Decibel (dB)

  1.3

  1.1

  35

  Uw

  Ug

  Rw

  Rok isporuke 20 dana

  Rok isporuke 30 dana

  Cene sa PDV-om

 • Premium

  28 PREMIUM

  GGL GGU

  Ako elite vrhunsku udobnost, ree-nje je VELUX INTEGRA krovni pro-zor na daljinsko upravljanje. Pomou daljinskog upravljaa osetljivog na dodir moete da kontroliete prozor, unutranje roletne, tende i spolja-nje roletne sa bilo kog mesta u kui. Ugraeni senzor za kiu osigurava da se prozor zatvara automatski sa prvim kapima kie.

  Daljinsko upravljanjeGGL 306021 / GGU 006021

  Integrisano upravljanje

  Filter za prainu i insekte

  Sigurnosno staklo

  Senzor za kiu

  Unapred definisani programi

  Bez dodatnog odravanja (GGU)

  Ruka u gornjem delu

  Dodatna dihtung guma

  Redukcija buke od kie

  Daljinski upravlja

  GGL GGUCene

  CKO255 x 78

  67.658,-81.190,-

  64.075,-76.890,-

  CKO455 x 98

  70.242,-84.290,-

  69.242,-83.090,-

  FKO666 x 118

  75.825,-90.990,-

  80.492,-96.590,-

  FKO866 x 140

  78.825,-94.590,-

  86.492,-103.790,-

  MKO478 x 98

  75.325,-90.390,-

  79.658,-95.590,-

  MKO678 x 118

  78.825,-94.590,-

  86.492,-103.790,-

  MKO878 x 140

  82.658,-99.190,-

  94.325,-113.190,-

  MK1078 x 160

  91.658,-109.990,-

  112.492,-134.990,-

  PKO694 x 118

  89.075,-106.890,-

  107.492,-128.990,-

  PKO894 x 140

  92.575,-111.090,-

  114.242,-137.090,-

  SKO6114 x 118

  91.242,-109.490,-

  111.658,-133.990,-

  SKO8114 x 140

  98.575,-118.290,-

  121.158,-145.390,-

  Za cene dimenzija koje nisu navedene u tabeli, pozovite VELUX kancelariju.

  VELUX INTEGRA

  Isporuka odmah Rok isporuke 30 dana

  Cene sa PDV-om io-homecontrol prua naprednu i sigurnu radio tehnologiju koju je lako instalirati. Proizvodi pod markom io-homecontrol komuniciraju jedni s drugima, poboljavajui udobnost, sigurnost i utedu energije.

  www.io-homecontrol.com

  Tehnike vrednosti

  U-vrednost prozora (W/(m2K)

  U-vrednost stakla (W/(m2K)

  Decibel (dB)

  1.2

  1.0

  37

  Uw

  Ug

  Rw

 • 29

  Proizvodi za ugradnjustrane 40-41

  Oba

  vezn

  ido

  daci

  Zatita od toploteZatamnjenjePodeavanje svetlostistrane 42-50

  Daljinski upravlja strana 51

  Dod

  aci

  koje

  je

  lepo

  imat

  i

  VELUX

  Kombinujte va krovni prozor sa dodatnim vertikalnim ele-mentom da biste stvorili odlian pogled i kada stojite i kada sedite. Vertikalni element je idealan za potkrovlja sa visokim parapetnim zidom. Omoguava vam da provetrite svoj dom i uivate u dnevnom svetlu.

  VertikalnielementiVFE 3073 / VIU 0073

  Vano! Pre ugradnje vertikalnog elementa potrebno je da se krovna konstrukcija dodatno statiki ojaa.

  Cene vertikalnih elemenata VFE VIU

  Opivke*

  78x60 cmMK31

  40.825,-48.990,-

  78x95 cmMK35

  43.325,-51.990,-

  45.825,-54.990,-

  94x60 cmPK31

  44.158,-52.990,-

  94x95 cmPK35

  47.492,-56.990,-

  51.658,-61.990,-

  114x60 cmSK31

  45.825,-54.990,-

  114x95 cmSK35

  49.158,-58.990,-

  53.325,-63.390,-

  MKO478 x 98 11.492,-

  13.790,-13.575,-16.290,-

  MKO678 x 118 11.742,-

  14.090,-13.825,-16.590,-

  MKO878 x 140 12.658,-

  15.190,-14.992,-17.990,-

  MK1078 x 160 13.825,-

  16.590,-16.325,-19.590,-

  PKO694 x 118 14.075,-

  16.890,-16.658,-19.990,-

  PKO894 x 140 14.908,-

  17.890,-17.575,-21.090,-

  SKO6114 x 118 15.242,-

  18.290,-17.992,-21.590,-

  SKO8114 x 140 15.825,-

  18.990,-18.658,-22.390,-

  EFW 0012 EFS 0012

  Rok isporuke 30 dana

  Cene sa PDV-om

  *Opivke su samo za prozore iznad vertikalnog elementa.

  Tehnike vrednosti

  U-vrednost prozora (W/(m2K)

  U-vrednost stakla (W/(m2K)

  Decibel (dB)

  1.2

  1.0

  35

  Uw

  Ug

  Rw

 • VELUX Cabrio pretvara va krov-ni prozor u balkon za svega nekoliko sekundi, tako da moete da uivate na sveem vazduhu bez naputanja vaeg doma. Svakom prostoru u pot-krovlju prua novu dimenziju samo otvorite gornji element na gore, a do-nji ka spolja i zakoraite na va krovni balkon koji vam prua najbolji mogui pogled. Otvaranje donjeg dela auto-matski podie integrisanu ogradu koja e vam pruiti neophodnu sigurnost. Za prijatne temperature u vaem domu tokom letnjih meseci, mogua je ugradnja proizvoda za zatitu od svetlosti i toplote.

  Krovni balkon CabrioGDL 3066

  Cene

  Cabrio balkon GDL

  PK19 94x252 cm

  SK19 114x252 cm

  GDL 3066Prozor

  200.150,-240.180,-

  216.150,-259.380,-

  EDWOpivka

  15.658,-18.790,-

  16.075,-19.290,-

  EDSOpivka

  13.158,-15.790,-

  13.492,-16.190,-

  BDXSet

  6.983,-8.380,-

  Tehnike vrednosti

  U-vrednost prozora (W/(m2K)

  U-vrednost stakla (W/(m2K)

  Decibel (dB)

  1.2

  0.7

  37

  Uw

  Ug

  Rw

  30 PREMIUM

  Premium

  Rok isporuke 30 dana

  Cene sa PDV-om

 • Ugraena direktno u najnii deo vaeg krova, terasa vam omo-guava iskorienje najveeg dela vaeg krovnog prostora, istovremeno pruajui savreno reenje za oputanje i slobod-no vreme napolju. Reenje uk-ljuuje krovne prozore s donjim upravljanjem, vertikalni fasadni element s bonim veanjem i tri fiksna fasadna elementa. Dok gornji krovni prozori obezbe-uju prostran pogled na okru-enje, vertikalni donji elemen-ti omoguavaju izlaz na krovnu terasu.

  KrovnaterasaGEL

  VELUX 31

  Proizvodi za ugradnjustrane 40-41

  Oba

  vezn

  ido

  daci

  Zatita od toploteZatamnjenjePodeavanje svetlostistrane 42-50

  Daljinski upravlja strana 51

  Dod

  aci

  koje

  je

  lepo

  imat

  i

  Tehnike vrednosti

  U-vrednost prozora (W/(m2K)

  U-vrednost stakla (W/(m2K)

  Decibel (dB)

  1.0

  0.5

  35

  Uw

  Ug

  Rw

  Za vie informacija molimo pozovite VELUX kancelariju.

 • 32 JO VELUX REENJA ZA VA DOM

  VELUX prozori za ravne krovove omoguavaju vam da unesete prirodnu svetlost u prostore za ivot ispod ravnog krova. Njihov jedinstven dizajn kombi-nuje krovni prozor i kupolu, to ove prozore ini energetski efikasnim. Moete izabrati izmeu fiksnog i prozora na daljin-sko upravljanje a za dodatnu udobnost preporuu-jemo i proizvode za zatitu od svetlosti.

  Rok isporuke 30 dana Cene sa PDV-om

  06006060 x 60 cm

  89.150,-106.980,-

  67.483,-80.980,-

  40.817,-48.980,-

  15.658,-18.790,-

  15.658,-18.790,-

  18.585,-22.302,-

  06009060 x 90 cm

  93.233,-111.880,-

  71.567,-85.880,-

  44.900,-53.880,-

  16.575,-19.890,-

  16.575,-19.890,-

  19.585,-23.502,-

  08008080 x 80 cm

  96.150,-115.380,-

  74.483,-89.380,-

  47.817,-57.380,-

  16.908,-20.290,-

  16.908,-20.290,-

  20.002,-24.002,-

  09009090 x 90 cm

  102.400,-122.880,-

  80.733,-96.880,-

  54.067,-64.880,-

  17.158,-20.590,-

  17.158,-20.590,-

  20.168,-24.202,-

  09012090 x 120 cm

  110.567,-132.680,-

  88.900,-106.680,-

  62.233,-74.680,-

  103.650,-124.380,-

  18.742,-22.490,-

  18.742,-22.490,-

  22.002,-26.402,-

  100100100 x 100 cm

  106.067,-127.280,-

  84.400,-101.280,-

  57.733,-69.280,-

  97.567,-117.080,-

  18.408,-22.090,-

  18.408,-22.090,-

  21.585,-25.902,-

  100150100 x 150 cm

  119.650,-143.580,-

  97.983,-117.580,-

  71.317,-85.580,-

  22.075,-26.490,-

  22.075,-26.490,-

  25.668,-30.802,-

  120120120 x 120 cm

  119.900,-143.880,-

  98.233,-117.880,-

  71.567,-85.880,-

  113.317,-135.980,-

  20.242,-24.290,-

  20.242,-24.290,-

  23.585,-28.302,-

  150150150 x 150 cm

  144.317,-173.180,-

  95.983,-115.180,-

  Jo VELUX reenja za va dom

  Prozori zaravan krovCVP 0073 / CVP 0573 / CFP 0073 / CXP 0473

  Akrilna ili polikarbonatna kupola 4 mm

  Staklena prozorska okna

  PVC profil

  Izolacija od polistirena

  Potkonstrukcija za izdizanje prozora, 30 cm (ZCE SOOO)

  CVP 0573Udaljinsko

  upravljanje

  CVP 0073Uruno

  upravljanje

  CFP 0073Ufiksniprozor

  CXP 0473Qizlaz

  na krov

  FMG 1016bela

  roletna

  FMG 1259roletna

  boje peska

  MSGspoljnatendaCene

  Tehnike vrednosti

  U-vrednost prozora (W/(m2K)

  U-vrednost stakla (W/(m2K)

  Decibel (dB)

  1.4

  1.2

  37

  Uw

  Ug

  Rw

  Napomena: U cenu je ukljuena kupola. Kod naruivanaj naglasiti da li se radi o providnoj ili mlenoj.

 • 33

  Prozor CVP - daljinsko upravljanje

  Prozor CFP - fiksni prozor

  Prozor CXP - izlaz na ravni krov

  Prozor CVP - runo upravljanje

  Izaberite na CVP prozor na daljinsko upravljanje ako elite da provetrite sobu samo pritiskom na dugme. Ugraen senzor za kiu automatski zatvara va prozor sa prvim kapima.

  Ako elite daljinski upravlja sa ekranom osetljivim na dodir, pozovite VELUX kancelariju.

  ipka za upravljanje je teleskopska, duine 190 cm i ukljuena je u cenu kompleta.

  Nai prozori za ravan krov poseduju odline izolacione karakteristike tako da e vam uvek biti toplo i udob-no unutar vaeg doma, a jedinstven dizajn e dodati vrednost svakoj prostoriji pod ravnim krovom. Izaberite na fiksni prozor za ravne krovove CFP za prostorije koje imaju i druge izvore ventilacije, ali im je potrebno vie dnevne svetlosti.

  Svi VELUX prozori za ravan krov su od belog PVC pro-fila s posebnim polistirenom kako bi se osigurao visok nivo toplotne izolacije. Spoljna kupola prua zatitu od kie i snega i mogue je naruiti po elji - providnu ili mlenu. Odaberite CXP uz runo otvaranje iz nastanjenog prostora i imaete mogunost da izaete na krov.

  Senzor za kiu

  Providna kupola Mlena kupola

  5za prozor zaravan krov

  Povoljnije!

  VELUX

  Prozor CVP - runo upravljanje

  Ako elite daljinski upravlja sa ekranom osetljivim na dodir, pozovite VELUX kancelariju.

 • 34 JO VELUX REENJA ZA VA DOM

  Sa VELUX svetlosnim tunelom, mogue je dobiti prirodnu svetlost ak i u najmranijim delovima vae kue jer pre-nosi svetlost do 6 metara u prostoriju ispod. Idealni su za male sobe i uske prostore kao to su hodnici, kupatila i prostorije bez prirodne svetlosti. Odlino su reenje ak i kada su oblani i zimski dani.

  Nastavak (ZTR)Tuba se moe produiti za 62 ili 124 cm uz pomo nesavitljivog nastavka Nastavci mogu da se kombinuju i nadovezuju do 6 m duine. Moe se montirati samo na svetlosni tunel sa nesavitljivom tubom.

  CeneZa kosi krov

  nagiba 15-60Za ravan krovnagiba 0-15

  TWF 0K14 2010 Savitljivi tunel 35 cm

  27.492,-32.990,-

  TCF 0K14 0010 Savitljivi tunel 35 cm

  30.242,-36.290,-

  TWR 0K14 2010Nesavitljivi tunel 35 cm

  42.242,-50.690,-

  TCR 0K14 0010Nesavitljivi tunel 35 cm

  47.733,-57.280,-

  ZTR 0K14 0062Nastavak 62 cm

  5.825,-6.990,-

  5.825,-6.990,-

  ZTR 0K14 0124Nastavak 124 cm

  8.992,-10.790,-

  8.992,-10.790,-

  BFX 0K14 1000THidroizolacija

  4.242,-5.090,-

  4.242,-5.090,-

  ZTL 014LSet za osvetljenje

  6.075,-7.290,-

  6.075,-7.290,-

  ZTV 014Set za ventilaciju

  13.408,-16.090,-

  13.408,-16.090,-

  Isporuka odmah Rok isporuke 30 dana

  Cene sa PDV-om

  Jo VELUX reenja za va dom

  Svetlosni tuneliTWF / TWR

  Svetlosni tuneliTCF / TCR

  Difuzer sa svetlim rubomRub na difuzeru je redizajniran za dodatnu distribuciju svetlosti.

  Hidroizolacija BFX Hidroizolaciona folija osigu-rava vodonepropusnu vezu izmeu tunela i krova.

  Svetlosni tuneli za kosi krov

  Svetlosni tunel sa savitljivom tubom (TWF) Idealan za rastojanja od 0,4 do 2 metra izmeu krova i plafona. Pakuje se sa 2 m reflektujue fleksibilne tube prenika 35 cm.

  Svetlosni tunel sa nesavitljivom tubom (TWR) Optimalno svetlosno ree-nje za razmake od 0,9 do 1,7 m duine. Izuzetno reflektujua unutranjost. Dolazi sa dva lakat spoja i jednim teleskopskim tunelom duine 2 x 620 mm.

  Svetlosni tuneli za ravan krov

  Svetlosni tunel sa savitljivom tubom (TCF) za rastojanja od 0,2 do 0,9 m od krova do plafona.

  Svetlosni tunel sa nesavitljivom tubom (TCR) za rastojanja od 0,85 do 1,7 m od krova do plafona. Moe da se produi do 6m pomou nastavka ZTR.

 • 35VELUX

 • 36 JO VELUX REENJA ZA VA DOM

  Jo VELUX reenja za va dom

  VLT izlaz na krov je posebno dizajniran za nena-stanjena i neizolovana potkrovlja. Unutranji okvir je napravljen od borovine, a spoljanji okvir i krilo su od aluminijuma. Isporuuje se sa flotiranim sta-klom i integrisanom opivkom.

  Izlaz na krov za nenastanjena potkrovlja

  VLT 1000

  Na praktini prozor, bez potrebe za dodatnim odravanjem GVT 103 prua graevinarima, dim-njaarima i ostalim majstorima lak pristup vaem krovu. Napravljen je od poliuretana otpornog na vremenske prilike i isporuuje se u kompletu sa izolacionim staklom, osiguraem koji obezbeuje otvoren poloaj i integrisanom opivkom.Opciono je levo ili desno bono veanje.GVT u donjem delu rama ima neklizajue gazite tako da obezbeuje vrst, stabilan oslonac.

  Izlaz na krov za nenastanjena potkrovlja

  GVT 103

  5GODINA GARANCIJE

  ZA IZLAZ NA KROV VLT 1000

  2GODINE GARANCIJE

  ZA IZLAZ NA KROVGVT 103

  Sadri sloj flotiranog stakla

  Otvara se ka spolja

  Integrisana opivka

  Mogunost pozicije za ventilacijuIntegrisana opivka

  Bono veanje

  Otporan na vremenske prilike

  Mogunost pozicije za ventilaciju

  Lak pristup krovu za majstore

  Neklizajue gazite

  Isporuka odmah Cene sa PDV-om

  Cene VLT 1000 GVT 103

  45 x 55 cm9.658,-11.590,-

  45 x 73 cm13.325,-15.990,-

  54 x 83 cm 15.825,-18.990,-

  VELUX prepo

  ruka

  !

  Tehnika vrednost

  U-vrednost stakla (W/(m2K)

  1.1

  Ug

  Tehnika vrednost

  U-vrednost stakla (W/(m2K) 3.0

  Ug

 • 37VELUX

  Cene GXL GXU

  FK0666 x 118

  47.492,-56.990,-

  56.658,-67.990,-

  Modeli GXL i GXU osim to se savreno uklapaju u va stambeni prostor, zbog svog naina otva-ranja pogodni su i kao izlaz na krov u situacijama kada je to potrebno.

  Komforno reenje za sve one kojima je potreban izlaz na krov iz naseljenog potkrovlja. Model GXU je presvuen belim poliure-tanom koji ne zahteva dodatno odravanje i pogodan je za sve prostorije, a posebno za one sa poveanom koncentracijom vlage, kao to su kupatila i kuhinje. Model GXL je izraen od nordijskog bora i predstavlja idealan izbor ukoliko elite upotpuniti prirodan izgled vaeg prostora.

  Izlazi na krov za nastanjena potkrovlja

  GXL 3073 / GXU 0073

  Rok isporuke 30 dana

  Cene sa PDV-om

  GXL GXU

  Bono otvaranje

  Bez dodatnog odravanja (GXU)

  Ugradnja na krov nagiba 15-85

  Sigurnosno laminirano staklo

  Ruka na sredini krila je pogodna za upravljanje i pristup krovu

  Izraen od visoko kvalitetne, prirodne borovine premazane akrilnim lakom

  Ventilacija sa integrisanim filterima za prainu i insekte

  Tehnike vrednosti

  U-vrednost prozora (W/(m2K)

  U-vrednost stakla (W/(m2K)

  Decibel (dB)

  1.2

  1.0

  35

  Uw

  Ug

  Rw

  Novo!

 • ProzorProtok vazduha (Norm EN 1026) Klasa 3 Klasa 3 Klasa 4 Klasa 4 Klasa 4 Klasa 4 Klasa 4 Klasa 4

  Uw = koeficijent toplotne propustljivosti za ceo prozor (Norm EN ISO 12567-2), W/m2K

  1.4 1.4 1.3 1.3 1.3 1.2 1.3 1.2

  Rw = zvuna izolacija (Norm EN 717-1) 29 dB 29 dB 32 dB 32 dB 32 dB 37 dB 35 dB 37 dB

  Termoizolaciona svojstva staklaOznaka stakla 50 50 55 55 55 60 70 60

  Vrsta stakla duplo duplo duplo duplo duplo duplo duplo duplo

  Vrsta punjenja izmeu stakala argon argon argon argon argon argon argon argon

  Klasifikacija unutranjeg laminiranog stakla pri udaru (Norm EN 356), Klasifikacija unutranjeg laminiranog stakla protiv mehanikog udara (Norm EN 12600)

  Ug = koeficijent toplotne propustljivosti stakla (Norm EN 673), W/m2K 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0 1.1 1.0

  g = ukupna propustljivost suneve svetlosti (Norm EN 410) 0.66 0.66 0.64 0.64 0.63 0.30 0.63 0.30

  v = svetlosna propustljivost (Norm EN 410) 0.80 0.80 0.79 0.79 0.80 0.61 0.80 0.61

  uv = propustljivost UV svetlosti (Norm EN 410) 0.32 0.32 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05

  Premaz za nisku emisiju

  Parametri udobnostiToplotna izolacijaRedukovan gubitak toplote.

  Iskoristivost solarnog dobitka Solarni dobitak tokom grejne sezone.

  Zatita od suncaPremaz na spoljanjem staklu za zatitu od sunca.

  Zatita od buke Laminirano staklo i njegova optimalna debljina. Ram, krilo i zaptivke su takoe vani.

  BezbednostDeblje unutranje laminirano staklo kao zatita od mehanikog udara.

  Ojaanje spoljaSpoljno kaljeno staklo za zatitu od elementarnih nepogoda.

  Lina sigurnostUnutranje laminirano staklo.

  Materijali sporije bledeUnutranje laminirano staklo titi materijale od UV zraenja.

  Lako za odravajneSpecijalni premaz smanjuje broj potrebnih ienja spoljnjeg stakla.

  Zvuna izolacija od kieLaminirano multifunkcionalno staklo smanjuje buku od udara kinih kapi. Ram, krilo i zaptivke su takoe vani.

  38 PREGLED TEHNIKIH KARAKTERISTIKA

  Pregledtehnikihkarakteristika

  Gornjeupravljanje

  Donjeupravljanje

  Za visokeparapetnezidove

  GZL 1050 GZL 1050 B

  Standard Standard Plus

  GLL 1055 B

  Gornjeupravljanje

  GLL 1055

  P2A

  1B1

  P2A

  1B1

  4 416 4 416 +3 3 15 4+3 3 15 4

 • ProzorProtok vazduha (Norm EN 1026) Klasa 3 Klasa 3 Klasa 4 Klasa 4 Klasa 4 Klasa 4 Klasa 4 Klasa 4

  Uw = koeficijent toplotne propustljivosti za ceo prozor (Norm EN ISO 12567-2), W/m2K

  1.4 1.4 1.3 1.3 1.3 1.2 1.3 1.2

  Rw = zvuna izolacija (Norm EN 717-1) 29 dB 29 dB 32 dB 32 dB 32 dB 37 dB 35 dB 37 dB

  Termoizolaciona svojstva staklaOznaka stakla 50 50 55 55 55 60 70 60

  Vrsta stakla duplo duplo duplo duplo duplo duplo duplo duplo

  Vrsta punjenja izmeu stakala argon argon argon argon argon argon argon argon

  Klasifikacija unutranjeg laminiranog stakla pri udaru (Norm EN 356), Klasifikacija unutranjeg laminiranog stakla protiv mehanikog udara (Norm EN 12600)

  Ug = koeficijent toplotne propustljivosti stakla (Norm EN 673), W/m2K 1.1 1.1 1.1 1.1 1.1 1.0 1.1 1.0

  g = ukupna propustljivost suneve svetlosti (Norm EN 410) 0.66 0.66 0.64 0.64 0.63 0.30 0.63 0.30

  v = svetlosna propustljivost (Norm EN 410) 0.80 0.80 0.79 0.79 0.80 0.61 0.80 0.61

  uv = propustljivost UV svetlosti (Norm EN 410) 0.32 0.32 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05

  Premaz za nisku emisiju

  Parametri udobnostiToplotna izolacijaRedukovan gubitak toplote.

  Iskoristivost solarnog dobitka Solarni dobitak tokom grejne sezone.

  Zatita od suncaPremaz na spoljanjem staklu za zatitu od sunca.

  Zatita od buke Laminirano staklo i njegova optimalna debljina. Ram, krilo i zaptivke su takoe vani.

  BezbednostDeblje unutranje laminirano staklo kao zatita od mehanikog udara.

  Ojaanje spoljaSpoljno kaljeno staklo za zatitu od elementarnih nepogoda.

  Lina sigurnostUnutranje laminirano staklo.

  Materijali sporije bledeUnutranje laminirano staklo titi materijale od UV zraenja.

  Lako za odravajneSpecijalni premaz smanjuje broj potrebnih ienja spoljnjeg stakla.

  Zvuna izolacija od kieLaminirano multifunkcionalno staklo smanjuje buku od udara kinih kapi. Ram, krilo i zaptivke su takoe vani.

  39VELUX

  Gornjeupravljanje

  Daljinskoupravljanje

  Donjeupravljanje

  Donjeupravljanje

  GLU 0055 GGL 3060* GPU 3070*

  PremiumStandard Plus

  Za visokeparapetnezidove

  Donjeupravljanje

  GLL 1055 B

  P2A P2AP2A

  1B1 1B1

  P2A

  1B1

  P2A

  1B1 1B1

  P2A

  1B1

  P2A

  1B1

  P2A

  1B1

  P2A

  1B1

  P2A

  1B1

  VELUX INTEGRAGGU 006021*

  +3 3 15 4153+3 6 153+3 6+3 3 15 4 +3 3 15 4

  Staklo nema navedenu karakteristikuStaklo ima navedenu karakteristikuDobro Vrlo dobro Odlino Vrlo dobro Vrlo dobro Odlino

  * iste vrednosti vae i za prozore GGU 0060, GPU 0070 i GGU 006021 VELUX INTEGRA

 • 40 PROIZVODI ZA UGRADNJU

  Standardne VELUX opivke se prave od aluminijuma. Bakarne opivke i zatitni delovi prozora za bakarne krovove su takoe dostupni.

  Ukoliko elite specijalnu opivku za biber crep EDB, molimo kontaktirajte VELUX kancelariju.

  Modeli EKW i EKS za ugradnju u grupamaVELUX kombi reenja su diskretna spolja, ali impresivna iznutra. Jednostavno odluite koliko je prozora potrebno u vaoj prostoriji i kako ete ih kombinovati. Budite sigurni da VELUX sistem opivki moe ispuniti sve vae elje. Koristite EKS za ravne krovne pokri-vae debljine do 16 mm (2 x 8 mm), EKB za biber crep debljine do 38 mm (2 x 19 mm) i EKW za talasaste krovne materijale ukupne visine profila do 120 mm.

  EDS 0000Opivka za ugradnju jednog prozora. Standardno dostupna u aluminijumu tamno smee boje. Za ravne krovne pokrivae ukupne debljine do 16 mm (2 x 8 mm).

  EDW 2000 2 proizvoda u 1 pakovanjuVELUX nudi kompletno reenje za sigurnu ugradnju opivku za talasaste pokrivae EDW i termo i hidroizolacioni set BDX u jednom pakovanju. Kupovinom i ugradnjom ovog seta automatski produavate garantni rok na 10 godina.

  Veliine u cm Opivka Modeli prozora

  55 x 78 CK02

  55 x 98 CK04

  66 x 118 FK06

  66 x 140 FK08

  78 x 98 MK04

  78 x 118 MK06

  78 x 140 MK08

  78 x 160 MK10

  94 x 118 PK06

  94 x 140 PK08

  114 x 118 SK06

  114 x 140 SK08

  EDW 2000 opivka + termo i hidroizolacija 9.158,- 9.575,- 10.242,- 10.658,- 10.158,- 10.742,- 11.408,- 12.075,- 12.158,- 12.408,- 12.658,- 12.825,-10.990,- 11.490,- 12.290,- 12.790,- 12.190,- 12.890,- 13.690,- 14.490,- 14.590,- 14.890,- 15.190,- 15.390,-

  EDW 0000 za talasaste krovne pokrivae 6.242,- 6.658,- 7.325,- 7.742,- 7.242,- 7.825,- 8.429,- 9.158,- 9.242,- 9.492,- 9.742,- 9.908,-7.490,- 7.990,- 8.790,- 9290,- 8.690,- 9.390,- 10.190,- 10.990,- 11.090,- 11.390,- 11.690,- 11.890,-

  EDS 0000 za ravne krovne pokrivae 5.242,- 5.575,- 6.158,- 6.492,- 6.075,- 6.575,- 7.075,- 7.658,- 7.742,- 7.992,- 8.158,- 8.325,-6.290,- 6.690,- 7.390,- 7.790,- 7.290,- 7.890,- 8.490,- 9.190,- 9.290,- 9.590,- 9.790,- 9.990,-

  Isporuka odmah Rok isporuke 30 dana Cene sa PDV-om

  Oznake kombinovanih opivkiEKW za talasaste pokrivaeEKS za ravne pokrivaeEKB za biber crep

  10 GODINA GARANCIJE

  za krovne prozore i opivkeugraene sa BDX setom

  Opivke zaobljenih ivica koje se preklapaju sa krovom obezbeuju vodootpornu vezu izmeu prozora i krova i osiguravaju efikasnu drenau kinice.

  EDW 0000Opivka za ugradnju jednog prozora. Standardno dostupna u aluminijumu tamno smee boje. Za talasaste pokrivae ukupne profilacije do 120 mm (uklj. falcovani biber crep).

  Modeli EDW i EDS za pojedinanu ugradnju

  Cene kombinovanih opivki

  Cene prikazane u tabeli su cene pojedinanih opivki, bez BDX seta. Ukoliko vam je potrebna kombinovana opivka a radi lakog i brzog izraunavanja cene, pomnoite cenu pojedinane opivke sa brojem prozora u kombinaciji. U konanoj kalkulaciji moe doi do malih odstupanja u ceni - za tanu cenu vae kombinacije pozovite VELUX kancelariju.

  DUO TRIO QUATTRO TANDEM

  Opivke sigurna veza sa krovom

  Povoljnije!

 • 41VELUX

  Isporuka odmah Rok isporuke 30 dana Cene sa PDV-om

  10 GODINA GARANCIJE

  za krovne prozore i opivkeugraene sa BDX setom

  Veliine u cm Modeli prozora

  55 x 78 CK02

  55 x 98 CK04

  66 x 118 FK06

  66 x 140 FK08

  78 x 98 MK04

  78 x 118 MK06

  78 x 140 MK08

  78 x 160 MK10

  94 x 118 PK06

  94 x 140 PK08

  114 x 118 SK06

  114 x 140 SK08

  BDX termo i hidroizolacioni set(sadri i BFX)

  3.492,- 3.492,- 3.492,- 3.492,- 3.492,- 3.492,- 3.492,- 3.492,- 3.492,- 3.492,- 3.492,- 3.492,-4.190,- 4.190,- 4.190,- 4.190,- 4.190,- 4.190,- 4.190,- 4.190,- 4.190,- 4.190,- 4.190,- 4.190,-

  BFX hidroizolacioni set 2.658,- 2.658,- 2.658,- 2.658,- 2.658,- 2.658,- 2.658,- 2.658,- 2.658,- 2.658,- 2.658,- 2.658,-3.190,- 3.190,- 3.190,- 3.190,- 3.190,- 3.190,- 3.190,- 3.190,- 3.190,- 3.190,- 3.190,- 3.190,-

  BBX parna brana 2.242,- 2.242,- 2.242,- 2.242,- 2.242,- 2.242,- 2.242,- 2.242,- 2.242,- 2.242,- 2.242,- 2.242,-2.690,- 2.690,- 2.690,- 2.690,- 2.690,- 2.690,- 2.690,- 2.690,- 2.690,- 2.690,- 2.690,- 2.690,-

  LSG ram za unutranju oblogu, sadri i BBX

  5.575,- 5.658,- 6.158,- 6.325,- 5.825,- 6.158,- 6.575,- 9.575,- 7.075,- 7.325,- 7.575,- 7.825,-6.690,- 6.790,- 7.390,- 7.590,- 6.990,- 7.390,- 7.890,- 11.490,- 8.490,- 8.790,- 9.090,- 9.390,-

  LSB unutranja obloga za debljinukonstrukcije do 33 cm, sadri i BBX

  14.658,- 14.908,- 16.242,- 16.742,- 15.408,- 16.242,- 17.242,- 25.158,- 18.658,- 19.325,- 19.992,- 20.658,-17.590,- 17.890,- 19.490,- 20.090,- 18.490,- 19.490,- 20.690,- 30.190,- 22.390,- 23.190,- 23.990,- 24.790,-

  LSC unutranja obloga za debljinukonstrukcije do 43 cm, sadri i BBX

  18.575,- 18.992,- 20.658,- 21.242,- 19.575,- 20.658,- 21.825,- 31.992,- 23.742,- 24.575,- 25.408,- 26.158,-22.290,- 22.790,- 24.790,- 25.490,- 23.490,- 24.790,- 26.190,- 38.390,- 28.490,- 29.490,- 30.490,- 31.390,-

  Parna brana BBX titi od pojave kondenzacije 100% paronepropusno reenje

  (spreava prodor vlanog vazduha iz unutranjosti pros-torije u izolaciju)

  Savreno skrojena po dimenzija-ma krovnih prozora

  Hidroizolacioni set BFX Sadri hidroizolacionu foliju i

  drenani oluk Plisirani materijal osigurava

  fleksibilnu i vrstu vezu s krovnom konstrukcijom i hidroizolacijom krova

  Unutranja obloga LSB/LSC Prefabrikovani elementi koji

  omoguavaju brzu i pravilnu ugradnju

  Nov, vodootporan materijal koji se lako odrava

  Dostupna za sve veliine VELUX krovnih prozora

  Sadri parnu branu BBX koja spreava kondenzaciju i produ-vavanje

  Ram za unutranju oblogu LSG Fleksibilni elini ram

  omoguava brzu i pravilnu ugradnju u gipsane obloge

  Prilagodljiv razliitim nagibi-ma krova i razliitim dubina-ma krovne konstrukcije

  Sadri parnu branu BBX koja spreava kondenzaciju i produvavanje

  Energetskoreenje

  dobro

  Oprema zaugradnju

  Sadri: termoizolacioni okvir, hidroizolacionu foliju i drenani oluk Dodatno osigurava vodonepropusnu vezu izmeu krovnog prozora i krovne konstrukcije Smanjuje gubitak toplote eliminisanjem hladnih mostova oko prozora Pogodan za ugradnju na svim vrstama krovnih pokrivaa i uz sve VELUX opivke Ugradnjom BDX seta garancija na VELUX krovni prozor produava se sa 5 na 10 godina

  Termo i hidroizolacioni set BDX 2000

  Vie informacija o instalacionim proizvodima pronaite u posebnoj VELUX brouri.

  Kompletan sistem za sigurnu ugradnjuVELUX sistem ugradnje sadri sve neophodne komponente koje sa spoljanje i unutranje strane, osiguravaju dobru i trajnu ugradnju.Elementi sistema omoguavaju preciznu, brzu i loginu ugradnju po principu korak-po-korak, pri emu nijedna od faza ugradnje nije zanemarena.

  Originalni VELUX instalacioni proizvodi

 • 42 PROIZVODI ZA ZATITU OD SVETLOSTI, TOPLOTE I INSEKATA

  Zatita od toplote

  VELUX spoljne tende blokiraju znaajnu koliinu dolazeih sunevih zraka i spreavaju pre-grevanje prostorije. Spoljne tende smanjuju toplotu do 73% i pomau odravanju balansi-rane i prijatne temperature tokom celog dana. Materijal je transparentan i ostavlja otvoren pogled na okruenje dok istovremeno proputa svetlost u prostoriju. VELUX spoljnim tendama se lako upravlja i ugrauju se iz unutranjosti prostorije.

  SpoljnetendeEfektivna zatita od toplote tokom sunanih dana

  Dostupna bojaza spoljnu tendu: crna

  Spoljne tende na runo upravljanje se lako ugrauju sa unutranje strane na spoljnu stranu VELUX krovnog prozora.

  5060*Tehnike vrednosti su u skladu sa EN ISO 12567-2, EN 13363-2 i ISO 15099. Efekti se razlikuju prema tipu krovnog prozora i stakla.

  Smanjuju toplotu i do 73%*Mreasti materijal proputa svetlost u prostorijuRukovanje iz prostorijeLako se ugrauju iz prostorije

  Spoljne tendesmanjuju

  toplotu i do 73%*

  Vano! Pre kupovine proizvoda obavezno pogledajte tip i veliinu vaeg krovnog prozora.

  VELUX prepo

  ruka

  !

  Model Veliina prozora CK02

  C02CK04C04

  FK06F06

  FK08F08

  MK04M04

  MK06M06

  MK08M08

  MK10M10

  PK06P06

  PK08P08

  SK06S06

  SK08S08

  runo upravljanje MHL standard

  3.658,-4.390,-

  3.658,-4.390,-

  4.492,-5.390,-

  4.492,-5.390,-

  4.742,-5.690,-

  4.742,-5.690,-

  4.742,-5.690,-

  4.742,-5.690,-

  5.658,-6.790,-

  5.658,-6.790,-

  5.908,-7.090,-

  5.908,-7.090,-

  elektrino upravljanje MML standard

  20.825,-24.990,-

  22.492,-26.990,-

  25.492,-30.590,-

  26.242,-31.490,-

  25.158,-30.190,-

  27.075,-32.490,-

  29.242,-35.090,-

  32.492,-38.990,-

  31.158,-37.390,-

  32.492,-38.990,-

  32.492,-38.990,-

  36.575,-43.890,-

  solarno upravljanje MSL standard

  30.575,-36.690,-

  32.242,-38.690,-

  35.242,-42.290,-

  35.992,-43.190,-

  34.908,-41.890,-

  36.825,-44.190,-

  38.992,-46.790,-

  42.242,-50.690,-

  40.908,-49.090,-

  42.242,-50.690,-

  42.242,-50.690,-

  46.325,-55.590,-

  Proizvodi na elektrino upravljanje u kombinaciji s VELUX prozorima na runo upravljanje zahtevaju kontrolnu jedinicu KUX 110

  Isporuka odmah Rok isporuke 30 dana Cene sa PDV-om

  Cene

 • 43

  VELUX spoljanje roletne nude potpunu kon-trolu unutranje klime, tite va dom tokom leta i poboljavaju izolaciju vaeg krovnog pro-zora tokom hladnih meseci. VELUX spoljanje roletne takoe pruaju potpuno zamraenje i redukciju buke, stvarajui mrano i toplo okruenje za san i relaksaciju. Napravljene su od vrstog aluminijuma. Elegantno reenje bez kompromisa.

  Spoljanje roletnePotpuna zatita i komfor tokom cele godine

  Jedan okret krovnog prozora lako omogua-va kaenje spoljanje roletne na runo upra-vljanje.

  Dostupna bojaspoljanjih roletni

  Zatita od toplote

  Spoljanje roletne smanjuju

  toplotu i do 97%*

  *Tehnike vrednosti su u skladu sa EN ISO 12567-2, EN 13363-2 i ISO 15099. Efekti se razlikuju prema tipu krovnog prozora i stakla.

  VELUX spoljanje roletne su dostupne i u verziji na solarno upravljanje (SSL) sa odgovarajuim daljinskim upravljaem.

  Vano! Pre kupovine proizvoda obavezno pogledajte tip i veliinu vaeg krovnog prozora.

  Model Veliina prozora CK02

  C02CK04C04

  FK06F06

  FK08F08

  MK04M04

  MK06M06

  MK08M08

  MK10M10

  PK06P06

  PK08P08

  SK06S06

  SK08S08

  runo upravlj.(rotacija) SHL standard

  17.242,-20.690,-

  18.658,-22.390,-

  21.075,-25.290,-

  21.742,-26.090,-

  20.908,-25.090,-

  22.408,-26.890,-

  24.242,-29.090,-

  27.408,-32.890,-

  26.242,-31.490,-

  27.575,-33.090,-

  27.825,-33.390,-

  29.825,-35.790,-

  elektrino upravljanje SML standard

  25.825,-30.990,-

  27.825,-33.390,-

  31.492,-37.790,-

  32.492,-38.990,-

  31.158,-37.390,-

  33.492,-40.190,-

  36.158,-43.390,-

  40.825,-48.990,-

  39.158,-46.990,-

  41.158,-49.390,-

  41.492,-49.790,-

  44.575,-53.490,-

  solarno upravljanje SSL standard

  42.658,-51.190,-

  44.658,-53.590,-

  48.325,-57.990,-

  49.325,-59.190,-

  47.992,-57.590,-

  50.325,-60.390,-

  52.992,-63.590,-

  57.658,-69.190,-

  55.992,-67.190,-

  57.992,-69.590,-

  58.325,-69.990,-

  61.408,-73.690,-

  Proizvodi na elektrino upravljanje u kombinaciji s VELUX prozorima na runo upravljanje zahtevaju kontrolnu jedinicu KUX 110

  Isporuka odmah Rok isporuke 20 dana Rok isporuke 30 dana Cene sa PDV-om

  0000

  Smanjuju toplotu i do 97%*Pruaju potpuno zamraenjePoboljavaju izolaciju od hladnoeRedukuju buku od kie i gradaPoveavaju zatitu od provala

  VELUX

  Cene

 • 0705

  44 PROIZVODI ZA ZATITU OD SVETLOSTI, TOPLOTE I INSEKATA

  Zatamnjenje Siesta roletne

  Lagano upravljanje i pozicioniranje ine siesta roletne veoma jednostavnim za podeavanje.

  VELUX siesta roletne garantuju potpuno zamraenje zahvaljujui svetlonepropusnom dizajnu, koji odlikuju Oeko-Tex sertifikovane tkanine za zdrav dom i aluminijumske voice koje su ofarbane u crno sa unutranje strane kako bi eliminisale refleksiju. Veoma lak sistem rukovanja omoguava pozicioniranje u bilo kom poloaju i uivanje pri rukovanju. Uske bone voice koje se savreno uklapaju u va krovni prozor, pruaju kompletnom dizajnu moderan i diskretan izgled.

  Potpuno zamraenje u svako doba dana

  457345724569 4570 45714567 4568

  45614559 4560

  4556

  4558

  Dostupne boje za siesta roletne DKL, DML, DSL Standardne boje

  4555300920551705110010851025

  Vano! Pre kupovine proizvoda obavezno pogledajte tip i veliinu vaeg krovnog prozora.

  Proizvodi na elektrino upravljanje u kombinaciji s VELUX prozorima na runo upravljanje zahtevaju kontrolnu jedinicu KUX 110

  Model Veliina prozora CK02

  C02CK04C04

  FK06F06

  FK08F08

  MK04M04

  MK06M06

  MK08M08

  MK10M10

  PK06P06

  PK08P08

  SK06S06

  SK08S08

  runo upravljanje DKL

  standard5.158,-6.190,-

  5.575,-6.690,-

  6.325,-7.590,-

  6.575,-7.890,-

  6.242,-7.490,-

  6.742,-8.090,-

  7.242,-8.690,-

  8.408,-10.090,-

  7.992,-9.590,-

  8.408,-10.090,-

  8.325,-9.990,-

  9.075,-10.890,-

  trend5.992,-7.190,-

  6.408,-7.690,-

  7.158,-8.590,-

  7.408,-8.890,-

  7.075,-8.490,-

  7.575,-9.090,-

  8.075,-9.690,-

  9.242,-11.090,-

  8.825,-10.590,-

  9.242,-11.090,-

  9.158,-10.990,-

  9.908,-11.890,-

  elektrino upravljanje DML

  standard14.908,-17.890,-

  15.325,-18.390,-

  16.075,-*19.290,-

  16.325,-19.590,-

  15.992,-19.190,-

  16.492,-*19.790,-

  16.992,-*20.390,-

  18.158,-21.790,-

  17.742,-21.290,-

  18.158,-21.790,-

  18.075,-21.690,-

  18.825,-22.590,-

  trend15.742,-18.890,-

  16.158,-19.390,-

  16.908,-20.290,-

  17.158,-20.590,-

  16.825,-20.190,-

  17.325,-20.790,-

  17.825,-21.390,-

  18.992,-22.790,-

  18.575,-22.290,-

  18.992,-22.790,-

  18.908,-22.690,-

  19.658,-23.590,-

  solarno upravljanje DSL

  standard15.992,-19.190,-

  16.408,-19.690,-

  17.158,-20.590,-

  17.408,-20.890,-

  17.075,-20.490,-

  17.575,-21.090,-

  18.075,-21.690,-

  19.242,-23.090,-

  18.825,-22.590,-

  19.242,-23.090,-

  19.158,-22.990,-

  19.908,-23.890,-

  trend16.825,-20.190,-

  17.242,-20.690,-

  17.992,-21.590,-

  18.242,-21.890,-

  17.908,-21.490,-

  18.408,-22.090,-

  18.908,-22.690,-

  20.075,-24.090,-

  19.658,-23.590,-

  20.075,-24.090,-

  19.992,-23.990,-

  20.742,-24.890,-

  Isporuka odmah Rok isporuke 20 dana Rok isporuke 30 dana Cene sa PDV-om

  4563 4564 45654562

  Cene

  Potpuno zamraenjeOeko-Tex sertifikatFleksibilno pozicioniranjeJedinstven dizajn sa izuzetno uzanim voicama24 boje i desena

  *isporuka odmah samo za boju 1085

 • 45VELUX

  Disney & VELUX Dream Collection

  Star Wars & VELUX Galactic Night Collection

  Namenjeno sanjarima

  ak i najjaem Dedaju potreban je dobar san

  Vini Pu 1(4610)

  Vini Pu 2(4611)

  Bambi 1(4612)

  Bambi 2(4613)

  Mini 1(4614)

  Mini 2(4615)

  Princeze 1(4616)

  Princeze 2(4617)

  Miki 1(4618)

  Miki 2(4619)

  Avioni 1(4620)

  Avioni 2(4621)

  Napomena: Kao i kod svih materijala, stvarne boje se mogu razlikovati od prikazanih. Prikazani deseni su isk-ljuivo za potrebe ilustracije. Vaa roletna moe da se razlikuje zbog injenice da je svaki dizajn skaliran da odgovara specifinoj veliini prozora.

  Disney. Disney. Based on the Winnie the Pooh works by A. A. Milne and E. H. Shepard.

  & Lucasfilm Ltd.

  Zamraenje

  Zatamnjenje

  Naa Disney & VELUX Dream Collection obuhvata niz roletni za potpuno zamraenje koje su dizajnirane kako za mlade tako i za one koji se oseaju tako u srcu. One su najlaki nain da se stvori savren ambijent za zdrav san u spavaim sobama sa VELUX krovnim prozorima.

  Sve vazduh i zamraena spavaa soba obezbeuju malim herojima da se brzo prebace u svet snova i nastave svoje avanture u nekim drugim galaksijama. Sve Star Wars & VELUX Galactic Night Collection roletne obezbeuju totalno zamraenje i ne sadre nikakve tetne materije, a takoe se veoma lako i jednostavno montiraju. Roletne su na runo upravljanjei njima se veoma lako upravlja pomou bonih voica.

  Potpuno zamraenjeOeko-Tex sertifikatBez tetnih hemikalija

  Potpuno zamraenjeOeko-Tex sertifikatBez tetnih hemikalija

  Novo!

  Darth Vader(4710)

  The Death Star(4711)

  Kylo Ren(4712)

  Robots(4713)

  Vano! Pre kupovine proizvoda obavezno pogledajte tip i veliinu vaeg krovnog prozora.

  Model Veliina prozora CK02

  C02CK04C04

  FK06F06

  FK08F08

  MK04M04

  MK06M06

  MK08M08

  MK10M10

  PK06P06

  PK08P08

  SK06S06

  SK08S08

  runo upravljanje

  DKL Galactic Night Collection i

  DKL Dream Collection

  6.408,-7.690,-

  6.825,-8.190,-

  7.575,-9.090,-

  7.825,-9.390,-

  7.492,-8,990,-

  7.992,-9.590,-

  8.492,-10.190,-

  9.658,-11.590,-

  9.242,-11.090,-

  9.658,-11.590,-

  9.575,-11.490,-

  10.325,-12.390,-

  Cene

  Rok isporuke 20 dana Rok isporuke 30 dana Cene sa PDV-om

 • 4212

  0705

  46

  VELUX duo roletne donose prednosti zamraenja i podeavanja svetlosti.Dve roletne su spojene u jednu, koristei iste voice za podeavanje e-ljene kombinacije svetlosti i zamraenja. Ni jedna druga roletna ne prua ovoliko nivoa funkcionalnosti, i to je ini idealnim izborom za deje sobe i druge vienamenske prostorije.

  Duo roletna2 u 1 zamraenje ikontrola svetlosti

  VELUX roletna za zatamnjenje kombinuje platno za potpuno zamraenje i sistem za pozicion-iranje u tri poloaja pomou kukica.

  Roletne za ublaavanje svetlostiDelimino zamraenje prostorije

  Dostupne boje roletni za zatamnjivanje RHZ

  Zatamnjenje

  Zatamnjenje

  ZamraenjeKontrola svetlostiOeko-Tex sertifikatFleksibilno pozicioniranjeJedinstven dizajn sa izuzetno uskim voicama24 boje siesta roletne u kombinaciji sa belom plisiranom roletnom

  Plisirana tkanina u beloj boji

  300945724569 4570 45714567 4568

  Model Veliina prozora CK02

  C02CK04C04

  FK06F06

  FK08F08

  MK04M04

  MK06M06

  MK08M08

  MK10M10

  PK06P06

  PK08P08

  SK06S06

  SK08S08

  runo upravljanje DFD

  standard7.492,-8.990,-

  8.075,-9.690,-

  9.158,-10.990,-

  9.492,-11.390,-

  9.075,-10.890,-

  9.742,-11.690,-

  10.575,-12.690,-

  12.242,-14.690,-

  11.575,-13.890,-

  12.242,-14.690,-

  12.158,-14.590,-

  13.158,-15.790,-

  trend8.325,-9.990,-

  8.908,-10.690,-

  9.992,-11.990,-

  10.325,-12.390,-

  9.908,-11.890,-

  10.575,-12.690,-

  11.408,-13.690,-

  13.075,-15.690,-

  12.408,-14.890,-

  13.075,-15.690,-

  12.992,-15.590,-

  13.992,-16.790,-

  Cene

  Dostupne boje za duo roletne, DFD Standardne boje

  457345724569 4570 45714567 456845674556

  4563 4564 45654561 45624559 45604558

  4555300920551705110010851025

  4219

  PROIZVODI ZA ZATITU OD SVETLOSTI, TOPLOTE I INSEKATA

  Model Veliina prozora CK02

  C02CK04C04

  FK06F06

  FK08F08

  MK04M04

  MK06M06

  MK08M08

  MK10M10

  PK06P06

  PK08P08

  SK06S06

  SK08S08

  runo upravljanje RHZ

  2.908,-3.490,-

  2.908,-3.490,-

  3.575,-4.290,-

  3.575,-4.290,-

  3.825,-4.590,-

  3.825,-4.590,-

  3.825,-4.590,-

  3.825,-4.590,-

  4.575,-5.490,-

  4.575,-5.490,-

  4.742,-5.690,-

  4.742,-5.690,-

  Cene

  Vano! Pre kupovine proizvoda obavezno pogledajte tip i veliinu vaeg krovnog prozora.

  Isporuka odmah Rok isporuke 20 dana Rok isporuke 30 dana Cene sa PDV-om

  Zatamnjujui efekatPozicioniranje u tri poloaja i rukovanje uz pomo kukicaDve boje

  Povoljnije!

  Isporuka odmah Cene sa PDV-om

 • 47

  9050

  40604000

  VELUX

  VELUX ekonomine unutranje roletne nude jednostavno i pristupano podeavanje sve-tlosti. Roletne su sainjene od vrstog platna koje proputa svetlost i sistema za pozicioni-ranje u tri poloaja pomou kukica s kojim se roletna podeava brzo i lako.

  Unutranje roletnePrilagoavanje svetlosti

  Unutranje roletne s voicamaUblaavaju jainu dnevne svetlosti

  Jednostavno rukovanje i pozicioniranje u bilo kom poloaju omoguavaju lako podeavanje roletni.

  Podeavanje svetlosti

  Podeavanje svetlosti

  Usmeravaju dolazeu svetlostPozicioniranje u tri poloaja i rukovanje uz pomo kukica

  9050Dostupne boje unutranjih roletni, RHL.

  400010861028

  Usmeravaju dolazeu svetlostPruaju privatnostFleksibilno pozicioniranjeJedinstven dizajn sa izuzetno uzanim voicama15 razliitih boja i desena

  xxx41564155

  1952

  xxx

  4073 4079

  4160

  10861028

  Dostupne boje unutranjih roletni, RFL. Standardne boje

  VELUX unutranje roletne omoguavaju podeavanje jaine dnevne svetlosti veoma lakim rukovanjem i pozicioniranjem u bilo kom poloaju. Roletne su sainjene od platna koje ubla-ava svetlost i tankih bonih aluminijumskih voica koje se savreno uklapaju u ram vaeg krovnog prozora.

  4069

  4159xxx41584157

  Standardne boje i na lageru

  Vano! Pre kupovine proizvoda obavezno pogledajte tip i veliinu vaeg krovnog prozora.

  Model Veliina prozora CK02

  C02CK04C04

  FK06F06

  FK08F08

  MK04M04

  MK06M06

  MK08M08

  MK10M10

  PK06P06

  PK08P08

  SK06S06

  SK08S08

  runo upravljanje uz pomo kukica RHL standard

  2.658,-3.190,-

  2.658,-3.190,-

  3.242,-3.890,-

  3.242,-3.890,-

  3.492,-4.190,-

  3.492,-4.190,-

  3.492,-4.190,-

  3.492,-4.190,-

  4.158,-4.990,-

  4.158,-4.990,-

  4.325,-5.190.-

  4.325,-5.190.-

  Cene

  *Za RFL roletne na elektrino i solarno upravljanje pozovite VELUX kancelariju!

  Model Veliina prozora CK02

  C02CK04C04

  FK06F06

  FK08F08

  MK04M04

  MK06M06

  MK08M08

  MK10M10

  PK06P06

  PK08P08

  SK06S06

  SK08S08

  runo upravljanje RFL

  standard4.492,-5.390,-

  4.825,-5.790,-

  5.408,-6.490,-

  5.658,-6.790,-

  5.408,-6.490,-

  5.825,-6.990,-

  6.242,-7.490,-

  7.242,-8.690,-

  6.825,-8.190,-

  7.242,-8.690,-

  7.158,-8.590,-

  7.825,-9.390,-

  trend5.325,-6.390,-

  5.658,-6.790,-

  6.242,-7.490,-

  6.492,-7.790,-

  6.242,-7.490,-

  6.658,-7.990.-

  7.075.-8.490,-

  8.075,-9.690,-

  7.658,-9.190,-

  8.075,-9.690,-

  7.992,-9.590,-

  8.658,-10.390,-

  Cene

  Isporuka odmah Cene sa PDV-om

  Isporuka odmah Rok isporuke 20 dana Rok isporuke 30 dana Cene sa PDV-om

 • 48 PROIZVODI ZA ZATITU OD SVETLOSTI, TOPLOTE I INSEKATA

  VELUX plisirane roletne dodaju eleganciju vaem domu svojim dekorativnim dizajnom i ubla-avaju sunevu svetlost. Veliki broj boja i stilova ine ih inspirativnim dodatkom vaem domu, a pozicioniranje u bilo kom poloaju prua neogranienu fleksibilnost.

  Plisirane roletneFleksibilan sistem omoguavasavrenu privatnost

  Klasian i jedinstven dizajn VELUX venecijanera ini ih savrenim za prostorije sa visokom vlanou vazduha gde vam je potrebna kontrola dnevne svetlosti i privatnost.

  Venecijaneriist, klasian model za prostorije s visokom vlanou vazduha

  Podeavanje svetlosti

  Dostupne boje za venecijanere PAL i PML.

  Dostupne boje plisiranih roletni FHL, FML.

  7057 7012 70587059 7060 70617001 7055 7056

  Standardna boja

  Standardne boje

  Podeavanje svetlosti

  Blago usmeravaju dolazeu svetlostElegantan, dekorativan efekatFleksibilno pozicioniranjeJedinstven dizajn s izuzetno uskim voicama

  1262 1263 1264

  1269

  12731270 1271 127212681267

  12611260125712561255

  125912581016

  12661265

  Vano! Pre kupovine proizvoda obavezno pogledajte tip i veliinu vaeg krovnog prozora.

  Cene

  Model Veliina prozora CK02

  C02CK04C04

  FK06F06

  FK08F08

  MK04M04

  MK06M06

  MK08M08

  MK10M10

  PK06P06

  PK08P08

  SK06S06

  SK08S08

  runo upravljanje PAL

  standard6.158,-7.390,-

  6.575,-7.890,-

  7.492,-8.990,-

  7.742,-9.290,-

  7.408,-8.890,-

  7.992,-9.590,-

  8.575,-10.290,-

  9.908,-11.890,-

  9.408,-11.290,-

  9.908,-11.890,-

  9.825,-11.790,-

  10.742,-12.890,-

  trend6.992,-8.390,-

  7.408,-8.890,-

  8.325,-9.990,-

  8.575,-10.290,-

  8.242,-9.890,-

  8.825,-10.590,-

  9.408,-11.290,-

  10.742,-12.890,-

  10.242,-12.290,-

  10.742,-12.890,-

  10.658,-12.790,-

  11.575.-13.890,-

  elektrino upravljanje PML

  standard15.908,-19.090,-

  16.325,-19.590,-

  17.242,-20.690,-

  17.492,-20.990,-

  17.158,-20.590,-

  17.742,-21.290,-

  18.325,-21.990,-

  19.658,-23.590,-

  19.158,-22.990,-

  19.658,-23.590,-

  19.575,-23.490,-

  20.492,-24.590,-

  trend16.742,-20.090,-

  17.158,-20.590,-

  18.075,-21.690,-

  18.325,-21.990,-

  17.992,-21.590,-

  18.575,-22.290,-

  19.158,-22.990,-

  20.492,-24.590,-

  19.992,-23.990,-

  20.492,-24.590,-

  20.408,-24.490,-

  21.325,-25.590,-

  Cene Proizvodi na elektrino upravljanje u kombinaciji s VELUX prozorima na runo upravljanje zahtevaju kontrolnu jedinicu KUX 110

  Proizvodi na elektrino upravljanje u kombinaciji s VELUX prozorima na runo upravljanje zahtevaju kontrolnu jedinicu KUX 110

  Model Veliina prozora CK02

  C02CK04C04

  FK06F06

  FK08F08

  MK04M04

  MK06M06

  MK08M08

  MK10M10

  PK06P06

  PK08P08

  SK06S06

  SK08S08

  runo upravljanje FHL

  standard6.492,-7.790,-

  6.992,-8.390,-

  7.908,-9.490,-

  8.158,-9.790,-

  7.825,-9.390,-

  8.408,-10.090,-

  9.075,-10.890,-

  10.575,-12.690,-

  9.908,-11.890,-

  10.575,-12.690,-

  10.408,-12.490,-

  11.408,-13.690,-

  trend7.325,-8.790,-

  7.825,-9.390,-

  8.742,-10.490,-

  8.992,-10.790,-

  8.658,-10.390,-

  9.242,-11.090,-

  9.908,-11.890,-

  11.408,-13.690,-

  10.742,-12.890,-

  11.408,-13.690,-

  11.242,-13.490,-

  12.242,-14.690,-

  elektrino upravljanje FML

  standard16.242,-19.490,-

  16.742,-20.090,-

  17.658,-21.190,-

  17.908,-21.490,-

  17.575,-21.090,-

  18.158,-21.790,-

  18.825,-22.590,-

  20.325,-24.390,-

  19.658,-23.590,-

  20.325,-24.390,-

  20.158,-24.190,-

  21.158,-25.390,-

  trend17.075,-20.490,-

  17.575,-21.090,-

  18.492,-22.190,-

  18.742,-22.490,-

  18.408,-22.090,-

  18.992,-22.790,-

  19.658,-23.590,-

  21.158,-25.390,-

  20.492,-24.590,-

  21.158,-25.390,-

  20.992,-25.190,-

  21.992,-26.390,-

  Isporuka odmah Rok isporuke 20 dana Rok isporuke 30 dana Cene sa PDV-om

  Isporuka odmah Rok isporuke 20 dana Rok isporuke 30 dana Cene sa PDV-om

 • 49VELUX

  6514

  Rimske roletneStvorite toplu i udobnu atmosferu u vaem domu

  Podeavanje svetlosti

  Standardne boje

  Spremite se da uivate u dekorativnim VELUX rimskim roletnama. Istraite beskonaan potencijal tkanina i biete inspirisani mekim stilskim efektima koji ine ovu kolekciju prefi-njenom i originalnom.

  Nov izgled za nekoliko minutaTkanine na rimskim roletnama se mogu skidati zbog lakeg ienja. Sve tkanine za rimske roletne se prodaju zasebno za beskonanost stilskih mogunosti - kad god to poelite!

  650465036500 6501 6502

  650965086505 6506 6507

  65136510 6511 6512

  651965186515 6516 6517

  Dostupne boje za rimske roletne FHB, i zamenljivo platno za rimske roletne ZHB.

  Dostupne boje za rimske roletne FHB, i zamenljivo platno za rimske roletne ZHB.

  6:00 6520 12:00 6521 21:00 6522 65236:00 652412:00

  652521:00

  Kolekcija boja by Scholten & Baijings

  Vano! Pre kupovine proizvoda obavezno pogledajte tip i veliinu vaeg krovnog prozora.

  Cene

  Elegantne i dekorativneUblaavaju dolazeu svetlostFleksibilno pozicioniranjeJedinstven dizajn s izuzetno uzanim voicamaZamenljivo platnoLake za odravanjeBez vidljivih kanapa20 savremenih tkanina

  Model Veliina prozora CK02

  C02CK04C04

  FK06F06

  FK08F08

  MK04M04

  MK06M06

  MK08M08

  MK10M10

  PK06P06

  PK08P08

  SK06S06

  SK08S08

  runoupravljanje FHB

  standard6.742,-8.090,-

  7.242,-8.690,-

  8.242,-9.890,-

  8.492,-10.190,-

  8.158,-9.790,-

  8.742,-10.490,-

  9.492,-11.390,-

  10.992,-13.190,-

  10.325,-12.390,-

  10.992,-13.190,-

  10.908,-13.090,-

  11.825,-14.190,-

  trend7.575,-9.090,-

  8.075,-9.690,-

  9.075,-10.890,-

  9.325,-11.190,-

  8.992,-10.790,-

  9.575,-11.490,-

  10.325,-12.390,-

  11.825,-14.190,-

  11.158,-13.390,-

  11.825,-14.190,-

  11.742,-14.090,-

  12.658,-15.190,-

  Scholten & Baijings

  7.992,-9.590,-

  8.492,-10.190,-

  9.492,-11.390,-

  9.742,-11.690,-

  9.408,-11.290,-

  9.992,-11.990,-

  10.742,-12.890,-

  12.242,-14.690,-

  11.575,-13.890,-

  12.242,-14.690,-

  12.158,-14.590,-

  13.075,-15.690,-

  zamenljivoplatno za

  rimske roletneZHB

  standard2.992,-3.590,-

  3.492,-4.190,-

  4.492,-5.390,-

  4.742,-5.690,-

  4.408,-5.290,-

  4.992,-5.990,-

  5.742,-6.890,-

  7.242,-8.690,-

  6.575,-7.890,-

  7.242,-8.690,-

  7.158,-8.590,-

  8.075,-9.690,-

  trend3.825,-4.590,-

  4.325,-5.190,-

  5.325,-6.390,-

  5.575,-6.690,-

  5.242,-6.290,-

  5.825,-6.990,-

  6.575,-7.890,-

  8.075,-9.690,-

  7.408,-8.890,-

  8.075,-9.690,-

  7.992,-9.590,-

  8.908,-10.690,-

  Scholten & Baijings

  4.242,-5.090,-

  4.742,-5.690,-

  5.742,-6.890,-

  5.992,-7.190,-

  5.658,-6.790,-

  6.242,-7.490,-

  6.992,-8.390,-

  8.492,-10.190,-

  7.825,-9.390,-

  8.492,-10.190,-

  8.408,-10.090,-

  9.325,-11.190,-

  Isporuka odmah Rok isporuke 30 dana Cene sa PDV-om

 • 50 PROIZVODI ZA ZATITU OD SVETLOSTI, TOPLOTE I INSEKATA

  Dostupna boja za komarnik ZIL,svetlo siva.

  8888

  VELUX termo roletne kombinuju zamraenje i poboljavaju izolaciju pomou svoje strukture pelinjeg saa sa unutranjim aluminijumkim slojem. Dve klizee