vold i nære relasjoner og psykisk helse · vold i nære relasjoner og psykisk helse . vitne =...

34
Vold i nære relasjoner og psykisk helse

Upload: others

Post on 30-Jun-2020

20 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Vold i nære relasjoner og psykisk helse · Vold i nære relasjoner og psykisk helse . Vitne = Utsatt . Vold som angrep på omsorgsevnen Depresjon, Personlighet, Frustrasjonstoleranse,

Vold i nære relasjoner og psykisk

helse

Page 2: Vold i nære relasjoner og psykisk helse · Vold i nære relasjoner og psykisk helse . Vitne = Utsatt . Vold som angrep på omsorgsevnen Depresjon, Personlighet, Frustrasjonstoleranse,
Page 3: Vold i nære relasjoner og psykisk helse · Vold i nære relasjoner og psykisk helse . Vitne = Utsatt . Vold som angrep på omsorgsevnen Depresjon, Personlighet, Frustrasjonstoleranse,

Vitne = Utsatt

Page 4: Vold i nære relasjoner og psykisk helse · Vold i nære relasjoner og psykisk helse . Vitne = Utsatt . Vold som angrep på omsorgsevnen Depresjon, Personlighet, Frustrasjonstoleranse,

Vold som angrep på omsorgsevnen

Depresjon, Personlighet, Frustrasjonstoleranse,

Motivasjon, Egenomsorg, Inntoning, Sensitivitet,

Aldersadekvat kommunikasjon

Page 5: Vold i nære relasjoner og psykisk helse · Vold i nære relasjoner og psykisk helse . Vitne = Utsatt . Vold som angrep på omsorgsevnen Depresjon, Personlighet, Frustrasjonstoleranse,

Vanlige symptomer hos barn utsatt for

omsorgssvikt (vold, overgrep, rus, neglekt og/eller

betydelig psykisk lidelse) Adferd Fysiologisk Emosjonelt Kognitivt Sosialt

Aggresjon

Utagering

Søvnvansker

Sengevæting

Angst

Sår

Drama

Skoleresultater

Konsekvens

Språkutvikling

Fiendtlig

Sårbar

Mistillit

Tilbaketrukket

Rollerevers.

Hormonelle

endringer

Depresjon

Avflatet

Simultan-

kapasitet

Skjebne-

fellesskap

Impulsiv

Hyperaktiv

Sykdom

Immunforsvar

Tilknytning

Klenging

Desorganisert

Konsentrasjon

Hukommelse

Fleksibilitet

Avhengig

Ensom

Destruktiv

Egenskade

Psykosomatikk

Utmattelse

Smerter

Sinne

Affektlabil

Regulering

Mentalisering

Dissosiasjon

PTSD

Klomsete

Mobbing

Forakt

Appell

Mobbing

Stress

Spisevansker

Selvfølelse

Skam/Skyld

Problem-

løsning

Uheldige

relasjoner

Page 6: Vold i nære relasjoner og psykisk helse · Vold i nære relasjoner og psykisk helse . Vitne = Utsatt . Vold som angrep på omsorgsevnen Depresjon, Personlighet, Frustrasjonstoleranse,

Atferd Fysiologisk Emosjonelt Kognitivt Sosialt

Stille og innesluttet

Stress Angst Ukonsentrert Sårbar

Rastløs Smerter Depresjon Mindre mental kapasitet

Uheldige relasjoner

Utagerende Vanskelig med fordøyelse

Sinne Dårlige skoleresultater

Redusert mentalisering

Vanlige symptomer hos barn utsatt for omsorgssvikt

(vold, overgrep, rus, neglekt og/eller betydelig psykisk

lidelse)

Page 7: Vold i nære relasjoner og psykisk helse · Vold i nære relasjoner og psykisk helse . Vitne = Utsatt . Vold som angrep på omsorgsevnen Depresjon, Personlighet, Frustrasjonstoleranse,

Selvfølelse

Affekt-regulering

Kognitiv regulering

Mentalis-ering

Relasjoner

Page 8: Vold i nære relasjoner og psykisk helse · Vold i nære relasjoner og psykisk helse . Vitne = Utsatt . Vold som angrep på omsorgsevnen Depresjon, Personlighet, Frustrasjonstoleranse,

Stress – og sårbarhetsmodellen

Lav stress Høy stress

Lav sårbarhet Lav risiko for utvikling av

vansker

Moderat risiko for

utvikling av vansker

Høy sårbarhet Moderat risiko for

utvikling av vansker

Høy risiko for utvikling av

vansker

Page 9: Vold i nære relasjoner og psykisk helse · Vold i nære relasjoner og psykisk helse . Vitne = Utsatt . Vold som angrep på omsorgsevnen Depresjon, Personlighet, Frustrasjonstoleranse,

Nervøs aktivering

Page 10: Vold i nære relasjoner og psykisk helse · Vold i nære relasjoner og psykisk helse . Vitne = Utsatt . Vold som angrep på omsorgsevnen Depresjon, Personlighet, Frustrasjonstoleranse,
Page 11: Vold i nære relasjoner og psykisk helse · Vold i nære relasjoner og psykisk helse . Vitne = Utsatt . Vold som angrep på omsorgsevnen Depresjon, Personlighet, Frustrasjonstoleranse,
Page 12: Vold i nære relasjoner og psykisk helse · Vold i nære relasjoner og psykisk helse . Vitne = Utsatt . Vold som angrep på omsorgsevnen Depresjon, Personlighet, Frustrasjonstoleranse,
Page 13: Vold i nære relasjoner og psykisk helse · Vold i nære relasjoner og psykisk helse . Vitne = Utsatt . Vold som angrep på omsorgsevnen Depresjon, Personlighet, Frustrasjonstoleranse,

Grå og hvit substans i hjernen

Page 14: Vold i nære relasjoner og psykisk helse · Vold i nære relasjoner og psykisk helse . Vitne = Utsatt . Vold som angrep på omsorgsevnen Depresjon, Personlighet, Frustrasjonstoleranse,
Page 15: Vold i nære relasjoner og psykisk helse · Vold i nære relasjoner og psykisk helse . Vitne = Utsatt . Vold som angrep på omsorgsevnen Depresjon, Personlighet, Frustrasjonstoleranse,

• Hjernen formes av bruken

• Use it or loose it

• Hjernen formes gjennom det tidlige samspillet med miljøet

• Første leveår; 250 000 oppkoblinger (kontakt mellom nerveceller) i timen

• ”Windows of opportunities”, åpnes og lukkes i en genetisk styrt prosess

Page 16: Vold i nære relasjoner og psykisk helse · Vold i nære relasjoner og psykisk helse . Vitne = Utsatt . Vold som angrep på omsorgsevnen Depresjon, Personlighet, Frustrasjonstoleranse,

Komplekse

traumer

Et enkelt traume

Hjernens organisering

og utvikling

Gjenopplevelse av traumet

Unngåelse, og

Nummenhet, følelsesmessig avflatning,

distanse

til andre mennesker

Økt kroppslig aktivering; søvnvansker, irritabilitet,

Sinneutbrudd, konsentrasjonsvansker, overdreven

Vaktsomhet, skvettenhet, økt reaksjonsberedskap

Page 17: Vold i nære relasjoner og psykisk helse · Vold i nære relasjoner og psykisk helse . Vitne = Utsatt . Vold som angrep på omsorgsevnen Depresjon, Personlighet, Frustrasjonstoleranse,

Hvilke diagnoser og

merkelapper får disse barna? • Angst (58% separasjonsangst)

• Fobier (36%)

• Atferdsforstyrrelser (22%)

• ADHD (22%)

• PTSD (35%)

(Ackerman et al 1998)

Over 30% av alle barn utsatt for seksuelle overgrep og vitne til alvorlig

vold oppfyller kriteriene for ADHD (Putnam et al 2008)

Voksne pas med 4 el flere barndomstraumer oppfylte i gjennomsnitt

kriterier for mer enn 6 DSM diagnoser (Putnam et al 2008)

Page 18: Vold i nære relasjoner og psykisk helse · Vold i nære relasjoner og psykisk helse . Vitne = Utsatt . Vold som angrep på omsorgsevnen Depresjon, Personlighet, Frustrasjonstoleranse,

Utviklingspsykologiske konsekvenser

ved vold i nære relasjoner

– ”trusselorientert” oppmerksomhetsfokus

– Mistolking av sosiale signaler og kontekst

– Sosial utrygghet / mistillit til andres

intensjoner

– Redusert evne til konsekvensanalyse

Page 19: Vold i nære relasjoner og psykisk helse · Vold i nære relasjoner og psykisk helse . Vitne = Utsatt . Vold som angrep på omsorgsevnen Depresjon, Personlighet, Frustrasjonstoleranse,

19

Over- og underaktivering som

reaksjoner på fare

Sympatisk aktivering; Kamp/flukt

Økt hjertefrekvens, raskere pust, blod til muskulatur

Parasympatisk aktivering: underkastelse:

Lav hjertefrekvens, lavere blodtilstrømning,

Bedøvelse

A

K

T

I

V

E

R

I

N

G

Page 20: Vold i nære relasjoner og psykisk helse · Vold i nære relasjoner og psykisk helse . Vitne = Utsatt . Vold som angrep på omsorgsevnen Depresjon, Personlighet, Frustrasjonstoleranse,

Beskjæring - effektivisering

Page 21: Vold i nære relasjoner og psykisk helse · Vold i nære relasjoner og psykisk helse . Vitne = Utsatt . Vold som angrep på omsorgsevnen Depresjon, Personlighet, Frustrasjonstoleranse,

Beskjæring - effektivisering

Page 22: Vold i nære relasjoner og psykisk helse · Vold i nære relasjoner og psykisk helse . Vitne = Utsatt . Vold som angrep på omsorgsevnen Depresjon, Personlighet, Frustrasjonstoleranse,

Myelinisering

Page 23: Vold i nære relasjoner og psykisk helse · Vold i nære relasjoner og psykisk helse . Vitne = Utsatt . Vold som angrep på omsorgsevnen Depresjon, Personlighet, Frustrasjonstoleranse,

Budskap til foreldre

• Hjernens utvikling og effektivitet avhenger av stimulering

• Din involvering avgjørende for problemløsning, affektregulering og selvfølelse

• Frontallappenes sene utvikling og dypere strukturers hypersensitivitet har nytte av deg som aktivt filter selv gjennom ungdomstid

• Hjernen har enormt potensiale for læring, løsrivelse og second chance.

Page 24: Vold i nære relasjoner og psykisk helse · Vold i nære relasjoner og psykisk helse . Vitne = Utsatt . Vold som angrep på omsorgsevnen Depresjon, Personlighet, Frustrasjonstoleranse,
Page 25: Vold i nære relasjoner og psykisk helse · Vold i nære relasjoner og psykisk helse . Vitne = Utsatt . Vold som angrep på omsorgsevnen Depresjon, Personlighet, Frustrasjonstoleranse,
Page 26: Vold i nære relasjoner og psykisk helse · Vold i nære relasjoner og psykisk helse . Vitne = Utsatt . Vold som angrep på omsorgsevnen Depresjon, Personlighet, Frustrasjonstoleranse,
Page 27: Vold i nære relasjoner og psykisk helse · Vold i nære relasjoner og psykisk helse . Vitne = Utsatt . Vold som angrep på omsorgsevnen Depresjon, Personlighet, Frustrasjonstoleranse,

Trygg tilknytning

• Kjernen i en trygg tilknytning er vissheten

om at andre er glad i meg og vil meg vel.

Videre at mine behov kan bli møtt når jeg

trenger det.

• Da kan jeg etter hvert få et godt selvbilde,

få relasjoner til andre og regulere

følelsene mine

Page 28: Vold i nære relasjoner og psykisk helse · Vold i nære relasjoner og psykisk helse . Vitne = Utsatt . Vold som angrep på omsorgsevnen Depresjon, Personlighet, Frustrasjonstoleranse,

Mentalisering – For å lese andre må noen ha lest deg

Page 29: Vold i nære relasjoner og psykisk helse · Vold i nære relasjoner og psykisk helse . Vitne = Utsatt . Vold som angrep på omsorgsevnen Depresjon, Personlighet, Frustrasjonstoleranse,

Stress – og sårbarhetsmodellen

Lav stress Høy stress

Lav sårbarhet Lav risiko for utvikling av

vansker

Moderat risiko for

utvikling av vansker

Høy sårbarhet Moderat risiko for

utvikling av vansker

Høy risiko for utvikling av

vansker

Page 30: Vold i nære relasjoner og psykisk helse · Vold i nære relasjoner og psykisk helse . Vitne = Utsatt . Vold som angrep på omsorgsevnen Depresjon, Personlighet, Frustrasjonstoleranse,

Ved barnet Ved familien Ved miljøet

Prematurt Psykisk sykdom Arbeidsledighet

Utviklingsforsinkelse Konflikt Kriminalitet

ADHD el lignende Foreldre selv utsatt Rus

Utrygg/sjenert Lite stimulering Dårlig barnehage

Psykiske lidelser Vold Dårlig skole

Mishandling/overgrep Kriminalitet Fattigdom

Sykdom/skade Rus Konflikt

Utrygg tilknytning Atskillelser Støy/temperatur/smitte

Lite venner Arbeidsledig

Relasjonsbrudd Flyttinger

Mobbing Samlivsbrudd

Dødsfall/suicid Nye parforhold

Adoptert Oppholdstillatelse?

Fosterhjemsplassering Stigmatisert

Rusmisbruk Isolasjon fra nærmiljø

Aggresjon/isolasjon Kaotisk/ uforutsigbart

Risikofaktorer

Page 31: Vold i nære relasjoner og psykisk helse · Vold i nære relasjoner og psykisk helse . Vitne = Utsatt . Vold som angrep på omsorgsevnen Depresjon, Personlighet, Frustrasjonstoleranse,

Beskyttelsesfaktorer

(Antall, varighet og alvorlighet)

Ved barnet Ved familien Ved miljøet

Kompetanse (I.Q. språk, sosialt,

emosjonelt, atferd, moral,

motorikk)

God omsorg Enighet og sammenheng rundt

oppdragelse av barn

Hobbyer Utdannelse Velfungerende barnehage

Talenter God relasjon til søsken Kontakt med viktige andre

Nysgjerrighet God relasjon til storfamilie Naboer og venner involvert

Utviklingsdriv Engasjert i skolen Prososiale venner

Fremtidsorientert Engasjert i barnets relasjoner Tilbud og idrett

God attribusjonsstil Ønsker barnet sitt Lite rus

Flink på skolen Omtaler barnet som godt Kommunikasjon mellom voksne

Adekvat tro eller overbevisning Uviklingsstøttende omsorg

Fleksibel bruk av mestring God ernæring

Nyttiggjør seg sosial støtte Rutiner

Integrert selvopplevelse Tydelig, men varm ledelse

Begripelig, håndterlig, mening

Page 32: Vold i nære relasjoner og psykisk helse · Vold i nære relasjoner og psykisk helse . Vitne = Utsatt . Vold som angrep på omsorgsevnen Depresjon, Personlighet, Frustrasjonstoleranse,

Referanser

• Edwards, Holden, Anda & Felitti, (2003)

• Wolfe, Crooks, Lee, McIntyre-Smith &

Jaffe, (2003)

• Øverlien, (2010)

• Holt, Buckley & Whelan, 2008; Kracke &

Hahn, (2008)

• Schaffer, H.R. (1996) Social Development

Page 33: Vold i nære relasjoner og psykisk helse · Vold i nære relasjoner og psykisk helse . Vitne = Utsatt . Vold som angrep på omsorgsevnen Depresjon, Personlighet, Frustrasjonstoleranse,

Referanser

• Turner & Kopiec, (2006)

• Rossman, (2001)

• Maker, Kemmelmeier & Peterson,

Henning, Leitenberg, Coffey, Turner &

Bennett, (1998)

• Stride, Geffner & Lincoln, (2008)

• Rogoff, B. (2003) The cultural nature of

human development

Page 34: Vold i nære relasjoner og psykisk helse · Vold i nære relasjoner og psykisk helse . Vitne = Utsatt . Vold som angrep på omsorgsevnen Depresjon, Personlighet, Frustrasjonstoleranse,