wdrażanie poiis stan koniec czerwca 2014

Download Wdrażanie poiis stan koniec czerwca 2014

Post on 29-Nov-2014

663 views

Category:

Environment

1 download

Embed Size (px)

DESCRIPTION

 

TRANSCRIPT

 • 1. 2014-08-12Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie1 Wdraanie Programu Operacyjnego Infrastruktura i rodowisko stan na koniec czerwca 2014 Prezentacja: Justyna Gogl
 • 2. 2014-08-12Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie2 Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie jest Instytucj Wdraajc Program Operacyjny Infrastruktura i rodowisko dla projektw z Maopolski o wartoci poniej 25 mln euro dotyczcych nastpujcych osi priorytetowych: O priorytetowa I - Gospodarka wodno-ciekowa O priorytetowa II - Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi Program Operacyjny Infrastruktura i rodowisko
 • 3. 2014-08-12Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie3 Obecnie podpisano 35 umw o dofinansowanie, w tym 29 z zakresu gospodarki wodno-ciekowej i 6 w obszarze gospodarki odpadami. czna warto projektw realizowanych przy dofinansowaniu ze rodkw Funduszu Spjnoci, oszacowana na podstawie podpisanych z Beneficjentami umw, to ponad 1,4 mld z, z czego dofinansowanie wynosi ponad 800 mln z. Realizacja niniejszych projektw umoliwi wczenie okoo 100 000 mieszkacw Wojewdztwa Maopolskiego do nowo wybudowanej sieci kanalizacyjnej o cznej dugoci okoo 1000 km. Ponadto w zakresie rzeczowym przedmiotowych inwestycji przewidziano inne dziaania m.in. budow sieci wodocigowej o dugoci okoo 170 km, budow i przebudow oczyszczalni ciekw oraz modernizacj sieci kanalizacyjnej i wodocigowej. Program Operacyjny Infrastruktura i rodowisko
 • 4. 2014-08-12Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie4 Zestawienie projektw POIi aktualnie wdraanych w Wojewdzkim Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
 • 5. 2014-08-12Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie5 Beneficjent Tytu projektu Data podpisania umowy O priorytetow a Koszt cakowity projektu Kwota dofinansowania Gmina Wieliczka Budowa kanalizacji w Gminie Wieliczka 8-1-2010 I Gospodarka wodno- ciekowa 109 715 210,68 z 75 976 567,45 z Gmina Wieliczka
 • 6. 2014-08-12Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie6 Beneficjent Tytu projektu Data podpisania umowy O priorytetowa Koszt cakowity projektu Kwota dofinansowania Miejski Zakad Gospodarki Komunalnej w Chemku Sp. z o.o. Gospodarka wodno ciekowa Gminy Chemek 7-7-2009 I Gospodarka wodno-ciekowa 53 541 765,32 z 35 535 034,75 z Miejski Zakad Gospodarki Komunalnej w Chemku Sp. z o.o
 • 7. 2014-08-12Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie7 Beneficjent Tytu projektu Data podpisani a umowy O priorytetowa Koszt cakowity projektu Kwota dofinansowania Gmina Krynica Zdrj Program wodno-ciekowy Gminy Krynica-Zdrj 26-10-2009 I Gospodarka wodno- ciekowa 78 503 678,63 z 44 290 663,45 z Gmina Krynica Zdrj
 • 8. 2014-08-12Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie8 Beneficjent Tytu projektu Data podpisania umowy O priorytetowa Koszt cakowity projektu Kwota dofinansowania Gmina Kocmyrzw - Luborzyca Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Kocmyrzw-Luborzyca - etap I 20-11-2009 I Gospodarka wodno- ciekowa 25 505 584,36 z 18 505 917,70 z Gmina Kocmyrzw Luborzyca
 • 9. 2014-08-12Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie9 Beneficjent Tytu projektu Data podpisania umowy O priorytetowa Koszt cakowity projektu Kwota dofinansowania Gmina Zielonki Gospodarka ciekowa Gminy Zielonki - kanalizacja w zlewniach rzek Prdnik, Bibiczanka i Rozrywka 19-5-2010 I Gospodarka wodno- ciekowa 40 069 236,45 z 23 193 858,51 z Gmina Zielonki
 • 10. 2014-08-12Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie10 Beneficjent Tytu projektu Data podpisania umowy O priorytetowa Koszt cakowity projektu Kwota dofinansowania Spka Komunalna "Dorzecze Biaej" Sp. z o.o. Uporzdkowanie gospodarki wodno- ciekowej zlewni rzeki Biaa w ramach programu Czysty Dunajec 31-5-2010 I Gospodarka wodno-ciekowa 160 169 820,36 z 94 960 411,96 z Spka Komunalna "Dorzecze Biaej" Sp. z o.o
 • 11. 2014-08-12Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie11 Beneficjent Tytu projektu Data podpisania umowy O priorytetowa Koszt cakowity projektu Kwota dofinansowania Gmina abno Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie abno 12-4-2010 I Gospodarka wodno- ciekowa 33 536 943,75 z 22 590 438,20 z Gmina abno
 • 12. 2014-08-12Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie12 Beneficjent Tytu projektu Data podpisania umowy O priorytetowa Koszt cakowity projektu Kwota dofinansowania Gmina Miasto Nowy Targ Modernizacja gospodarki wodnej i ciekowej w Nowym Targu 28-01-2010 I Gospodarka wodno- ciekowa 68 937 585,09 z 36 334 823,17 z Gmina Miasto Nowy Targ
 • 13. 2014-08-12Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie13 Beneficjent Tytu projektu Data podpisania umowy O priorytetowa Koszt cakowity projektu Kwota dofinansowania Przedsibiorstwo Wodno- Kanalizacyjne EKO-SKAWA SP. z o.o. System wodno - kanalizacyjny dorzecza grnej Skawy na terenie Miasta i Gminy Makw Podhalaski 7-12-2009 I Gospodarka wodno-ciekowa 31 451 936,63 z 19 603 905,01 z Przedsibiorstwo Wodno-Kanalizacyjne EKO-SKAWA Sp. z o.o.
 • 14. 2014-08-12Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie14 Beneficjent Tytu projektu Data podpisania umowy O priorytetowa Koszt cakowity projektu Kwota dofinansowani a Gmina Wierzchosawice Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Wierzchosawice - aglomeracja Tarnw - zlewnia Dunajec 21-05-2010 I Gospodarka wodno- ciekowa 20 716 203,60 z 16 993 956,66 z Gmina Wierzchosawice
 • 15. 2014-08-12Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie15 Beneficjent Tytu projektu Data podpisania umowy O priorytetowa Koszt cakowity projektu Kwota dofinansowania Beneficjent Gmina Przeciszw Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Przeciszw i Polanka Wielka 28-6-2010 I Gospodarka wodno- ciekowa 11 404 544,65 z 5 538 412,23 z Gmina Przeciszw
 • 16. 2014-08-12Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie16 Beneficjent Tytu projektu Data podpisania umowy O priorytetowa Koszt cakowity projektu Kwota dofinansowania Miejski Zakad Wodocigw i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ktach Rozbudowa i modernizacja systemu ciekowego w Gminie Kty - etap I 10-6-2010 I Gospodarka wodno- ciekowa 67 099 218,30 z 41 255 811,10 z Miejski Zakad Wodocigw i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ktach
 • 17. 2014-08-12Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie17 Beneficjent Tytu projektu Data podpisani a umowy O priorytetowa Koszt cakowity projektu Kwota dofinansowania Miasto Owicim Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Dwory Kruki w Owicimiu 8-7-2011 I Gospodarka wodno- ciekowa 5 510 939,02 z 2 875 457,83 z Miasto Owicim
 • 18. 2014-08-12Wojewdzki Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie18 Beneficjent Tytu projektu Data podpisani a umowy O priorytetowa Koszt cakowity projektu Kwota dofinansowania Rejonowe Przedsibiorstwo Wodocigw i Kanalizacji Sp. z o.o. w Brzesku Ochrona wd w dorzeczu rzeki Dunajec i Uszwicy, poprzez uporzdkowanie gospodarki wodno - ciekowej na terenie dziaalnoci Zwizku Midzygminnego w Brzesku 28-7-2010 I Gospodarka wodno- ciekowa 34 731 157,76 z 17 346 981,57 z Rejonowe Przedsibiorstwo Wodocigw i Kanalizacji Sp. z o.o. w Brzesku
 • 19.