vincent van gogh

Click here to load reader

Download Vincent van Gogh

Post on 30-Dec-2015

32 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

- PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • Vincent van GoghVincent van Gogh sa narodil 23. marca 1853 v Groot Zunderte, malom holandskom mesteku. Vincentov otec psobil ako protestantsk kazate, jeho matka pochdzala z umelecky zaloenej rodiny, snaila sa k umeniu privies aj syna ke mal Vincet 16 rokov, zaobstarala mu prcu v obchode s umenm u jej brata. Mlad Vincent teda odiiel do Haagu, ale nezdral sa dlho. V roku 1874 ho premiestnili ho do Londna, kde sa zamiloval do dcry domovnky. Zaal kvli nej zanedbva prcu, preto bol prepusten a poslan domov.

 • V roku 1876 sa vak do Anglicka znova vrtil. Spoznal stran chudobu, dokonca odmietol poplatky vybera a chcel chudobnm pomha. Zvolil si vzneen formu pomoci, plnoval rovnak povolanie ako mal jeho otec. Vrtil sa preto sp do Holandska, ale tdium nezvldol. Zaal teda poskytova kresansk pomoc chudobnm. Stal sa misinarom. V demebri 1878 odchdza do Boriange, banckej oblasti Belgicka. To, o tu zbadal, ho nesmierne okovalo, stal sa svedkom ete horej chudoby ak videl v Londne. S bannkmi sa privemi stotonil, rozdal im cel svoj majetok a spval s nimi na podlahe. Cirkev tto prehnan empatiu neschvaovala a preto ho v roku 1880 prepustila. Samotn Van Gogh nebol vemi prekvapen, akoby to viac menej oakval. Jeho snaha by uitonm sa premenila na elanie by umelcom v rukch Boch. Odiiel teda do Bruselu, kde samostatne tudoval. Finanne mu pomhal mlad brat Theo.

 • V poiatkoch Vincentovej kariry nikto nebadal nznaky vekho talentu, no s prekvapujcou rchlosou tento ue rozvinul v sebe siln umeleck osobnos s citom pre farebn kontrasty a tvorbou s jednoduchmi kompozciami. Na konci roku 1881 si prenajal tdio v Haagu. Svoje prv akvarelov a olejov tdie dokonil v lete 1882. V septembri 1883 sa maliar zana venova mabe krajiny, ale nemal dostatok finannch prostriedkov, preto sa venoval mabm ronkov. Naptie medzi Vincentom a jeho bratom Theom narastalo, pretoe Vincent vytal bratovi e sa nesna predva jeho diela tak ako m. Theo len podotkol, e v Pari ( kde il) s najm impresionisti, ktor pouvaj jasn farby a jeho tmav obrazy sa teda udom vemi nepia.

 • Ohrdnut Vincent preto v roku 1885 namaoval obraz s paradajkami, jeho prv prv irokoklov kompozciu. Bolo to jeho prv majstrovsk dielo. Van Gogh il v ase zrodu toho diela na vidieku. Po dlhej dobe priiel znova do mesta, do Antwerp. Zskal mnoho novch npadov, uzmieril sa s bratom a spolu s nm sa presahoval do Para. Theo ho zoznmil s prcami Moneta a inch impresionistov. Vincet spoznal hru s odtiemi farieb, svetlom a videl e aj motvy mesta doku by fascinujce.

 • Zaal sa stretva s niektormi modernmi umelcami, naprklad s Paulom Gauguinom, Singnacom alebo Camillom Pisarrom. V tomto obdob boli motvy jeho diel najm z kaviarn, mestskch bulvrov, z krajiny na brehoch Seiny. Vincent mal zujem o maovanie ud, no nemohol si dovoli zaplati modelov i modelky, preto si kpil vek zrkadlo a maoval seba. V tej dobe namaoval vye 20 autoportrtov. Na zaiatku roka 1888 odiiel do Provincie, na juh Franczska. Prenajal si tdio v Arles, nekr znme ako lt dom. Pozval Gaugina, aby sa k nemu pridal a v radostnom oakvan jeho prchodu namaoval obrazy so slnenicami.

 • Ovplyvnen svetlom a jasom Provincie maoval obrazy v silnom tle. Farba sa preho stala prostriedkom na vyjadrovanie citov a nlad. Ke priiel Gaugin na spomnan nvtevu, zostal na dlhch 9 tdnov. Diskutoval s Vincentom o umen, ale po ase sa medzi umelcami obajvili nezhody. V demebri deprimovan Vincent po Paulovi hodil pohr a napadol ho britvou. Sm si odrezal as ucha. Po krtkom pobyte v nemocnici, kde ho oetrili, sa doborvone prihlsil do stavu duevne chorch v meste St. Rmy. V obdobiach stabilizovanho stavu mal povolen maova, poas pobytu v stave namaoval vye 150 obrazov. Samotn Vincent priklad vinu za svoje zl duevn zdravie alkoholu a cigaretm, ktor jeho ivot sprevdzali. Napriek psychickej nevyrovnanosti a lekrskej diagnze aktne ialenstvo, namaoval Vincent Van Gogh mnoho svojich najlepch diel prve v stave, naprklad Ciprusy, Kosatec, Hviezdnat noc. Prve tieto diela vzbudili aj pozornos verejnosti.

 • Ke Vincent vystavil svoje najnovie obrazy v Salne nezvislosti 2 obrazy v 1889 a 10 v 1890 vetci priatelia ho ubezpeovali o ich spechu.Po dlhom pobyte v St. Rmy odiiel do malej dediny Anvers sur Oise vo Franczsku. Zveril sa do rk homeopatickmu psycholgovi a amatrskemu maliarovi zrove, Paulovi Gachetovi. Ten mu odporuil, aby sa venoval len maliarstvu. Vincent maoval polia penice, okolit krajinu, vyjadroval tak znovuzskan slobodu. Kad de sa mu podarilo namaova jeden obraz. Obdobie vntornho pokoja vak trvalo len krtke dva mesiace, potom mu brat Theo oznmil, e plnuje zaloenie vlastnej spolonosti, o znamenalo men prsun financi pre oboch. 27. jla 1890 sa Vincent vybral do peninho poa a tam sa strelil do hrude. Postrelen sa ete vrtil do svojej ubytovne. O dva dni zomrel.

 • tlom zapad van Gogh najviac medzifauvistov,expresionistov, z asti medzi ranabstrakciu. Novtorskm pojatm reality sa stal jednm z hlavnch hrobrovimpresionizmua z umeleckho hadiska vznamne ovplyvnil najm umenie prvej polovice20. storoia. Vou vyjadri vlastn pocity sa stal mimovone jednm zo zakladateov nastupujcehoumeleckhosmeru postimpresionizmu.Niektor z van Goghovch malieb maj vysok pozciu v zozname najdrahch malieb na svete. Spomnan rekord obrazuSlnenicezlomil v roku1990jehoPortrt doktora Gachetaktor sa podarilo preda za 82,5 milinovdolrov.

 • Valria Fabrciov 1.a