vinca omega

Download Vinca Omega

Post on 11-Jun-2015

877 views

Category:

Documents

6 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

Vinanska kultura

Ime, mjesto i vrijeme radnje Belo Brdo 15 km nizvodno od Beograda praporna, desna obala Dunava, podno Avale 5300. 3500. BC

Vinanska kultura - uvod

kronoloki se neposredno nastavlja na starevaku kulturu tehnoloki naprednija od prethodne integralni dio balkansko-anadolskog kompleksa glaane keramike marker je poetka kraja neolitika sredinjeg Balkana suvremenica je otkria i razvoja metalurgije jedinstvena po rasprostiranju, kulturi, identitetu, homogenosti i standardizaciji Vinanska materijalne kulture velikog broja tipova kultura - uvod

Vinanska kultura - uvod

Vinanska kultura - uvod

uplja stena, Avala

Vinanska kultura - uvod

Vinanska kultura - uvod

10,5 m

12 m

Vinanska kultura - uvod

Bapska Vina

Vinanska kultura - uvod

Vinanska kultura - uvod

Vinanska kultura - uvod

Vina Culture

Vinanska kultura - uvod

1875. prva istraivanja u Turdau u Transilvaniji

Vinanska kultura - uvod

1901.

Jablanica, prvi srpski lokalitet

Vinanska kultura - uvod

povijest istraivanja eponimnog lokaliteta 1906. objava sluajnih nalaza M. M. Vasi 1908. poetak istraivanja na eponimu 1911-13, 1924, 1929-31, 1933/34 Sir Charles Hyde Praistoriska Vina I-IVVinanska kultura - uvod

Metoda iskopavanja: biljeena po stratigrafiji, ali uglavnom bez cjelina temelj difuzije, Childe: temelj kulturalnog prioriteta JI Europe. Uspostava apsolutne kronologije sa dunavske regije sa Egejom tzv. komparativno-povijesni pristup

Vinanska kultura - uvod

oujak, 1900. god

Vinanska kultura - uvod

Vasieva datacija Problematina datacija: 6. st. PK Utjecaj grke arheologije Evans, Knossos 1900.god., kikladske figure, pticolike glave (kasna vina) - udaljavanje od ispravne datacje Nordijska teza uklapanje u faistike okvire Kritike: Grbi 1933, Fewkes 1936, Holste 1936, Vinanska kultura - uvod Miloji 1949. i Garaanin 1951.

Excavations on the Neolithic Site at Vinca, on the Danube, 1930 Miloje M. Vassits Man, Vol. 30, Nov., 1930 (Nov., 1930), pp. 197-200

Vinanska kultura - uvod

1908.god

Vinanska kultura - uvod

1912. god

Vinanska kultura - uvod

1929

Vinanska kultura - uvod

1978

Vinanska kultura - uvod

2004

Vinanska kultura - uvod

Miloji 1949. i Garaanin 1951. M. Garaanin Vina-Tordo Imetalurgija?

V. Miloji Vina A1-2 Vina B1 (do 7m) Vina B2pojava metalurgije

Vina-Tordo II Gradaka faza Vina-Plonik I Vina-Plonik IIa Vina-Plonik IIb

Vina B2/C Vina C/D Vina D1/2

Vinanska kultura - uvod

Vina D

Vina C

Vina B1-2 B1-

Vina A1-2

Starevo

Vinanska kultura - uvod

Vasi Garaanin - Miloji

Vinanska kultura - uvod

Holste

Vinanska kultura - uvod

Vina Belo brdo

Vinanska kultura - uvod

Vinanska kultura - uvod

Vinanska kultura - uvod

Vinanska kultura - uvod

Vinanska kultura - uvod

Vinanska kultura - uvod

Vinanska kultura - uvod

Vinanska kultura - uvod

Vinanska kultura - uvod

Vinanska kultura - uvod

Vinanska kultura - uvod

Vinanska kultura - uvod

Vinanska kultura - uvod

Vinanska kultura - uvod

Vinanska kultura - uvod

Vinanska kultura - uvod

Vinanska kultura - uvod

Vinanska kultura - uvod

Nastanak vinanske kulture - dva glavna modela: Migracijska teza Anatolia Autohtona teza razvoj na bazi starevake kulture Mijeovita teza kombinacija gore navedenih (najnovija)

Vinanska kultura - uvod

Najvaniji lokaliteti vinanske kulture Turda, Para, Tartaria, Vina, Io, Jakovo-Kormadin, Obre (Beletinci), Gomolava, Varo, Gornja Tuzla, Grivac, Divostin, Drenovac, Supska, Predionica, Fafos, Pavlovac, Anzabegovo Bapska

Vinanska kultura - uvod

Nekropole Vina (8,75m, 1+ dislocirani), Para (Coliba Scheletului), Boto, Gomolava (23 + Cu narukvica), Tartaria (Novi Sad, 2007)

Vinanska kultura - uvod

Regionalni tipovi vinanske kulture Srbijanski (klasini, umadijski) - sred. i zap. Srbija, do gornjeg toka Morave (Supska). Ovo podruje ima sve faze osim gradake Transilvanijska slina klasinoj varijanti, relativno brzo nestaje po naletom metalnih kultura, poglavito Petreti Oltenijska je osiromaena klasina s lokalnim varijantama. Nedovljno definirana... Istonobosanska je takoer varijanta klasine sa napadno loom produkcijom plastike i pretezanjem grubljih posudaVinanska kultura - uvod

Regionalni tipovi vinanske kulture Junomoravska i kosovska su vrlo sline. Moravska se gasi poetkom plonike faze. Za vrijeme trajanja plonike faze imaju plastiku visoke kvalitete, osobito kosovska (kentauri) Jezgra kulture: ua Srbija sa Kosovom, vei dio Vojvodne

Vinanska kultura - uvod

starevaka kultura vinanska kultura

EN

LN

Vinanska kultura - uvod

starevo - vina kuglasti oblici gruba faktura preteito crveni tonovi i njihove varijante plastini ukras slikanje (HQ keramika) bikonini oblici fina faktura tamni do crni tonovi Politurmuster urezivanje, ubadanje

Vinanska kultura - uvod

starevo-vina contact area shrinking of the starevo area (Late phase)S ta r evo

a VinVinanska kultura - uvod

Cultural exchangeborder zone (Srijem) exchange of shapes exchange of motifs exchange of technology

Vinanska kultura - uvod

Starevo Culture exchanging shape, motif, technology with Vina Culture = Sopot Culture of E Croatia

Vinanska kultura - uvod

sopot II lengyel complex

Sop

ot

Foenia Vin D

Bubanj-Salcuta-Krivodol

Vinanska kultura - uvod

Tiszapolgar, BodrogkereszturSop ot

a Vin D2

BSK BSK

Vinanska kultura - uvod

Vina A

Vinanska kultura - uvod

Vinanska kultura - uvod

Vinanska kultura - uvod

Vinanska kultura - uvod

Vinanska kultura - uvod

Vinanska kultura - uvod

Vina B1 (Tordo II)

Faza B - apsolutni procvat umjetnosti, potpuna konsolidacija kulture naputa se plonost prikaza, zaobljenost, 3D detalji: kosa, prsti, kima, realizam, prikaz kretnje B2 peterokutno lice prostor za nos irenje trokuta u peterokut. Ostatak glave preplastian = ritualna maska prosop. poklopci i menadar u keramiciVinanska kultura - uvod

Vinanska kultura - uvod

Vina B2 - Gradaka faza

Vinanska kultura - uvod

Vinanska kultura - uvod

Vinanska kultura - uvod

Vinanska kultura - uvod

Vinanska kultura - uvod

Vinanska kultura - uvod

Vinanska kultura - uvod

Vinanska kultura - uvod

Vinanska kultura - uvod

Vinanska kultura - uvod

Vinanska kultura - uvod

Vinanska kultura - uvod

Vinanska kultura - uvod

Vinanska kultura - uvod

Rekonstrukcija vinanske kue u Pari (ROM)

Para

Vinanska kultura - uvod

Para

Vinanska kultura - uvod

Para

Vinanska kultura - uvod

Para

Vinanska kultura - uvod

Para

Vinanska kultura - uvod

Para

Vinanska kultura - uvod

Para

Vinanska kultura - uvod

Para

Vinanska kultura - uvod

Para

Vinanska kultura - uvod

Para

Vinanska kultura - uvod

Para

Vinanska kultura - uvod

Plonik

Vinanska kultura - uvod

Vinanska kultura - uvod

Vinanska kultura - uvod

Vinanska kultura - uvod

Plonik 2007

Vinanska kultura - uvod

Plonik 2007

Vinanska kultura - uvod

Plonik 2007

otkrie minerala metala na Rudnoj Glavi i Boru... s druge strane Ai Bunar iniciranje eneolitika formiranje BSK kompleksa oko Karpatskobalkanskog luka pritisak nomadi, visoka akumulacija, mobilitet raspad periferije primarni prodor Timokom i Moravom Vinanska kultura - uvod

Vinanska kultura - uvod

Vinanska kultura - uvod

Vinanska kultura - uvod

Vinanska kultura - uvod

Vinanska kultura - uvod

vinanska maska

Vinanska kultura - uvod

Vinanska kultura - uvod

Vinanska kultura - uvod

Vinanska kultura - uvod

Vinanska kultura - uvod

Vinanska kultura - uvod

Vinanska kultura - uvod

Vinanska kultura - uvod

Vinanska kultura - uvod

Vinanska kultura - uvod

Vinanska kultura - uvod

Vinanska kultura - uvod

preduvjet razvoja umjetnosti? Dubina 8-9 m A2 tradicionalni vinanski idol naputanje stupaste forme (u % najvea), irenje lica, anthro izgled. Poetak naglaska oiju tipika za nadolazee vrijeme...

Vinanska kultura - uvod

Vinanska kultura - uvod

Vinanska kultura - uvod

Vinanska kultura - uvod

Vinanska kultura - uvod

Vinanska kultura - uvod

Vinanska kultura - uvod

Vinanska kultura - uvod

Vinanska kultura - uvod

Vinanska kultura - uvod

Lady of Vina

Vinanska kultura - uvod

Vinanska kultura - uvod

Vinanska kultura - uvod

Vinanska kultura - uvod

Vinanska kultura - uvod

Vinanska kultura - uvod

Vinanska kultura - uvod

Vinanska kultura - uvod

Vinanska kultura - uvod

lokaliteti kasne vine u junom Pomoravlju gore... plonika faza je doba povienih i lake branjivih naselja (ne iskljuivo) BSK na jugu preivjele vine iz Oltenije daje zadnji udarac integritetu kulture... Sjeverni susjedi vinanaca, Tiszapolgarci se Tisom sputaju na jug i zaposjedaju cijeli Alfld, formira se Bodrogkeresztur... nestanak vinanskog kul