w roku szkolnym 2012/2013 szko‚a przygotowa‚a:

Download W roku szkolnym 2012/2013 szko‚a przygotowa‚a:

If you can't read please download the document

Post on 26-Jan-2016

40 views

Category:

Documents

3 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

W roku szkolnym 2012/2013 szkoła przygotowała:. koła przedmiotowe i zainteresowań z poszczególnych przedmiotów, pomoc psychologiczno-pedagogiczną, indywidualizację zajęć. KOŁA ZAINTERESOWAŃ Z POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW W ROKU SZKOLNYM 2012/2013. - PowerPoint PPT Presentation

TRANSCRIPT

 • W roku szkolnym 2012/2013 szkoa przygotowaa:koa przedmiotowe i zainteresowa z poszczeglnych przedmiotw,pomoc psychologiczno-pedagogiczn,indywidualizacj zaj.

 • KOA ZAINTERESOWA Z POSZCZEGLNYCH PRZEDMIOTW W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

  SZKOA PODSTAWOWA I III

  Zajcia te prowadzone s co drugi tydzie wymiennie

  LPNAZWA KOA(PRZEDMIOT)KLASANAUCZYCIEL PROWADZCYDZIEGODZINA1SKSII+III pods.Teresa Chlebekroda12.35-14.102ZUCHYII+III pods.Joanna Stankiewiczroda12.35-14.10

 • SZKOA PODSTAWOWA IV - VI

  LPNAZWA KOA(PRZEDMIOT)KLASANAUCZYCIEL PROWADZCYDZIEGODZINA1KOO JZYKA POLSKIEGOVIBarbara Balroda13.25-14.102KOO JZYKA POLSKIEGOVMaria Marszaekponiedziaek13.25-14.103KOO MATEMATYCZNEVIBogusawa Baniowskawtorek13.25-14.104KOO MATEMATYCZNEVBogusawa Baniowskaczwartek13.25-14.105PRZYGOTOWANIE DO SPRAWDZIANUVIBogusawa Baniowskapitek12.35-13.20

 • SZKOA PODSTAWOWA IV - VI (C.D.)

  LPNAZWA KOA(PRZEDMIOT)KLASANAUCZYCIEL PROWADZCYDZIEGODZINA6KOO EKOLOGICZNEV+VIAnna Dziadkowiecponiedziaek13.25-14.107KOO BIBLIJNEV+VIs. Krystyna Czarnapitek13.25-14.108KOO ORTOGRAFICZNEIVElbieta Guraroda8.00-8.45

 • GIMNAZJUM

  LPNAZWA KOA(PRZEDMIOT)KLASANAUCZYCIEL PROWADZCYDZIEGODZINA1KOO JZYKA POLSKIEGOIII Barbara Balwtorek14.15-15.002KOO MATEMA.-FIZYCZNEIII Anna Czarnotaroda14.15-15.00

  3KOO JZYKA NIEMIECKIEGOII+IIIJolanta Leniakponiedziaek14.15-15.004KOO BIBLIJNEI+IIs. Krystyna Czarnaroda14.15-15.005KOO JZYKA ANGIELSKIEGOII+IIIElbieta Czopekczwartek13.25-14.10

  6SKSII+IIIGrzegorz Tuptapitek14.15-15.00

 • POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 2012/2013

  LP.NAUCZYCIEL PROWADZCYPRZEDMIOTDZIE TYGODNIAGODZINA1Barbara Balj. polskiroda14.15-15.002Bogusawa Baniowskamatematykapitek13.25-14.103Teresa ChlebekEWroda11.30-12.154Anna Czarnotamatematykaczwartek13.25-14.105Elbieta Czopekj. angielskiroda12.35-13.206Anna Dziadkowiecprzyrodawtorek/roda7.30-8.00

 • POMOC PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA 2012/2013 (c.d.)

  LP.NAUCZYCIEL PROWADZCYPRZEDMIOTDZIE TYGODNIAGODZINA7Elbieta GuraEWponiedziaek9.40-10.258Maria Marszaekj. polskiczwartek12.35-13.209Joanna StankiewiczEWpitek8.00-8.4510Maria Komiderbiologia/chemiawtorek14.15-15.0011Anna Rapaczlogopedaroda/pitekwg potrzeb12Katarzyna Koodziejczykpedagogrodawg potrzeb

 • Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniw klas I - III szk podstawowych w Gminie Lubie- SZKOA PODSTAWOWA W KRZECZOWIE

 • RODZAJE ZAJZajcia dla dzieci ze specyficznymi trudnociami w czytaniu i pisaniu, w tym zagroonych dysleksj Zajcia dla dzieci z trudnociami w zdobywaniu umiejtnoci matematycznych Zajcia rozwijajce zainteresowania dla dzieci szczeglnie uzdolnionych ze szczeglnym uwzgldnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych Zajcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowyIndywidualizacja nauczania i wychowania uczniw klas I - III szk podstawowych w Gminie Lubie

 • TERMIN I MIEJSCE ZAJ24 wrzenia (poniedziaek) - 20 czerwcaW ZESPOLE SZK IM. W. JADWIGI KRLOWEJ

  (cz zaj moe by realizowana podczas przerwy semestralnej)Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniw klas I - III szk podstawowych w Gminie Lubie

 • Zajcia dla dzieci ze specyficznymi trudnociami w czytaniu i pisaniu, w tym zagroonych dysleksj

  Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniw klas I - III szk podstawowych w Gminie Lubie

 • Zajcia dla dzieci z trudnociami w zdobywaniu umiejtnoci matematycznych

  Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniw klas I - III szk podstawowych w Gminie Lubie

 • Zajcia rozwijajce zainteresowania dla dzieci szczeglnie uzdolnionych ze szczeglnym uwzgldnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych

  Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniw klas I - III szk podstawowych w Gminie Lubie

 • Zajcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy

  Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniw klas I - III szk podstawowych w Gminie Lubie

 • Deklaracja

 • Deklaracja

 • Deklaracja

 • Deklaracja

 • DEKLARACJAPODPISANIE DEKLARACJI O UCZESTNICTWIE DZIECKA W ZAJCIACH JEST JEDNOZNACZNE Z WYRAENIEM ZGODY NA JEGO SYSTEMATYCZNY UDZIA W ZAJCIACH!Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniw klas I - III szk podstawowych w Gminie Lubie

  *