vierschaarkroniek juli / augustus 2016

of 16 /16
VIERSCHAAR KRONIEK WAASMUNSTER - JULI-AUGUSTUS 2016 PAGINA 03 - VRIJE TIJD AMBACHTELIJK WEEKEND TOONT “VURIGE” AMBACHTEN BEZOEK ONZE WEBSITE WWW.WAASMUNSTER.BE GEMEENTEWAASMUNSTER GEM_WAASMUNSTER

Author: gemeente-waasmunster

Post on 03-Aug-2016

237 views

Category:

Documents


8 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

Page 1: Vierschaarkroniek juli / augustus 2016

VIERSCHAARKRONIEK

WAASMUNSTER - JULI-AUGUSTUS 2016

PAGINA 03 - VRIJE TIJD

AMBACHTELIJK WEEKEND TOONT “VURIGE” AMBACHTEN

BEZOEK ONZE WEBSITE

WWW.WAASMUNSTER.BE

GEMEENTEWAASMUNSTERGEM_WAASMUNSTER

Page 2: Vierschaarkroniek juli / augustus 2016

06

12

10

Leven en welzijn 02 Hartelijk proficiat05 Ingebruikname digitale informatieborden05 Vrijwillige openbare verkoping

Milieu en natuur06 Poel of sloot herstellen? Doe je voordeel!07 Je dak isoleren: een must07 Jouw droomhuis? Onze renovatieadviseur komt aan huis!

Verkeer en veiligheid08 N41 in Temse: heraanleg met fietstunnel en ventwegen09 Feestelijke inhuldiging van de kerkomgeving

Vrije tijd02 Aandacht!03 Ambachtelijk Weekend toont “vurige” ambachten 10 Kunstacademie Ter Beuken Waasmunster 2016-201711 Gemeentelijke Academie voor Beeldende Kunst 2016-201712 11 juliviering in Park Blauwendael12 Oproep vrijwilligers voor Festiveló13 Statiekermis 65 jaar: 1951 – 201613 Oeverlopen langs Schelde of Durme15 Hertkermis

Uit in Waasmunster14 Activiteitenkalender

Varia16 Ter info

Hartelijk proficiatAan de diamanten huwelijksjubilarissenDe heer Adriaan van Etten en mevrouw Anita Van der Vloet, 60 jaar getrouwd op 30 juni 2016

Aan de gouden huwelijksjubilarissenDe heer Georges Van Osselaer en mevrouw Virginie Tuypens, 50 jaar getrouwd op 8 juni 2016

De heer Fernand De Schepper en mevrouw Mariette Vercammen, 50 jaar getrouwd op 8 juli 2016

De heer Luc de Trazegnies en mevrouw Jeannine Verhaert, 50 jaar getrouwd op 12 juli 2016

De heer Michaël Staessens en mevrouw Marie-Louise Keymolen, 50 jaar getrouwd op 15 juli 2016

Aandacht!De sportdienst is gesloten van maandag 11 juli 2016 t.e.m. zondag 24 juli 2016.De bibliotheek is gesloten van maandag 11 juli 2016 t.e.m. zondag 24 juli 2016.

BEZOEK ONZE WEBSITE

WWW.WAASMUNSTER.BE

GEMEENTEWAASMUNSTERGEM_WAASMUNSTER

Vierschaarkroniek | Juli-Augustus 20162

Page 3: Vierschaarkroniek juli / augustus 2016

Vrije tijd

Ambachtelijk Weekend toont “vurige” ambachtenZaterdag 20 en zondag 21 augustus 2016 brengt het jaarlijks Ambachtelijk Weekend opnieuw duizenden bezoekers naar de meer dan 350 ambachten in het Waasland. De deelnemers tonen, demonstreren en verrassen je in hun eigen ateliers of op verzamelplaatsen. Op verschillende locaties kan je genieten van een lekker streekbiertje of – hapje.

In Waasmunster is park en kasteel Blau-wendael het centraal info- en vertrekpunt. VVV/Toerisme Waasmunster werkte een fietslus uit langs 6 Waasmunsterse loca-ties waar een 15-tal ambachten worden beoefend. Dit jaar staat het thema VUUR in de kijker.

Een folder met een overzicht van alle deelnemers in het Waasland is vanaf begin augustus gratis te verkrijgen bij de dienst Toerisme, maar we laten graag nu al enkele enthousiaste Waasmunsterse deelnemers aan het woord.

Brouwer Jan: “Het Ambachtelijk Weekend is een ideale gelegenheid om nieuwe bier-recepten voor te stellen. Koddestamper Cuvee Fumee is 3 jaar geleden voor het eerst geproefd op het Ambachtelijk Weekend, en na vele positieve reacties gecommerciali-seerd. Bezoekers kunnen dit jaar proeven van een nieuw bier met 4,5 alcoholpercen-tage, en van een kriek die slechts 2-jaarlijks wordt gebrouwen. Bezoekers kunnen zien hoe het brouwproces van graan tot bier verloopt, waar de ketels worden verwarmd en welke grondstoffen er gebruikt worden. Je kan de brouwinstallatie zien en vernemen hoe en waar de verwarming door vuur een rol speelt. Er zijn, afhankelijk van het aantal bezoekers, doorlopend demonstraties. De bezoekers kunnen proeven van alle bieren, aangevuld met een hapje.”

Susy: “Vilten is een eenvoudige techniek die veelzijdig kan toegepast worden. Het is be-langrijk dat je kan zien dat vilten een echte ambacht is. Vilten vraagt inzicht in het volle-dige proces: van wol naar afgewerkt product. We prikkelen bezoekers om zelf met wol aan de slag te gaan. Ik tracht vuur in het vilten te verwerken door kleuren te gebruiken die geassocieerd kunnen worden met vuur, bijvoorbeeld in de vorm van een vlam. Als randtechniek gebruik ik pyrogravure. Er zijn doorlopend demonstraties.”

Bakker Jan: “In de loop der jaren zijn we een ontmoetingsplaats geworden voor vele

deelnemers uit de wijde regio. De leden van KVLV-Ruiter zorgen voor een enthousias-te bediening. Tijdens het weekend wordt de oven warm gestookt en worden volop brood en vlaaien gebakken. In de tuin staat

een meer dan 100-jarige oven die je tij-dens dit weekend in werking ziet. De be-zoekers kunnen proeven van onze “Waas-munsterse” vlaai en brood. Wij serveren boterhammen met kaas, boerenham en ambachtelijk gemaakte “grijze” varkenskop. Bezoekers kunnen hun dorst lessen met

een ‘Koddestamper’. De demonstraties in ons bakhuis zijn doorlopend. Een bezoek aan de bakkersoven is ook mogelijk op za-terdagvoormiddag.”

Marc: “Ik wil de bezoeker tonen dat bonsai-kweken ook in België mogelijk is. We willen bewijzen dat ook onze boomsoorten heel geschikt zijn voor bonsai. Om beter te kun-nen bedraden bij bonsai wordt koperdraad uitgegloeid. Door gedurende een korte periode sterk te verwarmen worden dode takjes in een andere vorm gezet. Vuur dient bij bonsai bijna uitsluitend om dood hout in bonsai meer karakter te geven. Tijdens korte demo’s tonen we het vormen van dode takjes. Er wordt doorlopend bedraad en gesnoeid. Freesdemo’s worden voor-zien rond 11 en 15 uur. Dit is een techniek voor ervaren bonsaikwekers.”

“Vuur is één van de belangrijkste elementen”

Juli-Augustus 2016 | Vierschaarkroniek 3

Page 4: Vierschaarkroniek juli / augustus 2016

Vrije tijd

David: “Met lood in glas en brandschil-deren wil ik vergeten ambachten in de kijker zetten. Om van zand en kalk tot glas te komen heb je hitte(vuur) nodig. Tijdens het weekend kan je kennismaken met vormsmelten van glas in de oven en met brandschilderen. Verschillende glassoorten en kleuren worden versmolten en verwerkt tot een creatieve vorm. Je ziet de evolutie van zand tot glas en de vele mogelijkheden van afwerking. Doorlopend zijn er demon-straties voorzien van glas in lood, brand-schilderen, oven, …”

Elie: “Ik maak ornamenten met kristallen. Door ze in een frame van zilverdraad te steken geef ik bezoekers de kans om ook in contact te komen met de trillingen van deze kristallen. Bij het ontstaan van alle kristallen is vuur een belangrijk element. Ik tracht vuur te verwerken door kristallen te gebruiken als vertrekpunt. Als randtechniek maak ik gebruik van kaarsen decoreren met vloeibare was. De demonstraties zijn door-lopend.”

Smid Jan: “Vuur is één van de belangrijkste elementen in ons ambacht. Zonder vuur is er geen mogelijkheid tot smeden. Tijdens het ambachtelijk weekend maak je kennis met de mobiele veldsmisvuren. De be-zoeker wordt getoond hoe en waarom het vuur zo belangrijk is bij smeden. Er worden voorzieningen getroffen zodat bezoekers zeker het ambacht kunnen oefenen. Men kan leren verhitten en smeden op het aam-beeld. Er zijn werken voorzien die als de-monstratie zullen doorgaan, verspreid over het weekend.”

LOCATIES AMBACHTELIJK WEEKEND

• Park en Kasteel Blauwendael: hand-smeden - bonsaikweken – imker (enkel op zaterdag) – kantklossen – heemmu-seum.

• Neerstraat 16: lood in glas & brandschil-deren – vilten – creatief met kristallen, wenskaarten en kaarsen.

• Neerstraat 173: bierbrouwen.• Groenselstraat 82: brood- en vlaaibak-

ken in een 100-jaar oude buitenoven.

• Zonneterras - Oudeheerweg-Ruiter 201: ambachtelijke advocaat, hobbybierbrou-wer, meubelmaakster van oud naar nieuw.

• Vortekoestraat 41: bronsgieten en beeldhouwen

Streekgerechten te reserveren: gluten-vrij stoofvlees (Zonneterras 0476 59 15 55) en ‘vurige’ bakharing (Buurthuis 052 52 73 21).

MEER INFO:

Dienst Toerisme 052 46 95 27 [email protected] www.waasmunster.be www.ambachtelijkweekend.be toerismewaasmunster

Vierschaarkroniek | Juli-Augustus 2016 4

Page 5: Vierschaarkroniek juli / augustus 2016

Leven en welzijn

DE DRIE LEDBORDEN STAAN OP VOLGENDE LOCATIES:

• inrit parking Gentstraat• pleintje Oudeheerweg-Ruiter• aan de gevel van GC Hoogendonck

WELKE BOODSCHAPPEN ZIJN TOEGELATEN?

• algemene gemeentelijke informatie• aankondigingen van gemeentelijke activi-

teiten• aankondigen van activiteiten, georgani-

seerd door plaatselijke verenigingen en ge-meentelijke adviesraden, die toegankelijk zijn voor het grote publiek, en die plaats-vinden op het gemeentelijk grondgebied.

• aankondigingen van competitiewedstrij-den, en wedstrijduitslagen, door plaatse-lijke sportverenigingen

GEBRUIKERSRICHTLIJNEN

• Welke boodschappen kunnen niet?• Hoe moeten de advertenties aangeleverd

worden?• Duurtijd van de publicatie.• Verdere vormvereisten.• …

Dit is informatie die allemaal terug te vin-den is via www.waasmunster.be/ledborden. Lees zeker vóór de aanvraag de richt-lijnen door!

HOE AANVRAGEN?

De aanvraag tot publicatie wordt minstens 4 weken voor de activiteit of het evene-ment via e-mail ([email protected]) in-gediend bij de dienst informatie. Publicaties op de digitale informatieborden zijn gratis.

In de loop van mei en juni werden in Waasmunster 3 digitale informatieborden geïnstalleerd en in gebruik genomen. Het gemeentebestuur stelt deze informatieborden ter beschikking van de openbare instellingen werkzaam op het gemeentelijk grondgebied, en van alle plaatselijke verenigingen en gemeentelijke adviesraden.

Ingebruikname digitale informatieborden

MEER INFO:

Dienst Informatie 052 46 92 23 [email protected] www.waasmunster.be/ledborden

Vrijwillige openbare verkoopCENTRAAL GELEGEN WONING MET KANTOORRUIMTEN (VOORHEEN POLITIEKANTOOR) TE WAASMUNSTER, VIERSCHAAR 10, MET RECHT VAN UITWEG NAAR DE SCHIETAKKERSTRAAT

Geassocieerde Notarissen Jan Muller & Liesbeth Muller te Waasmunster zullen openbaar te koop stellen.

Een woon- en handelshuis, met afhangen en grond, gestaan en gelegen te Waas-munster, Vierschaar 10, ten kadaster gekend, sectie C, nummer 1250E P0000/deel, met een oppervlakte volgens meting van driehonderdennegen komma negen-enzeventig (309,79) vierkante meter.

De EPC-waarde bedraagt 334 kWh/m²jaar.

Onmiddellijk beschikbaar na betaling van koopsom en kosten.

INDELING: Gelijkvloers: kantoorruimte bestaande uit diverse bureelruimtes, 2 wc’s, kleine keuken, tuin met uitweg naar de Schie-takkerstraat, carport voor 3 wagens.1ste verdiep: woonruimte, grote living, ruime ingerichte keuken, wc, bergruimte, zeer groot terras.2de verdiep: 3 slaapkamers, badkamer met bad, lavabo, wc.Videofoon, overal dubbel glas, cv aardgas, grote zolder, grote kelder.

BEZICHTIGING: Elke dinsdag van 18 tot 20 uur & elke za-terdag van 10 tot 12 uur.Er kan ook bezichtigd worden, na afspraak op tel. 052 46 95 20, elke werkdag tussen 9 en 12 uur en tussen 13.30 en 15 uur, en op donderdag tot 18 uur.Slechts ingesteld op 261.000,00 Euro

VERKOOPDAG:Op donderdag 30 juni 2016 om 17 uur,

in de raadzaal van het gemeentehuis te Waasmunster, Vierschaar 1. Op deze zit-dag zal door de notaris worden beslist of er een mogelijkheid is tot hoger bod.Gehuwde kopers dienen beiden aanwezig of behoorlijk gemachtigd te zijn.Kandidaat-kopers gelieven hun trouwboek-je en huwelijkscontract mee te brengen.Kopers die kopen voor vennootschappen dienen de oprichtingsakte, wijzigingen en publicaties in het Belgische Staatsblad mee te brengen.

VOOR ALLE VERDERE INLICHTINGEN:

Geassocieerde notarissen Jan Muller & Liesbeth MullerKerkstraat 25, 9250 Waasmunster

052 46.12.79 052 46.21.51 [email protected] www.notariaatwaasmunster.be

Juli-Augustus 2016 | Vierschaarkroniek 5

Page 6: Vierschaarkroniek juli / augustus 2016

Milieu en natuur

Poel of sloot herstellen? Doe je voordeel!Is jouw poel of sloot toe aan herstel? Ook in Waasmunster staat Regionaal Landschap Schelde-Durme klaar met raad en daad. In bepaalde zones kunnen de kosten tot 70 % gefinancierd worden. Informatie inwinnen en je aanvraag indienen kan nog tot 15 augustus 2016.

Wist je dat poelen en sloten een grote land-bouw-, erfgoed-, natuur- én landschapswaar-de hebben? Het loont dan ook de moeite ze te laten herstellen. Doe je voordeel!

VOORDEEL 1

Onderhoud van sloten en poelen bevor-dert de afvoer van het regenwater. Dat gaat de verzuring van de bodem tegen, met een betere grasgroei tot gevolg.

VOORDEEL 2

Onvervuild slib is te vergelijken met com-post en verbetert de grond.

VOORDEEL 3

Sloten en poelen (soms oude vlasrootput-ten) zijn karakteristiek voor onze streek. Door hun hoge leeftijd zijn het levende ge-

tuigen van de zorg voor landbouw en land-schap in een ver verleden.

VOORDEEL 4

Modder verwijderen uit een poel of sloot verbetert de waterkwaliteit en de biotoop-waarde van de waterpartij voor allerlei wa-terplanten en -dieren. Daardoor herwint het water zijn helderheid. Vaak verschijnen waterplanten en duiken dieren op zoals kikkers, salamanders, ijsvogels en blauwe reigers.

VOORDEEL 5

Herstelde sloten zorgen voor essentiële ver-bindingen (corridors) tussen natuurgebie-den. Ze laten dieren toe zich veilig van het ene naar het andere gebied te verplaatsen. Bovendien verbinden ze leefgemeenschap-

pen met elkaar, waardoor ze bijdragen tot een groter draagvlak voor het voortbestaan van een soort.

VOORDEEL 6

Regionaal Landschap Schelde-Durme kan tot 70 % van de ruimingskosten financie-ren. De kans dat jouw project voor subsi-dies in aanmerking komt vergroot als jouw poel of sloot zich bevindt in de vochtige graslanden van riviervalleien en/of in een historisch permanent grasland en/of in een relictzone of ankerplaats.

Dit project is een concreet voorbeeld van hoe Regionaal Landschap Schelde-Durme samen met vele partners actie onderneemt om het landschap, de natuur en het erf-goed in de streek te ondersteunen en te verrijken.

MEER INFO:

Jan Maertens 052 33 89 11 [email protected] www.rlsd.be

© RLSD

Vierschaarkroniek | Juli-Augustus 2016 6

Page 7: Vierschaarkroniek juli / augustus 2016

Milieu en natuur

In juni 2016 dienden 7 Wase gemeenten een klimaatplan in bij de Europese Commissie in het kader van het Burgemeestersconvenant. Doel is om tegen 2020 20 % minder CO2 te produceren. Het is de bedoeling dat alle inwoners bewust worden dat er minder CO2 in de lucht mag komen. Burgers, bedrijven en openbare besturen moeten niet alleen bewust worden, maar er ook naar handelen.

VERWARMEN EN ISOLEREN

Het grootste energieverbruik bij particulie-ren zit in de verwarming van het huis. Om het energieverbruik te verminderen zet men voor bestaande woningen het meest efficiënt in op isolatie van daken.

Daarom werd er op 12 mei in de Re-zaal van GC Hoogendonck een uiteenzetting ge-geven over dakisolatie. Eerst kwam er info van Eandis aan bod over de verschillende vormen van dakisolatie (van de zoldervloer, via het onderdak) en materialen (zoals PUR, rotswol, cellenglas en cellulosevlokken).

Daarna was het de beurt aan Interwaas die uitleg over de samenaankoop dakisolatie, premies en leningen gaf. De premie voor dakisolatie geldt nog tot 31 december 2016.

Wens je de presentaties van deze avond te ontvangen dan kan je terecht bij [email protected].

PRAKTISCHE INFO VOOR SAMENAANKOOP EN INSTALLATIE

Wens je deel te nemen aan de gezamenlij-ke aankoop en eventuele plaatsing, meld je dan aan bij Interwaas, Waasland Klimaat-land: http://waaslandklimaatland.be/same-naankoop-dakisolatie-inschrijving.

Je kan inschrijven (niet bindend) om je zol-dervloer, hellend dak of plat dak te laten isoleren of om enkel het isolatiemateriaal aan te kopen. Er zal steeds iemand naar je persoonlijke situatie komen kijken voor een offerte op maat.

Je dak isoleren: een must

MEER INFO:

http://waaslandklimaatland.be http://www.eandis.be

TRANSITIEWAASMUNSTER

Jouw droomhuis? Onze renovatieadviseur komt aan huis!Iedereen die ooit een huis gerenoveerd heeft, weet het: er zijn een heleboel moei-lijke beslissingen te nemen. Hoe maak je je woning energiezuinig? Is zonne-energie iets voor mij? Regenwater gebruiken, een groendak, dak en gevels isoleren, … Door van bij het begin van het proces vooruit te kijken, een plan te maken en doordacht te kiezen, realiseer je stapje voor stapje je droomhuis.

DUURZAAM & COMFORTABEL: JA GRAAG!

Op zoek naar onafhankelijk advies om je project waar te maken? Het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen lanceert

renovatieadvies aan huis voor Oost-Vla-mingen die hun verbouwing op een duurzame manier willen aanpakken. Dat betekent je energieverbruik naar bene-den halen en rekening houden met een leefbare woonomgeving, maar ook meer wooncomfort.

VOOR WIE?

Voor alle Oost-Vlamingen die willen renoveren en meer willen weten over iso-latie, ventilatie, verwarming, zonne-ener-gie of duurzame materialen. De adviseur spreekt met jou af op de werf. Zo krijg je advies dat perfect op maat is.

GRATIS!

Anderhalf uur renovatieadvies is nu volledig gratis, in plaats van 280 euro. De gemeen-te en het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen nemen de volledige kost op zich.Surf naar www.bouwwijs.be/renovatiead-vies en vul digitaal je aanvraag in. Een ad-viseur neemt contact op met je voor een afspraak.Kies je voor nieuwbouw? Dan geven we je graag advies op ons kantoor. Meer info op www.bouwwijs.be/bouwadvies. Ook voor korte vragen rond duurzaam bouwen en verbouwen kan je terecht bij het Steunpunt. Mail naar [email protected] of bel op het nummer 09 267 78 07.

Juli-Augustus 2016 | Vierschaarkroniek 7

Page 8: Vierschaarkroniek juli / augustus 2016

Verkeer en veiligheid

N41 in Temse: heraanleg met fietstunnel en ventwegen

Het Agentschap Wegen en Verkeer startte eind mei met werken aan de N41 in Temse. Gedurende deze werken zal er in bepaalde fasen ook verkeershinder zijn in onze ge-meente, en zal de halte Duivenhoek van De Lijn verplaatst worden. Daarenboven wordt deze weg ook vaak gebruikt om Sombeke te bereiken, en zullen ook men-

sen van Waasmunster vragen hebben bij de herinrichtingsplannen van deze drukke gewestweg. Hieronder zie je hoe de nieuwe N41 er zal uitzien. Wie meer info wil kan terecht op volgende website: http://wegen-enverkeer.be/werken/n41-temse-heraan-leg-met-fietstunnel-en-ventwegen.

WAT HOUDEN DE WERKEN IN?

De N41 tussen Steenweg Hulst-Lessen (Ket-termuit) en de tunnel aan de Dorpstraat (Duivenhoek) krijgt een grondige facelift. Het Agentschap Wegen en Verkeer, gemeente Temse, RioPact en Synductis slaan de handen in elkaar voor een veiligere en vlottere N41 met comfortabele, veilige fietspaden.

Vierschaarkroniek | Juli-Augustus 2016 8

Page 9: Vierschaarkroniek juli / augustus 2016

Verkeer en veiligheid

Ventwegen langs N41Naast de N41 komen twee parallelle wegen of ventwegen. Woningen en handelszaken sluiten straks niet meer rechtstreeks aan op de N41, maar wel op de ventweg. Zo kan het lokale verkeer van het doorgaan-de verkeer op de N41 scheiden. Gevaarlijke linksafbewegingen worden zo onmogelijk en het doorgaande verkeer op de N41 kan vlotter rijden. Op de ventweg rijdt u straks 50km/u, op de N41 70km/u. Ook bussen maken gebruik van de ventwegen.

Veilig fietsenLangs beide ventwegen komt een dubbel-richtingsfietspad. In het midden, ter hoog-te van de toekomstige bushalte, komt een fietstunnel onder de N41 die beide fietspa-den met elkaar verbindt.

Feestelijke inhuldiging van de kerkomgevingOp zaterdag 28 mei werd de heraanleg van de kerkomgeving op feestelijke wij-ze ingehuldigd in de aanwezigheid van heel wat buurtbewoners. The Mobile Brassband zorgde voor de muzikale omlijsting, en de genodigden werden te-vens getrakteerd op een natje en een droogje.

Het studiebureau S. Bilt werd aangeduid om het ontwerp voor de hernieuwde kerkomgeving te maken, en de firma Theo De Vlieger zorgde voor de uitvoering. De werken zijn gestart op 4 januari en hebben 75 werkdagen in beslag genomen. Het gemeentebestuur dankt iedereen die deze werken mee tot een goed einde heeft gebracht, en in het bijzonder alle bewoners en handelaars uit de buurt die de onvermijdelijke hinder hebben moeten ondergaan.

Juli-Augustus 2016 | Vierschaarkroniek 9

Page 10: Vierschaarkroniek juli / augustus 2016

Vrije tijd

STUDIERICHTING MUZIEK

Muziekinitiatie: Creatief Musiceren1 uur per week: 1ste en 2de leerjaar basis-onderwijs. Op een speelse en ontspannen wijze gaan de kinderen op ontdekkings-tocht in de wereld van muziek.

Algemene Muzikale Vorming (AMV) en Samenzang (SZ)4 leerjaren voor kinderen vanaf 8 jaar of het 3de leerjaar basisonderwijs.2,5 uur per week (in 2 blokken opgesplitst).De leerling wordt vertrouwd gemaakt met de basisbegrippen van de muzikale taal, alsook het plezier bijgebracht om samen al zingend te musiceren. Vanaf het 2de jaar wordt naast de AMV+SZ een instrument aangeleerd.

STUDIERICHTING WOORD

Spreken en Spelen (Algemene Verbale Vorming)Sta jij graag in de schijnwerpers? Of mis je net dat beetje zelfvertrouwen ... Voel jij je een theaterbeest? Of zou je dat net heel graag willen worden ... Vindt iedereen dat jij zo een mooie uit-spraak hebt? Of kan het nog net dat ietsie-pietsie beter ...Iedereen is welkom! Al spelenderwijs leer je in de cursus Spreken en Spelen (theaterini-tiatie) de basistechnieken van het spreken en spelen zodat je later helemaal klaar bent om met veel goesting dat podium te be-stormen!

Woordinitiatie1 uur per week: leerlingen 1ste en 2de jaar basisonderwijs.Heb je iets met woorden, letters, zinnen? Vind je het de max om in je oma’s kleer-kast te snuisteren en je te verkleden? Heb

je altijd al eens Romeo willen zijn? Of Julia? Of speel je gewoon graag toneel? Dan is dit misschien iets voor jou!

Spreken en Spelen (Theaterinitiatie)Vroeger: Algemene Verbale Vorming (AVV)1 uur per week.In Spreken en Spelen (theaterinitiatie) kan je instromen op leeftijd. Ben je 8 jaar of zit je in het 3de leerjaar, dan volg je het 1ste jaar Spreken en Spelen (theaterinitiatie). Maar je kan bijvoorbeeld ook starten in het 5de leerjaar. Je begint dan onmiddellijk in het 3de jaar Spreken en Spelen.

KENNISMAKINGSLES

Weet je niet goed of je graag muziek, woord of allebei zou volgen?Wil je eerst eens kennis maken met de leer-kracht en de klas? Kom dan naar de kennis-makingslessen in de week van 8 tot en met 15 september:Creatief Musiceren: Zaterdag 10 september: 11 – 12 u.Algemene Muzikale Vorming (vanaf 8 jaar of 3de leerjaar): Zaterdag 10 september: 8.30-10 u. Woensdag 14 september: 13-14 u.Woordinitiatie (1ste en 2de leerjaar): Dinsdag 13 september: 16.30-17.30 u.Spreken en spelen (Algemene Verbale Vorming):3de en 4de lj: dinsdag 13 september: 17.30 – 18.30 u.5de en 6de lj: dinsdag 13 september: 18.30 – 19.30 u.

INSCHRIJVINGSGELD

Jongeren: € 63 of € 41 (sociale vermindering)Volwassenen: € 301 of € 126 (jongeren 18-24j en sociale vermindering)Bijkomende bijdrage van € 5.50 per gevolg-de studierichting.

INSCHRIJVINGSDATA FILIAAL WAASMUNSTER

Zaterdag 02/07: 9.30 – 12 u.Zaterdag 03/09: 9.30 – 12 u.Daarna enkel in de hoofdschool in Lokeren.

Gelieve in te schrijven vóór 15 september 2016 ! De inschrijvingen worden definitief afgesloten op 30 september.

Wil je muziek spelen of theater ma-ken? Wil je je eerste stapjes op het toneel zetten? Wil je een instrument bespelen? Dat kan allemaal in het fili-aal van Kunstacademie Ter Beuken in Waasmunster! Het hele team leerkrachten wil de kunstenaar op het podium in jou ac-tiveren, steunen en begeleiden in de zoektocht naar jouw talent.

Kunstacademie Ter Beuken Waasmunster 2016-2017

MEER INFO:

Kunstacademie Ter Beuken Directeur: Herlind GeritsGroendreef 8 - 9160 Lokeren

09 340 95 23 [email protected] www.lokeren.be/kunstacademie

Filiaal WaasmunsterNijverheidslaan 48 9250 Waasmunster

052 40 99 67

Vierschaarkroniek | Juli-Augustus 2016 10

Page 11: Vierschaarkroniek juli / augustus 2016

Vrije tijd

De Gemeentelijke Academie voor Beeldende Kunst is er voor iedereen tussen 6 en 99 jaar.Bij ons mag iedereen zich jong voelen.

LAGERE GRAAD: KINDEREN VAN 6 TOT 11 JAAR

ATELIER RUITER Oudeheerweg-Ruiter 181 Zaterdag en zondag: 10.00 tot 12.00 u.

ATELIER SOMBEKE Veldstraat 4 Woensdag: 14.00 tot 16.00 u. & zaterdag: 10.00 tot 12.00 u.

ATELIER CENTRUM Kerkstraat 51 Zaterdag en zondag: 10.00 tot 12.00 u. Woensdag: 13.20 tot 15.00 u. & 15.00 tot 16.40 u.

ATELIER ANIMATIE CENTRUM Kerkstraat 51 Vrijdag: 17.00 tot 19.00 u.

MIDDELBARE GRAAD: JONGEREN VAN 12 TOT 17 JAAR

Kerkstraat 51 - 9250 Waasmunster

ATELIER BEELDENDE VORMING Woensdag: 19.00 tot 21.00 u. & zaterdag: 09.00 tot 12.30 u.

ATELIER DIGITALE BEELDVORMING Woensdag: 19.00 tot 21.00 u. & vrijdag: 18.30 tot 22.00 u.

HOGERE GRAAD: JONGEREN EN VOLWASSENEN VANAF 18 JAAR

Kerkstraat 51 - 9250 Waasmunster

ATELIER TEKENKUNST Donderdag & zaterdag: 09.00 tot 12.30 u.Donderdag 18.30 tot 22.00 u.

ATELIER KUNSTEXPLORATIE Woensdag: 19.00 tot 21.30 u.

ATELIER BEELDHOUWKUNST Zaterdag en zondag: 09.00 tot 12.30 u.

ATELIER SCHILDERKUNST 1 Woensdag en donderdag: 09.00 tot 12.30 u.

ATELIER SCHILDERKUNST 2 Zaterdag en zondag: 09.00 tot 12.30 u.

KUNSTGESCHIEDENISDonderdag: 19.30 tot 21.30 u.

KUNSTEXPLORATIE Fotografie, fotobewerking, film, …

Donderdag: 19.30 tot 22.00 u. en zondag: 09.50 tot 12.30 u.

ATELIER KERAMIEK Durmelaan 34A - campus PCVO- 9160 LokerenDinsdag, donderdag & zaterdag: 09.00 tot 12.30 u.Maandag, dinsdag & donderdag: 13.30 tot 17.00 u.Maandag & woensdag: 18.30 tot 22.00 u.

KUNSTEXPLORATIE –KERAMIEKDonderdag: 13.30 tot 17.00 u.

Ateliers vrij te bezoeken en inschrijvingen gedurende de volledige maand september.

Gemeentelijke Academie voor Beeldende Kunst 2016-2017

MEER INFO:

Kerkstraat 51 – 9250 Waasmunster 052 46 32 33 [email protected] www.academiewaasmunster.be

Fleur Van Leven & Iris Schoonooghe © Robbe Van Avermaet

Juli-Augustus 2016 | Vierschaarkroniek 11

Page 12: Vierschaarkroniek juli / augustus 2016

Vrije tijd

11 juliviering in Park Blauwendael

MAANDAG 11 JULI

16.00 u. – 18.00 u.: Kinderanimatie (Springkasteel, schminken, ...)19.00 u. – 20.15 u.: Coverband De SCHil20.15 u. – 20.45 u.: DJ Set20.45 u. – 21.00 u.: Toespraak schepen van Cultuur21.00 u. – 22.30 u.: Gene Thomas

22.30 u.: MUZIKAAL VUURWERK

+ Eet- en drankstandjes / Gratis toegang!

Oproep vrijwilligers voor FestivelóOp zondag 11 september organiseert GC Hoogendonck samen met CC Jan Ter-vaert uit Hamme de muzikale happening FESTIVELó, een fietstocht met kunstige snoepjes door het prachtige Durmeland-schap. Het wordt een dag met spran-kelende muziek, prikkelende poëtische gekte, schilderachtige plekjes en paadjes, verborgen schatten, kastelen, parken, kerkjes, dijken en polderland.

Deze leuke activiteit mikt op een 700 deelnemers, een organisatie die heel wat praktische zaken met zich meebrengt en personele inzet vergt.

Begint het ook bij jou te kriebelen om een handje toe te steken zodat alle deel-nemers op een fijne manier worden ont-haald en ook de artiesten hun ding kun-nen doen?Wij zorgen alvast voor de leuke sfeer en een vrijwilligersvergoeding.

MEER INFO

Sofie D’hanis 052 40 99 66 [email protected]

Narcisse Merlier 052 46 34 24 [email protected]

Vierschaarkroniek | Juli-Augustus 2016 12

Page 13: Vierschaarkroniek juli / augustus 2016

Vrije tijd

Statiekermis 65 jaar: 1951 – 2016VRIJDAG 22 JULI 2016.

Huldiging van de wijkburgemeester 2016 in Blauwendael om 18.00 u. met bijbehorende receptie voor genodigden.

ZATERDAG 23 JULI 2016

13.30 u. Zeskamp: Waasmunsterse ploegen nemen het tegen el-kaar op in een sportief duel.

18.00 u. Steak à volonté, kippeborst en visbouché (vispannetje) met frietjes.VVK 16 €. Je kan ook de avond zelf beslissen om mee te eten aan 18 €. Kindermenu tot 12 jaar: kipfilet aan 10 €

20.30 u. Optreden van de Vlaamse André Van Duin

ZONDAG 24 JULI 2016

08.00 u. Start inschrijving Mountainbike tourtocht aan Café 33. (tent comité aan bakkerij Ivens)

11.00 u. H-mis voor de overleden buurtbewoners in de OLV-kerk te Waasmunster

14.00 u. XXL tafelvoetbal tornooi17.00 u. Eierenworp voor kinderen tot 12 jaar.17.30 u. Eierenworp voor volwassenen. 19.30 u. Café chantant op rijdend podium

We zoeken The Voice van de Statie in taverne Hoogen-donck, ‘t Speelse Geweten en Den Eyck, en afsluitend de finale in café 33.

MAANDAG 25 JULI 2016

09.00 u. Rommel-, antiek- en feestmarkt Je bent welkom in “Cafe 33”

11.00 u. Officiële opening van feestmarkt door onze wijkburge-meester, burgemeester en schepenen van Waasmunster.

14.00 u. Colabakken stapelwedstrijd.16.30 u. Torenworp voor kinderen tot 12 jaar.17.00 u. Einde feestmarkt.

Gezellig samenzijn in taverne ’t Speelse Geweten, Den Eyck, taverne Hoogendonck en Café 33

22.30 u. GROOT VUURWERK!in een verkeersvrije Dommelstraat. Na het vuurwerk sfeervolle muziek in ons eigenste Café 33.

Voor info:Website: www.statiekermiswaasmunster.beOf in alle handelszaken van de Stationsstraat.

RWL event radio zendt dit jaar uit vanuit de Stationsstraat van 15/07 tot 25/07 op frequentie 97.2 Mhz.

Fototentoonstelling van de oude statie in krantenwinkel De Grif-fel aan het rondpunt.

Contact: [email protected]

Oeverlopen langs Schelde of DurmeHeb jij ook al bordjes van de Roosen-bergroute of Sombeke-Oude Durmerou-te gezien?Deze beide wandelingen zijn nieuw. Zij maken deel uit van Oeverlopen, het wan-delproject van Toerisme Oost-Vlaanderen in samenwerking met de gemeente.

Oeverlopen laat je wandelen langs Schel-de en Durme waar de Sigmawerken het landschap steeds in verandering brengen.Voorlopig zijn er 8 wandelroutes tussen Waasmunster, Temse en Kruibeke uit-gewerkt met 3 nieuwe wandelroutes en 5 herwerkte routes. Deze routes zorgen voor een unieke wandelervaring in het overstromingsgebied.

Wegens de sigmawerken worden er geen folders opgemaakt. Voorlopig kan je alle

gegevens, beschrijving en plannen down-loaden van de sites http://www.tov.be/nl/oeverlopen of http://www.toerisme-waasland.be/nl/oeverlopen.

Download je wandelkaart en geniet van een sportieve uitstap in Waasmunster of één van de buurgemeenten. Andere wan-delfolders, fietsroutes, fietsnetwerkkaar-ten, toeristische folders en kaarten, deel-nameformulieren aan de fietszoektocht zijn te verkrijgen bij de toeristische dienst.

MEER INFO

Dienst Toerisme 052 46 95 27 [email protected] toerismewaasmunster

Juli-Augustus 2016 | Vierschaarkroniek 13

Page 14: Vierschaarkroniek juli / augustus 2016

in Waasmunster sport

uitstappen

evenement

expo

cursus

KAATSSPORT IN ST.–ANNA: FOLKLORE OF SPORT!

WOE 06/07/16 OM 19.00 u.

In het clublokaal, in het zaaltje van Café Sint-Antonius, maak je kennis met de kaats-sport die beoefend wordt op de Rodendries. Enkele kernspelers, oud-spelers en bestuursle-den geven een demonstratiewedstrijd.

Prijs: € 5Locatie: Café Sint-Antonius, Rodendries. Org.: Toerisme WaasmunsterInfo: 052 46 95 27, [email protected]

11 JULIVIERING IN PARK BLAUWENDAEL

MA 11/07/2016 VANAF 16.00 u.

Zie artikel pagina 12.

Locatie: Park Blauwendael.Org.: Gemeentebestuur Waasmunster

OP STAP NAAR HET MOOISTE PLEKJE VAN WAASMUNSTER

WOE 13/07/16 OM 19.00 u.

Het gebied tussen de Durmedijk en de Ham-straat, gelegen nabij het erkend natuurreser-vaat Molsbroek, maakt deel uit van de Dur-mevallei. De Hamputten ( +/- 135 ha) ontstaan door de zandwinning, vormen een potentieel, waardevol en aantrekkelijk natuurgebied waar zachte recreatie mogelijk is.

Prijs: € 5

Locatie: Hamstraat, Waasmunster, naast de surf-zeilclub Del Mare, aan het herinneringsbord "Mooiste plekje van Waasmunster”Org.: Toerisme WaasmunsterInfo: 052 46 95 27, [email protected]

BLOEDINZAMELING RODE KRUIS WAASMUNSTER

MA 18/07/2016 & MA 25/07/2016 VAN 17.00 u. TOT 19.30 u.

Je kan het leven van iemand redden! Gewoon door bloed te doneren. Aarzel geen seconde en kom op bovenstaande data bloed geven.

Plaats: GC Hoogendonck. Nijverheidslaan 48.Org.: Rode Kruis

ABDIJ ROOSENBERG: IN DE VOETSPOREN VAN ARCHITECT DOM HANS VAN DER LAAN

WOE 20/07/16 OM 19.00 u.

De Roosenbergabdij van de Mariazusters van Franciscus, verborgen in de bossen van Waas-munster, straalt rust en eenvoud uit. Dit re-cent geklasseerde monument werd gebouwd in 1975 door de Nederlandse Benedictijner monnik Dom Hans van der Laan. Geniet van de wandeling door de abdij en haar prachtige tuin en ontdek de achtergronden van deze ar-chitectuur.

Prijs: € 5

Locatie: Roosenbergabdij, Oudeheerweg-Heide 3.Org.: Toerisme WaasmunsterInfo: 052 46 95 27, [email protected]

OPENLUCHTFILM

WOE 20/07/16 OM 21.30 u.

In het rustig, groen kader van park Blauwen-dael organiseert jeugdraad Waasmunster met steun van het gemeentebestuur voor de 4de keer openluchtcinema. Bij regenweer gaat deze activiteit niet door.

Locatie: Park Blauwendael.Org.: Jeugdraad & Jeugddienst WaasmunsterInfo: Waasmunsterzomert

BEZOEK AAN EEN BONSAIKWEKER

WOE 27/07/16 OM 17.00 EN 19.00 u.

Marc De Beule, voorzitter van de Vlaamse en Wase bonsaivereniging en bonsaikweker ver-telt gepassioneerd over bonsai.

Prijs: € 5Locatie: Stationsstraat 127.Org.: Toerisme WaasmunsterInfo: 052 46 95 27, [email protected]

ZOMERBAR & KUBBTORNOOI

ZATERDAG 30/07/16 OM 16.00 u.

Jeugdraad Waasmunster tovert op zaterdag 30 juli 2016 vanaf 16.00 uur Park Blauwendael om tot een gezellige zomerse plek met cock-tails, kubbtornooi, … waar het fijn is om te ver-toeven voor klein en groot. Bij regenweer gaat deze activiteit niet door.

Activiteiten voor de UiT in Waasmunster-kalender van september 2016 moeten uiterlijk op 8 augustus 2016 geregistreerd worden via www.uitdatabank.be. Activiteiten die later ingevoerd worden, kunnen niet meer opgenomen worden.

HOE MOET JE EEN ACTIVITEIT INVOEREN IN DE UITDATABANK?• Ga naar www.uitdatabank.be• Maak een nieuwe account aan• Na het ingeven van een e-mailadres en paswoord, ontvang je een bericht met de

bevestiging van je registratie• Log in met je e-mailadres en paswoord• Nu kan je aan de slag om je activiteit in te voeren

OPGELET!De terugkerende activiteiten worden enkel gepubliceerd in de Vierschaarkroniek van januari en september.

Vierschaarkroniek | Juli-Augustus 2016 14

Page 15: Vierschaarkroniek juli / augustus 2016

Locatie: Park Blauwendael.Org.: Jeugdraad & Jeugddienst Waas-munsterInfo: Waasmunsterzomert

OP SCHATTENJACHT MET GEOCACHING

WOE 03/08/16 OM 19.00 u.

Geocaching is een buitensport en spel, waarbij gebruik wordt gemaakt van een gps-ontvan-ger of telefoon om ergens ter wereld een cache (verstopplaats) te vinden.

Prijs: € 5Locatie: Kasteel BlauwendaelOrg.: Toerisme WaasmunsterInfo: 052 46 95 27, [email protected]

OPENLUCHTFILM

DO 04/08/16 OM 21.00 u.

In het rustig, groen kader van park Blauwen-dael organiseert jeugdraad Waasmunster met steun van het gemeentebestuur voor de 4de keer openluchtcinema. Bij regenweer gaat deze activiteit niet door.

Locatie: Park Blauwendael.Org.: Jeugdraad & Jeugddienst Waas-munsterInfo: Waasmunsterzomert

UPSTAIRS DOWNSTAIRS

WOE 10/08/16 OM 19.00 u.

Enkele inwonende personeelsleden van kas-teel Blauwendael, de butler, de gouvernan-te-schooljuf, de tuinman, de kokkin en het

dienstmeisje vertellen in verschillende ruimtes in het kasteel over hun ervaringen en werk in het begin van de 20ste eeuw.

Prijs: € 5Locatie: Kasteel Blauwendael.Org.: Toerisme WaasmunsterInfo: 052 46 95 27, [email protected]

HOEVEFIETSTOCHT

WOE 17/08/16 OM 19.00 u.

De hoeveroute brengt je naar de verschillende types van Wase hoeven die de gemeente nog rijk is.

Prijs: € 5Locatie: Vierschaar.Org.: Toerisme WaasmunsterInfo: 052 46 95 27, [email protected]

AMBACHTELIJK WEEKEND

ZA 20/08/16 EN ZO 21/08/16

Zie artikel pagina 3.

Org.: VVV / Toerisme WaasmunsterInfo: 052 46 95 27, [email protected]

VAN SCHANDPAAL NAAR DORPSHEKS OF VAN SINT-ROCHUS NAAR SINT-MARGRIET

WOE 24/08/16 OM 19.00 u.

De wandeling gaat langs de schandpaal, het kasteel van Sombeke, de Onderbeek en de wijk

Ganstienden naar de vroegere woonplaats van de Elverseelse dorpsheks Wantrien.

Prijs: € 5Locatie: Sombekedries.Org.: Toerisme WaasmunsterInfo: 052 46 95 27, [email protected]

KLEUTERJUFDAG

ZA 27/08/16 VAN 10.00 u. TOT 12.00 u.

Breng een bezoekje aan onze kleuterschool, kom eens binnen gluren in de kleuterklasjes en maak kennis met onze kleuterjuffen. Zo tellen we samen af naar het begin van het nieuwe schooljaar. Iedereen van harte welkom!

Locatie: Gemeentelijke Basisschool. Kerkstraat 49.Org.: Gemeentelijke BasisschoolInfo: [email protected], 052 46 17 01

STERRENWANDELING OP DE STERRENWEGEL

WOE 31/08/16 OM 20.00 u.

Chris De Pauw en Angelo Van Daele van Volks-sterrenwacht A. Pien in Gent geven antwoor-den op volgende vragen zoals: Hoe groot is het heelal? Hoe kan je afstanden meten in het heel-al? Waarom is het 's nachts donker?

Prijs: € 5Locatie: Buurtcentrum Sombeke, Veldstraat 2.Org.: Toerisme WaasmunsterInfo: 052 46 95 27, [email protected]

HertkermisWOENSDAG 24 AUGUSTUS 2016

15.00 u. Schieting liggende wip. 125 EUR gratis.15.30 u. 25ste Grote Ereprijs “Den Hert” voor juniores BWB

Springkasteel, volksvermaak19.00 u. Achtergrondmuziek : optreden special act Stijn van de Voorde

De activiteiten vinden plaats in en rond de grote feesttent in de Nijverheidslaan/Fortenstraat.

15Juli-Augustus 2016 | Vierschaarkroniek

Page 16: Vierschaarkroniek juli / augustus 2016

Varia

Ter infoGEMEENTELIJKE DIENSTENOpeningsuren gemeentelijke diensten en politie: Elke weekdag van 9 tot 12 uur en op donderdag van 9 tot 12 en van 14 tot 18 uur.

Extra maandelijkse opening loket burgerzaken en politie:Elke eerste zaterdag van de maand van 09.30 tot 12.15 uur. Deze uitzonderlijke opening geldt niet in augustus en op feestdagen.

GEMEENTEHUISVierschaar 1 – 9250 Waasmunster

052 46 00 11 [email protected] www.waasmunster.be gemeentewaasmunster Gem_Waasmunster

POLITIEHet contactpunt van de lokale politie Hamme-Waasmunster bevindt zich in het gemeentehuis van Waasmunster.

Politiepost Waasmunster: 0474 88 51 06Politiepost Hamme: 052 25 71 01

Dringende politiehulp: 101 (112 voor GSM- gebruikers) De Politiezone Hamme-Waasmunster is te volgen op Twitter via @PZHammeWaasmun

BRANDWEERVoor een melding: 100 (112 voor GSM-gebruikers)Brandweerkazerne: Nijverheidslaan 50

052 46 17 26Kapitein Post Waasmunster: ir. Freddy Aerts.

[email protected]

Voor het melden van een wespennest, kan je bellen naar 052 46 17 26 en een boodschap inspreken op het antwoordapparaat. Je kan ook de melding doorgeven via het faxnum-mer 052 40 84 39

MELDEN VAN DEFECTE STRAATLAMPEN

www.straatlampen.be 0800 635 35

Informatieteksten voor de Vierschaarkroniek editie september 2016 dienen vóór 8 augustus 2016 te worden overgemaakt aan de redactie, Vierschaar 1, 9250 Waasmunster. Gelieve u STIPT aan deze datum te houden. Laattijdige teksten worden NIET opgenomen.

OPGELET: tekstmateriaal en beeldmateriaal dienen apart – tekst in Word opgemaakt, foto’s in jpg of gelijkaardige formaten – te worden aangeleverd via e-mail: [email protected].

GEMEENSCHAPSCENTRUM HOOGENDONCK

Nijverheidslaan 48

Cultuurdienst 052 46 34 24

Sportdienst 052 40 99 69

BibliotheekOpeningsuren: zie website

052 46 11 91

SOCIAAL HUIS

Sociale dienstverleningVrij spreekuur maatschappelijk werkers: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9 tot 12 uur.Buiten deze uren enkel op afspraak.

Molenstraat 41 – 9250 Waasmunster 052 25 13 00 052 25 13 11 [email protected] www.sociaalhuiswaasmunster.be

Andere diensten Consultatie Kind en Gezin

078 150 100

FamiliehulpZitdag maandag van 9 tot 10.30 uur

Gratis juridisch advies Na afspraak. 052 25 13 06

Oplaadterminal budgetkaart voor bud-getmeter Eandis voor gas en elektriciteitTijdens de vrije spreekuren van het OCMW

Dendermondse VolkswoningenZitdag: elke tweede woensdag van de maand, behalve in juli en augustus, van 13.30 tot 14.30 uur.

Spreekuur opvoedingsondersteuningElke donderdagnamiddag mits afspraak via 0496 54 39 28 of [email protected]

CONTAINERPARK MIWA• Gesloten op maandag• Dinsdag tot vrijdag: van 13 tot 18 uur• Zaterdag: van 10 tot 16.30 uur

Nuttig om weten dat: bezoekers aan het containerpark ten laatste één kwartier voor sluitingstijd worden toegelaten.

Vera

ntw

oord

elijk

e ui

tgev

er: M

iche

l Du

Tré,

Sous

beek

stra

at 9

3, 9

250

Waa

smun

ster

. Re

dact

ie: G

emee

nteh

uis,

Vie

rsch

aar 1

, 925

0 W

aasm

unst

er –

vie

rsch

aark

roni

ek@

waa

smun

ster

.be,

ww

w.w

aasm

unst

er.b

e O

pmaa

k: B

anan

anas

.net

HUISARTSEN MET DIENST

Weekend en feestdagen:De wachtpost is bereikbaar in het weekend van vrijdagavond 19 uur tot maandagochtend 8 uur en tijdens feestdagen vanaf 19 uur de dag voordien. De centrale wachtpost is gelegen aan de Prinses Joséphine Charlottelaan 21/D te 9100 Sint-Niklaas.Telefoon: 03 361 03 61.Voor alle info: www.wpwaasland.be

Weekwacht voor Waasmunster- Elversele-Sinaai-BelseleTijdens de avonden en nachten van de weekdagen dien je steeds jouw eigen huisarts eerst te contacteren. Indien deze niet bereikbaar is, kunt u een beroep doen op de bestaande wachtdienst van de huisartsenvereniging Waasland West (www.waaslandwest.be) van 19 uur ’s avonds tot 8 uur ’s morgens van maandag tot en met donderdag. Er is tijdens de weekdagen van 8 uur ‘s morgens tot 19 uur ‘s avonds dus geen wachtdienst. Deze weekwachtdienst is bereikbaar op het nummer 052 46 36 00.

APOTHEKERS MET DIENST

Van 9 uur tot 22 uurVia www.apotheek.be of www.kavw.be/wacht of 0903 99 000 (1,50 EUR/Min) kan je alle gegevens bekomen van de dichtstbijzijnde apotheek van wacht.

Voor 9 uur en na 22 uurBel naar politie Sint-Niklaas op het nummer 03 760 65 00 of politie Lokeren op nummer 09 340 94 99 voor het adres van de apotheker van wacht.

WOENSDAGNAMIDDAGDIENST6 juli 2016: Termote G., Vierschaar 413 juli 2016: Thuysbaert J., Vierschaar 1320 juli 2016: Houten Kruis (Termote Geraldine), Stationsstraat 10027 juli 2016: Termote G., Vierschaar 43 augustus 2016: Thuysbaert J., Vierschaar 1310 augustus 2016: Houten Kruis (Termote Geraldine), Stationsstraat 10017 augustus 2016: Termote G., Vierschaar 424 augustus 2016: Houten Kruis (Termote Geraldine), Stationsstraat 10031 augustus 2016: Thuysbaert J., Vierschaar 13

Steeds geopend op woensdagnamiddag: Hofman A., Schrijbergstraat 208.

TANDARTSEN MET DIENST

Wachtdienst WaaslandCentraal oproepnummer: 0903 39 969

De wachtdienst loopt van 9 tot 18 uur op zaterdag, zondag en feestdagen.

DIERENARTSEN MET DIENST

Raadpleeg eerst uw eigen dierenarts. Bij afwezigheid dierenarts contacteer: Wachtdienst Waasland (24u/24u)Centraal oproepnummer: 03 771 44 22

HET RODE KRUIS

Het Rode Kruis, afdeling Waasmunster, is voor ziekenvervoer te bereiken via telefoon-nummer 105.

Uitleendienst Rode Kruis: Francine Vernimmen-Baeke, Hoogstraat 47, tel. 052 46 15 13

Vierschaarkroniek | Juli-Augustus 2016 16