volei cristina

Download Volei cristina

Post on 03-Jul-2015

655 views

Category:

Documents

2 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

  • 1. VOLEICRISTINA BAUZ JOY1r batxiller B

2. INTRODUCCIEl volei s un deport que enfrenta a dos equips. Aquests van passant-se una pilota per sobre dunaxarxa collocada a la meitat de la pista, el seu objectiu s que caigui a la part contrria perqu,daquesta manera aconseguiran un punt a favor. La pista daquest deport est dividida en dues parts iguals separada per una xarxa. A cada part essituen sis jugadors de cada equip. El joc es posa en marxa amb el saque i la jugada no satura fins que lapilota no toca en terra, va fora o es comet una falta. Treu lequip que ha aconseguit el punt i aquestsjugadors han de rotar en sentit de les agulles del rellotge.A ms, els discapacitats tamb poden jugar-hi, hi ha dues modalitats per practicar-lo: *El Sitting (volei dassegut): aquesta modalitat s jugada pels deportistes amb discapacitats fsiques greus. *El Standing (volei o volei de peu): jugat per jugadors amb discapacitats fsiques lleus. 3. INSTALLACIONS I LES SEVESPARTS: 4. El camp de volei medeix 18X9m, amb una zona lliure mnima de 3 metres al voltant. Lobstacle ms prximenquant aalturahadestar situat a uns7metres. 5. Silapista est situada aun lloccobretel color ha de ser clar.Si est a un lloc descobert ha de tenir una pendent de 5mm per cada metre, i les lnies no poden estar fetesamb materials slids. 6. Lnies:*Totes han de medir 5cm dample.*Han de tenir un color diferent al del terra. 7. Tipus de lnies:*De delimitaci*Central*Datac 8. De delimitaci Marquen els lmits del camp. Sn due lnies laterals i dues de fons. Estan marcades a linerioir del terreny de joc. 9. Central Est situada per davall de la xarxa. s leix central que divideix el camp en dos camps idntics de 9X9metres. 10. DatacMarca la zona datac.La seva vora posterior est situada a 3 metres de la lnia central.Aquesta s prolongada per mitj duna lni discontinua de 15cm de llarg i 5cm dample.Est marcada a cada camp. 11. Zones del camp: *Zona datac *Zona de treta *Zona de sustituci *Zona de sustituci del lbero 12. Zona datac *Est marcada per leix de la lnia central i la vora poterior de la lnia datac. *La zona es prolonga fins a la zona lliure. 13. Zona de treta *Est a la part del darrere de la lnia de fons (lnia de delimitaci). *Est marcada per dues lnies dentre 15cm cada una, dibuixades a una distncia de 20cm de la lnia de fons, com a prolongaci de les lnies laterals. *s una rea de 9cm dample. 14. Zona de sustituci*Est lmitada per la prolongaci de les lnies datac fins a la taula de lanotador. 15. Zona de sustituci del lbero*Forma part de la zona lliure que hi ha davant de les banquetes dels equips.*Est limitada per lextensi de la lnia datac fins a la lnia de fons (lnia de delimitaci). 16. rees del camp: *rea dencalentiment *rea de cstig 17. rea dencalentiment *Medeix 3x3 metres. *Esta situada als cantons de l`rea de joc, al costat de les banquetes i fora de la zona lliure. 18. Zona de cstig*Est situada ms enll de la lnia de fons.*Est composta per dues cadires.*Medeix 1x1m.*Ocasionalment est delimitada per una lnia vermella de 5cm. 19. MATERIALS: 20. La xarxaLa xarxa est collocada de manera vertical sobre la lnia central.Est feta de malla negre a quadres de 10cm per costat.La xarxa medeix 1 metre dample i 950-10 metres de llarg, a la part superior hi ha una banda horizontal de7cm dample (s lona blanca doblegada cosida). A cada extrem daquesta lona hi ha dos forat per poderenganxar als pals i que la part superior de la xarxa quedi tensa. A la part inferior tamb hi ha una bandahorizontal per s de 5cm, tamb t una corda per poder mantenir la xarxa tensa. Als costats tamb hi habandes, aquestes estan collocades de manera vertical respecte a la xarxa i est per damunt de la lnialateral. Aquestes medeixen 5cm dample i un de llarg, sn considerades part de la xarxa.Als costats hi una antena (varilla flexible, d1 metre 80 de llarg i un dimetre de 10mm, feta de fibra de vidreo un material parescut). Els 80cm superiors de cada antena sobresurten per damunt de la xarxa, s marcaamb lnies de colors contraposats, normalment blanc i vermell. 21. Laltura de la xarxa depen de la categora: A la categora maculna *Benjamins a 2 metres *Alevins a 210 metres *Infantils a 224 metres *Cadets a 237 metres *Juvenils a 243 metres A la categoria femenina *Infantils a 210 metres *Cadets a 218 metres *Juvenils a 224 metres 22. Els postesEstan a una distncia de 050-1m de cada lnian lateral, i t una altura de 255m.Els postes han de ser rodons i llisos, i es claven sense cap cable. A ms no ha de ser ni un perill ni unobstacle. 23. La pilotaLa pilota ha de ser esfrica. Est coberta amb cuiro flexible o sinttic, amb una cmara de cauxo o unmaterial similar al seu interior. El seu color ha de ser clar o una combinaci de colors.oLa seva circumferncia es dentre 65 i 67cm.Pesa entre 260 i 280 grams.La seva pressi interior ha de ser entre 030 i 0325 kg/cm2.Durant les competicions sutilitzen tres pilotes. 24. La indumentriaLequipatge de volei s molt senzill, est format per: *Una camiseta *Uns calons curts *Unes calces *Unes sabates deportives (flexibles, cmodes i de sola de goma)Les camisetes han destar numerades de l1 al 18, aquests nmeros han destar apuntats lesquena i al pit. Elcolor s el mateix per a tots menys per al lbero. El capit ha de dur una cinta davall el seu nmero. 25. EQUIPS: 26. Un equip pot estar compost per:*Un mxim de 12 jugadors*Un entrenador*Un assistent dentrenador*Un metge 27. DISPOSICI EN EL CAMP: 28. Les posicions en el volei es numeren: *Els tres jugadors que estan collocats devora la xarxa sn els delanters, i les posicions que ocupen sn la 4, la 3 i la 2. *Els tres jugadors restants sn els defenses, i ocupen les posicions 5,6 i 1.Tamb hi ha posicions relatives entre ells:*Els defenses han destar collocats ms enrrere que el seu defensa.*Els jugadors han destar situats de manera lateralment.VIDEO POSICIONS 29. NORMES BSIQUES: 30. Un partit no t una durada determinada, per guanyar-lo un equip ha de guanyar tres sets. Per guanyar-ne unlequip ha danotar 25 punts (a no ser que sigui el quint, aqu serien 15), amb una aventatja de 2 punts com amnim.Un equip fa un punt quan:*La pilota toca el terra del camp contrari*Lequip contrari fa una falta*Lequip contrari rep un cstig 31. FALTESHi ha falta si:*La pilota s retinguda o empesa*Un jugador toca dues vegades la pilota*Un equip est fora de posici durant la treta*El jugador toca la xarxa o els pals*Un jugador toca deliberadament a un contrari*Qualsevol part dun jugador toca el camp contrari durant el joc*Un jugador sobrepassa la xarxa o toca la pilota damunt del camp contrari*Un jugador que est a les posicions 5, 6 o 1, est a lrea datac i toca la pilota perdamunt del nivell de la xarxa*La pilota no passa completament per damunt la red, entre els pals o les sevesextensions*La pilota toca el terra o un objecte exterior al camp*Un jugador reb una amonestaci personal 32. TCNIQUES: 33. VOLEOEl voleo s el fonament tcnic ms bsic i elemental del voleibol i tenint en compte laimportncia que t, sobretot en les dun equip. Hem de considerar totes les possiblesalternatives com pot realitzar les accions ofensives.El voleo de pilotes altes amb dues mans es podr executar endavant, enrere i lateral, ique durant lexecuci, principalment, els moviments executats pels braos seran elsque ens permetran observar una acci diferent en cada cas. 34. LA RECEPCIOLa recepci consisteix en interceptar i controlar una pilota dirigint-la cap a un altre company enbones condicions per poder jugar-la. Les pilotes baixes es reben amb els avantbraos units alcapdavant, a laltura de la cintura i els alts amb els dits, per sobre del cap. 35. EL REMATCada acci de joc es realitza fonamentalment per aconseguir de forma progressiva la victria,per, podrem dir que s la rematada qui constitueix lacci principal i ltima de tot procsofensiu.No obstant aix, sha dentendre que si no hi ha una bona recepci i aixecada, encara ms, unaperfecta sincronitzaci en els moviments dun equip, aquesta acci no ser possible. 36. EL BLOQUEIGs un gest tcnic que intenta aturar a laltura de la xarxa latac de lequip contrari. Constitueix elmitj defensiu ms important, per es converteix en atac si en colpejar la pilota aconseguim quecaigui al camp contrari.Es realitza prop de la xarxa, sobre la vora superior de la mateixa i poden participar un, dos o tresjugadors.s un dels gestos ms importants del voleibol, fins al punt que avui en dia s normal que un partitel guanyi qui millor bloqueig t. 37. num.1num.2 38. BIBLIOGRAFIA www.matadepalma.copycenter.gsd.globered.com reglamentos-deportes.com www.rfev.com www.ibertalleres.com html.rincondelvago.com adersorellan.blogspot.com.es