violenta poze pp

Upload: eli-pota

Post on 14-Jul-2015

2.099 views

Category:

Documents


1 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

VIOLENi VIOLENiA

MOTTO Copiii nva bun tatea de la natur , iar r utatea de la oameni! (N.Iorga)

Orice individ are dreptul la via , la Orice libertate i la securitate personal . Articolul 3, din Conven ia Universal a Drepturilor Omului, ceea ce nseamn c orice atingere adus acestui drept este un act de violen la adresa omului.To help protect your privacy, PowerPoint prevented this external picture from being automatically downloaded. To download and display this picture, click Options in the Message Bar, and then click Enable external content.

CuprinsDefini ia conceptului de violen Aspecte legislative Factori care favorizeaz violen a Modalit i de prevenire i reducere a violen ei

VIOLEN APoate fi definit ca:

Folosirea forei fizice pentru a produce r niri cuiva sau a distruge ceva; O realitate fizic , excelen dinamic , manifestat ; O manifestare a agresivit ii ce presupune utilizarea forei, pentru a manifesta superioritatea; O conduit agresiv ca finalitate distructiv ; O lips de st pnire n vorbe i fapte;

Sinonime ale violen eiAgresivitate Dezl n uire Abuz Brutalitate Lipsa controlului

FORME DE VIOLEN

Fizic -crime,r niri,lovituri,sechestr ri,sinucideri. Verbal -ironie,calomnie,insult ,njur turi,limbaj obscen Sexual -viol,incest,pedofilie,prostitu ie,h r uire sexual . Imagistic - mass-media: televiziune, muzic , c r i, internet. Psihomoral -amenin ri, antaj,t inuire. Emo ional Etnic

Aspecte legislativePentru a stabili incidenta unui caz incriminat penal este necesar cunoasterea conditiilor pentru existenta respectivei infractiuni. Articolul 180 cod penal are urm torul cuprins:(alin.1)Lovirea sau orice alte acte de violent cauzatoare de suferinte fizice se pedepsesc cu inchisoare de la o lun la 3 luni sau cu amenda. (alin. 2) Faptele prevazute la alin. 1 s varsite asupra membrilor familiei se pedepsesc cu inchisoare de la 6 luni la 1 an sau cu amend . In practic , lovirea presupune o multitudine de acte de agresiune ale unei persoane impotriva altei persoane, prin folosirea fie a corpului propriu, fie a unor obiecte contondente sau chiar a unor acte de violenta moral .

Constituie infractiunea de lovire si aruncarea in victima cu un obiect, dar si lovirea acesteia cu palma, piciorul ori alta parte a corpului, ca si amenintarea victimei care in fug cade si se loveste. S-a retinut ca act de violent chiar si suferinta pricinuit de victima ei insesi printr-un accident, dac acesta constituie rezultatul constrangerii infractorului.Forma agravat a infractiunii Constituie aceeasi infractiune, dar in form agravat , lovirea si alte violente care au pricinuit o v t mare ce necesit pentru vindecare ingrijiri medicale de cel mult 20 de zile. Pedeapsa in acest caz este inchisoarea de la 3 luni la 2 ani, iar atunci cand sunt savarsite asupra membrilor familiei, inchisoare de la 1 la 2 ani sau amenda.

n ceea ce privete violena asupra copiilor, legea 272 privind protectia si promovarea drepturilor copilului prevede urm toare:

Art. 89 (1) Prin abuz asupra copilului se intelege orice actiune voluntar a unei persoane care se afl intr-o relatie de r spundere, incredere sau de autoritate fat de acesta, prin care este periclitat viata, dezvoltarea fizic , mental , spiritual , moral sau social , integritatea corporal , s n tatea fizic sau psihic a copilului. (2) Prin neglijarea copilului se intelege omisiunea, voluntar sau involuntar , a unei persoane care are responsabilitatea cresterii, ingrijirii sau educ rii copilului de a lua orice m sura subordonat acestei responsabilit ti, fapt care pune in pericol viata, dezvoltarea fizic , mental , spiritual , moral sau social , integritatea corporal , s n tatea fizic sau psihica a copilului.

-Art. 90 Sunt interzise aplicarea pedepselor fizice sub orice form , precum si privarea copilului de drepturile sale de natur s pun in pericol viata, dezvoltarea fizic , mental , spiritual , moral sau social , integritatea corporal , s n tatea fizic sau psihic a copilului, atat in familie cat si in orice institutie care asigur protectia, ingrijirea si educarea copiilor. -Art. 91 (1) Orice persoan care, prin natura profesiei sau ocupatiei sale, lucreaz direct cu un copil si are suspiciuni in leg tura cu existenta unei situatii de abuz sau de neglijare a acestuia este obligat sa sesizeze serviciul public de asistent social sau directia general de asistent social si protectia copilului in a c rei raz teritorial a fost identificat cazul respectiv.

Factori ce determin (genereaz ) violen

Mediul familial (cercetatorii din stiintele sociale accepta ideea schimbarii structurii si valorilor familiei, ca si a degradarii climatului de securitate si refugiu cu care este familia asociata in mod traditional. Ex.Dezechilibrul ntre autoritatea exagerat a unora i permisivitatea celorlali) Anturajul (Adolescen ii se caracterizeaz la aceast vrst prin dorin a lor de apartenen la un grup, de aceea, anturajul este suport celor neglija i din punct de vedere comunica ional i emo ional sau doresc s -i manipuleze din dorin a de a fi lideri i/ s ob in avantaje materiale de pe urma inocen ei lor. Marea majoritate a elevilor se afliliaza unor gasti si copiaza comportamentul si felul de a actiona al partenerilor) Vrsta (adolescena l face pe tn r s se revolte mpotriva ordinii prestabilite de adult i s accepte cu greu unele convenii din lumea adulilor)

("Violen a este parte constitutiv a sistemului social i iese la lumin atunci cnd apar raporturi inegale de for i, implicit, anse inegale de via (de ex. inechitatea distribuirii veniturilor, a anselor de educa ie etc.). Prin violen cultural n elegem acele aspecte ale culturii care pot fi folosite pentru a justifica sau legitimiza violen a direct sau structural . Stelele i dungile, secerile i ciocanele, crucile, steagurile, imnurile i paradele militare precum i omniprezentul portret al conduc torului, discursurile aprinse i posterele - toate sunt incluse n aceast categorie.

Cultura educa ia , concep ia despre via

Exist efecte ale violen ei televizate asupra copiilor, tinerilor i adul ilor (...). Efectul este net propor ional cu timpul petrecut n fa a micului ecran. Programele violente induc, construiesc i poten eaz agresivitatea unui copil. n condi iile n care copilul nu vede dect filme cu b t i, scene violente i acte de cruzime, bombardamentul agresiv cu acest tip de secven e l ajut s treac din normal n patologic ) Teribilismul (In general, teribilismul este un comportament prin care tanarul doreste si simte ca trebuie sa iasa cumva in evidenta, sa fie "important", aceasta tendinta manifestandu-se concomitent cu o cautare a "propriei identitati", o incercare de formare prea rapida, din pacate, a propriei structuri de personalitate).

Mass media - (anul 2002, raportul Kriegel:

Condi ia socialFoarte mul i oameni cred c violen a are loc numai n cadrul categoriilor sociale defavorizate, cu venituri scazute, care atrag, de cele mai multe ori, un statut social inferior. Tot mai mul i cercet tori consider aceast concluzie cafiind eronat , deoarece se bazeaz pe o prejudecat , i anume aceea c persoanele educate, cu studii superioare, cu profesii care sunt catalogate ca fiind respectabile la nivelul societ ii, g sesc ntotdeauna modalit i pa nice de a rezolva o situa ie conflictual . Cercet rile efectuate pe tot globul au demonstrat faptul c violen a este prezent la toate categoriile sociale, indiferent de nivelul de preg tire, cultur , profesie, ns , n foarte multe cazuri, persoanele care au o conditie social bun stiu sa mascheze mai bine consecin ele acestui gen de fapte, pentru a nu- i periclita statutul social dobndit i s i piard prestigiul n fa a cunoscu ilor.

Lipsa comunic rii - ``Putem auzi sunetul a doua palme numai cand batem din ele. Daca nu crezi, arata-mi sunetul unei singure maini``, spune un proverb japonez, pentru a evidentia importanta comunicarii. n lipsa acesteia, oamenii sunt tenta i s identifice i s recurg la mijloace mai rudimentare de transmitere a informa iei c tre ter i, sau de convingere a acestora. Lipsa consilierii psihologice - Consilierea psihologica este o forma de interventie psihologica care se adreseaza persoanelor sanatoase aflate intr-o situatie de impas cu privire la rezolvarea unor situatii de criza, sociale, profesionale sau familiale. Consilierul il ajuta pe client sa controleze o situatie de criza si il asista in gasirea unei solutii la problema cu care se confrunta. Lipsa consilierii psihologice poate determina, in multe situatii, subiectul sa aleaga, ca modalitati de rezolvare a crizei, solutii care nu sunt cele mai optime, poate chiar din cele care cresc valentele negative ale rezultatelor scontate.

In general, caracteristicile persoanelor care manifesta un comportament violent sunt urm toarele:- Nivelul sc zut de cultur

-Nemul umirea de sine; -Lipsa de ncredere n fortele proprii sau un orgoliu exagerat -Copierea comportamentelor agresive de la cei mai n vrst ; -Programul colar nc rcat; -Absen a motiva iei pentru diferite activit i; -Consumul de alcool i droguri; -Toleran a sc zut la frustrare;

-Dificult i de adaptare la disciplina impus de adul i; -Imaginea de sine negativ -Instabilitate emo ional ; -Lipsa mecanismelor de autocontrol; -Slaba capacitate empatic

Modalit i de prevenire i reducere a violen ei

Prevenirea i combaterea violen ei este abordat diferit de la o ar la alta, un rol important l are tradi ia, resursele umane i materiale. Este necesar abordarea acesteia att din perspectiva cognitiv , ct i din perspectiva pragmatic .

Modalit i de prevenire i reducere a violen ei

Copiii trebuie s fie critica i ct mai putin posibil ajuta i s i identifice calit ile i abilit ile, s fie l uda i n toate comportamentele pozitive sau adecvate, Eviden ia i i aprecia i atunci cnd fac progrese Adul ii s fie reali ti n ceea ce prive te sarcinile trasate copiilor, care trebuiesc mp r ite n subsarcini, cu care pot lucra mai u or Trebuie l udat i efortul, nu numai reu ita sarcinii Identifica i activit i pe care copilul s le poat reliza u or, i crea i posibilitatea ca acesta s le realizeze

Copilul trebuie nv at s :

i dezvolte modalit i de reducere a furiei Dobndeasc i s dezvolte mecanisme de control a emo iilor i a furiei Gndeasc pozitiv S - i asume responsabilitatea fa de faptele sale

Este necesar :

Asigurarea unui climat social mai bun Formarea personalului angajat indiferent de poziia pe care o are n instituie

FORMAREA PERSONALULUI

ntreg personalul trebuie s cunoasc , s promoveze i s aplice principiile prev zute n actele normative care reglementeaz acest domeniu Speciali tii careintervin n cazurile de violen trebuie s dea dovad de integritate moral i profesional i s nu permit sau s tolereze practicile incorecte sau discriminatorii Speciali tii trebuie s cunoasc ct mai multe tehnici de management a situa iilor conflictuale i s fie capabili s le implementeze i s le mp rt easc .

trebuie s detecteaza semnalele emise de copii. n acest fel, este capabil s previn declanarea multor situaii conflictuale. - Mesajele negative trebuiesc echilibrate. Oferindu-i comporamente alternative, copilul e ajutat ca in timp, sa inteleaga ca si el poate alege sa se poarte altfel. - Unii copii sunt agresivi pentru ca vor sa fie observati. Oferindu-le atentia de care au nevoie copiii, implicarea acestora n activit i diverse precum i l udarea pentru buna purtare de fiecare dat , va determina dimininuarea agresivit ii acestora. - Adultul trebuie s aib i s i p streze asteptari reale fa de copil. Sa te astepti ca un copil sa fie in permanenta ascultator si cuminte este prea mult. Daca copilul nu poate face ceea ce ii ceri va apela la agresivitate pentru a-si manifesta frustrarea.

- Adultul

Climat mai bun prin:

Formarea unor comportamente nonconflictuale Dezvoltarea de abilit i sociale care s evite generarea situaiilor de violen Implicarea activ a copiilor n rezolvarea conflictelor Stabilirea regulilor i a responsabilit ilor cu ajutorul copiilor i explicarea motivelor care stau la baza regulilor nv area de c tre aduli a tehnicilor de gestionare a situaiilor conflictuale i de identificare a recompenselor pentru int rirea comportamentelor pozitive

nv area copilului s i recunoac greeala comis , care trebuie s fie primul pas f cut de copil nelegerea impactului social pe care l genereaz atitudinea fiec rui copil, deoarece, fiecare act al unei persoane, se r sfrnge n mod negativ sau pozitiv asupra celorlalte persoane Conceperea i instituirea unui regulament, mpreun cu copilul, care s vizeze, al turi de alte aspecte de via , interzicerea actelor violente ale adulilor c tre copii, precum i a copilului fa de ali copii

Orice persoan trebuie s aib n vedere faptul c violen a este ultimul refugiu al incompeten ei (Isaac Asimov). De aceea, n toate rela iile pe care le dezvolt m, att cu copiii ct i cu adul ii trebuie s primeze respectul reciproc, toleran a, ncredea, dovada unei bune educa ii i a nsu irii normelor de convie uire social , situa ie care calific persoana s i aroge prerogativele specifice fiin ei umane.

Bibliografie

Richard Heyman Cum s vorbeti cu adolescenii, Editura Lucman, 2005

Kari Killen Copil ria dureaz generaii la rnd, Editura First, 2003

Ramona Palo - Educaia adulilor, Editura Polirom, 2007

Ioan Ovidiu Pnioar Comunicarea eficient , Editura Polirom, 2003

Ministerul Muncii, Familiei i Egalit ii de ganse Ghid de intervenie n cazurile de violen n familie