vzdelávanie cez hranice - forsc · pdf file 2009. 9. 17. ·...

Click here to load reader

Post on 19-Jan-2021

1 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

 • 1

  Vzdelávanie hranice cez

  Vzdelávanie dospelých v Európskych cezhraničných regiónoch

  Alfred Lang I Nicole Ehlers I Lenny van Kempen

 • 2

  ISBN: 3-901420-06-1

  Vzdelávanie cez hranice: Vzdelávanie dospelých v Európskych cezhraničných regiónoch / Alfred Lang, Nicole Ehlers, Lenny van Kempen, Eisenstadt (Rakúsko): Burgenlandská výskumná spoločnosť / Burgenländische Forschungsgesellschaft, 2005.

  Obálka: Eva Brunner-Szabo Layout: Gert Tschögl Fotografie: Burgenlandská výskumná spoločnosť / Burgenländische Forschungsgesellschaft – Alfred Lang Vytlačené v Rakúsku firmou Tischler Direktmarketing

  Burgenländische Forschungsgesellschaft Domplatz 21, A-7000 Eisenstadt, Rakúsko phone 0043 2682 66886, fax 0043 2682 6688620 office@forschungsgesellschaft.at www.forschungsgesellschaft.at

  Táto publikácia je výstupom projektu CBCnet – Cezhraničná spolupráca vo vzdelávaní dospelých (číslo prihlášky: 109770-CP-1-2003-1-AT- GRUNDTVIG-G1) a je vydávaná s podporou programu Európskeho spoločenstva SOCRATES / GRUNDTVIG 1.

  Publikácia je vydaná v rámci projektu CBCnet, ktorý reprezentuje Burgenladská výskumná spoločnosť ako koordinátor projektu. Spoločnú zodpovednosť za vydanie publikácie nesie konzorcium CBCnet (viď profily partnerských inštitúcií), reprezentované editormi. Európska komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v publikácii.

 • VZDELÁVANIE CEZ HRANICE

  OBSAH

  3

  Predslov ____________________ 7

  Úvod: Cezhraničná spolupráca v oblasti vzdelávania dospelých v procese harmonizácie v Európe Alfred Lang ____________________ 9

  Hraničné regióny v Európe Švédsko – Fínsko – Nórsko Oblasť Severný Calotte – Vrchol Európy Ulf Olovzon / Anne Arrelo / Sirpa Hyttinen ___________________ 17

  Dánsko – Nemecko Región Sønderjylland-Šlezvicko Martin Klatt ___________________ 31

  Holandsko – Nemecko Euregio Rýn-Waal Roland Wolf ___________________ 40

  Nemecko – Belgicko – Holandsko Hraničný trojuholník Nemecko-Belgicko-Holandsko Nicole Ehlers / Filip Dedeurwaerder-Haas ___________________ 49

  Nemecko – Francúzsko Región Saar-Moselle Wilfried Schmidt ___________________ 59

  Nemecko – Poľsko Región Oberlausitz Detlef Heuke / Ute Grun ___________________ 68

  Slovensko – Maďarsko Hraničný región južného Slovenska Miroslav Michela ___________________ 74

  Rakúsko – Maďarsko – Slovensko Perspektívy histórie hraničného regiónu medzi spolkovou krajinou Burgenland, západným Maďarskom a západným Slovenskom a Rakúsko-maďarsko-slovenský hraničný trojuholníkíkíkíkík Alfred Lang ___________________ 81

  Rakúsko Burgenland. Z periférie do centra Európy Alfred Lang / Andreas Polsterer ___________________ 93

  Maďarsko Západopanónsky región. Vstupná brána do Európy Kornélia Csontos ___________________ 98

  Slovensko Bratislava-Trnava – Zlatý trojuholník Eva Rajčáková __________________ 103

  Cezhraničná spolupráca v Európe Švédsko – Fínsko – Nórsko – Rusko Príklady cezhraničnej spolupráce v regióne Severný Calotte a Barents Ulf Olovzon / Anne Arrelo / Sirpa Hyttinen __________________ 111

  Dánsko – Nemecko Interkulturálna výmena. Projekt cezhraničnej spolupráce na škole Hřjskolen Řstersřen a v regióne Sønderjylland -Schleswig Jesper Nielsen __________________ 117

  Holandsko – Nemecko Učiace sa Euregio Rýn-Waal Lenny van Kempen __________________ 123

 • VZDELÁVANIE CEZ HRANICE

  OBSAH

  4

  Belgicko – Nemecko – Holandsko Učenie bez hraníc v prihraničnom trojuholníku Belgicko-Nemecko-Holandsko Nicole Ehlers / Filip Dedeurwaerder-Haas __________________ 128

  Nemecko – Francúzsko Cezhraničná spolupráca v regióne Saar-Moselle Wilfried Schmidt __________________ 134

  Nemecko – Poľsko Región Oberlausitz Detlef Heuke / Ute Grun __________________ 142

  Slovensko – Maďarsko Cezhraničná spolupráca v euroregióne Neogradiensis Tomáš Findra / Danica Hullová __________________ 145

  Rakúsko – Slovensko – Maďarsko Od železnej opony k spoločnej hraničnej oblasti Alfred Lang __________________ 149

  Cezhraničné vzdelávanie v Európe – prípadové štúdie

  Spolupráca na inštitucionálnej úrovni

  Švédsko – Fínsko – Nórsko Arktická vzdelávacia nadácia Ulf Olovzon / Anne Arrelo __________________ 165

  Belgicko – Nemecko – Holandsko Euroregionálna akadémia Filip Dedeurwaerder-Haas __________________ 168

  Interkultúrna jazyková príprava

  Dánsko – Nemecko Vyučovanie jazykov a interkulturálne vzdelávanie pre Dánov a Nemcov Jesper Nielsen __________________ 175

  Rakúsko – Maďarsko Interkulturálna maďarsko-nemecká a nemecko-maďarská jazyková príprava Christine Teuschler / Rafaela Weninger / Elisabeth Deinhofer __________________ 180

  Nemecko – Francúzsko Učebné osnovy Saar-Lor Wilfried Schmidt __________________ 184

  Odborná príprava

  Fínsko – Švédsko Škandinávske štúdia v ošetrovateľstve. Cezhraničný diplomový program v starostlivosti o zdravie, ktorý spĺňa potreby hraničných miest v zdravotníckych službách Sirpa Hyttinen / Anne Arrelo __________________ 193

  Rakúsko – Maďarsko Stravovacie služby v ozdravovacom turizme Sabine Unger __________________ 196

  Holandsko – Nemecko IBER – informačné centrum odbornej prípravy v eurozóne Rijn-Waal Lenny van Kempen __________________ 199

  Maďarsko – Slovensko Maďarsko-slovenská cezhraničná spolupráca v oblasti odbornej prípravy mládeže Attila Sajtos __________________ 202

 • VZDELÁVANIE CEZ HRANICE

  OBSAH

  5

  Maďarsko – Rakúsko Spoločná príprava kariérnych poradcov Kornélia Csontos __________________ 205

  Vzdelávacie siete Nemecko – Belgicko – Holandsko Vzdelanostná sieť Euregia Maas-Rýn Nicole Ehlers __________________ 211

  Rakúsko – Slovensko Cezhraničná sieť vo vzdelávaní dospelých Bratislava-Trnava-Burgenland Alfred Lang / Renáta Kopaničáková __________________ 216

  Nemecko – Poľsko Projekty európskej spolupráce organizované Volkshochschule Hoyerswerda ako prostriedok boja proti rasizmu a xenofóbii Detlef Heuke / Ute Grun __________________ 221

  Profil partnerských inštitúcií Volkshochschule Aachen Ľudová vysoká škola Aachen Nemecko __________________ 227

  Akadémia vzdelávania (AV) Slovensko __________________ 229

  Berufsförderungsinstitut Burgenland (bfi) Inštitút pre podporu profesijného vzdelávania v Burgenlande Rakúsko __________________ 232

  Burgenländische Forschungsgesellschaft (BFG) Výskumná spoločnosť v Burgenlande Rakúsko __________________ 234

  Burgenländische Konferenz der Erwachsenenbildung (BuKEB) Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v Burgenlande Rakúsko __________________ 236

  Centrum vzdelávania neziskových organizácií (CVNO) Slovensko __________________ 238

  Volkshochschule Hoyerswerda – Kommunaler Eigenbetrieb Kultur und Bildung (EKuB) Ľudová vysoká škola Hoyerswerda - mestské kultúrne a vzdelávacie centrum Nemecko __________________ 240

  Kemi-Tornion Ammattiopisto Kemi-Tornio odborný inštitút Fínsko __________________ 242

  Landesverband Burgenländischer Volkshochschulen Krajinský zväz ľudových vysokých škôl v Burgenlande Rakúsko __________________ 244

  Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht. Západopanónska agentúra regionálneho rozvoja Maďarsko __________________ 246

  Højskolen Østersøen Ľudová vysoká škola ”Baltické more“ Dánsko __________________ 248

  Regionaal Opleidingen Centrum (ROC) Rijn IJssel Regionálne centrum vzdelávania Rijn Ijssel Holandsko __________________ 250

  Volkshochschule Stadtverband Saarbrücken Ľudová vysoká škola mesta Saarbrücken Nemecko __________________ 252

 • VZDELÁVANIE CEZ HRANICE

  OBSAH

  6

  Stiftelsen Utbildning Nordkalotten Arktická vzdelávacia nadácia Švédsko __________________ 254

  Volkshochschule der Ostkantone Ľudová vysoká škola východných kantónov Belgicko __________________ 256

 • VZDELÁVANIE CEZ HRANICE

  PREDSLOV

  7

  Predslov

  Od októbra 2003 do septembra 2005 sa po prvýkrát v rámci projektu CBCnet (angl.

  Cross-Border Cooperation Network in Adult Education in European Border Regions)

  spojili predstavitelia inštitúcií vzdelávania dospelých, ktoré majú skúsenosti

  s cezhraničnou spoluprácou. Zámerom projektu CBCnet bolo práve to, aby sa inštitúcie

  vzdelávania dospelých, ktoré majú skúsenosti v cezhraničnej spolupráci pozdĺž

  vnútorných a vonkajších hraníc Európskej únie, zapojili do spoločného projektu

  a poukázali na dôležitosť cezhraničnej spolupráce vo vzdelávaní a tým prispeli k

  procesu zintenzívnenia cezhraničnnej spolupráce vo vzdelávaní v Európe a podporili a

  posilnili prácu inštitúcií pôsobiacich v tejto oblasti.

  Predstavitelia pätnástich inštitúcií vzdelávania dospelých z deviatich európskych krajín

  a ôsmich európskych prihraničných regiónov spojili svoje úsilie a počas dvoch rokov

  trvania projektu zhromaždili, usporiadali a dali do konkrétnej podoby svoje skúsenosti

  v oblasti cezhraničnej spolupráce vo vzdelávaní. Výs

View more