Vinca Omega

Download Vinca Omega

Post on 11-Jun-2015

867 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<p>Vinanska kultura</p> <p>Ime, mjesto i vrijeme radnje Belo Brdo 15 km nizvodno od Beograda praporna, desna obala Dunava, podno Avale 5300. 3500. BC</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p> kronoloki se neposredno nastavlja na starevaku kulturu tehnoloki naprednija od prethodne integralni dio balkansko-anadolskog kompleksa glaane keramike marker je poetka kraja neolitika sredinjeg Balkana suvremenica je otkria i razvoja metalurgije jedinstvena po rasprostiranju, kulturi, identitetu, homogenosti i standardizaciji Vinanska materijalne kulture velikog broja tipova kultura - uvod</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p>uplja stena, Avala</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p>10,5 m</p> <p>12 m</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p>Bapska Vina</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p>Vina Culture</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p> 1875. prva istraivanja u Turdau u Transilvaniji</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p>1901.</p> <p> Jablanica, prvi srpski lokalitet</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p>povijest istraivanja eponimnog lokaliteta 1906. objava sluajnih nalaza M. M. Vasi 1908. poetak istraivanja na eponimu 1911-13, 1924, 1929-31, 1933/34 Sir Charles Hyde Praistoriska Vina I-IVVinanska kultura - uvod</p> <p> Metoda iskopavanja: biljeena po stratigrafiji, ali uglavnom bez cjelina temelj difuzije, Childe: temelj kulturalnog prioriteta JI Europe. Uspostava apsolutne kronologije sa dunavske regije sa Egejom tzv. komparativno-povijesni pristup</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p>oujak, 1900. god</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p>Vasieva datacija Problematina datacija: 6. st. PK Utjecaj grke arheologije Evans, Knossos 1900.god., kikladske figure, pticolike glave (kasna vina) - udaljavanje od ispravne datacje Nordijska teza uklapanje u faistike okvire Kritike: Grbi 1933, Fewkes 1936, Holste 1936, Vinanska kultura - uvod Miloji 1949. i Garaanin 1951.</p> <p>Excavations on the Neolithic Site at Vinca, on the Danube, 1930 Miloje M. Vassits Man, Vol. 30, Nov., 1930 (Nov., 1930), pp. 197-200</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p>1908.god</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p>1912. god</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p>1929</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p>1978</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p>2004</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p>Miloji 1949. i Garaanin 1951. M. Garaanin Vina-Tordo Imetalurgija?</p> <p> V. Miloji Vina A1-2 Vina B1 (do 7m) Vina B2pojava metalurgije</p> <p>Vina-Tordo II Gradaka faza Vina-Plonik I Vina-Plonik IIa Vina-Plonik IIb</p> <p>Vina B2/C Vina C/D Vina D1/2</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p>Vina D</p> <p>Vina C</p> <p>Vina B1-2 B1-</p> <p>Vina A1-2</p> <p>Starevo</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p>Vasi Garaanin - Miloji</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p>Holste</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p>Vina Belo brdo</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p> Nastanak vinanske kulture - dva glavna modela: Migracijska teza Anatolia Autohtona teza razvoj na bazi starevake kulture Mijeovita teza kombinacija gore navedenih (najnovija)</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p>Najvaniji lokaliteti vinanske kulture Turda, Para, Tartaria, Vina, Io, Jakovo-Kormadin, Obre (Beletinci), Gomolava, Varo, Gornja Tuzla, Grivac, Divostin, Drenovac, Supska, Predionica, Fafos, Pavlovac, Anzabegovo Bapska</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p>Nekropole Vina (8,75m, 1+ dislocirani), Para (Coliba Scheletului), Boto, Gomolava (23 + Cu narukvica), Tartaria (Novi Sad, 2007)</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p>Regionalni tipovi vinanske kulture Srbijanski (klasini, umadijski) - sred. i zap. Srbija, do gornjeg toka Morave (Supska). Ovo podruje ima sve faze osim gradake Transilvanijska slina klasinoj varijanti, relativno brzo nestaje po naletom metalnih kultura, poglavito Petreti Oltenijska je osiromaena klasina s lokalnim varijantama. Nedovljno definirana... Istonobosanska je takoer varijanta klasine sa napadno loom produkcijom plastike i pretezanjem grubljih posudaVinanska kultura - uvod</p> <p>Regionalni tipovi vinanske kulture Junomoravska i kosovska su vrlo sline. Moravska se gasi poetkom plonike faze. Za vrijeme trajanja plonike faze imaju plastiku visoke kvalitete, osobito kosovska (kentauri) Jezgra kulture: ua Srbija sa Kosovom, vei dio Vojvodne</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p> starevaka kultura vinanska kultura</p> <p>EN</p> <p>LN</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p>starevo - vina kuglasti oblici gruba faktura preteito crveni tonovi i njihove varijante plastini ukras slikanje (HQ keramika) bikonini oblici fina faktura tamni do crni tonovi Politurmuster urezivanje, ubadanje</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p>starevo-vina contact area shrinking of the starevo area (Late phase)S ta r evo</p> <p>a VinVinanska kultura - uvod</p> <p>Cultural exchangeborder zone (Srijem) exchange of shapes exchange of motifs exchange of technology</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p>Starevo Culture exchanging shape, motif, technology with Vina Culture = Sopot Culture of E Croatia</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p>sopot II lengyel complex</p> <p>Sop</p> <p>ot</p> <p>Foenia Vin D</p> <p>Bubanj-Salcuta-Krivodol</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p>Tiszapolgar, BodrogkereszturSop ot</p> <p>a Vin D2</p> <p>BSK BSK</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p>Vina A</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p>Vina B1 (Tordo II)</p> <p>Faza B - apsolutni procvat umjetnosti, potpuna konsolidacija kulture naputa se plonost prikaza, zaobljenost, 3D detalji: kosa, prsti, kima, realizam, prikaz kretnje B2 peterokutno lice prostor za nos irenje trokuta u peterokut. Ostatak glave preplastian = ritualna maska prosop. poklopci i menadar u keramiciVinanska kultura - uvod</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p>Vina B2 - Gradaka faza</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p>Rekonstrukcija vinanske kue u Pari (ROM)</p> <p>Para</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p>Para</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p>Para</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p>Para</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p>Para</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p>Para</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p>Para</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p>Para</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p>Para</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p>Para</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p>Para</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p>Plonik</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p>Plonik 2007</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p>Plonik 2007</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p>Plonik 2007</p> <p> otkrie minerala metala na Rudnoj Glavi i Boru... s druge strane Ai Bunar iniciranje eneolitika formiranje BSK kompleksa oko Karpatskobalkanskog luka pritisak nomadi, visoka akumulacija, mobilitet raspad periferije primarni prodor Timokom i Moravom Vinanska kultura - uvod</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p>vinanska maska</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p> preduvjet razvoja umjetnosti? Dubina 8-9 m A2 tradicionalni vinanski idol naputanje stupaste forme (u % najvea), irenje lica, anthro izgled. Poetak naglaska oiju tipika za nadolazee vrijeme...</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p>Lady of Vina</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p> lokaliteti kasne vine u junom Pomoravlju gore... plonika faza je doba povienih i lake branjivih naselja (ne iskljuivo) BSK na jugu preivjele vine iz Oltenije daje zadnji udarac integritetu kulture... Sjeverni susjedi vinanaca, Tiszapolgarci se Tisom sputaju na jug i zaposjedaju cijeli Alfld, formira se Bodrogkeresztur... nestanak vinanskog kulturnog identiteta oko 3500 p. KristaVinanska kultura - uvod</p> <p>Tiszapolgar, BodrogkereszturSop ot</p> <p>a Vin D2</p> <p>BSK BSK</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p>Vinanska kultura u Hrvatskoj Vinkovci Hotel, grob 3</p> <p> Berendijev vinograd (Vukovar) Gradac (Bapska)</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p>Vukovar Berendijev vinograd</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p>Vukovar Berendijev vinograd</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p>Vinanska kultura - uvod Berendis vineyard</p> <p>Berendis vineyard</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p> 1870-e, M. Epner 1897. - 1902. Josip Brunmid (AMZ) surveying along Slavonija and Srijem (Eastern Croatia) 1902. 1911. finds bought off from villagers by AMZ &amp; NHMW Schmidt witnessed personally on piles of pottery besides wine yards on GradacVinanska kultura - uvod</p> <p> R.R. Schmidt (Tbingen) 1938. two test trenches 3x3m cca 3m depth 1939./40. 10x5m 5m depth 1964. Stojan Dimitrijevi trench 12x6m (4x5m) 2006. trench 20x20m (2006. 10x20m)Vinanska kultura - uvod</p> <p> excavations by S. Dimitrijevi 1964.</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p>1964.</p> <p>1938.-1939.200 6.</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p>stratigrafija Gradca u Bapskojbadensopot imports</p> <p>vina</p> <p>sopot imports</p> <p>vina imports</p> <p>vina imports</p> <p>sopotvina imports</p> <p>vina starevo ?</p> <p>vina</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p>Bapska</p> <p>Vina</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p>Vina D finds from Vina</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p> <p>unpublished material. Courtesy of N.N. Tasi, Uni Belgrade, Srebia</p> <p> starevaka kultura sopotska kultura</p> <p>EN utjecaj vinanske kulture (poetak kasnog neolitika)</p> <p>LN</p> <p>Vinanska kultura - uvod</p>