vonsild skole det nære og naturlige næste skridt

of 10 /10
Vonsild Skole Det nære og naturlige næste skridt

Upload: clarke

Post on 01-Feb-2016

33 views

Category:

Documents


0 download

DESCRIPTION

Vonsild Skole Det nære og naturlige næste skridt. Alder: 53 år – (1960) Antal elever: november 2013: 480 elever Elevtalsudvikling: 2006: 347 - 2009: 385 – 2012: 429 Struktur: Hovedskole : 2-sporet skole 0.-9. Klasse.) Indskoling: 0.-2.kl., Grøn aula: 3.-6. Klasse, Blå aula 7.-9. Kl. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

Page 1: Vonsild Skole Det nære og naturlige næste skridt

Vonsild SkoleDet nære og naturlige næste skridt

Page 2: Vonsild Skole Det nære og naturlige næste skridt

FaktaboksVonsild Skole

Alder: 53 år – (1960)

Antal elever: november 2013: 480 elever

Elevtalsudvikling: 2006:347 - 2009:385 – 2012:429

Struktur: Hovedskole: 2-sporet skole 0.-9. Klasse.)Indskoling: 0.-2.kl., Grøn aula: 3.-6. Klasse, Blå aula 7.-9. Kl.Specialcenter Vonsild: 40 elever

Personale: 81 ansatte

www.vonsild-skole.kolding.dk

Page 3: Vonsild Skole Det nære og naturlige næste skridt

Vonsild SkoleHvad vægter vi?

God opførsel

God trivsel God form

super læring

plads til (næsten) alleinklusion

Page 4: Vonsild Skole Det nære og naturlige næste skridt

 

Klare forventninger og krav til elevers opførsel og sprog Tydelig skolekultur Tydeligt formulerede ordensregler – og opfølgning på samme Tidlig, konsekvent og effektiv indsats over for overskridelser,

manglende trivsel, mobning etc. Klare udmeldinger om forventninger til forældre Betydelig men afgrænset forældreindflydelse:

Skolen og eleverne på banen – forældrene på tilskuerpladserne

www.vonsild-skole.kolding.dk

God opførselDisciplin

Page 5: Vonsild Skole Det nære og naturlige næste skridt

 

Deltagelse i projekt ”Fri for mobberi” Årlig trivselsundersøgelse Elevplaner indeholder trivselsdel Tidlig og konsekvens indgriben over for mobning ”Bedre Venner” – Venneklasser 0.-5. Kl., 1.-6.kl. osv. – og : GLO+4. Kl. Legepatrulje i frikvarterer Tæt indskolingssamarbejde mellem skole og SFO – lærer og pædagog ”Godmorgen – Skole” for alle elever – og forældre med noget på hjertet Et samlet støttecenter (RUC), der tager sig af alle elever og klasser i udfordringer Senere klassedannelse

www.vonsild-skole.kolding.dk

God Trivsel

Page 6: Vonsild Skole Det nære og naturlige næste skridt

  Skolens profil: Sundhed, bevægelse og trivsel – mod bedre læring

Team Danmark idrætsskole siden 2008

Ny skolereform – bevægelse hver dag

Idræt 0.-3. Klasse: SFO-regi (idrætstilbud)

3.-5. Klasse: Skoleregi (obligatorisk morgenmotion)

1. , 2. og 6. klasse : Ekstra idrætslektion

Madordning – frisk drikkevand – og ingen kage, slik og sodavand! – heller ikke på fødselsdage!

Bevægelsesvenlige fysiske rammer – hal, minihal, boldbaner, multibane, legepladser

www.vonsild-skole.kolding.dk

God formsundhed og idræt

Page 7: Vonsild Skole Det nære og naturlige næste skridt

 

Super læring

- Glidende overgang og 0. klasse opstart som overgangsår fra mest leg til mest læring

- Udfordringer til alle:

- differentiering – Nærmeste udviklingszone

- holddannelse

- Lodret læsestart – også for de dygtige!

- Målrettet undervisning – baseret på test og evalueringer (elevplaner)

- ny skolereform med skoledag til 14 (frivillig lektiehjælp)

…og i hele skoleforløbet:

- højt fagligt niveau – kompetente undervisere med linjefag

(også en attraktiv skole for lærere og pædagoger)

- gode til flotte faglige resultater i forhold til skolens elevgrundlag

www.vonsild-skole.kolding.dk

Page 8: Vonsild Skole Det nære og naturlige næste skridt

Hvorfor Vonsild Skole?

 Jysk svar: Fordi det er billigere

 Smart svar: Fordi vi er bedre  Reelt svar: - Fordi vi er bedre – eller mindst lige så gode - fordi vi skal og vil udvikle os.

- Fordi vi gennem de mange år har opbygget en super skolekultur og ansat kompetente medarbejdere.

- Fordi vi har tæt samarbejde med børnehave(r) og tæt samarbejde med SFO – både børneforløb og hverdag hænger sammen.

- Fordi jeres børn skal gå i skole i nærområdet –

klassekammerater = legekammerater i fritiden

- Fordi vi har en faglighed og ambitioner, der matcher nogle skoler og slår mange andre

- Fordi vi inkluderer ikke alle – men flere elever!

 Blødt svar: Fordi det er nært og trygt

Page 9: Vonsild Skole Det nære og naturlige næste skridt

Skoleklar???

 Det formelle svar :

Det år, hvor barnet fylder 6 år

 Det reelle svar :

Det år, hvor barnet fylder 6 år –

med enkelte undtagelser (skoleudsættelser)

Page 10: Vonsild Skole Det nære og naturlige næste skridt

Skoleklar – hvad skal barnet kunne???

Læse, stave og regne? – nej, det klarer vi!

Stikord: - begyndende interesse for skole og læring - er ”klar” til næste udviklingsskridt - opfører sig ordentligt og taler ordentligt – ellers hjælper vi - hensyn og vente på tur - selvhjulpen – tøj, sko mm. - ved – og har oplevet – at de voksne bestemmer - forstår et ja, et nej – og et måske - har mødt omsorg – men også ordet ”pyt”